Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

Історичні умови становлення і розвитку морального-етичного виховання в Західній Україні. Вплив духовенства на розвиток музичного відродження. Шкільні закони другої половини ХІХ століття. Аналіз музично-педагогічної спадщини з морально-етичного виховання.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.04.2010
Размер файла 78,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Вісник законів і розпоряджень краєвих.- Львів, 1869.- С.492 - 511.

Возняк М. Як пробудилось українське народне життя в Галичині.-Львів,1924.-178с.

Волинський Й. Музична культура Галичини 60-х років ХІХст. // Живі сторінки української музики.-К.: Наукова думка, 1965.-С.55-120.

Волошин М. Вищий музичний інститут у Львові // Ілюстрований музичний календар.-Львів‚1905.-С.102-104.

Волошин М. Львівський Боян // Ілюстрований музичний календар.-Львів, 1905.-С.105-111.

Волынский И. Михаил Вербицкий и развитие музыкальной культуры в Галиции в ХІХ веке (20-60-е годы) // Автореферат дис. ... кандидата искусствоведения.- Львов,1956.-16 с.

Воробкевич І. о.Михайло Вербицький // Ілюстрований музичний календар.- Львів, 1907.- С.67-70.

Воробкевич С. Михайло Вербицький // Родимий листок.- Чернівці, 1879.- Ч.11-12.

Г.Г. З Перемишля // Зоря Галицька.- 1852.- Ч.89.- С.857.

Горак Р. Унікальний портрет // Музика.- 1988.- №4.- С.26-27.

Гриневецький І. А.К.Вахнянин: Нарис про життя і творчість.-К.: Держ. видав. образотворч. мистецтва і муз.л-ри УРСР,1961.- 32с.

Грінчеко М. Історія української музики. - К.: Спілка, 1922.- 278с.

Державна національна програма "Освіта".-К., 1994.-61с.

Домет. Йосиф Кишакевич // Ілюстрований музичний календар.-Львів,1904.-С.57-62.

Дробни вісті з літератури і науки // Зоря.-1886.-Ч.4.-С.68.

З Перемишля // Зоря Галицька.- 1852.- Ч.7.- С.52.

З Перемишля пишуть нам // Діло.-1882.- Ч.97-98.-С.З.

Загайкевич М. М.Вербицький: Нарис про життя і творчість.-К.:Держ. видав. образотворч. мистецтва і муз.л-ри УРСР‚1961.-52с.

Загайкевич М. Музичне життя Західної України другої половини ХІХ ст.-К.:В-во АН УРСР‚ 1960.- 191с.

Закон України "Про освіту".-К., 1996.- 37с.

Залеський О. 35-ліття "Станиславівського Бояна" // Діло. - 1933.-Ч.25.-С.2.

Залеський О. Українські музичні видавництва в Галичині // Музика.-1927.-Ч.1.-С.65-67.

Зарицький Р. Іван Біликовський // Ілюстрований музичний календар.-Львів,1904.-С.63-65.

Івасейко С. Будитель національного духу // Музика.- 1993.-№4.-С.26.

Івасейко С. Віктор Матюк: З життя і творчої діяльності.- Сокаль: Книгозбірня Сокальської "Просвіти"‚1992.-69с.

Іосифь Тан... Де-що про спів // Учитель.-1890.-Ч.19.-С.309-310.

Історія української дожовтневої музики.-К.: Музична Україна, 1969.-588с.

Історія української музики: В 6т.- К: Наукова думка, 1990.-Т.3.-424с.

Історія української музики: В 6т.-К.: Наукова думка, 1989.-Т.1.-448с.

Історія української музики: В 6т.-К.: Наукова думка, 1989.-Т.2.-464с.

Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник. - К.: Наукова думка, 1997.- 256с.

Колесса Ф. Кілька слів про збирання і гармонізування українських народних пісень з додатком листів М.Лисенка // Артистичний вістник.-Львів‚1905.-Ч.2-3.-С.16-20; Ч.4.-С.35-39; Ч.5.-С.51-53.

Колесса Ф. Микола Лисенко; Лопатинський Л. Ювілейне свято в честь Миколи Лисенка.- Львів,1903.-50с.

