Відновлення вісі редуктора

Вибір методів ремонту технологічного обладнання. Розробка об'єму робіт і норм часу при середньому чи капітальному ремонті машини. Розрахунок оборотної кількості вузлів. Організація праці ремонтної бригади. Технічна характеристика обладнання майстерень.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.03.2015
Размер файла 187,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Ефективність виробництва багато в чому залежить від стану обладнання. Працездатність парку машин підтримується за допомогою системи роботи і технічного обслуговування, заснованої на принципі планомірного проведення профілактичних заходів, що попереджають виникнення розладів у машинах, що зумовлює знос і поломку їхніх деталей і вузлів. Така система ремонту і догляду називається планово-попереджувальною.

Через недостатню надійність і довговічність обладнання об'їм робіт з його ремонту і догляду за ним дуже великий. Так, весь парк машин хімічної промисловості 2-3 рази на рік піддається середньому ремонту і майже одна чверть, а в деяких виробництвах до половини всього обладнання, щорічно проходить капітальний ремонт. На проведення таких робіт витрачається багато часу і праці, велика кількість конструкційних матеріалів, запасних частин, інструментів і значні кошти.

Ремонтними роботами зайнята дуже велика кількість ремонтників, механіків, слюсарів, верстатників, ковалів, зварників і робітників інших фахів.

У ремонті обладнання беруть участь центральні або цехові майстерні, а також заводи, що виготовляють запасні частини для машин. Великий штат робітників зайнятих доглядом за машинами і їхнім технічним обслуговуванням (мастильник, чистильники, слюсарі, електрики та ін.).

Зниження витрат часу на ремонт і технічне обслуговування обладнання, а також скорочення простоїв машин досягають шляхом використання прогресивної технології і раціональної організації праці.

