Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

Необхідність Public Relations (PR) в сучасному світі, його основні принципи, заходи, форми і методи. Реклама в системі Public Relations. PR-кампанія як форма діяльності в PR. PR-кампанія на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.05.2010
Размер файла 118,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зміст

 • Вступ
  • 1. Поняття Public Relations (PR)
  • 1.1 Необхідність Public Relations в сучасному світі
  • 1.2 Основні принципи Public Relations
  • 1.3 Реклама в системі Public Relations
  • 1.4 PR-кампанія як форма діяльності в PR
  • 2. PR-кампанія на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства
  • 2.1 Характеристика Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства
  • 2.2 PR-кампанія Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства
  • Висновки
  • Список використаної літератури

Вступ

У сучасному світі перед будь-якою організацією виникає складне завдання - виробити свій стратегічний курс на майбутнє на швидко - змінному світі. Компанія повинна уміти прогнозувати сценарії розвитку ситуації в суспільстві, вибирати адекватні ним стратегії розвитку, гнучко і ефективно реагувати на зміни довкілля, підвищуючи шанси реалізації своїх планів.

Для досягнення стратегічних цілей, що стоять перед організацією, найбільш дієвим методом є ефективне використання технологій зв'язків з громадськістю - public relations.

Діяльність public relations (скорочено PR) у сучасному світі надзвичайно багатогранна. Комунікаційний менеджмент сьогодні в моді, тому що довів свою ефективність з силовими, чисто адміністративними способами вирішення протиріч і досягнення цілей.

Заходи public relations необхідні для формування керованого іміджу організації, його послуг, осіб, що представляють його, і тому подібне. Завдяки продуманим і спланованим заходам PR в свідомості громадськості закріплюється позитивний імідж установи, підвищуються продажі.

Форми і методи PR, традиційно використовувані компанією, можуть бути інтегровані в єдину систему організації взаємодії з суспільством, тобто повинні утворювати цілісну структуру, здатну вирішувати завдання і досягати соціальні цілі, поставлені перед організацією, що і визначає актуальність даної роботи.

Вивченням феномену “паблік рилейшнз” займаються П. Харлоу, Ф. Буарі, М. Матр, М. Кольєр, а також Г. Почепцов, В. Королько, В. Бебик, В. Іванов, Р. Мендісабаль, Є. Ромат, В. Моісеєв, І. Синяєва, Т. Лебедєва.

Курсова робота має окреслену структуру: вступ, основна частина, яка складається з двох розділів, висновки та список використаної літератури.

Об'єктом даного дослідження є організація зв'язків з громадськістю на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства

Предметом даного дослідження є динамічні механізми, стратегії, елементи розвитку PR - кампанії на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства.

Метою написання даної курсової роботи полягає у вивченні головних аспектів організації PR - кампанії на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства.

На основі поставленої мети передбачається розв'язання наступних завдань:

ознайомитися з поняттям "зв'язки з громадськістю";

визначити роль PR - кампанії на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства;

з'ясувати перспективи розвитку та шляхи вдосконалення PR - кампанії на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства.

Для вирішення конкретних питань були використані досягненні в галузі:

маркетингу;

економіки;

журналістики;

Інтернет технологій.

Специфіка даного дослідження полягає у застосуванні різнорівневих методів дослідження:

аналітичний;

порівняння;

дедуктивний.

1. Поняття Public Relations (PR)

1.1 Необхідність Public Relations в сучасному світі

Є свідоцтва того, що термін Public Relations запропонував на початку ХХ століття третій президент США Томас Джефферсон, який створив Декларацію незалежності. Цими словами він характеризував дії людей, компетентних в управлінні суспільною думкою.

Якоїсь Китайської стіни між вже звичною для нас прямою рекламою та заходами PR не існує. Більш того, вони використовують схожі засоби. Різниця скоріше в акцентах, ніж в суті. Нижче в таблиці 1 можна побачити схожість та відмінність реклами і Public Relations [6, c.18].

Табл.1 "Схожість та відмінність реклами і Public Relations"

Параметри, що порівнюються

Традиційна реклама

Public Relations

Мета

Збут товарів та/чи послуг

Керований імідж

Найбільш типові засоби

ЗМІ

ЗМІ+ нібір з не менш як 300 акцій PR

Постановник задачі

Підрозділи фірми

Керівництво організації, партії, регіону тощо

Об'єкт

Товар та/чи послуга

Ідеологія, світогляд, мода, стиль тощо

Але слід зауважити, що реклама рідко є самоціллю. Як правило, реклама товару чи послуги - це лише частина загальної кампанії. Образно кажучи Public Relations - це стратегія, а реклама - це тактика успіху.

