Консультативне підприємство: сутність, форми, особливості розвитку в Україні

Особливості становлення і тенденції розвитку консультаційного бізнесу в Україні. Основні постачальники консалтингового продукту. Види та класифікація консалтингових послуг в країні, причини низького попиту на них. Специфіка вітчизняного консалтингу.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.09.2011
Размер файла 131,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольна робота на тему: „Консультативне підприємство: сутність, форми, особливості розвитку в Україні”

Зміст

Вступ

1. Особливості становлення і розвитку консультаційного бізнесу в Україні

2. Класифікація консалтингових послуг в Україні

3. Специфіка вітчизняного консалтингу

4. Попит на консалтингові послуги на Україні

Висновок

Література

Вступ

Бурхливий розвиток промисловості XIX ст. вимагав не лише вдосконалення принципів та методів управління виробництвом, але й їх розповсюдження. Поява менеджмент-консалтингу спричинена досить високим рівнем управлінського досвіду, коли підприємець уже усвідомлює необхідність допомоги консультантів для підвищення свого конкурентного статусу та найоптимальнішого вирішення проблем, що виникають у процесі його роботи. Сьогодні управлінське консультування є надзвичайно важливим елементом економічної та індустріальної інфраструктури розвинених країн.

Особливості функціонування даного ринку в цілому визначаються специфікою самого продукту - консалтингової послуги.

Консалтингова послуга - інтелектуальний продукт, що залишається у володінні клієнта після завершення консультування.

Становлення та розвиток ринку консалтингових послуг в Україні пов'язані із започаткуванням підприємництва та розгортанням кампанії з роздержавлення власності. Виникла потреба у створенні методичної бази приватизаційних заходів на підприємствах та обґрунтуванні безлічі бізнес-планів з метою отримання інвестиційних коштів. Спочатку задоволення попиту на ці послуги взяли на себе консультаційні підрозділи банків та організацій, що отримали право консультувати з питань приватизації. Однак з розвитком ринку товарів попит на консалтингові послуги в Україні зазнає суттєвих змін. Поступове надбання вітчизняним бізнесом рис цивілізованої діяльності потребує відповідної професіоналізації консалтингу. Сьогоднішні вітчизняні менеджери чітко усвідомлюють необхідність такого консультування, при якому консультант здійснює не лише локальне виправлення вузьких проблем, а, поглиблено вивчаючи специфіку клієнтської організації, займається комплексними питаннями стратегічного розвитку даного підприємства.

Усе це неможливо здійснити без грамотної організації спілкування консультанта і клієнта, юридичного та фінансового визначення їх стосунків, а також відповідного побудування власне процесу надання управлінської допомоги.

Сьогодні запорукою успіху є поєднання консультаційного професіоналізму та маркетингової кваліфікації. Ці поняття утворюють конкурентний статус консультаційної фірми. Одним з основних маркетингових завдань консалтингових фірм є пошук нового продукту, який міг би зацікавити клієнта. Такий продукт користуватиметься попитом, якщо він міститиме нові оригінальні ідеї, які сприятимуть корпоративному відтворенню.

Ринок фінансового консалтингу в Україні розвивається і росте. Щорічно консалтингові компанії, що мають на ринку статус надійних і стабільних, збільшують свої портфелі замовлень і регулярно рапортують про вдало реалізовані проекти.

Актуальність даної теми полягає у тому, що без додаткових зусиль (консалтингових послуг) не можливо досягти найвищого, бажаного розвитку підприємства тощо.

консультаційний бізнес консалтинг

1. Особливості становлення і розвитку консультаційного бізнесу в Україні

Консультаційна діяльність як професійна допомога і підтримка управлінських інновацій вітчизняних підприємств існувала і активно розвивалася і в соціалістичний період країни. Численні економічні та галузеві науково-дослідницькі інститути розробляли й удосконалювали методологію управління виробництвом, впроваджували нові принципи організації виробництва, що забезпечувало зростання ефективності праці, використання матеріальних та інших ресурсів.

