Розробка рекламної кампанії (на прикладі підприємства ВАТ "Прогрес")

Маркетингова класифікація реклами, її цілі, види та задачі. Аналіз змісту рекламної кампанії, етапи її планування, особливості формування на ринку меблів. Обґрунтування та вибір засобів розповсюдження реклами, розробка її бюджету та оцінка ефективності.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 18.04.2011
Размер файла 200,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Дипломна робота магістра

Розробка рекламної кампанії (на прикладі підприємства ВАТ «Прогрес»)

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи розробки рекламної кампанії

1.1 Маркетингова класифікація реклами її цілі, види та задачі

1.2 Аналіз змісту рекламної кампанії

1.2.1 Види рекламної кампанії

1.2.2 Етапи планування рекламної кампанії

1.3 Особливості формування рекламної кампанії на ринку меблів

Висновок

Розділ 2. Аналіз поточного стану підприємства ВАТ «Прогрес»

2.1 Коротка характеристика стану підприємства

2.2 Аналіз маркетингової діяльності підприємства

2.3 Ринок меблів м. Дніпропетровська

2.4 SWOT-аналіз підприємства

Висновок

Розділ 3. Розробка рекламної кампанії для підприємства ВАТ «Прогрес»

3.1 Сегментування споживачів ВАТ «Прогрес»

3.2 Обґрунтування та вибір засобів розповсюдження реклами

3.2.1 Аналіз та вибір рекламних носіїв

3.2.2 Обґрунтування рекламних носіїв та розробка медіа плану

3.3 Розробка бюджету рекламної кампанії

3.4 Оцінка ефективності рекламної кампанії

Висновок

Заключення

Перелік використаних літературних джерел

ВСТУП

Актуальність обраної теми: рекламна кампанія - це розроблений комплекс різних звернень, які з'являються в ЗМІ протягом певного часу. Рекламна кампанія розробляється для досягнення поставлених цілей і вирішення проблем.

На даний момент, під час кризи, підприємство не задоволено своїм фінансовим станом. Домогтися поліпшення можна за допомогою різних шляхів. Після проведення аналізу підприємства було визначено, що вдосконалювати фінансову діяльність підприємства необхідно за допомогою маркетингу, а саме розробки рекламної кампанії для підприємства «Прогрес».

Мета дослідження: Розробка рекламної кампанії, спрямованої на збільшення обсягу продажів.

Завдання дослідження:

1. Розглянути етапи розробки рекламної кампанії

2. Визначити особливості рекламної кампанії конкурентів

3. Провести сегментування споживачів підприємства «Прогрес»

4. Провести аналіз рекламних носіїв

5. Розробити рекламну кампанію для підприємства «Прогрес»

6. Розрахувати бюджет рекламної кампанії

Об'єкт дослідження: рекламна діяльність підприємства

Предмет дослідження: рекламна кампанія

Методи дослідження:

Статистичний метод - буде використаний для фінансового аналізу діяльності підприємства пов'язаного з рекламою

Метод кластерного аналізу - буде використаний для сегментування споживачів підприємства.

Метод стратегічного аналізу - буде використаний для визначення сильних і слабких сторін підприємства, а так само загроз і можливостей.

Положення, що захищаються: в умовах сучасності, реклама зайняла міцне місце в нашому житті. Саме ця сфера маркетингу отримала активний розвиток у нашій країні. Реклама стане справжнім супутником споживача у світі величезної кількості товарів і різноманітних послуг.

Сфера використання результатів роботи: підприємство ВАТ «Прогрес» яке займається виробництвом і продажем меблів.

Апробація результатів роботи: положення магістерської роботи оприлюднені на міжнародній конференції НГУ з маркетингу «Відкриті горизонти» (Дніпропетровськ 2009 р.), на конференції НГУ «Маркетинг очима студентів» (Дніпропетровськ 2010 р.).

Публікації: Коробейник Г.О. «Реклама у наш час» // Відкриті горизонти: Матеріали міжнародної конференції з маркетингу. - 2009. С.

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

1.1 Маркетингова класифікація реклами її цілі, види та задачі

Для початку дамо поняття реклами. Закон України від 11.07.03 р. «Про рекламу» дає наступне визначення реклами: «Реклама - розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою інших засобів інформація про фізичну або юридичну особу, товари, ідеях і починаннях (рекламна інформація), яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичній, юридичній особі, ідеям і починанням і сприяти реалізації товарів, ідей, починань» [1].

Як правило, зарубіжні автори також широко трактують визначення реклами, але в основному, з точки зору маркетингу. Відомий маркетолог Філіп Котлер, професор маркетингу Північно-Західного університету США, дає наступне визначення реклами: «Реклама являє собою неособисті форми комунікації, здійснювані за посередництвом платних засобів поширення інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування».[2.176]

Широке визначення реклами, відбиваючи її сутність як багатоманітного суспільного явища сучасності, не виключає її підрозділу на окремі види.

Розглянемо маркетингову класифікацію реклами:

- Реклама "на індивідуального споживача". Деякі виробники користуються рекламою, щоб донести своє звернення до індивідуального споживача та впливати на нього у відношенні товарів для особистого вживання або товарів домашнього вжитку. Вони домагаються нашої уваги і прихильності за допомогою телебачення, радіо, щоденних і щотижневих газет, споживчих журналів, а також рекламних щитів, реклами на транспорті, каталогів і безлічі інших носіїв.

- Реклама "на сферу торгівлі". Ті ж товари, з якими кожен з нас часто зустрічається в рекламі, фігурують і в так званій рекламі на сферу торгівлі, адресованої роздрібним і оптовим торговцям. Реклама на сферу торгівлі має на меті закликати запасати товар певної марки та стимулювати його збут. Реклама на сферу торгівлі - це знаряддя передачі ідей і умов вищеназваних та багатьох інших варіантів взаємовідносин в ланцюжку "виробник-оптовик-роздрібний торговець".

- Реклама "паблік рілейшнс" (престижна реклама). Протягом кількох останніх десятиліть спостерігається значне зростання уваги виробників до налагодження відносин з різними групами громадськості. "Паблік рілейшнс" - це мистецтво і суспільна наука, яка аналізує тенденції розвитку, передбачає їх наслідки, видає рекомендації керівникам організацій і служить керівництвом щодо втілення в життя планованих програм, які відповідають інтересам як організації, так і громадськості ".

- Реклама "на фахівців". Цей різновид реклами, з якою ми стикаємося рідко і яка переслідує інші ділові цілі. У даному випадку мова йде про виробників, що адресує свою рекламу іншим підприємствам і організаціям з двома основними цілями:

1) щоб стимулювати закупівлі ними рекламованих товарів або послуг для власного безпосереднього використання;

2) щоб заохотити їх рекомендувати або наказувати використання товару та / або послуги їх клієнтами. Таку рекламу ми називаємо "рекламою на фахівців", і її дуже багато. В обох випадках виробники адресують рекламу окремим особам в їх професійно-службової ролі.

Залежно від цілей реклама поділяється на:

1. імідж реклама;

2. стимулююча реклама;

3. реклама стабільності.

