Експлуатація і ремонт буйкового рівноміра типу УБ–П

Системи автоматичного контролю, управління і регулювання параметрів виробничих технологічних процесів. Загальна та технічна характеристика рівноміру буйкового пневматичного типу УБ-П, принципова схема приладу; його монтаж, обслуговування та ремонт.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 01.11.2012
Размер файла 128,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування

Технічний коледж

Дипломна робота

на державний випускний кваліфікаційний екзамен з підготовки робітничої професії

Слюсар КВП і А (електроніка)

на тему:

Технологія обслуговування і ремонту буйкового рівноміра УБ - П

Рівне - 2009

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика і призначення дипломної роботи

2. Загальна та технічна характеристика буйкового рівноміра УБ-П

2.1 Загальна характеристика

2.2 Технічна характеристика

3. Опис технологічного процесу принципової схеми приладу

3.1 Опис принципової схеми

3.2 Опис конструкції і роботи

4. Опис монтажу, обслуговування та ремонту рівноміра

4.1 Монтаж

4.2 Підготовка до роботи

4.3 Настроювання рівноміра на робочий тиск

4.4 Настройка на певні межі вимірювання

4.5. Методи і засоби перевірки

4.5.1 Операції і засоби перевірки

4.5.2 Умови і роботи необхідні для проведення перевірки

4.5.3 Проведення перевірки

4.5.4 Оформлення результатів перевірки

4.6. Можливі несправності і методи їх усунення

5. Заходи з охорони праці і техніки безпеки

5.1 Основне законодавство з охорони праці

5.2 Вимоги електробезпеки

5.3 Пожежна безпека

6. Впровадження енергозберігаючих технологій

7. Графічна частина (1 лист формату А-1)

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Сучасні технологічні процеси відзначаються складністю та високою швидкістю протікання, а також чутливістю до відхилення режимних параметрів від нормальних значень, шкідливістю умов роботи, вибуховою та пожежною небезпечністю перероблюваних речовин. Зі збільшенням навантаження апаратів, потужності машин виконувати технологічні процеси при високих і надвисоких тисках та температурах (близьких до критичних значень), а також швидкостях хімічних реакцій з використанням ручного керування неможливо. У таких умовах навіть досвідчений працівник не може своєчасно вплинути на процес у разі відхилення його від норми, а це може призвести до втрати якості готової продукції, псування сировини, допоміжних речовин, наприклад кристалізаторів, а також до аварійних ситуацій, включаючи пожежі, вибухи, викиди великої кількості шкідливих речовин у навколишнє середовище.

Використання вимірювальної техніки в промисловості почалося тільки в XX столітті, що обумовлене інтенсивним розвитком промислового виробництва і впровадженням досконалішого технологічного устаткування.

В даний час вимірювальна техніка широко використовується, що обумовлене здійсненням в масовому масштабі комплексної автоматизації виробництва і подальшим розвитком науки. Деякі технологічні процеси можна виконувати лише при їх повній автоматизації.

Автоматизація виробництва неможлива без об'єктивної техніки вимірювання. Не можна автоматизувати процеси, показники яких не піддаються вимірюванню. Вимірювальні пристрої стають пристроями інформації, обов'язковими в ланцюгах систем автоматизації. Про значення вимірювальних пристроїв для вирішення завдань в науці можна сказати словами великого російського ученого Д.І. Менделєєва: «Наука починається там, де починають вимірювати».

1. Загальна характеристика і призначення дипломної роботи

Дипломна робота є підсумковим показником рівня підготовки студента до практичної діяльності.

Мета дипломної роботи - закріпити знання, отримані в процесі навчання, поглибити навички самостійної роботи шляхом розв'язування прикладних задач, використання оригінальних підходів до математичного моделювання технологічних процесів, та задач прикладного характеру.

По своїй спрямованості дипломна робота повинна носити науково-практичний чи інноваційний характер, відбивати сферу наукових чи практичних інтересів, які майбутній фахівець зможе реалізувати у своїй майбутній діяльності.

Дипломна робота - це кваліфікаційний документ, на основі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень кваліфікації фахівця.

Структура і зміст дипломної роботи повинні відрізнятися чіткістю побудови, логічною послідовністю викладу матеріалу. Студенту-дипломнику варто звернути увагу на точність формулювань, що виключає можливість суб'єктивного і неточного трактування; конкретність викладу результатів роботи. Завжди слід прагнути до простоти, ясності, стислості викладу. Автор зобов'язаний забезпечити новизну матеріалу, його наукову цінність, повноту висвітлення розглянутих питань, правильне цитування використаного матеріалу і посилання на джерела. Цитати без посилань наводити не можна.

Відповідно до існуючого наукового етикету виклад думок у роботі (як правило) ведеться від третьої особи: “ми вважаємо”, “на наш погляд” і т.д.

Структура дипломної роботи визначається її темою, спрямованістю змісту, формами і методами викладу матеріалу. Роботу доцільно виконувати на персональному комп'ютері з використанням його редакційних і графічних можливостей.

2. Загальна та технічна характеристика, призначення рівноміра

2.1 Загальне призначення

Рівномір буйковий пневматичний типу УБ-П призначений для роботи в системах автоматичного контролю, управління і регулювання параметрів виробничих технологічних процесів видачі інформації у вигляді стандартного пневматичного сигналу про рівень рідини або межі розділу двох рідин, що не змішуються, знаходяться під вакуумним атмосферним або надмірним тиском

Рівномір повинен експлуатуватися в умовах, встановлених для виконання у категорії розміщення 2 по ГОСТ 15150-69, але для роботи при температурі навколишнього повітря від -50 до +65оC і відносній вологості (95 ± 3)% при температурі 35оC і нижчих температурах без конденсації вологи.