Умови розвитку економіки, що змінилися, процеси роздержавлення і приватизації власності надали управлінському консультуванню новий імпульс. Консалтинг в Україні стає особливою індустрією, бізнесом.

Сьогодні в Україні працює понад 300 вітчизняних консалтингових фірм, з яких 42% займаються виключно наданням послуг з питань управлінського консультування, відкриті представництва провідних консалтингових фірм, що є лідерами консультаційного бізнесу, в тому числі «великої п'ятірки». Серед українських організацій, котрі вважаються консалтинговими, 42% займаються тільки консультуванням, 30% -- присвячують консультуванню лише 80% загального обсягу продажу. Окрім того, третина учбових організацій має власні консультаційні підрозділи.

На відміну від розповсюдженого в розвинутих країнах планомірного співробітництва з консультантами, що здійснюють обслуговування компаній з питань управління, управлінське консультування в Україні використовується епізодично. Це пов'язано з тим, що переважна більшість підприємств, фірм і компаній звертаються за консультаційною допомогою в критичних ситуаціях, коли власними зусиллями не можна вирішити існуючі проблеми.

Відсутність статистичної інформації і охорона комерційних інтересів не дозволяють в грошових одиницях оцінити консалтинговий бізнес з точки зору його прибутковості та фінансової привабливості. Проте серйозний рівень конкуренції на даному ринку дозволяє зробити висновок про значний рівень рентабельності послуг, що надаються клієнтам.

Сьогодні можна чітко виділити основних постачальників консалтингового продукту в Україні. Це:

* філіали великих іноземних багатофункціональних фірм, що мають консультаційні проекти з українськими державними структурами з питань оподаткування, бюджетного регулювання, удосконалення нормативно-правової бази, а також обслуговуючі спільні та іноземні компанії в Україні банківські структури;

* представництва іноземних консультаційних фірм, які здійснюють стратегію завоювання нових ринків та досліджують привабливість українського ринку;

* іноземні консультаційні фірми, що працюють за програмами донорських організацій та надають технічну допомогу з питань управлінського консультування в пріоритетних галузях народного господарства (енергетика, транспорт, зв'язок, сільське господарство тощо);

* вітчизняні консультаційні фірми, які спеціалізуються на наданні послуг з питань приватизації підприємств, включаючи оцінку майна, підготовку документального супроводження процесу приватизації тощо;

* спеціалізовані консалтингові фірми, котрі надають консультаційні послуги по окремих напрямках управлінського консультування (бізнес-планування, фінансова оцінка, маркетинг, податкове планування, митне регулювання та інше).

Стимулювання розвитку вітчизняного консультаційного бізнесу пов'язане з необхідністю зменшити залежність української економіки від іноземних експертів та знизити витрати на іноземних високооплачуваних спеціалістів.

До переваг вітчизняних консультантів безперечно відносяться знання ними глибинних причин (пов'язаних з менталітетом, національними особливостями) існуючих управлінських проблем та з огляду на це оптимального їх вирішення, а також можливість адаптації сучасних методів управління до особливостей вітчизняних підприємств.

Зараз у діяльності консультаційних фірм України намічаються якісні зміни, пов'язані зі зміною спеціалізації послуг, що надаються. Основними видами послуг консультаційного обслуговування стають постприватизаційна підтримка підприємств, маркетингові дослідження, організація маркетингу на підприємствах, розробка ділових стратегій розвитку, пошук партнерів та інвесторів, проведення рекламної кампанії.

Однак, незважаючи на те, що значна кількість компаній відчуває необхідність консультаційної допомоги з питань управління, попит на консалтингові послуги в Україні залишається низьким.

Основними причинами цього є наступні

Можливий успіх консультаційних організацій в Україні багато в чому залежить від їх готовності до нововведень, адаптованості набору послуг до потреб клієнтів, пошуку нових продуктів і ринків, застосування нових методів втручання та внесення змін під час реалізації консультаційних пропозицій. Майбутнє консалтингу нерозривно пов'язане з підвищенням професіоналізму консультантів, високою якістю виконання замовлень, дотриманням етичних стандартів, здатних задовольнити потреби клієнтів.