Так, маючи достатньо цікавий бізнес або, скажімо, природній талант, без знання системи Public Relations майже неможливо досягти бажаного успіху.

Історія "зірок" показує, що якщо навіть у найталановитішого митця не знаходиться в потрібний час грамотного консультанта чи продюсера, то навряд чи до нього прийде популярність.

Важливе спостереження Public Relations: перше враження про людину чи організацію - найбільш точне. Дотримуючись виключно цього постулату, далекобачні керівники багато уваги приділяють своєму зовнішньому вигляду та вигляду співробітників (від годинників до краватки), інтер'єру офісу, впритул до шрифту табличок на дверях кабінетів. Якщо Вам вахтер нагрубіянив ще біля входу, а секретар-референт грубо вказала на стілець, не встигнувши привітатись, - все в порядку! У Вашій свідомості вже сформувався образ цієї організації, змінити який буде коштувати для неї тепер набагато дорожче, ніж навчитися ввічливо зустрічати клієнтів.

В цілому, значення Public Relations для суб'єктів ринку величезне. За допомогою ретельно продуманих і добре виконаних PR-акцій можливо як успішне позиціонування, а потім піднесення об'єкту, так і його повне знищення в очах громадськості [8, c.17].

1.2 Основні принципи Public Relations

Теорія і соціальна практика PR вибудовуються на теоретико-методологічній основі принципів демократичності, альтернативності, громадянського консенсусу, технологічності.

Принцип демократичності PR. Діяльність із PR можлива лише в умовах демократії, реальних громадянських прав людини і вільного функціонування економічних інститутів, реальної можливості субґєктів суспільних відносин реалізовувати свої права, у т. ч. і шляхом громадянської ініціативи, на основі економічної, політичної і духовної свободи. Володіючи рівними правами й обовґязками, вони налагоджують взаємозвґязки з партнерами у політиці, бізнесі, культурі як "суспільний договір" про узгодження інтересів.

За таких умов управління органічно поєднується із самоврядуванням, а управлінська структура створює довкола себе систему суспільних звґязків, залучає до орбіти своїх інтересів безліч осіб і установ, стимулює усвідомлення єдності завдань. Тому PR покликані служити суспільству.

Принцип альтернативності PR. Цей принцип постає на основі демократичного функціонування PR, адже багатосубґєктність суспільних відносин породжує невичерпність управлінських альтернатив у формуванні мети, виборі партнерів спільної діяльності, використанні управлінських технологій тощо. І навпаки, за жорсткої регламентації суспільних відносин, підпорядкування їх партійним, корпоративним, клановим інтересам PR не функціонуватимуть.

Дотримання принципу альтернативності особливо важливе для забезпечення інтересів субґєктів соціально-економічних відносин, формування відкритого суспільства, здатного знаходити ресурси і стимули для модернізації своєї системи, її окремих елементів відповідно до викликів часу, глобалізації і мінливих умов життя [4, c.17].

Принцип громадянського консенсусу PR. Осмислюючи суперечності, навіть вступаючи в зону конфліктів і прогнозуючи їх, PR-фахівці, PR-структури спираються на пошук обопільної згоди, взаємоприйнятних умов заради досягнення консенсусу в суспільстві, спільноті. Це спрямовує PR на врахування інтересів усіх сторін.

Принцип технологічності PR. Як фахова діяльність PR сформувалися у процесі становлення і систематизації різних форм, методів, способів і процедур налагодження соціальних контактів. Інструментарій PR може бути використаний у різних ситуаціях і гарантувати запланований результат. Він постійно вдосконалюється, бо чим різноманітніші технологічні прийоми, тим ширшим стає освоєне ними проблемне поле, тим масштабнішою і досяжнішою може бути мета PR-діяльності.

