Навчальний план для підготовки робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі"

Підготовка у професійно–технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі". Перелік навчальних предметів і послідовність їх вивчення. Розподіл матеріалу теми на підтеми та уроки. Робота з електронною поштою.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.10.2012
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розділ 1. Характеристика та навчально-виховні задачі теми

1.1 Аналіз документів які визначають зміст навчання

Курсовий проект розробляється на основі навчального плану та програми в/н, для підготовки у професійно-технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників з професії комп'ютерні системи та мережі.

Зміст навчання визначається за наступними документами: кваліфікаційна характкеристика, навчальний план, программа в/н, зведено-тематичний план.

Кваліфікаційна характеристика - це державний документ, в якому визначені основні вимоги до професійно-технічних знань та рівня кваліфікації.

Зміст - точне найменування професії, рівень кваліфікації, зміст і складність робіт, яку повинен виконувати робочий відповідної кваліфікації, вимоги професійно-технічних знань для підвищення кваліфікації.

Призначення - керуючий документ для кваліфікаційної комісії, керівників навчальних закладів, викладачів та майстрів в/н для організації і здійснення навчально-виховного процесу.

На основі кваліфікаційної характеристики розробляється навчальний план та програма в/н.

Навчальний план - це державний документ, який визначає зміст і загальні вимоги до навчання.

Зміст - перелік навчальних предметів і послідовність їх вивчення, кількість годин, які відводиться на вивчення кожного предмета в (тиждень, рік, на весь курс навчання), предмети, які виносяться на іспити, режим навчальних занять, та структура навчального процесу, часні консультації.

Призначення - для організації та здійснення навчально-виховного процесу (графік навчального процесу, розклад занять, педагогічне навантаження викладачів).

Програма виробничого навчання - це документ, який визначає зміст професійних знань, вмінь та навиків, способи та методи їх формування.

Зміст - етапи навчання, перелік тем з в/н, зразки навчально-виробничих робіт, об`єм робіт.

Призначення - для перспективного планування системи уроків з кожного предмету в/н.

Зведено-тематичний план - орієнтовний документ, який визначає сполучення виробничого і теоретичного навчання; послідовність вивчення кожної теми з в/н та організацію навчально-виробничої діяльності.

Зміст - номер та найменування тем з в/н та спецтехнології, кількість годин на вивчення кожної теми, час вивчення (тиждень, півріччя, курс).

Призначення - для визначення міжпредметного зв`язку.

1.2 Згідно зведено - тематичного плану тема № 25

„ Види робіт з інформаційній мережі Internet ”.

Дана тема вивчається на третьому курсі у п'ятому семестрі. Навчання проводиться в навчальних майстернях. Ця тема дуже складна, і тому на ії вивчення відводиться 28 годин, тобто за 4 уроки.

1.3 Головною навчальною метою теми №25 є закріплення знань при роботі з електронною поштою

Ознайомлення з програмами-браузерами в Internet, зв'язок з іншими службами електронної пошти, робота з ICQ.

1.4. Щоб здійснювати діяльність в галузі своєї професії, майбутній кваліфікований робітник повинен оволодіти професійними знаннями, навиками та вміннями. При навчанні в навчальних майстернях учні повинні вдосконалити і закріпити навики та вміння для того, щоб краще виконувати трудові прийоми та операції при роботі з інформаційною мережею Internet .

Розділ 2. Розподіл матеріалу теми на підтеми та уроки

Тема №25 „Види робіт з інформаційній мережі Internet ” згідно зведено - тематичного плану вивчається двадцять вісім годин. Розподіл матеріалу теми на підтеми використовується для того, щоб учні послідовно засвоювали матеріал, від простого до складного. Майстер згідно теми, розкладає тему на уроки, а теми вивчені раніше періодично повторює і перевіряє засвоєння знань теми учнями. Під час вивчення теми, учні повинні оволодіти такими функціями: навчальна, виховна і розвиваюча.

№ п/п

Найменування уроку

Навчальна мета

Виховна мета

Розвиваюча мета

1

Програми-браузери в Internet, завантаження фійлів та програм.

Навчити учнів завантажувати файли та програми-браузери в Internet.

Виховувати в учнів почуття відповідальності, обов'язку, трудову дисципліну, добросовісність.

Розвинути в учнів знання, вміння та навики. Допомогти учням краще засвоїти новий матеріал.