Рівноміри забезпечують передачу вихідного сигналу по пневматичній лінії зв'язку внутрішнім діаметром 6 мм. завдовжки від 3 до 300 м. Допускається застосування трубок діаметром 4 мм. для лінії завдовжки 150 м. а також в системах, де час передачі сигналу не регламентується.

2.2 Технічна характеристика

Варіанти виконання і параметри вимірювальних рідин приведені в табл. 1

Таблиця 1

Варіант

виконання

Верхній рівень вимірювання рівня, м

Рівень межі розділу рідин, м

Щільність вимірюваної рідини г/см3

Діапазон температур вимірювального середовища, о С

УБ-П

0.02; 0.04; 0.06; 0.08; 0.10; 0.25; 0.40; 0.60; 0.80; 1.0; 1.6; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 6.0; 8.0; 10.0; 16.0.

0.5 - 2.5

-50 +100

УБ - ПА УБ - ПБ УБ - ПВ УБ - ПГ

0.35; 0.40; 0.60; 0.80; 1.0; 1.6; 2.0; 3.5; 4.0; 6.0; 8.0; 10.0; 16.0.

0.5 - 2.5

+100 +400

-200 -50

-50 +200

-50 +200

УБ - ПМ УБ -ПВМ

0,60; 0.80; 1.0; 1.6; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0

0.122 - 0.4

-50 +100

-50 +200

Примітка: При температурі вимірюваного середовища в діапазонах від -200 до -50о С і від 65 до 400оC рівноміри використовують як індикатор рівня рідини.

Клас точності, К:

- для рівнемірів з верхньою межею вимірювання рівня від 1,0 м - 1 и 1,5;

- для рівнемірів з верхньою межею вимірювання рівня від 1,6 м - 1,5;

Тиск повітря живлення рівнемірів (140 ± 14) кПа (1.4 ± 0.14) кг/см2 по ГОСТ 13053-76.

Витрата повітря живлення в сталому режимі за нормальних умов не перевищує 3 л/мін.

Робочий діапазон змін вихідного пневматичного сигналу складає 80 кПа (0,8 кгс/см2).

При зміні рівня рідини від нижньої до верхньої межі вимірювання вихідний сигнал змінюється від 20 до 100 кПа (від 0,2 до 1,0 кгс/см2).

Розрахункові значення вихідних сигналів Sp рівномірів залежно від вимірюваного рівня визначають по формулі.

( кг с/см2 ).

де Н - значення вимірюваного рівня, що задається, в мм, см і м:

H max - верхня межа вимірювання в тих же одиницях, що і H.

Межа основою погрішності, що допускається, виражений у відсотках від діапазону зміни вихідного сигналу, не перевищує ± К, де К- клас точності рівноміра.

Середній термін служби рівномірів не менше 10 років. Приєднувальні розміри фланців виконані по ГОСТ 12815-80.

Рівноміри можуть поставлятися з полірованими буйками для вимірювання рівня в'язких середовищ, що не володіють адгезією з полірованою поверхнею.

Необхідність постачання рівномірів з полірованим буйком обмовляється при замовленні і узгоджується із заводом - виробником,

Маса рівномірів:

УБ - ПМ; УБ - П - не більше 16 кг;

УБ - ПА - не більше 40 кг;

УБ - ПБ - не більше 38 кг;

УБ - ПВ; УБ - ПГ; УБ - ПВМ - не більше 33 кг;

При замовленні рівномірів необхідно знати дані: виконання рівнеміра, діапазону вимірювання, щільності вимірюваної рідини, клас точності тип з'єднувального фланця і матеріал деталей, що контактують з вимірюваним середовищем.

Рівноміри можуть використовуватися при низькому, вакуумі по ГОСТ 5197-70. Параметри буйків залежно від виконання рівнеміра і верхньої межі вимірюванні рівня в таблиці 3.

Таблиця 3

Межа вимі-рюван-ня, м

УБ-П; УБ-ПА; УБ-ПБ; УБ-ПВ; УБ-ПГ

УБ-ПМ; УБ-ПВМ

Діаметр буйка, мм

Довжина буйка, мм

Найбільша довжина секції буйка, мм

Маса буйка, кг

Діаметр буйка, мм

Довжина буйка, мм

Найбільша довжина секції буйка, мм

Маса буйка, кг

0,02

140

20

-

2,4

-

-

-

-

0,04

140

40

-

4,8

-

-

-

-

0,06

80

60

-

2,4

-

-

-

-

0,08

80

80

-

3,2

-

-

-

-

0,1

80

100

-

3,6

-

-

-

-

0,25

45

250

-

3,1

-

-

-

-

0,4

42

400

-

4,4

-

-

-

-

0,6

28

600

-

2,9

600

600

-

4,5

0,8

28

800

-

3,9

600

600

-

6,0

1,0

28

1000

-

4,8

1000

1000

-

6,0

1,6

16

1600

-

2,3

1000

1000

-

3,0

2,0

14

2000

1000

2,4

2000

2000

-

4,0

2,5

14

2500

1000

3,0

2500

2500

-

5,0

3,0

14

3000

1000

3,0

3000

3000

-

5,5

4,0

14

4000

1000

4,8

4000

4000

2000

6,0

6,0

8

6000

2000

2,4

-

-

-

-

8,0

8

8000

2000

3,2

-

-

-

-

10,0

8

10000

2000

3,9

-

-

-

-

16,0

6

16000

1600

3,5

-

-

-

-

Примітка: Буйки завдовжки більше 1600 мм складаються з секцій деталі рівномірів, що контактують з вимірюваним середовищем.

