Розроблення автоматизованого методу оцінювання руйнування композитних матеріалів за даними фрактального аналізу

Характеристика композитних матеріалів та їх дефектів. Теорія фракталів та її застосування. Методи визначення фрактальної розмірності. Дослідження зміни енергоємності руйнування епоксидного олігомера в залежності від концентрації в полімері наповнювача.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 15.02.2017
Размер файла 7,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

82. Рабек Я.Р. Экспериментальные методы в химии полимеров: пер. с англ. под ред. В.В. Коршака. - М.:Мир, 1983.-Ч.1.-384с.

83. Вербицкая Н.А. Влияние комплексных соединений рения (R), молибдена (V) с макроциклическими лигандами на процессы структуро-образования эпоксиполиуретанового связующего // Пластические массы.- 2001. - №7. - С. 10-14.

84. Практикум по химии и физике полимеров / Под ред. М.А. Куренкова. - М.: Химия, 1995.-256с.

85. Стухляк П.Д., Букетов А.В., Добротвор І.Г. Эпоксикомпозитные материалы модифицированные энергетическими полями.-Тернополь: Збруч, 2008.-208с. (на укр. яз.)

86. Buketov A.V., Stukhlyak P.D., Dobrotvor I.H., Mytnyk M.M., Dolgov N.A. Effect of the nature of fillers and ultraviolet irradiation on the mechanical properties of epoxy composite coating // Strength Materials.-Vol. 41. - № 4. - 2009. - Р. 431-435.

87. Dobrotvor I.H., Stukhlyak P.D., Buketov A.V. Investigation of the formation of external surface layers in epoxy composites // Materials Science.-Vol. 45. - № 4. - 2009. - Р. 582-588.

88. Волынский А.Л. Особенности структурообразования в системе полимер - жесткое покрытие при деформировании в жидких средах / А.Л. Волынский, О.В. Лебедева, С.Л. Баженов, Н.Ф. Бакеев // Высокомолекулярные соединения. Сер.А.-2002.-42, №4.-С.658-664.

89. Букетов А.В., Стухляк П.Д., Кальба Є.М. Физико-химические процессы при формировании эпоксикомпозитных материалов.-Тернополь: Збруч, 2005.-182с. (на укр. яз.)

90. Волынский А.Л. Особенности зарождения и развития зон потери устойчивости твердофазного покрытия в условиях плоскостного сжатия полимера подложки / А.Л. Волынский, Т.Е. Гроховская, Р.Х. Сембаева и др. // Высокомолекулярные соединения. Сер.А. - 2001. - 43. - №6. - С. 1008-1016.

91. Платэ Н.А. Макромолекулярные реакции. - М.: Химия, 1977. - 286с.

92. Konovalenko I.V. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing / Konovalenko I.V., Marushchak P. O. - 47 (2011), 360.

93. Yasnii P.V. Structural degradation and damage caused by a system of cracks to the steel of metallurgical equipment/ P.V. Yasnii, P.O. Marushchak, I.V. Konovalenko and R.T. Bishchak// Materials Science, - 2009. - Vol. 45, No. 6, - pp.798-803

94. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 276 с.

95. Оцінка технічного стану будівельних сталевих конструкцій, що експлуатуються. ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х

96. Олійник Я.Б. Основи екології: підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко,. О.П. Гавриленко. - К.: Знання, 2012. - 558 с.

97. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О. та ін. Екологічне управління Підручник. - К.: Либідь, 2004. - 432 с.

98. Васюкова Г.Т. Екологія: підручник / Г.Т. Васюкова, О.І. Грошева. - К.: Кондор, 2009. - 524 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика методів діагностики різальних інструментів для токарної обробки алюмінієвих сплавів. Розробка системи визначення надійності різця з алмазних композиційних матеріалів при точінні. Розрахунки значень напружень і ймовірності руйнування різця.

  реферат [38,6 K], добавлен 10.08.2010

 • Вибір методу та об’єкту дослідження. Дослідження впливу перепадів температур на в’язкість руйнування структури та температури при транскристалітному руйнуванні сплаву ЦМ-10. Вплив релаксаційної обробки на в’язкість руйнування сплавів молібдену.

  реферат [99,0 K], добавлен 10.07.2010

 • Основні промислові методи одержання армованих волокном пластиків. Опис підготовки волокон і матриці, просочування першого другим, формування виробу, затвердіння, видалення оправки. Сфери застосування найпоширеніших полімерних композитних матеріалів.

  реферат [751,0 K], добавлен 25.03.2013

 • Застосування неруйнівного контролю для визначення показників якості матеріалів без порушення їх властивостей та функціонування. Класифікація сигналів та методів дефектоскопії. Аналіз придатності виробів на підставі норм бракування та умов експлуатації.

  курсовая работа [283,3 K], добавлен 11.09.2014

 • Дослідження основних технологічних, структурних та механічних властивостей матеріалів. Вивчення розвитку моди на вироби жіночого літнього одягу. Характеристика асортименту швейної тканини, фурнітури, підкладкових, прокладкових та докладних матеріалів.

  курсовая работа [43,7 K], добавлен 09.06.2011

 • Методи обробки пластикових матеріалів при виготовленні пакування. Способи задруковування пластику. Особливості технології висікання із застосуванням плоских штанцформ. Вибір оброблювального обладнання на основі аналізу технічних характеристик обладнання.

  дипломная работа [5,2 M], добавлен 12.09.2012

 • Будова, властивості і класифікація композиційних матеріалів – штучно створених неоднорідних суцільних матеріалів, що складаються з двох або більше компонентів з чіткою межею поділу між ними. Економічна ефективність застосування композиційних матеріалів.

  презентация [215,0 K], добавлен 19.09.2012

 • Вибір та характеристика моделі швейного виробу. Загальна характеристика властивостей основних матеріалів для заданого виробу. Визначення структури і будови ниток основи і піткання, переплетення досліджуваної тканини. Вибір оздоблювальних матеріалів.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 15.06.2014

 • Структура, властивості та технології одержання полімерних композиційних матеріалів, методика їх вимірювання і виготовлення. Особливості лабораторного дослідження епоксидної смоли, бентоніту, кварцового піску. Визначення якостей композиційних систем.

  курсовая работа [10,8 M], добавлен 12.06.2013

 • Основні принципи здійснення електроерозійного, електрохімічного, ультразвукового, променевого, лазерного, гідроструменевого та плазмового методів обробки матеріалів. Особливості, переваги та недоліки застосування фізико-хімічних способів обробки.

  реферат [684,7 K], добавлен 23.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.