2. Класифікація консалтингових послуг в Україні

Проблеми українських підприємців не менш різноманітні, ніж у їхніх західних колег. Ринок консалтингових послуг пропонує їм практично весь спектр послуг, врахованих міжнародними класифікаторами, хоча тільки якості цих послуг залишається бажати багато кращого.

Ринок консалтингових послуг хаотичний. Найчастіше фірми, що займаються консалтингом у широкому сенсі цього слова, навіть не припускають про це, а фірми, що називаються консалтинговими, не мають уявлення про консалтинг як такому. У нашій нестабільній економіці спостерігається певне переплетення консалтингових послуг та інших видів професійних послуг, які не завжди відразу можна віднести до консалтингових.

На жаль, в Україні немає загальновизнаного класифікатора консалтингових послуг, а кілька наявних є далеко не повними і не об'єктивними. В Україні, найбільш поширені види надаваних консалтингових послуг можна розділити на 13 розділів:

1. Управлінський консалтинг.

Оргдиагностика, експрес-діагностика.

Організаційний розвиток.

Антикризове управління.

Стратегічне планування і управління.

Інноваційний консалтинг.

Розробка організаційних структур і систем управління.

Управління організаційними змінами.

Реструктуризація.

Управління корпоративними фінансами.

Управлінський облік.

Аутсорсинг.

"Прокат директорів".

Діловодство(розробка посадових інструкцій).

2. Інвестиційний консалтинг.

Управління проектами.

Підготовка інвестиційних меморандумів.

Розробка і комплексна експертиза інвестиційних проектів.

Розробка бізнес-планів, ТЭО.

Управління фінансовими рисками.

Лізинг.

Аналіз і моніторинг інвестиційних проектів.

Супровід інвестиційних проектів.

Фандрайзинг.

3. Аудитинг.

Загальногосподарський аудит.

Аудит фінансових інститутів.

Внутрішній аудит.

Системний і фінансовий аналіз господарської діяльності.

Постановка і ведення бухгалтерського обліку

Податкове планування і оптимізація оподаткування.

Взаєморозрахунки.

Бюджетування.

4. Фондовий консалтинг.

Управління фінансовими ресурсами.

Оцінка майнових комплексів.

Оцінка і котирування цінних паперів.

Розміщення і купівля цінних паперів.

Емісія цінних паперів.

Брокерське обслуговування.

Оцінка немайнових прав і інтересів.

5. Управління якістю.

Створення системи якості.

Сертифікація системи якості.

Проведення аудиту системи якості.

Проведення внутрішніх перевірок системи якості.

Аналіз документації системи якості.

Написання Керівництва за якістю.

Розробка і впровадження елементів TQM

6. Инжиниринг.

Оцінка технологічних можливостей підприємства.

Підготовка виробничого процесу.

Забезпечення процесу виробництва.

Впровадження нових технологій, нової техніки.

Виробничий дизайн.

7. Информационно-технологический консалтинг.

Автоматизація офісів і документообігу.

Автоматизація бізнес-процесів(BPA).

Реинжиниринг бізнес-процесів(BRP).

Планування ресурсів підприємства(ERP).

Розробка і супровід спеціалізованого програмного забезпечення(ПО).

Створення і супровід спеціалізованих баз даних.

Системна інтеграція.

Створення і супровід комп'ютерних систем.

Проектування і установки комп'ютерних мереж.

Надання Інтернет-ресурсів.

Установка Web- серверів і розробка Web-сайтів в Інтернеті.

8. Маркетинговый консалтинг.

Маркетинг-планування.

Комплексний аналіз ринку.

Розробка систем стимулювання ринку.

Аналіз тенденцій збуту.

Ціноутворення і цінова політика.

Пошук ділових партнерів.

Оптимізація логістики.

