Холодильна установка для охолодження харчових продуктів

Цикл холодильної машини та її схема. Холодильні агенти. Термодинамічні розрахунки компресора. Індикаторна потужність компресора. Розрахунок і вибір конденсаторів, параметрів переохолоджувача. Втрати тиску в системі подачі розсолу. Втрати тиску в системі.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 11.05.2014
Размер файла 243,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Холодильна установка для охолодження харчових продуктів

Вступ

Холодильні установки удають собою комплекс машин і апаратів, які використовуються для зберігання харчових продуктів в умовах температур нижчих чим у навколишньому середовищі. Строк зберігання харчових продуктів при негативних температурах зростає в десятки разів.

В холодильних машинах, які використовуються в харчових виробництвах, застосовують усі види холодильних машин, але найбільш поширені парокомпресійні машини. Абсорбційні машини використовують при наявності вторинних енергетичних ресурсів у вигляді димових і відпрацьованих газів, факельних викидів газів, відпрацьованої пари та інших джерел.

Розрахунок холодильної установки складається із наступних стадій:

- розрахунки холодильного циклу;

- теплові розрахунки;

- розрахунок компресора;

- розрахунок і вибір конденсатора та випаровувача;

- вибір допоміжного обладнання.

1. Теоретичні основи процесу роботи холодильної машини

У зв'язку з відсутністю у більшості харчових виробництв вторинних енергоресурсів вибираємо парокомпресійну холодильну машину, схема якої приведена на малюнку 1.

Малюнок 1. Схема холодильної машини: 1 - Компресор; 2 - Конденсатор; 3 - Випаровував; 4 - Дросель; 5 - Сепаратор; 6 - Масловідділювач; 7 - Ресивер

Холодильна машина уявляє собою герметичний контур заповнений робочім тілом - холодоагентом (аміаком, фреоном і т. і.). Парокомпресійна холодильна машина включає основне холодильне обладнання (компресор - 1, конденсатор - 2, випаровувач - 3, дросель - 4) та допоміжні апарати (відділювачі рідини - 5, масловідділювач - 6, ресивер - 7, прилади автоматичного контролю, арматуру).

Пара із холодоагента випаровувача - 3 всмоктується компресором - 1 і нагнітається в конденсатор - 2, де зріджується (переходить у рідину), віддаючи тепло охолоджуючій воді (в домашніх побутових холодильниках оточуючому повітрі). Рідинний холодоагент через дросель - 4 входить у випаровувач - 3, де перетворюється у пару, сприймаючи тепло.

Потік пари, який виходить із випаровувача звичайно утримує краплини рідинного холодильного агента, попадання якого в щілину компресора утворює небезпеку аварійного режиму, особливо при пуску отепленого випаровувача та при різкому зростанні теплового навантаження.

Для попередження всмоктування вологої пари, на лінії між випаровувачем і компресором розташоване сепараційне улаштування - 5 (відділювач рідини). У потоці пари із компресора утримується значна кількість мастильного масла. Масляна плівка, яка попадає на поверхню теплообмінних апаратів, замітно погіршує інтенсивність теплообміну. В масловідділювачи - 6 більша частина масла затримується і по мірі накопичення повертається в картер компресора. Розташований нижче конденсатора лінійний ресивер є збірником конденсату та виконує функції зберігання поверхні теплообміну у незатопленому вигляді та утворення запасу робочого навантаження.

Дросель - 4 забезпечує зниження тиску та оптимальне заповнення випаровувача рідиною, звичайно на рівні верхнього ряду труб.

Випаровувач - 3 розташовується у холодильній камері, утворюючи знижену температуру харчових продуктів, за рахунок відбору тепла від них, яке витрачається на випаровування холодильного агента.

Для нагляду за показниками теплодинамічних процесів, які проходять в холодильній машині, їх зручно зображати в Т - S і Р - і діаграмі, де Р - тиск, і - ентальпія, Т - абсолютна температура, S - ентропія.

