Розрахунок та проектування парофазного конвертора метану в установці отримання азотно-водневої суміші

Отримання азотно-водневої суміші для виробництва синтетичного аміаку. Фізико-хімічні основи процесу та його кінетика. Вибір технологічної схеми агрегату синтезу аміаку. Проект парофазного конвертора метану. Охорона навколишнього середовища та праці.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.02.2012
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Данні теплового балансу занесені у нижче розташовану таблицю 7.

Таблиця 7 - Тепловий баланс.

Прихід

Витрати

Речовина

Q, Дж/год.

речовина

Q, Дж/год.

ПГС

1,99052*1012

ПГС

2,00165*1012

Тепло реакцій

11131190386

всього

2,00165*1012

всього

2,00165*1012

2.3 Технологічні розрахунки

2.3.1 Розрахунки елементів конструкції апарату

Розрахунок опори апарату.

Умови розрахунку: розрахувати основні розміри опори для вертикального з циліндричним днищем апарату, який підвішаний на чотирьох лапах за наступними вихідними даними: навантаження однією лапою G=0,1Мн; матеріал корпусу апарату і лап - сталь (дид. сд. =120 Мн/м2); число ребер у лапі z=2; вишипна реакція опор=0,25м; приймемо що лапи опираються на дерев'яні підкладки (gд. =2 Мн/м2). Товщина стінки корпуса апарату S=20мм. (Ск=2мм), діаметр корпуса D=3,7м.

Розрахунок. Приймемо відношення витісної реакції лапи до висоти ребра h=l/0.5=0.25/0.5=0.5м

Розрахункову товщину ребра лапи при k=0.6, знайдемо за формулою:

, де

G - навантаження на одну опору (Мн.);

k - коефіцієнт, який залежить від співвідношення ;

z - кількість ребер в опорі;

l - вишипна реакція опори;

=6,2мм;

Відношення l/13=0,25/13=0, 192 >, тому зменшемо коефіцієнт k до 0,275, при якому по графіку співвідношення = 22. Перерахуємо

Додаємо з урахуванням на корозію товщину ребра Вибираємо довжину опорної плити лапи l1=0,23м., а товщину її s=16 мм.

Ширина опорної плити лапи:

b'=G/l1*gд. =0,1/0,23*2=0,218м.,

нехай b'=0,22м.

Ребра приварюються до корпусу суцільним круговим швом з катетом hш. =8 мм. Загальна довжина зварного шву:

Lш. =4 (h+s) - 4 (0,5+0,016) =2,06м.

Міцність зварного шару при фсд. =80 Мн/м2 перевіряємо по формулі:

G=0,1Мн<0,7Lш. *hш. сд. =0,7*2,06*0,006*80=0,925 Мн.,

тобто міцність шву можна вважати забезпеченим.

Прийнявши, що b=Bі h=H, знайдемо моментальну напругу стискання в корпусі апарату в місті приєднання до нього лап. Спершу знайдемо значення параметрів:

в1=B/D=0,22/3,7=0,059; в2=H/D=0,5/3,7=0,13;

B/H=0,22/0,5=0,44;

Момент від реакції опори, який діє на лапу при розрахунковому плечі l'=0,15м.,

Ми. =G*l'=0,1*0,015 (Мн*м);

За графіком знайдемо значення коефіцієнтів К: для B/H=0,44 і ; Км=1,02, Кк=1,06;

Параметри в для знаходження моментів, діючих на корпус, знаходимо по формулі:

в22м *

а для знаходження кільцевих моментів:

По графіку при в22= і , знайдемо параметр , звідси

По графіку при =0,1058 і знайдемо параметр , звідси знайдемо :

=

Параметри для знаходження сил, діючих на корпус, знаходимо по формулі:

==0,099;

По графіку знаходимо значення коефіцієнтів К: для B/H=0,44 і ; Км=0,68,

Для в22 і по графіку знайдемо значення =4; Для =0,1058 і значення звідси знайдемо

Км

=0,047

Загальна напруга стискання в корпусі апарата при товщині стінки в місці приєднання лапи знайдемо:

· в меридіальному напрямку по формулі:

+=69,223

· в кільцевому напрямку по формулі:

=+

Обидва показника напруги менше за допустимий, тобто лапа може бути застосована без накладки - ребра приварюються до корпусу.

