Технологічний процес товстолистового цеху

Опис технологічного процесу товстолистового цеху. Монтаж, ремонт та експлуатація рольгангу за ножицями поперечного різу. Капітальний ремонт та технічне обслуговування електроустаткування, склад операцій. Заходи з техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 24.11.2010
Размер файла 34,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Вступ

В звязку з науково-технічним прогресом розвиток електропривода вийшов на ще більший рівень.

До основних напрямів розвитку електроприводу відносяться:

- розробка та будування комплектних електроприводів, з використанням сучасних перетворювачів мікропроцесорного керування, для покращення технологічних операцій, простота керування та обслуговування, монтажу та ремонту;

- покращення енергетичних показників електроприводу, а як наслідок зменшення втрат та збільшення коефіцієнта корисної дії;

- покращення експлуатаційної надійності для простоти та безпеки експлуатації;

- розширення області застосування керувального асинхронного електроприводу, асиннхронний привід є простим по конструкцій, обслуговування;

- розвиток наукових робіт по створенню моделей технологічних процесів;

- підготовка інженерно-технічних й наукових кадрів, здатних створювати та експлуатувати електроприводи.

Металургійний завод не відстає від розвитку, тому все частіше впроваджуються нові механізми з більш вдосконаленими, сучасними електричними приводами.

У Кислородно-конверторному цеху, що збудований за сучасними технологіями,встановлене новітнє електрообладнання марки "Sіеmеns", у цеху ТЛЦ-2, привода мають сучасні способи керування швидкістю (частотними перетворювачами, тиристорними перетворювачами, регулятори напруги).

Як бачимо проблема створення та введення новітніх електроприводів відходить на другий план, та постає інша проблема, яка стосується кваліфікації кадрів, що будуть обслуговувати ці приводи. Тому важливим завданням є навчити робітників обслуговувати, ремонтувати привода з мікропроцесорним керуванням.

1. Короткий опис технологічного процесу товстолистового цеху №2

Товстолистовий стан 3000 призначений для плющення листів з вуглецевих, конструкційних і низьколегірованих марок сталі завтовшки 8-50 мм, шириною 1500-2500 мм і загальною довжиною до 20 м погодному.

Вихідним матеріалом для плющення листів служать сляби, одержанні з блюмінга. Для нагріву слябів перед плющенням стан має 4 методичні, дворяні, трьохозні печі з нижнім підігрівом, торцевим завантаженням і видачею. Паливо - суміш доменного і коксівного газів. Печі обладнані контрольно - вимірювальною апаратурою і тепловою автоматикою. Продуктивність печі 60-80 тн/годину.

Початковою заготівкою для плющення литів служать сляби, одержувані з блюмінгу комбінату. Сляби для плющення листів замовляють обтисковому цеху відповідно до місячного портфелю замовлень і тижневого графіка плющень, який у разі потреби щодня коректується.

Сляби подаються на завантажувальний рольганг тільки через приймальні столи: при посадці "на гаряче" кранами за допомогою підхаплень, при холодному, в основному магнітами поодинці або по два, залежно від ширини сляба.

Перед посадкою в печі поверхня слябів повинна бути ретельно обчищена від сміття, шлаків і окалини.

Виданий в печі сляб переміщується по приймальному рольгангу і задається у валяння вертикальної кліті. Одночасно із захопленням сляба вертикальним валянням включається гідросбив за вертикальною кліттю. На стані може застосовуватись подовжене плющення, коли подовжині осі сляба і листа, що прокотив з нього, співпадають і поперечна, коли осі перпендикулярні.

Розплющення з чорнової кліті повинен прийматися без затримки, щоб уникнути охолоджування його (особливо місцевого в місцях зіткнення з роликами) і сильного нагріву плит і роликів.

Плющення листів на чорновій кліті повинне проводитися строго по середині бочки валів. Якщо розплющення йде не по середині ролгангу, то він зупиняється і центрується маніпуляторами з передньої сторони кліті.

Центрування повинне проводитися без затримок, щоб уникнути тривалого перебування розплющення без руху і місцевого охолодження його.

Всі листи, що прокатали на стані, проходять горячу правку на роликоправильних машинах №1 і №2. РПМ-2 під час зупинки стану може бути використана для правки листів в холодному стані.

Листи, що мають після першого проходу хвилястість, що перевищує вимоги, встановленні стандартом, пропускають через правильну машину №2 повторно.

При отриманні хвилястих листів після повторної правки, необхідно негайно змінити режим обжимань на кліті Кварто, перевірити вироблення виробничих валів, настройку кліті і температуру кінця плющення.

Охолоджування листів проводиться під час їх преміщення по транспортним рольгангом і стелажам-холодильникам.

