Організація і планування роботи механічного цеху на вагоноремонтному заводі

Призначення механічного цеху, склад його дільниць і відділень. Характеристика його виробничої програми. Обгрунтування методу організації виробництва. Технологічний процес і техніко-економічні показники роботи цеху. Вибір технологічного устаткування.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.02.2012
Размер файла 124,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Призначення цеху, склад його дільниць і відділень

2. Виробнича програма цеху та її характеристика (номенклатура, трудомісткість, величина простою в ремонті)

3. Вибір режиму роботи цеху та розрахунок фондів робочого часу цеху, устаткування, робітників

4. Обгрунтування методу організації виробництва

Технологічний процес роботи цеху та його дільниць. Розподіл робіт по позиціям потоку

6. Вибір і визначення кількості необхідного технологічного устаткування цеху

7. Визначення складу та чисельності працівників цеху

8. Розрахунок розмірів і площ будівлі цеху і його приміщень

9. Техніко-економічні показники роботи цеху

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Вагоноремонтний завод (вагонне депо) залізнодорожнього транспорту являє собою соціалістичне промислове підприємство, первинною і основною ланкою народного господарства, в якому колектив працюючих, що використовують різноманітні засоби виробництва, виробляють визначену продукцію, потрібну суспільства.

Ціль роботи такого підприємства - забезпечення виконання встановлених державних планів виробництва запасних частин згідно з державними стандартами, технічними умовами, правилами ремонту, постійно підвищуючи при цьому якість продукції, технічний рівень і ефективність виробництва.

Кожне вагоноремонтне підприємство є самостійною виробничо-господарською одиницею залізно дорожнього транспорту. Воно характеризується виробничо-технічним і організаційно-економічним єдністю, а також адміністративно-господарською самостійністю.

Завданням вагоноремонтного підприємства є підтримка вантажних і пасажирських вагонів в працездатному стані, виконання встановленого типу ремонту вагонів.

Капітальний ремонт - відновлення ресурсу рухомого складу, що вироблений на соціальних вагоноремонтних заводах.

Мета курсової роботи - розробити організацію виробництва і спланувати роботу механічного цеху на вагоноремонтному заводі. [ 1- с.5]

1. Призначення цеху, склад його дільниць і відділень

Механічний цех - найважливіша ланка в структурі вагоноремонтного заводу. У ньому виконується верстатна обробка нових деталей для ремонтованих заводу вагонів, а також для відправки на інші вагоноремонтні підприємства в порядку кооперованих постачань. Механічний цех тісно зв'язаний, перш за все, з ковальським і ливарним цехами, які забезпечують його заготовками. Частина деталей в цеху обробляється з прокатних матеріалів, що отримуються зі складу. Постачання механічного цеху заготовками може здійснюватися через проміжні склади заготовок, а передача оброблених деталей з механічного цеху у вагоноскладальним і інші цехи може вироблятися через склади готових вузлів і деталей. Перевірка якості продукції, що випускається цехом, здійснюється відділом технічного контролю.

До складу механічного цеху входять виробниче (верстатне) і допоміжне відділення, складські і службово-побутові приміщення. Виробниче відділення формується з ділянок і потокових ліній по обробці деталей і збірці невеликих вузлів. До допоміжних відносяться інструментально-роздавальна комора, ділянка цехового механіка, зварна ділянка, комори заготовок і готових виробів. Службові і побутові приміщення об'єднують контору цеху, гардероб, душові і ін. [1-с.252]

2. Виробнича програма цеху та її характеристика (номенклатура, трудомісткість, величина простою в ремонті)

Виробнича програма механічного цеху встановлюється по номенклатурі, специфікації і масі оброблюваних деталей і визначається програмою ремонту вагонів, нормами витрати деталей на ремонтований вагон і заданим планом виготовлення запасних частин для інших підприємств. Виробнича програма механічного цеху вагоноремонтного заводу зазвичай встановлюється по вазі і кількості оброблюваних деталей, і тому перш ніж її визначити, необхідно знати об'єм роботи ковальського і ливарного цехів і вагову долю деталей, що направляються в механічний цех для обробки.

