Розробка дільниці по виготовленню приставки ФАПЧ до генератора ВЧ

Планово-операційна карта виготовлення вузла. Розрахунок кількості устаткування на дільниці і коефіцієнтів їх завантаження. Техніко-економічні показники дільниці. Калькуляція виробничої собівартості. Технічний маршрут виготовлення друкованої плати.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.02.2013
Размер файла 514,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Темою курсового проекту є розробка дільниці по виготовленню приставки ФАПЧ до генератора ВЧ, що може використовуватися, як у повсякденному житті, так і промисловості. Пристрій має велику надійність та малу енергетичну споживність, забезпечує роботоздатність в період довгого часу, хоча і є більш дорогим у зрівнянні з розробленими раніше аналогами.

Проводились розрахунки кількості устаткування на дільницях, чисельності працюючих на дільницях, опис розміщення устаткування. Також проводився розрахунок виробничої собівартості виготовлення виробу, розрахунок фонду заробітної плати працюючих та калькуляція виробничої собівартості. Були враховані заходи по удосконаленню організації виробництва на дільниці та розрахований економічний ефект від їх реалізації.

Приймається друкована плата з габаритними розмірами 0,080 ?0,040. За матеріал друкованої плати приймається склотекстоліт, що менше піддається жолобленню. Товщина друкованої плати Hм = 1,5мм.

Методологія виготовлення плати: хімічний метод за ГОСТ 23752-79.

Сировина та матеріали, які необхідні для виготовлення плат: склотекстоліт СФ - 1,5-3,5, спирт етиловий, хлористе залізо, сплав «Розе», припій ПОС-61, спирто-бензинова суміш, каніфоль, лак яхтовий, фотоемульсія.

1. Загальна частина

1.1 Планово-операційна карта виготовлення вузла

Для проведення розрахунку по темі КП необхідно скласти планово операційну карту виготовлення односторонньої плати ФАПЧ - приставки до генератора ВЧ. Основою планово операційної карти є технологічний маршрут виготовлення плати який включає 10 операцій і розроблений в комплексному КП.

Тип обладнання на операції, розряди робіт, форма оплати праці і відсотки доплат встановлюємо на основі спеціальної літератури і представимо в додатку 1.

Норми часу на операції розраховуються на базі нормативних даних заводу “Радіоприладу”.

Відрядна розцінка на кожні операції розраховується по формулі:

(1)

де РВі -- відрядна розцінка на і-тій операції, грн./ шт.;

НЧі -- норма часу на і-тій операції, Н / год.;

ГТСі -- годинна тарифна ставка на і-того розряду, грн./год.

Відрядна розцінка для вирубки заготівлі:

Для інших операцій розрахунок проводимо аналогічно, а дані розрахунку представимо в таблиці 1.

Питому вагу трудомісткості кожної операції в загальній трудомісткості виготовлення виробу розраховуємо по формулі:

(2)

де, ПВі - питома вага трудомісткості і-тої операції, %;

НЧс - сумарна трудомісткість виготовлення вузла в рамках заданого технологічного процесу, Н/ год.

Питома вага трудомісткості вирубки заготівлі:

Для інших операцій розрахунок проводимо аналогічно і результати заносимо в таблицю 1.

Таблиця 1 -- Планово-операційна карта виготовлення плати пристрою

Назва операції

Назва обладнання

Розряд роботи, форма оплати

Умови праці

%доплат за умови праці

ГТС, грн./год

Норми часу, н/год

Відрядна розцінка, грн./шт.

Питома вага, %

1 Вирубка заготівки

Прес

НУ

--

7,3403

0,07

0,5138

2,97

2Свердління отворів

Свердлильний верстат

НУ

--

7,3403

0,128

0,9396

5,44

3 Очистка поверхні

Шліфувальний верстат

ШУ

6%

7,3403

0,346

2,5397

14,72

4 Нанесення зображення схеми

Установка для нанесення рисунку

ШУ

10%

8,2578

0,428

3,5343

18,21

5 Травлення

Вана травлення

ОШУ

17%

8,2578

0,512

4,228

21,79

6 Покриття друкованих провідників сплавом «Розе»

Установка для гарячого лужіння

ОШУ

19%

8,2578

0,618

5,1033

26,30

7 Установка елементів

Робочий стіл

НУ

--

8,2578

0,046

0,3798

1,96

8 Пайка

Монтажний стіл

ШУ

7%

8,2578

0,127

1,0487

5,4

9Консервування

Лакова ванна

ШУ

5%

7,3403

0,017

0,1248

0,72

10 Вихідний контроль

Стіл контролера

НУ

--

11,3163

0,058

0,6563

2,47

Всього

-

81,9665

2,35

19,0683

99,98

1.2 Розрахунок кількості устаткування на дільниці і коефіцієнтів їх завантаження

Кількість устаткування (робочих місць) на кожній операції розраховується по формулі ,

(3)

а коефіцієнт їх завантаження по формулі:

(4)

де Wpi та Wпpi - відповідно розрахункова та прийнята кількість обладнання (робочих місць) на і-тій операції, од;

Nр - річна виробнича програма, шт.;

Фдо - річний дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування, год;

m - кількість робочих змін на добу (режим роботи);

Кзаві - середній коефіцієнт завантаження одного обладнання на і-тій операцій і-того розряду.

Річний дійсний фонд часу вибираємо з інтервалу 1850 - 1950 год. Обираємо 1900 год.

