Німецька література 19-20 сторіччя

Поширення апологетичної і тривіальної літератури в Німеччині в 80-і рр. XIX ст. Вплив творів Фрідріха Ніцше на духовне життя Європи. Німецький натуралізм, смволізм Рільке та творчість братів Манн. Світова популярність Гете, Ф. Шіллера, Г. Гейне, Гофмана.

Рубрика Литература
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.12.2013
Размер файла 33,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. Загальна характеристика літературної ситуації

2. Німецький натуралізм

3. Символізм Рільке

4. Творчість братів Маннів

5. Значення німецької літератури

Список використаної літератури

1. Загальна характеристика літературної ситуації

Література кінця 19 - поч.. 20 ст. була тісно пов`язана із суспільним проблемами і змінами того часу. Це вимагало нових жанрових форм і тем. По-перше в цей час активізується національно-визвольний рух у країнах Європи, Америки, Азії та Африки. Також падають великі європейські імперії, стверджується соціалістична і комуністична ідеологія, між провідними державами світу загострюється соціально-політичні суперечності, зростає кількість політичних партій та рухів (демократичної або авторитарної спрямованості), поява могутніх тоталітарних режимів - комуністичного в СРСР та націонал-соціалістичного у фашистській Німеччині, світові війни.

Одним з найбільш важливих подій в історії Німеччини нового часу стало возз'єднання країни, що завершилося 18 січня 1871 проголошенням Німецької імперії. З "клаптикової ковдри", яким, за висловом Лессінга, довгий час була Німеччина,-вона в 70-і рр.. XIX в. почала перетворюватися на могутню державу з високорозвиненою промисловістю. Бурхливий економічний розвиток країни супроводжувалося мілітаризацією всіх областей її життя, посилилася з приходом до влади в 1888 р. Вільгельма II., саме в цей період набули широкого поширення сумно відомі теорії, які зводилися до затвердження зверхності "нордичної раси", необхідності для "народу без простору "завоювати" місце під сонцем ". Мине не так вже багато часу, і ці "теорії" обернуться незліченними лихами не тільки для німецького народу, але і для всього людства. Складність суспільно-політичної ситуації не могла не позначитися на літературному процесі. Картина його була разюче строкатою. Цензура, що сформувалася до цього часу в цілу систему витончених державних санкцій, ринок і, нарешті, сама суспільна атмосфера в країні мали наслідком все більшого поширення апологетичний і тривіальної літератури. Остання була представлена ??в самих різних формах: від тлумачів снів, моралізаторських книг для дівчаток-підлітків, сенсаційних оповідань на соціальні теми, псевдоісторичних і колоніальних романів до пригодницьких повістей, детективів і порнографії, книг мілітаристського змісту. До числа найбільш видаваних на рубежі століть авторів апологетичний і тривіальної літератури відносяться Г. Грімм, К. Май, Л. Гангхофер та ін Література подібного роду переслідувала аж ніяк не тільки комерційні цілі, вона була зручним засобом маніпулювання масовою свідомістю. Книги названих вище та їм подібних авторів внесли пізніше свій внесок у виховання майбутніх солдатів гітлерівської армії. Отримало розвиток так зване "областніческой мистецтво", представники якого (Ф. Лінхард, А. Бартельс, Г. Френсі та ін) бачили в розвитку промисловості загрозу "коріння" і в якості ідеалу зображували селянина, "вічного сіяча", ніколи не проміняє свій "наділ" на "міський пекло". У тісному зв'язку з суспільною ситуацією знаходилося і філософський розвиток Німеччини. Величезний вплив на духовне життя Європи початку XX в. надав Фрідріх Ніцше (1844-1900).