2.1 Річна виробнича програма ковальського цеху у ваговому вираженні визначається по формулі:

Qкуз=Q1+Q2+Q 3 , (2.1)

де Qкуз - загальний річний випуск, т;

Q1 - вага поковок, що доводиться на річну програму ремонту вагонів, т ; визначається за виробничим завданням на ремонт вагонів і нормами витрати поковок на один ремонтований вагон для ванних вагонів;

Q2 - вага поковок, потрібна для виготовлення запасних частин на лінію,т. Виробнича програма виготовлення поковок для потреб лінійних підприємств складає:

Q2= (0,3-0,4)*Q1; (2.2)

Q3- річний об'єм поковок на виготовлення штампів, нестандартного інструменту, пристосувань, поковок на ремонт будівель і споруд заводу і інших господарських потреб, т:

Q3=(0.06-0.07)*Q1; (2.3)

Річна виробнича програма ковальського цеху визначається за формулою:

Q1= Nріч* n; (2.4)

Nріч - річна виробнича програма цеху, піввагон КР - 5500, критий вагон КР - 4300;

n - норма витрати поковок на один вагон, для піввагону - КР - 0,967т, для критого - КР - 0,615;

Розрахунок:

1) З формули (2.4):

Q1 =5500*0,967+ 4300*0,615= 5318,5+2644,5=7953т;

2) З формули (2.2):

Q2 = 0,35 * 7953 = 2783,55т;

3) З формули (2.3):

Q3 = 0,06*7953=477,18 т;

4) З формули (2.1):

Qкуз = 7953 + 2783,55+477,18 = 11213,73 т

2.2 Ливарний цех ВРЗ має велику номенклатуру деталей, що виготовляються, і тому при укрупнених розрахунках їх річну виробничу програму Qр.лит в тоннах придатного литва підраховують по такій формулі:

Qр.лит = (Qл1 + Qл2 + Qл3) * b, (2.5)

де Qл1- маса річного литва на річну програму ремонту вагонів, т/год; визначається за річною програмою ремонту вагонів і нормами витрати литва на один вагон (по нормах: на один 4-вісний критий вагон, піввагон чи платформу) КР сталь - 0,32т і КР чавун - 0,13;

b- середньоважений коефіцієнт виходу річного литва, що приймається для розрахунку рівним 0,85 - 0,86;

Qл2- масса литва за планом кооперації, т/год;

Qл2 = Qл1 * (0.35-0.45) (2.6)

Qл3- маса литва деталей призначених для власних потреб заводу, т/год;

Qл3 = Qл1* (0,06-0,07) (2.7)

Розрахунок:

1) Маса річного литва заводського ремонту:

Qл1 = (0.32*5500+0,13*5500) + (0,32*4300 +0,13*4300) = 2475+1935=4410т;

2) Виходячи з формули (2.6) маємо:

Qл2 = 0,4 * 4410= 1764т/рік.

3) З формули (2.7):

Qл3 =0,065 * 4410 = 286,65 т/рік.

4) З формули (2.5):

Qр.лит = (4410 + 1764+286,65) * 0,85 = 5491,6 т/рік.

2.3 Виробнича програма механічного цеху встановлюється по номенклатурі, специфікації і вазі оброблюваних деталей і визначається програмою ремонту вагонів, нормами витрати деталей на них і заданим планом виготовлення запасних частин для лінії. Річна виробнича програма механічного цеху у вагою вираженні (у т) включає :

а) обробку поковок, що поступають з ковальського цеху заводу; по практичним даним вага цих поковок складає:

(0,53-0,55) * Qкуз (2.8)

0,54 * 11213,73=6055,41 т;

б) обробку литих сталевих і чавунних деталей, що виготовляються в ливарному цеху заводу або що поступають по кооперації:

(0,40 - 0,45) * Qр.лит (2.9)

0.45 * 5491,6 = 2471,22 т/рік;

в) обробку матеріалу, потрібного для виготовлення різних дрібних деталей. Цей матеріал поступає із складу заводу і по вазі складає:

(0,03-0,04) * Qкуз (2.10)

0,04 * 11213,73 =448,56 т.

Річна виробнича програма у ваговому вираженні є вираженням:

6055,41 + 2471,22+ 448,56 = 8975,18 т. [3-с.4]

3. Вибір режиму роботи цеху та розрахунок фондів робочого часу цеху, устаткування, робітників

Так, як задана велика виробнича програма цеху, доцільно вибрати двозмінний режим роботи.

- тривалість робочого дня - 8 ч;

-кількість змін - 2;

-кількість робочих днів в тижні - 5.