2

Робота з електронною поштою в Internet, основи роботи в програмі The Bat! та Internet Mail.

Навчити учнів працювати з електронною поштою в програмі The Bat! та Internet Mail.

Виховувати в учнів любов до праці, почуття відповідальності.Виховувати дисципліну.

Розвинути в учнів пізнавальний та професійний інтерес, увагу, наполегливість в досягненні мети.

3

Використання програми Internet News. Підтримка, розсилка та відмова від них.

Навчити учнів розсилати листи, підписувати та відмовлятися від них.

Виховувати в учнів бережне відношення до програми, делікатність, уважність, акуратність.

Формування раціональних прийомів мислення. Розвинути пізнавальну активность та самостійність, творче мислення.

4

Відправка та отримання повідомлень електронної пошти. Зв'язок з іншими службами електронної пошти. Робота з ICQ.

Навчити учнів відправляти та отримувати повідомлення.

Виховувати культуру праці, інтерес до ICQ.

Розвиток пізнавальних інтересів, здібностей. Розвиток волі, наполегливості в досягнені мети. Розвиток уваги і памя'ті.

Розділ 3. Підбір начально - виробничих робіт

Щоб правильно організувати процес виробничого навчання та визначити, які форми навчальної роботи потрібно використовувати, необхідно провести підбір навчально - виробничих робіт.

Підбір навчально - виробничих робіт, які виконують учні, допомагає краще засвоїти необхідні уміння та навики відповідної професії.

Підбір НВР має велике значення для досягнення учнями необхідного рівня кваліфікації.

Навчально-виробничі роботи (НВР) розробляються самостійно майстром в/н, під керівництвом старшого майстра.

Перелік ВНР являється основним плануючим документом з в\н, розробляється на піврічя або на навчальний рік. Розробляється на засіданні методичної комісії, і затверджується заступником директора з НВР.

Під час підбору НВР необхідно дотримуватись наступних вимог:

- завдання повинні відповідати навчальній програмі;

- систематичності;

- поступового ускладнення;

- роботи повинні бути різноманітними за формою, розмірами;

- НВР повинні поступово ускладнюватися;

- під час підбору НВР необхідно враховувати індивідуальні особливості учнів.

Для правильного підбору НВР в допомогу робітникам училища розробляються методичні вказівки у вигляді таблиць.

Перелік учбово - виробничих робіт по темі: „Види робіт з інформаційній мережі Internet ”

Спеціальність: Комп'ютерні системи та мережі.

Група: 9 ПІТ-3

Кількість учнів: 20

п/п

Найменування теми програми

Найменування робіт

Час на вивчення

Склад-

ність робіт

Кіль-

кість

Учнів-

ська норма

часу

При-

міт-

ка

Всього

Інструктаж

Вправи

Виробнича діяльність

25

Види робіт з

інформаційній мережі Internet.

1.Знайти в Internet інформацію про програми-браузери.

2.Створити брошуру про свою групу та викласти ії на сайті КППК.

3.Створити електронну пошту. Відправляти та отримувати повідомлення.

4.Робота з програмою ICQ.

5.Створити свій сайт.

28 год.

4 год.

20 год.

III розряд

5 шт./

учня

Розділ 4. Матеріально - технічна підготовка до вивчення теми

Для якісної підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ, велике значення має оснащення та організація майстерень і лабораторій, обладнання матеріально-технічною базою, а також організація робочого місця. У зв`язку з цим, кожна майстерня або лабораторія має бути оснащена обладнанням -яке відповідає сучасному рівню техніки і технології. Учень повинен максимально оволодіти способами користуваня інструментом та обладнанням.

Матеріально-технічна база займає важливе місце у виробничому навчанні учнів, вона сприяє їхньому оволодінню навиками та вміннями у роботі з обладнанням індивідуального і загального використання.

Обладнання робочих місць операторів ПЕОМ.

1. Приміщення з ПЕОМ повинні мати природне та штучне освітлення.

2. Штучне освітлення в приміщеннях з ПК повинно здійснюватись системою загального освітлення. Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватись переважно люмінесцентні лампи.

3. Для загального освітлення припустимо застосування світильників наступних класів світорозподілу прямого та переважно відбитого світла. Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих гратів заборонено.

4. Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50о до 90о з вертикаллю в повздовжній та поперечній площинах повинна складати не більше 200 кд/кв. м, захисний кут світильників повинен бкти не менше 40.

