Теоретичні основи позакласної роботи з іноземної мови

Говоріння як мета і засіб комунікативного навчання. Розвиток навичок говоріння учнів іноземною мовою. Мета і психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи з іноземної мови. Ігрові форми роботи, проведення заходу: Турнір допитливих "Books in our life".

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.01.2015
Размер файла 356,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

б) Конкурси і олімпіади

Проведення в позакласній роботі різноманітних і змістовних конкурсів і олімпіад допомагає учителеві активізувати повторення раніше засвоєного матеріалу, закріпити придбані учнями уміння і навички, зробити вивчення предмета привабливим. В процесі підготовки до конкурсів і олімпіад вдається вирішити деякі питання по організації самостійної роботи по іноземній мові. Прагнення помиряться своїми силами, перевірити знання, уміння і навички в змаганні з друзями відповідальність за команду, бажання заслужити на схвалення однолітків, можливість упізнати щось нове, з користю для себе провести дозвілля надають діяльності учнів усвідомлено мотивований характер.

Конкурси проводяться як самостійний захід або включаються в програму вечора, ранку, конференції. Умовно їх можна поділити на дві групи: 1) мовні конкурси з метою виявлення міри освоєння предмета; 2) творчі конкурси з метою розвитку художньої самодіяльності учнів на вивченій мові. У числі мовних конкурсів такі: на кращого знавця лексики і граматики, на краще розуміння прослуханого або прочитаного тексту, на кращий лист другу, краще повідомлення по темі і так далі; творчі - на краще художнє переведення, на краще інсценування або драматизацію, виразне читання віршів і уривків з прози, виконання пісень на вивченій мові, і так далі.

У підготовці і проведенні конкурсів враховується вік учнів. Так, в 5-7-х класах більше уваги рекомендується приділяти лексичним і фонетичним конкурсам, конкурсам на виразне читання, на краще інсценування пісень і віршів, постановку невеликих сценок, драматизацію діалогів. У 8-9-х класах слід проводити конкурси на кращу розповідь, кращий опис картин, виконання народних або політичних пісень, лист зарубіжному другу, на кращу стінгазету і так далі. У 10-11-х класах доцільно проводити навчальні конкурси на краще переведення (усний і письмовий), розповідь про країну вивченої мови, на краще повідомлення по темі і конкурси на кращого політінформатора, кращу підготовку делегації на загальношкільний фестиваль на вивченій мові і так далі.

Фонетичний конкурс рекомендується проводити в 5-6-х класах. Перший тур конкурсу проводять зазвичай на одному з останніх занять другої або на початку третьої чверті, коли у учнів накопичений достатній матеріал. У програмі конкурсу використовуються невеликі рифмовки і чотиривірша, діалоги, які можна драматизувати, п'єси для лялькового театру і так далі. Відповідно до рівня мовної підготовки учнів рекомендується підготувати лексичний конкурс. До його проведення учитель дає завдання повторити лексику по відповідних темах, визначає кількість учасників конкурсу, комплектує команди, обговорює критерії оцінок завдань конкурсу із старшокласниками, запрошеними в журі. Для проведення лексичного конкурсу необхідно підготувати наочність і спеціальний реквізит : планшети з підставками по числу учасників конкурсу, набори карток з буквами алфавіту і окремими словами, лексичні таблиці, малюнки, записи на магнітній стрічці і так далі. У число завдань конкурсу, як правило, включають наступні:

1) Ведучий показує учням (членам команд) малюнок із зображенням якого-небудь предмета. Учасники конкурсу повинні скласти назву цього предмета з наявних у них букв алфавіту. Якщо в конкурсі беруть участь декілька команд, букви на картках забарвлені в той колір, який на емблемі у команди: червоний, синій, помаранчевий, зелений і так далі.

2) Ведучий включає магнітофон із записом назв предметів. Учасники конкурсу повинні встигнути услід за диктором швидко розставити на своїх планшетах малюнки з їх зображенням.

3) Демонструються тематичні лексичні таблиці, на яких зображені різні предмети і написані деякі їх назви. Завдання: скласти з букв назви предметів, які виявилися пропущеними на таблиці і так далі.

4) Кожній команді задають будь-яку букву. Члени команди повинні скласти і прочитати вголос по черзі усі слова, які вони знають, що починаються на цю букву.

5) Ведучий підходить до магнітної дошки і просить усіх учасників конкурсу вишикуватися в дві шеренги по обидві сторони від дошки. По його сигналу вони повинні по черзі виконати імпровізовану пісню, наприклад: "Тітка поїхала в місто і купила…”, називаючи кожного разу у кінці фрази той предмет, зображення якого ведучий прикріплює на магнітну дошку.

6) Члени команд повинні швидко скласти пропозиції з наборів карток із словами, які їм дали. По сигналу ведучого вони по черзі виходять і прикріплюють картки із словами і швидко повертаються на місце. Коли останній член команди встав на своє місце, уся команда хором читає складену пропозицію.

