Організація, планування і керування хімічнім підприємством

Науково-технічний прогрес у виробництві карбаміду. Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції. Проектна добова продуктивність агрегату синтезу карбаміду. Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.05.2010
Размер файла 59,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський державний хіміко-технологічний університет

Кафедра економіки

промисловості та організації виробництва

Курсова робота

Тема:

“Організація, планування і керування хімічнім

підприємством"

Виконав

студент групи 4-н-35

Романів В.Т.

Перевірив

Ісхаков Е.Ш.

Дніпропетровськ 2007 р.

Зміст

 • Вступ
  • 1. Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції
  • 2. Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху
  • 3. Визначення потреби в капітальних вкладеннях
  • 4. Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу
  • 5. Розрахунок собівартості виробництва продукції
  • 6. Розрахунок техніко-економічних показників проектуємого цеху
  • 6.1 Прибуток та витрати на 1 грн. товарної продукції
  • 6.2 Фондовіддача
  • 6.3 Розрахунок продуктивності праці
  • 6.4 Термін окупності
  • 6.5 Рентабельність продукції
  • 7. Література

Вступ

Проблема одержання з'єднань азоту є життєво важливою для розвитку людства. Азот входить до складу різноманітних хімічних сполук, які застосовуються для виробництва пластмас, синтетичних і штучних волокон, лікарських, запашних і вибухових речовин, ядерних матеріалів, у ракетній техніці і т.д. Запаси природних сполук азоту дуже обмежені. Вичерпаність природної селітри, що містить природний азот, викликала пошуки вченими шляхів зв'язування атмосферного азоту в оксид азоту й аміак з подальшою переробкою їх в азотовмісні добрива (наприклад карбамід).

Використання сполук азоту в якості добрив це тільки одна галузь використання. Але в випадку з такою азотовмісною сполукою як карбамід галузі використання значно розширюються. Карбамід використовується для виробництва штучних смол, які використовуються як компоненти, що склеюють при виготовленні багатошарової фанери, в виробництві посуду, для пропитки тканини з ціллю підвищення її міцності, для обробки паперу з ціллю покращення його механічних властивостей. Карбамід широко використовується в фармацевтичній промисловості. Його також використовують для пом'якшення виробів з целюлози, целофану, целюлозних губок та вовни. В сільському хазяйстві карбамід використовують як азотне добриво. В порівнянні з другими азотними добривами він вміщує більшу кількість азоту (близько 46% в амідній формі).

У останні роки (10-30 років) науково-технічний прогрес у виробництві карбаміду значною мірою визначається створенням високопродуктивних установок великої одиничної потужності, близько 330 тис. тон карбаміду за рік.

1. Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції

Проектна добова продуктивність агрегату синтезу карбаміду.

Відповідно до тоннажності виробництва і ціни за одиницю продукції ведемо розрахунок виробничої програми, яку зводимо в табл. .1.1

Таблиця 1.1 - Виробнича програма цеху синтезу карбаміду

Найменування продукції

Натуральна одиниця

виміру

Річний випуск продукції в натуральних

одиницях

Оптова ціна

за одиницю

продукції, грн..

Вартість річного

об'єму товарного

продукту,

грн. /рік

СО (NH2) 2

т

273900

670

183513000

2. Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху

Визначаємо потужність установки безупинної дії:

де Рпасп=42 т/год - паспортна продуктивність установки за одиницю часу у натуральних одиницях;

Теф- ефективний фонд часу роботи установки роботи установки протягом року;

n=1 шт. - кількість одиниць необхідного устаткування.

Режим роботи цеха безупинний, без зупинок у святкові дні, у три зміни по 8 годин. З урахуванням прийнятого режиму роботи розрахуємо річний ефективний фонд часу роботи основного технологічного устаткування:

де Ткал=365 24=8760 годин - календарний фонд часу;

Тв=0 днів - сумарна кількість вихідних днів за рік;

Тсв=0 днів - сумарна кількість святкових днів за рік;

tзм=8 годин -тривалість однієї зміни; nзм=3 - кількість змін за добу;

ТППР=480 год - сумарна тривалість планово - попереджувальних ремонтів протягом року;

ТТЗ=380 год - сумарна тривалість технічно неминучих зупинок.

