Гідропривід навісної системи трактора

Вибір робочої рідини. Швидкість переміщення поршня. Потужність гідроприводу. Вибір тиску робочої рідини. Подача насосної станції. Частота обертання вала насоса. Розрахунок гідроциліндра, гідророзподільника та трубопроводів. Розрахунок втрат тиску.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 31.01.2014
Размер файла 31,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Гідропривід навісної системи трактора

1. Вибір робочої рідини

Правильно спроектований гідропривід може працювати малоефективно через застосування робочої рідини, яка не відповідає вимогам і умовам експлуатації. Ця невідповідність знижує продуктивність машин і довговічність її гідропристроїв, збільшує затрати на експлуатацію і обслуговування, підвищує витрату рідини, погіршує умови запуску гідроприводу.

У зв'язку з врахування всіх параметрів вибираємо М-10В2

Густина при 50С - 890 кг/г3

В'язкість при 50С і при 0С - (82-700) 10-6 м?/с

Температура застигання і спалаху - -15, 190 С

Температурні межі застосування - -10 до +90 С

2. Попередній розрахунок

Вихідні дані:

- максимальне осьове зусилля на гвинті механізму

- хід поршня

- тривалість операції

2.1 Швидкість переміщення поршня

2.2 Потужність гідроприводу

- коефіцієнт запасу за зусиллям

- коефіцієнт запасу за швидкістю

Nrp=1.2*1.3*5000=7.8 kB

2.3 Вибір тиску

Відповідно до розрахункової потужності вибираємо тиск робочої рідини:

- максимальний тиск

2.4 Подача насосної станції

- кількість насосів

- номінальний тиск

Pном=14 мПа

Подача насоса:

З ряду номінальних подач вибираємо:

2.5 Вибір насоса

НШ-32У-2 (з правим обертанням вала):

Робочий об`єм - 32 см?

Номінальна частота обертання вала - 40 с-1

Номінальна подача - 55,7 л/хв

Тиск на виході:

номінальний - 32 МПа

максимальний - 40 МПа

Коефіцієнт подачі - 0,93

ККД - 0,92

Номінальна потужність - 16 кВт

Маса - 5.3 кг

2.6 Частота обертання вала насоса

2.7 Розрахунок гідроциліндра

Корисна площа поршня:

Діаметр поршня:

Співвідношення ходу поршня і його діаметра:

2.8 Розрахунок трубопроводів

Внутрішній діаметр нагнітального трубопроводу

- швидкість потоку робочої рідини

Приймаємо:

Вибираємо стальну безшовну трубу холодно-деформовану.

- допустиме напруження на розрив

Товщина стінки:

Приймаємо:

Зовнішній діаметр напірного трубопроводу:

Остаточно приймаємо для напірного трубопровода:

Внутрішній діаметр зливного трубопроводу:

- швидкість потоку робочої рідини

Приймаємо:

Вибираємо стальну безшовну трубу холодно-деформовану.

Тиск зливу:

Товщина стінки:

Зовнішній діаметр зливного трубопроводу:

Остаточно приймаємо для зливного трубопроводу:

Внутрішній діаметр всмоктувального трубопроводу:

- швидкість потоку робочої рідини

Вибираємо рукав гумовий з:

2.9 Вибір гідророзподільника

вибираємо моноблочний

розподільник Р75-33:

тип конструктивного виготовлення - клапанно-золотниковий;

номінальний потік - 1,25 дм?/с;

номінальний тиск - 10 МПа;

тиск спрацювання запобіжного клапана - 13 МПа;

номінальний перепад тисків - 0,25 МПа

маса - 15.3 кг

2.10 Вибір і розрахунок фільтра

Коефіцієнт динамічної в`язкості робочої рідини:

- коефіцієнт кінематичної в`язкості при 0оС

- густина при 50оС

Тоді:

- коефіцієнт пропорційності

- перепад тиску на фільтрі

Площа сітчастого фільтра:

трубопровід рідина поршень трактор

Вибираємо металеву сітку №0045 із загальною площею 92 cм.

3. Перевірочний розрахунок

3.1 Розрахунок втрат тиску у гідроприводі

Напірний трубопровід:

Середня швидкість руху рідини:

Число Рейнольдса:

Режим руху рідини - ламінарний (51<2300)

Коефіцієнт гідравлічного тертя:

Шляхові втрати тиску рідини на прямолінійних ділянках:

- довжина трубопроводу

Тоді:

Втрати тиску у гідроагрегатах:

- коефіцієнт гідророзподільника

Зливний трубопровід:

Середня швидкість руху рідини:

Число Рейнольдса:

Режим руху рідини - ламінарний (38<2300)

Коефіцієнт гідравлічного тертя:

Шляхові втрати тиску рідини на прямолінійних ділянках:

- кількість прямих колін

Втрати тиску у гідроагрегатах:

- коефіцієнт гідророзподільника+фільтр

Всмоктувальний трубопровід:

Середня швидкість руху рідини:

Число Рейнольдса:

Режим руху рідини - ламінарний (38<2300)

Коефіцієнт гідравлічного тертя:

Шляхові втрати тиску рідини на прямолінійних ділянках:

- довжина трубопроводу

Місцеві втрати тиску рідини у трубопроводі:

Коефіцієнти місцевого опору:

- кількість штуцерів.