Охолоджування листів в потоці повинно бути рівномірним. Не допускається накладення листів один на одного при русі їх по рольгангам, оскільки це окрім можливих аварій, затримок і поломки устаткування може привести до великої різниці у властивості листа по довжині через різну швидкість охолоджування окремих його ділянок.

Верхня сторона всіх листів оглядається контролером ОТК на рольгангу, що підводить, перед шле пером - холодильником №2, с тим, щоб визначити чи є дефекти на верхній стороні листів і чи необхідна зачистка. Також проводиться періодичне вимірювання товщини, ширини і довжини розплющення.

У випадку їх невідповідальності вимогам стандарту і замовленням про це повідомляється виробничому майстру, який вживає відповідних заходів.

Робоча маркировка містить номер плавки, марку сталі, номер замовлення і позиції, номер сляба в данній плавки або порядковий номер листа для листів, що задаються поаркушевий, при необхідності - інших даних і номер бригади.

Листи, що транспортуються до дискових ножиць правого потоку для гарячого різання, маркірувати крейдою в звичайному порядку, із спеціального підмостку, розташованого над проміжним рольгангом. Про листи які направляються на горячу різку, маркірувальника попереджає сигнал сирени.

На поперечних ножицях гільйотин №1 проводиться обрізання торцевої обрізі, вирізка планок і карт для механічних випробувань. Величина торцевої обрезі повинна бути мінімальною і забезпечувати повне видалення нерівних торців і дефектів, що залягають по торцях розплющення.

Перед обрізанням торцевої обрезі розплющеняя повинен бути встановленний за допомогою магнітних маніпуляторів паралельно осі рольгангу. Максимальна ширина обрезі, що обрізається, повинна бути не більше 500 мм.

Після клеймовки, маркування, остаточного огляду, зачистки і приймання листи передаються шлепперами на рольганги листоукладчика і за допомогою останнього скидаються в кишеню.

Листи однієї партії і одного замовлення скидаються тільки в одну кишеню та виймається з кишені листоукладчика магнітними кранами, укладаються на складі тільки вагонними нормами, або по позиціях.

Відвантаження металу з складу у вагони проводиться тільки після ухвалення його в ОТК. Вантаження листів проводиться по теоретичній масі за наявності залізничної накладної і сертифікату про якість.

2. Монтаж, ремонт та експлуатація рольгангу за ножицями поперечного різу

Ремонт - це комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності електроустаткування та відновлення ресурсів електроустаткування чи його складових частин.

За видами ремонти електроустаткування поділяються на поточні і капітальні.

Поточний ремонт - ремонт, який виконується для забезпечення чи відновлення працездатності електроустаткування і полягає в заміні або відновленні окремих частин.

Капітальний ремонт - це ремонт, виконуваний для відновлення справності і повного або близького до повного відновлення ресурсу електроустаткування із заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

Технічне обслуговування - комплекс операцій або операція по підтримці працездатності або справності електроустаткування при використовуванні за призначенням.

Технічне обслуговування проводиться в періоди між ремонтами і передбачає:

- контроль за дотриманням режимів роботи і правил технічної експлуатації, регламентованих ПТЕ та ПТБ;

- проведення оглядів та нагляд за електроустаткуванням;

- перевірку свідчень приладів, ступені нагріву машини, апаратів і мереж, стан ізоляції, справності заземлення та ін.

- обтирання, чистку, продування, виявлення дрібних пошкоджень та їх усунення;

- перевірку стану електрообладнання з широким використанням технічної діагностики, яку проводять з метою визначення вироблення ресурсів вузлів та деталей і попередження аварійних ситуації.

До основного і допоміжного електрообладнання рольгангу за ножицями поперечного різу відносяться: двигун постійного струму типу Д41 (15квт, 440в, 40а, 695 об/мін), тиристорний перетворювач типу 6RA70 78-6DV62-Z (Ud=420B, Іd=210A, ів=15А), силові розподільні шафи, релейно контакторна схема, реактор сухий .

2.1 Двигуни постійного струму

До складу операцій по технічному обслуговуванню входять:

- діагностика працездатності всіх вузлів;

- ліквідація пошкоджень забарвлення;

- балансування статичне і динамічне;

- відновлення ізоляції перемичок і вивідних кінців;

- відновлення маркування електричних комунікацій;

- щоденний нагляд за виконанням ПТЕЕП і інструкцій заводів - вигробників (контроль навантаження, температури вузлів електричної машини, температури охолоджуючої середи при замкнутій системі охолоджування);

- заміна швидкозношувальної частин;

- заміна змащувального матеріалу (масла і мастила) в підшипниках;

- промивання підшипників кочення, заміна підшипників кочення, якщо зазори в них перевищують допустимі, і закладка в них мастила;

- огляд, очищення і продування стислим повітрям обмоток, колектора, вентиляційних каналів;

- зміна фланцевих прокладок;