7) Ведучий розміщує фігурки на магнітній дошці і говорить: "Поряд з будинком кішка". Учні повинні погодитися з ним, повторивши пропозицію, або виправити помилку в його описі, сказавши:" Поряд з будинком собака", "Кішка в саду" і так далі.

8) Через імпровізований телевізор команди демонструють свої фільми. Учні повинні швидко назвати, що зображено на кадрах фільму.

9) Аукціон "Хто більше знає слів по темі"?

З метою підвищення інтересу до вивчення іноземної мови в багатьох школах проводять щорічний громадський огляд знань по предмету. У програму огляду входять конкурси на кращу класну стінгазету на вивченій мові, кращий учнівський зошит і словник, різні змагання і олімпіади. [20,126]

Олімпіада - це серйозне змагання в знаннях, уміннях і навичках. Вона проводиться щорічно в паралельних класах і складається з двох турів: внутрішньо шкільного і міського або районного. В цілях посилення виховного значення олімпіаду на іноземній мові доцільно присвятити якій - не будь знаменній події. Зміст олімпіади повинен відбивати подію, що відзначається, або свято. В ході підготовки до проведення олімпіади потрібна

відповідна роз'яснювальна робота, мета якої - виробити у учнів переконання в тому, що їх успішна участь в олімпіаді не лише своєрідний звіт по опануванню іноземної мови, але і вклад в підготовку усього колективу до свята. У журі олімпіади рекомендується притягати викладачів іноземної мови вузів і технікумів. Це підвищує відповідальність учнів за участь в олімпіаді.

У програму 1 туру включаються завдання, що припускають перевірку умінь і навичок учнів в роботі з текстом, наприклад, такі: 1) прочитати текст і відповісти на питання за його змістом; 2) прослухати текст і вибрати з нього ті пропозиції, які відповідають змісту прочитаного тексту, або виправити невірні ствердження; 3) переказати текст; 4) підготувати повідомлення по одній із запропонованих ситуацій. Як завдання по перевірці умінь і навичок усної мови використовуються також описи серії картин по темі, проведення екскурсії, коментування кадрів діафільмів і інше.

У програму 2 туру олімпіади разом з підготовкою повідомлення із заданої тематики, читання тексту і бесіди за його змістом слід включити краєзнавчу вікторину або виконання домашнього завдання (читання напам'ять вірша або уривка з розповіді, переказ якого-небудь цікавого епізоду по ролях і так далі). Об'єктами перевірки можуть бути: швидкість і адекватність реакції на питання (у секундах), темп мови (кількість фраз за хвилину), вимову (артикуляція звуків, інтонація), правильність мови (кількість лексичних і граматичних помилок), міра розуміння прочитаного або прослуханого тексту і інше. Виконання кожного завдання рекомендується оцінювати окремо. Наприклад, за розкриття змісту : повне - 5 очок, неповне - 4 очки, не по суті - 2 очки, ніяк не розкрито - 0 очок; за правильність відповідей : без помилок - 5 очок, до трьох помилок - 3 очки, за чотири і більше помилок - 0 очок і так далі. Окремо виставляються очки за темп мови, якість вимови, повноту розуміння тексту і так далі. При підведенні підсумків всі отримані очки підсумовуються. У старших класах, олімпіада повинна сприяти рішенню завдань професійної орієнтації школярів. Професійна спрямованість олімпіади проявляється в індивідуальному підборі текстів суспільно - політичного, природничо-наукового і гуманітарного профілю і завдань до них. Така організація олімпіади допоможе учителеві і учням своєчасно виявити наявні проблеми і направити зусилля на їх усунення, внести до роботи по предмету необхідні корективи. З урахуванням цього не можна відкладати проведення олімпіади у випускних класах на кінець навчального року. У 11-му класі доцільніше провести її до початку зимових канікул. Професійна спрямованість олімпіади припускає хороше знання інтересів школярів і їх планів за самовизначенням, проведення з ними роз'яснювальної роботи з метою посилення уваги до вивчення іноземної мови. Олімпіада дає учасникам і іншим школярам можливість порівняти результати своєї роботи і усунути наявні недоліки. [20,134].

Вікторини, чи гра у відповіді на питання, зазвичай об'єднані якою-небудь загальною темою, є однією з ефективних форм організації самостійної роботи учнів з іноземної мови. За допомогою добре складеної вікторини учитель не лише стимулює інтерес учнів до вивчення іноземної мови, але і удосконалює мовні уміння і навички. Займаючись пошуками відповідей на питання вікторини, що навчаються переконувати в необхідності володіння мовою, розширюють свій загальний кругозір, придбавають знання по інших шкільних предметах: історії, географії, літературі і інші. Вікторина може бути втаємничена однією або декількома темам, мати між тематичний характер. У практиці багатьох шкіл стало традицією проводити вікторини, приурочені до знаменних дат: ювілеям видатних діячів країни вивченої мови, річницям великих історичних подій, міжнародним форумам, олімпіадам і інше.

