Проектування дільниці механічної обробки деталі "барабан"

Визначення річного випуску деталей. Планування обладнання на дільниці. Розрахунок кількості верстатів, коефіцієнту їх використання, числа виробничо-промислового персоналу; вартості матеріалів; фонду заробітної плати робітників; повної собівартості виробу.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.11.2011
Размер файла 65,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

В своєму курсовому проекті я розраховую ціну і проектую дільницю для виготовлення деталі “барабан”.

Ціллю є отримання практичних навичок у проектуванні дільниці механічної обробки деталі “барабан” та розрахунку її собівартості.

Деталь виготовляється зі сталі 20Х13. Маса деталі 17,8 кг. Маса заготівки 24,93 кг. Тип виробництва середньосерійний.

Організаційна частина здійснюється на основі розробленого технологічного процесу обробки деталі “барабан”, де провідною операцією є операція на довбувальному верстаті марки 7А412.

У цьому розділі:

визначається річний випуск деталей;

розраховується кількість верстатів та коефіцієнт їхнього використання ;

визначається число виробничо-промислового персоналу;

проектується дільниця.

У економічній частині курсового проекту проводиться розрахунок:

вартості основних матеріалів;

величини середньомісячної заробітної плати робітників;

повна собівартість деталі.

1. Організаційна частина

1.1 Розрахунок річного приведеного обсягу випуску деталей. Розрахунок норм штучно-калькуляційного часу і розцінок

1.1.1 Річний приведений випуск деталей (умовна кількість типових деталей трудомісткість обробки яких дорівнює трудомісткості усіх деталей закріплених за дільницею) розраховується виходячи з виробничої потужності дільниці та найбільш раціонального використання обладнання за формулою:

, шт. (2.1)

де - фонд дійсної роботи одного верстата, годин;

Середній фонд приймаємо у розмірі 4015 год. (при умові двухзмінного режиму роботи).

Кз - коефіцієнт завантаження верстата (0,8 - 0,85);

- норма штучного часу на провідній операції, хвилин;

- коефіцієнт допустимих втрат на переналагодження (при середньосерійному виробництві = 0,05 - 0,08).

шт.

Приймаємо Nпр = 61000 шт.

1.1.2 Річний обсяг випуску деталі фланець розраховується в інтервалі:

, шт. (2.2)

Де Кзо - коефіцієнт закріплення операції (Кзо = 11 - 20).

шт.

Приймаємо Nр = 5500

1.1.3 Кількість найменувань деталей які будуть оброблятися на дільниці розраховуються за формулою:

, шт. (2.3)

шт.

За умовою рівномірного випуску продукції протягом року mд = Кзо, що відповідає обраному типу виробництва - середньосерійному.

1.1.4 Мінімальна кількість деталей в партії розраховується за формулою:

, (шт.); (2.4)

де - підготовчо-законодавчий час на провідній операції.

шт.

Розрахункова величина партії корегується таким чином, щоб вона була не менше півзмінного випуску деталей і при цьому кратна річному обсягу випуску деталей.

Приймаємо шт.

Випуск деталей за половину зміни визначається за формулою:

, (шт.); (2.5)

де - оперативний час за зміну, хвилин;

- оперативний час на провідній операції, Топ = То + Тд

шт.

Кількість запусків шт. (2.6)

1.1.5 Норма штучно калькуляційного часу визначається за формулою:

, хв. (2.7)

Операція 010:

хв.

На всіх інших операціях розрахунок ведемо аналогічно.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 1

1.1.6 Відрядна розцінка на кожну операцію техпроцесу виготовлення деталей розраховується за формулою:

, грн. (2.8)

Операція 010:

грн.

На всіх інших операціях розрахунок ведемо аналогічно.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 1

1.1.7 Річна трудомісткість приведеного випуску продукції розраховується за формулою:

, н - год. (2.9)

Операція 010:

н-год.

На всіх інших операціях розрахунок ведемо аналогічно.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 1

Таблиця 1. Норми штучно калькуляційного часу та розцінки на деталь.

№ операції

Т шт, хв.

Т пз,

хв.

,

шт.