Імідж-реклама: в основному, це реклама по створенню сприятливого образу (іміджу) фірми і товару. Її основна роль - ознайомити потенційних покупців або користувачів з продукцією (послугою), з призначенням продукції, її характеристиками, а також з напрямками діяльності, з тими перевагами, які отримує покупець звертаючись до вас. Друга роль імідж-реклами - створити сприятливе враження саме про даний товар чи фірму. У цілому, основне призначення імідж-реклами - закріпити в свідомості широкого кола людей позитивний образ товару або фірми.

Найбільш ефективні для імідж-реклами:

- рекламні ролики на телебаченні (бліц - ролик і ролик);

- рекламні щити;

- реклама на транспорті;

- реклама в популярних газетах і журналах;

- участь в благодійних акціях (з висвітленням участі в пресі, на радіо чи телебаченні).

Стимулююча реклама: спрямована, в основному на стимулювання потреб покупців. Її спрямованість обмежена, вона повинна бути адресована покупцям або користувачам продукції. Це найпоширеніший вид реклами. Основне завдання стимулюючої реклами - стимулювати потребу в придбанні Вашого товару або експлуатації, пропонованої Вами послуги.

Найбільш ефективна реклама:

- повторювана в газетах і журналах (у тих, які читають ваші основні покупці або партнери);

- пряма поштова розсилка;

- реклама по радіо;

- участь у виставках;

- телереклама (ефективна, але її висока вартість може поглинути прибуток).

Реклама стабільності: навіть при налагодженому збуті товарів і послуг і при повному "портфелі замовлень" (іншими словами, за наявності певної суми уявлень про товар або фірму у покупців і партнерів) необхідно час від часу закріплювати рекламою досягнуті результати.

Найбільш ефективна реклама:

- прихована реклама у вигляді статей про вашу діяльність і товари;

- участь у виставках;

- пряма поштова розсилка постійним партнерам проспекту (звіту) про вашу річну діяльність. Або проспекту, приуроченого до річниці утворення фірми.

Ще до випуску продукту, товару, послуги на ринок доцільно провести попередню рекламну кампанію, сповіщаючи, що з такого-то числа ваша фірма випускає на ринок новий товар. Терміни попередньої реклами можуть бути різними: від двох місяців до тижня - в залежності від розмаху рекламної кампанії, що безпосередньо пов'язано з об'ємом вашого виробництва і розміром очікуваного прибутку, а також з призначенням товару (рис. 1.1.).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.1. Види реклами

На рис.1.1. наведені основні види реклами, які можна характеризувати наступним чином (табл.. 1.1.).

Таблиці 1.1.

Категорії видів реклами

Види реклами

Завдання реклами

1

2

1. Інформативна

Розповідь ринку про новинку або про нові застосуваннях існуючого товару; Інформування ринку про зміну ціни; Пояснення принципів дії товару; Опис послуг, що надаються; Виправлення неправильних уявлень чи розсіювання побоювань споживача; Формування образу фірми.

2. Переконуюча

Формування переваги до марки; Заохочення до перемикання на Вашу марку; Зміна сприйняття споживачем властивості товару; Переконання споживача зробити покупку не відкладаючи; Переконання споживача в необхідності прийняти коммівояджера;

3. Нагадування

Нагадує споживачам про те, що товар може знадобитися їм скоро; Нагадування споживачам, де можна купити товар; Утримання товару в пам'яті споживачів; Підтримання поінформованості про товар на вищому рівні.

Інформативна реклама переважає на основному етапі виведення товару на ринок, коли стоїть завдання створення первинного попиту.

Моніторинг реклама набуває особливої значущості на етапі попиту, коли перед фірмою постає завдання формування виборчого попиту.

Нагадувальна реклама надзвичайно важлива на етапі зрілості, щоб змусити споживачів згадати про товар.

1.2 Аналіз змісту рекламної кампанії

Рекламна кампанія в моєму розумінні являє собою потік певної інформації від продавця до покупця. Для кращого розуміння змісту рекламної кампанії наведу визначення:

Рекламна кампанія - система взаємопов'язаних рекламних заходів, що охоплюють певний період часу і передбачають комплекс застосування рекламних засобів для досягнення рекламодавцем конкретної маркетингової мети.[3.78]

Ефективність рекламних кампаній досягається також за рахунок широкого використання масових засобів реклами, одні з яких доповнюють і підсилюють дію інших.

Рекламні заходи в РК повинні мати одну форму, одну гаму кольорів і, в кінцевому підсумку, складати разом єдине ціле.

В даний час, на думку західних фахівців, конкуренція товарів переросла в конкуренцію «брендів». Вітчизняний рекламіст І. Рожков дає визначення брендингу, як діяльності по створенню довгострокової переваги до товару, заснованої на спільному посиленому впливі на споживача упаковки, товарного знака, рекламних звернень, матеріалів сейлз-промоушн та інших елементів реклами, об'єднаних певною ідеєю і однотипним оформленням, що виділяє товар серед конкурентів і створюють його образ.

Брендинг представляє собою спільну творчу роботу рекламодавця, що реалізує організації та рекламного агентства зі створення і широкомасштабного впровадження в свідомість споживача персоналізованого бренд-іміджу - образу, замаркованих певним товарним знаком товару або родини товарів на основі серйозних маркетингових досліджень. Д. Огілві казав: «Виробник, який присвятить свою рекламу створенню найбільш сприятливого образу, найбільш опукло представить відміну свого бренду від конкурентів, завоює найбільшу частку ринку і буде отримувати максимальний прибуток протягом тривалого часу». Відомі приклади брендів, що лідирують на ринку США: одяг - «Levi's», спортивні товари - «Nike», безалкогольні напої - «Coca-Cola». [4.129]

Цілі проведення рекламної кампанії можуть бути найрізноманітнішими:

1. впровадження на ринок нових товарів, послуг;

2. стимулювання збуту товарів або збільшення обсягу реалізації послуг;

3. перемикання попиту з одних товарів (послуг) на інші;

4. створення сприятливого образу підприємства (фірми) і товару;

5. забезпечення стабільності уявлень у покупців і партнерів про товар чи підприємство (фірму).

Тривалість рекламної кампанії залежить від поставленої мети, особливостей об'єкта рекламування, масштабів кампанії.

Для кращого розуміння поняття і сутності рекламної кампанії думаю, буде доцільним привести приблизний план проведення рекламної кампанії. Отже, рекламну кампанію слід планувати в наступній послідовності:

1. Аналіз маркетингової ситуації;

2. Визначення цілей реклами;

3. Визначення цільової аудиторії;

4. Складання кошторису витрат на рекламу та контроль за її виконанням;

5. Вибір засобів розповсюдження реклами;

6. Складання рекламного повідомлення або тексту. [4.105]

1.2.1 Види рекламних кампаній

Рекламні кампанії відрізняються різноманітністю за багатьма ознаками, головні з яких перераховані нижче.

1. За основним об'єкту рекламування можна виділити кампанії з реклами:

- Товарів і послуг;

- Підприємств, фірм, тобто формують імідж рекламодавця.

