Основні напрямки фізичної реабілітації хворих з діабетичною полінейропатією

Цукровий діабет як надзвичайно небезпечна хвороба в історії світової медицини, розгляд неврологічних ускладнень. Аналіз проблем комплексного лікування хворих з діабетичною полінейропатією. Гіперглікемія як кардинальний симптом діабету другого типу.

Рубрика Медицина
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.10.2013
Размер файла 109,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Вивчення анамнезу та матеріали амбулаторних карток хворих на ЦД ІІ типу з діабетичною полінейропатією показали, що за оцінкою впливу важкості та тривалості суб'єктивних проявів захворювання, таких як серцево-судинні і дихальні розлади, а також чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, які найчастіше провокують виникнення основних симптомів захворювання (надмірних фізичних, розумових та психоемоційних навантажень), хворі обстежуваних груп не мали статистично вірогідних розбіжностей (p > 0,05).

У процесі дослідження було встановлено, що при аналізі клінічної картини у хворих на ДПН виявлено наступні порушення: у 17 хворих (77,2%) відмічались скарги на біль, що носив тупий, дифузний характер в симетричних ділянках нижніх кінцівок, у 7 хворих (31,9%) настільки інтенсивний, що порушував нічний сон; парестезії, які проявлялись відчуттям повзання мурашок у 11 (50%) хворих, поколюванням у 14 (63,6%) хворих, онімінням - у 11(50%) хворих. На важкість в нижніх кінцівках скаржилось 4 (18,2%) хворих. У 2 (9,1%) хворих скарг з боку нервової системи не було. Об'єктивно відмічались розлади больової у 18 (82,5%) пацієнтів та температурної чутливості у 19 (84%) хворих за поліневротичним типом. Рухові зміни, представлені слабкістю в дистальних відділах ніг, особливо в розгиначах стопи, відмічались у 5 (22,2%) хворих. Вегетативно-трофічні порушення у вигляді витончення та лущення шкіри спостерігались у 13(60,3%) пацієнтів, погіршення росту волосся на ногах у 8 (36,5%) хворих, порушення трофіки нігтів у 9 (39,7%) хворих.

Перед призначенням лікувальної фізичної культури встановили загальний стан тренованості хворих, їх здатність до виконання фізичного навантаження. Для визначення стану здоров'я пацієнта використали скринінгову система Г.Л. Апанасенка.

Визначали критерій резерву функції зовнішнього дихання - показник ЖЄЛ по відношенню до маси тіла (мл/кг), м'язової сили - динамометрія сильнішої кисті по відношенню до маси тіла (%). (Додаток В).

Аналізуючи кількісні показники рівня здоров'я обстежених, варто підкреслити в основному низький рівень стану здоров'я (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 Розподіл обстежених хворих за кількісними показниками рівня здоров'я

Показники

Основна група

Контрольна група

Р

До реабілітації

Після реабілітації

До реабілітації

Після реабілітації

Індекс маси тіла, г/см

Бали

505,48+5,05

-2

491,36+4,14

-2

448+0,01

-1

449+0,01

-1

<0,05

Життєвий індекс, мл/кг

Бали

21,25+10,34

-1

48,64+8,16

0

41,88+10,56

0

42,56+10,25

0

<0,01

Сила кисті, %

Бали

12,82+1,05

-1

16,44+1,16

-1

18,5+1,32

-1

19,5+1,58

-1

<0,05

Подвійний добуток в спокої, ум. од.

Бали

95,04+3,12

-1

80,68+2,76

0

98,62+12,16

-1

90,88+13,24

0

<0,01

Час віднов. пульсу після 20 прис. на стілець за 30сек., сек.

Бали

256+28

-2

174+24

1

178+22

1

166+24

1

<0,05

Загальна сума балів

- 7

- 2

-2

-1

Примітка: Р - достовірність різниці між показниками до реабілітації і після реабілітації у хворих цукровим діабетом 2 типу .

Показники, які пов'язані з оцінкою маси тіла (індекс маси тіла, співвідношення ЖЄЛ і маси тіла, динамометрії і маси тіла) мають розмах у межах 1 - 2 бали. Це свідчить про деяку стабільність цих показників і про більш тривалі терміни досягнення змін у рівні цих показників, пов'язаних з масою тіла. Також потрібно врахувати, що діабетична полінейропатія є важливою причиною зниження якості життя хворих на цукровий діабет.

Після встановлення рівня фізичного здоров'я, що був низьким, пацієнтам диференційовано призначали комплекс вправ лікувальної гімнастики.

Враховуючи те, що ЦД є одним із провідних факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, оцінили функціональний стан серцево - судинної системи у хворих основної і контрольної груп до реабілітації і після реабілітації в умовах стаціонару(табл. 3.2)

Таблиця 3.2 Порівняльна характеристика показників функціонального стану серцево - судинної системи у хворих основної і контрольної груп з ДПН на лікарняному етапі реабілітації

Показники

Основна група

Контрольна група

Р

До реабіліт.