годин.

тис. тон/рік

Виходячи з виробничої програми в натуральному вираженні розрахуємо коефіцієнт використання виробничої потужності цеху:

де Пр=273900 т/рік - плановий обсяг випуску продукції (річний);

Мцеху= 330000 т/рік - встановлена раніше річна потужність цеху.

Перевіримо ступінь завантаження і використання основного технологічного устаткування: за потужністю

,

де Рпр=830 т/добу,

Рпасп=1000 т/добу - паспортна добова продуктивність одиниці даного устаткування.

;

за часом

;

де Теф=8760 годин - остаточно встановлений фонд часу ефективної роботи,

Ткал=8760 годин - календарний фонд часу.

Інтегральний коефіцієнт, характеризуючий випробування обладнання, знайдемо по формулі:

Знайдемо резерв потужності обладнання по формулі:

3. Визначення потреби в капітальних вкладеннях

Потреби в капітальних вкладеннях визначає вартість основних фондів, необхідних для виробництва продукції, передбачуваної виробничою програмою цеху. Повний склад основних виробничих фондів за групами приводимо у таблиці.

Розраховуємо вартість і суму амортизаційних відрахувань.

Таблиця 2.1 розрахунок капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань.

Найменування

Балансова вартість, грн..

Норма амортизації, %

Амортизаційні

відрахунки, грн..

Будинки

7016159,17

8

561293

Споруди

14613608,4

8

1169089

Передаточні пристрої

379867

8

30389,4

Силове обладнання

763202,5

24

183168,6

Робоче обладнання

778257,95

24

186782

Прибори КВПіА

306487,93

60

183893

Обчислювальна техніка

235609,3

60

141366

Інструменти

139461,78

40

55785

Виробничий інвентар

138328,63

40

55331,5

Господарський інветар

93526,75

40

37411

Усього по цеху

24464509,41

2604508,5

Річна сума амортизаційних відрахувань за діючими нормами амортизації диференційовано по кожному об?єкту основних фондів, виходячи з терміну їх служби та умов експлуатації.

4. Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу

Для безперервного виробництва для основних робітників та чергового персоналу використовується 4-ох бригадний графік роботи у три зміни по 8 годин. Для допоміжних робітників, службовців, спеціалістів і керівників встановлено п'ятиденну робочу неділю із 8 годинним робочим днем. Оплата основних та допоміжних робітників погодинно-преміальна.

Чисельність персоналу цеху визначається особливостями обслуговування техніки, організації праці та виробництва, структури керування.

Розрахунок чисельності основних виробничих робітників ведемо на прикладі апаратника виробництва карбаміду.

Чисельність за нормами обслуговування основного технологічного устаткування знаходимо за фо:

Чзм=КНшт,

де Ншт=2 люд/од. - чисельність одночасно працюючих робітників, необхідних для безперебійної роботи устаткування;

К=1 - кількість одиниць однотипного обладнання

Чзм=12=2 людина.

Визначаємо наявну чисельність робітників у добу (людей) за наступною формулою:

Чдобзмn,

де n=3 - число робочих змін протягом доби.

Чдоб=23=6 людини.

Штатна чисельність містить заданий штат робітників, кількість яких необхідна для обслуговування безупинно працюючих робочих місць.

Чштдоб+ Чд,

де Чд=2 - чисельність робітників, необхідних для підміни під час відпочинку основних бригад.

Чшт=6+2=8.

Облікова чисельність (люд) розраховується за формулою:

ЧоблштК0,де К0 - коефіцієнт облікового складу, тобто переходу від штатної чисельності до облікової.

де Тном=274 днів - номінальний фонд часу;

Теф=240 днів - ефективний фонд часу

Чобл=81,142=10 людей.

Зробив аналогічні розрахунки чисельності робітників інших професій, зведемо результати у таблицю 4.1

Розрахунки чисельності інженерно-технічних робітників на базі прийнятої адміністративної виробничої структури та штатного розкладу базового цеху приведені в таблиці 4.2

Таблиця 4.1. Розрахунок чисельності робочих цеху.