Теоретико-методологічна основа PR має багато спільного з діяльністю в соціогуманітарній сфері, оскільки вона спрямована на свідомість, психічне буття індивідів, груп, масових спільнот. Найхарактернішою її ознакою є пошук того, що обґєднує, відкриває дорогу до відвертого діалогу, взаєморозуміння на основі узгодження корінних інтересів, соціального компромісу, творення блага для всіх. Ефективна і послідовна діяльність фахівців PR слугує розвитку, облагородженню суспільства, об'єднанню людей навколо важливих суспільних цінностей, спонукає їх до соціальної творчості. Сприяє вона і досягненню вмотивованих особистих, групових, корпоративних цілей.

1.3 Реклама в системі Public Relations

Реклама - це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових або інших задач промислових, сервісних підприємств і суспільних організацій шляхом розповсюдження оплаченої ними інформації, що сформувалася таким чином, щоб виявляти посилений вплив на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію вибраної споживчої аудиторії [1, c.158].

Заходи з реклами і просування товарів повинні включати в себе декілька пунктів з наведених нижче:

платна реклама: радіо, телебачення, преса (газети, журнали, прайс-листи, "жовті сторінки", спеціалізовані довідники (регіональні, сезонні, видання торгових палат), торгові або виробничі довідники, візитки ваших продавців, оголошення);

"директ меіл": листи, сповіщення, листовки з інформацією розпродажів, флаєри, поштові картки, брошури;

Public relations: прес-реліз, статті в газетах і журналах, дні відкритих дверей, ділові зустрічі, інтерв'ю, спонсорство, проведення семінарів, членство в клубах і т.п.;

телемаркетинг: телефонний маркетинг, опитувальні листи;

надання послуг: відповідь на кліентські скарги, спеціальні пропозиції;

від продажу до продажу: презентаційний матеріал, особисті листи, клієнтські пропозиції, особистий тренінг продавців;

промоушн: надання знижок, купони (знижки);

спеціальна реклама: сірникові коробки, запальнички і т.п., календарі;

інші види просування: флаєри, постери, роздавальні матеріали, повітряні кулі, "розкладний-дісплей".

Канали розповсюдження інформації поділяються на канали особистої і неособистої комунікації.

До каналів особистої комунікації відносяться особисті зустрічі, особисте листування, бесіди по телефону, спілкування з аудиторією по телебаченню і радіо. Вони дозволяють здійснювати зворотний зв'язок і дадуть можливість для особистого звернення, наприклад, керівника. Особливо великої ваги цей канал має в застосуванні до категорій товарів високої вартості, міри відповідальності (наприклад літак для президента), а також де має місце підвищений ризик.

Для успішного функціонування цього каналу фірма повинна вжити ряд кроків:

виявити впливових осіб і сконцентрувати свою увагу на них;

створити, так званих, лідерів думки постачивши їхнім товаром по пільговій ціні;

вступити в контакт з місцевими впливовими фігурами, наприклад керівниками навчальних центрів, суспільних організацій;

використати впливових осіб в рекомендаційно-свідковій рекламі [2, c.143].

Канали особистої комунікації, часто є більш ефективна ніж масова.

До каналів неособистої комунікації відносяться засоби розповсюдження інформації без присутності особистого контакту і зворотного зв'язку. До них відносяться засоби масової інформації і засоби виборчого впливу. Перші розраховані на більші невиборчі аудиторії, другі, відповідно, на спеціалізовані аудиторії. Масова комунікація впливає на особисті відношення і поведінки, стимулює особисту комунікацію. Це досягається за рахунок того, що первісно звернення несуть лідери думок що належать до первинної аудиторії, з чиєю думкою призвичаїлися вважатися.

Рекламу можна використати як для створення довгочасного стійкого образу товару, так і для стимулювання швидкого збуту. Вона є ефективним засобом широкого географічного охоплення населення, при цьому перевагою реклами є те, що в розрахунку на один рекламний контакт потрібні невеликі витрати [5, C.34].

Деякі риси реклами:

Суспільний характер. Оскільки рекламне звернення одержує відразу безліч людей покупець знає, що мотив, яким він керується є законним і узвичаєним.

Спроможність до оповіщування. Крупномасштабна реклама, що проводиться продавцем є свідоцтвом його успіху і популярності і величини. Вона дасть можливість покупцю оцінювати і порівнювати звернення різних конкурентів.

Експресивність. За допомогою правильного використання кольору, звуку, типографського шрифту реклама дасть можливість помітного і яскравого подання про фірму і її товари.