Для першої операції Wp1 та Кзав1 дорівнює:

Для інших операцій розрахунок виконується аналогічно, а результати заносимо у таблицю 2

друкований плата калькуляція операційний

Таблиця 2 - Розрахунок кількості устаткування на дільниці і коефіцієнт завантаження

Назва операції

Назва обладнання

Норми часу, н/год

Річна виробнича програма, щт./рік

Фдо, год/рік

Кількість змін на добу m

Квн

Розрахункова кількість устаткування на операцію, од

Прийнята кількість устаткування на операцію, од

Кзав

1 Вирубка заготівки

Прес

0,07

55000

1856

2

1,04

1,037

1

1,037

2Свердління отворів

Свердлильний верстат

0,128

1,897

2

0,946

3 Очистка поверхні

Шліфувальний верстат

0,346

5,127

5

1,026

4 Нанесення рисунка схеми

Установка для нанесення рисунка

0,428

6,342

7

0,906

5 Травлення

Вана травлення

0,512

7,586

8

0,948

6 Покриття друкованих провідників сплавом «Розе»

Установка для гарячого лужіння

0,618

9,157

9

1,017

7 Установка елементів

Робочий стіл

0,046

0,682

1

0,682

8 Пайка

Монтажний стіл

0,127

1,881

2

0,94

9 Консервування

Лакова ванна

0,017

0,252

1

0,252

10 Вихідний контроль

Стіл контролера

0,058

0,859

1

0,859

Всього

-

2,35

34,82

37

0,941

1.3 Розрахунок чисельності працюючих на ділянці по категоріям працюючих

1.3.1 Розрахунок чисельності основних робітників на ділянці по категоріям працюючих

Розрахункова, прийнята кількість основних робітників дільниці і коефіцієнтів їх завантаження розраховуємо по формулам

(5)

(6)

де: Чоррі, Чорпрі - відповідно розрахункова і прийнята кількість робітників на і-тій операції (чол.);

Фдр - річний дійсний фонд часу роботи одного робітника (год.). Вибираємо з інтервалу 1800-1900; обираємо 1856.

Для першої операції:

Приймаємо Чоррі = 2 чол.

Для інших операцій розрахунок виконується аналогічно, а результати заносимо в таблицю 3.

Таблиця 3 - Розрахунок чисельності основних робітників на дільниці і коефіцієнтів їх завантаження

Назва операції

Назва обладнання

Норми часу, н/год

Річна виробнича програма, щт./рік

Фдр, год/рік

Квн

Розрахункова чисельність основних робітників на операцію, од

Прийнята чисельність основних робітників на операцію, од

Кзав

1 Вирубка заготівки

Прес

0,07

55000

1856

1,04

2,074

2

1,037

2Свердління отворів

Свердлильний верстат

0,128

3,793

4

0,948

3 Очистка поверхні

Шліфувальний верстат

0,346

10,253

10

1,025

4 Нанесення рисунка схеми

Установка для нанесення рисунка

0,428

12,683

13

0,976

5 Травлення

Вана травлення

0,512

15,173

15

1,012

6 Покриття друкованих провідників сплавом «Розе»

Установка для гарячого лужіння

0,618

18,314

18

1,018

7 Установка елементів

Робочий стіл

0,046

1,363

2

0,682

8 Пайка

Монтажний стіл

0,127

3,764

4

0,941

9 Консерву вання

Лакова ванна

0,017

0,504

1

0,504

10 Вихідний контроль

Стіл контролера

0,058

1,719

2

0,859

Всього

-

2,35

69,64

71

0,981

1.3.2 Розрахунок граничної чисельності допоміжних робітників, ІТП, службовців і МОП

Розрахунок граничної чисельності допоміжних робітників, ІТП, службовців і МОП проводимо відповідно по формулам:

(7)

(8)

(9)

(10)

де Чдр гр. - гранична чисельність допоміжних робітників на дільниці, чол.;

ЧІТП гр. - гранична чисельність інженерно-технічних працівників на дільниці, чол.;

Чсл гр. - гранична чисельність службовців на дільниці, чол.;

ЧМОП гр. - гранична чисельність молодшого обслуговуючого персоналу на дільниці, чол.;

Середній розряд робіт на дільниці розраховуємо по формулі:

(11)

де Рсер - середній розряд робіт на дільниці

Середній розряд основних робітників на дільниці розраховуємо по формулі:

(12)

де Рсер jр - середній розряд основних робітників на дільниці

Середній розряд допоміжних робітників на дільниці розраховуємо по формулі:

(13)

де Рсер др - середній розряд допоміжних робітників на дільниці

1.3.3 Розрахунок фактичної чисельності допоміжних робітників, ІТП, службовців і МОП

На дільниці буде використовуватися праця допоміжних робітників таких професій:

-налагоджувальники - 6 чоловік

-електрики - 4 чоловік

-слюсарі-ремонтники - 4 чоловік.

Головною діловою особою на дільниці є майстер. Кількість майстрів залежить від нормативу керованості, тобто оптимальної кількості основних робітників, якими може ефективно керувати один майстер протягом зміни. Розраховується норматив керованості по емпіричній формулі:

(14)

де НК - норматив керованості, чол.;

М - коефіцієнт, який враховує тип виробництва, для дрібносерійного М=2.

Чисельність майстрів дільниці визначається по формулі:

(15)

де: Чмд - чисельність майстрів на дільниці, чол.

Кількість інженерів-технологів у радіоелектронній промисловості приймається рівною кількості майстрів.

На дільниці використовується праця службовців:

– старший розподілювач робіт - 2 чоловіка;

– розподілювач робіт - 3 чоловіка.

Крім того на дільниці працюють молодші спеціалісти - техніки. Чисельність береться з розрахунку: 1 технік на 2 інженерів-технологів.

Таким чином побудувавши управлінську піраміду дільниці ми оптимізували чисельність ІТП на дільниці, в процесі чого фактична чисельність стала 9 чоловік.