3. Опис технологічного процесу принципової схеми приладу

3.1 Опис принципової схеми

Принципова схема рівноміра буйкового пневматичного типу УБ-П показана на мал. 1 Рівномір призначений для безперервного перетворення рівня рідини, що знаходиться під атмосферним, вакуумним або надмірним тиском, в пневматичний сигнал дистанційної передачі. Рівномір складається з уніфікованого пневмосилового перетворювача і вимірювального блоку. Принцип дії рівнемірів заснований на пневматичній силовій компенсації.

При зміні вимірюваного рівня рідині на чутливому елементі (буйку) 1 вимірювального блоку виникає зусилля, яке, через систему важелів і тяги переміщає засовку 2 пневмоперетворювача. Тиск живлення подається в камеру «А», повітря живлення через прочинений кульковий клапан 11 поступає в камеру «Б», і через дросель 10 - в камеру «В». У разі наближення засовки 2 до сопла 3 тиск в камері «В» зростає і під впливом його кулька 6 прикриває верхнє сідло, а кулька 7 прочиняє нижнє сідло. Тиск в камері «Б» також зростає. Цей тиск є вихідним сигналом рівноміра. Одночасно воно поступає в сильфон зворотного зв'язку 8 який, створює момент на Г- подібному важелі 9, що врівноважує момент від виштовхуючої сили, що виникає в результаті зміни рівня рідини.

3.2 Опис конструкції і роботи пневмосилового перетворювача

Вимірювальний блок датчика є системою важелів з чутливим елементом у вигляді буйка. Буйок підвішений до важеля виводу через призму. Виведення важеля з порожнини робочого тиску ущільнений одногофровою металевою мембраною. Початкова вага буйка врівноважується спеціальним вантажем, що нагвинчується на плече додаткового важеля. Підстава має фланець, який служить для кріплення датчика до об'єкту. У модифікаціях, призначених для вимірювання рівня гарячих середовищ або середовищ при низьких температурах, є додаткова арматура з фланцевим з'єднанням. Буйкові рівноміри використовуються найчастіше як пристрої інформації в системах автоматичного регулювання, захисту і сигналізації. Діапазон вимірювання рівня буйкових рівномірів вибирається з ряду: 0-0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 і 20 м. Клас точності може бути 0,6; 1,0; 1,6 і 2,5. Для обліково-розрахункових операцій рівноміри виготовляють з основними погрішностями від ±1,0 до 10,0 мм.

4. Опис монтажу, обслуговування та ремонту рівноміра

4.1 Монтаж

До монтажу, рівнеміра приступають після вибору і підготовки місця установки, а також продування пневматичних ліній.

Рівнеміри вмонтовуються на резервуарі безпосереднім зануренням в нього буйка. Буйок рівнеміра може також розташовуватися усередині виносної допоміжної судини, сполученої з резервуаром за принципом сполучених посудин. У місці установки рівнеміра не повинно бути трясіння і вібрацій, що впливають, на його роботу. У лінії, що підводить до рівноміра повітря живлень, «слід встановити фільтр і стабілізатор повітря. Повітря живлення повинне бути підготовлене по класах забрудненості 0 або 1 відповідно до ГОСТ 17433-80.

4.2 Підготовка до роботи

Перед включенням рівноміра в роботу виконайте наступні операції:

а) зніміть захисну трубу;

б) встановите рівномір на ємності;

в) зніміть кожух;

г) розретируйте пневмоперетворювач, для чого виверніть регулювальні гвинти так, щоб їх терці сховалися за нижньою площиною колодок; зніміть скобу;

д) відверніть ковпак, притримуючи важіль, обережно навісьте на важіль буйок, потім притримуючи важіль з буйком, також обережно закріпите на важелі вантажів, що врівноважують вагу буйка;

е) виверніть стакан демпфера і заповните 2/3 його об'єму демпферною рідиною;

к) закрийте пневмоперетворювач кожухом;

ж) підключіть повітря живлення до рівноміра;

и) за допомогою зрівноважуючи вантажів приблизно встановите початкове значення вихідного сигналу; поволі повертаючи стакан - демпфера, добийтеся зняття пульсацій вихідного сигналу.

Якщо вихідний сигнал, відповідний нижньому граничному значенню вимірюваного рівня рідини, відхиляється від початкового значення, рівного 20 кПа (0.2 кгс/см2) необхідно установить його поворотом гвинта.

4.3 Настроювання piвномipa на робочий тиск

Для визначення впливу зміни, надмірного тиску на вихідний сигнал рiвномiра необхідно виконати наступні операції:

а) встановіть piвномip в робочому положенні на стенді

б) навісьте на важіль замість буйка набір вантажів сумарною масою рiвнiй мaci буйка;

в) зрівноважте важіль вантажами;

г) встановіть вихідний сигнал, рівний 30 кПа (0,3 кгс/см2)

д) змiнiть тиск в робочій кaмepi поволі i плавно від атмосферного до робочого, що гранично допускається, надмірного, а потім також поволі і плавно понизьте його до нуля.