- перевірка відсутності сторонніх шумів і вібрацій контактних кілець і др.;

- перевірка достатку комутації електричних машин постійного струму;

- перевірка справності заземлення;

- планові огляди машин по затвердженому головним енергетиком графіку із заповненням журналу огляду;

- усунення дрібних несправностей яке виконується під час перерви в роботі основного технологічного устаткування і не вимагає спеціальної зупинки електричних машин ( підтяжка контакторів і кріплень, регулювання щіткових механізмів і заміна щіток, регулювання траверс, пускорегулювальної апаратури і системи захисту чищення доступних частин машини і т.д.);

- перевірка щільності посадки і достатку напівмуфти на валу електричної машини;

- усунення виявлених дрібних дефектів, що підлягають усуненню на місці. Поточний ремонт

Виконуються операції технічного обслуговування і, крім того, проводиться:

- повне розбирання електричної машини в необхідному для ремонту об'єму з усуненням пошкоджень обмотки без її заміни;

- промивання підшипників ковзання і, при необхідності перезаливка вкладишів підшипників або їх шабровка;

- заміна несправностей пазових клинів і ізоляційних втулок;

- перевірка, очищення і ремонт кріплення вентиляторів;

- перевірка і ремонт кріплення вентиляторів;

- перевірка і ремонт системи примусової вентиляції;

- перевірка герметичності вибухобезпечних машин;

- миття, протирання і сушка обмоток;

- подвійна сушка і просочення ізоляційним лаком;

- покриття обмоток емалями;

- проточка шийок валу після наплавлення і ремонт білячої клітки у разі потреби;

- перевірка і вивіряння зазорів;

- при необхідності заварка і проточка заточувань щитів електричної машини;

- проточка і шліфовка контактних кілець;

- продування щіткового механізму, колектора;

- ремонт і регулювання щіткових механізмів;

- проточка колектора і його обробка;

- перевірка паяння "петушков"

- збірка машин і перевірка захисного заземлення;

- випробування ізоляції обмоток підвищеною напругою;

- балансування якоря

Примітка: Перевірка рівномірності повітряного зазору при поточному ремонті проводиться лише в тому випадку, якщо це допускає виконання машини.

При капітальному ремонті виконуються операції поточного ремонту і, крім того, проводиться:

- заміна підшипників кочення;

- повне розбирання машини з чищенням і промиванням всіх механічних деталей;

- заміна дефектних обмоток або їх ремонт з подальшою не менше 2-кратноїпросоченням (включаючи ремонт короткозамкнутих обмоток);

- очищення і продування обмоток, що зберігаються;

- просочення лаком і сушка обмоток, покриття їх лобових частин покривними лаками і емалями;

- ремонт колекторів контактних кілець і щіткових вузлів (аж до заміни новими);

- ремонт магнітопроводів;

- ремонт підшипникових щитів, корпуси;

- правка, проточка шийок;

- ремонт або заміна вентилятора і кріпильних деталей;

- ремонт або виготовлення підшипникових щитів і фланців;

- заміна несправних пазових клинів ізоляційних деталей;

- повна пропоює "петушків";

- маркування вивідних кінців;

- заміна вентиляторів і кріпильних деталей;

- перевірка кріплення активного заліза на валу, ремонт його при необхідності;

- збірка і забарвлення машини;

- приймально-здавальні випробування.

2.2 Контакторна схема керування

До складу операцій технічного обслуговування входять:

- зовнішній огляд і чищення апаратури і приладів від грязі і пилу;

- заміна КІП і А;

- заміна індикаторних і сигнальних ламп;

- заміна плавких вставок запобіжників;

- заміна наконечників і клемників електропроводок;

- перевірка достатку корпусу і ущільнень дверець, апаратура управління і сигналізації, усунення дрібних дефектів;

- контроль достатку заземлення;

- перевірка надійності і підтяжка кріплень апаратури;

- перевірка наявності видимих пошкоджень електричної апаратури і електропроводки і їх усунення;

- зачистка робітників контактів і часткова заміна зношених деталей апаратів (контактів, пружин і ін.)

- перевірка і регулювання механічного і електричного блокування;

- перевірка наявності і справності іскрогасних камер, захисної і сигнальної апаратури;

- підтяжка контактних з'єднань огляд ошиновки і вторинній комутації;

- вимір опору ізоляції панельних плит і електропроводки;

- регулювання механізмів, ходу і натиснення рухливих контактів, пружин;

- перевірка достатку захисних апаратів, перевірка роботи схеми управління (спільно з оператнівним персоналом);

- регулювання роботи магнітної і контактної системи електроапаратів.

При капітальному ремонті виконуються операції технічного обслуговування і, крім того, проводиться:

- ремонт і, при необхідності, часткова заміна апаратів, їх вузлів, електропроводки, ізоляції;

- випробування відремонтованих апаратів.