Малюнок 2. Цикл холодильної машини

Згідно схеми холодильної машини (мал. 1) теоретично цикл її в діаграмах Т - S і Р - і (мал. 2) наступний:

1` - 1 - відділення рідини в сепараторі при постійному тиску;

1 - 2 - адіабатне стиснення сухої пари в компресорі;

2 - 3 - ізобарне охолодження стиснутих та перегрітих парів у конденсаторі;

3 - 4 - ізобарна та ізотермічна конденсація рідкого холодильного агента 3 - 4 - ізобарна та ізотермічна конденсація рідкого холодильного агента у конденсаторі;

4 - 4` - ізобарне переохолодження рідкого холодильного агента у конденсаторі, або в окремому переохолоджувачу, до температури більш низької ніж температура конденсації (при тому ж самому тиску);

4` - 5 - ізоентальпійне дроселювання у регулюючому вентелі з падінням температури і тиску;

5 - 1 - ізотерма і ізобара випаровування (кипіння) холодильного агента в випаровувачі з підводом тепла охолоджуючого середовища.

1.1 Холодильні агенти

Холодильні агенти повинні бути нешкідливими для організму людини, не повинні викликати корозії металів у машині та трубах, не бути горючими та вибуховобезпечними, а також повинні мати приємні термодинамічні властивості: помірний тиск при температурах випаровування і конденсації, малий питомий об'єм парів та мала тепломісткість рідини, коефіцієнт теплопровідності та тепловіддача повинні бути високими, температура твердіння холодильного агента повинна бути, як можна нижча, а критична температура як можна вищою. Холодильні агенти повинні бути інертні по відношенню до мастил, мати малу в'язкість та помірну вартість.

В якості реальних холодильних агентів найбільш часто використовують аміак та фреони. Аміак використовується в компресорних машинах середньої та великої продуктивності для температур випаровування до -70?С. Робочий тиск в конденсаторі звичайно не перевищує 15 атм. У випаровувачі вакуум виникає тільки при температурах нижче -34?С. На мідь та її сплави аміак виявляє руйнуючу дію. Він відрізняється різким характерним запахом і дуже шкідливий для організму людини, якщо його склад у повітрі більш 0,1%. Кількість вологи в рідкому аміаку не повинна перевищувати 0,2%.

Фреони удають з себе органічні фтористохлористі з'єднання, які вперше були синтезовані у 1930 році та широко використовуємі по даний період в діапазоні температур кипіння від - 40?С до +40?С.

Переваги фреонів - нешкідливість, висока питома молекулярна вага, низькі температури твердіння, невисокі температура і тиск у кінці стиснення парів.

Недоліки фреонів - мала вагова холодопродуктивність, висока в'язкість низькі коефіцієнти тепловіддачі, трудність виявлення витків.

У таблиці 1 приведені термодинамічні властивості аміаку та фреону-22.

Таблиця 1

Найменування

Хімічна формула

Молекулярна вага

Температура кипіння, ?С при 1 атм

Критична температура ?С

Критичний тиск, атм

Температура твердіння, ?С

Аміак

NH3

17

- 38.4

+ 132.9

112.3

- 77.7

2. Розрахунок і конструювання холодильної установки

2.1 Теплові розрахунки

За допомогою таблиць насиченої та перегрітої пари для фреону - 22 визначені параметри в узлових крапках циклу холодильної машини (табл. 2).

Таблиця 2. Параметри вузлових крапок циклу

Робоче тіло

t

?C

t0

t1

t2 ?C

P атм

і1

кДж/г

і2 кДж/кг

і3 кДж/кг

V м3/кг

Дtпер град

Аміак

30

-15

-10

25

11,9

1678

1917

537

0.079

5

Термодинамічні розрахунки компресора.

Холодопродуктивність робочого тіла - q0 = i1 - i3= 1678 - 537 = 1141 кДж/кг

Кількість циркулюючого робочого тіла, кг/годину G = Q0/q0 = 120 / 1141 = 0,105 кг/с = 378,6 кг/год

Дійсний годинний об'єм, м3/годин Vq = G * V1 = 378,6*0,53 = 200,66 м3/год

Адіабатна робота, кДж/кг Lад = і2 - і1 = 1917-1678 = 239 кДж/кг

Адіабатна потужність, кВт Nад = G*Lад/3600 = 378,6 * 239/3600 = 25,13 кВт

Прийнята величина відносно мертвого простору компресора, % С = 6,0

Відношення тиску в прийнятому режимі роботи компресора,

у = P/Po = 11,9/2,41 = 4,94

Коефіцієнт об'ємних втрат і. Приймає втрати на всмоктуванні ДРо = 0,05 атм = 4900 Па, на нагнітанні Р = 0,1 атм = 9800 Па

