Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Особливості та переваги потокового виробництва деталей. Розрахунок кількості обладнання, його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу. Розрахунок техніко-економічних показників потокової лінії. Собівартість та ціна деталі.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.02.2009
Размер файла 153,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

З(б) = 300 * 40 = 12000 грн.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 2.9.

Таблиця 2.9а

Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання

Найменування статей витрат

Сума, грн.

Витрати на електричну енергію

73609,72

Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб

372,32

Витрати на воду для технологічних потреб

21,43

Витрати на утримання обладнання

38870

Витрати на планові ТОіР

775,66

Вартість допоміжних матеріалів

950

Амортизаційні відрахування

236018,64

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань

12600

Разом

363217,8

Таблиця 2.9а

Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання

Найменування статей витрат

Сума, грн.

Витрати на електричну енергію

98511,52

Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб

352,72

Витрати на воду для технологічних потреб

21,43

Витрати на утримання обладнання

45655

Витрати на планові ТОіР

734,83

Вартість допоміжних матеріалів

900

Амортизаційні відрахування

277217,16

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань

12000

Разом

435392,66

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання розподіляються на собівартість окремих виробів пропорційно сумі тарифної заробітної плати основних виробничих робітників:

ВВУЕО =

сума витрат на утримання і

експлуатацію обладнання, згідно кошторису

*100%, (2.29)

тарифний фонд заробітної плати

основних виробничих робітників

де ВВУЕО - відсоток витрат на утримання і експлуатацію обладнання.

ВВУЕО а = (363217,8 / 562140) * 100 = 64,61%

ВВУЕО б = (435392,66 / 493020) * 100 = 88,31%

2.13. Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат

2.13.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом

В цій статті враховуємо заробітну плату службовців дільниці, а також всі нарахування на неї цієї категорії працівників.

Фонд заробітної платні службовців зі всіма нарахуваннями та доплатами для обох варіантів складає 29832 грн. за рік.

2.13.2. Витрати на електричну енергію для освітлення

Кількість електроенергії, що витрачається для освітлення, визначаємо по формулі:

=Трос*S*qе, (2.30)

де Трос - річне число годин освітлення (Трос=2700 годин);

S - площа дільниці, м2;

qе - питомі витрати електроенергії на освітлення 1 м2 площі (прийняти рівними 0,015 кВт*година плюс 5% на чергове освітлення).

(а) = 2700 * 257 * 0,015 * 1,05 = 10928,93 кВт*час

(б) = 2700 * 262 * 0,015 * 1,05 = 11141,55 кВт*час

Розрахунок грошових витрат визначається по формулі:

=*Сел, (2.31)

де Сел - вартість 1 кВт*години.

(а) = 10928,93 * 0,4235 = 4628,40 грн.

(б) = 11141,55 * 0,4235 = 4718,45 грн.

2.13.3. Витрати на пару для опалення

Витрати на пару для опалення визначаються виходячи з норми її витрачання на 1 м3 виробничого приміщення та тарифів на теплову енергію. Вартість теплової енергії (Вте) визначаємо за формулою:

Вте=S*h*Троп*qп*іп*Цте, (2.32)

де S - площа дільниці, м2;

h - висота приміщення, м (дорівнює h = 5-8 м);

Троп - річна тривалість опалювального сезону, годин;

qп - норма витрати пари в годину на нагрівання 1 м3 приміщення до температури +20?С (дорівнює 0,00037 т/годину);

іп -тепловміст 1 т пари, Гкал/т (дорівнює 0,75 Гкал/т);

Цте - тариф на теплову енергію, грн./Гкал (дорівнює 50 грн./Гкал).

Троп = (17+30+31+31+28+31+15) * 24 = 4392 години

Вте (а) = 257 * 8 * 4392 * 0,00037 * 0,75 * 50 = 125290,58 грн.

Вте (б) = 262 * 8 * 4392 * 0,00037 * 0,75 * 50 = 127728,14 грн.