Обезособленість. Реклама не є настільки же особистим актом як безпосереднє спілкування з продавцем. Аудиторія не зазнає відповідальності за необхідність реагувати або відповісти. Реклама - це монолог з аудиторіею.

Перед рекламою, як вже говорилася раніше, можуть бути поставлені безліч конкретних задач в області комунікації і збуту, в залежності від того для чого вона передвизначена: інформувати, оповіщувати або нагадувати.

Інформативна реклама. Оповіщування ринку про новинку або про нові можливі застосування вже існуючого товару. Окрім цього інформація про зміну ціни, про нові послуги, що виявляються, розсіювання сумнівів і побоювань споживача, формування образу фірми.

Цей вид реклами, в основному має перевагу при демонстрації товару на ринку, коли потрібне створити його первинний образ.

Сповіщальна реклама. Формує перевагу до марки, прагне переключити з марки конкурентів на свою. Змінює сприймання споживачем властивостей товару, прагне змусити його вчинити покупку не відкладаючи або прийняти комівояжера.

Сповіщальна реклама набуває особливої значимості на етапі зростання, коли постає задача формування виборчого попиту. Вона прагне затвердити переваги однієї марки за рахунок конкретного порівняння її з іншими марками даного товарного класу.

Що нагадує реклама. Нагадує споживачам про те, що товар може бути їм корисний в найближчому майбутньому, інформує про те, де його можна придбати, утримує товари в пам'яті в періоди міжсезоння.

Цей різновид реклами надзвичайний важливий на етапі зрілості для того щоб споживач не забув про товар.

Вибір правильного поєднання засобів просування і реклами вимагає наявності професійних навиків. Для проведення цієї роботи краще всього скористуватися послугами рекламного агентства.

1.4 PR-кампанія як форма діяльності в PR

Професійна робота у сфері паблік рілейшнз передбачає послідовність, точність і універсальність виконання окремих її елементів. Вона може бути короткостроковою або тривалою. Часто вона має ознаки цілеспрямованої кампанії (франц. campagne - похід) - спеціально організована на певний період роботи, діяльності, спрямована на досягнення конкретної мети (перемоги на виборах, досягнення лідерських позицій на ринку, лобіювання урядового рішення тощо) [4, c.130].

Передумовами для здійснення PR-кампанії можуть бути політичні, економічні, соціальні, правові та інші зміни у зовнішньому середовищі або внутрішньорганізаційні процеси, що вимагають відповідних змін.

Проте обґєктивні фактори рідко зумовлюють усвідомлення керівництвом фірми (організації) необхідності якісних змін; потрібно, щоб ці фактори поєднувалися з субґєктивними чинниками. Такими чинниками можуть бути відчуття загрози, втрата важелів управління фірмою (організацією), а також уявлення про бажані результати змін. При цьому слід враховувати неможливість удосконалення роботи системи поліпшенням її окремих елементів. Крім того, успіху досягає та РR-кампанія, яка не лише відповідає цілям фірми (організації), а й враховує інтереси суспільства. її планують і здійснюють для досягнення (створення) умов, які б сприяли вирішенню актуальних завдань фірми (організації). Незалежно від конкретних цілей, вона передбачає і налагодження взаєморозуміння між фірмою (організацією) та її партнерами (владою, клієнтами, громадськістю) завдяки ефективній комунікації.

За своїми проблематикою і засобами реалізації РR-кампанії часто вирішують ексклюзивні завдання, що обумовлює їх зміст. Серед найпоширеніших РR-кампаній можна виокремити такі їх напрями:

загальний (розвиток звґязків із широкою і ключовою аудиторіями);

міжнародний (вплив на громадськість однієї або кількох країн);

загальносуспільний (використання PR у програмах в інтересах суспільства);

суспільно-політичний зв'язок (короткострокові проекти щодо впливу на владні структури та їхні рішення);

передвиборчі кампанії (участь у виборах кандидата на політичну посаду);

вирішення конкретних проблем (довгострокова PR-кампанія, спрямована на вирішення конкретних проблем суспільства, фірми (організації));

протидія кризовим ситуаціям (подолання наслідків гострих криз або надзвичайних ситуацій);

відносини з органами місцевого самоврядування (робота з ключовими для клієнта аудиторіями на місцевому рівні);

відносини з інвесторами (вплив на наявних і перспективних інвесторів, на фінансове співтовариство загалом);

менеджмент (участь у налагодженні корпоративних комунікацій, формуванні корпоративної культури тощо);

відносини з персоналом (підвищення ефективності роботи персоналу або поліпшення морального клімату в колективі фірми (організації));

маркетинг (стимулювання збуту товарів, послуг);

здійснення спеціальних заходів (організація і проведення ювілеїв, заходів до пам'ятних дат та інших акцій);

захист навколишнього середовища (стимулювання і проведення відповідних заходів);

сприяння розвитку мистецтва (підтримка творчих організацій);

спонсорська діяльність (організація і проведення спонсорських заходів) [3, c.258].