На дільниці використовується праця таких службовців:

- Старший розподільник робіт;

- Розподілювач робіт

Чисельність розподілювачів робіт, як правило, дорівнює числу майстрів на дільниці. Чисельність старших розподільників робіт - 1 на зміну. Тобто їх не може бути більше 2.

Результати всіх розрахунків чисельності працівників по категоріям заносимо у таблицю 4.

Таблиця 4 - Підсумкова чисельність працівників дільниці по категоріям (штатний розклад дільниці)

Посада ІТП, службовців, професія МОП

Група керівників та категорія спеціалістів

Чисельність чол.

Розряд осн. Робітників та форма оплати праці

Чоловік розрядичол- розр

Середній розряд осн. та допоміжних робітників

ГТС осн. і доп. Робітників Грн./год

Розцінка відрадна Грн./шт.

Місячний посадовий оклад ІТП, службовців, місячний оклад МОП

грн/міс

Основні робітники

Штампувальник

-

2

6

-

7,3403

0,5138

-

Свердлувальник

-

4

12

-

7,3403

0,9396

-

Шліфувальник

-

10

30

-

7,3403

2,5397

-

Фотолітограф

-

13

65

-

8,2578

3,5343

-

Травильник

-

15

75

-

8,2578

4,228

-

Складальник

-

18

80

-

8,2578

5,1033

-

Складальник

-

2

10

-

8,2578

0,3798

-

Монтажник

-

4

20

-

8,2578

1,0487

-

Маляр

-

1

3

-

7,3403

0,1248

-

Контролер

-

2

12

-

11,3163

0,6563

-

Всього ОР

71

43В

313

4,4

81,9665

19,0683

Допоміжні робітники

Налагоджувальник

-

2

6п

12

-

10,5581

-

-

Налагоджувальник

-

1

5п

5

-

8,7508

-

-

Налагоджувальник

-

3

3п

9

-

6,8485

-

-

Електрик

-

2

5п

10

-

8,7508

-

-

Електрик

-

2

3п

6

-

6,8485

-

-

Слюсар-ремонтник

-

1

6п

6

-

10,5581

-

-

Слюсар-ремонтник

-

1

5п

5

-

8,7508

-

-

Слюсар-ремонтник

-

2

4п

8

-

7,7045

-

-

Всього ДР

14

37п

61

4,36

68,7701

ІТП

Старший майстер

I гр

1

-

-

-

-

-

2800

Майстер

I гр

2

-

-

-

-

-

2700

Майстер

II гр

1

-

-

-

-

-

2200

Інженер-технолог

II кат

2

-

-

-

-

-

2250

Інженер-технолог

III кат

1

-

-

-

-

-

2000

Технік

I кат

1

-

-

-

-

-

1800

Технік

III кат

1

-

-

-

-

-

1450

Всього ІТП

9

Службовці

Старший розподільник робіт

-

1

-

-

-

-

-

1500

Старший розподільник робіт

-

1

-

-

-

-

-

1800

Розподільник робіт

-

2

-

-

-

-

-

1200

Розподільник робіт

-

1

-

-

-

-

-

1300

Всього службовців:

-

5

МОП

Технічка

-

2

-

-

-

-

-

1000

Технічка

-

1

-

-

-

-

-

1100

Всього МОП

-

3

Всього ПВП

102

1.4 Опис розміщення устаткування на дільниці

Вихідними даними для планування і розміщення устаткування на дільниці є прийнята по розрахунку кількість устаткування, яка була розрахована у таблиці 2.

Від правильного розміщення устаткування залежить тривалість виробничого циклу, розміри виробничої площі дільниці, технічна безпека та інші техніко-економічні показники роботи дільниці.

В основу технологічного планування дільниці покладені предметний і технологічні принципи.

Обладнання на дільниці може розміщуватися з урахуванням предметного або технологічного принципу. Так як дана дільниця є представником дрібносерійного виробництва, використовуємо як технологічний, так і предметний принципи.

Обладнання розміщуємо по ходу технологічного процесу. Це набагато краще, тому що будуть відсутні зворотні потоки.

Такі операції як травлення фольги та покриття друкованих провідників сплавом «Розе» виносимо в окрему кімнату, оскільки використання обладнання і матеріалів на цих операціях створюють шкідливі умови праці. Таким чином, при проектуванні дільниці обладнання на даних операціях буде розміщуватись по технологічному принципу. На операціях монтажу теж шкідливі умови праці (доплата за УП 7%), тому необхідно встановити перегородки із органічного скла, щоб шкідливі викиди не розповсюджувались на території дільниці.

Таким чином, на дільниці використовуються предметно-технологічний принцип розміщення устаткування, який має такі переваги:

· зведені до мінімуму зворотні рухи, які створюють зворотні потоки і ускладнюють транспортування деталей на дільниці;

· забезпечено, в основному, прямоточність руху всього потоку вантажів;

· забезпечені умови для продуктивної роботи основних і допоміжних робітників, вимоги охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

При плануванні розміщення устаткування на дільниці також враховано:

· розміщення устаткування на дільниці забезпечує раціональне використання площі;

· забезпечено нормативну ширину проходів і проїздів;

· забезпечено потрібну відстань обладнання від стін і колон, а також відстань між обладнанням. Це забезпечило підходи для ремонту і обслуговування обладнання;

· робоче місце старшого майстра та інженер-технологів знаходиться за рамками дільниці в приміщенні корпусу;

· робочі місця майстрів дільниці встановлено в окремій кімнаті разом з контролером та котролером ВТК;

· на дільниці знаходяться стелажі для заготовок плат, для комплектуючих деталей і готової продукції.

Площу дільниці розраховуємо по формулі:

(16)

де: Sд - площа дільниці, м2;

a - довжина дільниці, м;

b - ширина дільниці, м.

