Українська асоціація якості

Загальні відомості. Мета та завдання. Міжнародний статус УАЯ. Досягнення української асоціації якості. Міжнародний турнір з якості країн Центральної та Східної Європи. Міжнародний проект "Сузір'я якості". Процеси сертифікації в Україні.

Рубрика Разное
Вид доклад
Язык украинский
Дата добавления 20.12.2006
Размер файла 17,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти та науки України

Криворізький економічний інститут ім.. В. Гетьмана

Київський національний економічний університет

Доклад

З дисципліни: „ управління якістю”

На тему: „Українська асоціація якості

Виконала:

Студентка 4 курсу

Групи 6.2021-1

Факультету: М та ЕК

Калина Є.М.

Викладач:

Шаповалова І. В.

м. Кривий Ріг

2006

Загальні відомості


У 1989 році згідно з планом Союзу науково-інженерних товариств України та за підтримки Держстандарту України утворено перше в СРСР національне неурядове об`єднання в сфері якості - Українська асоціація якості (УАЯ), яка поклала початок громадському руху за якість в Україні і стала його лідером.
Сьогодні УАЯ об'єднує понад 450 провідних підприємств з усіх регіонів України та близько 1000 фахівців з якості із різних країн. УАЯ має регіональні відділення, галузеві технічні комітети, союзи, клуби, професійні організації з якості. Серед громадських структур УАЯ найбільшого звучання досягнув Клуб лідерів якості України, у який 5 років тому об`єдналися найкращі підприємства України - переможці і призери Українського національного конкурсу якості. УАЯ має широке міжнародне визнання. УАЯ забезпечує свою діяльність без фінансової
підтримки з боку держави та сплачує внески в міжнародні організації з якості від України із власного бюджету.

Мета та завдання


Метою УАЯ згідно зі Статутом визначено формування громадської думки та політики в сфері якості. В останні 7-8 років основна діяльність УАЯ зосереджена на формуванні в Україні нової філософії якості, узагальненні і розповсюдженні кращої вітчизняної та світової практики сучасного ведення бізнесу, сприянні українським підприємствам у підвищенні ділової досконалості і конкурентоспроможності та виведенні їх на міжнародні ринки, сприянні інтеграції України до СОТ і ЄС.
За ініціативи та за участю УАЯ в Україні відбуваються процеси формування нової філософії якості, які умовно можна поділити на чотири ключові етапи:

· Реабілітація слова "якість" і відновлення в суспільстві розуміння важливості якості для продукції;

· "Якість" - не тільки для продукції; введення стандартів ISO 9000;

· "Якість" - не тільки стандарти; введення концепцій TQM і Моделі досконалості;

· "Якість" - не тільки частина бізнесу, але і шлях для виконання будь-якої діяльності загалом; введення інтегрованої системи управління; введення якості в суспільному секторі.

У теперішній час УАЯ продовжує цілеспрямовану діяльність з розвитку в суспільстві філософії безперервних вдосконалень і поліпшень. УАЯ є ініціатором та розробником принципових загальнонаціональних документів
з питань якості і досконалості. Зокрема, фахівцями УАЯ розроблені:

· Цілі та принципи Національної політики України в галузі якості (1992р.);

· Рекомендації з розробки регіональної програми створення механізмів та умов поліпшення якості продукції і підвищення конкурентоспроможності підприємств (1998 р.);

· Проект концепції Національної системи підтвердження відповідності продукції (послуг) нормативним вимогам (1998 р.);

· Українська хартія "За ділову досконалість і якість" (1999 р.);

· Проект концепції Національної політики України в сфері якості (2001 р.);

· Кодекс честі добропорядного виробника України (2002 р.);

· Комплексна система оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України (2003 р.) тощо.


УАЯ співпрацює з багатьма міжнародними і національними організаціями з якості, а також з урядовими і громадськими організаціями України. Вона є співзасновником міжнародних і вітчизняних громадських об`єднань, бере участь у загальному громадському русі в Україні, сприяє поглибленню діалогу між громадськістю і владою.