Фонд робочого часу цеху Fнг в плановому періоді розраховується по формулі:

де DКГ - кількість календарних днів в році, 365 днів;

DВ - кількість вихідних днів в році, 104 дні;

DП - кількість святкових днів в році,10 днів;

TCM - тривалість робочої зміни, 8 годин;

DCK - кількість днів в році з скороченою тривалістю робочої зміни, 4 дні; TCK - розмір скорочення робочої зміни, година;

MCM - кількість робочих змін в цеху, 2 зміни;

Фонд часу роботи робітників:

Фонд устаткування:

де Коб - коефіцієнт, який враховує простої устаткування в звязку з технічним обслуговуванням, в середньому Коб=4%.

[ 9 - с.4]

4. Обгрунтування методу організації виробництва

Обираємо партіонну форму виробництва , при якій колісні пари, що обробляються, переміщуються партіями чи окремими предметами, у відповідності з несправностями і потрібним ремонтом (без зміни, зі зміною чи на утилізацію) запасних частин переміщуються партіями між нерухомо-стоячими групами, або окремими одиницями обладнання у відповідності з технологічним процесом їх обробки.

Ця форма призводить до підвищення продуктивності праці і якості ремонту, до покращення використання обладнання і площі цеху, скорочення тривалості циклу.

5. Технологічний процес роботи цеху та його дільниць. Розподіл робіт по позиціям потоку

Для здобуття прогресивних техніко-економічних показників враховують наступні основні напрями в розробці технологічного процесу роботи механічного цеху: - концентрацію операцій обробки, яку отримують за допомогою одночасної обробки декількома інструментами різних поверхонь деталі на одному верстаті. Вона досягається шляхом впровадження в робочий процес револьверних і багаторізцевих верстатів, напівавтоматів, а також багатошпіндельних свердлувальних установок. Концентрація операцій дозволяє забезпечити мінімальну трудомісткість обробки деталей на верстатах: - інтенсивність процесів обробки за рахунок вживання швидкісного і силового різання;

- скорочення допоміжного часу роботи устаткування шляхом механізації і автоматизації окремих процесів за допомогою швидкодіючих пневматичних, гідравлічних, електромагнітних і інших пристроїв для затиску деталей і автоматизації управління верстатами, а також шляхом вживання гідрокопірувальних пристроїв, упорів різних обмежувачів руху;

- вживання високофункціонального устаткування, універсальних, спеціалізованих і агрегатних верстатів, а також окремих автоматичних ліній при обробці вагонних деталей в цеху;

- впровадження групових і потокових методів виробництва;

- використання прогресивних способів здобуття заготовок з мінімальними простоями;

- вживання високоякісних інструментів з швидкорізальної сталі, твердих сплавів, металокераміки, що забезпечує інтенсивні режими різання, необхідну точність і чистоту обробки.

Згідно з цим в механічних цехах організовують спеціалізовані виробничі (наочно-замкнуті і групові) ділянки і лінії для обробки деталей по основних групах: букси, підшипники, деталі тягової гальмівної передачі, інші деталі. [3 - с.6]

6. Вибір і визначення кількості необхідного технологічного устаткування цеху

До основного виробничого устаткування механічного цеху відносяться металорізальні верстати, на яких виконуються технологічні операції по обробці деталей. Інше устаткування (настільні верстати, гострила, преси і так далі) не розраховуються, а вибираються комплектно. Кількість металорізальних верстатів, необхідних для обробки деталей за заданою виробничою програмою, визначається різними методами. Залежно від типа виробництва, стадії проектування і необхідної точності розрахунок може вироблятися точним або наближеним способами. У потоковому виробництві, коли із-за великої номенклатури оброблених деталей не хватає достатньої кількості даних для точного розрахунку, застосовують наближений метод розрахунку. Механічні цехи вагоноремонтних заводів відносяться до цехів малосерійного виробництва і тому розрахунок металорізальних верстатів для них проводитися наближеним методом. Основним наближеним способом визначення необхідності в верстатах є метод розрахунку їх по техніко-економічних показникам, до яких відноситься:

а) трудомісткість обробки однієї тонни деталей;

б) річний випуск продукції з одного встановленого верстата для прийнятого режиму роботи;

в) річний випуск виробів на один верстат в грошовому вираженні.