Т шт.к,

хв.

Розряд

Сгод,

грн.

Р від,

грн.

N пр,

шт.

Q,

н-год.

010

10,54

13,65

125

10,65

2

1,633

0,13

61000

3750

025

12,08

28

12,30

4

1,633

0,11

3377

040

3,01

18,5

3,16

3

1,33

0,11

3993

050

5,99

14,4

6,1

3

1,33

0,09

3279

Разом

31,62

32,21

1,09

34861

Характеристика середньосерійного типу виробництва.

На робочих місцях середньосерійного типу виробництва виконуються операції над обмеженою номенклатурою деталей, які обробляються періодично партіями. застосовується універсальне та спеціальне обладнання, що розміщується як технологічними групами так і за предметним принципом.

Кваліфікація робітників - середня, окрім висококваліфікованих спеціалістів що працюють на верстатах з ЧПК та на гнучких автоматичних лініях.

1.2 Розрахункова кількість верстатів на кожній операції визначається за трудомісткістю обробки річного приведеного випуску деталей визначається за формулою:

, шт. (2.10)

Де Квн - плановий коефіцієнт виконання норм (приймаємо Квн = 1,0 для верстатів з ЧПК, автоматів, напівавтоматів; для універсальних верстатів Квн = 1,05 1,2).

- фонд дійсної роботи обладнання на рік, (год.). Розраховується за формулою:

; (2.11)

де- фонд часу роботи обладнання протягом року:

у 2002 р. дорівнює 4036 годин.

- втрати часу роботи обладнання, які пов'язані з його плановим ремонтом ( = 2% для верстатів масою до 10 т., = 4% для верстатів 10 100 т.) до 10 т.;

від 10 до 100 т..

Кількість верстатів по операціям дорівнює:

Операція 010:

Приймаю =3.

Коефіцієнт використання верстатів дорівнює:

(2.12)

Операція 010:

На всіх інших операціях розрахунок ведемо аналогічно.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 2

Середній коефіцієнт використання обладнання на дільниці дорівнює:

(2.13)

де m - кількість операцій.

Таблиця 2: Розрахунок необхідної кількості верстатів на дільниці.

№ операції

Тип та модель верстата

Q, н-год

, час

Квн

Кв

Розмір станка

010

16К20

10827,5

3955,28

1,1

0,83

3

2,49

2505Ч1190

025

16К20Т1

12505

1

0,79

4

3,16

3700Ч1770

040

7А412

3212,67

1,1

0,74

1

0,74

1950Ч980

050

2А620

6201,67

3874,56

1,1

0,73

2

1,46

3800Ч2000

Разом

26607,19

0,79

10

7,85

1.3 Розрахунок чисельності персоналу дільниці

1.3.1 Визначення можливості багатоверстатного обслуговування

Можливість використання багатоверстатного обслуговування аналізується лише на тих операціях, які відповідають таким умовам:

Операція виконується на верстатах з ЧПК, автоматах та напівавтоматах.

На операції встановлено не менше 2-х верстатів дублерів.

Тца > Тдоп

Тца 3 хв.

Кількість верстатів дублерів розраховується за формулою:

, шт. (2.14)

де Тпер - час на перехід від верстата до верстата (Тпер = 0,1 - 0,5).

Операція 025:

шт.

Приймаю верст.

1.3.2 Розрахунок чисельності основних робітників на дільниці

Чисельність робітників визначається по кожній операції за трудомісткості працівників:

, чол. (2.15)

- фонд дійсної роботи одного робітника протягом року, год.

, год.

- фонд номінальної роботи одного робітника протягом року, год. У 2002 р. .

В - витрати часу за регламентом.

Приймаємо В = 11,5%

Операція 010:

чол.

На всіх інших операціях розрахунок ведемо аналогічно.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 3

Таблиця 3. Розрахунок чисельності основних робітників на дільниці.

№ операції

nв,

шт.

Професії робітників

Розряд робіт

Q,

н-год

Sб,

шт.

Рр,

чол.

Рпр,

Чол.