РR-кампанії можуть бути зосереджені на реалізації інноваційної програми, пошуку партнера, налагодженні з ним взаємовигідних відносин та виконанні багатьох інших завдань у політиці, бізнесі, управлінні. Вони можуть передбачати формування сприятливої громадської думки, у т. ч. в окремих регіонах і серед певних груп населення; розроблення і реалізацію концепції презентації фірми (організації), її продукції (послуг); створення іміджу фірми (організації) з метою підвищення ефективності її діяльності; налагодження взаємовигідних звґязків і формування доброзичливого ставлення до фірми (організації) за її межами; підвищення комунікаційної майстерності її співробітників; участь у подоланні конфліктних ситуацій; сприяння реалізації окремих програм фірми (організації): випуск продукції, здійснення спільних з партнером проектів, одержання кредитів, пошук партнера, розміщення замовлення; підвищення суспільної значущості, соціальної ролі ділових людей, громадських діячів, керівників органів управління, фірм (організацій); сприяння законотворчій діяльності з урахуванням конкретних інтересів фірми (організації).

При плануванні PR-кампанії слід виходити із запитів замовника і функціональних можливостей паблік рілейшнз. Однак вони повинні підпорядковуватися соціально прийнятним цілям і не підтримувати протиправні або негативні дії чи задуми.

2. PR-кампанія на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства

2.1 Характеристика Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства

Центральною спілкою споживчих товариств України від 15.06.06 було оголошено результати огляду-конкурсу на кращий ринок споживчої кооперації України за 2005 рік, де зазначено що "…Відзначити стабільні та вагомі результати господарсько-фінансової діяльності, досягнуті у 2005 році ДП КВЗП "Кам'янець-Подільський" Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства Хмельницької облспоживспілки" [9].

Кам'янець-Подільське районне споживче товариство знаходиться в місті Кам'янець-Подільське, Хмельницької області, за адресою вул. Огієнка, 22. Кам'янець-Подільське районне споживче товариство має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі. Товариство нараховує 106 закладів торгівлі і громадського харчування, 24 пункти по заготівлях, сучасні магазини-маркети та ін.

Районне споживче товариство щорічно нарощує виробництво власної продукції, обсяги товарообігу, зміцнює матеріально-технічну базу, працює без збитків. Здійснює реконструкцію та переоснащення підприємств торгівлі і громадського харчування. Відкрито обрядові зали, які користуються попитом у населення для проведення весіль, родин, інших сімейних свят та подій. Для поліпшення торговельного обслуговування населення району споживча кооперація продовжує реформування своєї структури. Товариство здійснює свою діяльність, керуючись Статутом, Конституцією України, господарчим кодексом України та іншими нормативними документами.

2.2 PR-кампанія Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства

PR-кампанія - це комплекс інформації, що дозволяє потенційному клієнтові сформувати власну думку щодо торгової марки. Інформація збирається фахівцями, вибудовується у стратегічному порядку, та подається суспільству. Ефективність від однієї чи кількох статей дорівнює нулю, необхідна стратегічна розробка хоча б на півроку, що передбачає цикл статей та відеосюжетів [11].

В рамках дослідження респондентам було запропоновано відповісти на питання відносного того, чи повинне підприємство в сучасних умовах займатися формуванням свого іміджу. Відповіді розподілилися таким чином (рис 1):

Рис. 1. Чи повинне підприємство в сучасних умовах займатися формуванням свого іміджу.

Отже, більша частина опитаних респондентів вважають, що підприємству необхідний позитивний імідж, тобто, більшість респондентів признають важливість PR-кампанії районного споживчого товариства.

При проведенні опитування також було виявлено проблему проінформованості населення про Кам'янець-Подільське районне споживче товариство (опитаних 200 людей міста Кам'янець-Подільський) (рис 2). Більшість опитаних відповіли "так", деякі респонденти знають лише частково про споживче товариство і лише незначна кількість не знають нічого про товариство.

