Інфекційне захворювання: скарлатина

Актуальність, медичне та соціально-економічне значення скарлатини як гострої антропонозної інфекції бактеріальної етіології з аспіраційним механізмом передачі збудника. Якісна та кількісна оцінка епідемічного процесу; реєстрація випадків захворювання.

Рубрика Медицина
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.05.2013
Размер файла 644,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Теоретична частина

Актуальність, медичне та соціально-економічне значення скарлатини.

Скарлатина-гостра антропонозна інфекція,бактеріальної етіології з аспіраційним механізмом передачі збудника,характеризується поліморфізмом клінічних проявів,а саме: проявляється ураженням ротоглотки, дрібно точковою висипкою,загальною інтоксикацією та можливим виникненням інфекційно-запальних та інфекційно-алергічних ускладнень. Актуальність. Інфекція відрізняється контагіозністю в дитячих колективах, небезпечна наслідками та ускладненнями інфекційного, токсичного і алергічного генезу. Скарлатина має глобальний нозоареал поширення. Найбільш ураженими нею регіонами світу є країни з помірним кліматом. Одна з характерних особливостей скарлатини - наявність багаторічної циклічності з інтервалами від 2-4 років до 40-50 років. Від кінця XVII до середини XX ст. епідемії скарлатини часто мали надзвичайно важкий перебіг з показниками захворюваності 100-300 і більше на 100 тис. населення та летальністю 13-40% з переважним залученням дітей віком до 10-14 років. Починаючи з 50-х років XX століття рівень захворюваності на скарлатину почав знижуватися,а летальні випадки скарлатини стали рідкістю. В Україні за останні 67 років інтенсивність епідемічного процесу також зазнала суттєвих змін. При цьому чітко простежуються три періоди розвитку епідемічного процесу. Перший період (1944-1951рр.) характеризувався вираженим підйомом захворюваності від 51,0 випадку на 100 тис. населення. Ознакою другого періоду (1952-1990рр.) була помірна тенденція до зниження рівня захворюваності до показника 3,3 на 100 тис. населення. Особливістю третього періоду (1998-2011рр.) є стабілізація показників захворюваності на рівні 20-40 випадків на 100 тис. населення. Багаторічна динаміка захворюваності на скарлатину має в Україні виражену циклічність з періодами тривалістю 5 років. Щодо річної динаміки захворюваності , то більшість випадків захворювань реєструється в холодну пору року:сезонність в окремі роки або осінньо-зимова або зимово-весняна. В Україні скарлатина залишається дитячою інфекцією. Діти, які відвідують дитячі дошкільні заклади,хворіють у декілька разів частіше,ніж діти домашнього виховання. Стрептококова інфекція залишається в числі найбільш гострих проблем охорони здоров'я в усіх країнах, що визначається широким розповсюдженням стрептококів групи А і величезним соціально-економічним збитком, що наноситься даною патологією . Стрептококова інфекція (СІ) вражає в першу чергу дітей і підлітків. Захворювання стрептококової природи відносяться до одних з найбільш часто реєстрованих у світі. За даними ВООЗ важкими захворюваннями, викликаними стрептококами групи А, страждає 18,1 млн. чол., з них 15,6 млн. чол. Оскільки щеплення від скарлатини не існує, найкращою профілактикою хвороби буде ізоляція хворої дитини на скарлатину. У нашій країні в 80 - 90% випадків спостерігаються легкі форми.

Основні прояви епідемічного процесу. Джерело - хворий скарлатиною, особливо стертою формою; хворий стрептококовою ангіною, назо-фарингітом та іншими формами стрептококової інфекції.

Механізм передачі - аспіраційний, реалізується через такі шляхи передачі: повітряно-крапельний; контактний механізм передачі ,реалізується через контактно шлях, фактор передачі - предмети, іграшки, інструменти. Вважається , що за певних умов може мати місце також аліментарний шлях передачі збудника (молоко,варені овочі,узвари).

Контагіозний індекс складає 35-40%.

Сприйнятливість: 90% встигають перехворіти до 16 років. Сприйнятливість людей до збудника скарлатини залежить від стану природної резистентності й набутого імунітету. Імунітет є двокомпонентним: має антитоксичну й антимікробну складові.

Епідеміологічний нагляд

Беручи до уваги положення, що скарлатина визнана "хворобою організованих колективів", в них необхідно здійснювати щоденне відстеження динаміки захворюваності ангіною та іншими проявами респіраторної стрептококової інфекції для розпізнавання ознак погіршення епідемічної ситуації і передбачення появи захворювань на скарлатину. Велике значення має моніторинг типової структури збудника і його біологічних властивостей. Підйом захворюваності пов'язаний, як правило, зі зміною провідного серовара збудника (по структурі білка М).