На початковому етапі вивчення іноземної мови рекомендується проводити російською мовою загальноосвітні вікторини, які розширюють представлення учнів про сферу застосування іноземної мови, його географія на карті світу, взаємодії з російською мовою (запозичення, інтернаціональна лексика), про відношення видатних людей до його вивчення і так далі. Мета подібних вікторин - сприяти вихованню загально лінгвістичного інтересу учнів, розумінню значущості іноземної мови в практичній діяльності людей різних професій.

Ось зразкові питання для вікторини про роль і значення іноземної мови в життя людини і суспільства:

1. На якій мові говорили Чиполіно, Буратіно, Спартак, три мушкетери, Том Сойєр і його друзі, Шерлок Холмс, діти капітана Гранту, Микки Маус, Дон Кіхот і Санчо Панса, граф Монте - Христо?

2. На яких мовах говорять ваші улюблені літературні герої? У якій країні вони жили?

3. Якою мовою досконало володів Штірліц - герой книг Юліана Семенова?

4. Якою іноземною мовою найчастіше користуються моряки різних країн світу?

5. На якій мові говорили європейці, першими що вступили на землю Америки?

6. Героям яких прочитаних вами літературних творів знадобилося знання іноземної мови в житті?

7. У яких кінофільмах показана необхідність практичного використання іноземної мови?

8. Назвіть імена популярних зарубіжних співаків, виконуючих пісні англійською мовою (німецькому, французькому, іспанському)? Хто більший?

9. Чому населення США говорить на англійській, французькій, іспанській, німецькій, російській інших мовах народів світу?

10. У яких країнах мова, яку ви вивчаєте: а) є державним; б) широко поширений?

11. Людям яких спеціальностей необхідно знати іноземну мову, яку ви вивчаєте?

Використовуючи питання вікторин, складених з урахуванням спрямованості інтересів різних груп учнів, учитель має можливість індивідуалізувати позаурочну роботу учнів, систематизувати і узагальнити їх знання, стимулювати розумово-пошукову діяльність. Вікторини вносять до навчально-виховного процесу елемента гри і змагання. Вікторину проводять або як окремий позакласний захід, або включають в програму вечора, заняття гуртка, засідання клубу і так далі. [20,136].

3.3 Проведення заходу: Турнір допитливих “Books in our life”

Турнір допитливих повинен мати лінгво-країнознавчу спрямованість і стимулювати інтерес учнів до вивчення предмета.

Програма турніру може включати до себе:

- читання невеликих гумористичних оповідань та їхню драматизацію;

- опис серії гумористичних пісень;

- виконання інсценованих пісень;

- розв'язування кросвордів, ребусів, загадок.

У турнірі можуть брати участь школярі як з однаковою, так і з різною мовною підготовкою. Всі учасники турніру повинні мати почуття гумору, бути веселими, дотепними, захоплюватись вивченням іноземної мови.

Пропонуємо матеріали для проведення турніру на тему: “Books in our life”.

Підготовчий етап

Для проведення турніру учитель створює організаційну групу, завдання якої:

1. Розробити сценарій.

2. Сформувати команди гравців та вболівальників.

3. Подбати про звукове та художнє оформлення сцени.

4. Обрати журі та розробити критерії оцінювання конкурсів.

5. Написати оголошення про проведення турніру.

6. Обрати лічильну комісію, завдання якої - підрахувати бали та повідомляти всіх присутніх про їх кількість.

Художнє оформлення сцени. У центрі сцени плакати з прислів'ями, загадками та “золотими” правилами читача. Пропонуємо їх на вибір учителя.

“Golden rules”:

1. Treat books with care as good friends.

2. Do your best not to tear, spot, mark up or damage a book in any way.

3. Do not turn down a page to mark the chapter where you left off reading. Use a bookmark.

Ліворуч - портрети письменників, твори яких вивчаються на даному етапі, а тому знайомі учням: У.Шекспіра, Д.Байрона, Д.Лондона, Г.Уеллса, В.Скотта, Е.По.

Праворуч учнями оформляється виставка ілюстрацій до творів вище званих письменників, виконаних на великих аркушах паперу:

W. Shakespeare: “A Midsummer Night's Dream”, “Othello”, “Macbeth”, “Hamlet”, “Two Gentlemen of Verona”, “Much Ado about Nothing”, “King Lear”.

J. London: “Martin Eden”, “The White Fang”, “Love of life”, “The Iron Heel”.

H. Wells: “The First Men in the Moon”, “The War of the Worlds”, “The Time Machine”, “The Invisible Man”.

W. Scott: “Ivanhoe”, “Rob Roy”, “Quentin Durward”.

E. Po: “The Raven”, “Annabel Lee”, “The Fall of the House of Usher”, “The Oval Portrait”, “The Pit and the Pendulum”, “The Man of the Crowd”.