При капітальному ремонті виконуються операції поточного ремонту і, крім того, проводиться:

- демонтаж панелі і зняття з неї електроапаратури і електропроводки;

- чищення і покриття панелі ізоляційними лаками;

- ремонт і монтаж електричних апаратів із заміною тих, що вийшли з буд, відновлення маркування;

- перевірка достатку опору ізоляції силового, оперативного ланцюга;

- монтаж електропроводки, збірка схеми, підключення, наладка і опробування апаратури, ремонт і фарбування кожуха.

2.3 Реактори сухі струмообмежувальні

До складу операцій по технічному обслуговуванню входять:

- зовнішній огляд і чищення всіх вузлів реактора;

- заміна ізоляторів;

- перевірка достатку бетонних колонок, цілісності лакового покриття, справності ізоляції витків відсутність пошкоджень опорних ізоляторів, їх кріплення;

- вимір опору ізоляції витків, відновлення ізоляції;

- відновлення лакового покриття.

При капітальному ремонті виконуються операції технічного обслуговування і, крім того, проводиться:

- розбирання комплекту реакторів;

- заміна бетонних колонок і витків, кріпильних болтів і ізоляторів;

- збірка і випробування.

2.4 Комплектний напівпровідниковий перетворювач

До складу операцій по технічному обслуговуванню комплектного напівпровідникового перетворювача входять:

- зовнішній огляд, продування стислим повітрям, протирання

ізоляторів, тиристорів, силових вентилів;

- заміна КІП і А;

- заміна тиристорів, що аварійно вийшли з ладу, вентилів, резисторів і конденсаторів;

- заміна всіх фільтрів (або їх промивка і сушка);

- перевірка перегріву напівпровідникових приладів, пускорегулирующей апаратури, реле захисту і контролю, наявності надмірного шуму;

- перевірка роботи вентилятора і системи охолоджування перевірка справності пристроїв сигналізації, вимірювальних приладів і комутуючої апаратури;

- перевірка роз'ємних і паяних з'єднань ланцюгів вторинної комутації;

- перевірка рівня напруги силового ланцюга, ланцюгів управління, завдання і всіх автономних джерел живлення постійного струму;

- перевірка світлової сигналізації, усунення несправностей.

При поточному ремонті виконуються операції технічного обслуговування і, крім того, проводиться:

- часткове розбирання і контроль за станом блоків тиристорів, дроселів, реакторів, стабілізаторів, діодів, вентилів;

- перевірка роботи системи імпульсно-фазового управління;

- перевірка розподілу струмів і напруги між вентилями при груповому їх з'єднанні;

- наладка роботи регуляторів і системи регулювання в цілому;

- ремонт приводу вентилятора теплообмінника, системи водяного охолоджування, хімічне очищення систем охолоджування;

- заміна несправних блоків і вузлів, ремонт комутуючої апаратури. Заміна несправних блоків і вузлів, ремонт комутуючої апаратурu.

При капітальному ремонті виконуються операції поточного ремонту і, крім того, проводиться:

- ремонт несправності блоків із заміною непридатних до ремонту елементів;

- випробування тиристорів, силових вентилів на клас по величині зворотного опору;

- випробування ізоляції на електричну міцність і ремонт силових ланцюгів перетворювача;

- перемонтаж ланцюгів первинної і вторинної комутації із заміною пошкоджених проводів, шин, що комутує апаратуру;

- ремонт трансформаторів і електродвигунів систем охолоджування;

- наладка перетворювача, зняття регулювальної характеристики керованих агрегатів, випробування.;

- силові розподільні шафи.

2.5 Силові розподільчі шафи

Склад операцій технічного обслуговування:

- зовнішній огляд і чищення корпусів;

- перевірка прилягання дверцят, стан ізоляторів, запобіжників, різьбових з'єднань;

- перевірка приєднання проводів, кабелів, наявність ізоляційних втулок для ввідних кінців;

- зачистка і підтяжка контактних з'єднань;

- перевірка відповідності плавких вставок запобіжників і уставок струму, роз'єднувачів автоматів потужності споживачів;

- перевірка справності замків.

- перевірка наявності і стану заземлення, вимірювання опору ізоляції комутаційних проводок;

- відновлення всіх написів і відновлення ущільнень;

- перевірка стану написів, кодів.;

- заміна окремих апаратів і плавких вставок запобіжників.

При поточному ремонті виконуються операції технічного обслуговування і, крім того проводиться

- перевірка стану ізоляції кабельно-провідникової продукції, стан заземлення;

- ремонт і, при необхідності, часткова заміна запобіжників, автоматів, ізоляторів;

- ремонт кожухів;

- усунення дефектів корпусу шаф і замків.

При капітальному ремонті виконуються операції поточного ремонту, а також

Повна перекомутація шафи, щитка, із заміною шин і приладів (більше 30%), панелей, дефектних вузлів і деталей.