2. За переслідуваним цілям рекламної кампанії поділяються на:

- Що вводить, тобто забезпечують впровадження на ринок нових товарів та послуг;

- затверджує, що сприяють росту збуту товарів, послуг;

- нагадують, що забезпечують підтримання попиту на товари, послуги.

3. За територіальним охопленням рекламної кампанії поділяють на:

- Локальні;

- Регіональні;

- Національні;

- Міжнародні.

4. За інтенсивності дії рекламні кампанії бувають:

- Рівні;

- Наростаючі;

- Спадна.

Зупинимося докладніше на видах рекламних кампаній по інтенсивності дії. Отже, рівна рекламна кампанія передбачає рівномірний розподіл рекламних заходів у часі, тобто чергування через рівні інтервали однакових обсягів трансляції по радіо, на телебаченні, однакові розміри публікацій в засобах масової інформації. Наприклад, радіо реклама - щотижня в певний день і годину. Цей тип рекламних кампаніях використовується при досить високій популярності рекламодавця, при нагадує рекламу.

Наростаюча рекламна кампанія будується за принципом посилення впливу на аудиторію. Наприклад, спочатку залучаються середньо тиражні засоби масової інформації, потім кількість видань і їх престижність зростає, одночасно збільшується обсяг оголошень, потім підключають радіо, телебачення і так далі Такий підхід доцільний при поступовому збільшенні обсягу випуску рекламованого товару і його постачання на ринок. Таким же чином може будувати свою рекламну кампанію починаюча фірма.

Низхідна рекламна кампанія є найбільш прийнятним видом при рекламуванні обмеженою за обсягом партії товару. У міру реалізації товару, зменшення його кількості на складах знижується і інтенсивність реклами. [4.213]

1.2.2 Етапи планування рекламної кампанії

Планування рекламної кампанії розбивається на наступні етапи:

1. Визначення цілей рекламної кампанії;

2. Розробка рекламної ідеї та стратегії рекламної кампанії;

3. Дослідження ринку;

4. Розробка бюджету рекламної кампанії;

5. Вибір засобів поширення рекламної інформації;

6. Вибір графіка проведення рекламної кампанії;

7. Складання медіа плану рекламної кампанії;

8. Оцінка ефективності рекламної кампанії.

Розглянемо всі етапи рекламної кампанії докладніше. [5.50]

1. На початку рекламної кампанії необхідно визначити мету, яку хоче досягти підприємство, визначити характер інформації, тобто яким шляхом сплановані всі заходи щодо стимулювання збуту, які цілі перед собою ставить фірма в області споживача (його потреб, запитів, потреб), так і повинна діяти рекламна кампанія. Адже якщо допустимо ціль маркетингу - збільшити обсяг продажів, то мета рекламної кампанії повинна бути - змусити споживача купувати товар, тобто впливати на нього так щоб він більше купував. А якщо мета рекламної кампанії буде закріпити образ фірми в очах споживача, то така нестиковка цілей приведе до не досягнення в остаточному підсумку загальної мети організації, тому що цілі маркетингу прямо виходять із загальної мети організації.

Цілі проведення рекламних кампаній можуть бути найрізноманітнішими і вони залежать від цілей маркетингу:

- впровадження на ринок нових товарів, послуг;

- стимулювання збуту товарів або збільшення обсягів реалізації послуг;

- перемикання попиту з одних товарів (послуг) на інші;

- створення сприятливого образу підприємства (фірми) і товару;

- забезпечення стабільності уявлень у покупців і партнерів про товар чи підприємстві (фірмі) і інше.

Як правило, в якості основної мети рекламної кампанії підприємства називають збільшення збуту (створення його з нуля, якщо мова йде про диверсифікацію) або підтримка його на колишньому рівні (якщо планується підвищення цін і т.п.). Збут є універсальним засобом виміру в силу його першочергової важливості для підприємства. Однак на збут впливають у більшому ступені не рекламні фактори: товар, ціна, розподіл, стимулювання. Реклама впливає на збут в основному через підвищення рівня популярності продукту і підприємства, і створення образу продукту і підприємства.

Маркетингові стратегії - основа визначення цілей рекламної кампанії. Рекламі відведена аж ніяк не головна роль у комплексі маркетингу. Цілі підприємства досягаються узгодженим дією маркетингових інструментів.

2. Для того, щоб забезпечити ефективне досягнення цілей рекламної кампанії, необхідно провести маркетингові дослідження в рекламі і розробити рекламну ідею.

Кваліфіковано проведені, такі дослідження дають можливість відповісти на наступні питання:

- Що являє собою об'єкт реклами?

- Кого слід піддати впливу реклами?

- Де повинні поширюватися рекламні повідомлення?

- Коли повинна здійснюватися реклама?

Відповіді на ці питання дозволяють прийняти рішення про те, як проводити рекламні заходи, подумати над змістом і формою вираження рекламного повідомлення, про його зовнішній вигляд, про засоби поширення рекламної інформації. Робота над результатами досліджень знаходить як раз свою конкретизацію в рекламній ідеї і стратегії.

Рекламна ідея - зодягнені в певну художню форму, аргументи і факти, що є основою рекламного повідомлення і базою формування переконання споживача про те, що саме даний товар здатний найбільшою мірою задовольнити його потреби. Ідея - це концепція характеру рекламного впливу, його змісту і спрямованості.

При виборі засобів реклами бажано відповісти на чотири питання:

- кого хочемо охопити?

- де вони знаходяться?

- що являє собою звернення?

- коли розміщувати оголошення?

Відповідь на питання кого охопити рекламою вимагає точного знання цільових потенційних покупців. Жоден товар, ні одна послуга не використовується всіма відразу в однаковій мірі. Деякі люди є більш імовірними потенційними споживачами, ніж інші.

3. Рекламодавець повинен вирішити, що він хоче досягти за допомогою реклами, які ринки обробляти, як сформулювати звернення, які кошти реклами використовувати, коли і як часто давати рекламу, скільки на неї витрачати.

Для успішної інтерпретації якостей товарів і послуг, здатних задовольняти запити з точки зору потреб і потреб покупців, рекламодавець повинен розташовувати по можливості повним поданням про споживача і самому товарі, а також про структуру ринку. Саме з цього дослідження в рекламі ведуться в трьох основних напрямках:

- вивчення споживачів;

- аналіз товару;

- аналіз ринку.

Вивчення споживачів допомагає виявляти групи найбільш імовірних покупців. Воно дозволяє усвідомити, як саме споживачі сприймають їх власні товари та товари конкурентів.

Аналіз товару полегшує рекламодавцям створення товарів, несучих споживачеві очікуване задоволення, а також допомагає виділити найбільш приємні гідності вироби, про які варто розповісти.

Аналіз ринку допомагає встановити де знаходяться потенційні покупці, з тим щоб сконцентрувати рекламу на найбільш перспективних напрямах.

Таким чином дослідження грають роль основного робочого інструменту в створенні ефективної реклами.

4. При розробці стратегії рекламної кампанії необхідно не забувати не тільки про її цілі та рекламної ідеї, але також і про можливості в області фінансування рекламної кампанії, тобто розробки рекламного бюджету.