Профілактика. Діти допускаються в колектив через 12 днів після виписки зі стаціонару при негативних результатах посіву зі слизової оболонки носа і ротоглотки на в-гемолітичний стрептокок групи А.

2. Кількісна оцінка епідемічного процесу

Реєстрація випадків захворювання на скарлатину в районі М міста Х щорічно, протягом 9 років

Табл. 1

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

9-й рік

Район М (абсолютний показник)

115

170

198

259

185

160

156

101

177

Чисельність населення

В районі М (абсолютний показник)

172925

185065

187721

192501

204453

220007

236360

251471

258064

місто Х (інтенсивний показник)

95,8

114

114

136,6

92,8

111,2

94,8

114,2

103

1) Обчислити показники інтенсивності захворюваності на скарлатину в районі М та графічно відобразити динаміку захворюваності на зазначений період у районі М та місті Х.

Розрахунок інтенсивного показника в районі М по формулі:

Інтенсивний показник в районі М(ІП в р-ні М)=(абсолютний показник в районі М / чисельність населення в районі М)*100000

1-й рік: ІП=*100000=66,5

2-й рік: ІП=*100000=91,2

3-й рік: ІП=*100000=105,5

4-й рік: ІП=*100000=134,5

5-й рік: ІП=*100000=90,5

6-й рік: ІП=*100000=72,7

7-й рік: ІП=*100000=66

8-й рік: ІП=*100000=40,2

9-й рік: ІП=*100000=68,6

Висновок: Оцінюючи даний графік можна простежити, що динаміка захворюваності в районі М і місті Х має тенденцію до зниження (при цьому більше в районі М порівняно з містом Х.)

Видно, що у 2-му і 3-му році захворюваність в місті Х трималася на одному рівні, потім почала стрімко зростати.

Пік захворювання припадає на 4 рік як в місті Х так і районі М, після чого захворюваність в районі М почала інтенсивно знижуватися, по відношенню до міста Х. Усі наступні роки до 8 захворюваність на скарлатину в районі М знижувалася, а в 9 році знову незначно піднялась. У місті Х, крива має зігзагоподібний вигляд, про що свідчить рівномірні то підйоми, то спади захворюваності, при цьому в 9 році в порівнянні з районом М захворюваність знижується.

3. Якісна оцінка епідемічного процесу

А.Розподіл випадків захворювання на скарлатину по місяцях в районі М за останні три роки

Табл. 2

роки

всього

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1-й

156

53

33

25

6

0

0

0

0

0

9

10

20

2-й

101

39

22

0

2

2

0

0

0

2

4

11

19

3-й

177

57

23

27

0

0

0

0

0

12

9

18

31

Графічно відображена сезонність

Висновок: За даними графіка видно, що захворюваність на скарлатину найчастіше зустрічається в осінньо-зимовий період, найрідше в весняно-літній період. Така сезонність захворюваності на скарлатину в значній мірі пов'язана з потужним впливом сезонних факторів, таких як переохолодження верхніх дихальних шляхів, зниженням загальної резистентності сприйнятливих осіб у холодну пору року, збудник починає вражати людину при зниженому імунітеті, а в зимово-осінній період, на тлі зниження вітамінів, температурного чинника організм людини найбільш ослаблений.

Б. Кількість випадків скарлатини в різних вікових групах населення міста за останні 3 роки

Табл.3

Вікова група населення

Кількість випадків

Екстенсивний показник

1-14 років

114

64 %

15-19 років

36

20 %

20-29 років

12

6,8 %

30-39 років

15

8,5 %

40-49 років

0

0

50-59 років

0

0

60 і › років

0

0

Екстенсивний показник (ЕП)= * 100%

ЕП 1-14=(144/177) * 100%=64%

ЕП 15-19=(36/177) * 100%=20%

ЕП 20-29=(12/177) * 100%=6,8%

ЕП 30-39=(15/177) * 100%=8,5%

ЕП 40-49=(0/177) * 100%=0%

ЕП 50-59=(0/177) * 100%=0%

ЕП 60 і › років =(0/177) * 100%=0%

Графічне відображення вікової структури захворюваності на скарлатину міста за останні 3 роки:

Досліджуючи дану діаграму можна побачити ,що більшість випадків захворювань на скарлатину спостерігається у дітей віком 1-14 років (скарлатина - переважно дитяча інфекція),це пов'язано з тим,що діти більш тісно контактують один з одним,що сприяє швидкому розповсюдженню збудника. Інші групи населення в меншій мірі хворіють на скарлатину.

