Конструкторсько-технологічний код деталі

Конструкторсько-технологічний код: поняття, склад, принципи надання згідно з Класифікатором ЕСКД і технологічним класифікатором деталей (ТКД) машинобудування і приладобудування. Структура змінної частини технологічного коду на практичному прикладі.

Рубрика Производство и технологии
Вид лекция
Язык украинский
Дата добавления 16.07.2011
Размер файла 224,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Конструкторсько-технологічний код деталі

Після виконання креслення деталі її кодують, тобто надають конструкторсько-технологічний код.

Конструкторсько-технологічний код надається згідно з Класифікатором ЕСКД і технологічним класифікатором деталей (ТКД) машинобудування і приладобудування.

Класифікатор ЕСКД є інформаційною частиною ГОСТа 2.201. Позначення виробів і конструкторських документів. Цей стандарт встановлює структуру позначення виробу і основного конструкторського документа (рис. 1).

Чотиризначний літерний код організації-розробника призначають за кодифікатором організацій-розробників чи вказують код, виділений для централізованого присвоєння позначення. Порядковий номер реєстрації присвоюють за класифікаційною характеристикою від 001 до 999 в межах коду організації-розробника, виділеного для централізованого присвоєння. Код класифікаційної характеристики присвоюють виробу чи документу за класифікатором ЕСКД (рис. 2).

технологічний деталь код конструкторський

Рис. 1. Структура позначення виробу і основного конструкторського
документа з ГОСТ 2.201

Рис. 2. Структура коду класифікаційної характеристик згідно з ГОСТ 2.201.

ТКД представляє собою систематизований звід найменувань загальних ознак деталей, їх складових окремих ознак та їх кодових позначень у вигляді класифікаційних таблиць. Структура повного конструкторсько-технологічного коду деталі складається з позначення деталі згідно з ГОСТ 2.201 (рис. 3).

Рис. 3. Структура повного конструкторсько-технологічного коду деталі

Рис. 4. Структура технологічного коду деталі

Рис. 5. Структура постійної частини технологічного коду деталі

Рис. 6. Структура змінної частини технологічного коду деталей, що обробляються різанням

Структура змінної частини технологічного коду залежить від виду деталей за технологічним методом виготовлення:

1 - деталі, що виготовляються литтям;

2 - деталі, що виготовляються куванням і об'ємним штампування;

3 - деталі, що виготовляються листовим штампуванням;

4 - деталі, що обробляються різанням;

5 - деталі, що термічно обробляються;

6 - деталі, що виготовляються формозмінного з полімерних матеріалів і гуми;

7 - деталі з покриттям;

8 - деталі, що обробляються електро-, фізико-, хімічними методами;

9 - деталі, що виготовляються порошковою металургією.

Відповідно ТКД містить 9 розділів.

Як приклад на рис. 6 представлена структура змінної частини технологічного коду деталей, що обробляються різанням.

Розглянемо методику формування повного конструкторсько-технологічного коду (див. рис. 3) такого роду деталей на прикладі шліцьового вала, показаного на рис. 7 [1].

Рис. 7. Шліцьовий вал

Шліцьовий вал за (рис. 7) відноситься до деталей класу 71 (типу тіл обертання). Оскільки у цього вала відношення довжини L до діаметра D більше двох, а зовнішня його поверхня циліндрична, вал відноситься до 5-го підкласу (715000). Оскільки зовнішня циліндрична ступінчаста двостороння поверхня не має закритих уступів і нарізок, вал входить в 4-ту групу (715400). Шліцьовий вал має центральний глухий отвір, а тому відноситься до 2-ї підгрупи (715420), і, нарешті, якщо шліцьовий вал не має отворів, розташованих поза його віссю, він включається в третій вид (715423). Таким чином, сформований шестизначний код його конструкторської класифікаційної характеристики - 715423 (див. рис. 2).

Перші три знаки постійної частини технологічного коду визначають розмірну характеристику деталі (див. рис. 5). Виходячи з розмірів шліцьового вала, що кодується, зовнішній діаметр 50 мм, довжина 280 мм і найбільший діаметр центрального отвору 12,5 мм згідно з табл. 0.1 розділу 0 ТКД, літерно-цифровий код розмірної характеристики в даному випадку 8И3.

Шліцьовий вал виготовляють зі сталі 45, згідно з табл. 0.4 ТКД деталі присвоюють код 04. Шостий знак постійної частини технологічного коду визначає «Вид деталі за технологічним методом виготовлення» (див. рис. 5). Шліцьовий вал обробляють різанням, йому присвоюють згідно табл. 0.5

ТКД код 4 і відповідно далі змінну частину технологічного коду встановлюють за даними 4-го розділу ТКД «Технологічна класифікація деталей, що обробляються різанням». Сформована таким чином постійна частина технологічного коду деталі «Вал шліцьовий» (рис. 7) має код 8И3044.

