Лад в музиці

Гармонічний зв'язок звуків між собою. Лад як основа організації музичного мислення. Теорія ладового ритму. Закономірності музичної акустики та сприйняття музики. Особливості ладової системи та її організації. Категорії модального та тонального принципів.

Рубрика Музыка
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 02.07.2011
Размер файла 361,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розповідь-пояснення до теми:

«Лад в музиці»

Лад - це зв'язок звуків між собою. Із усіх існуючих ладів основними є мажорний (мажор) і мінорний (мінор).

Мажорний лад - найчастіше світлий, радісний, бадьорий.

Мінорний лад - більш сумний, ніжний, м'який. Кожна пісня, танець, марш, мають свій лад - мажорний або мінорний.

Пісня «Морозець» звучить бадьоро, весело. Вона написана у мажорному ладі.

Пісня «Берізонька» - лагідно, з сумом. Її написано у мінорному ладі. Отже, в кожної пісні є свій лад - мажорний або мінорний.

Українське музикознавство розглядає поняття ладу в руслі традицій Болеслава Яворського, який розглядав лад як основу організації музичного мислення, що формується під впливом історичних і соціальних причин. Розроблена ним теорія, що отримала назву «теорії ладового ритму» знайшла свій розвиток в трудах його послідовників -- радянських музикознавців С. Протопопова, Ю. Тюліна, Ю. Холопова та інших.

Як естетична категорія, лад пояснюється як «приємна узгодженість звуків за висотою» і пов'язується з об'єктивними закономірностями музичної акустики та сприйняття музики. Ті чи інші особливості ладової системи, її організації, набувають естетичної значимості і стають важливими засобами естетичного впливу музики. В цьому значенні поняття ладу застосовується до широко спектру музичних явищ від стародавніх музичних культур до сучасності. Еволюція ладових систем в цілому показує розвиток музичної свідомості від елементарних до високоорганізованих ладових структур, збільшенні звукового об'єму, що охоплюється ладом.

В основі того чи іншого ладу можуть лежати два принципи -- модальний і тональний. Центральною категорією модального принципу є певний звукоряд, тоді як тонального -- наявність центрального тону або співзвуччя, до якого тяжіють інші ступені. В залежності від переважання того чи іншого принципу розрізняють модальні лади і тональні. Наприклад, модальний принцип переважає в середньовічній літургійній музиці (церковні лади, осьмогласіє), тоді як тональний переважає в музиці періоду віденського класицизму та романтизму. В той же час переважання того чи іншого принципу може і не бути яскраво виражене, як наприклад в музиці епохи Відродження або в ряді музичних стилів XX століття (твори Месіана, І. Стравінського).

звук лад ритм

МАЖОР

Мажомр (від лат. major- більший, також dur від лат. durus - твердий)--лад, в основі якого лежить мажорний тризвук (тобто тризвук з великою терцією в основі). Відповідно - характерною особливістю мажорного ладу є третя ступінь, що відстоїть від першої на інтервал великої терції. Натуральний мажор будується таким чином: тон-тон-півтон-тон-тон-тон-півтон:

Крім того, існує також гармонічний мажор, що відрізняється від натурального низьким шостим ступенем:

Та мелодичний мажор, - це мажор у якому при русі вгору понижується 6 та 7 ступінь, а при русі донизу - натуральний мажор.:

Мажор (як тризвук, що збігається з 4-ю, 5-ю та 6-ю тонами натурального звукоряду, та як лад, побудований на його основі), як правило, суб'єктивно відчувається як лад, що має світле забарвлення, протилежне мінору, що складає один з найважливіших естетичних контрастів в європейській музиці.

Мажорний лад (ідентичний іонійському) був поширений в народній музиці Європи з часів стародавньої Греції. Глареан в 1547 році писав, що "іонійський лад є найбільш застосовуваним в усіх країнах Європи, і що за останні... 400 років цей лад так полюбився церковним співакам, що, захоплені його привабливою насолодою, вони змінили лідійські лади на іонійські".

