Технологічний процес обробки виробу на змінно-поточній лінії

Визначення тривалості технологічного циклу партії деталей при різних засобах сполучення операцій. Розрахунок такту, режиму потоку, кількості робочих місць на операціях і всій потоковій лінії, швидкості руху конвеєра, довжини робочої зони кожної операції.

Рубрика Производство и технологии
Вид практическая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.02.2013
Размер файла 30,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

З дисципліни «Технологічна підготовка виробництва медичної апаратури»

Виконала: Гришина Наталія Леонідівна

Перевірила: доц. Філіппова Марина В'ячеславівна

Київ 2012

Задача №1

Визначити тривалість технологічного циклу партії деталей при різних засобах сполучення операцій. Дослідити вплив на тривалість виробничого циклу розміру транспортної партії деталей.

Вихідні дані:

tшк1 = 10хв; tшк2 = 15хв; tшк3 = 10хв; tшк4 = 5хв; tшк5 = 15хв

С1 = 2; С2 = 1; С3 = 1; С4 = 1; С5 = 1

n = 10; nп1 = 2; nп2 = 5;

Розв'язок:

Використаємо наступні формули для розрахунку:

Тпос = ;

Тпп = ;

Тпар = ;

Розрахуємо час при nп1 = 2 шт.

Тпос = 10•(10/2 + 15+10+5+15) = 10•(5+45) = 500 хв.

Тпп = 10•(10/2 + 15+10+5+15) - (10-2)(5+10+5+5) = 300 хв.

Тпар = (10-2)15+2(10/2 + 15+10+5+15) = 120+100 = 220 хв.

Розрахуємо час при nп2 = 5 шт.

Тпос = 10•(10/2 + 15+10+5+15) = 10•(5+45) = 500 хв.

Тпп = 10•(10/2 + 15+10+5+15) - (10-5)(5+10+5+5) = 375 хв.

Тпар = (10-5)15+5(10/2 + 15+10+5+15) = 75+250 = 325 хв.

Відповідь: розмір транспортної партії може або збільшувати, або зменшувати тривалість виробничого циклу. В даному випадку при зростанні транспортної партії - тривалість відповідно зростає.

Задача №2

Програма випуску виробів: 435 шт. за добу. Технологічний процес складання здійснюється 10-ма операціями, норма часу яких (з урахуванням часу повернення робітника на колишнє місце) складає, хв:

t1 = 2

t2 = 3,8

t3 = 2

t4 = 5,7

t5 = 6,2

t6 = 2

t7 = 4

t8 = 1,9

t9 = 5,6

t10 = 4,2

Вироби збираються на площадках, спеціально закріплених на конвеєрній стрічці транспортними партіями, кожна з яких складається з 5 штук. Довжина ділянки по ходу руху конвеєра 750 мм.

Відстань між сусідніми ділянками складає 600 мм. Діаметр приводного та натяжного барабанів 0,55 м. Режим роботи потокової лінії змінний (по 8 годин), регламентовані перерви на відпочинок - 45 хв. за зміну.

Визначити: такт і режим потоку, кількість робочих місць на операціях і всій потоковій лінії, швидкість руху конвеєра, довжину робочої зони кожної операції і всієї робочої частини конвеєра, довжину замкнутої стрічки конвеєра, тривалість технологічного циклу виготовлення транспортної партії на конвеєрі.

Розв'язок:

1) Такт потокової лінії:

r = 2*(8*60-45)/435 = 2 хв.;

2) Ритм потокової лінії:

Rn = 2*5 = 10 хв.;

3) Кількість робочих місць на операціях:

С1 = 2*5/10 = 1;

С2 = 3,8*5/10 = 1,9; С2 = 2;

С3 = 2*5/10 = 1;

С4 = 5,7*5/10 = 2,85; С4 = 3;

С5 = 6,2*5/10 = 3,1; С5 = 3;

С6 = 2*5/10 = 1;

С7 = 4*5/10 = 2;

С8 = 1,9*5/10 = 0,95; С8 = 1;

С9 = 5,6*5/10 = 2,8; С9 = 3;

С10 = 4,2*5/10 = 2,1; С10 = 2.

4) Число робочих місць на всій потоковій лінії:

Сл = 1+2+1+3+3+1+2+1+3+2 = 19.

5) Швидкість руху конвеєра:

V = (0,75+0,6)/10 = 0,135 м/хв.