Фоном для існування німецької літератури цього періоду був патріотизм, казковий характер цілого ряду літературних творів та награний оптиміз. Бунт проти цих тенденцій почався з виникненням натуралізму і не припинявся до тих пір, поки нацисти не наділи на літературу гамівну сорочку. Для всього цього періоду характерно найширше експериментаторство, коли багато письменників ставали здобиччю того чи іншого літературного захоплення. Німецький натуралізм мав попередників у Франції і Скандинавії. Згідно з тодішніми філософським і природно-науковим теоріям, особистістьвизначали спадковість і середовище. Письменника-гуманіста цікавила тепер перш за все потворна реальність індустріального суспільства, з його невирішеними соціальними проблемами. Пильна увага до оточення виробило тонку стратифікацію мовних моделей. У поезії натуралізм тільки розширив коло тем, найбільш типовим поетом-натуралістом був А. Хольц (1863-1929); в області роману також не було скільки-небудь яскравих відкриттів. Проте зіткнення різнорідних персонажів, чия несвобода погіршувалася детермінізмом, сприяли появі низки драматичних творів, що не втратили свого значення. Віденський драматург Л. Анценгрубер (1839-1889) першим виступив проти соціальних пороків свого часу. Втім, основний внесок у теорію і практику натуралізму внесли жителі півночі. А. Хольц та І. Шлаф (1862-1941) у п'єсі "Сімейство Зелік" (1890) своїми сумлінними і в кінцевому рахунку нудними описами буденного життя позначили межі натуралізму. Г. Зудерман (1857-1928) в "Батьківщині" (1893) та інших п'єсах переніс на сцену соціальну проблематику. Нескороминущу літературну цінність забезпечив своїм творам Г. Гауптман (1862-1946), який почав як натураліст і неухильно расширявший рамки своєї творчості, аж до класицизму (п'єси на античні сюжети), в чому він цілком порівнянний з Гете. Ранні п'єси Гауптмана, що викликають у пам'яті соціальні драми Х. Ібсена, - пам'ятник людському стражданню, яке він знаходив і в середовищі буржуа ("Самотні", 1891), і серед робітників ("Ткачі", 1892). У п'єсі "Вознесіння Ганнеле" (1893) поряд з натуралістичним планом наявний символічна тенденція, представлена ??релігійними баченнями вмираючої дитини. Історична п'єса "Флоріан Гейер" (1895) виявила обмеженість, поверховість натуралізму. Візник "Геншель" (1898) і "Роза Бернд" (1903) - вершини драматургічної майстерності письменника. Різноманіття, притаманне драмам Гауптмана, виявляється й у його оповідній прозі ("Юродивий Емануель Квінт", 1910; "Пригода моєї юності", 1937). З появою новаторських робіт З. Фрейда центр ваги в літературі змістився від соціальних конфліктів до більш суб'єктивного дослідженню реакцій індивіда на оточення і самого себе. У 1901 А. Шніцлер (1862-1931) опублікував повість "Лейтенант Густлов", написану цілком у формі внутрішнього монологу, і ряд імпресіоністичних театральних зарисовок, де сплавлені тонкі психологічні спостереження і картини деградації столичного товариства ("Анатоль", 1893; "Хоровод" , 1900). Вершиною поетичних досягнень була творчість Д. Лілієнкрон (1844-1909) і Р. Демеля (1863-1920), що створили нову поетичну мову, здатну яскраво висловити ліричний досвід. Г.фон Гофмансталь (1874-1929), з'єднавши стилістику імпресіонізму з австрійською і загальноєвропейської літературною традицією, створив надзвичайно глибокі вірші та кілька поетичних п'єс ("Дурень і смерть", 1893). Величезну популярність здобув воссоздавший середньовічну містерію ("Ім'ярек", 1911; "Зальцбурзький великий світовий театр", 1922) і писав для Р. Штрауса оперні лібрето ("Кавалер троянд", 1911) Гофмансталь. Тоді ж спалахнув інтерес до творчості Ф. Ніцше (1844-1900), чий деструктивний аналіз традиційної моралі спирається на його знамениту тезу "Бог помер". Ніцше підкреслював, що всі цінності співвіднесені з людиною, а такий підхід підтримував домагання поетів на індивідуальну інтерпретацію місця людини у світі та на індивідуальну міфологію. Свої ідеї Ніцше виклав у роботах, що мають дуже примітні назви, - "По той бік добра і зла" (1886), "Про походження моралі" (1887). З точки зору літератури, блискуча мова Ніцше, особливо в роботі "Так говорив Заратустра" (1883-1885), став зразком для цілого покоління, а деякі ідеї філософа вилилися в чудові, строгі формою вірші С. Георге (1868-1933). Георге, поезія якого пов'язана з французьким символізмом і англійськими прерафаелитами, сформував гурток письменників, що знаходився в чому під його впливом і перейняв від нього глибокий інтерес до ряду напівзабутих аспектів культурної традиції. На противагу елітарного місіонерству Георге, Р. М. Рільке (1875-1926) був зосереджений на собі і своєму мистецтві. Ранні поетичні спроби Рільке свідчать про містичні устремліннях поета ("Книга образів", 1902). Пізніше, демонструючи неповторну віртуозність форми і мови, він створив вірші, що склали збірку "Нові вірші" (1907-1908); тут Рільке довів до досконалості т.