Міжнародний статус УАЯ

· Національний представник України в EOQ;

· Національна партнерська організація EFQM;

· Партнерська організація в міжнародній системі з тестування персоналу ІSТО;

· Базова організація Міжнародної гільдії професіоналів якості тощо.

В Україні УАЯ визначена головною професійною організацією з питань якості УСПП, Українського національного комітету Міжнародної торгової палати та інш.
УАЯ активно співпрацює з центральними та регіональними засобами масової інформації, має власний веб-сайт та створює веб-портал "Світ якості України", видає бюлетені з питань якості та заснувала періодичний професійний журнал "Світ якості України", завершує створення Національного ділового центру "Світ якості України".
Головний результат багаторічної діяльності УАЯ - поступова зміна філософії і психології багатьох лідерів економіки і підприємництва, усвідомлення ними важливості якості для конкурентноздатності і, як результат, готовність інвестувати в поліпшення якості. Кращі менеджери вже сьогодні використовують сучасні філософію і принципи лідерства в повсякденній практиці, що має особливе значення для малих і середніх підприємств, створених протягом останніх років.

ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЯКОСТІ

Український національний конкурс якості - це не просто конкурс. Це, перш за все, школа вдосконалення і підвищення конкурентоспроможності підприємств, відпрацьовані технології поступового наближення до європейського рівня та отримання професійного європейського визнання.

Український національний конкурс якості засновано у 1996 році. Конкурс занесений до реєстру "Національні нагороди якості європейських країн". Відомості про Конкурс і його переможців публікуються в офіційних міжнародних виданнях. За підтримки Європейського фонду управління якістю (EFQM), основними організаторами Конкурсу виступають Українська асоціація якості (Національна партнерська організація EFQM) та Український союз промисловців і підприємців. З 2003 року Конкурс проводиться в межах проекту "Комплексна система оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України".
Основна мета Конкурсу - стимулювати підприємства, які приділяють значну увагу управлінню якістю, заохотити кращі з них, виділити найкращу практику управління якістю, накопичену на вітчизняних підприємствах, сприяти успіху українських підприємств в Європі.
В Україні це єдиний конкурс, що проводиться за Моделлю досконалості Європейського фонду управління якістю. Участь у Конкурсі дозволяє зрозуміти та опанувати сучасні європейські підходи до ведення бізнесу, визначити сильні та слабкі сторони, розробити програму вдосконалення. За результатами Конкурсу підприємства отримують детальні звіти з викладенням сильних сторін і областей для удосконалення.
Модель EFQM є одним з найефективніших та найсучасніших інструментів для аналізу і удосконалення діяльності будь-яких організацій. Модель EFQM відображає сучасні уявлення про "ідеальну" організацію. Методика оцінки дає можливість порівняти реальні організації з "ідеалом" за дев'ятьма критеріями та тридцятьма двома підкритеріями. Ці критерії дають всебічну оцінку усіх підходів, що застосовуються організацією, та результатів, яких вона досягає.
Основні позитивні наслідки для підприємств, які проводять самооцінку своєї діяльності відповідно до Моделі EFQM:
- отримання детального звіту з рекомендаціями щодо подальшого удосконалення;
- отримання точної оцінки рівня власної досконалості і можливості її співставлення з іншими організаціями, незалежно від галузевої належності, форми власності, стратегії, тощо;
- при участі в Українському національному конкурсі якості - отримання оцінки, гармонізованої з Європейською нагородою якості, внаслідок чого успіх в Українському конкурсі є зрозумілим і визнається в Європі і світі. Адже Європейська нагорода якості - це єдина нагорода, яку виборюють такі компанії, як Nokia, Volvo, Bosch, Siemens, Ericson. Таким чином, змагаючись у вітчизняному Конкурсі, українські підприємства отримують можливість піти одним шляхом із світовими лідерами бізнесу.

