Пізнавальна діяльність дітей з порушенням розумового розвитку

Особливості організації навчальної діяльності учнів з порушеним інтелектом. Шляхи формування пізнавальної діяльності дітей з порушенням розумового розвитку. Дослідження стану пізнавальних процесів розумово відсталих школярів, аналіз результатів.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.04.2015
Размер файла 457,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7. Григоніс А.В. Особливості довільного і мимовільного запам'ятовування навчального матеріалу у молодших школярів із проблемами розвитку. / А.В. Григоніс // Психологічна наука і освіта. - 2007. - № 2. - С.95 - 98.

8. Дети со сложными нарушениями развития. Психофизиологические исследования / Под ред. Л.П. Григорьевой. - М.: Издательство "Экзамен", 2006. - 352 с.

9. Егорова Т.В. Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в развитии / Т.В. Егорова. - М.: Инфра-М. - 2003. - 152 с.

10. Єременко І.Г. Рекомендації до методики вивчення учнів 1 класу спеціальної школи при організації диференційованого навчання. / І.Г. Єременко, Л.С. Вавіна, Г.М. Мерсіянова, В. Є. Турчинська - К.: Радянська школа. - 1978. - 109 с.

11. Ілюшенко А.С. Навчання розумово відсталих дітей / А.С. Ілюшенко, І.О. Астаф'єв // Корекційна педагогіка: теорія та практика. - 2007. - № 12. - С.60 - 63.

12. Коррекционная учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе / Под ред. Белкина М.О. - Свердловск. - 1973. - 108 с.

13. Костровскій Г.І. Клінічна та психолого-педагогічна характеристика розумової відсталості. / Г.І. Костровскій // Питання психології. - 2008. - № 11. - С.32 - 37.

14. Лубовский В.И. Специальная психология / Под ред.В.И. Лубовского - М.: Академия. - 2007. - 268 с.

15. Кузнецова Л.П. Компетентний підхід до розуміння властивостей уваги молодших школярів / Л.П. Кузнецова // Початкове навчання та виховання. - 2006. - №15. - С.17-29.

16. Особенности мышления учащихся вспомогательной школы / Н.М. Стадненко. - К.: Радянська школа. - 1980. - 141 с.

17. Петрова В.Г. Психология умственно отсталого школьника. / В.Г. Петрова, И.В. Белякова - М.: Академия. - 2002. - 160 с.

18. Практикум по психології розумово відсталого дитини / Сост.А.Д. Виноградова. - М. - 1985. - 149с.

19. Родюкова Т.М. Програма корекції недоліків розвитку уваги молодших школярів. - Х. - 1999. - 162 с.

20. Рубінштейн С.Я. Психологія розумово відсталого школяра. / С.Я. Рубінштейн - М., 1999, Гл.2. - 320с.

21. Синьов В.М. Психологія розумово відсталої дитини: підручник. / В.М. Синьов, М.П. Матвєєва, О.П. Хохліна - К.: Знання, 2008. - 347с.

22. Спеціальна психологія. Тексти. Частина І / За ред. М.П. Матвєєвої, С.П. Миронової. - Кам'янець - Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ. - 1999. - 158с.

23. Соколова Н.Д. Виховання і навчання розумово відсталих дошкільнят. / Н.Д. Соколова - М. - 1985. - 179 с.

24. Стадненко Н.С. Особливосі мислення учнів допоміжної школи. / Н.С. Стадненко - К.: "Радянська школа", - 1980. - 144с.

25. Тітова М.В. Розвиток уваги молодших школярів - одна із складових структури ключової компетентності "вміння вчитися" / М.В. Тітова // Початкове навчання та виховання: Наук. - метод. журн. - 2007. - № 10. - С.18 - 20.

26. Яковлєва С.Д. Залежність пам'яті та уваги від стану вищих нервових процесів у молодших школярів з розумовою відсталістю / С.Д. Яковлєва // Дефектологія: Наук. - метод. журн. - 2007. - № 2. - С.35-39.

27. Пузанов Б.П. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития / Под ред. Б.П. Пузанова. - М.: Академия, 2006. - 312 с.

28. Шиф Ж.І. Психологічні проблеми корекційної роботи у допоміжній школі. / За ред. Ж.І. Шиф, В.Г. Петрової, Т.Н. Головіної // Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія. - Кам'янець-Подільський. - 2004. - С.6-50.

Додатки

Додаток А

Дидактичний матеріал до методики 1 "Впізнай фігуру"

Додаток Б

Дидактичний матеріал до методики "Братики та сестрички"

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.