Колесса Ф. Рецензія на Українсько-руський співаник О.Нижанківського // Діло.-1907.-Ч.265.

Кононенко П. Українознавство: Підручник. - К.: Либідь, 1996.- 389с.

Копко М. Закладайте хори! // Бібліотека музикальна.-Б.р.-9с.

Копко М. Наші співи церковні // Руський Сіон.-1883.-Ч.12.-С.399-400; Ч.15.-С.486-489; Ч.17.-С.548-551; Ч.18.-С.588-589; Ч.23.-С.735-738.

Кудрик Б.Огляд історії української церковної музики.-Львів: Інститут українознавства ім.І.Крип'якевича НАН України‚ 1995.-128с.

Лаврівський І. Греко-католическа парохіа в Кракові // Сборник Отечественний.-Відень,1855.-Ч.32.-С.123-127; Ч.33.- С.130-131; Ч.34.-С.133-135; Ч.35.-С.138-139.

Левицький І.Нарис історії музики / Накладом Михайла Таранька.-Львів‚1921.-64с.

Левицький Й. Исторія введенія музыкального пінія в Перемишли // Перемишлянин на рік 1853.-С.81-90.

Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Галичині.-Львів-Нью-Йорк‚1994.-144с.

Лисько З. Повстання нашого національного гімну // Українська музика.-1938.- Ч.9.-С.166.

Людкевич С. Анатолій Вахнянин (до 20-річчя від дня смерті) // Діло.-1928.-Ч.112.-С.2-3; Ч.113.-С.2; Ч.115.-С.3.

Людкевич С. Віктор Матюк // Неділя.-1912.-Ч.26.-С.4-6; Ч.27-28.-С.8-9.

Людкевич С. Денис Сiчинський (до 20-річчя від дня смерті) // Діло.-1930.-Ч.165-С.2-3; Ч.166.-С.2-3.

Людкевич С. Кілька слів про потребу заснування українсько-руської музичної консерваторiї у Львові // Діло.-1902.-Ч.239.-С.1-2.

Людкевич С. Наші шкільнi співаники // Артистичний вістник.-Львів,1905.-Ч.9-10.-С.122-123.

Людкевич С. Остап Нижанківський і наша суспільність // Громадський голос.-1920.-Ч.7.

Людкевич С. У 40-річчя "Львівського Бояна"(1891-1931) // Діло.-1932.-Ч.51.-С.2; Ч.52.-С.2; Ч.53.-С.2; Ч.54.-С.3.

Мазепа Л. Інститут ім.М.Лисенка у Львові // Музика.-1984.-№6.-С.27-28.

Мазепа Л. Перше музичне товариство у Львові // Музика.- 1977.-№1.-С.27-28.

Мазепа Л. Развитие музыкального образоваия во Львове (ХV-ХХст.) // Автореферат дис. ... кандидата искусствоведения, 1986.-23с.

Матюк В. В справі науки нотного хорального співу у нас по селах і містах // Діло.- 1898.-Ч.275.-С.1-2.

Матюк В. Іван Лаврівський // Календар "Просвіти".-Львів, 1889.-С.82-86.

Матюк В. Наука нотно-музикального пінія // Дяківський глас.-1898.-Ч.1.-С.6-8.

Матюк В. Наша руська народна пісня і її значення. Погляд на розвиток музики в Росії і її вплив на розвиток нашої музики в Галичині. Наша руська народна пісня в композиціях музичних Ф.Колесси // Діло.-1889.-Ч.13.-С.1-2; Ч.14.-С.2; Ч.15.-С.1-2.

Матюк В. Співаник церковно-народний для шкіл народних.-Львів,1911.-130с.

Матюк В., Копко М. В справі видавництва руського співаника // Діло.-1885.-Ч.16.-С.2.

Матюк В.‚ Шухевич В.‚ Копко М. Відозва до співолюбивих Русинів // Дяківський глас.-1899.-Ч.8.-С.113-116.

Медведик П. Діячі української музичної культури: Матеріали до біо-бібліографічного словника // Записки Наукового Товариства імені Т.Шевченка: Праці музикознавчої комісії.-Т.ССХХVI.-Львів‚1993.-С.370-455.

Михальчишин Я. З музикою крізь життя.-Львів: Каменяр‚1992.-232с.