1. Ремонтно-механічна частина

1.1 Вибір методів ремонту

Таблиця 1.1- Методи ремонту технологічного обладнання

Найменування технологічного обладнання

Марка

Кількість в установці

Метод ремонту

Кількість вузлів на машині

Кількість вузлів на обладнанні

Розпушування і тіпання

1660/2

2

Комбінований

3

6

Замаслювання

1661/2

2

Комбінований

3

6

Вилежування

1660/2

2

Комбінований

3

6

Чесальна машина

1660/2

2

Комбінований

3

6

Стрічкова машина 1 переходу

1505/6

6

Комбінований

3

18

Стрічкова машина 2 переходу

М2114К

33

Комбінований

Стрічкова машина 3 переходу

Аутоконер

33

Комбінований

4

132

Гребнечесальна машина

Стрічкова машина IV переходу

Фарбування

1660/2

2

Комбінований

3

6

Гладильно сушильна лінія

1661/2

2

Комбінований

3

6

Різально штапелююча машина

1660/2

2

Комбінований

3

6

Стрічкова машина 2 переходу

1660/2

2

Комбінований

3

6

Стрічкова машина "0" переходу

1505/6

6

Комбінований

3

18

Стрічкова машина 3 переходу

М2114К

33

Комбінований

Гребнечесальна машина

Аутоконер

33

Комбінований

4

132

Стрічкова машина IV переходу

Стрічкова машина V переходу

1.2 Періодичність і трудомісткість ремонтів

Таблиця 1.2 - Періодичність і трудомісткість ремонтів

Найменування технологічного обладнання

Марка

Періодичність ремонтів

Трудомісткість, люд-год

Капітальний ремонт, рік

Середній ремонт, міс

Капітальний ремонт

Середній ремонт

Змінююча машина

1660/2

5

5

70

40

Стрічкова машина 1 переходу

1661/2

5

5

84

42

Стрічкова машина 2 переходу

1660/2

5

5

70

35

Стрічкова машина 3 переходу

1660/2

5

5

70

35

Рівнична машина

1505/6

5

5

180

90

Прядильна машина

М2114К

5

5

400

200

Мотальний автомат

Аутоконер

6

6

480

320

Крутильна машина

VTS-07/03

5

5

140

70

Запорна камера

ER4/6

5

5

65

32

1.3 Розробка об'єму робіт і норм часу на ремонт машини

Таблиця 1.3 - Об'єм робіт на середній ремонт рівничної машини

Найменування робіт

Слюсарі ремонтники

Слюсарі збиральники

Приймання машин в ремонт

2

-

Перевірка рівничних рамок

6

-

Перевірка і наладка витяжного прибору

10

-

Зняття релейних циліндрів

4

-

Ремонт релейних циліндрів

-

2

Установка релейних циліндрів

3

-

Зачистка забоїн та заусениц

4

-

Перевірка та ремонт рівничних кареток

5

-

Зняття веретен

4

-

Ремонт веретену

-

6

Установка веретену

3

-

Зняття рогулек

4

-

Ремонт рогулек

-

10

Встановлення рогулек

4

-

Ремонт нижньої коретки

4

-

Перевірка вала підводного механізму

6

-

Ремонт конічних барабанчиків

3

-

Ремонт диференціалу

2

-

Ремонт головного і пруткового валу

5

-

Ремонт замка

1

-

Замінна смазочних матеріалів

1

-

Ремонт огорож

1

-

Всього

72

18-

1.4 Планування ремонту обладнання

Для планування роботи ремонтно-механічного відділу розробляється річний графік капітального і середнього ремонтів. При складанні графіку ремонту розраховується кількість капітальних, середніх ремонтів по кожному виду обладнання та склад, та складається зведена відомість ремонтів. Розрахунок кількості середніх ремонтів обладнання за рік nср , рем.

(1.1)

де N - кількість машин в заправці; іср - періодичність середнього ремонту, міс; ік - періодичність капітального ремонту, міс.

Для прядильної машини 2114К

Розрахунок кількості капітальних ремонтів обладнання за рік n к.р,рем.

(1.2)

Для прядильної машини 2114К

Розрахунки ведуться за формулами і заносяться до таблиц

Таблиця 1.4 - Зведена відомість ремонті

Найменування машини

Марка

Кількість в заправці

Періодич-ність капіталь-ного ремонту, рік

Кількість ремонтів

Періодичність середнього ремонту, міс.

Кількість ремонтів

По розрахункам

В графік

По розрахункам

В графік

Змінююча машина

1660/2

1.96

5

0.39

0

5

4.31

4

Стрічкова машина 1 переходу

1661/2

1.96

5

0.39

0

5

4.31

4

Стрічкова машина 2 переходу

1660/27

1.95

5

0.39

0

5

4.29

4

Стрічкова машина 3 переходу

1660/2

1.98

5

0.39

0

5

4.35

4

Рівнична машина

1505/6

6

5

1.2

1

5

13.2

13

Прядильна машина

М2114К

33

5

6..6

7

5

72.6

73

Мотальний автомат

Аутоконер

7

6

1.12

1

5

15.4

15

Крутильна машина

VTS-07/03

44

5

8.8

9

5

96.8

97

Запорна камера

ER4/6

1

5

0.2

0

5

2.2

2

1.5 Розрахунок оборотної кількості вузлів

При організації вузлового методу ремонту необхідно розрахувати оборотну кількість вузлів, які ремонтуються вузловим методом

Кількість вузлів, які ремонтуються при середньому ремонті Св.с. , вузл.

(1.3)

Кількість вузлів, які ремонтуються при капітальному ремонті Св.к. , вузл.

, (1.4)

де Сср, Скр - кількість вузлів, які ремонтуються при середньому і капітальному ремонті одній машини, вузол; а - коефіцієнт запасу, якій дорівнює 1,05 - 1,07

Складається зведена відомість вузлів, які ремонтуються при вузловому чи комбінованому методі ремонту

Таблиця 1.5 - Зведена відомість трудомісткості ремонту вузлів за рік

Найменування вузлів і машин

Кількість вузлів, шт

Трудомісткість ремонту одного вузла, люд-год

Загальна трудомісткість,

люд-год.

Всього люд-год

При сер. рем.

При кап. рем.

При сер. рем.

При кап. рем.

При сер. рем.

При кап. рем.

Змінююча машина

12.93

1.17

2.66

4.66

34.39

5.45

39.84

Стрічкова машина 1 переходу

12.93

1.17

2.8

5.6

36.20

6.55

42.75

Стрічкова машина 2 переходу

12.87

1.17

2.33

4.66

29.98

5.45

35.43

Стрічкова машина 3 переходу

13.05

1.17

6

4.66

78.3

5.45

83.75

Рівнична машина

39.6

3.6

13.33

12

527.86

43.2

571.06

Прядильна машина

290.4

26.4

16

20

4646.4

528

5174.4

Мотальний автомат

61.6

4.48

3.5

24

215.6

107.53

323.17

Крутильна машина

387.2

35.2

1.6

7

619.52

246.4

865.92

Всього

-

-

-

-

-

-

7096.48

1.6 Розрахунок кількості слюсарів-збиральників Кзб, чол

(1.5)

де Н0 - загальна трудомісткість ремонту вузлів вузловим методом, люд-год; Нр - річний час одного працюючого, дорівнюється 2002год; К - коефіцієнт завантаженості, дорівнюється 0,85

Приймаємо 4 слюсаря - збиральника

Розробка схеми технологічного процесу ремонту машин

1.7 Організація праці ремонтної бригади

Розрахунок кількості бригади КР, чол.