зв. предметний вірш (Dinggedicht), тобто вірш, що намагається відтворити приховану суть речей і явищ реального світу. Безглузді жахи Першої світової війни змусили Рільке шукати власне езотеричне світобачення в "Дуінезскіх елегіях" (1923) і "Сонетах до Орфея" (1923), які по праву вважаються вершинами німецької поезії. Не менш значні досягнення мали місце і в прозі. Т. Манн (1875-1955) - найвидатніший представник численної плеяди письменників, серед яких був і його старший брат Г. Манн (1871-1950), відомий своїми сатиричними і політичними романами. Новели Томаса Манна, такі шедеври, як "Трістан" (1902), "Тоніо Крегер" (1903) і "Смерть у Венеції" (1911), відрізняються блискучою формою і характерним для всієї його творчості іронічним підтекстом. Широкий ідейно-тематичний діапазон його романів: занепад патриціанського купецького роду ("Будденброки", 1901), виховання молодої людини ("Чарівна гора", 1924), старість Гете ("Лотта у Веймарі", 1939), старозавітна історія ("Йосип і його брати ", 1933-1943), трагедіявеликого музиканта на тлі Другої світової війни (" Доктор Фаустус ", 1947). Високу репутацію Манна гідно підтримали сатиричний роман "Зізнання авантюриста Фелікса Круля" (1954) і безліч есе. Якщо у Томаса Манна центральною темою була дихотомія життя і мистецтва (окремий випадок - антитеза "бюргер - художник"), то Ф. Кафка (1883-1924) в посмертно опублікованих романах "Процес", "Замок" і "Америка" поставив проблему існування як такого. У своїй визионерской об'єктивації вибагливих процесів людського мислення, в кінцевому рахунку спрямованих до розгадки вічної таємниці буття, Кафка створив власний міфологічний світ, і його творчість мала великий вплив на європейську літературу. Ні "Людина без властивостей" (1930-1943) Р. Музіля (1880-1942) з його психологізмом, ні ефектні романи Я. Вассермана (1873-1934) з їх затвердженням людських цінностей, ні інтелектуальна проза Г. Брох (1885-1951 ), зокрема "Лунатики" (1931-1932) і "Смерть Вергілія" (1945), не йдуть у порівняння з глибоко оригінальним внеском Кафки в літературу. Виразний розмах і головна тема (крах монархії) Музіля виявляються і в романах його співвітчизника Х.фон Додерера (1896-1966) "Штрудльхофская сходи" (1951) і "Біси" (1956). Ранні твори Г. Гессе (1877-1962), проникливі автобіографічні романи Х. каросс (1878-1956) і пошуки "чистої" життя в романі "Просте життя" (1939) Е. Віхерта (1877-1950) тісно пов'язані з німецької літературної традицією. Пізні романи Гессе відображають сум'яття індивіда після Першої світової війни і свідчать про вплив психоаналізу ("Деміан", 1919; "Степовий вовк", 1927) та індійського містицизму ("Сіддхартха", 1922). Головний його роман, "Гра в бісер" (1943), поєднуючи в собі утопію і реальність, як би підсумовує погляди письменника.Переломні історичні епохи, криза релігійної свідомості були улюбленим матеріалом для таких прекрасних романістів, як Рікарда Хух (1864-1947), Гертруда Ле Форт (1876-1971) і В. Бергенгрюн (1892-1964), тоді як С. Цвейга (1881 - 1942) залучали демонічні пориви великих історичнихособистостей. Після Першої світової війни настійно заявила про себе потреба в нових цінностях. Експресіоністи голосно і різко проголосили реформу суспільства та індивіда. Місіонерський запал викликав до життя видатні вірші пророчого Г. Тракля (1887-1914) і Ф. Верфеля (1890-1945). Рання проза Верфеля теж відноситься до експресіонізму, але в більш пізніх його романах взяли гору історичні та релігійні мотиви ("Сорок днів Муса Дага", 1933; "Пісня Бернадетті", 1941). Точно так само А. Деблін (1878-1957) після соціально-психологічного роману "Берлін, Александерплац" (1929), стилістикою("потік свідомості") нагадує Дж. Джойса, звернувся до пошуків релігійних цінностей. Експресіоністська драма також виголошувала революційніідеали, які у відомому сенсі передбачив Ф. Ведекінда (1864-1918). Своє бачення нового підходу до мистецтва і призначенням театру виклалидраматурги Е. Барлі (1870-1938), Г. Кайзер (1878-1945) та Е. Толлер (1893-1939).