3. Заходи з техніки безпеки при ремонті та обслуговуванні електрообладнання

Роботи в електроустановках згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів стосовно заходів безпеки поділяються на три категорії:

- зі зняттям напруги;

- без зняття напруги на струмопровідних частинах та поблизу них;

- без зняття напруги вдалині від струмопровідних частин, що перебувають під напругою.

До робіт, які виконуються зі зняттям напруги, належать роботи, що проводяться в електроустановці (або її частини), в якій зі струмопровідних частин знято напругу і доступ в електроустановки (або їх частини), що перебувають під напругою, унеможливлено.

До робіт, які виконуються без зняття напруги на струмопровідних частинах та поблизу них належать роботи, що проводяться безпосередньо на цих частинах.

Роботи без зняття напруги на струмопровідних частинах та поблизу них слід виконувати не менше як двом працівникам, яких керівник робіт повинен мати групу 4, інші - групу 3.

Роботою без зняття напруги вдалині від струмопровідних частин, що перебувають під напругою, вважається робота, під час якої є неможливим випадкове наближення працівників і ремонтного оснащення та інструменту, то застосовуються ними, до струмопровідних частин на відстань, меншу від зазначеної. Проведення технічних або організаційних заходів для запобігання такому наближенню не потрібно.

При одногодинній роботі в електроустановках напругою до та понад 1000 В категорії робіт визначаються як для установок понад 1000 В.

Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є :

- затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;

- призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;

- оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;

- підготовка робочих міст;

- допуск до роботи;

- нагляд під час виконання робіт;

- оформлення перерв в роботі та її закінчення.

Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.

Облік робіт на електрообладнанні дискових ножиців, виконуваних за нарядом може складати:

- капітальний ремонт і заміна електродвигуна;

- заміна реле і апаратів керування на панелі керування;

- заміна, ремонт розподільчих шаф.

За розпорядженням можуть виконуватися:

- роботи без зняття напруги вдалині від струмопровідних частин, що перебувають під напругою, тривалістю не більше однієї зміни;

- аварійно-відновлювальні роботи тривалістю до 1 години;- роботи зі зняттям напруги з електроустановок напругою до 1000 В тривалістю не більше однієї зміни;

Облік робіт, які виконуються за розпорядженням на електрообладнанні дискових ножиців може складати ремонт рубильників, кінцевих вимикачів, контакторів, реле струму, напруги та часу; заміни запобіжників та резисторів, ремонт освітлювальної проводки, догляд за щітками, кільцями і колектором електродвигуна; заміна щіток, відновлювання написів на кожухах устаткування і огородження тощо.

В порядку поточної експлуатації можуть виконуватися:

- роботи без зняття напруги вдалині від струмопровідних частин, що перебувають під напругою: догляд за щітками, кільцями і колектором електродвигуна, заміна щіток, відновлювання написів на кожухах устаткування і огородження тощо;

- роботи зі зняттям напруги в електроустановках напругою до 1000 В: ремонт рубильників, кінцевих вимикачів, контакторів, реле струму, напруги та часу; заміни запобіжників та резисторів, ремонт освітлювальної проводки.

Для підготовки робочого місця при роботі, яка вимагає зняття напруги, повинні бути виконані у вказаному порядку наступні технічні заходи:

- здійснити необхідні відключення і вжити заходів, що перешкоджають помилковому або самочинному ввімкненню комутаційної апаратури.

- вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою;

- перевірити відсутність напруги на струмопровідних частинах, які слід заземлити для захисту людей від ураження електричним струмом;

- встановити заземлення, ввімкнути заземлювальні ножі, встановити переносні заземлення;

- обгородити, за необхідності робочі місця або струмопровідні частини, що залишилися під напругою, і вивісити на огородженнях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов, струмопровідні частини огоро-дити до чи після їх заземлення.

Для виконання робіт на електрообладнанні дискових ножиців треба виконувати заходи безпеки роботи, з урахуванням його специфіки.

Під час роботи, пов'язаної з торканням до струмопровідних частин електродвигуна і механізму, який вони приводять в рух, необхідно зупинити електродвигун і на його пусковому пристрої вивісити плакат "Не вмикати! Працюють люди". Забороняється знімати огородження тих частин електро-двигунів, що обертаються, під час їх роботи. Обслуговувати щітковий апарат електродвигуна, що працює, допускається одноособово оперативному працівнику з групою 3. В цьому разі необхідно дотримуватися таких заходів техніки безпеки:

- працювати у головному уборі і застебнутому спецодязі, остерігаючись захвату його частинами машини, що обертаються;

- користуватися діелектричним взуттям або гумовими килимками;

- не торкатися руками одночасно до струмопровідних частин двох полюсів або струмопровідних і заземлених частин.