Розрахунок основних розмірів апарату.

Висота та діаметр робочої частини апарата розраховується за допомого програми MathCadта функції Minimize, прийнявши Vkat. =38 м3, за наступною формулою:

V (r,h) =П*r2*h;

Початкові приближення підбиралися на основі того, що співвідношення висоти і діаметра =1: 1.

Отримали: h=3.6 м; D=3.6.

3. Охорона праці

Техніка безпеки

У виробництві аміаку використовують горючі і токсичні речовини. Горючі речовини з повітрям і киснем утворюють вибухонебезпечні суміші, тому виробництво аміаку відноситься до категорії пожежо і вибухонебезпечних.

Метан (і інші граничні вуглеводні) - безбарвний горючий газ без запаху. Межі взриваємості з повітрям 4,9-15,4 об'єми. %, з киснем - 5,1-61 об'єми. Температура самозаймання 5370С. У великих концентраціях надає наркотичну дію. Застосовується ізолюючий протигаз.

Водень - безбарвний, горючий газ без запаху. З повітрям і киснем утворює вибухонебезпечні суміші. Межі взриваємості з повітрям 4-75 (об'ємні %), з киснем - 4 - 94 (об'ємні %). Температура самозаймання 510°С. Суміш Н2-02 в об'ємному співвідношенні 2: 1 називається гримучим газом. Токсична дія на організм практично не надає. При роботі в атмосфері з високим вмістом водню (концентрація кисню не більше 16%) застосовують ізолюючі протигази (кисневі або шлангові).

Кисень - безбарвний негорючий, але такий, що активно підтримує горіння, газ без запаху. З горючими газами, парами горючих рідин утворює вибухонебезпечні суміші. Одяг, насичений газоподібним киснем, запалав від будь-якого джерела вогню, а промаслений одяг в середовищі кисню займається. Рідкий кисень надзвичайно небезпечний, оскільки при контакті з органічними речовинами утворює вибухонебезпечні суміші.

Оксид вуглецю - безбарвний горючий газ без запаху; утворює стійкі з'єднання з гемоглобіном крові, при цьому кров втрачає здатність поглинати кисень, з'являється кисневе голодування, а потім задуха. Межі вибухонебезпечності з повітрям 12,5-74 об'ємн. %, з киснем-15,5-94

(об'ємні %); температура самозаймання 610°С. Для роботи в атмосфері, що містить З, застосовують протигаз, що фільтрує, мазкі З.

Аміак - безбарвний горючий газ, володіє різким запахом, токсичний, викликає гостре роздратування і набряк слизистих оболонок, задуху. При попаданні на шкіру рідкий аміак викликає опіки. Межі взриваємості з повітрям 15 - 28 об'ємн. %, з киснем - 1.5-79 об'ємн. %. Температура самозаймання 650°С. Застосовується протигаз, що фільтрує, мазкі КД або М.

Моноетаноламін - безбарвна масляниста горюча рідина із запахом аміаку. Пари аміну утворюють з повітрям і киснем вибухонебезпечні суміші, при попаданні на шкіру викликають її роздратування; небезпечне попадання етаноламінів в очі. При роботі необхідно користуватися гумовими рукавичками, фартухом і окулярами.

Застосування високого тиску і температур збільшує можливість появи нещільності в устаткуванні і попадання реакційних газів у виробничі приміщення.

Більшість будівель і споруд цього виробництва по ступеню пожежонебезпечні віднесена до категорії А, а по класифікації вибухонебезпечних приміщень і зовнішніх установок до класу В-1а і В-1г.