2. Спеціальна частина

2.1 Розрахунок ФЗП усіх категорій працюючих

2.1.1 Розрахунок основного ФЗП основних робітників дільниці

Розрахунок основного ФЗП основних робітників дільниці проводимо по формулі:

(17)

де ФЗПоснорд - основний ФЗП основних робітників дільниці, грн.;

РВсумд - сумарна відрядна розцінка виготовлення плати в рамках заданого технічного процесу, грн./шт.;

Np - річна виробнича програма, шт.

Оскільки на всіх операціях прийнята відрядна форма оплати праці, то розрахунки суми основного ФЗП основних робітників дільниці можна провести по спрощеному методу.

2.1.2 Розрахунок основного ФЗП допоміжних робітників дільниці

Оскільки форма оплати праці всіх допоміжних робітників є погодинна, то основний ФЗП розраховуємо по формулі:

(18)

де ФЗПосндрі - основний ФЗП допоміжних робітників дільниці даної професії, даного розряду, грн.;

Фдр - річний дійсний фонд часу роботи одного робітника, год;

ГТСі - годинна тарифна ставка роботи і-того розряду на і-тій операції, грн./год;

Чі - чисельність допоміжних робітників даної професії, даного розряду, чол.

Для першого робітника даної професії даного розряду:

Для інших робітників розрахунок проводимо аналогічно, а результати заносимо у таблицю 5

Таблиця 5 -- Розрахунок основного ФЗП допоміжних робітників дільниці

Назва професії

Чисельність, чол.

Розряд роботи, форма оплати праці

ГТС, грн./год

Річний дійсний фонд часу робітника

Основний ФЗП допоміжних робітників, грн./рік

Налагоджувальник

2

10,5581

1856

39191,66

Налагоджувальник

1

8,7508

16241,48

Налагоджувальник

3

6,8485

38132,44

Електрик

2

8,7508

32482,97

Електрик

2

6,8485

25421,63

Слюсар-ремонтник

1

10,5581

19595,83

Слюсар-ремонтник

1

8,7508

16241,48

Слюсар-ремонтник

2

7,7045

28599,1

Всього ДР

14

37П

215906,59

2.1.3 Розрахунок основного ФЗП ІТП, службовців і МОП

Оплата праці ІТП, службовців і МОП здійснюється по посадовим окладам, тому основний ФЗП розраховуємо по формулі:

(19)

Омі - місячний оклад (грн.);

Чі - чисельність працівників (чол.);

Для першого інженерно-технічного працівника:

Для інших операцій розрахунок виконується аналогічно, а результати заносимо до таблиці 6

Таблиця 6 -- Розрахунок основного ФЗП ІТП, службовців і МОП

Посада ІТП, службовців, професія МОП

Чисельність, чол.

Місячний посадовий оклад, грн./міс

Основний ФЗП, грн./рік

Інженерно-технічні працівники

Старший майстер

1

2800

33600

Майстер

2

2700

64800

Майстер

1

2200

26400

Інженер-технолог

2

2250

54000

Інженер-технолог

1

2000

24000

Технік

1

1800

21600

Технік

1

1450

17400

Всього ІТП

9

241800

Службовці

Старший розподільник робіт

1

1500

18000

Старший розподільник робіт

1

1800

21600

Розподільник робіт

2

1200

28800

Розподільник робіт

1

1300

15600

Всього службовців:

5

84000

МОП

Технічка

2

1000

24 000

Технічка

1

1100

13200

Всього МОП

3

37200

2.1.4 Розрахунок додаткового, ФЗП працівників дільниці по категоріям

(20)

де: %ФЗПдоді - відсоток додаткового ФЗП і-тої категорії.

Для основних, допоміжних робітників і ІТП відсоток додаткового ФЗП знаходиться в межах 40-60%, а для службовців та МОП - 20-30%.

Для основних робітників:

Для інших категорій працівників розрахунок виконується аналогічно, а результати заносимо до таблиці 2.3.

2.1.5 Розрахунок повного ФЗП працівників дільниці по категоріям

(21)

Для основних робітників:

Для інших категорій працівників розрахунок виконується аналогічно, а результати заносимо до таблиці 2.3.

2.1.6 Розрахунок середньомісячної зарплати одного працівника дільниці

(22)

Розрахунок середньомісячної зарплати одного працівника дільниці:

Для основних робітників:

Для інших категорій працівників розрахунок виконується аналогічно, а результати заносимо до таблиці 6.

2.1.7 Розрахунок нарахувань на ФЗП (відрахувань на соціальне страхування)

(23)

Вссі -- відрахування на соціальне страхування (грн.);

ФЗПпі - повне ФЗП працівників дільниці і-тої категорії (грн.);

%Всс - відсоток відрахувань на соціальне страхування (%).

Відсоток відрахувань на соціальне страхування встановлюється КМ України, він складає 36,2%.

Для основних робітників:

Для інших категорій працівників розрахунок виконується аналогічно, а результати заносимо до таблиці 7

Таблиця 7 - Розрахунок ФЗП, середньої місячної заробітної плати та нарахувань на ФЗП працівників дільниці

Категорія працівників

Чисельність, чол.

Основний ФЗП, грн./рік

Додатковий ФЗП

Повний ФЗП, грн./рік

Середньомісячна зарплата 1 працівника і-категорії, грн./міс.