В тому числі за змінами

1

2

010

3

Токар

2

10827,5

1

5,51

5

3

2

025

4

Оператор верстатів з ЧПК

4

12505

2

3,5

4

2

2

040

1

Довбальник

3

3212,67

1

1,64

2

1

1

050

2

Свердлуваль-ник

3

6201,67

1

3,16

3

2

1

Разом

10

26607,19

13,81

14

8

7

1.3.3 Розрахунок продуктивності праці виробничих робітників

Продуктивності праці виробничих робітників визначається як виробіток продукції в н-год на одного виробничого робітника за формулою:

, н-год.

н-год.

Зростання продуктивності праці планується у розмірах:

1.3.4 Розрахунок кількості допоміжних робітників

Чисельність допоміжних робітників при наближених розрахунках встановлюється у відсотковому відношенні до основних робітників (для механічних цехів серійного типу виробництва у розмірі 40 - 50%).

чол. (2.16)

чол.

В тому числі за професіями:

Контролер 1 чол., комірник 1 чол., верстатник по ремонту обладнання 2 чол., транспортні робітники 2 чол.

1.3.5 Розрахунок кількості керівників, спеціалістів, службовців

Чисельність керівників визначається на дільниці виходячи з кількості змін і норм керованості (для серійного типу - 15-20 робітників на 1 майстра).

Приймаю 2 чол., з них старший майстер - 1 чол., змінний майстер - 1 чол.

Чисельність спеціалістів при наближених розрахунках приймається в відсотковому відношенні до чисельності основних і допоміжних робітників.

, чол. (2.17)

чол.

Приймаю 2 чол., з них за професією:

Технік-технолог - 1 чол., інженер-механік - 1 чол.

Чисельність службовців приймаю у відсотковому відношенню до основних і допоміжних робітників.

,чол. (2.18)

чол.

Приймаю 1 чол., за професією табельник.

Всі попередні розрахунки зведені в таблиці 4.

Таблиця 4. Зведена відомість чисельності персоналу дільниці.

Категорії по професіям працівників

Чисельність, чол.

1. Основні виробничі робітники,

в тому числі за професіями:

14

1.1. Оператор верстатів с ЧПК

4

1.2. Токар

5

1.3. Довбувальник

2

1.4. Свердлувальник

3

2. Допоміжні робітники,

в тому числі за професіями:

6

2.1. Контролер

1

2.2. Комірник

1

2.3. Верстатник по ремонту обладнання

2

2.4. Транспортні робітники

2

3. Керівники, всього

за посадою

2

3.1. Старший майстер

1

3.2. Змінний майстер

1

4. Спеціалісти, всього

2

5. Службовці, всього

1

Разом

25

1.4 Організація робочих місць на дільниці

1.4.1 Проектування дільниці

При плануванні дільниці треба забезпечити прямоточність і послідовність проходження матеріалів, заготівок і виробів по стадіям обробки, максимальне використання виробничих площ, задовольняти вимогам охорони праці, техніки безпеки і протипожежної оборони.

Проектування верстатів рекомендують розробляти таким чином:

Насамперед на аркуші міліметрового паперу в масштабі 1:100 нанести сітку колон. Загальною шириною 18 м. Крок колон 6 м. Усього по довжині дільниці колон 6.

Вирізають з картону зображення контурів верстатів-темплетів у тому ж масштабі, що й план дільниці. Так як в мене 11 верстатів то мені потрібно 11 темплетів. Місце робітника біля верстата зображується околом діаметром 500 мм половина якого замальовується олівцем. Світла частина означає обличчя робітника і повинна бути обернена до верстата.

На плані дільниці розташовують темплети верстатів в можливу найкоротшу технологічну лінію, щоб заготівки не транспортувалися у процесі обробки кільцевим, петлеобразним траєкторіями. Обладнання розташоване по один бік проїзду. Ширина проїзду 2,5 м. Також на початку дільниці розташований склад заготівок, а в кінці дільниці склад готової продукції. Для кожної заготівки кольоровим олівцем вказують маршрут її руху.