Рис. 2. Проінформованість населення про Кам'янець-Подільське районне споживче товариство

Способами здійснення PR-кампанії можуть виступати:

Партнерські програми.

Партнерські програми ефективні в першу чергу завдяки тому, що розширюють круг контактів з потенційною аудиторією Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства. Як партнери можуть виступати:

клієнти товариства;

міська адміністрація;

учбові заклади;

підприємства області (оскільки продукція розповсюджується на території Хмельницької та сусідніх областей).

ЗМІ.

Потужним потенціалом наділені неофіційні зустрічі з журналістами, коли відбувається обмін інформацією, передавання журналістам спеціальних інформаційних пакетів, що можуть спонукати їх до підготовки відповідних матеріалів. Однак такі зустрічі пов'язані з певними ризиками, якщо не знати і не враховувати специфічних інтересів, особистісних якостей, манери журналістів, а також вимог до такої специфічної форми ділового спілкування.

Цікаву інформацію можуть отримати журналісти під час нарад, засідань, зборів, інших заходів, на яких обговорюються й розв'язуються важливі для функціонування споживчого товариства проблеми.

У роботі з пресою важливо уміло і цілеспрямовано використовувати і навіть створювати новини, інформаційні приводи, організовувати заходи, що є суттєвою передумовою появи відповідних матеріалів на сторінках видань, в ефірі, глобальній інформаційній мережі.

Телебачення - основний канал, що забезпечує максимальний спектр широкої аудиторії і що дозволяє позиціювати товариство на масовому ринку. ТБ-реклама є пріоритетним рекламним носієм для послуг масового попиту, оскільки дозволяє забезпечити велике число контактів з аудиторією, закріплює назву і позицію споживчого товариства, візуальні константи рекламної кампанії в свідомості споживачів. Для просування фонду пропонується використовувати декілька варіантів відеоматеріалів:

іміджевий відеоролик тривалістю 30 сек. з раціональним поясненням переваг районного споживчого товариства (канал "Поділля Центр");

рекламні відеоролики з активною пропагандою переваг співпраці з Кам'янець-Подільським районним споживчим товариством (канал "Поділля Центр");

новинні сюжети (канал "Поділля Центр").

Друковані засоби масової інформації також є одним з основних медіаресурсів, завданням рекламної кампанії, що відповідають, і відповідним цільовим аудиторіям. Перевагами газет перед іншими засобами масової інформації є масовість, тривалий час функціонування, вибірковість.

Для вирішення поставлених завдань цікавитимуть перш за все масові видання ("Край Кам'янецький").

У друкованих ЗМІ планується:

розміщення рекламних модулів;

інформаційні матеріали про діяльність споживчого товариства;

пропозиції щодо співпраці товариства з приватними підприємцями області.

Радіо, також як і телебачення, є каналом комунікації, що забезпечує значне охоплення масової аудиторії. Проте в даному випадку представляється доцільним не постійне, а періодичне його використання, зокрема при анонсуванні майбутніх подій (рис.3) (радіо канал "Подолянин ТС").

Рис. 3. Час радіотрансляції реклами Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства

Внутрішній PR.

Розвґязання різноманітних РR-завдань відбувається під час засідань круглих столів, семінарів, конференцій - зібрань, на яких обговорюють актуальні для фірми, суспільства проблеми. Активно використовують семінари для вироблення політичних рішень, налагодження взаємодії представників органів влади з громадськістю.

Внутрішній PR Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства повинен:

організовувати акції, конкурси та свята;

розробляти макети та календарі;

здійснювати написання внутрішніх комунікацій;

На запитання як часто працівники обговорюють імідж товариства (250 осіб) було отримано наступні результати (рис.4)

Рис. 4. Частота обговорення іміджу Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства

Інтернет.

Сучасні технології дозволяють розміщувати рекламу в Інтернеті. Кам'янець-Подільське районне споживчого товариство не має власного сайту, також інформації про товариство можна знайти на сайті http://www.kompass. kiev.ua, але перегляд можливих послуг, що надає товариство немає. Тому для товариства є необхідним створення сайту.

Отже, слід зазначити, що співробітники Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства вважають, що сучасне підприємство повинне займатися цілеспрямованим формуванням свого іміджу. Це у свою чергу говорить про визнання респондентами важливості PR-діяльності.