До роботи у виробництві аміаку допускається спеціально підготовлений персонал після перевірки знань ним робочих інструкцій і інструкцій по техніці безпеки, промисловій санітарії і протипожежним заходам. Персонал повинен уміти надати першу допомогу при отруєннях і поразках електричним струмом. Працювати дозволяється лише на устаткуванні, що справно діє, оснащеному правильно відрегульованими системами КІП і автоматизації, системами сигналізації і блокування, а також всіма запобіжними пристроями.

Не дозволяється проводити ремонт машин і передач на ходу, а також обтирати і змащувати рухомі частини за відсутності пристосувань, що забезпечують безпеку цих операцій. Всі рухомі частини устаткування, що обертаються, повинні мати огорожу. Електродвигуни, машини, апарати і комунікації, на яких можливе накопичення статичної електрики, повинні бути заземлені. Легкозаймисті речовини (масла, обтиральні матеріали і ін.) повинні зберігатися в спеціально відведених місцях, в особливій тарі і в кількостях, що не перевищують встановлені.

При роботі агрегатів розділення повітря ретельно контролюють зміст ацетилену в повітрі, не допускається робота при його концентрації, вище допустимій. При роботі агрегатів розділення коксового газу не допускається вміст N0 в газі більш допустимого, а також у випадку, якщо досягнутий зміст N0, що пройшов через агрегат розділення, що допускається.

Що всі працюють на установці повинні мати протигази, що фільтрують. Ремонт комунікацій з рідким аміаком, а також наповнення залізничних і автомобільних цистерн рідким аміаком і водним аміаком повинен проводитися персоналом, одягненим в захисні костюми, гумові чоботи і рукавички, і в протигазах.

4. Охорона навколишнього середовища

Великотоннажне виготовлення аміаку характеризують такі викиди в навколишнє середовище:

1) газові, які містять в своєму складі аміак, оксиди азоту та вуглецю та інші гази

2) стічні води, які складаються з конденсату. Продуктів промивки реакторів та систем охолодження

3) низько потенціальна кислота.

Відносна концентрація токсичних домішок виробництва аміаку в вигляді оксиду вуглецю та оксидів азоту в відходящих газах невисока, але для знищення навіть незначних викидів розробляються спеціальні заходи. Повне виключення токсичних відходів можливо при використанні каталітичної очистки в присутності газу - відновника, коли відбувається відновлення оксидів азоту до елементарного азоту.

В результаті повітряного охолодження та заміни поршневих компресорів турбокомпресорами значно зменшилась потрібність води на 1 т аміаку, що призвело до значного зниження кількості стічних вод (приблизно в 50 раз).

Низько потенціальну теплоту вдається утилізувати підвищенням її потенціалу; це досягається вводом деякої кількості високо потенціальної теплоти. Але цей шлях отримання механічної енергії пов'язаний з збільшенням забрудненості повітряного басейну димовими газами.

Одним з способів зменшення викидів та підвищення ефективності виготовлення аміаку є застосування енергетично технологічної схеми з паро газовим циклом, в якому в якості робочої теплоти використовується не тільки теплота водяного пару, а і продуктів згорання палива.

Висновки

В проекті було показано,що АВС, яка використовується для виробництва NH3, грає велике значення, адже аміак використовується в багатьох галузях промисловості та особливо в розвитку сільськогосподарських культур.
Розглянуті фізико-хімічні основи процесу, вибрана та описана технологічна схема, виконані матеріальні, теплові та технологічні розрахунки конвертора природного газу. В технологічних розрахунках були розраховані опори апарату.
Також розглянуті питання охорони навколишнього середовища від промислових забруднень та розроблені заходи, що дозволяють зменшити шкідливі викиди в навколишнє середовище.

Список використаноїлітератури

1. Атрощенко В.И. Технология связанного азота [Текст] / под ред. акад.В.И. Атрощенко. - К.: Высш. шк., 1985. - 327 с.

2. Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии [Текст] / А.Г. Касаткин. - 9-е изд. переработ. и дополн. - М.: Химия, 1973. - 754 с.

3. Дыбина, П.С. Расчёты по технологи неорганических веществ [Текст] / под ред. П.С. Дыбиной. - М.: Высш. шк., 1967. - 522 с.