G. Byron: “Prisoner of Chillon”, “Don Juan”, “Childe Harold's Pilgrimage”, “My Soul is Dark”, “Stanzas to Augusta”.

Зал прикрашається повітряними кульками та квітами. Звукове оформлення повинно бути пов'язане з темою турніру, створювати святкову атмосферу. Для проведення турніру пропонуємо музичні фрагменти до кінофільму “Ромео і Джульєта”.

Організаційна комісія обирає журі, до складу якого входять учителі, батьки, учні, а також розробляє критерії для оцінювання кожного конкурсу.

1. Привітання. Оцінюється зовнішній вигляд команд, відповідність виступу темі та його змістовність. Максимальна кількість балів - 3.

2. Розминка. Критерії оцінювання: ерудиція, гумор, мовна коректність. Максимальна кількість балів - 5.

3. Домашнє завдання. Враховується артистичність, звукове та художнє оформлення, мовленнєва компетенція, дотепність учнів. Максимальна кількість балів - 7.

4. Конкурс капітанів. Оцінюється гумор, знання літератури. максимальна кількість балів - 4.

5. Конкурс уболівальників. Враховується активність, ерудиція, дотепність. Максимальна кількість балів - 3.

За декілька днів до проведення гри організаційна група вивішує оголошення і тим самим запрошує всіх бажаючих відвідати конкурс.

Пропонуємо наступне оголошення:

У грі беруть участь 2 команди по 5-7 осіб. Команди придумують назву, емблему, привітання, обирають капітана. Кожній команді допомагають вболівальники, які теж обирають свого капітана.

За декілька тижнів до турніру команди, гравці та вболівальники отримують домашнє завдання.

Приклади домашнього завдання:

1. Підготувати плакати для вболівальників.

2. Підготувати ілюстрації до творів вищеназваних письменників.

3. Виготовити емблеми та придумати назви для команд.

4. Підібрати командну пісню.

5. Підготувати по 3 питання для команди супротивників.

6. Драматизувати за вибором уривок з твору E. Po “The Fall of the House of Usher”.

Хід проведення:

Ведучий турніру виходить на сцену.

Ведучий: Dear friends! Today we are glad to see you at our regular meeting of “Smart People Club”. Now I invite the members of each team to the stage. (Члени обох команд виходять на сцену).

Ведучий: Let me introduce the first team. Its name is “Merry Men”. The captain of the team is X. The second team's name is “Merry Musketeers”. The captain of the team is Y. (Далі ведучий представляє журі та лічильну комісію).

Після представлення ведучий називає теми гри - “Books in our life” - і надає командам слово для привітання, в якому гравці повинні висловити своє розуміння ролі книги в житті кожної людини.

КОНКУРС № 1- ПРИВІТАННЯ.

Team 1: Books are full of many things that I would like to know.

Books are full of greatest men that lived long, long ago.

Books are full of countries that I would like to see.

Books are full of people that I would like to be.

Books are full of children that I would like to meet.

Books are full of sweet fruits that I would to eat.

Books are full of mountains that can be high or low.

Books are full of flowers that I would like to take.

Books are full of journeys that I would like to take.

Books are full of nice things that I would like to make.

Books are full of goods songs that I would like to sign.

Books are full of green trees that blossom every spring.

Books are full of letters that I would like to write.

Books are full of pen-friends both with black skin and white.

Books are full of many games that I would like to play.

Books are our best friends as people often say.

Team 2: A book, I think, is very like

A little golden door

That takes me into places

Where I've never been before.

You will be wise if you read books.

You will be educated if you read books.

You will be clever if you read books.

You will be sensible if you read books.

You will be attractive if you read books.

You will be beyond comparison if you read books.

You will be dull if you don't read books.

You will be funny if you don't read books.

You will be stupid if you don't read books.

You will be silly if you don't read books.

You will be foolish if you don't read books.

Ведучий: And now the floor is given to the jury. It will announce the results of the first competition.

As you see the teams are ready for the competition. The members of each team understand that modern life is impossible without books. Books are really one of the greatest inventions of man. Whatever we do, wherever we go, we always need a true friend and a good teacher. This friend and teacher for us is a book.

КОНКУРС № 2 - РОЗМИНКА

(Ведучий запрошує обидві команди на сцену)

Ведучий: Well, each team has a magic basket with 3 questions. The captain of the rivals takes them out one by one and then your team will think the question over and give the answer after a minute's discussion.

Команди підготували такі запитання:

1. Think of 5 books entitled after main characters' names. (Ivanhoe, Romeo and Juliet, Hamlet, Robin Hood, Robinson Crusoe).

2. Ask the eternal question first in English, then in Ukrainian. (“To be or not to be?”)

3. Match the couples:

Romeo Lady Rowena

Othello Ophelia

Hamlet Desdemona

Ivanhoe Juliet

4. Distribute the things among the characters:

Sword - Ivanhoe

Pipe - Sherlock Holmes

Crown - King Lear

Handkerchief - Othello

5. What was E. Po's hobby? (Astronomy).

Think of the books the titles of which include figures: (“Three Musketeers”, “Twelfth Night”, “Richard 3”, “Henry 4”).