5. Необхідно проводити чищення скла вікон та світильників не менше двох разів на рік.

6. Розміщення робочих місць оператора ПЕОМ повинно відповідати ГОСТ 22269-76 «Робоче місце оператора. Взаємне розміщення елементів робочого місця».

7. Не допускається розміщення робочих місць з ПЕОМ у підвальних і для навчальних закладів і дошкільних установ в підвальних та цокольних поверхах.

8. Площа на одного працюючого за ПЕОМ повинна складати не менше 6,0 кв.м об'єм не менше 20 куб.м. Площа учбових приміщень з ПК повинна розраховуватися на півкласу учнів, але не більше як 12 чоловік.

9. Стіни, стеля і підлога та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки повинні мати покриття ііз матеріалів з матовою фактурою з коефіцієнтом відбиття: стін - 40-50%, стелі - 70-80%, підлоги - 20-30%, предметів обладнання - 40-60%.

10. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.

11. Робочі місця з ПЕОМ повинні бути розташовані від спіни з вікнами на відстані менше 2,5 м від інших стін на відстані 2 м, відстань між столами повинна складати не менше 2,5 м.

12. Основним обладнанням робочого місця оператора ПЕОМ є відео термінал, клавіатура, принтер, робочий стіл, стілець, підставка для ніг.

13. При розміщенні елементів робочого місця потрібно врахувати:

- робочу позу оператора ПЕОМ;

- простір для розміщення оператора;

- можливість обзору елементів робочого місця;

- можливість обзору простору за межами робочого місця;

- можливість ведення записів, розміщення документації і матеріалів, що використовуються оператором.

14. Плоскість екрану слід розміщувати в оптимальній зоні інформаційного поля в площині, перпендикулярній нормальній лінії погляду оператора, що знаходиться у робочій позі. Допускається відхилення від цієї площини не більше 45 град.; допустимий кут відхилення лінії погляду від нормальної - не більше 30 градусів.

15. Екран повинен знаходитись від очей оператора ПЕОМ на відстані 600-700 мм, який повинен мати гострість зору на відстані 500 мм.

16. Клавіатуру слід розміщувати так, щоб на ній було зручно виконувати роботи двома руками. Клавіатура повинна бути розміщена на поверхні столу або на спеціальній підставці на відстані 100-300 мм від краю. Кут нахилу до панелі клавіатури повинні бути в межах від 5 до 25 град.

17. Принтер повинен стояти в зручному для оператора ПЕОМ положенні так, щоб максимальна відстань до клавіш управління принтером не перевищувала довжини витягнутої руки.

18. Висота робочої поверхні стола повинна регулюватись в межах 680-800 мм.

19. Крісло повинно забезпечувати користувачу відповідну характеру та умовам праці фізіологічну раціональну робочу позу й забезпечувати тривале підтримання основної робочої пози у процесі праці.

20. Крісло оператора повинно включати такі основні елементи: сидіння, спинку та підлокітники , а також додаткові елементи - підставку для ніг.

21. У конструкції крісла повинні регулюватися поверхня сидіння та куцт нахилу спинки, висота спинки, висота та кут нахилу підлокітників, висота та кут нахилу підставки для ніг.

22. Робоче місце повинно бути обладнане підставкою для ніг, що має ширину не менше 300 мм, глибину не менше 400 мм, регулювання по висоті в межах до 150 мм та куту нахилу опорної поверхні підставки - до 20 град.

До Об`єктів МТБ відносять:обладнання,інструмент,засоби наочності.

Всі об'єкти МТБ записуємо в таблицях.

Таблиця № 1. Обладнання.

Найменування

Характеристика

Кількість

Фонд майстра

Примітки

На учня

На групу

1.

Комп'ютер

1

10

1

Наявність

2.

Крісло

1

20

1

Справність

3.

Стіл

1

20

1

Справність

Таблиця № 2. Інструмент.

Найменування

Характеристика

Кількість

Фонд майстра

Примітки

На учня

На групу

1.

Монітор

1

20

1

Працездатність

2.

Системний блок

1

20

1

Справність

3.

Принтер

1

20

1

Працездатність

4.

Сканер

1

20

1

Працездатність

Таблиця № 3. Засоби наочності.

Найменування

Характеристика

Кількість

Фонд майстра

Примітки

На учня

На групу

1.

Література.

Підручники з організаціі та методики виробничого навчання. Посібники.