Кількість металорізальних верстатів по показнику верстатоємкості (тру-доємкості) обробки однієї тонни деталей:

Nр = (KкузQкуз Hпок + Kл Qл Hл + Qпр Hпр)/Fоб , (6.1)

де Nр - розрахункова кількість станків механічного цеху;

Kкуз - коефіцієнт, що враховує вагову долю поковок, які прямують ковальським цехом в механічний для верстатної обробки, 0,53-0,55;

Qкуз - загальна річна вага ковальських виробів, які вироблялися ковальським цехом;

Hпок - трудомісткість обробки однієї тонни ковальських виробів, приймають - 26 верстат*год;

Kл - коефіцієнт враховує вагову долю відливань, що направляються ливарним цехом в механічний для верстатної обробки, 0,2-0,26 ;

Qл - загальна річна вага придатного литва, литва, що випускається цехом, т;

Hл - трудомісткість верстатної обробки однієї тонни відливань, складає 22 верстат*год;

Qпр - загальна вага матеріалу, який поступає в механічний цех із складу, для виготовлення різних дрібних деталей, т;

Hпр - трудомісткість обробки однієї тонни металу, приймаю 85-90 верстат*год

Fоб - дійсний річний фонд часу роботи верстата, рівний 3847,68годин.

Nр = (0,54*11213,73*26 + 0,25*5491,6*22 + 448,55*90) / 3847,68= =(157440,77+30203,8+40369,5)/3847,68=59,26 верстатів.

Приймаю Nпр = 60 верстатів.

При цьому коефіцієнт завантаження обладнання:

Kз = Nр/Nпр (6.2)

Kз = 59,26/60 =0,937

ТАБЛИЦЯ 1. Склад обладнання механічного цеху

Тип станків

Відсоткове співвідношення, %

Кількість станків

Токарно-гвинторізні

30

18

Токарно-револьверні

5

3

Свердлувальні

20

12

Центрові

4

2

Продольно-строгальні

3

1

Поперечно-стругальні

6

4

Довбальні

6

4

Фрезерні

3

2

Болторізні і гайконарізні

12

8

Інші

5

3

Напівавтомати, автомати

6

4

Всього

100

60

[3 - с.8]

7. Визначення складу та чисельності працівників цеху

Кількість виробничих робітників, які працюють на верстатах для механічного цеху вагоноремонтного заводу, визначається шляхом розрахунку по трудомісткості устаткування деталей або ж по кількості верстатів.

Число робітників вибирається по кількості верстатів, прийнятих в проекті і розраховується по формулі:

Рст= Fоб*Nгр*Kз/Fроб*Kм , (7.1)

де Fоб - річний фонд часу роботи верстата при прийнятому режимі роботи;

Fроб - дійсний фонд часу робітника, Fроб = 2004 год.

Nпр - кількість прийнятого в проекті виробничого устаткування;

Kз - коефіцієнт завантаження устаткування, прийнятий при розрахунку кількості верстатів;

Kм - коефіцієнт багатоверстатості - число станків обслугованих одним робітником, 1,1 - 1,2;

Рст =3847,68*60*0.987/2004*1,2 =94,7 чол.

Приймаю Рст.=95 чол.

Число слюсарів і розмітників приймається рівним: 3-5% від кількості працівників, які працюють на верстатах.

Визначаю кількість додаткових робітників, що складає 18-25 від кількості виробничих робітників. Результати заносимо в таблицю.

Число операторів для змінно-потокових і автоматичних ліній визначається з умови: 2 оператора на одну лінію і один наладчик на 2-8 одиниць обладнання лінії. Кількість потокових ліній - 1.

ТАБЛИЦЯ 2. Співвідношення категорій і кількості працівників

Категорія робітника

Відсоткове співвідношення, %

Розрахункові значення

Прийняті значення

Слюсарі, розмітчики

5

4,75

5

Оператори

-

2

2

Додаткові робітники

-

19

19

Інженерно-технічні робітники

10

9,5

10

Рахунково-конторський персонал

5

4,75

5

Молодший обслуговуючий персонал

3

2,85

3

Всього зайнятих неробочою спеціальністю

18

Явочна кількість виробничих робітників:

Учол.

Облікова кількість виробничих робітників:

УRоб=УRяв *л; де л =1,12;

УRоб =102*1,12 =115чол.

Кількість допоміжних робітників:

*0,25 =25,5 чол.

Приймаю Rвсп=26чол.