Who fought for liberation of some European countries? (G. Byron).

This writer got up early and wrote his novels quickly in the morning hours (W. Scott).

At the age of 21 he left for London to find his fame there (W. Shakespeare).

Ведучий: The second task of our competition is: “Make the People Laugh”. Look at these pictures and make funny stories about them:

(Після закінчення розминки ведучий надає слово журі, голова лічильної комісії оголошує результати).

КОНКУРС № 3 - ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Ведучий: Our next competition is “Home-Task” under the title “In the World of Literary Characters”. Each team will dramatise an episode from “Harry Potter and the Philosopher's Stone” and “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” by J. K. Rowling, and the jury will evaluate their acting and choose the best actors.

From “Harry Potter and the philosopher's Stone”

Mr. Dursley might have been drifting into an uneasy sleep, but the cat on the wall outside was showing no sign of sleepiness. It was sitting as still as a statue, its eye fixed unblinkingly on the far corner of Privet Drive. A man appeared on the corner the cat had been watching. Nothing like this man had ever been seen on Privet Drive. He was tall, thin, and very old, judging by the silver of his hair and beard, which both were very long. He was wearing long robes and a purple cloak that swept the ground. This man's name was Albus Dumbledore. He set off down the street toward number four, where he sat down on the wall next to the cat. Hi did not look at it, but after a moment, he spoke to it.

“Fancy seeing you here, Professor McGonagall”.

He turned to smile at the tabby, but it had gone. Instead, he was smiling at a rather severe-looking woman who was wearing square glasses exactly the shape of the markings the cat had around his eyes. She, too, was wearing a cloak. An emerald one.

“I must have passed a dozen feasts and parties on my way here”, he said. Professor McGonagall sniffed angrily.

“Oh yes, everyone's celebrating all right. You'd think they'd be more careful”.

“You can't blame them. We have had precious little to celebrate for eleven years. Voldemort seems to have disappeared”.

Professor MsGonagall shot a sharp look at Dumbledore and said.

“You know what everyone's saying? About why he's disappeared? About what finally stopped him? What they are saying is that last night Voldemort turned up in Godric's Hollow. He went to find the Potters. The rumor is that Lily and James Potter are - are - that they are - dead. They are saying he tried to kill the Potter's son, Harry. But - he couldn't. He couldn't kill that little boy. No one knows why or how, but they're saying that when he couldn't kill Harry Potter, Voldemort's power somehow broke - and that's why he's gone. It's astounding… he couldn't kill a little boy. And I don't suppose you're going to tell me why you're here, of all places?”

“I've come to bring Harry to his aunt and uncle. They are the only family he has left now”.

“You don't mean - you can/t mean the people who live here. These people will never understand him! He'll be famous - a legend - I wouldn't be surprised if today was known as Harry Potter in the future - there will be books written about Harry - every child in our world will known his name!”.

“Exactly”, said Dumbledore, looking very seriously!

“Famous before he can walk or talk! Famous for something he won't even remember! Can't you see how much better off he'll be, growing up away from all that until he's ready to take it?”. “Yes - yes, you're right, of course”.

From “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”

It took Harry several days to get used to his strange new freedom. Never before had he been able to get up whenever he wanted or eat whatever he fancied. He even could go wherever he liked.

Harry ate breakfast each morning in the Leaky Cauldron, where he liked watching the other guests: funny little witches from the country, up for a day's shopping; wild-looking warlocks, raucous dwarfs.

Harry spent the long sunny days exploring the shops and eating under the brightly coloured umbrellas outside cafes, where his fellow dinners were showing each other their purchases. There were things that Harry needed to buy. Most important of all, he had to

buy his new school books, which would include those for his two new subjects, Care of Magic Creatures and Divination.

Harry got a surprise as he looked in at the bookshop window. Instead of the usual display of gold-embossed spell books, there was a large iron cage behind the glass which held about a hundred copies of “The Monster Book of Monsters”. Torn pages were flying everywhere as the books grapped with each other, locked together in furious wrestling matches and snapping aggressively.

As Harry entered Flourish and Blotts, the manager came hurrying towards him.

“Hogwarts?” he said abruptly. “Come to get your new books?”

“Yes”, said Harry. “I need -”

“Get out of the way”, said the manager impatiently brushing Harry aside. He drew on a pair of very thick gloves, picked up a large walking stick and proceeded towards the door of the Monster Books' cage.

“Hang on”, said Harry quickly, “I've already got one of those”.

“Have you?” A look of enormous relief spread over the manager's face. “Thank heavens for that. I've been bitten five times already this morning”.

A loud ripping noise rent the air; two of the Monster Books had seized a third and were pulling it apart.