1

20

1

Література відповідає темі.

2.

Інструкційна карта.

1

20

1

Відповідність до теми.

Розділ 5. Розробка плануючої документації

Для правильного та якісного виконання навчально-виробничих завдань, потрібно здійснювати необхідні функції або дії:

1.Планування.

2.Підготовка.

3.Організація робочого місця.

4.Безпосереднє здійснення (виконання).

5.Самоконтроль.

Для повного виконання навчальних планів та програм, якісної підготовки кваліфікованих робітників майстерв в/н розробляє та складає наступні плануючі документи:

- Перелік навчально - виробничих робіт

- План роботи групи на місяць.

- План конкретного уроку(план уроку).

- Графік переміщень учнів по робочим місцям .

Перелік навчально - виробничих робіт - це документ який вказує на спільну характеристику робочих місць чи об`єктів, на яких учні будуть навчатися, і найменування робіт, котрі вони повинні виконуати з кожної теми чи розділу програми.

План роботи групи на місяць - встановлює конкретний зміст навчально - виробничих завдань для групи учнів, послідовність і організація їх виконання. Він складається на місяць на основі переліку навчально - виробничих робіт, навчального плану та програми в/н.

План уроку - це основний плануючий документ для проведення конкретного уроку по темі. Він являється результатом підготовчої роботи майстра.

Розділ 6. Розробка начально - технічної документації

Навчально-технічна документація - це метод письмового інструктування, призначена для формування у свідомості учнів міцної орієнтовочної основи дій, по виконанню трудового прийому.

Основні види документації письмового інструктування по даній професії:

1. Інструкційні карти - розробляються при вивченні технологічних операцій та прийомів, розкривають послідовність їх виконання.

2. Інструкційно-технологічні та технологічні карти - розробляються при виконанні робіт комплексного характеру, розкривають технологічну послідовність, режим роботи, технологічні вимоги, засоби та раціональні способи праці.

3. Навчальні алгоритми - розробляються при навчанні учнів обслуговуванню, діагностики неполадок в обладнанні, регулюванні складного устаткування.

4. Картки-завдання - розробляються та застосовуються на уроках контролю.

Інструкційна картка

РОБОТА З ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ.

Вправа: Реєстрація в Mail, отримання та відправлення повідомлення.

п/п

Найменування переходів

Ескіз

Послідовність

виконання

1.

Вікно програми Mail. Реєстрація.

Для того щоб зареєструватися в пошті необхідно натиснути на і з'явиться вікно реєстрації поштової скриньки.

2.

Введення даних про себе.

Необхідно в цьому вікні ввести дані про себе. Після того як Ви заповнили це вікно, воно має набути наступного вигляду.

В кінці цього вікна необхідно ввести код і натиснути на . Після цього з'явиться вікно в якому необхідно натиснути на перейти в пошту

Після цього з'явиться вікно пошти

3.

Вікно пошти.

В цьому вікні необхідно натиснути на

з якого можна побачити, що є одне нове повідомлення.

Для того, щоб написати повідомлення необхідно натиснути на

Після цього з'явиться вікно.

4.

Вікно надсилання повідомлення.

В якому необхідно вказати отримувача, а також тему повідомлення. В поле для тексту потрібно ввести необхідну інформацію та натиснути на . Після цього з'явиться вікно.

5.

Вікно з інформацією про отримувача повідомлення.

В ньому буде указано, що повідомлення надіслано.

Розділ 7. Підготовка майстра до занять

Підготовка майстра до вивчення даної теми, вимагає підготовлення матеріально-технічної бази та планування навчального процесу.

Підготовка може бути за направленням: особиста, матеріально-технічна, організаційна (плануюча).

Особиста.

- Вивчення методичних посібників за спеціальністю.

- Вивчення літературних видань, матеріалів науковотехнічної інформації.

- Підготовка до показу виконання трудових прийомів.

Матеріально-технічна

- Підготовка навчально-технічної документації, наочних посібників. - Підготовка і перевірка заготовок та матеріалів для виконання на уроці

навчально-виробничих робіт.

Організаційна (плануюча).

- Визначення структури уроку та часу на кожний його елемент.

- Визначення методів проведення вступного інструктування.

- Складання плану уроку та конспекту вступного інструктування.

- Аналіз підсумків попередніх занять, уточнення змісту та теми, навчальної та виробничої цілі майбутнього уроку.