Нарахування на ФЗП, грн./рік

%

Сума, грн./рік

Основні

71

1048756,5

60

629253,9

1678010,4

1969,5

607439,765

Допоміжні

14

215906,59

50

107953,3

323859,89

1927,74

117237,28

ІТП

9

241800

40

96720

338520

3134,44

122544,24

Службовці

5

84000

30

25200

109200

1820

39530,4

МОП

3

37200

20

7440

44640

1240

16159,68

Всього

102

1627663,09

866567,2

2494230,29

10091,68

902911,365

2.2 Калькуляція виробничої собівартості

Калькуляція виробничої собівартості включає наступні витрати:

· витрати на сировину та основні матеріали;

· зворотні відходи (вираховується);

· витрати на комплектуючі вироби та напівфабрикати;

· витрати на паливо та енергію на технологічні цілі;

· витрати на основну зарплату основних робітників;

· витрати на додаткову зарплату основних робітників;

· нарахування на соціальне страхування;

· витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;

· витрати на відшкодування зносу та пристроїв цільового призначення;

· витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

· загальногосподарські витрати;

· витрати внаслідок технічно неминучого браку;

· попутна продукція (вираховується);

· інші виробничі витрати;

· поза виробничі витрати.

2.2.1 Розрахунок витрат на сировину та основні матеріали проводять по кожному матеріалу окремо по формулі

(24)

де Вомі - витрати на основні матеріали і-того найменування, грн.;

Момі - маса основного матеріалу і-того найменування, кг;

Цоптомі - оптова ціна основних матеріалів і-того найменування, грн./од.

Для припою ПОС-61 Вом дорівнює

Для інших матеріалів розрахунок проводиться аналогічно, а результати заносимо у таблицю 8.

Таблиця 8- Витрати на сировину і основні матеріали

Назва операції

Сировина та матеріали

Назва матеріалу

Норма витрат

Розмір плати, м2

Кількість отворів, шт.

Витрати матеріалів, од./шт.

Ціна матералу, грн./од.

Витрати на матеріали, грн./рік

1 Вирубка заготівки

Прес

850*1050 =0,8925

0,080*0,040 = 0,0032 м?

-

0,028

60,00

0,168

2Свердління отворів

-

-

166

-

-

-

3 Очистка поверхні

Етиловий спирт

104г/м?

-

0,0003

37,00

0,011

4 Нанесення рисунка схеми

Фотоемульсія

66,7г/м?

-

0,0002

700,00

0,14

5 Травлення

Хлористе залізо

66г/м?

-

0,0002

50,00

0,01

6 Покриття друкованих провідників сплавом «Розе»

Сплав «Розе»

3 г/м?

-

0,0000096

550,00

0,00528

7 Установка елементів

-

-

-

-

-

-

8 Пайка

Припій ПОС-61

0,1 г/пайку

166

0,0166

130,00

2,158

Спиртобензи нова суміш

0,5 л/м?

-

0,0016

30,00

0,048

Каніфоль

1/40 від ПОС-61

-

0,0000415

24,00

0,00996

9 Консервування

Лак

0,02 л/м?

-

0,000064

30,00

0,00192

10 Вихідний контроль

-

-

-

-

-

-

Всього

-

166

2,5522

2.2.2 Розрахунок витрат на комплектуючі вироби і напівфабрикати

Розрахунок проводиться по кожному виду комплектуючих виробів окремо по формулі:

(25)

де Вкві - вартість і-тих комплектуючих виробів, грн.;

Цопткві - оптова ціна за одиницю і-того комплектуючого виробу, грн./шт.;

Nкві - кількість комплектуючих виробів і-того найменування, шт.

Для дроселя СМ453232 Вкві дорівнює:

Для інших комплектуючих виробів розрахунок проводиться аналогічно, а результати заносимо у таблицю 9.

Таблиця 9 - Розрахунок витрат на комплектуючі вироби та напівфабрикати

Назва комплектуючого виробу чи напівфабрикату

Тип марки

Позначення

Кількість, шт.

Ціна, грн./шт.

Вартість, грн./шт.

Дроселі

СМ453232

L

3

8,58

25,74

Діод

1N5819

VD

1

1,05

1,05

Конденсатор

К53-1А

C

3

7,26

21,58

Конденсатор

K10-17

C

17

0,85

14,45

Мікросхема

AD8561AR

DA

1

22,15

22,15

Мікросхема

КР1158ЕН12Г

DA

1

6,44

6,44

Мікросхема

NJM7805

DA

1

6,44

6,44

Мікросхема

ADF4113

DA

1

20,74

20,74

Мікросхема

ROS - 1410

DA

1

21,55

21,55

Мікросхема

MFC - 1780A

DA

1

21,40

21,40

Мікросхема

PIC12C509A

DD

1

15,11

15,11

Резистори

P1-12

R

16

1,15

18,40

Резистори

PVZ3A

R

2

1,95

3,90

Перемикач

ПТ30В

SA

2

13,40

26,80

Світлодіод

L-934SRC-E

HL

1

2,87

2,87

Транзистор

КТ3130Г-9

VT

1

0,86

0,86

Гнізда

SMA-7809A

XW

3

26,87

80,61

Всього

52

310,09

2.2.3 Розрахунок витрат на електроенергію на 1 виріб

Розрахунок витрат електроенергії на 1 виріб проводиться по формулі:

(26)

де Велен - витрати на паливо та енергію на технологічні цілі, грн.;

Мі - потужність обладнання, кВт;

Нчі - норма часу на і-тій операції, год/шт.

ЦкВт - ціна одного кіловата- години електроенергії, грн/год;

Квик -- коефіцієнт використання електроенергії.

Для першої операції витрати електроенергії на 1 виріб складають:

Для інших операцій розрахунок виконується аналогічно, а результати заносимо у таблицю 10.

Таблиця 10 - Розрахунок витрат на електроенергію на 1 виріб

Назва операції

Назва устаткування

Кількість устаткування

Потужність обладнання, кВт

Норма часу на операцію, год/шт.