9. Реклама і стосунки з громадськістю(public relations).

Формування іміджу організації.

Комплексні рекламні компанії.

Медіа-планування.

Підготовка і проведення компаній public relations.

Інформаційна підтримка.

Передвиборні технології.

10. Кадровый консалтинг.

Оптимізація організаційної структури.

Оптимізація взаємодії підрозділів(формування команди).

Розробка стратегії мотивації персоналу.

Вирішення внутрішніх конфліктів.

Медиаторство.

Психологічне консультування.

11. Обучение.

Конференції.

Курси.

Семінари.

Круглі столи.

Тренінги.

Ділові ігри.

Організаційно-ділових ігор.

Ролеві ігри.

Метод майстер-класу.

Кейс-технологии.

Системно-мыследеятельностная(СМД) методологія.

Теорія рішення винахідницьких завдань(ТРИЗ).

12. Безопасность організації.

Технічні системи безпеки.

Охоронні послуги.

Перевірка благонадійності потенційних партнерів.

Проведення експертизи об'єктів і інформації.

Патентна діяльність.

Захист інформації.

13. Юридический консалтинг.

Створення, реєстрація, акредитація, інкорпорація підприємств.

Акціонування підприємств.

Експортно-імпортні операції(ВЭД).

Offshore.

Патентознавство і ліцензування.

Повернення боргів, банкрутство, ліквідація.

Реструктуризація заборгованості.

Ведення справ в арбітражних і третейських судах.

Юридична експертиза документів.

Лобіювання інтересів клієнта.

Участь в переговорах(медиаторство).

Розглянемо основні тенденції розвитку консалтингових послуг, приведених в нашій класифікації.

1.Управлінський консалтинг, головна мета якого полягає в розробці комплексу заходів, спрямованих на поліпшення якості керівництва і підвищення ефективності роботи як підприємства в цілому, так і кожного із співробітників.

Діагностика стану підприємства є вихідною точкою в процесі управлінського консультування як при розробці будь-якого інвестиційного проекту, так і будь-яких інших змін, що плануються на підприємстві. Цей вид послуг разом з такими послугами як: стратегічне планування, реструктуризація, розробка управлінських рішень, управління організаційними змінами і інноваційний консалтинг мають відносно постійний попит як в нашій країні, так і за кордоном. Що стосується антикризового управління, то це в основному специфіка постсоціалістичного табору і країн, що розвиваються.

Одними з нових на нашому ринку і найбільш перспективних видів консалтингу являються аутсорсинг і "прокат директорів". Аутосорсинг(outsourcing) грунтований на повній або частковій передачі рутинних функцій підприємства(наприклад, таких, як бухгалтерські розрахунки, розрахунок податків, управління персоналом і тому подібне) консалтинговою фірмі з метою зосередження власних зусиль на рішенні ключових стратегічних завдань. "Прокат директорів" використовується при тимчасовій відсутності керівництва або недавньому звільненні.

Організаційний розвиток і діловодство або адміністрування, хоча і є окремими видами консалтингу, ми віднесли до управлінського консультування в силу нерозвиненості попиту на них в Україні.

Такі послуги, як управління корпоративними фінансами і управлінський облік також є відносно новими і при переході на західні стандарти управління фінансовими ресурсами дуже актуальні. Основною метою створення системи управлінської звітності є забезпечення менеджерів підприємства своєчасною і необхідною інформацією для ухвалення ефективних управлінських рішень. У основі реалізації практично усіх послуг лежить аналіз існуючих і очікуваних фінансових потоків підприємства.

2. Інвестиційний консалтинг. Збереження і нарощування виробничого, технологічного, фінансового і економічного потенціалу підприємств є найбільш важливим завданням сучасного бізнесу. Діяльність в цьому напрямі носить назву інвестиційною, і служить умовою розвитку підприємства. Поки існують інвестиційні фонди, банки, програми розвитку, приватні вкладники і тому подібне, цей вид консалтингу матиме найбільший попит, особливо в країнах, що розвиваються.