Зміна величини вихідного сигналу, викликана зміною робочого тиску, повинна бути не більше 1.5% від діапазону зміни виxiдного сигналу i 0.5% при змiнi робочого тиску на ± 5% від сталого значення. Якщо вихідний сигнал при збiльшенi робочого тиску зменшується, то необxiдно виконати наступні операції:

а) виверніть пробки на обороту.

б) пiдвернiть пробки на обороту.

Якщо вихідний сигнал при збiльшеннi робочого тиску збільшується, то необхідно виконувати наступні операції.

а) підверніть пробки на обороту.

б) виверніть пробки на обороту.

Операції а - б повторювати до тих пір, поки зміна вихідного сигналу не буде в межах того, що допускається.

4.4 Настройка на певні межі вимірювання

Для настройки piвномipa на задану межу вимірювання необхідно встановити piвномip в робочому положенні, на стенді, але замість буйка на важіль повісити набір вантажів сумарній масі рiвнiй мaci буйка.

Значення виxiдного сигналу piвномipa, piвнe 100 кПа (1 кгс/см2), вiдповiдаючи верхньому граничному значенню вимірюваного рівня «Н» отримують при знятті настоюваного вантажу з важеля, тобто шляхом iмiтацii гідростатичної виштовхуючої сили.

Якщо при знятті настоюваного вантажу вихідний сигнал не досяг граничного значення, piвного 100 кПа (1 кгс/см2) то необхідно перемicтити рухому опору уздовж важеля вліво.

Якщо при знятті настоюваного вантажу вихідний сигнал буде більше граничного значення, то рухому опору уздовж важеля управо.

Для переміщення опори уздовж важеля виконайте операції

а) вiдвернiть гвинт;

б) перемістите втулку разом з кільцем уздовж важеля в потрібному напрямі;

в) загорніть гвинт так, щоб втулка була закріплена на важелі, а кільце могло повертатися щодо втулки; поворотом кільця - досягається точна настройка;

г) загорніть гвинт до упору.

Якщо при знятому настроювальному вантажі вихідний сигнал досягає граничного значення з погрiшнiстю рівною основі, настройка закінчується.

Інакше треба продовжити настройку, виконавши повторно операції а-г. Маса настроювального вантажу m max розраховується по формулах:

або

ф - фактичний діаметр буйка випробовуваного piвномipa см, визначуваний як середнє арифметичне результатів вимірювання, що проводяться в 3-х місцях кожної секції буйка; посередині і на відстані О,1 довжини кожної секції від її торців.

Кожне вимірювання діаметру проводитися в двох взаємно перпендикулярних площинах.

Н mах - верхня межа вимірювання рівня рідини в см:

сж - щiльнiсть вимірюваної рідини в г/см2

свж; снж - щiльнiсть вiдповiдно нижніх і верхній вимірюваних рідин в г/см2

Значення фактичного діаметру буйка визначається співвідношенням:

де: Д1 Д2, Дп - результати вимірювання;

n - загальне число вимірювань.

Вимірювання дiаметрiв повинне проводитися з точністю до ± 0,01 мм.

4.5 Методи і засоби перевірки

4.5.1 Операцій і засоби перевірки

При проведенні перевірки повинні виконуватися операції і застосуються засоби повірки, вказівка в табл. 5

Таблиця 5

Найменування операцій

Номер пунктів

Засоби перевірки і їх нормативно-технічні характеристики

1. Перевірка комплектності.

2. Перевірка маркування і зовнішнього вигляду.

3. Перевірка міцності і герметичності.

4. Визначення впливу зміни робочого надмірного тиску

5. Визначення основної погрішності варіації вихідного сигналу

6.Визначенні пульсації вихідного сигналу.

4.5.3.1 а

4.5.3.1 б

4.5.3.1 в

4.5.3.2

4.5.3.3

4.5.3.4

4.5.3.5

Комплект Г41111. 10

ГОСТ 7328-73

МО ГОСТ 6521-72

Комплект Г41111. 10

ГОСТ 7328 - 73

МО ГОСТ 6521 - 72

4.5.2 Умови і роботи необхідні для проведення перевірки:

а) температура навколишнього середовища 20±2°С для рівномірів клас точності 1 і 20±5°С для рівнемірів класу точності 1.5;

б) відносна вологість навколишнього середовища від 30 до 80%; в) атмосферний тиск від 84 до 107 кПа (від 630 до 800 мм. рт. ст.) г) випробувальне середовище при перевірці міцності, герметичності і визначенні впливу вимірювання робочого надмірності тиску - вода: температура води не повинна відрізняться від температури навколишнього середовища, більше чим на 10°С

д) тиск живлення (140 ± 42) кПа (1.4 ± 0,042 кгс/см2)

е) відсутність механічних перевантажень - трясіння ударів.

ж) до пневматичної лінії допускається приєднати додаткову ємкість 100 см3;

з) клас забрудненості повітря живлення 0 або 1 по ГОСТ 17433-80.

4.5.3 Проведення перевірки

4.5.3.1 При проведенні зовнішнього огляду повинна бути встановлене відповідність комплекту рівноміра

Наступними вимогами:

а) комплект постачання повинен відповідати даним записаним в паспорті;

б) на рівномірі повинні бути вказані:

- товарний знак підприємства - виробника;

- найменування і умовне позначення рівнеміра;

- номер рівнеміра за системою нумерації підприємства - виробника;

- рік виготовлення;

- клас точності;

- знак Державного реєстру по ГОСТ 8-383-80;

- верхня межа вимірювання рівня;

- межі зміни вихідного сигналу;

- тиск живлення;

- написи «вихід», «живлення»;

- робочий надмірний тиск, що гранично допускається;

- діапазон температур контрольованих середовищ;

- позначення технічних умов.