Після реабілітації

До реабілітації

Після реабіліт.

ЧСС (уд/хв)

72,21 + 2,16

65,60 +1,39

74,53+1,54

70,27+1,39

<0,05

АТ сист. (мм.рт.ст)

132+1,54

123+1,54

132,33+1,54

129,33+1,54

<0,01

АТ діаст. (мм.рт.ст)

79+2,15

74,00+0,77

79,00+1,54

77,00+2,31

<0,05

АТ пул. (мм.рт.ст)

53,00+1,93

49+1,54

53,33+1,16

52,33+1,93

<0,01

Примітка: Р - достовірність різниці показників до та після проведеної реабілітації

Після проведеного курсу реабілітації виявлено, що показники, що є індексом працездатності і стану серцево-судинної системи, покращали.

Так, середня частота серцевих скорочень в основній групі зменшилась на 9,75% (р<0,05), показник систолічного артеріального тиску - на 6,82% (р<0,05), діастолічного артеріального тиску на 6,33 % (р<0,05), ніж до початку реабілітації.

В контрольній групі ці показники мали тільки тенденцію до покращання.

За результатами порівняння динаміки змін показників обстеження дихальної системи встановлено, що середній показник частоти дихання в основній групі знизився на 11,81%, показники проби Штанге збільшились на 29,29%, а проби Генчі на 9,57%, в порівнянні з показниками після реабілітації в контрольній групі.

Таблиця 3.3. Порівняльна характеристика показників функціонального стану дихальної системи у хворих основної і контрольної груп з ДПН на етапах реабілітації

Показники

Основна група

Контрольна група

Р

До реабіліт.

Після реабілітації

До реабілітації

Після реабіліт.

ЧД (д/хв)

19,8 + 0,62

16,93 +0,46

19,60+0,31

19,20+0,15

<0,001

Проба Штанге (сек)

36,60+1,16

45,33+1,93

48,73+2,31

50,53+2,00

<0,001

Проба Генчі (сек)

19,80+0,77

22,87+1,23

30,87+0,54

32,73+1,00

<0,05

Примітка: Р - достовірність різниці показників до та після проведеної реабілітації

Рівень глікемії та глюкозурії в основній групі знизився 1,89%, але зважаючи на те, що хворі застосовували медикаментозну цукрознижуючу терапію, гіпоглікемія не є однозначним результатом фізичної реабілітації.

Таблиця 3.4. Порівняльна характеристика показників глікемії і глюкозурії у хворих основної і контрольної груп з ДПН на етапах реабілітації

Показники

Основна група

Контрольна група

Р

До реабіліт.

Після реабілітації

До реабілітації

Після реабіліт.

Глікемія (моль/л)

7,38+0,18

7,24+0,15

7,77+0,39

7,74+0,39

>0,05

Глюкозурія (моль)

1,04+0,14

0,02+0,00

-

-

<0,001

Примітка: Р - достовірність різниці показників до та після проведеної реабілітації

Під час дослідження нами була проведена оцінка неврологічних симптомів як індивідуально по окремих симптомах, так і за сумою балів в основній і контрольній групах перед початком реабілітації, на 10-й день лікування і після завершення реабілітації.

Після проведеного комплексного лікування в основній групі відзначалося поліпшення психічного і фізичного здоров'я згідно з оцінкою якості життя по опитувальнику [Додаток А].

Аналіз неврологічної симптоматики представлено в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4. Аналіз симптомів діабетичної полінейропатії за період лікування

Скарги

Кількість хворих до лікування

%

Кількість хворих на 10- й день

%

Кількість хворих в кінці лікування

%

Поколювання

14

63,6

11

25

5

20

Печія

15

60

10

40

7

28

Оніміння

12

48

9

36

6

24

Ниюча біль

17

77,2

14

56

9

36

Судоми

13

52

12

48

4

16

Гіперестезія

6

24

4

16

2

8

Встановлено, що значне зменшення таких нейропатичних симптомів, як біль, оніміння, пекучість, парестезії відмічалось у хворих основної групи з ДПН, які одночасно на фоні базисного лікування займалися лікувальною фізкультурою. При чому найбільший регрес скарг хворих спостерігався при тривалості ЦД від 2 до 7 років.

Отже, базова терапія з додатковим призначенням ЛФК за своєю ефективністю має деякі переваги комплексною терапією, яка застосовувалася при лікуванні ДПН в контрольній групі. Проведене дослідження дозволило нам обгрунтувати і запропонувати використання ЛФК в комплексному лікуванні хворих на ДПН на стаціонарному етапі лікуванні.

Висновки

1. Аналіз літератури, присвячений проблемі лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу, ускладнений діабетичною полінейропатією, дозволив зробити висновок про те, що в наукових дослідженнях продовжує залишатися актуальним завдання застосування лікувальної фізичної культури з метою профілактики і лікування його ускладнень.