Контингент механічного цеху визначаємо виходячи з суми не робочих спеціальностей, облікової і допоміжної кількості людей:

Rк = 18+ 115+26=159 чол. [3-с.13]

8. Розрахунок розмірів і площ будівлі цеху і його приміщень

Механічний цех розміщують в одному або двох прольотах будівлі (у залежності від об'єму роботи і кількості верстатів) в блоці з ремонтно-механічною і інструментальною ділянками. Таке розміщення дозволяє скоротити транспортування частин устаткування при ремонті, прискорити процес ремонту і дає можливість краще забезпечувати механічний цех різальним вимірювальним інструментом. Площа механічного цеху по своєму призначенню підрозділяється на виробниче, допоміжне і службове приміщення.

Планування виробничої площі ділянки зв'язане, як з кількістю верстатів, так і з дотриманням встановлених проходів між верстатами, проїздом для транспортних засобів, а також з виділенням місць для складських майданчиків. Верстати в цеху розташовані в порядку послідовності виконання операції технологічного процесу.

Допоміжне приміщення включає площа, займана інструментально-роздавальною коморою із заточною ділянкою, коморами заготовок і готових деталей, ділянкою ремонту устаткування.

До побутових і службових приміщень відноситися площа, займана роздягальнями, душовими, технічними і конторськими службами, а так само адміністрацією цеху.

Сума виробничої і допоміжної площ складає загальну площу цеху. При великих розрахунках на один верстат приймаю площу: загальна - 22м2, виробнича - 14м2. У сучасних конструкціях промислових будівель крок колон для середніх прольотів приймається 12м, а для крайніх - 6 і 12м. Зведемо

Зведемо розрахунок до табличної форми, грунтуючись на розрахунку площ основних ділянок і на нормах технологічного проектування заводів для розрахунку додаткових площ.

Табл. 7. Розрахунок площ ділянок цеху.

Найменування ділянки

Вимір-ник

Норма площі на вимірника

Площа розрахункова S, м2

Ширина B, м

Довжина L, м

Прийнята площа,

S, м2

Допоміжна площа

1

Інструментально-роздавальна комора

верстат

0,8

48

6

9

54

2

Ділянка по ремонту устаткування

верстат

1,2

72

6

12

72

3

Комора заготовок

верстат

1,3

78

6

12

72

4

Комора готових деталей

верстат

1,0

60

6

12

72

5

Заточна ділянка

верстат

0.6

36

6

6

36

Виробнича площа

верстат

14

840

18

48

864

Загальна площа

верстат

22

1320

24

60

1440

Компановочна схема механічного цеху:

[4-с.16]

9. Техніко-економічні показники роботи цеху

Техніко-економічні показники розділяються на дві групи:

- абсолютні показники;

- відносні показники.

До абсолютних показників відносяться:

1. Річна виробнича програма у вагонному вираженні: Qзаг. = 8975,18 т

2. Кількість робочих змін - МС =2.

3. Площа цеху:

- виробнича Sвир=864 м2

- загальна Sзаг=1440 м2.

4. Кількість одиниць виробничого устаткування

Верстатів - 60

5. Кількість тих, що працюють:

ь Загальне число робітників - 159 чол.

ь Інженерно-технічні працівники (ІТР) - 10 чол.

ь Рахунково-конторський персонал (РКП) - 5 чол.

ь Молодший обслуговуючий персонал (МОП) - 3 чол.

6. Простій вагону в ремонті Т=8ч

До відносних показників роботи цеху відносять:

1.Річна програма ремонту на одного виробничого робітника:

, т/чол.

2. Річна виробнича програма на 1 м2 виробничої площі при роботі на одну зміну:

.

3. Загальна площа цеху на одного виробничого робітника:

4. Виробнича площа на одного виробничого робітника:

.

цех вагоноремонтний виробничий економічний

Висновки

У даній роботі був розрахований і спроектований механічний цех вагоноремонтного підприємства. Цех розрахований на виготовлення необхідних деталей при КР напіввагонів і критих вагонів. Розрахунок проводився для річної програми випуску деталей - 8975,18 т. Річний фонд часу роботи робітника - 2004 год. Цех працює у дві зміни, що сприяє високій продуктивності праці виробничих робітників, а також зменшує простої устаткування.

Розрахункова прийнята кількість верстатів механічного цеху - 60 верстатів. Задана річна програма дала нам можливість застосувати до цеху партіонний метод організації виробництва. При розрахунку площа цеху прийняла - 1440 м2. Проектованому цеху було потрібно 60 одиниць устаткування, 159 робітників і 18 працівників неробочих спеціальностей (ІТР, РКП, МОП).