і = (Ро - ДРо)/Ро - С [(Po+ДPo)/Pо - (Ро-ДРо) /Po] = (2,41-0,05)/2,41-0,06* *[(11,9+0,1)/2,41 - (2,41 - 0,05)/2,41] = 0,739

Коефіцієнт підігріву w = To/T

Коефіцієнт подачі = і * w

Об'єм, описаний поршнем компресора, м3/годину Vn = Vq/

Індикаторний ККД ?і = ?w + b*to

де коефіцієнт b = 0,001 - аміак

Індикаторна потужність, кВт Nі = Nад/?і

Потужність втрачаєма на тертя

Nтер = Рі тер * Vn/1000*3600 кВт,

де Рі тер = 0,6 * 105 Па = 0,6 атм експериментальне значення втрат тиску

Ефективна потужність, кВт Nе = Nі + Nтер

Приймаємо:

- середню швидкість руху, Сm, м/с

- число циліндрів, i, шт.

Діаметри циліндра, D = м,

де 1413 - коефіцієнт перерахунку

Прийнятий діаметр 65,6

Прийняте відношення = S/D

Хід поршня, S, мм; S =шD0

Число обертів вала компресора, об/хвил n=30*Cm/S

Об'єм, описуємий поршнем компресора

м3/годину Vn= (*D2/4) * S * n* і *60

Об'ємна холодопродуктивність, кДж/м3 qv = qo/V1

Теоретичний середній індикаторний тиск, атм Рі тер = qх/Ке

де 36,72 - коефіцієнт перерахунку кВт год в атм

Уточнення потужності електродвигуна

Індикаторна потужність компресора

Nі = Рі * Vn/36,72 = 6,47 *319/36,72= =56,02 кВт

Потужність на тертя, Nтер = Рі тер * Vn/36,72= 0,6 * 319/36,72 = 5,21 кВт

Ефективна потужність, Ne = Nі + Nтер= 56,02 + 5,21 = 61,23 кВт

По даним [5] вибираємо марку компресора: стор. 87 таб. 10

АУ - 150 П, n = 960 об/хв., Vn = 528 м3/год, Qo = 232600 кДж/год.

Вибір електродвигуна:

N, n, тип

електродвигун трьохфазний

4А 280S6У3

N = 75 кВт n = 985 об/хв

Розрахунок і вибір конденсаторів.

Сумісний тепловий потік в конденсаторі, кДж/год

Qк = Nі + Qo= 432000 + 30,05 * 3600 = 540180 кДж/год

Середня різниця температур у конденсаторі

сер = (Дtб - Дtм)/2,3* lg Дtб/Дtм= 4,7?С

Коефіцієнт теплопередачі у системі - вода - рідинний холодоагент

Ксер = 700-1000 вт/мІ*k =2500-3600 кДж/мІгодК=3500 кДж/мІгод*k

Поверхня конденсатора мІ

F = Qк/K * Дtср= 540180/3500 * 4,7 =32,83 мІ

Витрати охолоджуючої води на конденсацію; мі/год

Ww = QK/(Cw * (tw1 - tw2) • 1000) = 540180/4,19 * 4 *1000 = 32,23 мі/год

В якості конденсатора вибираємо [5, ст. 139,141]

Горизонтальний кожухотрубний конденсатор 40 КТГ

поверхня - 40 мІ діаметр - 600 мм

довжина - 4640 мм

штуцера: аміак - 100 мм вода - 25 мм

Розрахунок і вибір випаровувача

Сумісний тепловий потік через випаровувач,

Qвип = 1,1 * Qо= 432000*1,1=475200 кДж/год

1,1 - коефіцієнт, який враховує 10% втрати тепла в навколишнім середовищі

Середня різниця температур у випаровувачі, середня різниця температур

Qвип = (Дtб - Дtм)/2,3 * lg Дtб/Дtм

ДtБ = tx1 - to

Дtм = tx2 - to

tx1 = -5 0С - температура холодоносія (розчину хлористого кальцію) на вході у випаровувач;

to = -15 0С - температура кипіння холодоагента;

tx2 = -12 0С - температура холодоносія на виході із випаровувача;