Назва груп

і професій

робітників

Тариф-ний

розряд

Наявна

кількість

людей

Підміна людей

Коефіцієнт

облікового

складу.

Штатна

чисельність,

людей

Облікова

чисель-

ність,

людей

У

зміну

За

добу

Апаратник виробництва сечовина (старший)

6

1

3

1

1,142

4

5

Апаратник виробництва сечовина

6

2

6

2

1,142

8

10

Апаратник десорбції

5

1

3

1

1,142

4

5

Апаратник випарювання

5

1

3

1

1,142

4

5

Машиніст насосних установок

4

1

3

1

1,142

4

5

Апаратник гранулювання

5

1

3

1

1,142

4

5

Машиніст насосних установок високого і низького тиску

5

2

6

2

1,142

8

10

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції (старший)

5

1

3

1

1,142

4

5

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

5

4

12

4

1,142

16

19

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

4

1

3

1

1,142

4

5

Машиніст компресорних установок (старший)

6

1

3

1

1,142

4

5

Машиніст компресорних установок

5

1

3

1

1,142

4

5

Разом

17

51

17

68

84

Таблиця 4.2

Категорія персоналу та найменування професії

Чисельність по штату, люд.

Режим роботи, змін

на добу

Встановлений посадовий

оклад, грн.

ІТР:

Начальник цеху

1

Перервний

2800

Заступник начальнику цеху

1

Перервний

2300

Начальник дільниці грануляції, класифікації та відвантаження

1

Перервний

1800

Начальник дільниці синтезу та грануляції

1

Перервний

2200

Начальник дільниці компресії та насосних

1

Перервний

2100

Начальник лабораторії

1

Перервний

1700

Начальник зміни

5

Безперервний

1700

Помічник начальника зміни

4

Безперервний

1600

Старший майстер по ремонту

1

Перервний

1700

Старший майстер КВПіА

1

Перервний

2100

Начальник дільниці НДФ

1

Перервний

1800

Майстер по ремонту КВПіА

1

Перервний

1550

Майстер по ремонту електроустаткування

1

Перервний

1550

Майстер з підготовки виробництва

1

Перервний

1400

Начальник котельної дільниці

1

Перервний

1900

Механік

1

Перервний

2200

Енергетик

1

Перервний

2100

Інженер-технолог 1 категорії

1

Перервний

1800

Мікробіолог

1

Перервний

1500

Секретар-машиніст

1

Перервний

750

Комірник

1

Перервний

500

Разом:

28

Розрахунок основного фонду заробітної платні робиться на базі штатної чисельності працівників кожної професії, їх розряду, а також номінального фонду часу та тарифних ставок за розрахунком системи оплати парці. Форми оплати праці, розмір доплат та премії прийняті по аналогії із базовим варіантом.

Розрахунок заробітної платні виповнимо на прикладі апаратника виробництва сечовини 6 розряду.

Теф=240·8=1920 год

Чоб=10 люд., tст=6,4 грн/год. Тарифна заробітна платня складає:

Зтароб·Теф· tст=10·1920·6,4=122880 грн.

Премія із фонду заробітної платні:

ПФЗП=122880·0,24=29491,2 грн.

Доплата за роботу у вечірні час (6,67%):

Двеч=122880·0,0667=8196,096 грн

Доплата за роботу у святкові дні (2,19%):

Дсв=122880·0,0219=2691,072 грн

Доплата за роботу у нічний час (13,3%):

Дноч=122880·0,133=16343,04 грн

Основний фонд заробітної платні дорівнює:

Зоснтар+ ПФЗП+ Двеч+ Дсв+ Дноч

Зосн=122880+29491,2+8196,096+2691,072+16343,04=179601,41 грн

Додаткова заробітна платня складає 10% фонду основної заробітної платні, тобто:

Здоп=179601,41·0,1=17960 грн

Загально річний фонд заробітної платні розраховуємо як суму основного фонду заробітної платні та додаткової платні:

ФЗП= Зосн+ Здоп=179601,41+17960= 197561,55 грн

Розрахунок загальнорічної заробітної зведено у табл. .4.5

Загально річний фонд заробітної платні ІТР, службовців та спеціалістів розраховуємо з розрахунком штатного розкладу, окладів та чисельності робітників на кожну посаду, а також кількості місяців роботи в року (за відрахуванням відпустки). Результати розрахунку подані у табл. .4.6

Таблиця 4.5. Розрахунок загальнорічного фонду заробітної платні робочих

Найменування професії

Кількість робітників Чшт, люд

Тарифний розряд

Тст грн. /люд

Тном, год

Основний фонд заробітної платні, грн.