Кільця ротора допускається шліфувати на електродвигуні, що обертається, лише за допомогою колодок з ізоляційного матеріалу, із застосуванням захисних окулярів.

Під час роботи на електродвигуні заземлення може бути встановлене на будь-якій дільниці кабельної лінії, що з'єднує електродвигун з РУ. Під час роботи на механізмі, не пов'язаному з торканням до частин, що обертаються, і у випадку роз'єднання з'єднувальної муфти, заземлювати кабельну лінію не слід.

Якщо у відімкненому електродвигуні роботи не проводять або їх перервано на кілька днів, то від'єднана від нього кабельна лінія має бути заземлена з боку електродвигуна. В тих випадках, коли перетин жил кабелю не дозволяє застосувати переносні заземлення, допускається у електродвигунів до 1000 В заземлювати кабельну лінію мідним провідником перетином не меншим від перетину з жили кабелю, чи з'єднувати між собою жили кабелю та ізолювати їх.

На одно типових або близьких за габаритом електродвигунах, встановлених поряд з тим, на якому проводять роботи, слід вивісити плакати "Стій! Напруга" незалежно від того, перебувають вони в роботі чи в резерві.

Випробування електродвигуна спільно з виконавчим механізмом слід проводити з дозволу начальника зміни ТЛЦ-2. Під час видавання дозволу робиться запис в оперативному журналі ТЛЦ-2, а про отримання цього дозволу в оперативному журналі дільниці цеху, що проводить випробування. Після випробування проводиться повторний допуск з оформленням нарядів. Під час виконання роботи за розпорядженням на повторний допуск розпорядження дається знову.

Вмикання електроустановки в роботу може бути лише після отримання на це дозволу на оперативне обслуговування установки. Цей дозвіл може бути виданий лише після отримання повідомлення від усіх допускаючих і керівника робіт про закінчення робіт на установці.

4. Заходи протипожежної безпеки на електрообладнанні

Листопрокатний цех №2, в якому встановлений механізм дискові ножиці, є складним виробничим комплексом, оснащеним різноманітним механічним і під'ємно - транспортним устаткуванням, обслуговування якого вимагає чіткого дотримання правил техніки безпеки, пожежобезпеки та норм виробничої санітарії.

По ступеню пожежної безпеки, згідно СніП П-2-80, виробництво відноситься до категорії "Р". До цієї категорії відносяться виробництва, в яких використовуються негорючі речовини в горючому, розжареному або розплавленому стані, а також тверді речовини, рідини і гази, які спалюються як паливо.

У виробничих приміщеннях, на підстанціях і в електромашинних приміщеннях повинні бути первинні засоби пожежогасіння, які застосовує обслуговуючий персонал для ліквідації пожежі до прибуття викликаної на пожежу пожежної частини.

Для гасіння пожеж можна використовувати воду, водяну пару або спеціальні хімічні речовини. Вода є найдешевшим і поширеним засобом пожежогасіння. Проте воду не можна застосовувати для гасіння легкозаймистих рідин (бензин, гас, мінеральні масла, та ін.) і також для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, без вживання спеціальних заходів захисту від ураження електричним струмом людини через струмінь води.

Для гасіння пожежі в закритих приміщеннях рекомендується застосовувати водяну пару. Водяна пара може бути використана для гасіння обгорток електричних машин, а також різних твердих і рідких речовин, що горять.

Досить таки добрі результати при гасінні пожеж дає хімічна піна, утворена при змішуванні порошків піногенераторів ПГП з водою.

Також гасіння пожежі доцільно здійснювати за допомогою повітряно - механічної піни, утворюваної в результаті перемішування водного розчину піноутворювачів з повітрям, здійснюваного в спеціальному апараті - піно генераторі.

З хімічних засобів пожежогасіння широке вживання отримала вуглекислота. Вуглекислота застосовується для гасіння пожеж в закритих приміщеннях і може бути використана для гасіння пожежі в електроустановках, що знаходяться під напругою, оскільки вона має низьку електропровідність та забезпечує безпеку ураження людей електричним струмом, при гасінні пожеж.

Також можна застосовувати пересувний одно балонний вогнегасник типу УП - 1М призначений для гасіння невеликих вогнищ пожеж всіх видів горючих речовин і в електроустановках, які знаходяться під напругою.

Більш ефективними в порівнянні з вуглекислотними вогнегасниками є вуглекислотно - брометилові вогнегасники. Вони призначені для гасіння невеликих вогнищ пожеж тліючих матеріалів (виляск, ізоляційні матеріали), а також електроустановок, що знаходяться під напругою. Ці вогнегасники непридатні для гасіння речовин, здатних горіти без повітря.

Слід зазначити, що такі найпростіші засоби пожежогасіння, як сухий пісок та азбестову або грубошерстну тканину, накидаючи яку на вогнище спалаху можна швидко загасити полум'я.