Останнім етапом планування обладнання на дільниці є координирування його положення в залежності від розміщення колон та інших елементів дільниці. При проектуванні обладнання на дільниці треба видержувати норми відстаней між обладнанням та елементами будівлі. Треба мати на увазі те , що між боковим боком верстата і проходом, колоною - 800-1000 м; між лицевим боком верстата і тильним боком іншого верстата, колоною - 1,5 м; між лицьовим боком 2-х верстатів мінімум 2,5 м, а при багатоверстатному - 2 м; обладнання бажано розташовувати під прямим кутом до проходу; забезпечити вільний прохід до кожного верстату; обладнання розташоване в 1,2 ряди з мінімальним проходом - 1-1,5 м.

1.4.2 Робоче місце

Робоче місце оператора являє собою окрему виробничу дільницю, закріплену за одним робітником або зо бригадою робітників. Раціональна організація робочого місця збільшує ефективність використання верстатів з ЧПК і сприяє виконання роботи на них з найменшими витратами праці.

Основними факторами, впливаючими на організацію робочого місця, є технологічний процес і організації виробництва, а також система забезпечення робочого місця заготівками, технічною документацією, інструментом, ремонтно-обслуговуючим обладнанням.

Перед усім робоче місце повинно забезпечуватися необхідною кількістю заготівок, інструмента і пристроїв для безперебійної роботи протягом зміни. Площа робочого місця повинна бути такою, щоб, з одного боку, вона гарантувала оптимальні умови праці, а з іншого - була б економічно доцільною.

Раціональна організація робочого місця значною мірою впливає на підвищення продуктивності праці і займає важливе місце в планах наукової організації праці.

2. Економічна частина

2.1 Визначення вартості основних матеріалів

Вартість основних матеріалів визначається виходячи з вартості заготівки за вирахуванням сум реалізованих відходів за формулою:

М = Вз - Вв, грн. (3.1)

деВз - вартість заготівки
Вв - вартість відходів які реалізуються
Де Вз = mз Цз Ктз, грн.
Вв = mв Цв,
грн.
mз і mв - маса відповідно заготівки і відходів
Цз і Цв - ціна 1 кг відповідно заготівки і відходів
Ктз - коефіцієнт який враховує транспортно-заготівельні витрати
Вз =24,93·0,58·5,3·1,05=80,47 грн.
Вв = 5,13·0,1·0,58·5,3 =1,58 грн.
Розраховані дані перенесені в таблицю 5
деталь дільниця верстат собівартість
Таблиця 5. Розрахунок вартості основних матеріалів.

Показник

Величина

1 Марка матеріалу

2 Маса заготівки, кг

3 Ціна 1 кг заготівки, грн.

4 Вартість заготівки, грн.

5 Маса деталі, кг

6 Маса відходів, кг

7 Ціна 1 кг відходів, грн.

8 Вартість відходів, грн.

9 Вартість матеріалу за урахуванням відходів, грн.

10 Вартість витрат на основні матеріали на річну програму деталей за вирахуванням відходів

20Х13
24,93
3,07
76,63
17,8
5,13
0,31
1,58
75,05

4578050

2.2 Розрахунок річного фонду заробітної плати виробничих робітників і розміру їх середньо місячного заробітку

Річний фонд заробітної плати виробничих робітників складається з основної і додаткової заробітної плати за рік.

Зр = Зо.р. + Здод.р, грн. (3.2)

деЗо.р - річний фонд основної заробітної плати.

Здод.р. - річний фонд додаткової заробітної плати.

Річний фонд основної заробітної плати робітника розраховується за формулою:

Зо.р. = Зо Nпр, грн. (3.3)

Зо - основна заробітна плата основних робітників на деталь; визначається за формулою:

Зо = (Рвід·Кб), грн. (3.4)

Рвід - відрядна розцінка на операцію, грн.

Кб - коефіцієнт який враховує багатоверстатне обслуговування.

Розрахунок основної заробітної плати на деталь визначається в таблиці 6.

Таблиця 6. Розрахунок заробітної плати за деталь

№ операції

Розцінка відрядна

Кб

Зо

010

025

040

050

0,236

0,373

0,086

0,166

1

0,65

1

1

0,236

0,242

0,086

0,166

Разом

0,861

0,730

Приймаю Зо = 0,730 грн.