в) захисні покриття повинні бути без видимих пошкоджень, погіршуючи корозійну стійкість і зовнішній вигляд виробу.

4.5.3.2 Перевірку герметичності і міцності проводять гідравлічним тиском рівним півтора кратному значенню для кожного варіанту виконання. Після витримки рівнеміра під впливом гідравлічного тиску протягом 5хвилин і в процесі проведення випробувань протягом 5 хвилин не повинно спостерігатися спаду тиску, руйнування деталей і порушення міцності з'єднань.

4.5.3.3 Визначення впливу зміни робочого надмірного тиску на вихідний сигнал рівнеміра визначають при значенні вихідного сигналу рівному 30 кПа (0.3кгс/см2). Зміна вихідного сигналу не повинна бути більш:

а) 1,5% від діапазону його зміни при плавній зміні робочого надмірного тиску від 0 до того, що гранично допускається і від того що гранично допускається до 0.б) 0.5% - при зміні робочого надмірного тиску на ± 5% від встановленого в кожному з інтервалів, що становлять 20 - 30; 50 - 60 і 90 - 100% від робочого надмірного тиску, що гранично допускається, для кожного виконання рівноміра.

4.5.3.4 Визначення основної погрішності варіації вихідного сигналу проводять в точках діапазону вимірювання рівня, відповідних нижньому і верхньому граничним значенням і 3 - 4 проміжним значенням при прямому і зворотному ході. Перед повіркою зворотного ходу рівномір витримують протягом 5 хвилин під впливом маси настроювального вантажу, відповідної верхньому граничному значенню вимірюваного рівня.

Визначення основної погрішності проводитися шляхом порівняння дійсних значень вихідного сигналу з розрахунковим.

Основна погрішність визначається по формулах:

(S - Spac)

Y1 = 125(1250) (S1 - Spac).

Де Y, Y1 - основна погрішність у відсотках діапазону зміни вихідного сигналу при прямому і зворотному ході;

S, S1 - дійсне значення вихідного сигналу, відповідне значенню рівня, що провіряється, при прямому і зворотному ході

Spac - розрахункове значення вихідного сигналу, відповідне значенню вимірюваного рівня, що перевіряється.

Варіацію вихідного сигналу визначають по формулі:

(S-S1)

Варіація не повинна бути більшою абсолютного значення межі основної похибки, що допускається.

4.5.3.5 Розмах пульсації вихідного сигналу не повинен бути більш О,5% від діапазону його зміни.

4.5.4 Оформлення результатів перевірки

Позитивні результати первинної перевірки при випуску рівномірів з ремонту оформляються відповідним записом в експлуатаційному паспорті рівномірів, завіреним державним повірювачем з нанесенням відтиснення повірюючого клейма. Повірююче клеймо наноситься також безпосередньо на рівномір.

Періодичні повірки рівномірів, що знаходяться в експлуатації або зберіганні, проводяться не рідше за один раз на рік.

Результати періодичних повірок оформляються протоколом.

При негативних результатах повірок випуск в роботу рівномірів не допускається; гасяться повірюючі клейма в документах і на приладі.

4.6 Можливі несправності і методи їх усунення

При виявленні несправності в роботі рівномірів, перш ніж переступити до їх ремонту, слід переконатися, що лінія підведення повітря живлення справна.

Несправності, що часто зустрічаються, приведені в табл. 6

Таблиця 6

Несправність

Вірогідна причина

Спосіб усунення

1. Вихідний сигнал рівний 0.

Обрив або повне засмічення дроселя пневмопідсилювача.

Усунути обрив або засмічення, прочистити, продути або змінити дросель.

2. Вихідний сигнал занижений або мляво реагує на зміни рівня.

Повне вивертання дроселя пневмопідсилювача. Негерметичність вихідної пневматичної лінії

Укрутити дросель повністю

Усунути негерметичність

3. Вихідний сигнал завищений

Засмічення дроселя

Прочистити сопло.

4. Нестабільність вихідного сигналу

Ослаблення кріплення вимірювального блоку з пневмопідсилювача

Загорнути конусний болт, підтягти болт і гайки; що кріплять стійку; сполучаючи Т - образний важіль пневмопідсилювача з вузлом виведення вимірювального блоку. Підтягти різьбові з'єднання.

Затирання демпфера

Перевірити і встановити візуально зазор між поршнем і стаканом демпфера.

Підвищена вологість повітря живлячого рівнеміра.

Осушити і продути пневматичні лінії сопла, прочистити фільтр.

Порушення установки стрічкових опор важеля пневмопідсилювача відгвинчування гвинтів, що кріплять стрічкові опорі важелів; або їх поломка.

Регулювати стрічкові опори важеля в пневмопідсилювача; замінити гвинти стрічкові опори.

буйковий рівномір монтаж ремонт

5. Заходи з охорони праці і техніки безпеки

5.1 Основне законодавство з охорони праці

Законодавство про охорону праці складається з закону України про охорону праці, прийнятого 14 жовтня 1992 року, кодексу законів про працю та інших нормативних актів. Ці закони обов'язкові для всіх підприємств незалежно від їх відомчої належності і є загальнодержавними.