Здоп

ФЗП

Зтар

ПФЗП

Дноч

Двеч

Дсв

Зосн

Апаратник виробництва сечовина (старший)

5

6

6,4

1920

61440,00

14745,6

8171,52

4098,048

1345,536

89800,7

8980,07

98780,77

Апаратник виробництва сечовина

10

6

6,4

1920

12880,00

29491,2

16343,04

8196,096

2691,072

179601,41

17960,14

197561,55

Апаратник десорбції

5

5

5,04

1920

48384,00

9676,8

6335,07

3227,213

1059,61

68782,69

6878,27

75660,96

Апаратник випарювання

5

5

5,04

1920

48384,00

9676,8

6335,07

3227,213

1059,61

68782,69

6878,27

75660,96

Машиніст насосних установок

5

4

4,78

1920

45880,00

7342,08

6103,10

3060,73

1004,947

63398,86

6339,89

69738,75

Апаратник гранулювання

5

5

5,04

1920

48384,00

9676,8

6335,07

3227,213

1059,61

68782,69

6878,27

75660,96

Машиніст насосних установок високого і низького тиску

10

5

5,04

1920

19353,6

19353,6

12870,14

6454,426

2119,219

137565,39

13756,54

151321,93

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції (старший)

5

5

5,04

1920

48384,00

9676,8

6335,07

3227,213

1059,61

68782,69

6878,27

75660,96

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

19

5

5,04

1920

183859, 20

36771,84

24453,27

12263.41

4026,516

261374,24

26137,42

287511,66

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

5

4

4,78

1920

45888,00

7342,08

6103,10

3060,73

1004,947

63398,86

6339,89

69738,75

Машиніст компресорних установок (старший)

5

6

6,4

1920

61440,00

14745,6

8171,52

4098,048

1345,536

89800,7

8980,07

98780,77

Машиніст компресорних установок

5

5

5,04

1920

48384,00

9676,8

6435,07

3227,213

1059,61

68782,69

6878,27

75660,96

Разом

84

1228854

122885,4

1351739

Таблиця 4.6 Розрахунок загально річного фонду заробітної платні ІТР та службовців

Найменування професії

Штатна кількість чол.