ДtБ = -5 - (-15) = +10 0С

Дtм = -12 - (-15) = +3 0С

Qср = (10*3)/2,3 * lg (10/3) = 5,820С

Коефіцієнт теплопередачі кожухотрубчастих випаровувачів

кДж/м2годК

аміак - розсіл

900 - 1000

k = 950

Теплопередаюча поверхня випаровувача; м2

F = Qвип/(k * Qср) = 475200/950 * 5,82 = 85,9 м2

Кількість циркулюючого розсолу, кг/год

Gp = Qвип/Cp*(tp1 - tp2) = 475200/2,8*7=24245 кг/год

Ср = 2,8 кДж/кг * k

В якості випаровувача вибираємо:

Кожухотрубний аміачний

випаровував 90 - КТ

поверхня - 90 м2

діаметр - 800 мм; довжина - 4670 мм

штуцера:

аміачний - 150 мм

рідинний - 125 мм

Розрахунок і вибір параметрів переохолоджувача.

Навантаження на переохолоджувач визначимо по залежності [5.стр. 30]

Qпер = Т * ДS * G= 300 * 0,3 * 378,6 = 34074 кДж/год

T = Tcp = (25+3)/2+273 = 300 К

ДS = 4,5 - 4,2 = 0,3 кДж/кг К

Коефіцієнт теплопередачі переохолоджувачів [5.стр152]

k = 1600-2500 кДж/м2годК

Теплопередаюча поверхня

F = Qпереохол./(k * Qcp) = 34074/2500 * 4,5 = 3,02 м2

Qср = 30 - (-15) = 45 в аміачному 0С

Вибір переохолоджувача [5, ст. 150 - 153]

Теплообмінник фреоновий діаметр - 80 мм

Довжина - 640 мм

Витрати води на переохолоджувач

Wв=Qпер/Cв* b* (tв2 - tв1) =34074/4,19*1000*4=2,03 м3/год

tв2 - tв1 = 4 С

Рідинний фреон переохолоджується за рахунок пари, ідучої із випаровувача.

2.2 Гідравлічні розрахунки холодильної машини

Розрахунок і вибір параметрів насосів для перекачування води і розсолу.

Вхідні данні:

- діаметр трубо про воду для води dв=30 м;

- довжина lв=50 м;

- діаметр трубопроводу для розсолу dр= 20 мм;

- довжина lр = 100 м;

- витрати води Ww =32,23+2,02=34,25 м3/год (0,0095 л/с)

- витрати розсолу Gp =24245 кг/год

- густина розсолу = 1260 кг/год

Втрати тиску в системі подачі води

холодильний компресор термодинамічний переохолоджувач

ДР=сgЭ2/2g*(* l/d +? ок) = 1000*9,81*(5,2)2 /2 * 9,81*

*(0,03*50/0,03 + 10) = 0,45* 106 Па = 0,875*106Па=4,46 атм

V=37,13/0,785•0,062•3600=3,64 м/с;

де = 0,03, ? о = 10 - сумісний коефіцієнт місцевих втрат

Потужність насосу, кВт

N = PW/1000=9 * 105 * 37,13/1000*3600 =9.28 кВт

Потужність електродвигуна, кВт

Nдв = N/?= 9.28/0,836 = 11.1 кВт

Вибір насосу та електродвигуна [8, ст. 186; 7, ст. 16]

Насос 4К8 N = 18кВт

n = 2900 об/хв.

Електродвигун

4А 160 М243

N =18 кВт n = 2940 об/хв

Втрати тиску в системі подачі розсолу ДP =6.38 аті

N = ДP*G/=6,38*24245/1260*100*3600=3,4кВт

Вибираємо марку насоса та електродвигуна

Насос 4КМ8 N = 5 кВт

Ел. Двигун 4А 100L 243

N = 5 кВт n = 2900 об/хв.

2.3 Розрахунки на міцність

Визначення товщини стінки у тракті руху холодильних агентів

S = D * Рраб/2*[у] = 0,395 мм

D = 100 мм = 0.10 м - діаметр трубопроводу

Рраб - робочий тиск збитковий, P = 11,3 аті

[у] - допустима напруга на розрив, [у] = 138 мм/м2

Для створення більшої герметичності та надійності приймаємо товщину стінки S = 2 мм