Закон України „Про охорону праці ” визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Основними загальнодержавними правилами, в яких є вимоги до забезпечення безпеки праці при проектуванні та експлуатації об'єктів виробничого призначення. До загальнодержавної нормативно-технічної документації належать державні стандарти ССБП.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Міжгалузеві правила і норми з техніки безпеки і виробничої санітарії є також загальними і закріплюють найважливіші гарантії безпеки та гігієни праці в деяких галузях або ж під час окремих видів робіт чи на окремих типах обладнання в будь-яких галузях народного господарства.

В зв'язку а тим, що деякі галузі народного господарства мають специфічні умови праці, виникає потреба розробляти галузеві правила і норми охорони праці. Вони розповсюджуються тільки на окрему галузь виробництва в масштабах всієї країни і утримують гарантії безпеки та гігієни праці, специфічні для даної галузі.

Нормативно-технічна документація з охорони праці є основою для розробки заходів щодо забезпечення на всіх робочих місцях безпечних і здорових умов праці. На кожному підприємстві з урахуванням вимог згаданих нормативно-технічних документів розробляють інструкції з охорони праці з урахуванням конкретних умов для кожної робочої професії. Ці інструкції узгоджуються з профспілковим комітетом і затверджуються керівником підприємства.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Права працівників на охорону під час роботи:

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами.

Обов'язки роботодавця:

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці.

5.2 Вимоги електробезпеки

Вимоги по експлуатації (електробезпеці) повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.002-80; ГОСТ 12.1.019-79.

Влаштування заземлення і його конструкції повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.030-81 або ГОСТ 21130-75.

Монтаж електрообладнання повинен виконуватися з відповідністю з “Правилами устройства электроустановок”.

Корпуса електродвигунів і рам повинні бути заземленими на загальний контур. Опір між проводом, який заземлюється і рамою не більше 0,1 Ом.

Двері шкафів і пультів повинні бути закриті замками і обладнані контактами електроблокування.

Санітарно-гігієнічні вимоги повинні відповідати ГОСТ 9.014-78, ГОСТ 12.3.016-87.Освітленість зони повинна бути не менше 150 люкс згідно СН 357-77.

Гранично допустима концентрація пилу в повітрі робочої зони не повинна перевищувати 6 мг\м3 по ГОСТ 12.1.005-88.

Для безпеки і зручності роботи необхідно:

Силову і освітлювальну проводку заключити в ізоляційні труби. Не завантажувати робочу зону обслуговування навколо автоматів, забезпечити вільний доступ до обладнання зі всіх сторін, дотримуватися чистоти на робочому місці.

При виконанні монтажних і ремонтних робіт, а також при прибиранні автоматів на шкафному щиті необхідно повісити табличку “Не включати! Працюють люди ”.

Категорично забороняється:

1. Проводити розборку чи ремонт автомата без відключення від електромережі.

2. Ремонтувати двигуни, електроапаратуру чи зачищати запобіжники особам, які не мають відповідного доступу.

3. Працювати з несправними блокуючими вимикачами.

4. Працювати з зламаним огородженням.

5. Чистити і змащувати обладнання під час роботи.

6. Залишати обладнання без нагляду.

7. Поправляти садку на вагонетці під час знаходження на ній візка з захватами.

5.3 Пожежна безпека

Для забезпечення пожежної безпеки і пожежогасіння, в разі виникнення пожежі, при розробці проекту передбачається під'їзди для пожежних машин до будівель і споруд. На території підприємства передбачено розміщення градирні ємністю 200 м3, як засобу зовнішнього пожежогасіння.

Також передбачається влаштування зручного підїзду до градирні з площадкою для розвороту пожежних машин.

Розрахункова витрата води для зовнішнього пожежогасіння при розрахунковій кількості пожеж - згідно з БНіП 2.04.02-81, приймається 10л/сек. Встановлюються світло вказівники для інформації в засобах пожежогасіння, пожежна і димова сигналізація, згідно з БНіП ІІ-2-80.

У виробничих будівлях забезпечуються вільні проїзди у відповідності до норм ГОСТ 12.1.004-76.

Біля виробничих приміщень обладнуються щити, Які зафарбовуються в червоний колір, з вогнегасником на 100 м2 приміщення, а також багор, лопата. Біля щита встановлюється ящик з піском.

Згідно з БНіП 3.03.01-87, дерев'яні елементи, що знаходяться у безпосередній близькості до джерел вогню і тепла, просочуються антипіренами.

При посадці зелених посаджень витримуються відстань до листяних порід дерев від будівлі не менше 5 м, від хвойних порід - не менше меж протипожежних відстаней(БНіП ІІ-60-75).

Двері на шляхах евакуації - відкриваються в сторону виходів, в сходинкових маршах виконані самозакриваючимися з ущільненими притворами.

В запроектованому неопалювальному складі готової продукції - передбачається сухо провідна сітка протипожежного водопроводу, яка заповнюється водою відкриттям задвижки з електроприводом від кнопок біля пожежних кранів.

Задвижка з електроприводом встановлюється в опалювальному приміщенні - побутових кімнатах підприємства.

В проекті передбачається встановлення пульту пожежної сигналізації типу ППС - 3 в приміщенні прохідної. ППС - 3 дозволяє включати в себе лінії пожежної і охоронної сигналізації, які контролюють приміщення, що відповідають категоріям пожежонебезпеки.