2.13.4. Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв приймаємо в розмірі 1-2% від їх вартості.

В рем (а) = 80955 * 0,01 = 809,55 грн.

В рем (б) = 82530 * 0,01 = 825,3 грн.

2.13.4. Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв

Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв визначаємо по таблиці 2.3.

А буд (а) = 1619,1 * 4 = 6476,4 грн.

А буд (б) = 1650,6 * 4 = 6602,4 грн.

2.13.5. Витрати на охорону праці і техніку безпеки

Витрати на охорону праці і техніку безпеки визначаємо укрупнено в розмірі 15-30 грн. на одного працюючого.

В ОТіТБ (а) = (42 + 12 + 4) * 15 = 870 грн.

В ОТіТБ (б) = (40 + 10 + 4) * 15 = 810 грн.

2.13.6. Витрати по винахідництву та раціоналізації

Витрати по винахідництву та раціоналізації приймаємо в розмірі 25-40 грн. на одного працюючого.

В винах. (а) = 58 * 25 = 1450 грн.

В винах.(б) = 54 * 25 = 1350 грн.

2.13.7. Інші витрати

Інші витрати визначаємо в розмірі 5% від суми витрат по попереднім статтям.

На основі проведених розрахунків складаємо кошторис загальновиробничих витрат у формі таблиці 2.10.

Таблиця 2.10а - Кошторис загальновиробничих витрат

Найменування статей витрат

Сума, грн.

Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом

29832

Витрати на електричну енергію для освітлення

4628,40

Витрати на пару для опалення

125290,58

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв

809,55

Амортизація будівель, споруд і передаточних пристроїв

6476,4

Витрати на охорону праці і техніку безпеки

870

Витрати по винахідництву та раціоналізації

1450

Інші витрати

8467,85

Разом

177824,78

Таблиця 2.10б - Кошторис загальновиробничих витрат

Найменування статей витрат

Сума, грн.

Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом

29832

Витрати на електричну енергію для освітлення

4718,45

Витрати на пару для опалення

127728,14

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв

825,3

Амортизація будівель, споруд і передаточних пристроїв

6602,4

Витрати на охорону праці і техніку безпеки

810

Витрати по винахідництву та раціоналізації

1350

Інші витрати

8593,31

Разом

180459,6

Загальновиробничі витрати розподіляються на собівартість окремих виробів пропорційно сумі тарифної заробітної плати основних виробничих робітників і сумі витрат на утримання і експлуатацію обладнання:

ВЗВВ=

сума загальновиробничих витрат згідно кошторису *100%

(2.33)

тарифний фонд заробітної плати основних виробничих робітників

+

витрати на утримання і експлуатацію обладнання

де ВЗВВ - відсоток загально виробничих витрат.

ВЗВВ (а) = (177824,78 * 100) / (562140 + 363217,8) = 19,22%

ВЗВВ (б) = (180459,6 * 100) / (493020 + 435392,66) = 19,43%

2.14. Калькулювання собівартості та ціни деталі

Калькуляцію (розрахунок) собівартості звичайно складають на одну деталь (таблиця 2.10).

Таблиця 2.11 - Калькуляція собівартості та ціни деталі

Найменування статті калькуляції

Сума, грн.

Варіант

А

Б

Основні матеріали

16,52

16,52

Транспортно-заготівельні витрати

0,5

0,5

Зворотні відходи

-0,45

-0,45

Разом за відрахуванням зворотних відходів

16,57

16,57

Основна заробітна плата виробничих робітників

12,91

11,32

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

1,03

0,91

Відрахування на соціальні потреби

5,33

4,68

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

8,34

10,0

Загальновиробничі витрати

4,08

4,14

Інші виробничі витрати

0,97

0,95

Разом виробнича собівартість

49,23

48,57

Адміністративні витрати

4,25

4,26

Витрати на збут

0,98

0,97

Разом повна собівартість

54,46

53,81

Прибуток

10,89

10,76

Оптова ціна підприємства

65,36

64,57

Податок на добавлену вартість

13,07

12,91

Відпускна ціна

78,43

77,48

Порядок розрахунку статей витрат наступний.