Висновок

скарлатина інфекція аспіраційний епідемічний

Мною була проведена якісна і кількісна оцінка епідемічного процесу при скарлатині. За даними інтенсивних і абсолютних показників захворюваності на скарлатину в районі М і місті Х за 9 років захворюваність має тенденцію до зниження (при цьому більше в районі М порівняно з містом Х.). При цьому захворюваність у місті вище, ніж у районі. Було встановлено, що захворюваність на скарлатину частіше всього зустрічається в осінньо-зимовий період, що пов'язано з впливом таких сезонних факторів як:

ь переохолодження верхніх дихальних шляхів,

ь зниженням загальної резистентності сприйнятливих осіб у холодну пору року,

ь збудник починає вражати людину при зниженому імунітеті, а в зимово-осінній період, на тлі зниження вітамінів, температурного чинника організм людини найбільш ослаблений. І найбільш сприйнятливі вікові групи - діти у віці від 1 до 14р.

Використана література

1.Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. т. 1. - К., Здоров'я, 2000. - с. 180 - 198.

2. Покровський В.И. Інфекційні хвороби та епідеміологія. Видавництво: ГЕОТАР-Медіа, 2009.

3. Шувалова Е.П. Інфекційні хвороби:Підручник. - М.: Медицина, 2001 - с. 329 - 334

4."Эпидемиология" Беляков В.Д., Белчков Р.Х.

5. "Епідеміологія екстремальних умов з курсом військової епідеміології" Андрейчук М.А.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Клініка епідемічного поворотного тифу – гострої трансмісивної антропонозної хвороби, сприйнятливість до неї. Переносники і джерела інфекції, шляхи інфікування. Патогномонічні симптоми тифу, ускладнення при ньому. Методи його діагностики та профілактики.

  контрольная работа [21,5 K], добавлен 19.09.2011

 • Генетика людини як наука. Захворювання з екзогенними факторами етіології. Генетичні спадкові захворювання. Пошкодження структури і функції генетичного апарату клітини. Зміни в молекулі ДНК при мутаціях. Молекулярні моногенні спадкові захворювання.

  контрольная работа [28,9 K], добавлен 02.07.2009

 • Туберкульоз як інфекційне захворювання, його характеристика, етіологія та патогенез. Шляхи розповсюдження та передачі захворювання, його небезпечність для життя людини. Діагностика та лікування кістково-суглобового туберкульозу, фізична реабілітація.

  курсовая работа [38,8 K], добавлен 28.12.2009

 • Інфекційне захворювання всіх видів тварин і людини, що проявляється септицемією, гарячкою, інтоксикацією та утворенням карбункулів. Ідентифікація бацили антраксу. Диференціація збудника сибірки та антрокоїдів. Колонії на мазках, пофарбованих за Грамом.

  презентация [2,7 M], добавлен 15.05.2016

 • Порівняльна характеристика скарг, основних клінічних даних, перебігу та наслідків захворювання в українській та європейській групах. Визначення кількості пацієнтів без гострої лівошлуночкової недостатності. Оцінка рівня летальності в регіональній групі.

  статья [23,0 K], добавлен 31.08.2017

 • Загальне поняття про захворювання. Етіологія та епідеміологія СНІДу. Основні стадії захворювання: інкубаційний період; період гострої інфекції; продромальний період. Ураження шкіри, слизових оболонок внаслідок імунного дефіциту. Напрямки лікування СНІДу.

  реферат [11,9 K], добавлен 10.01.2011

 • Етіологія кору - гострого антропонозного висококонтагіозного вірусного захворювання. Вірусна природа збудника кору. Передумовами інфікування та захворювання дітей у перші роки життя. Механізми передавання, діагностика, лікування та профілактика кору.

  презентация [1,2 M], добавлен 13.01.2016

 • Туберкульоз як інфекційна і соціальна проблема. Чинники поширення інфекції та інфікованість мікобактеріями туберкульозу. Особливості групи ризику та методи профілактики захворювання. Перебіг туберкульозу на ранніх стадіях, клінічні прояви захворювання.

  реферат [30,6 K], добавлен 05.04.2014

 • Характеристика збудника натуральної віспи, його переважна локалізація в організмі людини. Головні шляхи передачі захворювання. Основні симптоми натуральної віспи, періоди розвитку захворювання, його перебіг, особливості діагностування та лікування.

  презентация [3,2 M], добавлен 06.04.2015

 • Виникнення генітальної герпетичної інфекції, симптоми та причини захворювання. Аналіз фармакологічної дії сучасного арсеналу лікарських препаратів протигерпетичної спрямованості. Підвищення рівня діагностики та ефективності лікування і профілактики.

  автореферат [38,1 K], добавлен 12.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.