Код деталі за ознакою «Вид вихідної заготовки» (перші три знаки згідно з рис. 6) призначають згідно з табл. 4.2. Оскільки ці вали виготовляють з некаліброваного прутка круглого перерізу, вихідній заготовці присвоюють код 31.

Як видно з креслення вала, показаного на рис. 7, найвищою точністю обробки зовнішніх поверхонь є 6-й квалітет, а внутрішніх поверхонь -14-й квалітет. Відповідно до табл. 4.3 ТКД призначають код 41.

Параметр шорсткості чи відхилення форми і розташування поверхонь кодують одним знаком (див. рис. 6, 11-та поз.). Найменше значення Rа = 0,25 мкм, відповідно за табл. 3.4 ТКД вибирають код 5. Оскільки на кресленні вала задане радіальне биття однієї з шийок, а вимоги відхилень від площинності, прямолінійності, циліндричності, круглості та від профілю поздовжнього перерізу не ставляться, за табл. 4.5 ТКД деталі присвоюють код 8. Отже, технологічний код буде 5 чи 8.

Допуск радіального биття 0,02 мм на діаметр 50 мм відноситься до шостого ступеня точності. За табл. 4.6 ТКД призначають код 4 (див. рис. 6, 12-та поз.).

Змінну частину технологічного коду (див. рис. 6, 13-та поз.) займає «Вид додаткової обробки». В даному випадку передбачено термічну обробку вала і відсутні які-небудь покриття. Відповідно за табл. 4.7 ТКД призначають код 4.

Останнім (див. рис. 6, 14-та поз.) кодують «Характеристику маси». Маса шліцьового вала - 4,3 кг, літерний код ТКД-Г призначають за табл. 4.8.

Таким чином, змінна частина технологічного коду деталі «Вал шліцьовий» (рис. 7) сформована у вигляді 3141544Г чи 3141844Г. Повний технологічний код цієї деталі складається з 14-ти позицій: 8И3044.31415447 чи 8И3044.31418447.

Конструкторсько-технологічний код шліцьового вала складається з 20-ти позицій (без вказання коду організації розробника і порядкового реєстраційного номера основного конструкторського документа) (див. рис. 1: 715423.8И3044.3141544Г чи 715423.8И3044.3141844Г.

Конструкторсько-технологічний код використовується для розв'язання низки взаємозв'язаних задач, що виникають при розробці технологічного процесу виготовлення деталі (приклад наведений в [1]).

Рис. 8. Приклад формування конструкторсько-технологіцного коду деталі, що обробляється різанням, - вал шліцьовий (за рис 7)

Використана література

1. Технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 256 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Технічні вимоги на деталь "вал". Повний конструкторсько-технологічний код деталі. Матеріал деталі, його механічні та технологічні властивості. Вибір виду і способу виготовлення заготовок. Розробка технологічного процесу механічної обробки заданої деталі.

  дипломная работа [642,3 K], добавлен 25.04.2012

 • Конструкторсько-технологічний аналіз виробу. Визначення складу та властивостей металу, обґрунтування способів зварювання та використовуваних матеріалів. Розрахунок витрат зварювальних матеріалів. Аналіз варіантів проведення робіт та вибір оптимального.

  курсовая работа [1007,9 K], добавлен 27.05.2015

 • Технологічний аналіз конструкції деталі шестерня. Вибір типу заготовки і обґрунтування методу її виготовлення. Розробка маршрутного технологічного процесу виготовлення деталі. Вибір обладнання та оснащення. Розробка керуючої програми обробки деталі.

  дипломная работа [120,4 K], добавлен 28.03.2009

 • Особливості побудови комбінованих розмірних схем для корпусної деталі. Головні технічні вимоги по взаємній перпендикулярності трьох поверхонь. Технологічний маршрут виготовлення заданої корпусної деталі. Побудова граф-дерева та складання розмірних схем.

  контрольная работа [2,4 M], добавлен 20.07.2011

 • Службове призначення і технологічна характеристика деталі "Кришка підшипника": тип виробництва, вихідні дані; технологічний процес виготовлення і методи обробки поверхонь, засоби оснащення; розрахунки припусків, режимів різання, технічних норм часу.

  курсовая работа [410,5 K], добавлен 20.12.2010

 • Аналіз технологічності конструкції деталі Стійка. Вибір заготовки та спосіб її отримання за умов автоматизованого виробництва. Вибір обладнання; розробка маршрутного процесу та управляючих програм для обробки деталі. Розрахунок припусків, режимів різання.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 10.01.2015

 • Опис призначення та конструкції валу коробки передач. Встановлення кількості маршрутів. Вибір раціонального способу ремонту. Розрахунок режимів різання. Розробка технологічного процесу усунення дефектів. Знаходження прейскурантної вартості нової деталі.

  курсовая работа [630,1 K], добавлен 17.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.