6) Довжина робочої зони кожної операції:

l1 = 1,35*1 = 1,35;

l2 = 1,35*2 = 2,7;

l3 = 1,35*1 = 1,35;

l4 = 1,35*3 = 4,05;

l5 = 1,35*3 = 1,35;

l6 = 1,35*1 = 1,35;

l7 = 1,35*2 = 2,7;

l8 = 1,35*1 = 1,35;

l9 = 1,35*3 = 4,05;

l10 = 1,35*2 = 2,7.

7) Довжина всієї робочої частини конвеєра:

lp = l0 * Cл = 1,35*19 = 25,65 м.

8) Довжина замкненої стрічки:

lp = 2*25,65 + 2*3,14*0,55 = 54,75 м.

9) Тривалість технологічного циклу складання виробу на конвеєрі:

Тц = 10*19 = 190 хв

Задача №3

Складання виробу здійснюється на потоковій лінії, обладнаній робочим конвеєром пульсуючої дії. Тривалість технологічного циклу складання виробу на конвеєрі - 36 хв. Швидкість руху конвеєра 9 м/хв. Час переміщення виробу з одного робочого місця на інше в 5 разів менший часу виконання кожної операції.

Крок конвеєра 2,1 м. Радіус приводного і натяжного барабанів 0,6 м. Режим роботи потокової лінії двозмінний по 8 годин. Регламентовані перерви на відпочинок 30 хв. за зміну.

Визначити: такт потоку, число робочих місць на лінії, довжину робочої частини на лінії та всієї замкнутої стрічки конвеєра та випуск виробів за добу.

Розв'язок:

1) Час переміщення виробу з одного робочого місця на інше:

tпер = l0/v = 2,1/9 = 0,23 хв.

Час виконання кожної операції:

tобр = tпер*5 = 0,23*5 = 1,15 хв.

2) Такт потоку:

r = tобр + tпер = 1,15 + 0,23 = 1,38 хв.

3) Число робочих місць на лінії:

Сл = Тц/r = 36/1,38 = 26,08.

Сл = 27.

4) Довжина робочої частини потокової лінії:

Lp = l0л = 2,1*27 = 56,7 м.

5) Довжина замкнутої стрічки конвеєра:

Lз.л. = 2* Lp + 2рR = 2*56,7 + 2*3,14*0,6 = 117,168 м.

6) Випуск виробів за добу:

N = Феф/r = 2*(8*60-30)/1,38 = 652,17.

N = 652 шт.

технологічний потоковий робочий конвеєр

Задача №4

Технологічний процес обробки виробу на змінно-поточній лінії складається з семи операцій, тривалість яких відповідно складає t1 = 3, t2 = 5, t3 = 2, t4 = 5, t5 = 4, t6 = 6, t7 = 5 хв. Лінія працює в дві зміни по 8 год. Програма випуску за добу - 192 вироби. Визначити число робочих місць і робітників на операціях та їх завантаження.

Розв'язок:

1) Такт потокової лінії:

r = 2*8*60/192 = 5 хв.;

2) Кількість робочих місць на операціях:

С1 = tшт/r = 3/5 = 0,6; С1 = 1;

С2 = 5/5 = 1;

С3 = 2/5 = 0,4; С3 = 1;

С4 = 5/5 = 1;

С5 = 4/5 = 0,8; С5 = 1;

С6 = 6/5 = 1,2; С6 = 2;

С7 = 5/5 = 1;

3) Число робочих місць на всій потоковій лінії:

Сл = 1+1+1+1+1+2+1= 8.

Відповідь: кількість робочих місць становить 8, кількість робітників також 8, враховуючи по одному робітнику на операцію.

Задача №5

Визначити річні витрати свердел діаметром 10 мм. При витраті машинного часу на свердління отвору в деталі - 0,5 хв, довжині ріжучої частини свердла -10 мм, середній величині шару, що знімається з кожним переточуванням, - 0,4 мм, стійкості свердла - 2 год, коефіцієнті передчасного виходу з ладу - 0,03. Змінне завдання по випуску деталі на потоковій лінії - 200 шт. Режим роботи лінії -- двозмінний.

Вихідні дані:

tm = 0,5 хв.

Кзб = 0,03

d = 10 мм.

L = 10 мм.

l = 0,4 мм.

t ст. = 2 год. = 120 хв.

N = 200 шт/зміна.

Знайти: Кр - ?

Розв'язок:

1. Визначимо машинний час роботи інструменту до повного зносу:

Тзн = (L/l+1)•tст = (10/0,4+1) •120 = 3120 хв.

2. Визначимо річні витрати свердл:

Кр = tm•N/Tзн(1-Kзб) = 0,5•200•2•3946/3120• (1-0,03) = 789200/3120•0,97 = 260,77 = 261 шт.