Місячний оклад, грн

Здоп, грн

ФЗП, грн

За отпрацьований час

Дсв

Дноч

Двеч

ПФЗП

Зосн

ІТР, спеціалісти та службовці

Начальник цеху

1

2800

30800

9240

40040

4004

44044

Заступник начальнику цеху

1

2300

25300

7590

32890

3289

36179

Начальник дільниці грануляції, класифікації та відвантаження

1

1800

19800

5940

25740

2574

28314

Начальник дільниці синтезу та грануляції

1

2200

24200

7260

31460

3146

34606

Начальник дільниці компресії та насосних

1

2100

23100

6930

30030

3003

33033

Начальник лабораторії

1

1700

18700

2805

21505

2150,5

23655,5

Начальник зміни

5

1700

18700

409,53

2487,1

1247,29

4675

27518,92

2751,892

30270,81

Помічник начальника зміни

4

1600

17600

385,44

2340,8

1173,92

4400

25900,16

2590,016

28490,18

Старший майстер по ремонту

1

1700

18700

2805

21505

2150,5

23655,5

Старший майстер КВПіА

1

2100

23100

3465

26565

2656,5

29221,5

Начальник дільниці НДФ

1

1800

19800

2970

22770

2277

25047

Майстер по ремонту КВПіА

1

1550

17050

2557,5

19607,5

1960,75

21568,25

Майстер по ремонту електроустаткування

1

1550

17050

2557,5

19607,5

1960,75

21568,25

Майстер з підготовки виробництва

1

1400

15400

2310

17710

1771

19481

Начальник котельної дільниці

1

1900

20900

5016

25916

2591,6

28507,6

Механік

1

2200

24200

3630

27830

2783

30613

Енергетик

1

2100

23100

3465

26465

2646,5

29111,5

Інженер-технолог 1 категорії

1

1800

19800

2970

22770

2277

25047

Мікробіолог

1

1500

16500

2475

18975

1897,5

20872,5

Секретар-машиніст

1

750

8250

990

9240

924

10164

Комірник

1

500

5500

660

6160

616

6776

Разом:

28

500205,1

50020,51

550225,6

5. Розрахунок собівартості виробництва продукції

Для розрахунку величини і складу витрат на виробництво контактної сірчаної кислоти визначаємо її собівартість. У нашому випадку, сірчана кислота є кінцевим продуктом, тому будемо складати калькуляцію собівартості одиниці продукції.

Калькулювання собівартості будемо здійснювати в послідовності, наведеній у таблиці.

Для розрахунку величини і складу витрат на виробництво контактної сірчаної кислоти визначаємо ії собівартість. У нашому випадку, сірчана кислота є кінцевим продуктом, тому будемо складати калькуляцію собівартості одиниці продукції.

Калькулювання собівартості будемо здійснювати в послідовності, наведеній у таблиці.

Таблиця 5.1. Калькуляція собівартості продукції.

п/п

Найменування

статей витрат

Одиниці виміру

Ціна

за

одиницю

виміру

витрати

На одиницю

продукції

На річний

випуск

В нату-

ральному

виражен-

ні

Сума,

грн

В нату-

ральному

виражен-

ні

Сума,

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Матеріали і сировина:

Смола карбамідо-

формальдегідна

т

3915,24

0,004007

15,6884

1216,53

4762988,12

Азот

тм3

313,075

0,000068

0.02129

20,6448

6463,37

Аміак

т

860

0,580001

498,801

176088

151435941,10

Діоксид вуглецю

тм3

13,09

0,466827

6,11077

141729

1855228,38

Відхіди (виключається)

Конденсат (повернення)

тм3

11097,1

0,000601

6,66934

182,464

2024810,43

Відхіди карбаміду

т

873,775

0,001713

1,49678

520,067

454421,37

Відхіди карбаміду

т

217

0,003125

0,67813

948,75

205878,75

Разом за статтею

511,777

155375510,43

2.

Енерговитрати:

Електроенергія

т. кВт

ч

67,76

0,252584

17,1151

76684,5

5196141,88

Пара

Гкал

30,71

0,917872

28,1878

278666

8557830,99

Вода свіжа.

тм3

271,4

0,003203

0,86929

972,431

263917,72

Повітря осушене

тм3

29,34

0,00174

0,05105

528.264

15499,27

Разом за статтею

46,2233

14033389,86

3.

Зарплата основна

грн

6,31

1729059,1

4.

Зарплата додаткова

грн

0,63

172905,91

5.

Відрахування на соцстрах

грн

3,61

739103,6

Разом основних

витрат

грн

23,6

689177,27

6.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання:

грн

7,9272

2563651,57

а) амортизація обладнання;

грн

2,7029

874126,50

б) ремонт;

грн

0,5259

170084,51

в) утримання.

грн

4,6983

1519440,56

Разом основних витрат

грн

537,65

173874516,9

7.

Цехові витрати:

грн

9,05

2927020,65

Утримання цехового

персоналу

грн

1,33

764043,3

Затрати на амортизацію

будівель

грн

5,35

1730382

Затрати на ремонт буд.

грн

2,36

432595,35

Цехова собівартість

грн

546,69

176801537,6

8.

Загальнозаводські витрати

грн

3,30

1069030,144

Виробнича собівартість

грн

550,00

177870567,7

9.