2. Німецький натуралізм

Натуралізм (від латинського natura -- природа) -- течія в літературі й мистецтві другої половини XIX -- початку XX ст.

Найраніше, в 60-х роках XIX ст., натуралізм склався у французькій літературі, в наступні десятиріччя набув розвитку в інших літературах, зокрема в українській. Він є закономірним породженням художньої еволюції XIX ст., зумовленим соціальними, когнітивними, естетичними та іншими чинниками. Це мистецтво розвиненого капіталістичного суспільства, яке "відчуло капіталізм в своєму череві" (Ф. Мерінг), на всіх своїх рівнях, починаючи з тематологічного, пов'язане з капіталістичним містом. Одним із визначальних чинників у формуванні й розвитку натуралізму є його пов'язаність із науковим прогресом другої половини XIX ст., з духом сцієнтизму, що заволодівав у той час свідомістю європейської інтелігенції.

Ідеями Ніцше захоплювалися багато письменників: Т. Манн, Г. Манн, Р. Кіплінг, Е. Сінклер та ін Доля Ніцше виявилася "вплетеній", за свідченням самого Т. Манна, в історію "натхненно-хворого музиканта" Адріана Леверкюна, головного героя його вершинного роману "Доктор Фаустус". Особливо ж велике був вплив Ніцше на німецьких письменників-декадентів. У літературі Німеччини представлені різні напрямки, так чи інакше пов'язані з поняттям "декаданс": імпресіонізм (пейзажна лірика Детлева фон Лілієнкрон, 1844 -1909), символізм (поезія Стефана Георге, 1868 - 1933) та ін Найважливіше місце в німецькій літературі рубежу століть зайняв натуралізм, становлення якого протікало в 80 - 90-і рр.. під впливом російської, скандинавських і насамперед французької літератур (брати Гонкури, Е. Золя). Під впливом позитивістських ідей натуралізм прагнув до "об'єктивного" безпристрасному відтворення реальності, уподібнюючи художнє пізнання науковому. Виходить із уявлення про повну зумовленість долі, волі, духовного світу людини соціальним середовищем, побутом, спадковістю, фізіологією. Ідейно напрямок неоднорідне: соціально-критичні, демократичні, соціалістичні тенденції поряд з рисами декадентства. Також - копіювання відразливих (нерідко ницих) сторін життя, підвищений інтерес до фізіологічних, переважно сексуальним, проявів людської природи. У 1889 р. А. Хольц завершив розробку своєї теорії послідовного натуралізму і в співавторстві з І. Шлафом звернувся до її здійснення в драматургії. До цього часу відноситься і діяльність театрального товариства "Вільна сцена", першим що поставив твори Гауптмана, Хольц і Шлафа та ін Натуралізм знайшов втілення у творчості багатьох німецьких письменників (Макс Кретцер, 1854-1941; Герман Конрада, 1862 - 1890; Отто Еріх Хартлебен , 1864 -1905; Джон Генрі Макай, 1864 - 1933; Арно Хольц, 1863 - 1929; Йоганнес Шлаф, 1862 - 1941; Вільгельм фон Поленц, 1861 - 1903; Карл Хенкель, 1864 - 1929; Ріхард Демель, 1863 - 1920; Макс Хальбе, 1865 - 1944). Багато що відрізняє німецьких натуралістів від французьких засновників цього напрямку. Так, в протилежність Золя, схильній ототожнювати художній твір з науковим дослідженням, більшість німецьких письменників, погоджуючись з необхідністю засвоєння літературою природничонаукових методів і досягнень, бачили, однак, її завдання в зображенні детермінованості [169] людини не тільки географічними та біологічними, а й соціально -суспільними чинниками. Вони певною мірою орієнтувалися на літературу реалістичну. У той же час найважливішими складовими естетики інших письменників. були власне натуралістичні вишукування (скрупульозна деталізація в зображенні дійсності, руйнування поетичних форм, звукові ефекти, буденний мову, включення в віршовану тканину елементів прози). Орієнтація художника на педантичну фіксацію деталей і станів, що отримала визначення "секундний стиль", з'явилася точкою дотику натуралізму з імпресіонізмом. Слід зауважити, що в ліриці, по суті, тільки в Німеччині натуралізм знайшов гідний прояв.