2.4 Вибір холодильного агрегату

Розраховані параметри обладнання та вибрані окремі апарати холодильної машини при їх з'єднанні в агрегат, дадуть найкращі експлуатаційні показники роботи машини. Однак на практиці дуже рідко використовувачі холодильної техніки займаються питаннями виготовлення та монтажу холодильних машин Більш доцільно закуповувати холодильні машини у вигляді випускаємих готових холодильних агрегатів. В цьому випадку строки монтажу і вводу в експлуатацію скоротяться в декілька разів. Однак при цьому завжди виникають проблеми відповідності показників роботи агрегату проектним даним. Виробляємі компресорні агрегати по багатьом основним показникам, проведених конструкторсько-технологічних розрахунків, можуть забезпечити їх у промисловому виробництві

Вхідні параметри для вибору холодильного агрегату

1

2

Теплова потужність, Q0

Потужність електродвигуна, компресора, кВт

Показники холодильного циклу, t0; 0 С

tк; 0С

Частота обертів електродвигуна компресора, об/хв. (об/с)

432000кДж/год

(120 кВт)

32

- 15

+ 30

855

Параметри вибраного компресорного агрегату

Марка вибраного компресорного агрегату

AУ - 200 - 2 - 2 компресорний агрегат R22

Основні параметри експлуатації холодильного агрегату

t0; 0 С

tк; 0 С

Qo, кВт (тис. кДж/год)

Потужність двигуна

Марка компресора

Частота обертів, об/хв., (об/с)

Витрати охолоджуючої води (в компресорі)

Габарити

- 15

+ 25

175 (150)

75

П - 110

1482 м (24.7)

2 м3/год

2278 x 1095 x 1370

Місто креслень компресорних агрегатів

[6, стор. 101]

3. Основи експлуатації холодильних установок

Завдання експлуатації холодильних установок - створення і підтримка нормативних температурно-режимів вологості в охолоджуваних приміщеннях або забезпечення заданих технологічних процесів виробництва при мінімальних витратах на виробництво холоду і за умови безпечної та надійної роботи обладнанні

У завдання технічної експлуатації холодильної установки входить її обслуговування - пуск, зупинка, регулювання режиму роботи, який характеризується температурами кипіння, конденсації переохолодження всмоктування і нагнітання підтримка заданого температурного режиму в охолоджуваних об'єктах, подача у виробничі цехи, усунення несправностей у роботі, проведення дрібного поточного ремонту обладнання, а також ведення обліку роботи холодильної установки.

Неполадки в роботі холодильної установки

Важливу роль у цьому відіграє підготовка обслуговуючого персоналу здатного керувати сучасним автоматизованим холодильним устаткуванням.

Обслуговуючий персонал холодильної установки повинен мати відповідну кваліфікацію і добре знати устаткування і правила його експлуатації.

В компресорному цеху холодильного підприємства вивішують інструкції, які визначають права, обов'язки механіка, машиніста, помічника машиніста, електрика, механіка з автоматики, а також виробничі інструкції з обслуговування всієї установки в цілому окремих її агрегатів і елементів. Виробничі інструкції повинні містити короткий опис агрегату або елемента установки і схему його приєднання до магістральних трубопроводах порядок його обслуговування при автоматичному і ручному управлінні як при нормальному режимі так і при відхиленні від нього послідовність виконання операцій при пуску і зупинки заходи безпеки при обслуговуванні та ремонтін заходи які слід приймати при аварійному перебуваючи, зокрема при прориві робочого тіла в місцях порушення герметичності; порядок ремонту, огляду і перевірки устаткування.

У діючі інструкції слід своєчасно вносити зміни, пов'язані з удосконаленням н автоматизацією обладнання, а також зі зміною правил безпеки. У процесі експлуатації можуть виникати різні неполадки в результаті неправильного обслуговування, несправності компресора, апаратів, приладів охолодження, а також зміни зовнішніх умов. Ці неполадки порушують нормальну роботу установки і викликають відхилення від оптимального режиму.

Висновок

Проведені розрахунки обладнання холодильної установки холодопродуктивністю 120 кВт. Для підвищення економічності холодильної машини передбачена установка переохолоджувача холодильного агента. Вибраний холодильний компресійний агрегат в цілому відповідає розрахунковим показникам.

Список літератури

1. Розенфельд Л.М., Ткачов А.Г., Гуревич Е.С. Примеры и расчёты холодильных машин и аппаратов. - М.: Госиздательство торговой литературы, 1960. - 238 с.

2. Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильне и холодильне установки. - М.: Энергия 1972. -320 с.