Висновки

Розроблений гідропривід механізму повороту крана автомобіля самонавантажувача має велике значення при застосуванні його для даного робочого органа.

Використання даного гідроприводу дає можливість поліпшити експлуатаційні та техніко-економічні характеристики машини самонавантажувача.

В ході розрахунків було визначено оптимальні розміри поршнів та штока гідроциліндра, підібрано насос, розраховано номінальний тиск в системі, підібрано фільтр, розраховані трубопроводи, вибрана місткість бака.

Список літератури

1. Фрумкис И.В. Гидравлическое оборудование тракторов, автомобилей и сельськохозяйственых мишин. - М.:Колос, 1971

2. Погорілець О.М., Волянський М.С., Войтюк В.Д., Пастушенко С.І. Гідропривод сільськогосподарської техніки: Навчальне видання. - К.: Вища школа, 2004

3. Кравчук В.І., Погорілець О.М., Волянський М.С., Ніколаєва Л.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гідропривод сільськогосподарської техніки». - К.: Видавничий центр НАУ, 2002

4. Погорілець О.М., Погорілець М.О. Основи проектування і розрахунку об`ємного гідропривода. Методичні вказівки. - К.: Видавничий центр НАУ, 2000

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вибір номінального тиску із ряду встановлених стандартних значень. Аналіз функцій робочої рідини. Розрахунок діаметра гідроциліндра. Вибір насоса та розподільника. Способи визначення трубопроводів, втрат тиску у гідролініях, потужності гідроприводу.

  контрольная работа [77,1 K], добавлен 12.01.2011

 • Розрахунок довжини гідролінії, розмірів гідроциліндра та необхідної витрати рідини. Вибір дроселя, фільтра. Гідравлічний розрахунок трубопроводів з урахуванням допустимих швидкостей. Визначення втрат тиску в гідросистемі. Необхідний тиск насоса.

  курсовая работа [102,9 K], добавлен 08.01.2012

 • Вибір робочого тиску. Розрахунок та вибір гідроциліндрів, гідромоторів поворотної платформи та пересування. Витрати гідродвигунів. Вибір трубопроводів та гідравлічної апаратури. Перевірочний розрахунок гідроприводу. Опис гідросхеми і принципів її роботи.

  курсовая работа [67,0 K], добавлен 26.02.2013

 • Принципова схема об’ємного гідропривода поступального руху. Розрахунок і вибір параметрів гідроустаткування. Вибір гідро розподільника, дроселя, фільтра. Гідравлічний розрахунок системи привода. Параметри насоса, гідроклапана тиску і потужності.

  курсовая работа [89,1 K], добавлен 21.03.2009

 • Визначення складу робочої маси горючих відходів. Розрахунок топкового пристрою. Вибір конструктивних характеристик циклонної камери, розрахунок її діаметру. Визначення втрат тиску, димових газів і швидкості повітря. Ефективна товщина випромінюючого шару.

  контрольная работа [25,5 K], добавлен 24.01.2015

 • Циклограма та ККД роботи гідроприводу. Вибір законів руху для вихідної ланки гідродвигунів. Розрахунок зусилля для кожного такту циклограми. Розроблення принципової схеми гідроприводу. Визначення діаметрів нагнітального та зливного трубопроводів.

  контрольная работа [652,9 K], добавлен 11.02.2013

 • Цикл холодильної машини та її схема. Холодильні агенти. Термодинамічні розрахунки компресора. Індикаторна потужність компресора. Розрахунок і вибір конденсаторів, параметрів переохолоджувача. Втрати тиску в системі подачі розсолу. Втрати тиску в системі.

  реферат [243,3 K], добавлен 11.05.2014

 • Гідравлічні приводи як ефективний засіб, який дозволяє зменшувати металоємність і габаритні розміри технологічних машин. Схема гідроприводу та опис її роботи в режимах. Вибір гідроагрегатів, їх основні параметри. Розрахунок витрат тиску в гідролініях.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.10.2011

 • Обґрунтування вибору типу гідроциліндру. Розрахунок робочого тиску в об'ємному гідроприводі та робочого об'єму насоса, коефіцієнту його корисної дії, споживання насосом потужності, діаметру трубопроводу. Оцінка стійкості та навантаження гідроциліндра.

  курсовая работа [282,9 K], добавлен 09.12.2010

 • Частоти обертання та кутові швидкості валів. Розрахунок на втомну міцність веденого вала. Вибір матеріалів зубчатих коліс і розрахунок контактних напружень. Конструювання підшипникових вузлів. Силовий розрахунок привода. Змащування зубчастого зачеплення.

  курсовая работа [669,0 K], добавлен 14.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.