Проте для ряду народів Азії мажорний, а також і мінорний лади не були властиві, що, до певною міри, є причиною складнощів у засвоєнні європейської музичної культури представниками цих народів, як і навпаки.

МІНОР

Міномр (від лат. minor- менший, також moll від лат. mollis - м'який)--лад, в основі якого лежить мінорний тризвук (тобто тризвук з малою терцією в основі). Відповідно - характерною особливістю мінорного ладу є третя ступінь, що відстоїть від першої на інтервал малої терції.

Натуральний мінор будується таким чином: тон-півтон-тон-тон-півтон-тон-тон:

Крім того, існує також гармонічний мінор, що відрізняється від натурального високим сьомим ступенем:

Та мелодичний мінор, який у висхідному русі відрізняється високими шостим та сьомим ступенями, а в низхідному - ідентичний натуральному:

Мінорний лад, як правило, суб'єктивно сприймається, як сумний, з темним забарвленням, в протилежність мажору, що складає один з найважливіших естетичних контрастів в європейській музиці.

Лад - хороше слов'янське слово - лад. Добре коли діло ладиться, в сім`ї лад, коли сукня гарно зшита…Багато можна привести прикладів с цим словом, і всі вони виявляться світлі, дружелюбні. Недаремно лад - це згода, мир, порядок.

Але яке відношення всі ці поняття мають до музики?

Виявляється, саме безпосереднє.

Музика - мистецтво, в якому звуки розташовуються струнко, узгоджено, впорядковано. Спробуйте натискати клавіші роялю чи смикати струни гітари абияк: ніякої музики не вийде!

Проте слово лад - не просто стрункість і узгодженість. Це спеціальний термін, як означає взаємозв'язок звуків між собою, їх узгодженість, впорядкованість.

Згадайте будь-яку мелодію: пісню, танець, уривок з якого-небудь інструментального твору. Якщо ви розпочнете її наспівувати, то виявиться що в будь-якому, довільному місці зупинитись не можна. І це не тільки тому що, припустимо, не «уклалися» всі слова чи не закінчилися рухи танцю. Ні: діло в тому, що звуки, поєднуючись друг з другом, сприймаються по різному. Одні - як стійкі. На них можна зупинитися подовше, взагалі зупинити рух. На них композитор і закінчує куплет пісні, розділ чи всю інструментальну п'єсу. На інших зупинитися ніяк не можна: вони викликають відчуття незакінченості і потребують руху далі, до стійкого, опорного звука.

Об'єднання звуків, різних по висоті і звуків що тяжіють один до одного, називається ладом. Основний звук лада - самий стійкий, до якого тяжіють всі інші, - називається тоніка. Акорд з трьох звуків, нижній з яких - тоніка, називається тонічним тризвуком.

Лади, тобто є подібні об'єднання звуків, бувають різні. Найбільш розповсюдженні в європейській музиці лади, які називаються мажор та мінор. В основі мажору - тонічний тризвук, в якому спочатку знизу - велика терція, а над нею мала. Мажор вийде якщо ви підійдете до роялю, натиснете послідовно всі білі клавіші від ноти «до» вверх до наступної ноти «до», розміщеної октавою вище. Таке послідовне звучання нот в межах октави називається гаммою. Те що ви зіграли, гамма до мажор. Можна зіграти мажорну гамму від будь-якого іншого звуку, тільки тоді в деяких місцях білу клавішу потрібно буде замінити чорною. Адже у всіх мажорних гаммах після двох взятих поспіль тонів слідує півтон, потім йдуть три тони поспіль і знову півтон. В мінорній гаммі звуки чергуються інакше: тон, півтон, два тони, півтон, два тони. При цьому гамма завжди називається по її першому звуку.

