Формування раціональної структури операції при обробці корпусу підшипника

Маршрут обробки деталі "корпус підшипника": назва, ескіз та мета операції, тип обладнання. Методи вибору структури технологічних операцій, критерії оцінки варіантів та допоміжні операції. Послідовність і структура операцій обробки корпусу підшипника.

Рубрика Производство и технологии
Вид практическая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.07.2011
Размер файла 313,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Практична робота № 5

з технології машинобудування

Формування раціональної структури операції при обробці корпусу підшипника

Варіант 32

Вихідні дані:

деталь - корпус (рис. 1)

Рис. 1. Корпус підшипника

Таблиця 1

Маршрут обробки деталі “Корпус підшипника” (рис.1)

Номер і назва операції

Ескіз операції

Тип обладнання

Мета операції

1

2

3

4

00

Виливок

Отримання заготовки

05

Фрезерна

Вертикально-фрезерний верстат

1. Підготовка чистової бази.

2. Забезпечення розмірів: A05.2

10

Свердлильна

Вертикально-свердлильний верстат

1. Підготовка чистових баз.

2. Забезпечення розмірів: A10.1, 2A10.4, 2A10.5, A10.6

15

Розточувальна

Розточувальний двосторонній верстат

1.Забезпечення

2. Забезпечення розмірів: A15.1, 2A15.3, A15.5, 2A15.6, A15.7

20

Сверлильна

Вертикально-свердлильний верстат

Забезпечення розмірів: 2A20.1, 2A20.3

25

Розточувальна

Верстат для розточування

1. Забезпечення

2. Забезпечення розмірів: 2A25.2, A25.1

30

Миття

Мийна машина

Очищення деталі від бруду

35

Контроль

Контрольно-вимірювальні пристрої

Кінцева перевірка точності виготовлення деталі

обробка підшипник технологія

1. Теоретичні відомості

Вибір раціональної послідовності встановлень та переходів операції є багатоваріантною задачею, яка розв'язується послідовно на всіх етапах проектування.

Існує декілька методів вибору структури операцій [1]. Всі вони базуються на розмірно-точнісному аналізі деталі та типових розв'язках, у яких узагальнено досвід, накопичений при обробці деталей кожного класу.

Критеріями оцінки варіантів операцій, що проектуються, можуть бути: оперативний час, штучний час, вартість виконання операції. Всі ці критерії зменшуються за умови скорочення числа переходів та їх одночасного виконання. Число переходів насамперед залежить від числа ступенів обробки кожної елементарної поверхні деталі. Чим менше ступенів обробки необхідно для кожної поверхні і чим вищою є їх технологічна та часова сумісність, тим більше можливостей скорочення часу виконання операції, тим нижча собівартість.

В умовах великосерійного і масового виробництва, де технологічні можливості обладнання досить широкі, виникає питання про таку побудову операцій, яка максимально скорочує штучний час, а в потоковому виробництві - тривалість операцій, що дорівнює або є кратною такту випуску. Для цього часто суміщають елементи основного та допоміжного часу. В даному випадку до складу штучного часу входять лише найбільш тривалі елементи часу з числа всіх, що суміщаються. Можливість такого суміщення залежить від кількості інструменту, який використовують, порядку обробки поверхонь та технологічної сумісності переходів.

За кількістю заготовок, які встановлюють, розрізняють одно- і багатомісні схеми, а за кількістю використаних інструментів - одно- та багатоінструментальні. Поєднання таких ознак дає ряд схем від найменш продуктивних одномісних одноінструментних послідовних до найбільш продуктивних багатомісних багатоінструментних паралельних. Приклади таких варіантів схем обробки наведені в [2].

Вибираючи схеми обробки потрібно пам'ятати, що зі збільшенням числа інструменту в налагодженні продуктивність росте до певної межі, вище якої подальше збільшення його кількості може знизити продуктивність у зв'язку зі збільшенням затрат на зміну і регулювання інструменту. При великій кількості інструменту доводиться також знижувати швидкість різання, зменшувати подачу. Крім того, більш складні налагодження здійснюють на дорожчому технологічному обладнанні, використовуючи більш складне технологічне оснащення.