Електричні установки представляють небезпеку у разі перевантаження дротів і коротких замикань. Для локалізації наслідків коротких замикань передбачено в системі управління електроприводом використовувати швидкодійний релейний захист і вимикачі, також встановлені автоматичні плавкі запобіжники. З метою захисту від електричної дуги при розмиканні і замиканні ланцюгів, рубильники розташовують в кожусі.

З вище сказаного виходить слід врахувати, що поблизу електроустановки не повинні зберігатися легкозаймисті матеріали і в повітрі не повинні бути присутні вибухонебезпечні гази. Для зберігання горюче - змащувальних матеріалів потрібно застосовувати спеціальні складські приміщення закритого типу, в далечіні від електроустановки.

Також слід в даному цеху встановити пожежні щитки, на яких знаходитимуться первинні засоби пожежогасіння (лопата, сухий пісок, вогнегасник, відро, кирка і ін.). Весь пожежний інвентар і обладнання необхідно зберігати в справному стані, розташовувати на видних місцях і забезпечити до них безперешкодний доступ.

На ділянці дискових ножиців виділяють таки заходи протипожежної безпеки:

- при виконанні робіт обслуговуючий персонал повинен керуватися інструкціями по охороні праці, і при виникненні аварійних ситуацій - діяти відповідно до плану ліквідації аварійних ситуацій і аварії, і виконувати всі вказівки відповідального керівника;

- до роботи на машинах допускаються особи, що пройшли спеціальний курс, що склали іспити і що мають посвідчення на право управління машинами;

- забороняється обслуговуючому персоналу виконувати самовільно роботи, невластиві спеціальності. Забороняється робота на несправних машинах і механізмах;

- забороняється мастило, підтяжка, дрібний ремонт механізмів на ходу, прибирання і виконання інших робіт на шляхах рольгангу перед дисковими ножицями і габаритах їх руху без узгодження із старшим майстром виробничої ділянки, а також при зупинених машинах, але без вживання заходів обережності (таких як знеструмлення, безвихідь, сигнали і т.п.). Такі роботи виконуються по спеціальних нарядах-допусках, або відповідно до інструкцій по охороні праці;

- газонебезпечні роботи виконувати за наявності наряду - допуску, в присутності і з дозволу відповідального керівника робіт. При цьому дотримувати запобіжні засоби і використовувати засоби індивідуального захисту;

- ремонтний персонал допускати до виконання пожеженебезпечних та газонебезпечних робіт тільки за наявності оформленого допуску, відповідного плану підготовки місця робіт і у присутності відповідального керівника.

В даному цеху повинна бути встановлена пожежна сигналізація, яка спрацює при виникненні пожежі, що дозволить запобігти розповсюдженню пожежі.

5. Охорона навколишнього середовища ТЛЦ-2

Процес виробництва прокату в ТЛЦ-2 супроводжується утворенням великої кількості відходів у вигляді шкідливих газів і пилу, стічних вод, що містять різні хімічні компоненти, окалини, сміття і інших викидів, які забруднюють атмосферу, воду і поверхню землі. В порівнянні з іншими виробництвами чорної металургії в прокатному виробництві утворюється менше пилу і газів. Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в ТЛЦ-2 є нагрівальні печі, машини вогняної зачистки, а також безпосередньо стан, над яким утворюються викиди пилу, що містять окалину (оксиди заліза) та інші метали залежно від ступеня легування сталі і сплавів. Ці викиди поступають через аераційний ліхтар в атмосферу.

Викиди нагрівальних печей містять оксиди азоту. З машин вогняної зачистки з газом, що відсисається через їх укриття, виноситься пил, який містить до 90% оксидів заліза. Для очищення димових газів нагрівальних печей ТЛЦ-2 від оксидів азоту застосовуються високі димарі, при цьому забезпечується приземна концентрація в межах ПДК. Для очищення газів машин вогняної зачистки застосовуються електрофільтри. Оксиди вуглецю, азоту, пил і т.д., які поступають в атмосферу, надають різну токсичну дію на організм людини. Так, оксиди азоту впливають на органи дихання, приводять до набряку легенів. Перевищення нормативної величини оксидів азоту практично в 2 рази вселяє побоювання, оскільки в межі міста оксиди азоту, взаємодіючи з вуглеводнями вихлопних газів, утворюють фотохімічний туман - зміг. Оксид вуглецю впливає на нервову і серцево-судинну системи. Величина окислу вуглецю в атмосферному повітрі знаходиться в межах ПДК, проте токсичність її зростає через наявність в повітрі оксидів азоту. Джерелом атмосферного пилу є зола, що утворюється при згорянні палива. Сажа володіє великою адсорбційною здатністю по відношенню до важких вуглеводнів і у тому числі до бензапирену, що робить сажу вельми небезпечної для людини. Негативної оцінки заслуговує тенденція збільшення в атмосферних викидах сірчистого ангідриду, який надає загально токсичну, дратівливу, ембріотичну дію.