“Stop it! Stop it!” cried the manager, poking the walking stick through the bars and knocking the books apart. “I am never stocking them again, never! I thought we'd seen the worst when we bought two hundred copies of “The Invisible Book of Invisibility” - cost a fortune, and we never found them… Well, is there anything else I can help you with?”

“Yes”, said Harry, looking down his booklist. “I need Unfogging the Future, by Cassandra Vablatsky”.

“Here you are”, said the manager, who had climbed a set of steps to take down a thick, black-bound book. “Unfogging the Future. Very good guide to all your basic fortune-telling methods - palmistry, crystal balls, bird entrails…”

Harry emerged from Flourisg and Blotts ten minutes later with his new books under his arms, and made his way back to the Leaky Cauldron.

Журі визначає переможців конкурсу “Домашнє завдання”.

КОНКУРС № 4 - КОНКУРС КАПІТАНІВ

Звучить пісня “Капітани”. Ведучий запрошує капітанів обох команд на сцену.

Ведучий: It's no doubt that books are an important and necessary thing for our civilization. They are not only a way of relaxation, but they play a major role in shaping our cultural life. The books broaden our outlook, develop our artistic taste, deliver a lot of useful information. Books differ in their kinds: there are novels, poetry and drama, ballades and fairy tales, picture books and detectives. Books about great people teach us to be hard-working. Books about famous travelers teach us to be brave, honest and noble. And fairy-tales teach us no to be lazy and naughty. Some people read for instruction, some for pleasure.

“Choose an author as you choose a friend” - a proverb says. So, the first task of the competition of the captains is as follows: each Captain should tell us some facts from his favourite author's biography without naming him. His rival should guess the name.

STORY 1

His name is Charles Lutwidge Dodgson, and he was born on 27th January, 1832. He was educated at Richmond School in Yorkshire, Rugby School and Christ Church, Oxford. From 1855 to 1881 he was a lecturer of mathematics at Oxford, where he was a somewhat eccentric and withdrawn character. He was most comfortable when being with children, especially little girls in whose company his usual stammer completely disappeared.

His most famous works are “Alice's Adventures in Wonderland” (published in 1865) which he wrote to entertain Alice Liddell, daughter of the dean of Christ Church, and the sequel “Alice Through the Looking-Glass” which appeared in 1872. In 1869 he published “Phantasmagoria and Other Poems”, an entertaining collection comprising thirteen humorous poems and thirteen serious ones. In 1876 a long nonsense poem, “The Hunting of the Shark”, appeared. In 1885 came “A Tangled Tale”, designed to interest children in mathematics. 1889 saw the publication of the fairy story “Sylvie and Bruno”, and its sequel “Sylvie and Bruno Concluded” was published in 1893.

He wrote many other nonsense poems and books, as well as mathematical works which appeared under his own name. He died of bronchitis in his sisters' home in Guildford on 14th July, 1898.

STORY 2

Her nicknames are Jo to family and friends, JK to fans and Jake to friends who want to annoy and tease her about the “JK” title. She was teased about her last name with things like “rolling pin” and “Rolling Stone” while growing up. Her initials J.K. Rowling were used because the publisher feared boys wouldn't want to read the Harry Potter adventures if they knew they were written by a woman.

She was born in 1965. Jo has said she was a “pudding-faced child with glasses, and rather studious; a shy, snotty, swotty little kid and very insecure”. Her favourite school subjects were English and languages. The first story she wrote down (when she was five or six) was about a rabbit called Rabbit. He got measles and was visited by his friends, including a giant bee called Miss Bee.

At the age of twenty-six Jo went to Portugal and taught children English as a second language. She later taught French in Edinburgh, Scotland.

The idea to write about Harry Potter came to Jo in 1990. She completed the first book over a five year period. She wrote at cafes, on trains, while her little baby slept in a carriage nearby. There will be seven books in this series.

Ведучий: The second task for the captains is: “Quote… Unquote…”. “A house without books is like a body without a soul”.

Після завершення конкурсу журі підводить підсумок змагання капітанів.

КОНКУРС № 4 - КОНКУРС УБОЛІВАЛЬНИКІВ

Ведучий: And now, dear friends, let's have a competition for the fans. All of you are fond of reading books. So, on the back wall of the stage you can see the portraits of English and American writers and illustrations for their books. Match the portraits with the illustrations and recall the names of the main characters of the books.

Після конкурсу вболівальників лічильна комісія підбиває підсумки та оголошує команду-переможницю.

Ведучий: Well, we congratulate the winners, thank the jury and the fans for their fruitful work and support and look forward to our next meeting.