(1.6)

де Тр -річний фонд часу ремонтника, год;

Кз - коефіцієнт завантаженості

Приймаємо 5 человек 3 бригад

Склад ремонтних бригад

Таблиця 1.6- Склад ремонтних бригад

Найменування технологічного обладнання

Склад бригад

Розряд

Мотольний автомат

Крутильна машина

5

6р-1

5р-2

4р-2

Мотольний автомат

Крутильна машина

5

6р-1

5р-2

4р-2

Прядильна машина та інщі обладнання

5

6р-1

5р-2

4р-2

Погоний график середнього ремонту

Таблиця 1.7 - Погодинний графік середнього ремонту чесального апарату CR-24

1.8 Розробка структури ремонтних майстерень КПВ

ремонт обладнання технологічний майстерня

1.9 Вибір та обґрунтування ремонтних майстерень

Кількість металорізальних верстатів Rв, верст.

(1.7)

де Нв - трудомісткість верстатних робіт, верст. - год.;

Тв - дійсний річний фонд робочого часу верстата, год.;

Кв - коефіцієнт завантаження верстатів, дорівнює 0,75-0,85.

Примітка - Трудомісткість верстатних робіт складає 30-35% від загальної трудомісткості.

Трудомісткість верстатних робіт Нв , верст. - год

(1.8)

верс-год.

Приймаємо 6 верстатів

Таблиця 1.8- Об'єм майстерень

Найменування обладнання

Марка обладнання

Кількість

Токарно-гвінторізний верстат

16К20

2

Поперечно-строгальний верстат

7М37

1

Універсально - фрезерний верстат

6Р82Г

1

Кругло шліфувальний верстат

3Б633

1

Вертикально-свердлильний верстат

2Н135

1

Тучільно шліфувальний верстат

356331

1

1.10 Технічна характеристика обладнання майстерень

Токарно - гвинторізний верстат 16К20

Найбільший діаметр заготовки, що обробляється, мм

під станиною 400

під супортом 220

Кількість швидкостей шпинделя 23

Частота обертання шпинделя, хв..-1 12:2000

Поздовжня подача, мм/об 0,17:4,14

Потужність електродвигуна, кВт 10

Габаритні розміри, мм

довжина 2502

ширина 1190

висота 1500

Поперечно-строгальний верстат 7М37

Довжина ходу повзунка, мм 150:700

Найбільша відстань від опорної поверхні різця до станини, мм 840

Габаритні розміри, мм

довжина 2785

ширина 1750

висота 1650

Універсально-фрезерний верстат 6Р82Г

Розміри робочого столу,мм

вертикального 320

горизонтального 1250

Кількість швидкостей шпинделя 18

Потужність електродвигуна, кВт 8

Габаритні розміри, мм

довжина 2305

ширина 1915

висота 1680

Заточний верстат 3Б633

Кількість шліфувальних кругів 2

Частота обертання шпинделя, _хв.-1 1800

Потужність електродвигуна, кВт 1,7

Габаритні розміри, мм

довжина 810

ширина 610

Вертикально-свердлильний верстат 2Н135

Найбільший діаметр свердлення, мм 35

Найбільший хід шпинделя, мм 225

Кількість швидкостей 9

Потужність електродвигуна, кВт 4,5

Габаритні розміри, мм

довжина 1030

ширина 825

висота 2535

Таблиця 1.9 Назва деталі: вісь редуктора

Матеріал та термічна обробка: Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

1.11 Охорона праці, техніка безпеки при роботі в майстернях чи при виконанні ремонтних робіт

До основних умов безпеки при роботі в майстернях загальних верстатах відносяться приміщення огорож зон безпеки обробки металів, а також пристосовувань що виступають и деталей що обробляються и надійне кріплення делатей и пристосувань приміщення для подріблення струшки її прибирання і зберігання и заземлення електрообладнання и правильно організація робочого місця, приміщення індивідуальних засобів захисту. Підлога біля сталеворіжечего обладнання повинна бути ривною.

Зняття і встановлення на верстати тяжких деталей массою 90 кг и більше, проводяться за допомогою технічних пристосувань.

Для проведення газозварюваних робіт на підприємстві легкової промисловості приміняють переносні антиякові апарати низького (до 10кПа)

І сере день (від 10 до 15кПа) тиску. В апараті створюеться в результаті розчину корбиду кальцию воднию.

Корбид кальцію не обхідно зберегати в сухому місці. При єксплоатації переносних аустеленових апаратів газозваривальником забороняеться залишати без нагляду заряджении балони, або аустеленовий генератор, при перервах, або закинченю робіт, відігрівати замерзлі генератори відкритим вогнем.

При електрозварюварних роботах потрібно виконувати наступні вимоги. Перед початком електрозварювання робітник повинен перевірити ізоляцію зварювальних проводів і електро тримачів заземлити електрозварювальні устаткувань які не знаходяться під напругою під час роботи, а також конструкці що зварюються.

Крім того для забезпечення електро и газозварювальних робіт необхідно виконувати заходи і до цих робіт допускати осіб не молодше 18 років які прийшли медичний огляд спеціального навчання і інструктаж і атестацію.

