Розрахунок гідроприводу з дроселюючим розподільником

Вибір номінального тиску із ряду встановлених стандартних значень. Аналіз функцій робочої рідини. Розрахунок діаметра гідроциліндра. Вибір насоса та розподільника. Способи визначення трубопроводів, втрат тиску у гідролініях, потужності гідроприводу.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.01.2011
Размер файла 77,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1 - гідродвигун подвійної дії;

2 - гідро розподільник трьохпозиційний;

3 - дросель регулюючий;

4 - гідробак з атмосферним тиском;

5 - клапан переливний;

6 - гідробак;

7 - насос.

Рисунок 1 - Кінематична схема гідроприводу з дроселюючим розподільником.

Гідро лінії:

а-б - всмоктуючи;

в-г - напірна;

д-л - зливна;

о-т - зливна;

р-к - лінія управління.

Схема руху потоку рідини

Б - Н - РДР - Цл/Цп - РДР - Б

- К - Б

1. Вибір номінального тиску із ряду встановлених стандартних значень

Згідно вхідних даних приймаємо Рном=16 МПа

2. Характеристика робочої рідини

Робоча рідина в гідроприводах призначена для приведення в дію робочих органів вузлів і механізмів. На стан робочої рідини впливає широкий діапазон робочих температур, а також наявність великих швидкостей потоку і високих тисків. Робоча рідина виконує наступні функції:

- використовуються для змащування поверхонь, що труться гідромашин та інших гідро-пристроїв в результаті чого між двома поверхнями зменшується сила тертя;

- призначена для відводу теплоти від більш нагрітих поверхонь гідромашин;

- уносить продукти зносу та інші частинки забруднення.

Робочі рідини,які використовують в гідроприводах поділяються на чотири групи: нафтові, синтетичні, водо-полімерні та емульсіонні.

3. Вибір робочої рідини

Приймаємо робочу рідину: мастило індустріальне И-20 з густиною с=886 кг/мі; кінематична в'язкість при температурі 20?С н=100 ммІ/с.

4. Розрахунок діаметра гідроциліндра

Діаметр гідроциліндра визначається із співвідношення:

, м

де - площа поршня

- зусилля на штоку

- номінальний тиск

- механічний ККД гідроциліндра

Визначаємо робочу площу поршня:

, мІ

мІ

м

м

Діаметр гідроциліндра та його штока уточнюємо по стандарту. Приймаємо D=160 мм; d=70мм.

5. Вибір насоса

Визначаємо потужність гідроциліндра:

, Вт

де - швидкість переміщення поршня;

- ККД гідроциліндра

Вт

Визначаємо потужність насоса:

, Вт

де - коефіцієнт запасу по швидкості

- коефіцієнт запасу по зусиллю

- потужність одночасно працюючих двигунів

Вт=10,3 кВт

Визначаємо необхідну подачу насоса:

, л/с

мі/с л/с

По відомим величинам тиску Р =16 МПа i подачі Q=0,6 л/с, обираємо аксіально-поршневий насос 210 (Додаток ), робочий об'єм насоса Vo=11,6 смі, об'ємний ККД з = 0,95, повний ККД з=0,88, швидкість обертання вала n =2800 -5000 об/хв. Частоту обертання вала насоса, яка забезпечує необхідну подачу Q=0,6 л/с, знаходимо за формулою:

, об/хв

де - кількість насосів

- робочий об'єм насоса

- об'ємний ККД насоса

об/хв

6. Вибір розподільника

По номінальному тиску, подачі насоса і кількості гідро двигунів визначаємо гідро розподільник типу Р75 - В3А.

7. Розрахунок трубопроводів

По відомій витраті та середній швидкості визначаємо діаметр трубопроводів:

- всмоктуючий

, м

де м/с - рекомендована швидкість для всмоктуючого трубопроводу

м

Отриманий діаметр округлюємо до найближчого з нормального ряду по ГОСТ 12447 - 80 (Додаток Г). Приймаємо =28 мм, товщина стінки =3 мм.

- напірний

, м

де м/с - рекомендована швидкість для напірного трубопроводу

м

Приймаємо =12 мм, товщина стінки =3 мм.

- зливний

, м

де м/с - рекомендована швидкість для зливного трубопроводу

, мі/с

мі/с

м

Приймаємо =48 мм, товщина стінки =3 мм.