Фандрайзинг(пошук інвестування) є одним з базових видів інвестиційного консалтингу. Одним з перших кроків при отриманні інвестування є отримання і вивчення інформації про найбільш вірогідні джерела фінансування, оскільки умови отримання тих або інших видів фінансових ресурсів безпосередньо визначають конкретні фінансові показники інвестиційного проекту, що просувається, і саму можливість його реалізації. Багато консалтингових фірм мають свої бази цих потенційних інвесторів або ж є офіційними посередниками при отриманні фінансування.

Лізинг є видом інвестиційної діяльності з придбання майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором, з правом викупу майна лізингоотримувачем. Лізингова схема, за рахунок віднесення лізингових платежів в собівартість у лізингоотримувача, може мати істотні переваги перед звичайними схемами фінансування інвестиційних проектів.

Управління проектами ми вважаємо найбільш перспективній на ринку консалтингових послуг в Україні. Цей вид послуг включає усі вищеперелічені види інвестиційного консалтингу.

3. Аудитинг. Згідно з визначенням комітету Американської бухгалтерської асоціації, "аудит - це системний процес отримання і оцінки об'єктивних даних про економічні дії і події, встановлюючий рівень їх відповідності певному критерію і що надає результати зацікавленому користувачеві". Основною метою аудиторської діяльності є встановлення достовірної бухгалтерської(фінансовою) звітності економічних суб'єктів і відповідності здійснених ними фінансових і господарських операцій нормативним актам. Першочергова мета аудиту, таким чином, полягає в захисті інтересів користувачів економічною інформацією, в наданні їм об'єктивних даних про фінансовий стан того або іншого підприємства. Завдання аудитора полягає в оцінці достовірності фінансових звітів і зниженні ризику появи в них спотворених даних.

Разом із вже давно поширеними аудиторськими послугами являється дуже перспективний вид послуг - бюджетування. Впровадження системи бюджетування дозволяє керівництву підприємства отримати значний позитивний ефект за рахунок можливості узгодження діяльності підрозділів усередині компанії і підпорядкування її спільної стратегічної мети. Неупереджені бюджети дозволяють менеджерам спочатку конкретизувати поставлені завдання, а потім проаналізувати стан справ в компанії: як пройшов поточний період - чи приніс прибутки або збитки, чи є гроші на рахунку, що можна чекати в найближчому майбутньому.

4. Фондовий консалтинг є одним із стабільних консалтингових ринків. Постійно спостерігається зростання попиту на оцінні послуги. Одним з принципово нових видів фондового консалтингу є нематеріальні активи. До нематеріальних активів відносять об'єкти, що не мають фізичних властивостей, але підприємства, що включаються в активи, і що зазвичай вимагають поступової амортизації впродовж терміну їх використання. Такими є: патенти, авторські права та ін. інтелектуальна власність, права на власність і користування землею і корисними копалини, торгові марки, програмне забезпечення ЕОМ і тому подібне.

5. Управління якістю. У останнє десятиліття відмічений підвищений інтерес до якості що поставляється споживачеві продукції. Наявність у постачальника системи якості стає важливим чинником підвищення конкурентоспроможності його продукції і необхідною умовою для виходу на світовий ринок. Розробка систем якості ведеться відповідно до вимог стандартів ИСО серії 9000. Стандарти ИСО серії 9000 мають головні цілі: задоволення споживачів, залучення персоналу фірми до боротьби за якість і віддання перевазі над уваги процесами. Принциповою відмінністю створюваних у постачальника систем якості, грунтованих на стандартах ИСО серії 9000, є їх чітка спрямованість на задоволення конкретних запитів споживача.

6. Інжиніринг є одним з родоначальників консалтингу і є послугами з інженерної підготовки і забезпечення процесу виробництва, будівництва і експлуатації різних об'єктів.

7. Інформаційно-технологічний консалтинг. Усі послуги на цей вид консалтингу є новими і дуже перспективними внаслідок зростання попиту на інформаційну техніку і інформаційні технології. Під інформаційними технологіями розуміються способи автоматизованої переробки інформації.