3. Символізм Рільке

Райнер Марія Рільке народився 1875 року в Празі. Дитинство та юність поета були затьмарені перебуванням в австрійській військовій школі (1886-1891), про яку він все життя згадував зі страхом і відразою. У 1895 році поет вступив на філологічний факультет Празького університету, а пізніше слухав лекції з філології і мистецтвознавства в Мюнхені й Берліні. Основою і вихідним пунктом поетичної еволюції Рільке була німецька класична література. Разом з тим, він активно засвоював і синтезував досвід романських і слов'янських культур. Звідси його спроби творити французькою і російською мовами. Писати вірші Рільке почав рано, і вже 1894 року вийшла його перша збірка "Життя і пісні". Наприкінці XIX століття з'являються наступні книжки поета: "Вінчаний снами" (1896), "Свят-вечір" (1898) і "Мені на свято" (1900). Ранній Рільке - переважно неоромантик і імпресіоніст. У його віршах відтворюються основні мотиви романтичної поезії першої половини XIX століття - самотності, природи й кохання. Ранні вірші Рільке - це, як правило, затьмарені сумом короткі імпресіоністичні замальовки з раптовою зміною образів, грою світла й тіні. Соціальну дійсність, що час від часу проглядається в ранніх творах, Рільке сприймає узагальнено-романтично. Втіленням незрозумілої, але кричущої несправедливості життя найчастіше є місто - зловісно-похмуре, майже мертве. Для Рільке сучасне місто з його засиллям "мертвих речей", різкими контрастами багатства й бідності - незрозуміла аномалія, нагромадження абсурду й страждань, злочин проти гармонії й краси. Свободу дихання вірш Рільке знаходив поза міською метушнею, в тихому спокої передмістя з його садками, струмками, луками, лісами й перелісками.

Становлення Рільке-поета завершується на рубежі XX століття, його творчу зрілість засвідчують дві знамениті збірки - "Книга годин" (1901 - 1905) і "Книга картин" (1902, 1906). Знаменну роль у появі цих книжок відіграли мандрівки письменника Росією, що відбулися в 1899 і 1900 роках.

Глибоке філософське розуміння речей навколишнього світу поступово стає основою поетичних шукань Рільке. Через це поет постімпресіонізму, для якого мистецтво його попередників було недостатньо проникливим, досягає високої символічності своїх образів. Так, пантера в паризькому зоопарку втілює для нього трагедію утрати свободи могутньою, вільною істотою {"Пантера", 1903).

Перша світова війна кидає поета в жах і відчай. У 1918 році він переживає творчий підйом на хвилі революційних зрушень, подій у Німеччині, однак не зрозумівши революції, невдовзі закривається в собі. Муки та пошуки приводять до створення "Дуїнезьких елегій", (1912-1922). Якщо в ранній період Рільке шокував виходом у суб'єктивне злиття поета зі світом, то тепер, в об'єктиві він бачить спасіння від трагічних суперечностей життя у перетворюючому впливі мистецтва, символом якого є образ Орфея.

Рільке неодноразово використовує образ Орфея у своїй творчості як світло з темряви, він багато роздумує над життям.

Життя дерева стає символом всякого органічного існування ("Плод", 1924). Поет надає світу природи глибини почуттів і переживань, частково спираючись на досягнення російського і європейського роману ХІХ-ХХ століть.

Поезія Рільке, що вирізняється глибокою думкою, емоційною силою, музикою, ритмічністю й інтонацією свободи, мала значний вплив на розквіт німецької лірики. Бехер назвав Рільке посланцем найкращої частини свого народу, що збагатив поезію, написану німецькою мовою. Кращим його творінням є збірка "Великий гнів" (1943 p.).

4. Творчість братів Маннів

Німецька література XX століття знало двох братів Маннів - Генріха і Томаса. Проте більшої популярності в галузі літератури здобув саме Томас Манн, який став лауреатом Нобелівської премії з літератури 1929 року Карел Чапек залишив доволі емоційний портрет письменника: жорстокі риси, кощавий, до суворості прямий і щось по-хлоп'ячому відкрите в обличчі. Стиль творчості Томаса Манна - аналітико-інтелектуальний.