Володарями Української національної нагороди якості в попередні роки були такі вітчизняні підприємства, як: АТ “Світоч”; СП “Інтерсплав"; ДМА “Бориспіль”; ЗАТ “Оболонь”; ВАТ “Інститут транспорту нафти”; ВАТ “Фармак”; ВАТ ПБК “Славутич”; ВАТ “Птахокомбінат”; СУШАТ ЗТ “Весна”; АТЗТ “Агро-Союз”; ЗАТ “Слобожанська будівельна кераміка”; ДП ДАК “Хліб України” Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів; ВАТ “Житомирський маслозавод”; ВАТ “Вовчанський агрегатний завод”; ВАТ “Електромаш”; ВАТ “Броварське ШБУ № 50”; ЗАТ “Хмельницька макаронна фабрика”; ТОВ “Сандора”; ПФ “Клініка доктора Куликовича”; МААК “УРГА”; ЗАТ “Едем”; КП “Київський завод вуглекислоти”; ВАТ “Чаплинський маслосирзавод” та ін.
20 з них відмічені визнаними в розвинених країнах Європи і світу професійними європейськими відзнаками: - 18 підприємств отримали сертифікати EFQM «Визнання досконалості в Європі»; -2 підприємства - нарівні з фірмами всесвітньо відомих брендів Siemens, Opel і Volvo - стали фіналістами найпрестижнішої професійної Європейської нагороди якості, єдиної нагороди, яку офіційно підтримує Європейська Комісія.

Конкурс проводиться в один етап - на національному рівні - за двома номінаціями: великі підприємства; малі та середні підприємства (до 250 співробітників). До участі у Конкурсі допускаються будь-які підприємства (або їх філії), що зареєстровані як юридичні особи та виконують роботи на території України.
Забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок оргвнесків учасників. Розмір оргвнеску складає: для великих підприємств - 6000 грн.; для малих та середніх - 4000 грн. (без ПДВ).

Вперше учасникам Конкурсу була надана можливість спрощеного представлення конкурсних матеріалів і основний наголос робиться на обстеження підприємства - учасника Конкурсу.


Міжнародний турнір з якості країн Центральної та Східної Європи(ЦСЄ)


Підприємствам та організаціям країн ЦСЄ досить складно змагатись за Європейську нагороду якості (ЄНЯ) з кращими компаніями розвинених країн. Тому підтримується ініціатива проведення окремого турніру країн ЦСЄ на основі концепцій тотального менеджменту якості (TQM) та Моделі вдосконалення Європейського фонду менеджменту якості (EFQM) для країн Центральної та Східної Європи. Турнір - проміжний етап в підготовці до боротьби за Європейську нагороду якості. Розглядаючи Турнір, як ефективний засіб міжнародного бенчмаркінгу, залучення підприємств та організацій у процеси вдосконалення, виявлення зразків для наслідування у регіоні ЦСЄ, бажано б приймати в ньому участь.


Міжнародний проект «Сузір'я якості»

Міжнародний проект «Сузір'я якості» вперше в Україні був реалізований у 2000 р.. Його засновники: Європейський фонд менеджменту якості (EFQM), Українська асоціація якості, Міжнародна гільдія професіоналів якості, Всеросійське об'єднання якості.

Серед учасників - представники підприємств промисловості та сфери послуг, керівники державних та громадських організацій

В рамках проекту проводять:


* Міжнародну конференцію професіоналів якості;
З актуальними тематичними докладами, присвяченим головним напрямкам та тенденціям розвитку та перспективам розвитку менеджменту якості, аналіз тенденцій розвитку сучасного ринку та можливостей вступу країн СНД до СОТ.

* Міжнародну конференцію переможців проекту:

.Визначення переможців проекту.

Центр систем якості “ПРИРІСТ- Система” - професійна консалтингова організація, яка надає підприємствам допомогу з удосконалення систем менеджменту з метою підвищення їх конкурентоспроможності та ділової досконалості.