Річний фонд додаткової заробітної плати включає оплату відпустки, часу виконання державних обов'язків, доплат за надурочну роботу, роботу в нічну зміну та вихідні дні і т.д. Визначається за формулою:

Здод.р = Зор·Кдод, грн. (3.5)

Зор = Зо·Nпр, грн. (3.6)

Зор = 0,730·61000 = 44530 грн.

Кдод - коефіцієнт що враховує додаткову заробітну плату.

Кдод = 0,17

Здод.р = 44530·0,17 = 7570,10 грн.

Додаткова заробітна плата в розрахунках на одну деталь дорівнює:

Здод = Зо·Кдод = 0,730·0,17 = 0,12 грн.
Тоді річний фонд заробітної плати виробничих робітників дорівнює:
Зр = 44530 + 7570,10 = 52100,10 грн.
Середньомісячна заробітна плата основних робітників на дільниці дорівнює
, грн. (3.7)
грн.
Відрахування в фонди соціального призначення у розрахунку на одну деталь дорівнюють (розраховуються за ставкою 38% від фонду споживання)
, грн. (3.8)
грн.
2.3 Розрахунок накладних витрат
2.3.1 Розрахунок загальновиробничих витрат

Ці витрати складаються з витрат на управління цехами, дільницями, амортизацією основних засобів цеху, витрат на утримання електростанціії і ремонт основних засобів, витрати на вдосконалення технології і організації виробництва, на опалення, освітлення, водопостачання, охорону праці та обслуговування виробничого процесу.

Розмір цих витрат при наближених розрахунках, можна прийняти за даними базовою підприємства в розмірі 375% від основної заробітної плати основних робітників на деталь:

, грн. (3.9)

грн.

Ці витрати поділяються на постійні та змінні. До постійних витрат відносять витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними при зміні обсягу виробництва.

До змінних витрат належать витрати на обслуговування управління виробництвом, що змінюються прямопропорційно до зміни обсягу діяльності.

Розмір постійних загально виробничих витрат дорівнює:

, грн. (3.10)

грн.

Розмір змінних загально виробничих витрат дорівнює:

, грн. (3.11)

грн.

3.3.2Розрахунок адміністративних витрат

До адміністративних витрат відносять загально-господарчі витрати спрямовані на обслуговування і управління підприємством вцілому.

Загальні корпоративні витрати на оплату праці, на амортизацію будівель, споруд, транспорту загальногосподарчого призначення визначаються наближеним методом за даними базового підприємства в розмірі 282% від основної заробітної плати на деталь.

, грн. (3.12)

грн.

2.3.3 Витрати на збут

Витрати на збут включають витрати пов'язані з реалізацією продукції : витрати на транспорт, страхування, рекламу та дослідження ринку, на пакувальні матеріали, тару. Їх розмір при наближених розрахунках приймають у відсотках до основної заробітної плати на деталь (22,5%).

, грн. (3.13)

грн.

2.4 Розрахунок повної собівартості і ціни виробу

Повна собівартість деталі дорівнює:

С = М + Зо + Здод + Всоц + Взв + Вад + Взб, грн. (3.14)

С = 75,05 + 0,730 + 0,12 + 2,74 + 2,74 + 2,06 + 0,16 = 83,60 грн.

Ціна виробу дорівнює:

Ц = С + П, грн. (3.15)

деП - нормативний прибуток, грн.

, грн. (3.16)

грн.

Рн - норматив рентабельності; Рн = 25%

Ц = 83,60 + 20,90 = 104,50 грн.

Всі попередні розрахунки зводжу в таблицю 7

Таблиця 7. Калькуляція деталі.

Найменування статей

Сума, грн.

Матеріали за вирахуванням реалізації відходів

Основна заробітна плата основних робітників

Додаткова заробітна плата

Відрахування в фонди соціального призначення

Загальновиробничі витрати

Постійні

Змінні

Разом. Виробнича собівартість

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Разом. Собівартість

Нормативний прибуток

Ціна

75,5

0,730

0,12

2,74

1,72

1,02

2,06

0,16

83,60

20,90

104,50

2.5 Техніко-економічні показники дільниці

Розрахунок показників за цим розділом проводиться в табличному вигляді.