Концепція людини Томаса Манна досить складна. Його завжди цікавили ірраціональні і навіть патологічні сторони людського "я". Саме тому герої його творів дещо незвичайні.

Для ранньої творчості Т. Манна характерне сплетіння критичних елементів і пошук власних ідеалів, його не задовольняло існування людини в капіталістичному світі, який порівняв з в'язницею, намагався знайти можливість виходу в інший простір - волю, творчість, красу. Життя буржуазної родини письменник показав у першому і найбільш відомому романі "Буддендроки", котрий мав автобіографічний характер і приніс авторові популярність та світове визнання. Роман "Будденброки" приніс авторові успіх та визнання. Вважалося, що це реалістичний твір. Саме за нього письменник у 1929 році став лауреатом Нобелівської премії. Роман розповідав про долю чотирьох поколінь любекського патриціанського роду. Основою сюжету стала історія про занепад і крах однієї торговельної фірми в Любеці. Використавши традиційну форму скандинавської сімейної саги, письменник надав творові епічних рис: в долі героїв простежувалася доля всієї буржуазної культури.

Ознаки сімейної саги:

- стереотипна побудова;

- картини сімейної ідилії довгі і монотонні;

- обіди та вечірки перетворили у певну сцену, де розігрувався спектакль;

- добрий та дотепний дідусь - патріарх клану;

- батько-педант та симпатичне жіноцтво тощо.

У романі Томас Манн переосмислив і перебудував ці ознаки, просто спародіювавши їх. У цьому і полягло новаторство німецького митця, який бездоганно відтворив картину деградації бюргерства. Томас Манн у своєму творі намагався знайти відповіді на запитання: що прийде на зміну агонізуючому бюргерству?

Підзаголовок роману - "Занепад однієї родини" - тлумачився як прояв деяких спільних біологічно-метафізичних закономірностей, але мав і соціальну характеристику: несумісність духовно витончених людей із грубою, агресивною дійсністю Німеччини, що вступила в епоху імперіалізму. У більш широкому плані "Будденброки" говорять про загальний занепад буржуазного суспільства, пронизаного почуттям вичерпаності колишніх форм життя.

- у центрі творів - людина, її життя, суперечності людського буття;

- зосередження уваги на порухах людської душі, змінах, що відбували у психіці героїв;

- глибокий психологізм, прихована іронія, гра інтелекту;

- зіставлення двох світів: філістерський (обмеженого бюргерства) та життя художника; світ духовний і світ речей;

- відсутність прагнення до незвичайного, виняткового. Конкретний епізод у повсякденному житті героя змальований з підкресленим епічним спокоєм;

- негативне сприйняття дійсності, її різка і відверта критика;

- неквапливість і деталізованість описів, уміння передати глобальні колізії світу художніми засобами;

- сполучення гостро аналітичного й іронічного начала з емоційною теплотою;

- ідейно-проблематичне та тематичне розмаїття;

- проникнення у людську душу, розкриття внутрішнього світу особистості, показ зародження почуттів;

- широке охоплення складної німецької і європейської дійсності к. XIX - 1 пол. XX ст.

- різноманітність тематики: творів історична доля Німеччини ("Будденброки", "Маріо і чарівник");

- протиставлення бюргера і митця, гострий осуд "мистецтва для мистецтва" ("Смерть у Венеції");

- викриття фашизму;

- повага до людської гідності, ницість суспільства, де ніхто не цінував справжні почуттів;

- показ поваги і визнання російської літератури ("Російська антологія").

Твори письменника - філософа Томаса Манна - були тісно пов'язані з кращими традиціями німецької прогресивної літератури. Він належав до тих представників літератури, які розпочали свій творчий шлях, усвідомивши зазначення прогресивний ідей XX століття. Прозаїк став засновником інтелектуальної прози, у якій образ викликав думку, а думка - образ. Митець був переконаний у тому, що, коли мистецтво існувало окремо від життя, воно не здатне дати людині повного щастя. Мистецтво, відірване від життя, не могло бути прекрасним.