Уточнюємо швидкість руху рідини в напірному трубопроводі

м/с

м/с

Уточнюємо швидкість руху рідини у зливному трубопроводі

м/с

м/с

Таблиця 1

Найменування

гідро ліній

Рекомендаційні значення

швидкостей, м/с

Розрахункові значення

швидкостей, м/с

напірні

3ч8

5,3

зливні

1,5ч2,5

2

8. Розрахунок втрат тиску у гідролініях

Розрізняють два види втрат тиску: втрати на тертя по довжині, залежні в загальному випадку від довжини i розмірів поперечного перетину трубопроводу, його шорсткості, в'язкості рідини, швидкості течії та втрати в місцевих опорах - коротких ділянках трубопроводів, в яких відбувається зміна швидкості по напряму величини або по напряму.

Для напірної лінії

де - витрати на тертя;

- сума втрат в місцевих опорах.

При русі води в круглих трубах постійного перебігу втрати натиску на тертя визначаються по формулі Дарсі - Вейсбаха:

де - коефіцієнт гідравлічного тертя по довжині

- довжина трубопроводу;

- діаметр трубопроводу;

- середня швидкість перебігу рідини.

Для ламінарного режиму руху в круглій тpyбi коефіцієнт визначається по теоретичній формулі:

у якій - число Рейнольдса

м

м

м

Для зливної лінії

м

м

м

Будуємо замкнуті контури

Втрати тиску в напірній гідро лінії

МПа

де - втрати тиску на тертя

Па

Па

- місцеві втрати тиску

Па

де - динамічна в'язкість рідини

- для сталевих труб

Па

- втрати тиску в гідро розподільнику

МПа

МПа

Втрати тиску в зливній гідро лінії

МПа

Па

Па

Па

Па

МПа

МПа

Загальні втрати тиску в гідро лініях

МПа

9. Розрахунок потужності гідроприводу

Вт

Вт=10,3 кВт

Список використаної літератури

1. Холин K.M., Никитин О..- M. Машиностроение , 1989-264c.

2. Латшена Н.., Макашова O.B., Медведев P.M. «Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики» М. Машиностроение 1998 г .

3. Цыбин А.. Шанаев И.. - Гидравлика и насосы - М. Высшая школа . 1976, 256 с.

4. Семедуберский М ..-«Насосы , компрессоры , вентиляторы».


Подобные документы

 • Вибір робочої рідини. Швидкість переміщення поршня. Потужність гідроприводу. Вибір тиску робочої рідини. Подача насосної станції. Частота обертання вала насоса. Розрахунок гідроциліндра, гідророзподільника та трубопроводів. Розрахунок втрат тиску.

  контрольная работа [31,3 K], добавлен 31.01.2014

 • Розрахунок довжини гідролінії, розмірів гідроциліндра та необхідної витрати рідини. Вибір дроселя, фільтра. Гідравлічний розрахунок трубопроводів з урахуванням допустимих швидкостей. Визначення втрат тиску в гідросистемі. Необхідний тиск насоса.

  курсовая работа [102,9 K], добавлен 08.01.2012

 • Принципова схема об’ємного гідропривода поступального руху. Розрахунок і вибір параметрів гідроустаткування. Вибір гідро розподільника, дроселя, фільтра. Гідравлічний розрахунок системи привода. Параметри насоса, гідроклапана тиску і потужності.

  курсовая работа [89,1 K], добавлен 21.03.2009

 • Вибір робочого тиску. Розрахунок та вибір гідроциліндрів, гідромоторів поворотної платформи та пересування. Витрати гідродвигунів. Вибір трубопроводів та гідравлічної апаратури. Перевірочний розрахунок гідроприводу. Опис гідросхеми і принципів її роботи.

  курсовая работа [67,0 K], добавлен 26.02.2013

 • Циклограма та ККД роботи гідроприводу. Вибір законів руху для вихідної ланки гідродвигунів. Розрахунок зусилля для кожного такту циклограми. Розроблення принципової схеми гідроприводу. Визначення діаметрів нагнітального та зливного трубопроводів.

  контрольная работа [652,9 K], добавлен 11.02.2013

 • Гідравлічні приводи як ефективний засіб, який дозволяє зменшувати металоємність і габаритні розміри технологічних машин. Схема гідроприводу та опис її роботи в режимах. Вибір гідроагрегатів, їх основні параметри. Розрахунок витрат тиску в гідролініях.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.10.2011

 • Обґрунтування вибору типу гідроциліндру. Розрахунок робочого тиску в об'ємному гідроприводі та робочого об'єму насоса, коефіцієнту його корисної дії, споживання насосом потужності, діаметру трубопроводу. Оцінка стійкості та навантаження гідроциліндра.

  курсовая работа [282,9 K], добавлен 09.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.