Надаючи консалтингові послуги, допомагає створити не просто систему, що формально відповідає вимогам певного стандарту, але й ефективну систему менеджменту, яка задовольняє потреби і бачення вищого керівництва організації - партнера, включаючи і відповідність стандартам. Такий підхід дозволяє нашим партнерам створювати реально функціонуючі системи менеджменту, що допомагають їм досягати стратегічні цілі. Як свідчать результати опитувань партнерів, співпраця з ЦСЯ “ПРИРІСТ -Система” дозволила їм не просто отримати сертифікати, але підвищити задоволеність споживачів і персоналу, покращити організацію робіт, зменшити кількість помилок. Врешті, все це призводить до покращення фінансових результатів.

Системи менеджменту біля 60 підприємств, розроблені з допомогою ЦСЯ “ПРИРІСТ - Система”, були сертифіковані SGS, TUV, ОССЯ “ПРИРОСТ”, Bureau Veritas та іншими органами з сертифікації на відповідність до різних стандартів. Цей перелік органів з сертифікації є свідченням незалежної та об'єктивної перевірки високої якості послуг. Ефективні та реально працюючі системи менеджменту, створені за участю ЦСЯ “ПРИРІСТ- Система”, можуть бути сертифіковані будь-яким органом з сертифікації на вибір організації - партнера.

Удосконалення системи менеджменту реалізується як спільний проект ЦСЯ “ПРИРІСТ- Система” та організації - партнера до якого максимально залучається весь її персонал. В рамках цього проекту консультанти Центру:
* проводять аналіз поточного стану системи менеджменту, приймають участь у розробці заходів з її удосконалення;
* проводять навчання різних категорій персоналу;
* надають методичні рекомендації та зразки документів, приймають участь у їх доробці та адаптації до специфіки підприємства, проводять експертизу розробленої документації;
* беруть участь у впровадженні документації та внутрішніх аудитах системи менеджменту, супроводжують процес сертифікації (за необхідності).
Саме такий підхід забезпечує створення функціонуючої системи менеджменту, яку спеціалісти організації - партнера зможуть у подальшому самостійно удосконалювати згідно власних цілей.

Місія

· Сприяти підвищенню конкурентоспроможності та досконалості замовників

· Забезпечувати умови для всебічного розвитку та зростання співробітників

· Робити внесок у розвиток вітчизняної економіки

Система цінностей

· висока професійність співробітників, їх постійний розвиток - ключ до високої якості послуг, що надаються споживачам;

· надання широких повноважень співробітникам стимулює їх до творчої роботи і забезпечує максимальну гнучкість роботи зі споживачами, врахування їх індивідуальних побажань;

· надаємо споживачам комплексні послуги, допомагаємо їм у розв'язанні основних проблем в галузі управління, розвиваємо з ними довготермінові партнерські стосунки;

· завдяки розгалуженим зв'язкам з нашими партнерами ми використовуємо у своїй роботі найкращий світовий і вітчизняний досвід;

Ця система цінностей забезпечує конкурентні переваги ЦСЯ «'ПРИРОСТ - Система»: високу ефективність та якість послуг, велику увагу до побажань замовників, конкурентоспроможні ціни послуг та терміни розробки, задоволеність персоналу.

ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВОГО ЦЕНТРУ ЯКОСТІ «ПРИРОСТ» (ОС МЦЯ "ПРИРОСТ") створений у 1994 році як структурний підрозділ Міжгалузевого центру якості 'ПРИРОСТ' - головної організації Української асоціації якості.
  Основна діяльність ОС МЦЯ "ПРИРОСТ" - це сертифікація систем управління якістю (СУЯ) та систем управління навколишнім середовищем (СУНС). Крім того, ми проводимо діагностичні аудити CУЯ та СУНС, аудит постачальників і експертну оцінку будь-якого документу вказаних систем управління.  

Аудитори ОС МЦЯ "ПРИРОСТ" - досвідчені фахівці, які мають кваліфікацію аудиторів Європейської організації з якості (ЕOQ) та пройшли стажування в країнах західної Європи.  