Генріх Манн йшов до реалізму не завжди прямим шляхом. Іноді йому не вдавалося оминути декадентські спокуси. Це підтверджує його трилогія "Богині" ("Die Gottinnen, oder Die drei Romane der Herzogin von Assy", 1903). Окремі романи трилогії називаються: "Діана", "Мінерва", "Венера". Кожна з трьох частин представляє ту чи іншу форму буття героїні й має умовний, експериментальний характер. Манн допускає думку про можливість існування ренесансної особистості в умовах сучасної йому дійсності. Трилогія не мала успіху.

Слави Г. Манн зажив романом "Учитель Унрат, або Кінець одного тирана" ("Professor Unrat, oder das Ende eines Tyrannen", 1905). Його герой -- викладач провінційної гімназії, справжній шкільний тиран. Тема школи привертала на той час увагу багатьох німецьких письменників (Т. Манн, Г. Гессе, Е. Штраус), занепокоєних цілеспрямованою підготовкою у навчальних закладах вірнопідданих існуючої системи, майбутніх службістів прусського мілітаризму. Не обмежуючись моральною критикою, антиномією добра та зла, Манн намагається проникнути вглиб самої "системи", виявити приховані пружини розвитку сучасного суспільства, їхній політико-економічний характер. З особливою силою це знаходить свій вияв у романі "Вірнопідданий" ("Der Untertan", 1914), де суспільні зацікавлення автора знайшли своє яскраве художнє втілення у політичній сатирі.

Манн у цьому романі ввів у систему художніх образів найвищих державних осіб Німеччини. Поряд із вірнопідданим Дідеріхом Геслінгом М. показує і найвищого представника вірнопідданської системи -- німецького кайзера Вільгельма II. Обидвоє настільки пов'язані в романі один із одним, що кожен немислимий без іншого. І навіть важко сказати, хто з них і на кого є політичною карикатурою.

Особливість політичної сатири Манна виявляється і в алегоризмі. Характерний фінал роману з його символічною картиною катастрофи. У момент натхненної промови Геслінга на честь відкриття пам'ятника Вільгельмові II несподівано лунає грім і спалахують блискавиці. Збентеженому Геслінгу спадає на думку, що звершується суд небесний. Картина бурі стала художнім вираженням протесту проти влади кайзера. Роман "Вірнопідданий" становить першу частину давно задуманої письменником трилогії "Імперія". У другій частині цієї трилогії -- у романі "Бідні" ("Die Armen", 1917) -- Манн звернувся до зображення робітничого середовища, життя котрого не було йому достатньо добре відомим. Цей роман виявився творчою невдачею Манна.

Літературно-історичне значення дилогії Манна про короля Генріха IV полягає в тому, що письменник зумів піднестися над критичним ставленням до дійсності і створити новий для себе образ борця-гуманіста. Причому відбувається майже цілковите ототожнення героя й автора в романі. Високий ступінь сповідальності надавав історичній дилогії Манна особливої довірливості та сили. У певному сенсі її можна розглядати і як духовний заповіт автора: "Ми закінчимо свої дні. Але слід нашої свідомості перейде в інші уми, далі ще в інші. Через багато століть прийде епоха людей, котра буде думати і діяти, як ми".

5. Значення німецької літератури

Німеччину іноді називають "землею поетів і мислителів". Історію німецької літератури можна простежити з Середніх століть, найвідомішими авторами цього періоду є Вальтер фон дер Фогельвайде і Вольфрам фон Ешенбах, а твором - Давньогерманське епічне сказання "Нібелунги", чий автор невідомий. Казки братів Грімм стали знамениті на весь світ. Серед чудових німецьких поетів і письменників виділяються Лессінг, Гете, Шиллер, Клейст, Гофман, Брехт. У 20 столітті відразу четверо німецьких літераторів отримали Нобелівську премію в галузі літератури: Томас Манн,Герман Гессе, Генріх Бьоль і Гюнтер Грасс. Вплив Німеччини на розвиток філософії є ??історично значущою; багато німецькі філософи і мислителі сприяли формуванню західної філософії. Центральну роль у філософії 17 століття грали Лейбніц і Кант, роботи яких згодом надихали Шопенгауера, Фіхте, Гегеля. Філософія другої половини 19 століття відзначена розвитком комуністичних теорій Маркса і Енгельса, а Ніцше, Гайдеггер і Гадамер продовжували відстоювати традиційну німецьку філософію. література німеччина рільке манн