Стічні води, що утворюються в ТЛЦ-2, складають від 30% до 50% загальної їх кількості по підприємству в цілому. Стічні води формуються при охолоджуванні валків, підшипників, змиві і транспортуванні окалини, а також при охолоджуванні допоміжних механізмів.

Стічні води містять окалину, масло, емульсію, кислоти, токсичні речовини. Вода забруднюється окалиною при гідрозбиві та гідрозмиві.

Проте стічні води ТЛЦ-2 не потрапляють безпосередньо у водоймище, а збираються у відстійниках і потім пускаються в оборотний цикл.

В ТЛЦ-2 питання охорони навколишнього середовища нерозривний пов'язані з виробничими процесами, устаткуванням, організацією виробництва. Визначальними чинниками є: точне ведення технологічного процесу; систематичний контроль за основними параметрами нагрівальних печей і прокатного устаткування; пристрій систем оперативної сигналізації про екстремальні умови технологічних процесів і про стан агрегатів і устаткування. У зв'язку з цим велика роль в рішенні питань точного ведення технологічного процесу і запобіганні аварійних ситуацій, викидів шкідливих речовин належить робітникам основних професій цеху: нагрівальникам металу, вальцівникам - операторам, різьбярам металу.

Існують наступні методи зменшення викидів у навколишнє середовище:

- очистка газів;

- очистка стічних вод;

- утилізація відходів виробництва;

- використання нових технологічних проектів, які дозволяють зменшити шкідливий вплив виробництва на навколишнє середовище;

- організація життєзабезпечення працівників у експериментальних умовах (техногенні - пожежі, викиди кислот, а також природні - землетруси, урагани, зливи, снігопади).

Існує комплекс заходів, спрямованих на створення та підтримання нормальних умов праці. Він складає :

- керування діяльністю робітників та службовців при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій;

- захист працівників на території підприємства від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

- навчання способам захисту і діям в умовах надзвичайної ситуації;

- розробка і своєчасне введення режимів діяльності в умовах хімічних викидів;

- підготовка сил та засобів і введення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха та осередках ураження;

- заходи, спрямовані на попередження, запобігання або послаблення несприятливих для людей екологічних наслідків, надзвичайних ситуацій та інші заходи.

Безпосередніми виконавцями цих заходів є керівники підприємств, установ та організацій.


Подобные документы

 • Короткий опис і головні завдання агломераційного процесу. Монтаж, ремонт і експлуатація агломашини. Заходи та вимоги безпечного обслуговування електрообладнання. Заходи протипожежної безпеки на електрообладнанні. Охорона навколишнього середовища.

  реферат [30,2 K], добавлен 24.11.2010

 • Схема автоматизації технологічного процесу виробництва та її опис. Технічні характеристики приладів і засобів автоматизації, методики проведення ремонтних та налагоджувальних робіт. Заходи з протипожежної безпеки та екології, заходи з енергозбереження.

  отчет по практике [296,8 K], добавлен 24.05.2015

 • Призначення механічного цеху, склад його дільниць і відділень. Характеристика його виробничої програми. Обгрунтування методу організації виробництва. Технологічний процес і техніко-економічні показники роботи цеху. Вибір технологічного устаткування.

  курсовая работа [124,9 K], добавлен 27.02.2012

 • Характеристика служби метрології. Інструктаж з техніки безпеки на промисловому підприємстві. Ремонт, монтаж, налагодження, повірка та обслуговування засобів автоматизації. Створення та оснащення виробничої бази для проведення налагоджувальних робіт.

  отчет по практике [404,7 K], добавлен 04.11.2014

 • Продукція підприємства ВАТ "Мотор Січ". Структура виробничої дільниці. Взаємозв’язок ливарного цеху з іншими цехами заводу. Організація праці на дільниці. Технологічний процес виготовлення відливки "Лопатка робоча 3ст ТВ". Техніки безпеки на виробництві.

  отчет по практике [152,9 K], добавлен 22.11.2013

 • Будова системи пуску дизельного тракторного двигуна, технічне обслуговування та ремонт електроустаткування трактора Т-150: діагностика, характерні несправності, методика перевірки деталей, вузлів, порядок ремонту чи регулювання; економічні розрахунки.

  дипломная работа [11,1 M], добавлен 11.03.2011

 • Поняття, сутність, основні типи й класифікація електричних машин, а також особливості їх технічного обслуговування й ремонту. Загальна характеристика та призначення синхронного електричного двигуна. Основи техніки безпеки при ремонті електричних машин.

  дипломная работа [877,8 K], добавлен 22.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.