ОС МЦЯ "ПРИРОСТ" - єдиний в Україні орган сертифікації, який після одного аудиту може видати підприємству декілька сертифікатів, що визнаються в державній системі сертифікації України УкрСЕПРО і в розвинених країнах Європи та світу. Це стало можливим завдяки акредитації ОС МЦЯ "ПРИРОСТ" одночасно в українській державній та європейських системах акредитації.

 

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З ОС МЦЯ "ПРИРОСТ"
 

За результатами одного сертифікаційного аудиту можна отримати один або одночасно два чи три сертифікати відповідності СУЯ вимогам стандарту ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001-2001) як в міжнародній системі сертифікації, так і в системах УкрСЕПРО та СовАсК, а також сертифікат відповідності СУНС вимогам стандарту ISO 14001:2004.
 

Таке поєднання дає:
- економію часу, необхідного для проведення сертифікаційного та наглядового аудитів;
- економію сертифікаційних витрат підприємства у порівнянні з окремою сертифікацією по кожній із вказаних систем.  

Крім того, за бажанням Клієнта проводиться спільну сертифікацію систем управління якістю з іншими органами з сертифікації, такими як TUV-Rheinland/Berlin-Brandenburg Ukraine, SGS Ukraine, Житомирський ЦСМС та ін.

Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ) - професійна організація, яка отримала визнання компетентності в Національному агентстві з акредитації (Атестат акредитації № 6О003 от 17.10.05) з 2002 року має ексклюзивні повноваження в Україні сертифікувати фахівців у Європейській системі сертифікації і реєстрації персоналу EOQ (Європейської організації з якості).

EOQ у масштабі усього світу вирішує питання гармонізації менеджменту - освіти і підготовки персоналу різних країн, формування сучасного бачення якості і компетентності .
За дорученням Європейської Комісії EOQ розробила Схему реєстрації персоналу і веде загальноєвропейський реєстр фахівців, авторитет яких визнається в міжнародних колах професіоналів якості.

На сьогодні ОСП УАЯ видав сотні сертифікатів фахівцям з України та інших країн. Серед власників сертифікатів EOQ є керівники і провідні спеціалісти підприємств і організацій різних галузей економіки, органів сертифікації продукції і систем якості, навчальних установ.

Реалізація мети щодо вступу нашої країни у Всесвітню торгову організацію, Європейський Союз та інші міжнародні організації веде до розширення міжнародних контактів, необхідності гармонізації бізнес - практики в межах Європейського Союзу і за його межами, потреби у фахівцях, рівень кваліфікації яких відповідає міжнародним вимогам.

ОСП УАЯ, більше трьох років, будучи уповноваженим органом національного представника України в EOQ:
* сертифікує персонал,
* працює з навчальними організаціями, що готують чи збираються готувати фахівців в області якості, і впроваджує концепцію EOQ «інтегральної досконалості європейського вищої освіти»,
* здійснює оцінку відповідності навчальних процесів і програм вимогам EOQ.

Місія
Забезпечувати задоволення потреб бізнес - середовища у визнаному компетентному персоналі, що відповідає вимогам ділового світу в межах Європейського Союзу і за його межами.
Підвищувати соціальну відповідальність менеджерів, аудиторів і фахівців. Впроваджувати в етику діяльності сертифікованого персоналу Кодекс професійного поводження.
Забезпечувати умови для взаємного визнання результатів сертифікації в Україні та за її межами.
Сприяти визнанню рівня підготовки фахівців України в Європі і у всьому світі. Сприяти підвищенню рейтингу кваліфікованих фахівців на міжнародному ринку праці.

Сприяти розвитку освітніх програм підготовки фахівців менеджменту якості, екології, безпеки та інших систем менеджменту. Впроваджувати в практику підготовки фахівців рекомендації і досвід національних, закордонних і міжнародних організацій. Моделювати зміст менеджмент - освіти через інтеграцію з кращою міжнародною практикою бізнесу, з визнаними міжнародними підходами, із сучасними знаннями країн усього світу про методи і технології успіху, актуальною моделлю компетентності фахівця міжнародного рівня.