Фірма повинна раціонально використовувати свої фінанси для рекламної кампанії. Рекламний бюджет передбачає прийняття рішень в двох сферах:

- Загальна кількість коштів, що виділяються на рекламу

- Яким чином будуть використовуватися ці кошти.

Далі розглянемо чинники, що впливають на розмір рекламного бюджету:

- Обсяг і розмір ринку

- Роль реклами в системі маркетингу

- Етап життєвого циклу продукту

- Диференціація товару

- Розмір прибутку і об'єм збуту

- Витрати конкурентів

- Фінансові ресурси.

5. Отже, рекламний бюджет розроблений. Справа залишається за вибором засобів поширення рекламного звернення. Для цього рекламодавцеві необхідно вирішити, наскільки часто вона повинна з'являтися, вибрати основні засоби її поширення в залежності від їх вартості. На етапі розробки рекламного звернення слід враховувати такі дані, як широта охоплення, частота появи, сила впливу, стійкість та наповненість.

Частота появи визначає скільки разів повинен зштовхнутися з появою реклами середній представник цільової аудиторії. Вона є найбільшою для газет, радіо і телебачення, де рекламні оголошення з'являються щодня. Найменшу частоту мають телефонні довідники.

Сила впливу рекламного контакту залежить від обраного каналу поширення. Наприклад оголошення по радіо менш вражає, ніж теле-ролик, також у різних журналів, наприклад, може бути різна ступінь впливу. Найбільш висока вона в телебачення, оскільки воно здатне поєднувати звук, колір, рух і інші фактори. Також значний цей показник, в цілому у журналів.

Наповненість характеризує число рекламних оголошень, що містяться в одній програмі, одній сторінці, одному виданні й т.д. Якщо дається багато рекламних оголошень то наповненість дуже велика.

Розглянемо переваги і недоліки основних засобів розміщення реклами в наступній таблиці:

Таблиця 1.2.

Переваги та недоліки основних засобів поширення реклами

ЗАСІБ РЕКЛАМИ

ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ

1

2

3

Газети

Гнучкість, своєчасність, велике охоплення місцевого ринку, широке визнання і прийняття, висока достовірність

Короткочасність існування, низька якість відтворення, незначна аудиторія «вторинних читачів»

Телебачення

Поєднання зображення, звуку та руху, чуттєве вплив, високий ступінь залучення уваги, широта охоплення

Висока абсолютна вартість, перевантаженість рекламою, скороминущість рекламного контакту, менша вибірковість аудиторії

Радіо

Вибірковість аудиторії, масовість використання, висока географічна і демографічна вибірковість, доступність розцінок

Представлення тільки звуковими засобами, ступінь залучення уваги нижче, ніж у телебачення, скороминущість рекламного контакту

Журнали

Висока географічна і демографічна достовірність, престижність, висока якість відтворення, тривалість існування, значне число «вторинних читачів»

Тривалий часовий розрив між купівлею місця та появою реклами, наявність некорисного тиражу, відсутність гарантії розміщення оголошення в бажаному місці

Зовнішня реклама

Гнучкість, висока частота повторних контактів, невисока вартість, слабка конкуренція

Відсутність вибірковості аудиторії, обмеження творчого характеру

Після вибору засобів інформації необхідно вирішити, скільки друкованого простору або ефірного часу необхідно придбати і в якому проміжку часу мають бути використані отримані можливості.

Типи графіків рекламної кампанії: Сьогодні поширена багато видів графіків. Нижче наводяться 6 найбільш вживаних:

1. Послідовний - найлегший графік. Реклама розміщується раз на тиждень протягом 52 тижнів або раз на місяць протягом 12 місяців.

2. Сезонний - ЗМІ використовується найбільш інтенсивно під час пікових сезонних розпродажів.

3. Імпульсна подача - ЗМІ використовуються періодично, через рівні інтервали, незалежно від пори року.

4. Нерівномірні імпульси - реклама розміщується через нерівні інтервали, намагаючись внести зміни до традиційне споживчі цикли попиту.

5. Ривок - цей тип використовується для потужного початку кампанії. Зазвичай його можна спостерігати кожну осінь з виходом на ринок нових моделей автомобілів.

6. Спрямований імпульс - такий графік розроблений для підтримки особливих виробів виробника з тим, щоб придбання цього товару за час проходження даного рекламного графіка істотно зростала у порівнянні з іншими періодами.

Як ми можемо помітити, імпульсна подача є основним способом майже для всіх графіків, за винятком найпростіших, а ступінь безперервності або періодичності є лише одним з аспектів стратегії. Таким чином, при складанні реального графіка досвідчений маркетолог повинен ретельно розглянути стратегічний аспект рекламного плану, щоб у графіку реально відбилися спочатку намічені цілі.

6. Кінцевим результатом підготовки рекламної кампанії є складання плану її проведення та остаточної кошторису витрат. При цьому необхідно отриману суму витрат порівняти з тією сумою, яку виділив рекламодавець на проведення рекламної кампанії.

Даний план називається медіаплан. Медіапланом називається конкретне розклад виходів реклами будь-якого типу на конкретний проміжок часу з зазначенням розцінок, дат виходів, форматів, адрес або тривалості розміщуваної реклами, забезпечене деякими додатковими статистичними показниками, мова про які піде нижче. За правилами, медіаплан складається на основі даних соціологічних досліджень про медіа перевагах різних груп населення. При цьому точність і конкретність плану повинна бути такою, щоб замовлення реклами був можливий не тільки в агентстві, його розробити, але і в будь-якому іншому без запитів додаткової інформації.

Оскільки медіаплан річ спочатку абсолютно конкретна, для того щоб його скласти, від рекламодавця необхідно отримати деяку інформацію:

- Докладний опис рекламованого товару або послуги;

- Опис цільової аудиторії (групи) для якої намічається рекламна кампанія (нижче буде описано, як можна описати цю саму цільову аудиторію);

- Територія проведення рекламної кампанії;

- Строки проведення рекламної кампанії: коли вона почнеться і скільки триватиме;

- Бюджет, що виділяється на рекламу.

7. Будь-яка діяльність повинна контролюватись, перевірятися і коректуватися. Тим більше рекламна кампанія. Якщо ви ведете рекламну кампанію і ніяк не відстежуєте її результати, то можете вважати, що це не кампанія. Самий простий контроль - робітники, які відповідають на телефонні дзвінки або приймають клієнтів, повинні ненав'язливо виявляти звідки, з якої і де опублікованій реклами дізнавалися про вас, вашому товар або послугу. Ці данні повинні систематизувати і в кінці тижня, місяця узагальнювати. Це покаже, наскільки ефективно працює те чи інше видання, наскільки точно ви склали рекламний текст (рис.1.2.).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.2. Стратегія рекламної кампанії

Існують різні види стратегій рекламної кампанії, за часом, а саме приклад наведений у таблиці 1.3..

Таблиця 1.3.