- Визначення системи вправ і самостійних робіт учнів, методів поточного інструктування.

7.1 Основні елементи підготовки майстра до уроку

До основних елементів підготовки майстра до уроку належать: період навчання, зміст навчального матеріалу уроку, досвід майстра, складу навчальної групи. При цьому можна виділити основні етапи підготовки до уроку:

- підсумковий аналіз попередніх занять;

- уточнити: зміст, тему і мету попереднього уроку;

- вступний, поточний та заключний інструктаж;

- вивчення методичних розробок, рекомендацій, знайомство з новим матеріалом, освітлюючи передовий і виробничий досвід;

- врахування виховних заходів;

- план, пояснення.

7.2 План уроку з теми „Види робіт з інформаційній мережі Internet ”

комп'ютерний мережа електронний навчальний

Дата:_________

Тема уроку: „Робота з електронною поштою в Internet. Internet Mail. ”

Мета:(навчальна): Навчити учнів завантажувати файли та програми-браузери в Internet.

(виховна):Виховувати акуратність та увагу в роботі, бережне ставлення до програми, делікатність, уважність, акуратність.

(розвиваюча):Розвиток самостійності, самоконтролю, пам`яті при виконанні учнями робіт.

I. Організаційна частина (3-5 хв.)

1. Перевірка присутніх за списком,зовнішній вигляд учнів.

2. Організаційні питання.

II. Вступний інструктаж (40 хв.)

1.Повідомлення теми і мети уроку

2. Перевірка знань за матеріалом попередньої теми «Програми-браузери в в Internet .»

2.1 Що таке всесвітня мережа Internet?

2.2 Які Ви знаєте програми браузери в Internet ?

2.3 Як завантажити файли та програми в Internet ?

3.Пояснення нового матеріалу

3.1 Що таке електронна пошта?

3.2 Як нею можна користуватись?

3.3 В чому переваги та недоліки Internet Mail?

III. Вправи учнів та поточний інструктаж (5 год.)

1.Цільові обходи

1.1 Перевірка організації робочого місця.

1.2 Перевірка дотримання техніки безпеки.

1.3 Перевірка дотримання технологічного процесу виконання завдань.

IV. Заключний інструктаж (15 хв.)

1. Аналіз виконаних завдань.

2. Виявлення помилок та засоби їх усунення.

3.Видача д\з.Прибирання робочого місця.

7.3 Конспект вступного інструктування

На сьогоднішньому занятті ми будемо розглядати тему: «Види робіт з інформаційній мережі Internet ».

Мета такого уроку: пояснити принцип роботи електронної пошти та Internet Mail.

1. Для початку перевіримо ваші знання з попередньої теми

- що ви знаєте про «Всесвітню мережу Internet»?

- які є програми-браузери?

- як завантажити файли в Internet?

- як завантажити програми в Internet?

2. Тепер розглянемо нову тему « Робота з електронною поштою в Internet. Internet Mail. »

- розглянемо інструкційну карту на дану тему, з неї можна побачити принцип роботи електронної пошти Mail;

- розповімо принцип роботи електронної пошти Mail.

3. Новий матеріал закріпимо практикою.

Для початку роботи необхідно:

- підготувати робоче місце до роботи;

- ознайомити учнів з потрібними інструментами;

- нагадати техніку безпеки під час роботи;

Розділ 8. Методика проведення занять

Для успішного рішення навчально-виховних задач велике значення має правильний вибір та застосування ефективних методів в/н. Ці методи використовуються у навчальних майстернях, лабораторіях і в умовах виробничих підприємств. Методи в/н - це основні способи спільної діяльності майстра з учнями, завдяки яким учні оволодівають знаннями, уміннями і навиками, розвивають творчі здібності, розумові та фізичні сили.

При вивченні уроку «Види робіт з інформаційній мережі Internet » використовуються слідучі методи: словесні, наочні та практичні. Методи класифікують в залежності від джерел інформації: слово, почуттєвий образ, практична діяльність. Метод усного викладання (словесний):

Розповідь - розповідна форма переказування учбового матеріалу. Використовується в тих випадках, коли вивчаємий матеріал має в основному описуємий характер і логічну стрункість.

Пояснення - усне викладання учбового матеріалу, яке має характер міркування і доказу.

Лекція - цілісне і послідовне викладання матеріалу по великим принципіально важливим питанням учбових програм.

Бесіда - питально відповідальний метод організації учбового процесу.