8. Маркетинговий консалтинг. За статистикою понад 75 відсотків усіх банкрутств у світі пояснюються поганим знанням свого власного продукту, споживача, каналів поширення і конкурентів.

Найновішим видом послуг є оптимізація логістики підприємства.

9. Реклама і стосунки з громадськістю. Метою цього виду послуг є створення в очах громадськості позитивного і в той же час особливого, такого, що відрізняється від конкурентів, образу(іміджу) товару або фірми.

Одним з нових і незвичних для нашого суспільства, але найбільш ефективних видів послуг являються передвиборні технології. Більшість новоспечених, а також і старих політиків часто використовують такі послуги.

10. Кадровий консалтинг(рекрутмент) - це послуги з підбору і оцінки кадрів. Ця область послуг розвинулася як окремий вид у зв'язку з постійно зростаючою потребою в керівних кадрах і висококваліфікованих фахівцях. Кадровий консалтинг є однією з найбільш поширених в Україні видів послуг, оскільки не вимагає особливої кваліфікації консультантів в цій області.

Консалтинг в області конфліктології є новим видом послуг в області кадрового консалтингу і тільки набирає силу на нашому ринку консалтингових послуг.

11. Навчання. Повчальне консультування є найстарішим видом консалтингу в нашій країні, що називається раніше підвищенням кваліфікації керівного складу. Відмінність різних видів навчання від управлінського консультування полягає в тому, що тренер не рекомендує менеджерам управлінські рішення по різних проблемах, а лише передає їм свої знання про те, як їх потрібно приймати, і надає інформацію по відповідній проблематиці.

Вважається, що навчання у дії, а саме активно-ігрові методи - ділові ігри, организационно-деятельностные ігри, ролеві ігри і метод майстер-класу є найбільш ефективними і перспективними, оскільки надають не лише інформацію з проблеми, що цікавить, але і примушують менеджера самому приймати рішення в екстремальних ситуаціях, програючи різні варіанти результату проблеми.

12. Безпека організації - найновіший напрям консалтингу. Економічна безпека підприємства - це забезпечення захищеності господарських стосунків, розвиток економічного потенціалу компанії, підвищення рівня добробуту усіх її співробітників і що формують основи захищеності фірми від різних небезпек і загроз, джерелом зародження і розвитку яких виступають внутрішні і зовнішні протиріччя.

Захист інформації є найбільш актуальним на сьогодні і найбільш поширеним видом послуг з безпеки.

13. Юридичний консалтинг є одним з основних родоначальників консалтингу і взагалі професійних послуг. Юристи роблять послуги як у формі порад, так і шляхом безпосереднього ведення справ своїх клієнтів. Вони також можуть давати експертні висновки про відповідність дії або документу юридичним нормам.

3. Специфіка вітчизняного консалтингу

На жаль можна констатувати, що на сьогодні на Україні немає сильних консалтингових фірм зі своєю методологією.

Вітчизняний консалтинг знаходиться на інфантильній стадії розвитку. І відповідно страждає характерними цій стадії хворобами. Вітчизняні консультанти вважають за краще або сліпо дублювати західні(що мало підходить нашому ринку) або російські(що ближче, але все таки потребують адаптації) методології, або намагаються створити " вінегрет".знову ж таки західних і російських методологій. Найчастіше консалтинг зводиться до простої передачі шаблонів документів(форм, схем, процедур і так далі).

Ще одним негативним аспектом вітчизняного консалтингу є тенденція "підстроювання" під стандарт. Консультанти намагаються загнати СМК підприємств під той або інший стандарт, не піддаючи попередньому аналізу доцільність і ефективність подібних дій.