Види медіа стратегій

Опис стратегії

Графічне зображення

1

2

Безперервна стратегія

характеризується інтенсивністю появи рекламних повідомлень у ЗМІ. Є однією з найдорожчих

Размещено на http://www.allbest.ru/

Пульсуюча стратегія має інтервали активізації рекламних повідомлень, зручна у використанні при рекламуванні товару, що мають сезонний попит. Менш дорога ніж безперервна.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Флайт-стратегія

має пікоподібні розподіл інтенсивності, яке зручно використовувати в рекламних кампаніях товарів, що має пікоподібні попит.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Використання S-образної кривої життєвого циклу об'єкту реклами. Саме з цією кривої зв'язаний попит, об'єм продажів, популярність рекламних продуктів.

Размещено на http://www.allbest.ru/

8. Прекрасним засобом контролю ефективності рекламної кампанії є опитування людей, які складають аудиторію того чи іншого видання. Популярні також два методи пост тестування програми. В одному з них рекламодавець просить людей, підданих впливу реклами в журналах або телевізійних програмах, згадати все про рекламодавців і товари, яких вони бачили. Рейтинги оглядів вказують на рівень впливу рекламного оголошення. Інший метод - тести на впізнавання. Проводяться, з читачами журналу, дозволяють оцінити вплив рекламного оголошення на різні ринкові сегменти і порівняти рекламні кампанії її конкурентів.

1.3 Особливості формування рекламної кампанії на ринку меблів

Переважне число керівників компаній відмічають, що ринок меблів, почав стабілізуватися. Фахівці пишуть про те, що необхідно мінятися і дуже швидко, починати нові проекти, ставити перед собою вищі завдання. Багато генеральних директорів вважають, що нині необхідно робити усе для збільшення долі фірми на ринку, навіть ціною зменшення прибутку. [6.460]

Істотним чинником успіху нині є репутація фірми, яка допомагає вирішити питання вибору партнера, тобто проблему довіри один одному. А довіра - це позитивне поле, розуміння, чому ти довіряєш. Для того, щоб показати свій професіоналізм, репутацію, нові досягнення, тобто те, що допомагає завоювати довіру, необхідно надати інформацію ринку. Це можна зробити за допомогою засобів масової інформації, публікуючи аналітику, огляди, інтерв'ю і рекламно-інформаційні матеріали.

Найбільш актуальним у формуванні рекламної кампанії для меблів є те, що підприємству або товару підприємства є чим виділитись, тобто якщо буде знайдена якась неповторна характеристика, послуга підприємства, товару, котрої ще немає у конкурентів, то буде розроблена добра рекламна кампанія, котра у майбутньому принесе великий прибуток.

Головною проблему у формуванні рекламної кампанії також є досить невеликий бюджет на рекламу, котрий дуже зв'язує дії маркетологів, котрі сидять та намагаються знайти оптимальний варіант нової рекламної кампанії, котра буду працювати добре та приносити стабільний прибуток підприємству.

Для ринку меблів, є досить велика особливість застосування методів просування, своя специфіка та проблеми. Рекламодавці ретельніше продумують свою рекламу відповідно до заданих цілей. Зменшується кількість фірм, що не відстежують ефект від реклами. Меблеві кампанії розміщують свою рекламу, в основному, на трьох рекламоносіях: спеціалізовані ЗМІ - 53%, Інтернет - 21%, виставки і конференції - 22%. З'явилася тенденція збільшення рекламних бюджетів по позиціях «Інтернет» і «виставки» в порівнянні з минулим роком. [7.340]

Всі особливості будуть враховані автором при розробці рекламної кампанії для підприємства ВАТ «Прогрес».

Висновок

Після дослідження першого розділу можливо виділити таки цілі, види, та класифікацію реклами:

Розглянемо маркетингову класифікацію реклами:

- Реклама "на індивідуального споживача".

- Реклама "на сферу торгівлі"

- Реклама "паблік рілейшнс" (престижна реклама)

- Реклама "на фахівців"

Залежно від цілей реклама поділяється на:

- імідж реклама;

- стимулююча реклама;

- реклама стабільності.

У даному розділі описується планування рекламної кампанії, а сама рекламна кампанія розбивається на наступні етапи:

Планування рекламної кампанії розбивається на наступні етапи:

1. Визначення цілей рекламної кампанії;

2. Розробка рекламної ідеї та стратегії рекламної кампанії;

3. Дослідження ринку;

4. Розробка бюджету рекламної кампанії;

5. Вибір засобів поширення рекламної інформації;

6. Вибір графіка проведення рекламної кампанії;

7. Складання медіа плану рекламної кампанії;

8. Оцінка ефективності рекламної кампанії.

Даний розділ допоміг в подальшій розробці рекламної кампанії, після вивчення теоретичних основ, можна знаючи вже плюси та мінуси тих чи інших видів реклами, впевнено розробляти рекламну кампанію.

РОЗДІЛ ІІ

АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Коротка характеристика підприємства ВАТ «Прогрес»

Завод «Прогрес» був побудований в 1973 році. З квітня 1995 року, після реконструкції, завод переорієнтований на виробництво меблів.

Виробничі потужності «Меблі Прогрес» розподілені між двома заводами - виробництво м'яких і корпусних меблів. Обидва - у місті Дніпропетровську. На сьогоднішній день у виробництві зайнято більше тисячі осіб.

Підприємство має свою власну торговельну мережу складається з 53 фірмових салону в 33 містах України, а також широку мережу оптових партнерів як в Україні так і за кордоном (Латвія, Литва, Румунія).

На даний момент «Прогрес» може запропонувати споживачеві таку продукцію як:

- М'які меблі

- Кухні

- Спальні шафи-купе

- Матраци

- Фурнітура

Що стосується організаційної структури, то метою оптимізації процесів управління виробництвом і продажем, підприємство «Прогрес» розділене на госпрозрахункові підприємства за сферами діяльності.

Також було створено у середині підприємства дочірнє підприємство «Прогресс-Трейдинг» основними завданнями якого є:

- реалізація готової продукції ВАТ «ПРОГРЕС» через мережу фірмових салонів,

- просування торгової марки «Меблі Прогрес»

- постійний розвиток мережі фірмових продажів.

ДП «Прогрес - Трейдинг» складається з кількох відділів:

- Відділ збуту;

- Відділ маркетингу;

- Склад готової продукції (м'які та корпусні меблі);

- Бухгалтерія.

Перш ніж замовлення потрапить в план виробництва, він попередньо обробляється у відділі збуту, а саме: інженер відділу, повинен вирахувати заповнення машини, яка поїде до філії (замовлення надійде у виробництво тільки за умови, що філія зробив замовлення меблів, достатній для повного завантаження машини з причепом), потім виконуються термінові замовлення і замовлення покупців, і тільки після цього виконують замовлення на асортимент (у виставковий зал).

Готова продукція на складі знаходиться не більше одного дня, за що відповідальний відділ збуту.

Також в обов'язки відділу збуту входить надання сучасної інформації для філії про новинки виробництва, про те, що вводиться в роботу і що знімається.

