Менеджмент на підприємствах Кореї

Сутність і відмінні особливості, історичні передумови та специфіка корейського управління. Основні моделі менеджменту, а також розробка заходів та шляхи інтеграції позитивного досвіду в вітчизняну систему. Формування моделі в компанії "Samsung".

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Предмет Менеджмент
Вид курсовая работа
Язык украинский
Прислал(а) Анна
Дата добавления 18.05.2015
Размер файла 57,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Зарубіжні моделі управління організаціями: порівняльна характеристика та особливості. Впровадження в українську систему менеджменту елементів управління із західноєвропейського та азіатського досвіду на прикладі діяльності Хмельницького ПАТ "Втормет".

  курсовая работа [116,3 K], добавлен 23.04.2012

 • Сутність принципів синергетичного підходу до побудови систем управління. Новації, принесені в сучасну теорію менеджменту використанням синергетики. Прояви позитивного та негативного синергетичного ефекту. Мета синергетичної моделі управління фірмою.

  контрольная работа [31,2 K], добавлен 18.01.2014

 • сутність менеджменту з позиції вивчення історії розвитку науки управління. ключові ідеї класиків менеджменту та сутність інтегрованих (синтетичних) підходів. Моделі та сучасні тенденції у розвитку системи науки управління та фактори, що їх обумовлюють.

  методичка [41,8 K], добавлен 07.08.2008

 • Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту, його закони, закономірності та принципи. Передумови виникнення та розвиток науки управління організацією. Загальні і конкретні функцій менеджменту. Сутність та основні засади керівництва. Етика в менеджменті.

  учебное пособие [1,3 M], добавлен 10.01.2013

 • Шляхи удосконалення системи менеджменту в умовах ринку. Основні функції шкіл наукового управління, класично-адміністративної, людських стосунків, поведінкової та емпіричної. Використання досвіду закордонних країн при аналізі власних управлінських проблем.

  контрольная работа [51,9 K], добавлен 13.01.2011

 • Характеристика компанії Samsung. Забезпеченість трудовими ресурсами роботи. Структура трудових ресурсів компанії. Аналіз роботи кадрової служби. Завдання фахівця з комплектування кадрів. Політика управління персоналом. Удосконалення системи управління.

  контрольная работа [33,1 K], добавлен 24.02.2014

 • Знайомство з головними принципами функціонування та проблемами розвитку східного менеджменту. Характеристика специфіки становлення системи менеджменту в Китаї, Кореї та Японії на основі поєднання східних традицій та західних концепцій управління.

  курсовая работа [145,6 K], добавлен 03.10.2014

 • Основні види мотивації. Утримання ключових співробітників за рахунок формування антикризової мотиваційної моделі управління персоналом. Виявлення першочергових потреб працівників підприємства. Розробка та впровадження програми антикризових заходів.

  статья [1,2 M], добавлен 19.09.2017

 • Розробка і реалізації фінансової політики керування запасами. Цілі створення запасів товарно-матеріальних цінностей, що включаються до складу оборотних активів. Основні етапи формування політики управління запасами на підприємстві, моделі їх зберігання.

  реферат [357,1 K], добавлен 24.01.2010

 • Переваги та недоліки корпоративної організаційно-правової форми організації бізнесу. Поняття та ознаки акціонерного товариства, їх різновиди, відмінні особливості та порядок створення. Специфіка управління акціонерним товариством та шляхи вдосконалення.

  курсовая работа [209,1 K], добавлен 14.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.