Німеччина - країна великої культури з могутнім корінням. Імена Г. Шютц, І.С. Баха, Р. Вагнера, Й. Брамса, Ф. Мендельсона-Бартольді та ін - в музиці, А-Дюрера, Л. Кранаха, Т. Ріменшнайдера, Е.Л. Кірхнера та ін - в образотворчому мистецтві, І.В. Гете, Ф. Шіллера, Г. Гейне, Е.Т.А. Гофмана, Т. Манна та ін - в літературі мають світову популярність і являють собою явища не тільки німецької, а й світової культури. Німеччина має багаті музичні традиції. Це батьківщина Баха і Генделя, Бетховена і Шуберта, Брамса і Вагнера. Державну підтримку отримують композитори та музичні фестивалі. Всьому світу відомий вагнерівський фестиваль, який проводиться щоліта в Байройті, також щорічно організовуються фестивалі, присвячені Бетховену (в Бонні), Моцарту (у Вюрцбурзі). Світовою популярністю користуються симфонії та опери таких композиторів 20 ст., Як Карлхайнц Штокхаузен, Курт Вайль, Ріхард Штраус, Пауль Хіндеміт, Карл Орф, Удо і Бернд Циммерман, Ханс-Вернер Хенце.

Список використаної літератури

1. Лекції з німецької літератури. Натуралізм [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://uadoc.zavantag.com/text/1055/index-9.html.

2. Особливості розвитку літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13790423/literatura/osoblivosti_rozvitku_literaturi_kintsya_hih_pochatku_stolittya.

3. Формування зовнішньої політики обєднаної Німеччини у період із 1989 по 1999 рік [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ua-referat.com/Культура_Німеччини

4. Економічне піднесення Німеччини кінця XIX - початку XX ст., Детальна інформація [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://referaty.com.ua/ukr/details/8308/1/.

5. Довідник з української літератури. Натуралізм [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/dovidnik/233.html

6. Райнер Марія Рільке. Біографія - життєвий і творчий шлях [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printout.php?id=47

7. Райнер Марія Рільке (1875-1926). Життя і творчість [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.zarlit.com/article/55.html

8. Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна творчість [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/18060203/literatura/filosofske_pidgruntya_tvorchosti_tomasa_manna

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Епоха Відродження в Німеччині була епохою, коли література одержала свою канонізацію в книзі, а її герой стали героями-борцями проти соціальної несправедливості. Свою популярність німецька казка завоювала з іменами братів Грімм, Гауфа та Гофмана.

  реферат [25,8 K], добавлен 20.12.2008

 • Методичні особливості вивчення ліричних творів у 9 класі загальноосвітньої школи. Методична розробка уроків за творчості Генріха Гейне в 9 класі. Місце творів Гейне у шкільній програмі з зарубіжної літератури. Розробка уроків по творчості Г. Гейне.

  курсовая работа [36,6 K], добавлен 05.01.2008

 • Зародження прозаїчного роману в Німеччині. Досягнення німецької літератури XVII ст. в поезії і в прозі, їх зв'язок з художньою системою бароко. Етапи розвитку німецької літератури, осмислення трагічного досвіду; придворно-історичний та політичний роман.

  реферат [32,7 K], добавлен 17.01.2010

 • Життя та творчість видатних українських поетів та письменників. Літературна творчість поета А. Малишка. Трагічний кінець поета В. Симоненка. Драматична проза Григорія Квітки-Основ'яненка. Особливість творів письменника, філософа та поета Г. Сковороди.

  реферат [38,2 K], добавлен 05.05.2011

 • Євген Гребінка: початок творчої та літературної діяльності поета. Навчання та служба в козачому полку. Гребінка як невтомний організатор українських літературних сил, його роль в творчому становленні Т. Шевченка. Широка популярність творів Гребінки.

  реферат [44,8 K], добавлен 02.12.2010

 • Загальна характеристика сучасної української літератури, вплив суспільних умов на її розвиток. Пагутяк Галина: погляд на творчість. Матіос Марія: огляд роману "Солодка Даруся". Забужко Оксана: сюжет, композиція, тема та ідея "Казки про калинову сопілку".

  учебное пособие [96,6 K], добавлен 22.04.2013

 • Передумови формування революційних настроїв і поглядів у Генріха Гейне. Дитячі роки під впливом французької окупації, життя у Франції. Елементи Просвітництва в політичній ліриці. Особливості творчого стилю, поетики, композиції та жанру поетичних творів.

  курсовая работа [65,8 K], добавлен 15.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.