Система цінностей
* Гарантування об'єктивності, неупередженості, вірогідності і конфіденційності процесу сертифікації.
* Уникнення конфлікту інтересів і впливу на персонал з боку осіб, що мають безпосередній інтерес до діяльності Органу.
* Забезпечення відсутності дискримінації будь-якого характеру.
* Статус незалежності від зацікавлених сторін.
* Стійка репутація у середині країни і за її межами.
* Високий професіоналізм персоналу ОСП УАЯ і систематичне підвищення рівня підготовки кожного співробітника.
* Розвиток і удосконалювання засобів і методик процесу проведення сертифікації персоналу.
* Забезпечення ясного розуміння політики ОСП УАЯ і критеріїв сертифікації всіма кандидатами.


Подобные документы

 • Професіограма професії візажист. Процес вибору професії. Результати діагностик і їхнє значення для вибору професії. Стиліст-перукар, стиліст-візажист і стиліст-модельєр. Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності.

  реферат [14,0 K], добавлен 01.11.2006

 • Історія, етапи та обставини переміщення празького архіву з Праги до Києва. Феномен "оперативної розробки" та його хронологічні межі. Шлях наукової реконструкції архівного і бібліотечного сегментів Празького архіву на по фондовому та по одиночному рівнях.

  автореферат [28,8 K], добавлен 12.04.2009

 • Социальные проблемы пожилых людей. Социальный статус пожилого человека. Качество жизни пожилых людей-социальная проблема. Технологии социальной реабилитации пожилых людей. Медико-социальная реабилитация пожилых людей. Роль реабилитационных центров.

  курсовая работа [65,1 K], добавлен 11.11.2008

 • Історичні відомості з розвитку манікюрної справи. Аналіз сучасного і перспективного напрямків розвитку. Санітарно-гігієнічні вимоги та правила безпеки в роботі. Технологічна послідовність виконання манікюру. Техніка нанесення малюнків, використання голки.

  дипломная работа [1,0 M], добавлен 13.03.2013

 • Людська гідність, патріотизм, націоналізм та справжній патріотизм. Суспільство, де може вільно розвиватися людська гідність. Головний лозунг патріотизму. Ворожнеча між Сходом та Заходом та спільний шлях для досягнення мети, заснований на взаємоповазі.

  эссе [13,6 K], добавлен 14.07.2009

 • Загальні положення інформаційного забезпечення наукових досліджень. Проблема інформаційного забезпечення розвитку з документознавства для забезпечення наукової діяльності. Тезарусне підгрунтя інформаційно-інтелектуального забезпечення досліджень.

  контрольная работа [27,7 K], добавлен 20.04.2009

 • Історія вивчення, сутність та класифікація кінофотофонодокументів в Україні. Кінодокументи: загальна характеристика діафільмів, кінофільмів, відеофільмів. Фонодокумент: загальна характеристика грамплатівки, фонограми. Види аудіовізуальних документів.

  курсовая работа [537,9 K], добавлен 17.11.2014

 • История фондирования документов. Советское архивоведение: фондирование с учетом принадлежности архивных документов к историческим эпохам. Принцип недробимости архивных фондов. Современное фондирование, организации-фондообразователи и их правовой статус.

  курсовая работа [33,5 K], добавлен 15.11.2009

 • Історико-методологічні аспекти функціонування волонтерського руху. Теоретичні аспекти вивчення волонтерської діяльності. Оптимізація волонтерської діяльності в Україні на сучасному етапі. Основні поняття, щодо проблеми вивчення волонтерської діяльності.

  дипломная работа [74,8 K], добавлен 21.07.2008

 • Традиционное понятие электронного документа. Анализ существующей понятийной базы в сфере электронного взаимодействия. Понятие "электронный документ", "экземпляр", "подлинник", "копия", "юридическая сила" электронного документа. Его правовой статус.

  курсовая работа [32,3 K], добавлен 11.04.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.