4. Лащинский А.А. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры [Текст] /А.А. Лащинский, А.Р. Толчинский - 2-е изд. переработ. и дополн. - Ленинград.: Химия, 1970. - 752 с.

5. Справочник азотчика: Физико-химические свойства газов и гидкостей. Производство технологических газов. Очистка технологических газов. Синтез аммиака [Текст] / - изд.2-е перераб. - М.: Химия, 1986 г. - 512 с.

6. Кутепов А.М. Общая химическая технология [Текст] /А.М. Кутепов, Т.И. Бондарева, М.Г. Беренгартен. - изд.2-е. - М.: Высш. шк., 1990, 520 с.

7. Бесков С.Д. Техно - химические расчеты [Текст] /С.Д. Бесков. - изд.3-е испр. - М.: Химия, 1962. - 468 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз головної стадії виробництва нітратної кислоти - окиснення аміаку киснем повітря. Розрахунок матеріального і теплового балансів конвертора, обґрунтування та вибір його конструкції. Екологічна оцінка виробництва розведеної нітратної кислоти.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.06.2011

 • Швидкість реакції синтезу аміаку. Вплив тиску, температури та концентрації аміаку на протікання реакції. Оптимальне співвідношення реагентів. Розрахунок кількості теплоти при синтезі аміаку. Обчислення константи та продуктивності колони реакції синтезу.

  контрольная работа [50,5 K], добавлен 05.04.2011

 • Технологічна схема установки, оцінка подібних апаратів в промисловості. Вибір конструкційних матеріалів. Технологічний розрахунок: матеріальний та тепловий баланс, параметри підконтактного теплообмінника. Конструктивний розрахунок колони синтезу аміаку.

  курсовая работа [262,6 K], добавлен 10.12.2010

 • Фізико-хімічні властивості титану. Області застосування титану і його сплавів. Технологічна схема отримання губчатого титану магнієтермічним способом. Теоретичні основи процесу хлорування. Отримання тетрахлориду титана. Розрахунок складу шихти для плавки.

  курсовая работа [287,7 K], добавлен 09.06.2014

 • Призначення та область використання установки виробництва аміаку. Вибір опори колони. Визначення діаметрів штуцерів. Конструкція та принцип дії апаратів, основних складальних одиниць та деталей. Розрахунок поверхні теплообміну котла - утилізатора.

  дипломная работа [3,1 M], добавлен 25.01.2017

 • Розробка схеми відбілки жирової суміші, одержання основи для виробництва туалетного мила високої якості. Розрахунки матеріального і теплового балансів, обладнання, енергоресурсів; цивільна оборона, охорона праці і середовища; економічна ефективність.

  дипломная работа [754,2 K], добавлен 21.06.2011

 • Асортимент та характеристика продукції, використовуваної сировини, вимоги стандартів. Вибір технологічної схеми та її опис, фізико-хімічні основи, розрахунок матеріального балансу. Вибір, розрахунок кількості та технічна характеристика устаткування.

  дипломная работа [691,2 K], добавлен 21.07.2015

 • Вибір ефективної, сучасної моделі одягу. Характеристика та режим обробки матеріалів. Попередній розрахунок потоку. Розробка організаційно-технологічної схеми розподілу праці. Управління якістю продукції. Техніка безпеки, охорона навколишнього середовища.

  курсовая работа [2,8 M], добавлен 29.11.2014

 • Порівняння основних систем відводу теплоти. Тепловий розрахунок холодильної машини. Обчислення параметрів насосів для перекачування води і розсолу. Вибір конденсатора, переохолоджувача та параметрів компресорного агрегату. Переваги аміаку як холодоагенту.

  курсовая работа [353,4 K], добавлен 10.02.2013

 • Вибір марки бетону, склад бетонної суміші. Вимоги до вихідних матеріалів (в’яжучі речовини, хімічні добавки, вода). Розрахунок складу цементобетону. Проектування бетонозмішувального виробництва, складів заповнювачів та цементу. Виробничий контроль.

  курсовая работа [360,6 K], добавлен 12.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.