Нариси з історії української музики.-К.: Мистецтво‚ 1964.- Ч.1.- 309с.

Наука, штука і література // Дiло.-1886.-Ч.49.-С.4.

Наука, штука і література // Дiло.-1888.-Ч.11.-С.2.

Наука, штука і література // Дiло.-1889.-Ч.53.-С.2.

Наука, штука і література // Дiло.-1897.-Ч.249.-С.3.

Наука, штука і література // Діло.- 1881.- Ч.2.- С.4.

Наука, штука і література // Діло.- 1896.- Ч.11.- С.3.

Новинки // Діло.-1885.-Ч.17.-С.3.

Новинки // Діло.-1886.-Ч.4.-С.3.

Новинки // Діло.-1895.-Ч.94.-С.3.

Новинки // Дяківський глас.-1900.-Ч.9.-С.143.

Павлишин С. Творчество композитора Д.В.Сичинского // Автореферат дис. ... кандидата искусствоведения.-К.,1955.-16с.

Павлишин С.Денис Січинський.-К.: Музична Україна‚ 1980.-48с.

Процик С. Внесок українських композиторів в теорію і практику музично-естетичного виховання школярів // Музика в школі.-К.: Музична Україна‚ 1982.-Вип.8.- С.52-57.

Процик С. Підручник гармонії С.Воробкевича // Музика.-1977.-№1.-С.28-29.

Процик С. Просвітницька діяльність М.Вербицького // Михайло Вербицький і відродження української музичної культури в Галичині: Тези наукових читань, присвячених 175-ій річниці від дня народження композитора.-Дрогобич, 1992.-С.35-42.

Садовський В., Людкевич С. Наші видавництва і музикалії за останні літа (1900-1905) // Артистичний вістник.- Львів, 1905.-Ч.1.-С.5-6; Ч.2-3.-С.21-23; Ч.4.-С.40-42.

Семчишин М. Тисяча років української культури.- К., 1993.- 550с.

Сінкевич І. Начало нотного пінія в Галицькій Русі // Бесіда.-1888.-Ч.1.-С.9-11; Ч.2.-С.19-20; Ч.3.-С.31-33; Ч.4.- С.45-47; Ч.5.-С.59-60; Ч.6.-С.69-70.

Січинський Д. Христос Родився: Коляди на Різдво Христове для фортепіано.-Вiнніпег,б.р.-33с.

Сов'як Р. Остап Нижанківський: Нарис про життя і творчість.- Дрогобич,1994.-88с.

Старух Т. Музыкальная культура Львова и развитие фортепианного исполнительства и педагогики в конце ХІХ- начале ХХ вв. (1870-1939г.) // Автореферат дис. ... кандидата искусствоведения, 1981.-26с.

Стахів М. Західна Україна та політика Польщі, Росії та Заходу (1772-1918).- Скрентон, 1958.- Т.1.- 208с.

Студинський К. Чехи в спогадах Анатоля Вахнянина.-Львів, 1936.-15с.

Філоненко Л. Збірка колядок "Христос родився" Д.Січинського та її педагогічне значення // Музика в системі художньо-естетичної освіти молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Івано-Франківськ, 1995.-С.83-85.

Фрайт І. Віктор Матюк - композитор і священик // Світ дитини. - 1997. - №1. - С. 12-13.

Фрайт І. Забута педагогічна спадщина В.Матюка // Джерела. - 1999.- №1-2. - С.100-104.

Фрайт І. Історія створення перших українських шкільних підручників з музики в Західній Україні в другій половині ХІХ сторіччя // Джерела. - 1998. - №2. - С. 19-22.

Фрайт І. Педагогічна спадщина М.Копка // Джерела.- 1999.- №4.- С.16.

Фрайт І. Просвітницька діяльність Максима Копка (1859-1918) // Мистецтво та освіта.- 1998.- №2.- С.52-54; 33-34.

Франко І. Критичні замітки о галицькій інтелігенції // Франко І. Твори в двадцяти томах.-Т.ХVІ.-К.,1955.- С.23-46.

Франко І. Симпатичне видавництво музикальне // Зоря.-1886.-Ч.І.-С.20.