Для того, щоб завод став динамічно реагувати на запити філій, був створений відділ маркетингу, кругом обов'язків якого входить:

- Освоєння нових регіонів, супровід нових партнерів;

- Ведення та аналітика статистики продажів регіонів;

- Підвищення кваліфікації персоналу філій;

- Супровід різних проектів головного офісу в регіонах;

- Аналіз конкурентів, товарів-аналогів;

- Супровід новинок;

- Підтримання фірмового стилю, друк і розподіл поліграфії.

Усі фірмові салони (включаючи дилерську мережу) розділені на певні групи серед менеджерів відділу.

У структуру «Прогрес - Трейдинг» також входять фірмові салони «Меблі Прогрес» у 18 областях України. Фірмові салони можна розділити на філії та дилерську мережу.

Філія - це фірмовий салон, який напряму підпорядковується «Прогрес - Трейдинг».

Дилер - це незалежна компанія, яка має ексклюзивне право використовувати «Меблів Прогрес» і реалізовувати продукцію ВАТ «Прогрес» у даному регіоні.

2.2 Аналіз маркетингової діяльності підприємства

Для того щоб розробити добру рекламну кампанію необхідно зробити аналіз маркетингової діяльності загалом, та звернути особливу увагу на рекламу підприємства. Як всім відомо комплекс маркетингу це 4Р підприємства, почнемо з розгляду товару.

Асортиментна група ВАТ «Прогрес» складається з 5 видів продукції, таких як:

1. М'які меблі - на будь-який смак і для будь-яких приміщень. Не варто забувати, що будь-яка модель може бути виконана за бажанням замовника з використанням оббивних тканин більш ніж 300- видів і кольорів.

2. Кухні - це 8 сюжетних ліній, більше 60 видів шаф з колірною палітрою з 30 гам і поєднань. За якістю не поступаються закордонним аналогам, але набагато доступніше за ціною для споживача.

3. Спальні та шафи-купе - самий інтимний куточок у будинку, оплот і міцність сімейного життя. Зі спальнями «Меблі Прогрес» буде затишно і спокійно, вони чудово вписуються в інтер'єр і створюють необхідну інтимність і гармонію.

4. Матраци - важлива складова в ліжку. Від того, яким він буде, залежить самопочуття, настрій і навіть здоров'я.

5. Фурнітура - ВАТ «Прогрес» випускає безліч різноманітної меблевої фурнітури.

Стан продукції підприємства є стабільним, але є мінуси, а саме невеликий асортимент та слабкий дизайн меблів відносно до конкурентів.

Аналіз цінової політики підприємства, дасть змогу оцінити ціну-якість продукції.

Цілями цінової політики підприємства ВАТ «ПРОГРЕС» є:

- Орієнтовані на збут (забезпечують певний обсяг продажів, максимізацію виручки, збільшення частки ринку);

- Пов'язані з конкуренцією (забезпечити стабілізацію цін на конкуруючі товари, коливання яких може спровокувати негативну реакцію споживача).

Класифікація цін які використовуються на ВАТ «ПРОГРЕС»:

Залежно від обороту, який обслуговується:

- Оптові:

§ Оптово-відпускні (ціна підприємства-виробника, за якою вони реалізують готову продукцію іншим підприємствам і організаціям);

§ Ціни оптового підприємства (за якими постачальники та оптово-торгові організації реалізовують свою продукцію).

- Роздрібні

Залежно від впливу країни:

- Вільні - складаються відповідно до кон'юнктури ринку, без будь-якого впливу держави.

Залежно від особливостей комерційного контракту:

- Ковзна ціна - ціна, яка встановлюється на момент підписання контракту і підлягає перегляду базової ціни з урахуванням витрат виробництва.

Залежно від відшкодування транспортних витрат:

- Зональні ціни - виділення кількох географічних зон і визначення єдиної ціни для клієнтів, що знаходяться в цій зоні.

Далі розглянемо динаміку цін підприємства за 4 роки з 2006 по 2009 рр.., на прикладі меблів котрі мають найбільший попит.

Таблиця 2.1.

Зміна динаміки цін за 4 роки

Найменування

виробів

Вартість на

01/01/2006

01/11/2006

01/01/2007

01/07/2007

01/12/2007

15/12/2008

01/03/2009

1

2

3

4

5

6

7

8

Диван Фиеста -Д

1 686

1 599

1 599

1 659

1 797

1 899

2100

Уголок Орфей

2 736

2 397

2 397

2 499

2 898

3 057

3300

Диван Шерхан

1 086

999

999

1 038

1 149

1 197

1 450

Диван Твист-Джинс

2 130

1 998

1 998

2 067

2 145

2 259

2 543

У даній таблиці представлені найбільш ходові моделі підприємства, зі зміною цін за 4 роки.

Тут ми можемо побачити те, що найбільша зміна в ціні сталося з 2006 по 2007 року, тому що в цей період була переглянула вся асортиментна група підприємства, були виключені «не» ходові моделі і неходові тканини, так як і на найбільш ходові моделі після перегляду залишилася досить не дорога тканина, з-за цього відповідно сталася велика різниця в ціні.

Як видно з кінця 2007 року ціна на продукцію значно збільшилася у зв'язку зі збільшенням споживчого попиту, до цього дня це залишаються найбільш ходові моделі.

Так само існує така відсоткова надбавка:

- 1+5%

- 1+10%

- 1+15%

- 1+55%

Нижче наведений приклад усіх відсоткових надбавок підприємства (табл. 2.2.). Відсоткова надбавка залежить від міста, тобто якщо це мегаполіси надбавка буде максимальною, а надбавка від 1+5% використовується лише для співробітників підприємства. Були обрані ті ж самі ходові моделі котрі були розгляне ні у таблиці 2.1.

Таблиця 2.2.

Прас лист відсоткових надбавок

Прайс лист 1+5%

Найменування

Код

Цінова група

Ед-вим

Категорія

Ціна

Диван Фиеста

2

Група 1

шт.

Диван

1272

Куточок Орфей

2

Група 1

шт.

Куточок

2196

Диван Твист-Джинс

2

Група 1

шт.

Диван

1494

Диван Шерхан

2

Група 1

шт.

Диван

894

Прайс-лист 1+10

Найменування

Код

Цінова група

Ед-вим

Категорія

Ціна

Диван Шерхан

4

Група 1

шт.

Диван

1092

Куточок Орфей

2

Група 1

шт.

Куточок

2082

Диван Твист-Джинс

2

Група 1

шт.

Диван

1590

Диван Фиеста

2

Група 1

шт.

Диван

1296

Прайс-лист 1+15

Найменування

Код

Цінова група

Ед-вим

Категорія

Ціна

Диван Фиеста

2

Група 1

шт.

Диван

1602

Куточок Орфей

2

Група 1

шт.

Куточок

2970

Диван Шерхан

2

Група 1

шт.

Диван

1032

Диван Твист-Джинс

2

Група 1

шт.

Диван

1782

Прайс-лист 1+55

Найменування

Код

Цінова група

Ед-вим

Категорія

Ціна

1

2

3

4

5

6

Диван Фиеста

2

Група 1

шт.

Диван

1878

Куточок Орфей

2

Група 1

шт.

Куточок

3198

Диван Твист-Джинс

2

Група 1

шт.