Проектування даного підрозділу виконано у відповідності із БНіП 2.04.09-84 на основі “Инструкции по проектированию установок пожарной сигнализации” ВПСН-61-78 та інших нормативних документів.

Сітка автомобільних доріг з твердим покриттям, пожежні щити і ящики з піском рівномірно розподіляються по всій території заводу згідно нормативів і забезпечують повну і надійну безпеку даного підприємства.

У відповідності з “Указаниями по проектированию и устройству молниезащите зданий и сооружений” СН 355-77 забезпечується захист від прямих ударів блискавки і заносу високих потенціалів. Димові труби захищаються індивідуальними блискавко - приймачами.

Захист від заносу високих потенціалів і статичної електрики здійснюється шляхом приєднання всіх підземних і надземних комунікацій на вводах в будівлю до заземлюючих пристроїв (див.п.6.3.1.).

Для захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом передбачено систему захисного занурення. Заземлюючі пристрої виконуються загальними для електроустановок високої і низької напруги(СН 305-77).

В якості дійсного заземлювача використовуються трубопроводи і металеві конструкції будівель і споруд(включаючи арматуру фундаментів), що мають надійне зєднання з землею.

6. Впровадження енергозберігаючих технологій

Енергозбереження, впровадження нових технологій, що потребують менших затрат енергії, має бути основним напрямом подальшого розвитку промисловості. За розрахунками вчених, зниження питомої енергомісткості національного доходу України вдвоє збереже споживання енергії в 2010 р. у порівнянні з сьогоднішнім рівнем. І це завдання цілком реальне. Наприклад, у США завдяки великій увазі, як було приділено енергозбереженню після нафтової кризи 1973р споживання енергоресурсів за десять років після кризи зменшились на кілька відсотків

Порівняно з рівнем 1973 р., валовий же суспільний продукт країни за цей період зріс на 25%.

А між тим ми маємо величезні резерви для економіки. Наведемо деякі приклади. Так, в більшості країн світу на освітлення витрачається близько 13% виробленої електроенергії, що йде на світло, у 1,5 рази вищі, ніж в західних країнах. Причина полягає в тому, що у нас переважають дуже неекономічні джерела світла-лампи розжарення, які перетворюють на світло лише 5-8% енергії. В розвинених же країнах переважають люмінесцентні лампи, корисна віддача яких 20%, а найновіших типів-до 30%. Розрахунки свідчать що масове впровадження таких ламп заощадило б майже 70% електроенергії.

Україна дістала у спадщину від СРСР надзвичайно неефективну, енергоємну й матеріалоємну промисловість. Наприклад, для отримання 1 т цементу ми витрачаємо 274 кг умовно палива, а японці - 142. Питомі затрати енергії у чорної металургії Японії на 20-30% нижчі, ніж у нас, причому, як не парадоксально-головним чином за рахунок впровадження таких передових технологій, як безперервна розливка сталі, сухе гасіння коксу, утилізація тепла газів доменних печей.

Ці технологій були розроблені у нас, японці придбали ліцензії на їх застосування і мають із цього неабияку вигоду, а у вітчизняній металургії вони майже не впроваджені.

Інший аспект цієї проблеми-морально-етичний. Наше марнотратне ставлення до енергетичних і матеріальних ресурсів багато в чому викликане ставлення до природи та її багатства як до чогось такого, що призначене задовольняти наші потреби й примхи. Мало хто з людей замислюється над доцільністю такого стану речей, коли ми, не відчуваючи жодних докорів сумління, викидаємо на смітник ще зовсім справні речі заради більш модних чи таких, що мають кращий дизайн. Ми оточуємо себе безліччю маловживаних, а то й зовсім не вживаних речей Але ж на їх виготовлення витрачають дорогоцінні ресурси , енергію. Вся система реклами побудована на цих споживацьких інстинктах: нас настирливо закликають купувати все нові “престижні ” моделі одягу, автомобілів, зубної пасти тощо. І багато хто весь сенс свого життя вбачає в гонитві за новими й новими “благами ”. Ніяка економія ресурсів і енергії не допоможе якщо людина не усвідомить необхідність Самообмеження матеріальних потреб і задоволення натомість потреб духовних, запитів, гідних імен гомо сапієнс. Коли видатного астронома, вченого й мудреця В.А. Амбарцумяна якийсь недоброзичливець запитав на лекції: “А для чого взагалі потрібна ваша астрономія?” той відповів спокійно: “Людина відрізняється від свині тим, що інколи піднімає голову вгору й дивиться на зорі ”

Діяльність людини відбувалася у межах правил антропоцентричного гуманізму, тобто ідеї підкорення людині всього, що є в природі, ідеї панування над природою. Як показало життя, ця ідея виявилась хибною. Загальнолюдський інтелект разом з найсучаснішою технікою, незважаючи на всю могутність, нині не в змозі штучно керувати і підтримувати нормальне функціонування тисяч екосистем біосфери, мільйони видів живих істот в якій протягом сотень тисячоліть еволюційно виробляли свої складні численні взаємозв`язки (через обмін речовин, енергії та інформації) для гармонійного співіснування. Доведено, що людина ще не може створити екологічно чистих господарств, ідеальної глобальної соцсистеми з регульованою народжуваністю, економічною й соціальною стабільністю. Сучасні технології стали потужними інструментом, за допомогою якого людина споживає значно більше, ніж природа може продукувати, а також викидає і довкілля таку кількість відходів, яку природа не в змозі знешкодити.