Висновки

Отже, провівши відповідну пошукову роботу, а також опрацювавши доступну літературу за темою, можна зробити наступні висновки:

PR це наука і мистецтво організації та здійснення зв'язків суб'єктами управління економічною, соціальною, політичною і духовно-культурною діяльністю з громадськістю, досягнення взаєморозуміння і доброзичливості між особистістю, закладом та іншими людьми, групами людей або суспільством загалом за допомогою поширення пояснювального матеріалу, розвитку обміну інформацією;

сучасне підприємство повинне займатися цілеспрямованим формуванням свого іміджу в цьому їй допомагає правильно зроблена PR - кампанія. Дослідження показали, що Кам'янець-Подільське районне споживче товариство потребує у проведенні PR - кампанії, оскільки велика частина населення міста знають про товариство лише часткову інформацію;

ряд запропонованих PR-ходів зможуть допомогти товариству залучити до співпраці велику кількість підприємств та установ.

Список використаної літератури

1. Білоус В.С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз в економічній діяльності): Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 275 с.

2. Викентьев И.Л., Приёмы рекламы и public relations. Программы-консультанты: 446 примеров, 200 учебных задач и 21 практическое приложение, СПб, 8-е дополненное издание, "ТРИЗ-ШАНС" и "Бизнес-пресса", 2007 г., 406 с.

3. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. - К.: Видавничий дім "Скарби", 2001. - 400 с.

4. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшенз: Навч. посіб. - К.: Академвидав, 2007. - 224с.

5. Носач 3.С. "Как зделать RP и рекламу успешным" // Отдел маркетинга №4, 2006. - C.32-35

6. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 506 с.

7. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Теория и практика: Учебное пособие. - М.: Дело, 2003. - 496с.

8. Яновский В. "public relations" в системе управления"/"Маркетинг" № 9, 1997. - С.15-20

9. http://zakon. nau.ua/doc/? uid=1041.15752.0

10. http://www.kompass. kiev.ua/enterprises? q=&v=1047&o=602&page=11

11. http://pr-consultant.ru/oprpr. htm

12. http://pr-maslennikov. livejournal.com/236924.html


Подобные документы

 • Поняття Public Relations, основні принципи та необхідність в сучасному світі. Поняття іміджу та іміджмейкінгу. Реклама в системі Public Relations. Світовий досвід PR-технології в сучасному спорті. "Помаранчеві" події в Україні з позиції Public Relations.

  научная работа [47,3 K], добавлен 10.05.2009

 • Основные понятия и определения, види и функции рекламы, ее закат и второе дыхание. Изучение основ public relations, его подъём и преимущества; создание и продвижение бренда. Рассмотрение основных сходств и различий между public relations и рекламой.

  курсовая работа [884,5 K], добавлен 17.09.2014

 • История возникновения Public Relations (PR). Основоположник PR, его появление и использование в России. Определения термина "Public Relations". Направления деятельности и виды PR, его роль и значение в современном мире. Ключевые отличия PR от рекламы.

  реферат [35,4 K], добавлен 13.04.2014

 • Понятие и структура Public Relations (PR). Основные этапы PR-деятельности. Роль корпоративного имиджа организации. Связи с общественностью для разных сфер бизнеса. PR в банковской сфере, на рынке недвижимости, в гостиничном и в ресторанном бизнесе.

  курсовая работа [41,8 K], добавлен 03.06.2014

 • Становление Public Relations. Основные средства организации связей с общественностью. Классификация PR-технологий. PR-технологии в информационно-психилогической войне. Public Relations - это искусство и наука анализа тенденций, предсказания последствий.

  реферат [23,0 K], добавлен 25.05.2005

 • Поняття, особливості використання та загальна характеристика засобів зв’язків з громадськістю у сфері маркетингу. PR-кампанія як форма здійснення відношень з громадськістю, її динамічні механізми, стратегії, елементи розвитку та шляхи вдосконалення.

  курсовая работа [113,3 K], добавлен 12.03.2014

 • Особенности и значение PR на современном этапе. История появления и развития связей с общественностью. Понятие и сущность Public Relations. Содержание PR-деятельности. Цели, функции, задачи и специфика социального посредничества. Виды и приемы PR.

  курсовая работа [43,0 K], добавлен 20.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.