Диван

2196

Диван Шерхан

2

Група 1

шт.

Диван

1356

Далі у таблиці 2.3. наведений приклад відсоткових надбавок підприємства з 1.07.2009 р.

Таблиця 2.3.

Перелік виробів з рекомендованими роздрібними цінами з 1.07.2009

Вид

Назва

Вид мат.

Оптова(1)

Філіал

Націнка

Роздріб

1

Диван

Шархан

Група 1

1 902

36,59%

2598

2

Диван

Твист-Джинс

Група 1

1 554

32,43%

2058

3

Диван

Фиеста-Д

Група 1

1 338

34,30%

1 797

4

Куточок

Орфей

Група 1

2 202

26,16%

2778

У таблиці 2.3. вид матеріалу обраний з першої групи, тобто це найдорожча оббивка меблів.

Збутова політика підприємства дасть змогу оцінити на скільки областей України працює підприємство, та за її межами.

На даний момент у збутова політика підприємства налічує 51 фірмові магазини в 33 містах України, та також у планах розвиток торгівельної мережі. Також активно розвивається оптовий напрямом продажів. Планується вихід на ринки країн СНД і ближнього зарубіжжя, в 2005 році було відкрито напрямок в прибалтійські країни-Литва, Латвія, і в 2006 році - Грузія.

У структуру входять фірмові салони «Меблі Прогрес» у 18 областях України. Фірмові салони можна розділити на філії та дилерську мережу.

Філія - це фірмовий салон, який напряму підпорядковується «Прогрес - Трейдинг».

Дилер - це незалежна компанія, яка має ексклюзивне право використовувати «Меблів Прогрес» і реалізовувати продукцію ВАТ «Прогрес» у даному регіоні.

Фірмові салони ВАТ «Прогрес» розташовані в таких міста України: Алчевськ, Вінниця, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград, Кременчук, Кривий Ріг, Луганськ, Макіївка, Маріуполь, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів.

Аналіз рекламної діяльності підприємства дасть змогу зрозуміти та оцінити роботу котра вже була виконана, та виходячи з отриманих даних побудувати нову рекламну кампанію для підприємства під час кризи.

У 2003 році ТМ «Меблі Прогрес» розпочала нову грандіозну рекламну кампанію. Саме 2003 рік став відліком для активної рекламної діяльності підприємства. У 2003 році відкривається дочірнє підприємство «Меблевий квартал» котрий є першим на той час торгівельним комплексом, де представлена вела кількість меблів, як Прогресу так и його конкурентів.

В основі концепції рекламної кампанії лежить ідея рекламування не меблі, а мережі фірмових салонів «Меблі Прогрес». Емоційна прив'язка або рекламна концепція - слоган «Щоб усе стало на свої місця».

Гарантом того, що «Меблі Прогрес» серйозно підійшла до організації рекламної кампанії є її перші успіхи - на Московському Міжнародному Фестивалі Реклами в листопаді 2003 року рекламний відеоролик ТМ «Меблі Прогрес» одержав диплом III ступеня в номінації «Телевізійна реклама і кіно».

У відеоролику була показана проблема вибору. Це найголовніше - не меблі, а люди, їхні проблеми. Все має підійти саме конкретному покупцеві. Рекламний ролик говорить про особистий момент і про асортиментному ряді, меблів та мережі магазинів «Меблі Прогрес».

Зовнішня реклама «Чи стане - не стане, підійде - не підійде», - це головне сподівання, воно інтернаціональне для будь-якої кишені. Воно особисте, але в той же час для широкої аудиторії. Триєдине ототожнення: формула + план зверху квартири + кросворд, в якому все стає на свої місця. Реклама на радіо також мала назву «Щоб все стало на свої місця». Ролик йшов двадцять п'ять секунд, та мав такий текст:

«Припустимо ви точно знаєте, скільки у вас є грошей на купівлю нових меблів, припустимо, що ви розрахували де буде стояти ваша нові меблі, уявімо, що ви навіть придумали як виглядатиме ваша нові меблі, але навряд чи ви знаєте, де її можна купити! Мережа фірмових салонів «Меблі прогрес» - що б все стало на свої місця! »

За рік на рекламу ВАТ «Прогрес» витрачає 1117337 млн. грн. по Україні, по Дніпропетровську на рекламу щорічно витрачатися 360430 грн. В основному це банера розміром 1000 * 2000, 2000 * 4000, буклети, календарі, листівки формату А4, талони гарантійні, цінники на меблі, реклама на телебаченні, іноді радіо.

Ця рекламна кампанія значно збільшила кількість споживачів, та на той час така реклама була дуже сучасною, що привертало до себе досить багато уваги, що є дуже важливим для підприємства.

Досить довгий час, а сама по сьогодні підприємство не змінювало своєї рекламної діяльності, як почала роботу з телебаченням, радіо, та розміщення своєї реклами на бігбордах, за допомогою рекламного агентства, так не змінно продовжує ними користуватися, без внесення значних корективів, що на мій погляд є досить застарілим та не ефективним у теперішньому світі.

Після аналізу маркетингової діяльності підприємства можливо оцінити стан підприємства за допомогою оцінки маркетингової діяльності конкурентів від 1 до 5 балів, дані наведені у таблиці 2.4. та на рис. 2.3..

Таблиця 2.4.

Оцінка маркетингової діяльності по відношенню до конкурентів

4 р

Виробники меблів

Прогрес

ЛВС

Лівс

Єкмі

Merx

Товар

3

5

4

4

5

Ціна

5

5

5

5

3

Розподіл

5

5

4

4

3

Просування

3

5

4

4

4

Всього

16

20

17

17

15

Рис. 2.3 Оцінка маркетингової діяльності по відношенню до конкурентів

Оцінка маркетингової діяльності по відношенню до конкурентів показала, що у підприємства дуже слабке просування, а саме по відношенню до конкурентів складає оцінку 3, що є досить негативним, це спричинене тим що підприємство починаючи з 2003 року не змінювало своєї політики просування. Далі у таблиці 2.5. наведений експертний аналіз просування, по кожному підрозділу були опитані експерти, та ми змогли побачити на що необхідно звернути увагу підприємству.

Таблиця 2.5.

Експертна оцінка просування

Просування

Маркетологи

підприємства

Зовнішні експерти

Агентство досліджень

Реклама

4

3

3

Стимулювання збуту

5

5

4

Паблік рилейшнз

4

4

3

Всього

13

12

10

За даними табл.. 2.5. розгляду та покращенню підлягає реклама підприємства та піблік рилейшнз. На рис. 2.4. ми бачимо графік кривих.

маркетинг реклама кампанія ринок

Рис. 2.4. Експертна оцінка просування

2.3 Ринок меблів міста Дніпропетровськ

Динамічний і стабільний розвиток меблевого ринку спостерігався буквально до вересня 2008 року, тобто до кризи. Ускладнена економічна ситуація вже внесла свої корективи: багато виробники знизили темпи виробництва, багато хто відмовився від реклами, тобто від головного двигуна будь-якого ринку. Оскільки меблевий ринок багато в чому залежить від будівельного - найбільш постраждалого, то вітчизняним меблевим компаніям доведеться гірше.

