Основи управлінського консультування

Структура консалтингових компаній в Україні. Схема надання послуги управлінського консалтингу. Вимоги до консультанта компанії по наданню послуг в галузі управлінського консалтингу. Характеристика методичних інструментів управлінського консалтингу.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.07.2010
Размер файла 2,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- Дослідження ринку (кон'юнктура, конкуренція, споживчі переваги і т.п.)

- Розробка і реалізація стратегії

- Рекрутинг

- Навчання персоналу

- Реєстрація компанії

- Консультування з питань податкового і земельного законодавства

- Сприяння в пошуку нерухомості

- Правове регулювання трудових відносин

- Ведення імпортно-експортних договорів, регулювання рекламаційних питань

- Проведення професійних тренингів

Бізнеси-тренери і консультанти компанії АВ- СAPITAL мають успішний досвід роботи в бізнесі на керівних посадах в українських і західних компаніях у сфері розвитку організації, керування персоналом, процесами, організаційного розвитку.

Профіль наших ведучих консультантів:

- Бізнес-освіта

- MBA, PН, науковий ступінь

- Міжнародна сертифікація

- Досвід проведення досліджень

- Стратегічне і системне мислення

- Досвід роботи в бізнесі

- Вільне володіння англійською мовою

- Довгострокові стажування на ведучих підприємствах Європи, Америки

- Досвід успішної роботи в консалтингe, проведенні бізнесів-тренінгів від 5 років.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: учебник. - М, 2002, 192 с.

2. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000, 244 с.

3. Верба В., Решетняк Т. Кадрова політика консалтингових фірм // Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. - М.: Дело, 1998. - 248 с.

4. Ефремов В.С. Управленческий консалтинг как бизнес. //Менеджмент в России и за рубежом, июль-август, 1997. С. 70-79.

5. Коростельов В.А. Управлінське консультування: Навч. Посіб. - К.: МАУП. 2003, с. 6.

6. Кубр М. Управленческое консультирование: В 2 т. - М., Интерэксперт, 1992.

7. Маккхем К Управленческий консалтинг / Пер. с англ. М.: Издательство «Дело и сервис», 1999. - 288 с.

8. Посадский А., Хайниш С. Консультационные услуги в России. - М.: Финстатинформ, 1995.

9. Посадский А. Основы консалтинга: пособие для преподавателей экономических и бизнес-дисциплин. М.: ГУВШЭ, 1999. - 240 с. - М., 1999.

10. Трофимова О.К. Определение понятия "управленческое консультирование"// http://www.management.com.ua.

11. Управленческое консультирование. /Под ред. М. Кубра. В 2 т. - М.: Интерэксперт, 1992. - Т.1. 319 с.

12. Чернов Ю.В., Комишин С.В., Тищенко А.И. Управленческое консультирование: Учебн. пособие. - Херсон: ОЛДИ-плюс. - 272 с.

13. Филип Уикхэм Консалтинг в управлении проектами. - М.: Издательство: "Дело и Сервис", 2006. - 548 с.

Додаток

Таблиця - Перелік та географічне розташування компаній управлінського консалтингу в Україні станом на 01.09.2007 року за даними Інтернет-довідника «Підприємства України, які надають консалтингові послуги”


Подобные документы

 • Об’єкт, предмет, завдання, понятійний апарат управлінського документознавства. Виникнення та формування управлінського документознавства у 1940–1980-х рр. в СРСР та УРСР. Сучасний стан наукового забезпечення управлінського документознавства в Україні.

  дипломная работа [241,7 K], добавлен 18.05.2012

 • Ведення управлінського обліку на підприємстві. Організаційно-економічна характеристика та система управління на підприємстві. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві.

  реферат [59,6 K], добавлен 08.12.2008

 • Основні етапи встановлення і розвитку управлінського обліку. Спільні та відмінні риси фінансового та управлінського обліку. Ознайомлення з сучасними поглядами на сутність менеджменту. Взаємозв’язок системи обліку та основних функцій управління.

  контрольная работа [36,7 K], добавлен 20.10.2010

 • Розрахунок економічного ефекту від управлінського консультування для забезпечення довгострокового стратегічного розвитку компанії. Формула ефективності консалтингового проекту: мозковий штурм, сесія разом з клієнтом, науковий пошук та експертні групи.

  контрольная работа [29,2 K], добавлен 15.12.2011

 • Сутність прийняття управлінського рішення, його ознаки та стадії формування. Загальні підходи до вирішення проблем та методи їх розробки. Поняття мети та альтернативи. Основні вимоги до якості мети. Чинники, що впливають на якість управлінського рішення.

  реферат [36,9 K], добавлен 13.11.2009

 • Поняття консультування, його сутність і особливості, цілі та значення в діяльності підприємства, очікуваний ефект. Сфери застосування консультування та його обґрунтування. Підстави для управлінського консультування, характеристика менеджмент-консалтінгу.

  реферат [19,6 K], добавлен 17.04.2009

 • Методи управління і стилі керівництва. Структура якостей сучасного керівника та функціональний аналіз діяльності управлінця. Аналіз конкурентних якостей управлінського персоналу підприємства на прикладі ПП "Компік" та заходи щодо їх вдосконалення.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 14.11.2010

 • Особливості становлення і тенденції розвитку консультаційного бізнесу в Україні. Основні постачальники консалтингового продукту. Види та класифікація консалтингових послуг в країні, причини низького попиту на них. Специфіка вітчизняного консалтингу.

  контрольная работа [131,6 K], добавлен 14.09.2011

 • Управлінський персонал: структура і функції. Критерії ефективного менеджера. Показники оцінки ефективності праці управлінського персоналу. Проблеми діяльності менеджменту персоналу на підприємстві "Smart corporation". Заходи підвищення ефективності праці.

  дипломная работа [715,0 K], добавлен 14.09.2016

 • Цілі, напрями та методологічні принципи управлінського аналізу. Аналіз конкурентних переваг і стратегічних ресурсів підприємства. Зміст системи McKincey, "ланцюжка цінностей" Портера та підходу Омае як методів визначення структури управлінського аналізу.

  курсовая работа [51,2 K], добавлен 27.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.