Можливість суміщення технологічних переходів встановлюють в залежності від жорсткості заготовки, взаємного розташування поверхонь, які обробляються, зручності видалення стружки, технологічної можливості розміщення інструменту в зоні обробки. Обробку поверхонь з високими квалітетами точності виділяють в окрему операцію, застосовуючи одномісні одноінструментні послідовні, а часто й однопереходні схеми. Процес формування структури операцій може бути формалізований [1].

Структуру операцій вибирають паралельно з обладнанням, оскільки, беручи до виконання схему обробки, необхідно чітко знати можливість її реалізації на верстаті. В тому випадку, коли найбільш оптимальна схема не може бути реалізована на жодній з існуючих моделей верстатів, технолог зобов'язаний розробити технічне завдання на проектування спеціального верстата. Таке рішення потрібно обґрунтувати економічним розрахунком. Якщо ж проектування спеціального верстата економічно недоцільне, намічену структуру операції необхідно спростити.

В технологічний процес необхідно також включати допоміжні операції.

До допоміжних операцій відносяться додаткові операції технологічного процесу, які забезпечують необхідну якість готової деталі по її зовнішньому вигляду, естетичних вимогах, зберіганню тощо. Це такі операції, як миття, очищення, фарбування, та ряд інших. Всі допоміжні операції встановлюються в структурі техпроцесу у відповідності до характеру і змісту операцій механообробки.

2. Формування раціональної структури операцій при обробці корпусу

За прийнятим варіантом МОД можна було б розглянути суміщення таких переходів: на операції 10 - одночасну обробку двох отворів 2А10.4 за рахунок застосування універсальної багатошпиндельної свердлильної головки; на операції 15 можна застосувати багатоінструментальне налагодження для розточування отворів, зняття фаски і підрізання торців за рахунок застосування спеціального інструменту; на операції 20 - одночасне свердління отворів під різь М5 за рахунок застосування багатошпиндельної свердлильної головки.

Але всі ці пропозиції потрібно обґрунтувати економічно і перевірити, як буде забезпечуватись точність розмірів.

Дані по формуванню структури операцій заносимо в таблицю. Для наведеного вище корпуса підшипника, пропонуємо наступну послідовність обробки і структуру операцій (табл. 2).

Таблиця 2

Послідовність і структура операцій обробки корпусу

Номер і назва операції

Номер переходу

Зміст переходу

05 Фрезерна

1

2

Фрезерувати поверхню 1 в розмір А05.1

Фрезерувати поверхню 1 в розмір А05.2

10 Свердлильна

1

2

3

4

Свердлити два отвори в розмір 2А10.2,

витримуючи розмір А10.1

Зенкерувати два отвори в розмір 2А10.3,

витримуючи розмір А10.6

Зенкерувати один отвір в розмір 2А10.5

Розвернути два отвори в розмір 2А10.4

15 Розточувальна

1

2

3

4

5

6

7

Розточити отвір начорно, витримуючи роз-

міри 2А15.2 і А15.1

Розточити отвір начисто, витримуючи роз-

міри 2А15.3 і А15.1

Підрізати з одного боку торцеву поверхню,

витримуючи розміри А15.6 і А15.4 і

Точити фаску 2А15.7 з одного боку

Змінити позицію

Підрізати другу торцеву поверхню, витримуючи розміри А15.5 і

Точити фаску 2А15.7 з другого боку

20 Свердлильна

1

2

Свердлити по кондуктору чотири отвори під різь, витримуючи розміри 2А20.1

і 2А20.2

Нарізати різь у чотирьох отворах, витримуючи розмір 2А20.3

25 Розточувальна

1

Розточити отвір, витримуючи розміри

А 25.1, 2А 25.2 і

30 Миття

1

Очищення деталі від бруду

35 Контроль

Кінцева перевірка точності виготовлення

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Комиссаров В.И., Леонтьев В.И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов. - М.: Машиностроение, 1985. - 224 с.

2. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів. - К.: Вища школа, 1993. - 414 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.