Поза виробничі витрати

грн

5,50

1778705,677

Повна собівартість

грн

555,50

179649273,4

Витрати за статтею 1 „Матеріали і сировина” та статті 2 "Паливо і енергія" розрахуємо на основі планово-заготівельних цін та прогресивних витратних норм на одиницю базового підприємства по даним [1].

Витрати за статтею 3 "Основна заробітна платня основних виробничих робітників" та статті 4 "Додаткова заробітна платня основних виробничих робітників" приймаємо з урахуванням розроблених розрахунків фонду заробітної платні (табл.4.1).

Затрати по статті 5 "Відчислення" складає 38,86% від загально річного фонду зарплатні основних виробничих робітників.

Затрати по статті 6 "Витрати на утримання та експлуатацію обладнання" складає:

а) амортизація робочих машин, основного технологічного обладнання, та інші фонди (табл. .3.1):

30389,4+183168,6+183893+141366+55785+55331,5+37411=874126,50 грн.

б) поточний ремонт обладнання. Затрати приймаємо у розмірі 6% від балансової вартості перерахованого вище обладнання (табл. .3.1):

2834741,84·0,06=170084,51 грн.

в) утримання обладнання. Затрати складають із зарплатні ремонтної та чергової групі та відчислювань від зарплатні: 1519440,56 грн.

Разом по статті 6:

874126,50 +170084,51+1519440,56 =2563651,57 грн

Сума статей 1-6 складає величину основних витрат:

155375510,43+14033389,86+1729059,1+172905,91+2563651,57=173874516,9 грн.

Затрати по статті 7 "Цехові витрати" складають із слідуючих витрат:

а) утримування цехового персоналу включає загально річну зарплатню ІТР, службовців, спеціалістів, допоміжних робітників та відчислення на зарплатню (38,86% суми заробітних плат перелічених категорій).

550225,6·1,3886=764043,3 грн.

б) затрати на амортизацію будівель, споруд (табл.3.1):

561293+1169089=1730382 грн.

в) затрати на поточний ремонт та утримання будівель цеху приймаємо в розмірі 2% від балансової вартості будівель:

(7016159,17+14613608,4) ·0,02=432595,35 грн.

Разом за статтею: 2927020,65

Сума статей 1-7 складає цехову собівартість: 176801537,6 грн.

Стаття 8. Загальнозаводські витрати дорівнюють 5% від різниці цехової собівартості та статей "сировина та матеріали":

(176756113,30-155375510,43) ·0,05=1069030,144 грн.

Виробнича собівартість дорівнює:

176801537,6+1069030,144=177870567,7

Затрати по статті 9 "Позавиробничі витрати" приймаємо у розмірі 1,0% від виробничою собівартості: 1778705,677 грн.

Сума виробничої собівартості та поза виробничих витрат складає повну собівартість: 179649273,4 грн (на одиницю 555,5).

Визначимо крапку беззбитковості:

де Ипост=4400676,35 грн/рік;

Цод=670 - оптова ціна підприємства, грн. /од;

Иперод = 555,5 - умовно-змінні витрати у собівартості одиниці продукції, грн. /од

т/рік

6. Розрахунок техніко-економічних показників проектуємого цеху

6.1 Прибуток та витрати на 1 грн. товарної продукції

Прибуток від реалізації продукції обчислюється за формулою:

П= (Ц - Спр) ·Аr

де Аr =273900 т - річний випуск продукції;

Спр=555,5 грн/т - собівартість продукції по проекту.

П= (670 - 555,5) 273900=31361550 грн.

витрати на 1 гривню товарної продукції (грн/грн) визначаємо за формулою:

,

де Сзаг=179649273,4 грн - собівартість річного випуску продукції, грн.

ТП=670273900=183513000 грн. - вартість товарної продукції;

Зтп=179649273,4 /183513000=0,98 грн

6.2 Фондовіддача

Фондовіддача визначається, як:

Ф0=ТП/К1,

де К1=24464509,41 грн - вартість основних виробничих фондів цеху:

Ф0=183513000/24464509,41 =7,5 грн/грн.