Коефіцієнт використання електро енергії

Витрати електроенергії, кВт/год

Ціна 1кВт, грн.

Витрати на електроенергію, грн.

1 Вирубка заготівки

Прес

1

0,3

0,07

0,95

0,022

0,82

0,018

2Свердління отворів

Свердлильний верстак

1

0,8

0,128

0,108

0,088

3 Очистка поверхні

Шліфувальний верстак

1

0,15

0,346

0,055

0,045

4 Нанесення зображення схеми

Установка для нанесення рисунка

1

0,16

0,428

0,072

0,059

5 Травлення

Ванна для травлення

1

0,16

0,512

0,086

0,07

6 Покриття друкованих провідників сплавом «Розе»

Установка для гарячого лужіння

1

1,2

0,618

0,779

0,639

7 Установка елементів

Робочий стіл

1

--

0,046

--

--

8 Пайка

Монтажний стіл

1

0,24

0,127

0,032

0,026

9 Консерву- вання

Лакова ванна

1

--

0,017

--

--

10 Вихідний контроль

Контрольний стіл

1

0,2

0,058

0,012

0,01

Всього

10

2,8

2,35

1,166

0,955

2.2.4 Розрахунок зворотних відходів, які вираховуються

Розрахунок зворотних відходів проводимо по формулі:

(27)

де Взв - вартість зворотних відходів, грн.;

%Взв - відсоток зворотних відходів від вартості сировини і матеріалів. Цей відсоток вибираємо з інтервалу 4-6%.

2.2.5 Розрахунок основної зарплати основних робітників на одиницю виробу

Розрахунок основної зарплати основних робітників на одиницю виробу проводимо по формулі:

(28)

де ЗПоснор - основна зарплата основних робітників на одиницю виробу, грн.;

ФЗПоснор - основний ФЗП основних робітників, грн.

2.2.6 Розрахунок додаткової зарплати основних робітників на одиницю виробу

Розрахунок додаткової зарплати основних робітників на одиницю виробу проводимо по формулі:

(29)

де ЗПдодор - додаткова зарплата основних робітників на одиницю виробу, грн.;

ФЗПдодор - додатковий ФЗП основних робітників, грн.

2.2.7 Розрахунок нарахувань на ФЗП на одиницю виробу

Розрахунок нарахувань на ФЗП на одиницю виробу проводимо по формулі:

(30)

де НФЗПод - нарахування на ФЗП на одиницю виробу, грн.;

НФЗПор - нарахування на повний ФЗП основних робітників, грн.

2.2.8 Розрахунок витрат на відшкодування зносу інструментів та пристроїв , а також на утримання та експлуатацію устаткування

Розрахунок проводимо по формулі:

(31)

де Вуст - витрати на відшкодування зносу інструментів та пристроїв , а також на утримання та експлуатацію устаткування, грн.;

%Вуст - відсоток витрат на відшкодування зносу інструментів та пристроїв, а також на утримання та експлуатацію устаткування. Цей відсоток дорівнює 200%

2.2.9 Розрахунок загальновиробничих витрат

Розрахунок загальновиробничих витрат проводимо по формулі:

(32)

де Взгв - загальновиробничі витрати, грн.;

%Взгв - відсоток загальновиробничих витрат. Цей відсоток вибираємо з інтервалу 100-150% .

2.2.10 Розрахунок загальногосподарських витрат

Розрахунок загальногосподарських витрат проводимо по формулі:

(33)

де Взгг - загальногосподарські витрати, грн.;

%Взгг - відсоток загальновиробничих витрат. Цей відсоток вибираємо з інтервалу 20-80%.

2.2.11 Розрахунок інших виробничих витрат

Розрахунок інших виробничих витрат проводимо по формулі:

(34)

де Вінш - інші виробничі витрати, грн.;

%Вінш - відсоток інших виробничих витрат. Цей відсоток вибираємо з інтервалу 75-80%.

Всі витрати, які були розраховані в пунктах 2.2.1 - 2.2.11 заносимо у таблицю 11, а витрати, які не розраховувались, вважаються відсутніми або враховані в інших статтях калькуляції собівартості виробу.

Таблиця 11 - Калькуляція повної собівартості виробу

Статті витрат

Витрати на виріб, грн.

Питома вага, %

1. Сировина та основні матеріали

2,5522

0,59

2. Зворотні відходи (вираховуються)

- 0,1276

- 0,03

3. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати

310,09

71,11

4. Витрати на паливо та енергію на технологічні цілі

0,955

0,22

5. Основна зарплата основних робітників

19,0683

4,37

6. Додаткова зарплата основних робітників

11,44

2,62

7. Нарахування на соціальне страхування

11,044

2,53

8. Витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції

--

--

9. Витрати на відшкодування зносу інструментів та пристроїв цільового призначення

10. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

38,1366

8,75

11. Загальновиробничі витрати

19,0683

4,37

Всього цехова собівартість

412,2268

94,53

12. Загальногосподарські витрати

9,5342

2,19

13. Витрати внаслідок технічно неминучого браку

--

--

14.Попутна продукція (вираховується)

--

--

15.Інші виробничі витрати

14,3012

3,28

Всього виробнича собівартість (заводська)

436,0622

100

16.Позавиробничі витрати

-

-

Всього повна собівартість

436,0622

100,00

2.3 Заходи по удосконаленню організації виробництва на дільниці

Розроблений технологічний процес виготовлення плати ФАПЧ - приставки до генератора ВЧ є далеко неідеальним, тому його необхідно удосконалювати. Удосконалення має бути направлене на підвищення продуктивності праці, підвищення безпеки праці, покращення умов праці. Наявні недоліки розробленого технологічного процесу необхідно, по можливості, усунути або зменшити їх негативний вплив на виробництво приладу і здоров'я основних робітників.