Відповідь: Кр = 261 шт.

Задача №6

Визначте витрати води механічного цеху за рік для приготування охолоджувальної емульсії для металорізального інструменту. Вода використовується на 13 верстатах. Середньогодинна витрата на один верстат становить 1,5 літра. Середній коефіцієнт завантаження верстатів становить 0,96. Режим роботи цеху - однозмінний. Тривалість зміни - 8 годин. Перерва на відпочинок становить 1 годину. Кількість робочих днів на рік - 254. Витрати часу на плановий ремонт 8 %.

Вихідні дані:

Nроб.днів = 254 дні

Тзм = 8 год.

Твідп = 1 год.

Nзмін = 1 зміна

Трем = 0,08Тзаг

qв = 1,5 л.

Спр = 13 шт.

Кз = 0,96

Знайти: Феф

Розв'язок:

1. Ефективний фонд часу роботи устаткування:

Феф = Nроб.днів•Nзмін •(Тзмвідп) = 254•1•(8-1)•0,92 = 1636 год.

2. Потреби у воді для приготування охолоджувальної емульсії:

Wвод = qв•Спр•Феф•Кз/1000 = 1,5•13•1636•0,96/1000 = 30,6 м3.

Відповідь: Wвод = 30,6 м3.

Висновки

В результаті виконання даної розрахункової роботи було отримано навики організації, планування та розрахунку виробничого процесу на прикладі розв'язання вищенаведених прикладних задач. Дані розрахунки широко використовуються на виробництвах при визначення параметрів виробничого циклу.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка структури технологічного процесу пакування пива, транспортних і допоміжних процесів. Визначення кількості одиниць основного технологічного обладнання. Розрахунок продуктивності лінії. Розрахунок матеріальних потоків лінії та кількості персоналу.

  курсовая работа [142,6 K], добавлен 11.05.2011

 • Особливості та переваги потокового виробництва деталей. Розрахунок кількості обладнання, його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу. Розрахунок техніко-економічних показників потокової лінії. Собівартість та ціна деталі.

  курсовая работа [153,1 K], добавлен 10.02.2009

 • Розрахунок параметрів безперервно-потокової лінії. Визначення тривалості операційного циклу при різних видах руху предметів праці. Організація ремонту обладнання. Визначення потреби в різних видах енергії, інструментів, виробничих площах, обладнанні.

  курсовая работа [183,9 K], добавлен 17.11.2014

 • Аналіз технологічності, базовий маршрутний процес обробки. Нормування технологічного процесу. Синтез варіантів компонування автоматичних ліній. Вибір транспортно-завантажувальної системи. Розрахунок економічних показників, робота автоматичної лінії.

  курсовая работа [127,0 K], добавлен 03.12.2010

 • Дослідження сутності, задач і основних етапів технічної підготовки виробництва до випуску нової продукції. Економічне обґрунтування нових виробів в процесі конструювання. Визначення такту роботи потокової лінії, числа робочих місць і робітників на лінії.

  контрольная работа [201,2 K], добавлен 23.10.2013

 • Характеристика асортиментного ряду дитячих шуб. Розрахунок кількості деталей крою для виготовлення даного виробу, технічна послідовність. Розрахунки цехів: підготовчого, розкрійного, швейного та складу продукції. Планування та розміщення робочих місць.

  курсовая работа [831,8 K], добавлен 04.12.2013

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі "тяга": вибір методу виготовлення заготовки, устаткування і інструмента для кожної операції технологічного процесу, призначення послідовності виконання операцій, розрахунок елементів режимів різання.

  курсовая работа [459,6 K], добавлен 27.09.2013

 • Технічна характеристика електричної шахтної печі, призначенної для різних видів термічної обробки деталей. Розрахунок часу нагрівання деталей і визначення продуктивності печі (повного циклу процесу). Розрахунок втрат тепла склепіння й стінок печі.

  контрольная работа [902,2 K], добавлен 25.04.2010

 • Розгляд моделей жіночої сукні з маленькою ступінню прилягання по лінії талії. Ознайомлення із технологічною послідовністю виготовлення виробу. Вибір та обґрунтування матеріалів та фурнітури. Аналіз та розробка методів обробки деталей і вузлів виробу.

  курсовая работа [64,9 K], добавлен 01.03.2012

 • Технологічний процес обробки деталі на повздовжньо-стругальному верстаті, принцип роботи. Розрахунок механічної частини електропривода головного руху верстата. Визначення передавальної функції асинхронного двигуна. Розрахунок економічної ефективності.

  дипломная работа [1,0 M], добавлен 27.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.