Висновки: третя глава дипломної роботи присвячена розгляду різних форм позакласної роботи по ІМ і виявленню педагогічних характеристик цих форм. Нині в позакласній роботі по ІМ є багато можливостей для розвитку творчого потенціалу школярів. Особливо ефективними є практичні факультативні заняття і різні ігри. Крім того, ми проаналізували роль засобів масової інформації в позакласній роботі по ІМ, розглянули ігрові форми позакласної роботи, а також дали методичні рекомендації по кожній формі позакласної роботи по ІМ. Розглянули різні види позакласних заходів такі як ранки, вечори, концерти, конкурси і олімпіади. Написала захід з позакласної роботи. У практичній частині мною був розроблений позакласний захід з іноземної мови: Турнір допитливих “Books in our life”. У програму турніру було включено: прислів'я, загадки, портрети письменників виконання інсценованих пісень, опис серії гумористичних пісень, різні конкурси.

Висновки

Моя дипломна робота була присвячена темі «Розвиток навичок говоріння під час проведення позакласних заходів» є однією з найактуальніших тем в сучасній методиці навчання іноземної мови. Говоріння - це продуктивний вид мовної діяльності, за допомогою якої (спільно з аудіювання) здійснюється усне вербальне спілкування. Змістом говоріння є вираження думок в усній формі. У основі говоріння лежать вимовні, лексичні, граматичні навички. У більшості методів навчання говорінню є одним з найважливіших напрямів викладання. Говоріння є вираження своїх думок в цілях рішення завдань спілкування. Важливо пам'ятати, що в результаті діяльності говоріння виникає його продукт - висловлювання. І як діяльність, і як продукт говоріння має певні ознаки, які служать орієнтиром в навчанні, оскільки підказують, які умови треба створити для розвитку говоріння, а також є критеріями оцінки результатів навчання. Створення атмосфери говоріння на уроці багато в чому залежить від організації співрозмовників, тобто від того, яка форма організації використовується: індивідуальна, парні, групова, хорова або колективна. Учителі іноземної мови стали знаходити більш дієві і цікавіші методи навчання, значно покращуючи знання, навички і уміння учнів з іноземної мови, особливо по говорінню. Усі види роботи з говорінню як в класі, так і в позакласних заходах, підвищують інтерес учнів до англійської мови, оскільки вони бачать застосування теоретичних знань з практики. За допомогою говорінню проводять позакласні заходи. При проведенні позакласних заходів учні спілкуються між собою.

Позакласна робота - складова частина навчально-виховного процесу в школі, одна з форм організації вільного часу учнів. Завдяки позакласній роботі з іноземної мови поглиблюються пізнавальні інтереси школярів, розвиваються соціальні і пізнавальні мотиви навчальної діяльності, стимулюється розвиток особистості, особливо її творчого потенціалу, значно розширюється кругозір, ерудиція і емоційно-ціннісне відношення до світу і до себе. Інакше кажучи, позакласна робота з іноземної мови сприяє ефективнішому засвоєнню змісту освіти, побудованої на принципі навчання. Викладання іноземної мови, позакласна робота займає важливе місце і проводиться відповідно до специфіки предмета. Вона вирішує дві головні задачі: по-перше, розвиток інтересу, поглиблення знань, вдосконалення навичок і умінь по цьому предмету; по-друге, організація вільного часу учнів з метою їх загального розвитку, морального і естетичного виховання. Позакласна робота з іноземної мови вирішує ці завдання засобами іноземної мови і відповідно до практичних, загальноосвітніх і виховних цілей і завдань навчання йому у школі. Вона сприяє розвитку і поглибленню інтересу учнів до іноземної мови, вдосконалення їх практичних навичок і умінь, розширення їх культурного кругозору і загальноосвітнього рівня. Виконана робота підтверджує, що позакласні заходи треба проводити на уроках англійської мови. Ця робота поглиблює і розширює знання учнів, розвитку їх творчої активності, естетичного смаку. Вони всі хочуть брати участь у заходах, їм цікаво.

Використана література

1. Апатова Л.И. Обучение пониманию иноязычной речи на слух (Начальный этап языкового вуза). Дне. на соиск. учен. степени канд. пед. наук. М., 1971.

2. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. М., 1969.

3. Бутюгина С.А. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке с применением технических средств. М., 1983, 2 изд.

4. Ваисбурд М.Л. Обучение учащихся средней школы пониманию иностранной речи на слух. М., 1965.

5. Внеклассные мероприятия по английскому язику (5-8 классы). М. Глобус 2008 - 215 с.

6. Гальскова Н.Д., Чепцова М.Б. Цели и содержание обучения говорению в начальной школе - ИЯШ - 1989.

7. Денисова Л.Г. Интенсивная методика на внеклассных занятиях в школе. - ИЯШ, 1989, № 2, с 47-49.

8. Жинкин Н.И. Психологические особенности спонтанной речи. М., 1990.

9. Жуковская Р.И. Игра и её педагогическое значение. - М.: Педагогика - 1975. 192с.

10. Зарямская С. И., Слободчиков А. А. Развитие инициативной речи учащихся. М., 1983.

11. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным язикам. М., 1991.

12. Калініні Л.В., Самойлюкевич І.В., Сіваєва Н.П., Темченко Л. В. Навчально-методичний посібник для позакласної роботи на середньому етапі навчання у загальноосвітній школі.

13. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку, М: Издательский центр "Академия", 2001.

14. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранного языка. М., 1981.

15. Павлова Т.П. Игровые приёмы работы на внеклассных занятиях по английскому языку. - ИЯШ 1995, № 8. 150 c.

16. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному язику. М., 1985.

17. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку. Л., 1995 - 224 с.

18. Рожкова Ф.М. О развитиии навыков устной речи учащихся на английском языке. М., 1958 - 23 с.

19. Ружин Е.М. Внеклассные работы по иностранному язику в школе. К., 1985 - 148 с.

20. Савина С.Н. Внеклассная работа по иностранному язику в средней школе. М.: Просвещение - 1991, - 207 с.

21. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся. - М., 1983. - 329с.

22. Цветкова З.М. Особенности факультативных занятий для

старшеклассников. - М.: Высшая школа,1983. - 98с.

23. Шабанова Л.Н. Внеклассная работа по английскому языку с «трудными» детьми. - ИЯШ, 1997, №3, с. 52-55.

24. Шаблыкина А.Н., Кузнецова Л.В. Методические указания по развитию навыков устной речи на английском языке. М., 2001 - 26 с.

25. Шепелева В.И. Принципы организации внеклассной работы. - М.: Высшая школа,1991 - 117с.

26. Шубин У.П. Языковая коммуникация и обучение иностранным язикам. М., 1972.

27. Щерба Л.В. Преподавание иностранного язика в школе. Общие вопросы методики. М., 1947 - 267 с.

28. Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся. М., 2003 - 112 с.

29. Якушина Л.З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку. - М.: Высшая школа,1990 - 132с.

30. After Clssses', Book two. Видавництво “ранок” - Х., 2004 - 160 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Психолого-педагогічні аспекти та принципи організації позакласної роботи з іноземної мови. Сучасні форми позакласної роботи з іноземної мови. Позакласне читання як засіб формування читача. Використання сучасного пісенного матеріалу та ігор у навчанні.

  дипломная работа [84,9 K], добавлен 04.10.2012

 • Історія виникнення поняття "автономія навчання". Учбові стратегії. Теоретичні основи формування в учнів навичок планування та організації самостійної роботи. Організація аудиторної та позааудиторної роботи учнів. Практичний досвід автономного навчання.

  дипломная работа [85,1 K], добавлен 01.02.2012

 • Психолого-педагогічні заходи організації позакласної роботи в загальноосвітній школі. Вікові та психологічні особливості учнів середнього етапу загальноосвітньої школи. Методика організації та проведення групової позакласної роботи в загальноосвітній школ

  курсовая работа [27,8 K], добавлен 15.04.2007

 • Теоретичні основи організації позакласної виховної роботи та її значення в формуванні особистості молошдого школяра. Розвиток творчої особистості у позашкільній виховній діяльності. Рекомендації по оптимізації процесу позакласної виховної роботи.

  курсовая работа [82,9 K], добавлен 04.02.2011

 • Навчання іноземної мови учнів початкової школи. Психолого-фізіологічні особливості молодших школярів. Дидактична гра як засіб навчання, функції гри та принципи її використання у навчанні іноземної мов. Дільність учителя й учнів у процесі дидактичної гри.

  курсовая работа [94,2 K], добавлен 02.03.2011

 • Особливості викладання іноземної мови у школі. Дослідження психолого-педагогічних передумов навчання іноземної мови учнів різних вікових категорій та визначення основних методичних підходів до навчання іноземної мови на різних етапах шкільного навчання.

  курсовая работа [47,5 K], добавлен 19.02.2013

 • Головні психолого-педагогічні умови формування пізнавального інтересу при вивченні фізики. Вимоги до позакласної роботи з фізики, форми та методи її проведення, оцінка практичної ефективності. Аналіз позакласної навчальної програми з фізики для 11 класу.

  магистерская работа [826,8 K], добавлен 27.02.2014

 • Психофізіологічні прийоми говоріння. Лінгводидактичні основи роботи зв’язного мовлення на уроках української мови. Вплив мовленнєво-ігрової діяльності на розвиток комунікативних умінь та навичок учнів. Види мовленнєвих помилок і робота над їх подоланням.

  курсовая работа [78,1 K], добавлен 25.12.2014

 • Мета, завдання та зміст естетичного виховання, його принципи, методи, засоби та форми організації. Засади впливу іноземної мови на естетичне виховання учнів. Педагогічні умови та засоби формування естетичної культури школярів на уроках англійської мови.

  курсовая работа [93,5 K], добавлен 09.08.2015

 • Психолого-педагогічні передумови організації позакласної роботи з математики. Види позакласних занять. Особливості методики позакласної роботи в початкових классах. Розробка і обґрунтування системи позакласних занять у формі годин цікавої математики.

  дипломная работа [184,9 K], добавлен 14.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.