3. Дытнерский Ю.И. Основне процессы и аппараты химической технологи / Пособие по проектированию. - М. Химия, 1983. - 272 с.

4. Комаров Н.С. Справочник холодильника. - К.: Гостехиздат., 1953. - 396 с.

5. Кондрашова Н.Г., Лашутина Н.Г. Холодильно - компресорные машины и установки. - М.: В.Ш., 1973. - 384 с.

6. Быков А.В. (ред.). Холодильне машины / Справ очник. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 223 с.

7. Длоучкий В.В. (ред.). Ленинград: Машиностроение, 1982. - 383 с.

8. Башта Т.М. и др. Гидравлика, гидравлические машины и гидроприводы. - М.: Машиностроение, 1982. 423 с.

9. Бромлей М.Ф. Гидравлические машины и холодильные установки. М., 1971 Доссат Р. Основы холодильной техники. М., 1984 Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. М., 1991

10. Чумак И.П. и др. Холодильные установки. - К., г. Москва, 1981 г. - 316 -318 с.


Подобные документы

 • Порівняння основних систем відводу теплоти. Тепловий розрахунок холодильної машини. Обчислення параметрів насосів для перекачування води і розсолу. Вибір конденсатора, переохолоджувача та параметрів компресорного агрегату. Переваги аміаку як холодоагенту.

  курсовая работа [353,4 K], добавлен 10.02.2013

 • Теоретичні основи процесу роботи холодильної машини. Спосіб дії парової компресійної машини. Уточнення потужності компресора та електродвигуна. Опис схеми холодильної установки. Термодинамічні розрахунки компресора. Конструювання холодильної установки.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 04.12.2011

 • Розрахунки турбокомпресора та компресора: обґрунтування вибору та параметрів роботи прилада. Визначення показників вхідного пристрою, обертового прямуючого апарата, робочого колеса компресора, лопаточного та безлопаточного дифузора, збірного равлика.

  курсовая работа [126,2 K], добавлен 06.01.2011

 • Проект компресійної аміачної холодильної установки для фруктосховища. Розробка технологічної схеми установки, розрахунок основного холодильного устаткування і підбір допоміжного обладнання. Розрахунок компресора, вентиляторної градирні, теплоізоляції.

  курсовая работа [2,7 M], добавлен 15.02.2012

 • Вибір робочої рідини. Швидкість переміщення поршня. Потужність гідроприводу. Вибір тиску робочої рідини. Подача насосної станції. Частота обертання вала насоса. Розрахунок гідроциліндра, гідророзподільника та трубопроводів. Розрахунок втрат тиску.

  контрольная работа [31,3 K], добавлен 31.01.2014

 • Обчислення основних параметрів авіаційного двигуна турбогвинтового типу. Розрахунок і узгодження параметрів компресора і турбіни, на підставі яких будуть визначаться діаметри ступенів турбіни і компресора. Обчислення площі основних прохідних перерізів.

  курсовая работа [123,6 K], добавлен 03.12.2010

 • Оптимізація лопатки компресора по газодинамічним показникам і показникам міцності, з використанням односторонньої передачі даних. Розрахунок граничних умов. Вибір матеріалу - титанового сплаву. Розрахунок газодинаміки робочого колеса в програмі ANSYS CFX.

  курсовая работа [4,8 M], добавлен 24.03.2013

 • Принципова схема об’ємного гідропривода поступального руху. Розрахунок і вибір параметрів гідроустаткування. Вибір гідро розподільника, дроселя, фільтра. Гідравлічний розрахунок системи привода. Параметри насоса, гідроклапана тиску і потужності.

  курсовая работа [89,1 K], добавлен 21.03.2009

 • Вибір номінального тиску із ряду встановлених стандартних значень. Аналіз функцій робочої рідини. Розрахунок діаметра гідроциліндра. Вибір насоса та розподільника. Способи визначення трубопроводів, втрат тиску у гідролініях, потужності гідроприводу.

  контрольная работа [77,1 K], добавлен 12.01.2011

 • Залежність пружності дисоціації від температури для карбонату. Розрахунок рівноважного тиску кисню в системі метал-оксид металу методом ентропії. Термодинамічні характеристики міцності сульфідів. Відновлення оксидів металів газоподібними відновлювачами.

  курсовая работа [144,9 K], добавлен 23.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.