Вартість основних матеріалів (ВОМ) визначається по формулі:

ВОМ=НВМ*ЦМ, (2.34)

де НВМ - норма витрат металу, кг/шт.(таблиця 1.2);

ЦМ - ціна придбання металу без податку на добавлену вартість, грн./кг.

ВОМ = 8,26 * 2,0 = 16,52 грн.

Транспортно-заготівельні витрати прийняли в розмірі 3 - 5% від вартості основних матеріалів.

ВТ-З = 0,03 * 16,52 = 0,5 грн.

Вартість зворотних відходів (ВЗВ) визначаємо по формулі:

ВЗВ=(НВМ-МЧ)*КБВ*ЦВ, (2.35)

де МЧ - чиста маса деталі, кг;

КБВ - коефіцієнт, що враховує безповоротні втрати матеріалу (металу) (прийняти КБВ=0,85-0,9);

ЦВ - ціна відходів, грн./кг (ЦВ=10-20% від ЦМ).

ВЗВ = (8,26 - 7,02) * 0,9 * 0,4 = 0,45 грн.

Вартість зворотних відходів віднімаємо від вартості основних матеріалів.

Основна заробітна плата виробничих робітників (ЗПосн) визначається по формулі:

ЗПосн=Кд*, (2.36)

де Кд - коефіцієнт, що враховує рівень доплат (Кд=1,04 - 1,24);

т - число операцій технологічного процесу;

Рі - розцінка на і-тій операції, грн./шт.

Розцінку на і-ій операції розраховуємо по формулі:

(2.37)

Розрахунок розцінки на і-тій операції наведено в таблиці 2.5. Звідти також береться сумарне значення цього показника по всіх операціях для варіантів А та Б. Враховуючи це, можна одразу перейти до розрахунку основної заробітної плати:

ЗПосн а = 10,41 * 1,24 = 12,91 грн.

ЗПосн б = 9,13 * 1,24 = 11,32 грн.

Додаткова заробітна плата виробничих робітників складає 8 - 10% від основної заробітної плати, а відрахування на соціальне страхування - % від суми основної і додаткової заробітної плати відповідно з діючими в поточному році нормативами нарахувань.

ЗПдоп а = 12,91 * 0,08 = 1,03 грн.

ЗПдоп б = 11,32 * 0,08 = 0,91 грн.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання (ВУЕО) визначаються по формулі:

(2.38)

ВУЕО (а) = (64,61 * 12,91) / 100 = 8,34 грн.

ВУЕО (б) = (88,31 * 11,32) / 100 = 10,0 грн.

Загальновиробничі витрати (ЗВВ) визначаються за формулою:

(2.39)

ЗВВ а = 19,22 * (12,91 + 8,34) / 100 = 4,08 грн.

ЗВВ б = 19,43 * (11,32 + 10,0) / 100 = 4,14 грн.

Інші витрати складають до 2% від виробничої собівартості.

Адміністративні витрати прийняти в розмірі 20% від суми тарифної зарплати виробничих робітників та витрат на утримання та експлуатацію обладнання.

Витрати на збут прийняти в розмірі 2% - 5% виробничої собівартості.

Повна собівартість складається із суми виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут.

Прибуток можна прийняти в розмірі 10 - 20% повної собівартості деталі.

Оптова ціна деталі дорівнює сумі повної собівартості та прибутку.

Податок на добавлену вартість складає 20% оптової ціни підприємства.

Відпускна ціна є сума оптової ціни підприємства та податку на добавлену вартість.

Всі ці процентні розрахунки проведені для двох варіантів А і Б, та вказані у таблиці 2.11.