В чому ж різниця між гаммою та тональністю? Гамма може бути висхідною та низхідною, тобто звуки у ній будуть підніматися вверх або спускатися. Але розташовані вони неодмінно послідовно, без стрибків; вони рухаються зі сходинки на сходинку. А тональність… Уявімо собі, що ви співаєте пісню на шкільному уроці. Пісня закінчилася, і вчителька говорить: «Добре, в ре-мажорі у вас вийшло. А тепер давайте спробуємо її заспівати трішки вище». Дає «налаштування»: декілька акордів в мі мажорі, щоб ви звикли до звучання, і ви заспівуєте мелодію в іншій тональності. Мелодія та ж сама, нібито і ні чого не змінювалось, але звучить пісня на тон вище ніж раніше. І основний стійкий звук пісні - тепер не «ре» а «мі». І тому закінчилося все мі-мажорним акордом.

Значить, тональність це висота лада, висота, на якій він розташований. Іноді її називають ладо-тональність.

Мажор і мінор - самі відомі, самі розповсюдженні лади. Але й існують окрім них і багато інших. Вони розповсюдженні в народній музиці, все частіше і частіше використовуються і в сучасній професіональній музиці. Є і лади штучні, вигадані композиторами. Так наприклад Михайло Іванович Глінка вигадав цілотонний лад. Він називається так через те, що поміж всіма звуками дистанція - цілий тон. Звучить він дивно, незвично. Глінка придумав його, щоб передати стан заціпеніння, чогось фантастичного і безживного.

Багато ладів, як і мажор так і мінор, складаються з семи ступенів, але й бувають лади і з іншої кількості звуків. Так в цілотонній гаммі - шість ступенів. Є ціла група ладів які називаються пентатонними - це пятиступенні лади. Існують і лади с іншою кількістю ступенів.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розвиток музичного сприйняття в школярів як одне з найвідповідальніших завдань на уроці музики у загальноосвітній школі. Співвідношення типів емоцій з триступеневою структурою музичного сприйняття. Розвиток сприйняття музики на хорових заняттях.

  курсовая работа [60,5 K], добавлен 17.12.2009

 • Поняття музики, характеристика та особливості її складових. Значення артикуляції та техніки у музиці, сутність тембру. Фразування в музиці, роль динаміки у гучності та звучанні музики. Вміння слухати і чути, як основна і найважливіша якість музиканта.

  статья [22,9 K], добавлен 24.04.2018

 • Музично-педагогічні умови і шляхи розвитку ладового почуття школярів на уроках музики у загальноосвітній школі. Категорія ладу у системі засобів музичної виразності. Застосовування елементів "стовбиці" Б. Тричкова. Використання релятивної сольмізації.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 12.02.2016

 • Музика як психо-фізіологічний чинник впливу на особистість дитини. Стан розвитку музичного мистецтва на сучасному етапі. Особливості деяких напрямів: афро-американська, джаз, рок-н-рол, рок. Вплив сучасної музики на формування музичної культури учнів.

  курсовая работа [58,0 K], добавлен 17.06.2011

 • Основні етапи ознайомлення учнів з музичним твором. Методи розвитку музичного сприймання в процесі слухання й аналізу музики. Роль народної музики в навчальних програмах. Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики. Уроки музики у 1-3 класах.

  курсовая работа [41,1 K], добавлен 22.06.2009

 • Характеристика видовищної презентації музики в контексті образних трансформацій музичної матерії в культурі ХХ та ХХІ століть. Визначення та аналіз реалій візуалізації музики, як синтетичного феномену. Дослідження сутності музичного простору видовища.

  статья [24,4 K], добавлен 24.04.2018

 • Ритмічні, ручні знаки та методи їх застосування за системою Золтана Кодая на уроках музики у загальноосвітніх школах. Застосування системи формування та розвитку ладового відчуття у дітей молодшого шкільного віку. Аналіз експериментально-дослідної роботи.

  курсовая работа [7,0 M], добавлен 22.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.