У нас час людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії-період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації зростання низки негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, злочинності, агресивності, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою і біосферою.

7. Графічна частина

Додаток до формату А-1 №1

Принципова схема рівноміра УБ - П

1.- чутливий елемент (буйок).

2.- засовка.

3.- сопло.

4.- пневмопідсилювач.

5.- мембрана.

6.- шарик.

7.- шарик.

8.- сильфон зворотного зв'язку.

9.- Г- подібний важіль.

10.- дросель.

11.- клапан шариковий

Висновок

Виконання даного дипломного проекту виявилося досить цікавим і корисним для опанування майбутньої професії „ слюсаря КВП і А” оскільки було під час роботи розглянуто і вивчено роботу приладу для вимірювання рівня буйкового рівноміра типу УБ-П в цілому починаючи від загального і технічного призначення рівноміра і до ремонту приладу. Для написання дипломного проекту було зібрано інформацію про буйковий рівномір.

В дипломній роботі описано: в першому розділі: загальну характеристику: мету, структуру, задачі дипломної роботи. Дипломна робота є підсумковим показником рівня підготовки студента до практичної діяльності. В другому розділі: загальну та технічну характеристики приладу. До технічної характеристики входить: варіанти виконання рівноміра, розміри буйків, маса рівноміра, розміри приєднувальних фланців. В третьому розділі: принципову схему приладу до якої входять пневмосиловий перетворювач і вимірювальний блок, а також опис конструкції пневмосилового перетворювача. В четвертому розділі: монтаж до якого приступають після вибору і підготовки місця. Обслуговування проводиться після монтажу. Проводиться підготовка до роботи після чого проводять настройку на певні межі вимірювання. В процесі роботи через певний період часу проводять повірку. Якщо результат повірки негативний то проводять ремонт. В п'ятому розділі: заходи по охороні праці, вимогам електробезпеки, також вимогам пожежної безпеки. Описана норма по гранично найбільш допустимій концентрації пилу в повітрі, по освітленню приміщень В останньому розділі описано: енергозберігаючі системи які потрібна для промисловості. До дипломного проекту також додається креслення: принципова схема рівноміра.

Розглянувши всі обумовлені вище характеристики приладу можна зробити висновок про те що завдання на дипломну роботу виконане.

Список використаної літератури

1. Е.Ф. Шкатов Технологические измерения и КИП на предприятиях химической промышленности

2. Монтаж средств измерений и автоматизации: Справ. / К.А. Алексеев, В.С Антипин, А.Л. Ганашек и др. / Под ред. А.С. Клюева.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: 3нергоатомиздат, 1988. -- 488 с.

3. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств.- М.: Энергия, 1983

4. Применение контрольно-измерительных приборов в основной химии: Каталог УНИХИМ. Черкассы, 1978.

5. Дианов В.Г. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы химических производств. М., Химия, 1973. 328 с.

6. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. М., Энергия, 1978. 703 с.

7. «Промышленные приборы». Справочник под ред. В.В. Чернякова. Ленинград. Машиностроение. Ленинград. отделение 1987.

8. Закон України «Про охорону праці»

9. Кодекс законів про працю

10. Правила пожежної безпеки України

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вибір типу регулятора. Залежність оптимальних значень параметрів настроювання регулятора від динамічних властивостей нейтральних об'єктів. Побудова перехідного процесу розрахованої системи автоматичного регулювання. Процес при зміні регулюючої дії ходу.

  контрольная работа [1,1 M], добавлен 05.02.2013

 • Функціональна схема і технічна характеристика автоматичної системи регулювання температури в робочому просторі рекуперативного нагрівального колодязя. Монтаж трубних і електричних проводів, первинних і вторинних приладів. Розрахунок діаметру трубопроводу.

  курсовая работа [910,9 K], добавлен 12.04.2014

 • Проект підприємства, призначеного для обслуговування та експлуатаційного ремонту будівельно-дорожніх машин. Розрахунок виробничої програми; визначення потреби у паливо-мастильних матеріалах, устаткуванні, виробничих, допоміжних площах; енергоносіях.

  курсовая работа [369,7 K], добавлен 07.03.2011

 • Опис технологічного процесу товстолистового цеху. Монтаж, ремонт та експлуатація рольгангу за ножицями поперечного різу. Капітальний ремонт та технічне обслуговування електроустаткування, склад операцій. Заходи з техніки безпеки та протипожежної безпеки.

  реферат [34,1 K], добавлен 24.11.2010

 • Принцип дії системи автоматичного регулювання температури в печі, її поведінка при зміні задаючої і збурюючої величин. Структурна схема, передаточні функції, динаміка та статика. Моделювання перехідних процесів за допомогою комп’ютерної програми SIAM.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 11.10.2009

 • Дослідження цілей автоматизації технологічних процесів. Аналіз архітектури розподіленої системи управління технологічним процесом. Характеристика рівнів автоматизації системи протиаварійного автоматичного захисту і системи виявлення газової небезпеки.

  реферат [164,1 K], добавлен 09.03.2016

 • Опис основних елементів та структурна схема системи автоматичного контролю температури середовища. Розрахунок вихідного сигналу ПВП та графік його статичної характеристики в діапазоні зміни технологічного параметра. Установка для градуювання ПВП або САК.

  курсовая работа [219,1 K], добавлен 13.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.