Висновки

При проектуванні ремонтних майстерень апаратно-прядильного виробництва в системі КСК потужністю 18 чесальних апаратів по виробництву рівниці для напіввовняної пряжі лінійної густини 84 текс були використані останні досягнення у області організації ремонтної служби текстильного машинобудування, останні досягнення науки, техніки. Було розроблене об'єм робіт на середній ремонт Ровничной машине, розраховано кількість капітальних та середніх ремонтів обладнання. По розрахункам для ремонту всього обладнання необхідно 4слюсарь-збиральник і15 слюсарів ремонтників.

Складений погодинний графік середнього ремонту ровничной машине. В виробництві передбачені спеціалізовані майстерні, а також майстерні загального призначення зварювальна, слюсарно-механічна, миюча.

Розроблена технологічна карта відновлення вісі редуктора і вибрано обладнання слюсарно-механічної майстерні та дана технічна характеристика обладнання майстерні.

В графічній частині було виконано:

Розміщення обладнання механічної майстерні

Креслення вала, який підлягає відновленню

Література

1 Матеріали Верховної Ради та Уряду України

2 Закон України "Про зайнятість насілення "

3 Закон України "Про оплату праці "

4 ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. "Общие требования к текстовым документам"

5 Худых М.И. Ремонт и монтаж оборудования текстильной и легкой промышленности - М: Легпромбытиздат, 1987

6 Худых М.И. Ремонт текстильных машин - М: Ростехиздат, 1974

7 Беленький С.И.. Справочник по ремонту оборудования текстильной промышленности - М: Легпромбытиздат, 1974

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Технічна характеристика відділювачів ОД – 110М і ОДЗ – 110М. Ескізи обладнання, яке ремонтується, або його вузлів. Охорона праці при проведенні ремонтних робіт. Перелік технічної документації, яка оформляється при ремонті і після його закінчення.

  курсовая работа [276,7 K], добавлен 26.01.2011

 • Вибір раціонального способу відновлення зношення отвору під задній підшипник корпусу. Послідовність операцій технологічного процесу. Розрахунок припусків на механічну обробку. Вибір обладнання та приладів, розрахунок режимів для оброблення і вимірювання.

  курсовая работа [88,0 K], добавлен 29.04.2014

 • Завдання ремонтного господарства. Суть системи планово-запобіжного ремонту обладнання. Нормативна база, планування та організація ремонтних робіт - процесу відновлення початкових резервів, експлуатаційних характеристик та робочого стану знарядь праці.

  реферат [47,2 K], добавлен 05.06.2011

 • Описання технологічного процесу обробки кишок. Розрахунок кількості сировини та готової продукції. Підбір та розрахунок технологічного обладнання для кишкового цеху. Організація контролю виробництва та вимоги до якості сировини і готової продукції.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 17.06.2011

 • Вибір методу організації виробничого процесу. Визначення фондів часу роботи обладнання і працівників. Розрахунок кількості обладнання потокової лінії з виготовлення кришки Кр3. Визначення площі механічної дільниці. Організація допоміжних господарств.

  контрольная работа [101,9 K], добавлен 24.12.2012

 • Проектувальний розрахунок вісі барабана: вибір матеріалу і допустимих напружень на вигин. Визначення опорних реакцій і згинальних моментів. Розрахунок запасу циклічної міцності вісі; вибір підшипників. Розробка вузла кріплення канату крана до барабана.

  контрольная работа [726,7 K], добавлен 04.08.2015

 • Обладнання пічного прольоту мартенівського цеху. Транспортування заправочних матерів для гарячих ремонтів вогнетривкої кладки. Будова і основні функції наземно–завалочної машини. Документація обслуговування і ремонту обладнання пічного прольоту.

  курсовая работа [78,4 K], добавлен 06.03.2009

 • Розробка структури технологічного процесу пакування пива, транспортних і допоміжних процесів. Визначення кількості одиниць основного технологічного обладнання. Розрахунок продуктивності лінії. Розрахунок матеріальних потоків лінії та кількості персоналу.

  курсовая работа [142,6 K], добавлен 11.05.2011

 • Гідравлічний розрив пласта як один зі способів інтенсифікації припливу пластових флюїдів. Вибір і комплектування обладнання технологічного комплексу для ГРП. Опис технологічного обладнання. Типи конструкцій пакерів і якорів для проведення цієї технології.

  курсовая работа [851,9 K], добавлен 17.12.2013

 • Проектування лісопильних підприємств. Раціональне та комплексне використання деревини шляхом переробки її на повноцінну продукцію. Розробка плану розкрою половника. Розрахунок сировини, вибір і розрахунок технологічного обладнання лісопильного цеху.

  курсовая работа [151,5 K], добавлен 27.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.