Заходи по удосконаленню організації виробництва на дільниці представимо у таблиці 12

Таблиця 12 -- Заходи по удосконаленню організації виробництва на дільниці

Назва заходу по удосконаленню організації виробництва на дільниці

Позитивний ефект від впровадження заходів

Строки впровадження, квартал

Відповідальний за впровадження

Очікуємий економічний ефект, грн./рік

Провести хронометраж на операції консервування

З 0,017 до 0,015

I

Інженер-нормувальник, старший майстер

807,433

Встановити потужну витяжку на операції травлення

Зменшення доплат з 17% до 13%

II

Старший цеху

18 167,16

Перегляд норми витрат матеріалів припою на операцію монтажу

Зменшення норми витрат припою з 0,1г на пайку до 0,09г

III

Інженер-технолог

228,8

Закупка більш дешевого сплаву «Розе»

Зменшення ціни з 550 грн до 540 грн

I

Інженер-технолог

1650,00

Модернізація обладнання на операції свердління отворів

Ріст продуктивності праці на операції на 50%

IV

Механік цеху

18 331,5

Всього

39184,89

2.4 Розрахунок економічного ефекту від реалізації заходів по удосконаленню організації виробництва

2.4.1 Розрахунок річної економії від зменшення норми часу на операції 9

Розрахунок річної економії від проведення хронометражу проводимо по формулі:

(36)

де: Ер1- річна економія від впровадження заходів по удосконаленню організації виробництва на дільниці, грн;

Нчст та Нчн - відповідно стара та нова норма часу на і-тій операції, н-год.

2.4.2 Розрахунок річної економії від зменшення доплат за умови праці на операції 5

(37)

де %Дст та %Дн - відповідно старий та новий відсоток доплат за умови праці, %

Розрахунок річної економії від зменшення доплат за умови праці проводимо по формулі:

(37)

2.4.3 Розрахунок річної економії від зменшення норми витрат на операції 8

Розрахунок річної економії від зменшення норми витрат матеріалів проводимо по формулі:

(38)

де Нмст. та Нмн - відповідно норма матеріалів стара та нова норма матеріалу, г*1м2;

Sпл -- площа плати;

Цм - ціна матеріалу

2.4.5 Розрахунок економічного ефекту від підвищення продуктивності праці на операції 2

На першому етапі розрахуємо відсоток зниження відрядної розцінки по формулі:

(39)

де %ЗВРі - відсоток зниження відрядної розцінки, %;

%РПП - відсоток росту продуктивності праці, %.

На другому етапі розрахуємо відрядну розцінку після проведення модернізації по формулі:

(40)

де РВні - розцінка відрядна нова, грн./шт.

На третьому етапі розраховуємо річну економію по формулі:

(41)

2.4.5 Розрахунок річної економії від зниження закупівельної ціни на операції 6

Розрахунок річної економії від зниження закупівельної ціни проводимо по формулі:

(42)

де Цст. та Цн - відповідно ціна матеріалу стара та нова, грн;

Вм -- витрати матеріалу на одиницю виробу;

2.4.6 Розрахунок сумарного річного економічного ефекту від впровадження заходів по удосконаленню організації виробництва на дільниці

Розрахунок сумарного річного економічного ефекту проводимо по формулі:

(44)

3. Основні техніко-економічні показники дільниці

Таблиця 13 - Основні техніко-економічні показники роботи дільниці

Назва показника

Одиниці вимірювання

Величина показника

1. Річна виробнича програма

шт.

55000

2. Кількість робочих змін на добу

2

3. Середній відсоток виконання норм робітниками

%

104

4. Сумарна трудомісткість виготовлення виробу

год/шт

2,35

5. Сумарна відрядна розцінка на виготовлення одного виробу

грн./шт.

19,0683

6. Кількість устаткування на дільниці

од.

37

7. Чисельність працюючих на дільниці, в т. ч.

чол.

102

* основних робітників

чол.

71

* допоміжних робітників

чол.

14

*ІТП

чол.

9

* службовців

чол.

5

* МОП

чол.

3

8. Середній розряд роботи

4,3

9. Середній розряд основних робітників

4,4

10. Середній розряд допоміжних робітників

4,36

11. Повний ФЗП працівників дільниці, в т. ч.

грн

2 494 230,29

* основних робітників

грн.

1 678 010,4

* допоміжних робітників

грн.

323 859,89

* ІТП

грн.

338 520

* службовців

грн.

109 200

* МОП

грн

44 640

12. Середньомісячна зарплата одного працівника дільниці, в т.ч.

грн./м

10 091,68

* основних робітників

грн./м

1969,5

* допоміжних робітників

грн./м

1927,74

* ІТП

грн./м

3134,44

* службовців

грн./м

1820

* МОП

грн./м

1240

13. Відсоток нарахувань на ФЗП

%

36,2

14. Нарахування на ФЗП

грн.

902 911,365

15. Повна собівартість виробу

грн.

436,0622

16. Сумарний річний економічний ефект від впровадження заходів по удосконаленню організації виробництва на дільниці

грн./рік

39 184,89

ВИСНОВКИ

У даному курсовому проекті розроблено план проекту дільниці виготовлення ФАПЧ - приставки до генератора ВЧ.

Хоча собівартість розробленого виробу 436,07 грн./шт. і є вищою у порівнянні з аналогом, але даний виріб є більш надійним і ефективним у порівянянні з ними.

До того ж такий вузол можна виготовити і в домашніх умовах.

При проведенні розрахунку річного економічного ефекту визначено, що можна зекономити 39 184,89 грн./рік, використавши 5 заходів по удосконаленню організації виробництва.