За прогнозами експертів починаючи з кінця літа - 2009 ситуація почала стабілізуватися і до березня 2010 року почала повільно але впевнено поліпшуватися. Така ситуація не може не відбитися і на ціні на меблі.

Зменшаться іноземні інвестиції, вітчизняний виробник буде розраховувати виключно на свої сили. Це позначиться в першу чергу на якості: всі несумлінні виробники підуть з вітчизняного ринку і залишаться тільки дуже сильні професіонали, які будуть виробляти виключно якісну продукцію. У другу чергу, криза позитивно позначиться на ціні: протягом найближчих півтора років вона впаде не менш ніж на 50%, виходячи з вартості в іноземній валюті.

Що стосується доли меблів на ринку України, загалом, то вітчизняні виробники переважають, їх відсоток складає 65% а імпортні виробники 35

% (данні приведені на рис. 2.3.), кожен рік продаж меблів зростає на 10-15 %, як показали дослідження. Лідерами є Харківська, Київська, Дніпропетровська, Львівська, Закарпатська області.

Рис. 2.3. Доля меблів на ринку України

За даними 2009 року на меблевому ринку м. Дніпропетровськ переважав продаж офісних меблів, об'єм продажів склав 53%, домашні меблі склали 27%, а меблі для облаштування ресторанів, кафе, барів 20%, (рис. 2.4.).

Рис. 2.4. Продаж меблів за 2009 рік у Дніпропетровську

Також як показали дослідження по Дніпропетровську зараз найбільший прибуток мають підприємства, котрі мають свої магазини у котрих представлені не тільки їх продукція а й продукція конкурентів. Такі магазини як «Меблевий квартал» котрий належить до ВАТ «Прогрес». Торговий дім «ЛВС» в котрому представлений повний асортимент підприємства та представлені імпортні представники. [1,2,3,]

2.4 SWOT-аналіз підприємства

Для виявлення сильних, слабких сторін, та можливості з загрозами, необхідно зробити SWOT-аналіз підприємства.

Можливо сказати, що слабкі сторони підприємства дуже погіршують роботу підприємства, виробничі потужності використовуються лише на 45%, це пов'язано з ситуацією у країні, тобто криза досить сильно вплинула на підприємство, а саме тим що зупинилось будівництво, головний двигун купівлі меблів, підприємство перейшло до дво тижневого графіку роботи, це дуже погано.

Асортимент підприємства також бажає найкращого, досить слабкий та не виразний. Хоча підприємство і має високотехнологічне обладнання зараз у час кризи його ремонт дуже дорого буде обходитись.

Сайт у Інтернеті, котрий зараз грає велику роль, також знаходить не в кращому стані у підприємства. Відсутні багато функцій котрі вже дуже давно ввели собі конкуренти. По прогнозам спеціалістів вже через років 5 Україна перейде до он-лайн покупок, тобто вже зараз підприємству треба вводити нові функції, такі як он-лайн замовлення.

Що стосується загроз то на підприємству зараз дуже відобразилась криза, зменшилось число філіалів, та зменшився персонал на виробництві. Також дуже сильно на ціні товару відобразилось, тобто на даний момент ніхто не купує меблі з дорогою оббивкою, котра дає підприємству значний прибуток.

Сильні сторони, та можливості говорять самі за себе, але все ж потребують інвестицій. Як показав аналіз вище, свій автопарк дуже істотно впливає на стан підприємства. Також безкоштовна доставка зараз є дуже важливим критерієм для споживача, бо нинішні меблеві підприємства мають платну доставку котра досить вагома при доставці меблів, а саме за підняття на поверх.

Можливості підприємства, а саме вивід нових ліній меблів, таких як дитячі, вітальні, передпокої, на даний момент це ті лінії котрі підприємству дуже необхідно ввести, і котрі збільшать частку ринку, та прибуток підприємства.


Подобные документы

 • Маркетингова класифікація, цілі і задачі реклами. Аналіз змісту, види та етапи планування рекламної кампанії. Маркетингова діяльність досліджуваного закладу, стан сучасного ринку перукарських послуг. Обґрунтування та вибір засобів розповсюдження реклами.

  дипломная работа [367,8 K], добавлен 22.08.2011

 • Суть, особливі риси, функції та цілі реклами, характеристика найпоширеніших засобів її розповсюдження. Аналіз маркетингової діяльності та роль реклами в комплексі маркетингу підприємства. Недоліки, переваги та пропозиції щодо рекламної кампанії.

  курсовая работа [55,2 K], добавлен 28.12.2013

 • Головні цілі і завдання реклами на підприємстві. Особливості рекламної діяльності. Економіко-математичне моделювання ефективності рекламної кампанії ЗАТ ВО "Конті". Програмна реалізація та експериментальне дослідження моделі, її практичне втілення.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.02.2015

 • Характеристика ЗАТ Хлібзавод "Салтівский": загальні відомості, оцінка конкурентоспроможності. Особливості стратегії та тактики рекламної кампанії. Організація проведення нової рекламної кампанії. Формування рекламного бюджету, ефективность реклами.

  курсовая работа [2,6 M], добавлен 01.06.2010

 • Розробка концепції рекламної компанії та її планування. Пропозиції щодо удосконалення діяльності кінотеатру "Космос". Засоби поширення реклами та вибір теми рекламної кампанії. Організація шоу програм та вечірок. Економічна ефективність рекламних заходів.

  курсовая работа [89,6 K], добавлен 28.08.2012

 • Сутність поняття "Інтернет-реклама". Особливості та етапи розробки медіаплану рекламної кампанії кафедри маркетингу для просування в Інтернеті. Розгляд основних інструментів реклами. Аналіз сучасного стану ринку освітніх послуг Сумського регіону.

  дипломная работа [2,8 M], добавлен 19.11.2012

 • Визначення комунікаційного та економічного ефекту після проведення рекламної кампанії. Дослідження та характеристика необхідності впровадження комплексної маркетингової інформаційної системи. Ознайомлення з матрицею парного порівняння критеріїв.

  статья [369,3 K], добавлен 05.10.2017

 • Теоретичні аспекти розробки рекламної кампанії. Мета, цілі, завдання рекламних засобів пропонування продукції ДП "Харківський завод шампанських вин". Зміст та напрямки розповсюдження рекламного впливу. Визначення плану фінансування просування продукту.

  курсовая работа [104,1 K], добавлен 15.06.2016

 • Сутність та значення рекламної кампанії для маркетингової діяльності підприємства. Аналіз основних фінансових показників та особливості маркетингової діяльності ТОВ "Меркурій". Розробка та реалізація рекламної стратегії продажу товару на підприємстві.

  дипломная работа [491,8 K], добавлен 25.08.2010

 • Основи реклами. Психологічний аспект реклами. Основні види реклами, носії реклами і засоби її поширення. Засоби поширення та носії реклами. Планування рекламної діяльності на підприємстві. Правові аспекти рекламної діяльності.

  курсовая работа [55,8 K], добавлен 30.03.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.