3. Розрахунок техніко-економічних показників дільниці (потокової лінії)

Більша частина кількісних показників уже була розрахована в попередніх розділах проекту. Деякі показники, особливо група якісних показників, вимагає додаткових розрахунків. Так, річну програму в вартісному вираженні визначаємо множенням оптової ціни деталі на річну програму випуску в штуках. Аналогічно річну програму в нормо-годинах визначаємо множенням сумарної трудомісткості виготовлення деталі на річну програму її випуску в штуках.

Продуктивність праці (ПП) по дільниці визначаємо по формулі:

, (3.1)

де Nрг - річний випуск продукції, грн.;

ппр - загальна чисельність працюючих на дільниці, чол.

ПП (а) = 4235177,98 / 59 = 73020,31 грн./чел.

ПП (б) = 4184132,32 / 54 = 77483,93 грн./чел.

Випуск продукції з 1 м2 виробничої площі (ВS) в грн./м2 визначаємо по формулі:

, (3.2)

де S - загальна площа дільниці, м2.

ВS (а) = 4235177,98 / 257 = 16479,29 м2

ВS (б) = 4184132,32 / 262 = 15969,97 м2

Випуск продукції з одного робочого місця (Врм) визначається по формулі:

, (3.3)

де прм - загальна кількість робочих місць, одиниць.

Врм (а) = 4235177,98 / 19 = 222904 ед.

Врм (б) = 4184132,32 / 18 = 232452 ед.

Фондовіддача (Фв) визначається по формулі:

, (3.4)

де ВВФ - загальна вартість виробничих фондів, грн.

Фв (а) = 4235177,98 / 1803065,31 = 2,35

Фв (б) = 4184132,32 / 2098967,27 = 1,99

Фондомісткість продукції (ФМ) визначається як:

(3.5)

ФМ (а) = 1 / 2,35 = 0,43

ФМ (б) = 1 / 1,99 = 0,5

Фондоозброєність праці (ФОП) визначається по формулі:

(3.6)

ФОП (а) = 1803065,31 / 58 = 31087,33 грн.

ФОП (б) = 2098967,27 / 54 = 38869,76 грн.

Рентабельність виробництва (Р) визначається як:

, (3.7)

де Пр - сума прибутку, грн.

Ра = (588219,16 / 1803065,31) * 100 = 32,62%

Рб = (581129,49 / 2098967,27) * 100 = 27,69%

Розрахунки приводяться для двох варіантів А і Б.

Всі розраховані техніко-економічні показники потокової лінії зведено у таблицю 3.1.

Таблиця 3.1- Техніко-економічні показники потокової лінії

Найменування показників

Чисельна величина (А)

Чисельна величина (Б)

1

2

3

Кількісні показники 

 

 

Річна програма випуску деталей, шт./рік

54000

54000

Товарна продукція, грн.

4235177,98

4184132,32

Трудомісткість річного випуску, нормо-годин

0,73

0,77

Вартість основних фондів, грн.

1202043,54

1399311,51

Вартість оборотних засобів, грн.

601021,77

699655,76

Вартість виробничих фондів, грн.

1803065,31

2098967,27

Виробнича площа, м2

257

262

Кількість верстатів, шт.

19

18

Число працюючих, чол.

59

54

у тому числі:

основних робітників

42

40

допоміжних робітників

13

10

службовців

4

4

Річний фонд заробітної плати, грн. 

1494694,71

1333777,04

у тому числі: 

основних робітників

971588,72

852123,44

допоміжних робітників

493273,99

451821,6

службовців

29832

29832

Повна собівартість деталі, грн.

54,46

53,81

Прибуток: 

на деталь, грн.

10,89

10,76

на річну програму, грн.

588219,16

581129,49

Якісні показники 

Продуктивність праці (виробіток на одного працюючого), грн./чол.

73020,31

77483,93

Випуск продукції з 1 м2 виробничої площі, грн./м2

16479,29

15969,97

Випуск продукції з 1 робочого місця, грн./ роб. місце

222904

232452

Фондовіддача, грн./грн.