Таким чином, можна стверджувати, що мета даного курсового проекту досягнута.

Перелік посилань

1. О.В.Сидоренко, В.І.Гнатків. Методичні рекомендації по виконанню курсового проекту з дисципліни: «Основи економіки і організації виробництва ЕА», „Економіка промисловості" - Запоріжжя: ЗКР,2003.-28с.

2. Стуколов П. М. Организация, планирование и управление предприятиями электронной промышленности. М.: «Высшая школа», 1986г. -- 320 с., ил.

3. Г.О.Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: навчальна - мето дичка посібник для самостійного вивчення дисципліни К.: КНЕУ. 2000. - 248с.

4. Г.Г.Кірецев, Фінансовий менеджмент.:-Київ: ЦУЛ,2002.-496с.

5. К.М.Великанов, З.Г.Власов й др.- Л.: Машиностроение. Ленинград.
отд-ние, 1986.-285с.

6. Б.И.Синецкий, Основи предпринимательства: учебное пособие.З-е. издание переработано й дополнено - Ростов-на-Дону; Феникс, 1999.-511с.

7. Гуров О.Г. «Вопросы экономики и организации производства в дипломных проектах», - М.: ВШ, 1988

8. Экономика электронной промышленности. Б.М. Стулаков - К.: «Абрис»,1992

Стуколов П.М., Лапшин Г.М., Якута К.Н. Экономика электронной промьішленности. Учебник для вузов по спец. злектронной техники / Под редакцией П.М. Стуколова. - 2-е изд..перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1983.

Методическая разработка по организационно-экономической части дипломного проэкта. Декстер А.А., Черногубовская И.М.-Издательство Харьков, высшая школа 1984

Додаток 1

Технологічний маршрут виготовлення плати:

1) Вирубка заготівлі;

2) Свердління отворів;

3) Підготовка поверхні заготівлі;

4) Нанесення рисунка схеми;

5) Хімічне міднення;

6) Покриття сплавом «РОЗЕ»;

7) Установка елементів на друковану плату;

8) Пайка друкованої плати;

9) Консервування;

10) Вихідний контроль.

Додаток 2

Годинна тарифна ставка

Розряд

Розмір годинних і місячних (165,5) тарифних ставок (в грн. та коп.) для робітників

Погодинна оплата праці

Відрядна оплата праці

Годинна тарифна ставка(грн)

Місячна тарифна ставка(грн)

Годинна тарифна ставка(грн)

Місячна тарифна ставка(грн)

1

5,6783

939,75

6,0840

1069,90

2

6,1295

1014,43

6,5909

1090,79

3

6,7897

1123,69

7,3008

1208,28

4

7,6384

1264,15

8,2134

1359,31

5

8,6756

1435,81

9,3287

1534,89

6

10,2411

1694,91

11,0120

1822,48

Додаток 3

Посадові оклади, встановлені в колективному договорі

Найменування посад

Категорія працівників або група дільниць

Місячний посадовий оклад (грн.)

Начальник дільниці

1 група

2330-2740

2 група

2130-2530

3 група

2020-2430

Старший майстер

1 група

2330-2630

2 група

2020-2430

3 група

1920-2330

Майстер

1 група

2230-2430

2 група

1820-2230

3 група

1620-2020

Інженер-технолог

1 категорія

2330-2430

2 категорія

1820-2020

3 категорія

1620-2020

Технік

1 категорія

1420-1720

2 категорія

1320-1620

3 категорія

1120-1420

Старший розподільник робіт

1220-1520

Розподільник робіт

1020-1320

Прибиральник приміщень

820-1020

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення витрат часу і відрядної розцінки на одиницю продукції. Розрахунок потрібної кількості устаткування, визначення коефіцієнту його завантаження. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу. Розрахунок площі дільниці та вартості ОВФ.

  курсовая работа [124,6 K], добавлен 19.08.2012

 • Вибір методу організації виробничого процесу. Визначення фондів часу роботи обладнання і працівників. Розрахунок кількості обладнання потокової лінії з виготовлення кришки Кр3. Визначення площі механічної дільниці. Організація допоміжних господарств.

  контрольная работа [101,9 K], добавлен 24.12.2012

 • Визначення річного випуску деталей. Планування обладнання на дільниці. Розрахунок кількості верстатів, коефіцієнту їх використання, числа виробничо-промислового персоналу; вартості матеріалів; фонду заробітної плати робітників; повної собівартості виробу.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 18.11.2011

 • Продукція підприємства ВАТ "Мотор Січ". Структура виробничої дільниці. Взаємозв’язок ливарного цеху з іншими цехами заводу. Організація праці на дільниці. Технологічний процес виготовлення відливки "Лопатка робоча 3ст ТВ". Техніки безпеки на виробництві.

  отчет по практике [152,9 K], добавлен 22.11.2013

 • Технологічний процес виготовлення деталі на виробничій дільниці. Характеристика деталі, робота її в вузлі. Важіль для використання у механізмі підйому радіорелейної щогли. Вибір виду заготовки і методу її одержання. Охорона праці на виробничий дільниці.

  курсовая работа [883,0 K], добавлен 08.12.2010

 • Основні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи з автоматизації виробництва, її розділи. Вибір типу виробництва і розрахунок виробничої програми по місяцях і кварталах. Розрахунок основних параметрів потокової лінії. Формування кошторису затрат.

  методичка [72,8 K], добавлен 16.01.2011

 • Складання проекту механічної дільниці для обробки деталі "Корпус". Вивчення типового маршрутного технологічного процесу обробки деталі,розрахунок трудомісткості. Визначення серійності виробництва, розрахунок необхідної кількості верстатів та площ.

  курсовая работа [543,9 K], добавлен 04.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.