2. Комплексне лікування хворих на діабетичну полінейропатію із застосуванням лікувальної фізичної культури, з урахуванням наявних порушень обміну речовин, спрямоване на ліквідацію або компенсацію інсулінової недостатності, нормалізацію обмінних процесів, відновлення порушеної фізичної і розумової працездатності, попередження найважливіших патологічних змін внутрішніх органів, офтальмологічних та неврологічних порушень.

3. У курсовій роботі наведене теоретичне і практичне узагальнення результатів вивчення змін клінічної симптоматики, показників функціонального стану серцево - судинної і дихальної систем, показників глікемії і глюкозурії у хворих на діабетичну полінейропатію залежно від тривалості цукрового діабету та обґрунтування застосування лікувальної фізичної культури в комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії.

4. На основі вивчення динаміки показників діяльності серцево-судинної, дихальної і вегетативної нервової системи, показників глікемії і глюкозурії встановлено, що запропонований комплекс вправ лікувальної фізичної культури для даної когорти хворих на стаціонарному етапі лікування сприяє підвищенню фізичної працездатності й запобіганню розвитку неврологічних ускладнень.

Перспективи подальших досліджень. Розробка й обґрунтування програми фізичної реабілітації для хворих на діабетичну полінейропатію на після лікарняному етапі реабілітації.

Список використаних джерел

1. Болгарська С.В. Диференційно-діагностичні особливості та підхід до лікування трофічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет: Автореф. дис… канд. мед. наук: 14.01.14.- Київ, 2004.- 19 с.

2. Внутренние болезни: учебник в 2 т. / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. Мартынова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - Т. 2. - С. 98-145.

3. Данилов А.Б., Давыдов О.С. Нейропатическая боль. М.: Боргес, 2007. - 198 с.

4. Дедов И.И., Анциферов М.Б., Галстян Г.Р., Токмакова А.Ю. Синдром диабетической стопы. Клиника, диагностика, лечение и профилактика. -- Москва, 1998. -- 143 с.

5. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура и врачебный контроль: Учебник для студентов мед. вузов. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. -С. 301-305.

6. Ефимов А.С., Скробонская Н.А., Бездробный Ю.В., Маньковский Б.Н., Ткач С.Н. Клиническая диабетология.- К.: Здоров'я, 1998.- 320 с.

7. Лечебная физическая культура: учебное пособие / В.А. Епифанов. - М.: ГЭО-ТАР-Медиа, 2006. - С. 249-262.

8. Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Олімпійська література, 2005. - С. 326-329.

9. О.О. Сергієнко, А.С. Єфімов, Д.А. Єфімов, Ю.Я. Кривко Діабетичні нейропатії. -- Львів-Київ, 2003. -- 212 с.

10. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу /За ре-дакцією проф. В.В. Клапчука, проф. О.С. Полянської. - Чернівці: Прут, 2006. - 208 с.

11. Пєшкова О.В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів. Частина II. - Харків.: ХДІФК. 2000. - С. 20-33.

12. Попов С.Н. Физическая реабилитация. - Ростов-на-Дону, 2005. - С. 350-354.

13. Сахарный диабет. Полный справочник. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 448 с.

14. Сергієнко О.О., Єфімов А.С., Єфімов Д.А., Кривко Ю.Я. Діабетичні нейропатії. - Львів-Київ, 2003. - 212 с.

15. Скибун В.М. Патогенетичні аспекти терапії нейропатичної форми діабетичної стопи: Автореф.дис.канд.мед.наук -- К., 2003. -- 17 с.

16.Спригинс Д, Дэвид М. и др. Неотложная терапия: Практическое рук-во под ред. Д.Спригинс. - М.: Гэотар, Медицина, 2000. - 334с.

17.Улащик В.С. Физиотерапия в современной медицине, ее достижения и перспективы развития // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. -- 2003. -- № 6. -- С. 9-18.

18.Фізіотерапевтичні та фізіопунктурні методи і їх практичне застосування / І.З. Самосюк, В.М. Парамончик, В.П Губенко. та ін. -- К.: АЛЬТЕРПРЕС, 2001. -- 316 с.

19. Хюртер П., Тревис Л. Книга о сахарном диабете I типа для детей, подростков, родителей и др. - Франкфурт: Хехст, 1992. - С. 48-74.

20. Шабалов Н.П. Детские болезни: учебник. 5-е изд. В двух томах. - СПб: Питер,2006. - Т. 2. - С. 357-377. _

21. Finnerup N.B., Otto M., McQuay H.J. et al. Algorithm for neuropathic pain treatment: an evidence based proposal. // Pain. 2005 - Vol. 118, № 3. - P. 289 -305.

22. Boulton A.J.M., Malik R A., Arezzo J.C., Sosenco J.M. Diabetic Somatic Neuropathies. // Diabetes Care. - 2004. - Vol. 27, № 6. - P. 1458-1486.

23. Catherine L. Neuropathy Among the Diabetes Control and Complications Trial Cohort 8 Years After Trial Completion. // Diabetes Care. - 2006. - Vol. 29, № 2. - P. 340-344.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.