2,35

1,99

Фондомісткість, грн./грн.

0,43

0,5

Фондоозброєність праці, грн./чол.

31087,33

38869,76

Рентабельність виробництва, %

32,62

27,69

висновки

В даному курсовому проекті проведене проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників для двох варіантів розрахунку: з використанням верстату 3а та верстата 3б. При виконанні курсового проекту була використана навчально-методична література та нормативно-довідкові дані.

Результатом проведених розрахунків стало отримання якісних показників виробництва. Для даного випадку для кожного з варіантів вони дуже різнопланові. Але найбільш важливий показник - рентабельність - красномовно говорить за те, щоби зупинитися на використанні верстату 3а.

Список джерел інформації

1. М.Е. Егоров. Основы проектирования машиностроительных заводов. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. школа, 1969 - 464с.

2. С.М. Мерков. Проектирование участка механического цеха.

3. Организация и планирование машиностроительного завода // уч. пособие под ред. И.М. Разумова - 3-е изд., перер. и доп. - М.: «Машиностроение», 1974 - 597 с.

4. Организация, планирование и управление на приборостроительных предприятиях // уч. пособие под ред. В.А. Мищенко и Н.И. Погорелова - Киев УМК ВО, 1992 - 400 с.

5. Перерва П.Г., Погорелов Н.И. Маркетинг машиностроительной продукции // уч. пособие под ред. Погорелова Н.И., Киев, ИСМО МО Украины, 1997 - 176 с.

6. Типовая система технического обслуживания и ремонта металлорежущего оборудования. М.: ЭНИМС, 1987 - 672 с.

7. Економіка та організація праці // уч. посібник за ред. Перерви П.Г., Погорєлова М.І., Х.:НТУ «ХПІ», 2006 - 587 с.


Подобные документы

 • Аналіз технологічності, базовий маршрутний процес обробки. Нормування технологічного процесу. Синтез варіантів компонування автоматичних ліній. Вибір транспортно-завантажувальної системи. Розрахунок економічних показників, робота автоматичної лінії.

  курсовая работа [127,0 K], добавлен 03.12.2010

 • Складання проекту механічної дільниці для обробки деталі "Корпус". Вивчення типового маршрутного технологічного процесу обробки деталі,розрахунок трудомісткості. Визначення серійності виробництва, розрахунок необхідної кількості верстатів та площ.

  курсовая работа [543,9 K], добавлен 04.07.2010

 • Вибір матеріалів, розрахунок вибору заготовки. Використання технологічного оснащення та методи контролю. Розрахунок спеціального пристрою для механічної обробки шпинделя. Проектування дільниці механічного цеху, охорона праці. Оцінка ефективності рішень.

  дипломная работа [641,9 K], добавлен 23.06.2009

 • Розробка структури технологічного процесу пакування пива, транспортних і допоміжних процесів. Визначення кількості одиниць основного технологічного обладнання. Розрахунок продуктивності лінії. Розрахунок матеріальних потоків лінії та кількості персоналу.

  курсовая работа [142,6 K], добавлен 11.05.2011

 • Вибір методу організації виробничого процесу. Визначення фондів часу роботи обладнання і працівників. Розрахунок кількості обладнання потокової лінії з виготовлення кришки Кр3. Визначення площі механічної дільниці. Організація допоміжних господарств.

  контрольная работа [101,9 K], добавлен 24.12.2012

 • Основні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи з автоматизації виробництва, її розділи. Вибір типу виробництва і розрахунок виробничої програми по місяцях і кварталах. Розрахунок основних параметрів потокової лінії. Формування кошторису затрат.

  методичка [72,8 K], добавлен 16.01.2011

 • Визначення річного випуску деталей. Планування обладнання на дільниці. Розрахунок кількості верстатів, коефіцієнту їх використання, числа виробничо-промислового персоналу; вартості матеріалів; фонду заробітної плати робітників; повної собівартості виробу.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 18.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.