Список використаної літератури

Скиба Н.Ф. Организация, планирование и управление на вагоноремонтных предприятиях. - М.: Транспорт, 1978 .

Організація і планування вагоноремонтного виробництва. ч1: Конспект лекцій /В.Г. Анофрієв; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізнич. трансп. - Дніпропетровськ; 2000. 139с.

Механические цехи вагоноремонтных заводов. Учебно-методическое пособие по дипломному проектированию, БелИИЖТ, Гомель,1978г.

Криворучко Н.З. ВРЗ. Методические указания к выполнению курсовых работ и дипломных проектов. Ч III - Гомель.1980-1981г.

Организация, планирование и управление предприятием машиностроения. /Под ред. И.М.Разумова и др. - М.: Машиностроение, 1982.

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Организация, планирование и управление вагоноремонтным предприятием»./ К.Н. Фомкин - Днепропетровск: ДИИТ/, 1985. -32с.

Методические указания по строительному черчению (для студентов нестроительных специальностей)./ М.И. Занчева. - Днепропетровск: ДИИТ/, 1983, с.9.

Организация, планирование и управление ВРЗ. Методические указания к лабораторным и практическим занятиям./ Анофриев В.Г. -ДИИТ,2001.

№522, В.Г. Ануфрієв, В.В. Соборницька. Розрахунок параметрів потокової організації вагоноремонтного виробництва на персональній ЕОМ: методичні вказівки №522 до курсового та дипломного проектування для студентів IV-V курсів спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту». Дніпропетровськ, 1999.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка маршруту обробки деталі. Розрахунок виробничої програми цеху, обладнання для непоточного виробництва. Визначення чисельності працюючих механічного цеху. Технологічне планування цеху та розрахунок його виробничої площі. План і переріз цеху.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.12.2011

 • Розрахунок необхідної виробничої площі та кількості обладнання для механічних відділень цеху. Складання відомості робочого складу працівників. Вибір підйомних та транспортних засобів цеху. Порядок визначення річної потреби в матеріалах та енергії.

  курсовая работа [128,9 K], добавлен 05.11.2012

 • Розрахунок виробничої програми цеху ливарного виробництва. Вибір режиму роботи цеху, визначення фондів часу роботи. Проектний розрахунок плавильного відділення. Проектний розрахунок складу формувальних матеріалів. Витрати води та електричної енергії.

  курсовая работа [150,6 K], добавлен 06.07.2015

 • Вибір типу ремонтного підприємства, методу і форми організації ремонту. Розрахунок річної виробничої програми. Розрахунок кількості устаткування і робочих місць. Проектування ремонтно-механічного цеху. Річна собівартість продукції ремонтного підприємства.

  курсовая работа [587,9 K], добавлен 06.12.2014

 • Вивчення існуючої мережі закладів ресторанного господарства. Характеристика потенційного контингенту і споживачів продукції проєктованого закладу. Визначення виробничої програми підприємства. Розрахунок теплового, механічного і холодильного устаткування.

  курсовая работа [837,7 K], добавлен 15.05.2023

 • Система організації виробництва батону на ПАТ "Чернівецький хлібокомбінат". Схема організації праці на робочому місці. Економічні показники автоматизації технологічного процесу. Місця встановлення первинних і вторинних приладів. Опис роботи конвеєру.

  отчет по практике [184,1 K], добавлен 01.11.2014

 • Характеристика риби як промислової сировини, хімічний склад її м'яса, оцінка харчової та біологічної цінності. Способи та технологічні особливості приготування різних видів пресервів. Підбір технологічного обладнання. Розрахунок площі основного цеху.

  курсовая работа [288,1 K], добавлен 25.04.2016

 • Службове призначення і конструктивна характеристика насоса, технічні вимоги та методи виготовлення його деталей. Розробка та обґрунтування принципу дії пристрою та його розрахункової схеми. Проектування цеху і системи керування технологічним процесом.

  дипломная работа [2,2 M], добавлен 14.02.2013

 • Науково-технічний прогрес у виробництві карбаміду. Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції. Проектна добова продуктивність агрегату синтезу карбаміду. Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху.

  курсовая работа [59,6 K], добавлен 08.05.2010

 • Основні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи з автоматизації виробництва, її розділи. Вибір типу виробництва і розрахунок виробничої програми по місяцях і кварталах. Розрахунок основних параметрів потокової лінії. Формування кошторису затрат.

  методичка [72,8 K], добавлен 16.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.