Однією з основних специфік вітчизняного консалтингу є робота під сертифікуючий орган. Практично 90 % консалтингових компаній працюють під один або декілька сертифікуючих органів. Тут розрізняються два напрями: перше, коли сертифікуючий орган рекомендує певну консалтингову компанію; друге, коли консалтингова фірма бере на себе посередницькі функції між підприємством і сертифікуючим органом з гарантією проходження сертифікації. У другому випадку це, найчастіше, носить вимушений характер і обумовлене вимогами клієнтів.

На ринку України, так само як і ринку зарубіжних країн існують об'єднання консалтингових і сертифікуючих структури, що утворюють, аналогічні холдингам. У таких структурах зазвичай є фірма з органом з сертифікації, консалтингова фірма, фірма по підготовці фахівців.

Склад компаній, що займаються консалтингом по системах менеджменту якості, за останні два роки дуже разнообразился. Окрім спеціалізованих консалтингових фірм консалтингом по цьому напряму почали займатися і юридичні фірми, і кадрові агентства і підрозділи служби якості різних компаній і приватні підприємці(найчастіше це колишні технологи або ИТРовский склад або працюючих, або таких, що розорилися підприємств) і тому подібне.

4. Попит на консалтингові послуги на Україні

Проте, попри те, що значне число компаній випробовує необхідність консультаційної допомоги з питань управління, попит на консалтингові послуги в Україні залишається низьким. Головними причинами цього є:

складна макроекономічна ситуація і загальне зниження ділової активності;

- відсутність культури роботи з незалежними експертами;

- побоювання відносно порушення конфіденційності;

- низька платоспроможність клієнтів;

нездатність оцінити корисність консалтингових послуг;

- відсутність гарантій конкретних результатів і позитивного ефекту від консультування;

- складність отримання об'єктивної інформації об консультаційні фірми і їх можливості.

Аналіз регіонів наданні консалтингових послуг показує, що основна частина доводиться на центральний регіон(35%). На думку більшості експертів, аналогічною картиною є розділення консалтингового ринку між регіонами. Розподіл між регіонами залежить від розподілу підприємств-клієнтів і тенденцій їх розвитку.

Висновки

Інститут консультування набув свого розвитку у другій половині ХХ ст. під час відновлення світової промисловості, фінансової і політичної системи, а також виникнення і закріплення на ринку більшості консалтингових фірм. Сплеск ділової активності цього періоду сприяв становленню консалтинга як офіційно визнаної професії та прибуткового бізнесу.

Бізнес-успіх консалтингу пояснюється складністю управлінських проблем, що виникають на сучасних підприємствах, та невизначеністю ділового середовища, що спричиняє невпевненість менеджерів та змушує їх звертатися за допомогою.

Управлінське консультування, як окремий вид економічного консалтингу, полягає у наданні незалежних і об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами з метою сприяння клієнтові у справі поліпшення використання свого потенціалу для досягнення найбільшого ефекту функціонування.

Консалтингова послуга є особливим продуктом, оцінка вартості та корисності якої ускладнюється специфічним ставленням споживачів до її удаваної невідчутності та унікальності. Клієнт може оцінити якість наданої йому послуги або відразу після завершення консультування, або через якийсь проміжок часу.

Розвиток консалтингового бізнесу в Україні відбувається складно і неорганізовано, хоча в країні працює понад 300 вітчизняних консультаційних фірм та відкриті представництва накрупніших світових компаній. Попит на консалтингові послуги в країні залишається низьким з причин складної макроекономічної ситуації та низької ділової активності, відсутності досвіду та культури роботи з незалежними консультантами, неспроможності потенційних клієнтів оцінити корисність консалтингової послуги. Окрім того, керівники українських підприємств, що працюють в умовах невизначеного ділового та юридичного середовища, невпевнені у дотримуванні консультантом етичних норм та збереженні конфіденційності.

Перспективний успіх консалтингових організацій залежить від їх готовності до нововведень, адаптації набору послуг до потреб клієнтів, пошуку нових продуктів і ринків, підвищення професіоналізму консультантів.

Література

1. Ключ від таємних дверей //"Консалтинг в Украине"//, №2 (31) - 2007.