Таблиця 8. Техніко-економічні показники дільниці

Найменування статей

Величина

1. Річний приведений обсяг продукції:

1.1 У натуральному виразі, шт.

1.2 По трудомісткості, н-год

1.3 За повною собівартістю, грн.

2. Річний обсяг випуску деталей, шт.

3. Кількість обладнання, шт.

4. Середній коефіцієнт використання обладнання

5. Виробнича площа дільниці, м2

6. Загальна площа дільниці у розрахунках на одиницю обладнання

7. Чисельність працюючих:

Всього, чол.

У тому числі:

7.1 Основні виробничі працівники, чол.

7.2 Допоміжні виробничі працівники, чол.

7.3 Керівники, чол.

7.4 Спеціалісти, чол.

7.5 Службовці, чол.

8. Продуктивність праці

8.1 В натуральному виразі розраховується на 1 основного робітника, шт.

8.2 За трудомісткістю, н-год.

8.3 За собівартістю, грн.

9. Середньомісячна зарплата основних виробничих робітників, грн.

10. Собівартість деталі “барабан”, грн.

11. Ціна деталі, грн.

12. Матеріальні витрати на 1 грн. собівартості деталі

61000

34861

2031277

5500

10

0,79

308

25

14

6

2

2

1

4357,14

1900,561

364257,14

310,12

83,60

104,50

0,90

Література

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмету “Економіка, організація та планування виробництва”

Справочник технолога машиностроителя. В 2-х т. под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Ммещерякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Мащиностроение, 1986. 496 с., ил.

Нефёдов К.Н. Дипломное проектирование машиностроительных техникумов, издательство Москва.

Панов Ф.С., Травин А.И. “Работа на станках с ЧПУ”, Л. Лениздав, 1984 г., 278 стр.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Складання проекту механічної дільниці для обробки деталі "Корпус". Вивчення типового маршрутного технологічного процесу обробки деталі,розрахунок трудомісткості. Визначення серійності виробництва, розрахунок необхідної кількості верстатів та площ.

  курсовая работа [543,9 K], добавлен 04.07.2010

 • Визначення річного приведеного об’єму випуску деталей. Розрахунок розміру партії, устаткування на дільниці і коефіцієнта завантаження, характеристика фондів. Визначення вартості основних матеріалів. Економічна ефективність заходів та управління ними.

  курсовая работа [597,5 K], добавлен 31.01.2016

 • Визначення витрат часу і відрядної розцінки на одиницю продукції. Розрахунок потрібної кількості устаткування, визначення коефіцієнту його завантаження. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу. Розрахунок площі дільниці та вартості ОВФ.

  курсовая работа [124,6 K], добавлен 19.08.2012

 • Вибір матеріалів, розрахунок вибору заготовки. Використання технологічного оснащення та методи контролю. Розрахунок спеціального пристрою для механічної обробки шпинделя. Проектування дільниці механічного цеху, охорона праці. Оцінка ефективності рішень.

  дипломная работа [641,9 K], добавлен 23.06.2009

 • Вибір методу організації виробничого процесу. Визначення фондів часу роботи обладнання і працівників. Розрахунок кількості обладнання потокової лінії з виготовлення кришки Кр3. Визначення площі механічної дільниці. Організація допоміжних господарств.

  контрольная работа [101,9 K], добавлен 24.12.2012

 • Планово-операційна карта виготовлення вузла. Розрахунок кількості устаткування на дільниці і коефіцієнтів їх завантаження. Техніко-економічні показники дільниці. Калькуляція виробничої собівартості. Технічний маршрут виготовлення друкованої плати.

  курсовая работа [514,8 K], добавлен 14.02.2013

 • Особливості та переваги потокового виробництва деталей. Розрахунок кількості обладнання, його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу. Розрахунок техніко-економічних показників потокової лінії. Собівартість та ціна деталі.

  курсовая работа [153,1 K], добавлен 10.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.