Ханик Л. 100 років "Бояна" // Музика.-1991.-№6.-С.26-27.

Ханык Л. История хорового общества "Боян" (Западная Украина) // Автореферат дис. ... кандидата искусствоведения.-К.,1971.-32с.

Ціль шкіл народних // Учитель. - Ч.6. - 1869.- С.22.

Черепанин М. Музична культура Галичини (друга половина ХІХ- перша половина ХХ століття).- К.: Вежа, 1997.- 328с.

Штейнберг Е. Н.В.Лысенко и музыкальная культура западноукраинских земель // Автореферат дис. ... кандидата искусствоведения.-М.,1963.-17с.

Ющишин І. О.Віктор Матюк: Співаник церковно-народний для шкіл народних // Учитель.- 1912.- Ч.7.- С.221.

Яким би повинен бути народний вчитель в нашому краю // Учитель. - Ч.1.-1869.- С.492-511.

Ясиновський Ю. Коли народився Михайло Вербицький? // Літопис Червоної Калини.-1994.-№7-9.-С.48-49.

Ks. Franciszka Gusty z wloskiego na polskie tlumaczona historia Kosciola ruskiego.-T.1,1857; T.2,1858.


Подобные документы

 • Етика як основа морального виховання. Сутність, цілі, завдання та необхідність посилення морально-етичного виховання. Визначення морально-етичних властивостей особистості: гуманність, справедливість, відповідальність, культура мовлення та спілкування.

  контрольная работа [25,7 K], добавлен 20.07.2011

 • Дослідження соціально-педагогічних засад сімейного виховання та його впливу на розвиток особистості дитини. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства. Аналіз педагогічної спадщини видатних педагогів у контексті розгляду сімейного виховання.

  дипломная работа [118,8 K], добавлен 27.05.2014

 • Аналіз психолого-педагогічної спадщини С.Ф. Русової. Сутність, роль С.Ф. Русової як фундатора розвитку і становлення системи суспільного дошкільного виховання в Україні. Засадничі принципи і методи організації українського національного дитячого садка.

  статья [16,5 K], добавлен 15.03.2012

 • Система освіти в Україні під владою Російської імперії другої половини XVIII – першої половини XIX століть. Становлення виховних традицій на сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогіки. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди.

  курсовая работа [61,5 K], добавлен 18.03.2013

 • Поняття та завдання морального виховання. Роль позитивного прикладу в морально-етичному вихованні школярів. Виховання культури поведінки. Шляхи попередження та подолання моральних деформацій школярів. Виховання дисциплінованості та відповідальності.

  курсовая работа [87,9 K], добавлен 16.01.2014

 • Інтелектуальний розвиток дитини в сім’ї у сучасних умовах. Методика підвищення рівня розумового виховання в сім’ї та для дітей, позбавлених родинного виховання. Ігротерапія як метод подолання педагогічної занедбаності школярів в умовах будинку-інтернату.

  дипломная работа [223,7 K], добавлен 06.11.2009

 • Теоретичні аспекти музичного виховання німецького педагога К. Орфа. Новаторство "елементарної музики", педагогічна концепція музичного виховання. Закладення передумов для участі дітей у музичній діяльності за допомогою музично-виховної системи К. Орфа.

  курсовая работа [44,8 K], добавлен 13.10.2012

 • Методи, засоби і прийоми морально-духовного виховання. Сучасні тенденції в організації морального виховання дошкільників. Казка як жанр і функціональний вид літератури для дітей дошкільного віку. Особливості сприйняття казок у різних вікових групах.

  дипломная работа [312,4 K], добавлен 14.07.2015

 • Змістове наповнення навчальних планів для народних шкіл, навчальних програм з предмету гімнастика. Вивчення забезпечення процесу фізичного виховання учнів шкіл на основі матеріали фондів Державного архіву Чернівецької області, періодичних видань.

  статья [114,0 K], добавлен 18.12.2017

 • Сутність естетичного виховання. Методика підготовки дітей до сприймання музичного твору. В. Сухомлинський про важливість музики в житті дитини. Технологія "Виховання розуму і серця" Д.Б. Кабалевського. Музично-естетичний розвиток молодших школярів.

  курсовая работа [70,3 K], добавлен 10.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.