2. Коростельов В.А. Роль консалтингу в управлінні бізнесом. Навч. Посіб. МАУП, Київ. - 2004. - 252с.

3. Коростельов В.А. Управлінське консультування. Навч. Посіб. МАУП, Київ. - 2003. - 104с.

4. Коростельов В.А. Роль консалтингу в управлінні бізнесом. Навч. Посіб. МАУП, Київ 2004 252

5. Коростельов В.А. Управлінське консультування. Навч. Посіб. МАУП, Київ 2003 104с

6. Бірюков Л.В., Маргуліс В.Г. та ін. Консалтинг в Україні - К 1997 62с.

7. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций М. Викар, 2002

8. Кудинов А.О. рынке консалтинговых услуг. // www.bcg.ru.

9. Монахова Е. У.правленческое консультирование конца ХХ века. // www.pcweek.ru/kis.

10. Посадский А.П., Хайниш С.В. Консультационные услуги в России. - М.: Финстатинформ, 1995, - 171 с.

11. Уткин Э.А. Консалтинг. - М.: ЭКМОС, 1998, - 256 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Структура консалтингових компаній в Україні. Схема надання послуги управлінського консалтингу. Вимоги до консультанта компанії по наданню послуг в галузі управлінського консалтингу. Характеристика методичних інструментів управлінського консалтингу.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 11.07.2010

 • Поняття, структура та інформаційно-технологічне середовище електронного бізнесу. Роль в сучасному світі, тенденції та правові проблеми. Рішення для Інтернет-торгівлі, платіжні та арбітражні системи. Перспективи розвитку в Україні та шляхи вдосконалення.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 09.01.2010

 • Сучасний стан розвитку підприємств малого бізнесу в індустрії гостинності. Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності. Характеристика факторів, що впливають на розвиток малого бізнесу в індустрії гостинності в Україні.

  курсовая работа [159,9 K], добавлен 10.09.2008

 • Особливості діяльності та специфіка технологічних парків в Україні, визначення їх ролі та значення. Українська модель технологічних парків, її відмінні риси та ознаки. Історія становлення та розвитку технологічних парків в нашій державі, сучасний стан.

  контрольная работа [38,3 K], добавлен 25.01.2011

 • Значення формування активної інноваційної політики держави. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності, її основні складові. Ринок інновацій та шляхи його розвитку. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення.

  реферат [27,4 K], добавлен 07.11.2009

 • Теоретичні, законодавчі аспекти розвитку малого бізнесу як засобу розвязання проблеми зайнятості. Аналіз стану зайнятості та малого бізнесу в Україні в період трансформації економіки. Вдосконалення правового забезпечення розвитку підприємництва в Україні.

  дипломная работа [607,5 K], добавлен 14.01.2009

 • Сутність і значення системи якості для підприємства. Системне управління та методи контролю. Динаміка розвитку якості надання послуг мобільного зв’язку в Україні. Аналіз економічних показників розвитку компанії "Київстар". Оцінка стандартів якості.

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 25.08.2010

 • Основні об’єкти інновації: продукція, матеріали, технологічні процеси, розвиток організації. Сутність основних мотивів розвитку інноваційного бізнесу в малих і крупних компаніях. Загальна характеристика способів зниження ризику інноваційних проектів.

  контрольная работа [85,6 K], добавлен 07.10.2011

 • Історія створення та розвитку компанії "МакДональдз", особливості функціонування. Організаційна структура компанії "МакДональдз". Присутність на вітчизняному ринку. Перспективи і тенденції розвитку. Сучасний фінансовий стан, оцінка фінансової гнучкості.

  контрольная работа [579,3 K], добавлен 17.11.2010

 • Розвиток підприємництва як необхідна умова розвитку держави. Підприємницька діяльність в Україні, етапи розвитку та вплив на неї різних факторів. Сутність та види, ознаки та суб'єкти підприємництва. Поняття менеджменту підприємницької діяльності.

  реферат [115,8 K], добавлен 23.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.