6.3 Розрахунок продуктивності праці

Розрахунок продуктивності праці працюючих визначається:

ПТ=ТП/Чпр

де Чпр =112 чол. - облікова кількість працюючих людей,

ПТ=183513000/112=1638509 грн/ (рік·люд)

Продуктивність праці робітників визначається за формулою:

ПТр= Аrр

де Чр =84 люд. - облікова кількість робітників.

ПТр=273900/84=3261 т / (рік·люд)

Середня заробітна платня працюючих розраховується за формулою:

ЗПпр=ФЗП/Чпр=1901965/112=16981,83грн/ (рік·люд)

де ФЗП=1901965 грн - общерічний фонд заробітної платні усіх працюючих.

Середній заробіток робітника розраховується за формулою:

ЗПр=ФЗПробр=1351739/84=16092,13грн/ (рік·люд)

6.4 Термін окупності

Термін окупності визначається за формулою:

Ток=К/П=24464509,41/31361550=0,78 року

6.5 Рентабельність продукції

Рентабельність продукції визначається в розрахунку на одну натуральну одиницю:

де П - прибуток на 1т продукції, грн.:

П= 670 - 555,5=114,5 грн.

Всі техніко-економічні показання зводимо у табл. 6.1.

Таблиця 6.1.

Показники

Одиниці вимірювання

Проектний цех

Випуск продукції

- у натуральному вираженні

тис. т

273900

- у вартісному вираженні

грн

183513000

Капітальні вкладення загальні

грн

24464509,41

Чисельність працівників

люд

112

Продуктивність праці

грн. / (рік·люд)

1638509

Собівартість продукції

грн.

179649273,4

Прибуток

грн. /рік

31361550

Термін окупності капітальних вкладень

рік

0,78

Рентабельність

%

20,6

7. Література

1. Регламент ВАТ "ДніпрАЗОТ"

2. Методичні вказівки до виконання організаційно - економічної частини дипломного проекту (для студентів 5-го курсу усіх технологічних спеціальностей). Укр. .: В. Багрова, Л.О. Аксьонова. - Дніпропетровськ, УДХТУ, 2003. - 32с.


Подобные документы

 • Призначення механічного цеху, склад його дільниць і відділень. Характеристика його виробничої програми. Обгрунтування методу організації виробництва. Технологічний процес і техніко-економічні показники роботи цеху. Вибір технологічного устаткування.

  курсовая работа [124,9 K], добавлен 27.02.2012

 • Розрахунок необхідної виробничої площі та кількості обладнання для механічних відділень цеху. Складання відомості робочого складу працівників. Вибір підйомних та транспортних засобів цеху. Порядок визначення річної потреби в матеріалах та енергії.

  курсовая работа [128,9 K], добавлен 05.11.2012

 • Описання технологічного процесу обробки кишок. Розрахунок кількості сировини та готової продукції. Підбір та розрахунок технологічного обладнання для кишкового цеху. Організація контролю виробництва та вимоги до якості сировини і готової продукції.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 17.06.2011

 • Розробка маршруту обробки деталі. Розрахунок виробничої програми цеху, обладнання для непоточного виробництва. Визначення чисельності працюючих механічного цеху. Технологічне планування цеху та розрахунок його виробничої площі. План і переріз цеху.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.12.2011

 • Марка метолу і види заготівок, вживані для виготовлення деталей при ремонті устаткування цеху, економічне обґрунтування вибору заготівок. Види і причини браку при виготовленні деталі. Технологічна характеристика верстата 16 К50П. Вимірювальні інструменти.

  отчет по практике [35,0 K], добавлен 20.01.2011

 • Техніко-економічне обґрунтування проекту холодного цеху пивного ресторану на 100 посадочних місць з пивним баром. Розрахунок виробничої програми підприємства. Побудова ліній приготування страв. Розрахунок обладнання, площі цеху і чисельності персоналу.

  курсовая работа [202,9 K], добавлен 14.01.2021

 • Службове призначення і конструктивна характеристика насоса, технічні вимоги та методи виготовлення його деталей. Розробка та обґрунтування принципу дії пристрою та його розрахункової схеми. Проектування цеху і системи керування технологічним процесом.

  дипломная работа [2,2 M], добавлен 14.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.