Наочні методи:

1. Демонстрація наочних посібників - це спосіб ознайомлення з предметами, явищами, процесами. Функції: джерела знань, допомога до словесних методів.

2. Показ виконання трудових прийомів - за його допомогою в учнів формується точний і конкретний образ трудових дій.

3. Самостійне спостереження.

4. Виробничі екскурсії.

Практичні методи - під час виконання НВЗ у учнів формується професійні навики та вміння.

8.1 Вступне інструктування

Головна мета - вдосконалити і закріпити знання, навики та вміння учнів при виконанні трудових прийомів та операцій при роботі зі всесвітньою мережею Internet. Якісне виконання навчально-виробничих робіт.

Виховувати акуратність та увагу в роботі, бережне ставлення до обладнання.

Розвиток самостійності, самоконтролю, пам`яті при виконанні учнями робіт.

Поточний інструктаж. Головна мета - формування в учнів умінь та навиків. Основним завданням є беспосередне направлення і коректування діяльності учнів у процесі виконання ними навчальних завдань.

Врави - це цілеспрямоване, свідоме багатоповторення дій для формування навиків та вмінь, організоване майстром в/н у визначеній системі та послідовності.

Основні способи проведення поточного інструктування:

- Майстер спостерігає за вправами учнів зі свого робочого місця і дає тому чи іншому учневі необхідні вказівки, підходячи до нього.

- Майстер планомірно обходить всіх учнів спостерігаючи за кожним і інструктує їх в процесі навчально виховних заходів. Такі обходи називаються цільові - вони являються основною організаційною формою поточного інструктажу.

- Майстер підходить до учня коли він його кличе.

- Учні самі підходять до майстра і він інструктує їх на своєму робочому місці.

Заключний інструктаж: дозволяє майстру підвести підсумки навчання за даний урок. Допомогти учням побачити успіхи та недоліки в своїй праці, показати на скільки оволоділи даною професією.

Розділ 9. Виховна робота майстра в процесі вивчення теми

9.1 Виховання - це організований процес формування людини, як особистості

Виховний процес - організоване, ціленаправлене керування вихованням учнів. Призначення - формування особистості людини, всебічно розвинутої, яка має бажання і вміє працювати, стійкої, естетично і фізично розвинутої.

Суспільно-корисна діяльність, як основа виховного процесу включає в себе і навчальну, і виробничу працю. Завдання виховного процесу:

- ознайомлення учнів з науковими основами сучасного виробництва;

- практична і психологічна підготовка учнів до праці;

- виховання культури праці;

- виховання працелюбності;

- виховання творчої активності у навчально-виробничій діяльності;

- виховання старанності;

- самостійності, сміливості, ініціативності та наполегливості;

- відповідальності за результати своєї праці;

- формування творчої працелюбної особистості;

- формування індивідуальних здібностей і талантів;

- формування між особистісного спілкування;

- вміння долати труднощі та перешкоди на роботі.

9.2 Виробити вміння мислити. Виховати акуратність, дисциплінованість та вірність у виконанні трудових прийомів і операцій

Виховати активність у роботі. Виховування ініціативності при виконанні робіт та при прийнятті рішень.

9.3 Методи виховання - це шляхи, способи та засоби впливу вихователя на вихованця, спрямовані на формування поглядів, переконань, звичок поведінки

Методи стимулювання: змагання, заохочення, покарання - суспільна оцінка учня.

Метод створення виховних ситуацій. Вихователь спеціально ставить учня перед необхідністю проявляти та закріплювати позитивні якості. Для того щоб виховати працелюбність необхідно так організувати процес в/н учнів, щоб вони систематично брали участь у різних видах діяльності, несли відповідальність за її результати.

Висновок

Під час розробки курсового проекту я навчилася розбивати тему на уроки, визначити навчальну, виховну та розвиваючу мету уроку. Ознайомилася з основними видами навчально-виробничих робіт та алгоритмом їх складання. Розробила матеріально-технічну базу, основні документи (плануюча та навчально-технічна документація) для вивчення теми «Види робіт з інформаційній мережі Internet » .

При розробленні курсової роботи я закріпила знання з предмету „Організація та методика виробничого навчання”.

Ознайомилася з етапами підготовки майстра до занять і виявила для себе, що це складний процес, який потребує чималих зусиль. Навчилася складати план уроку та конспект внутрішнього інструктажу та навчилася поєднувати методи навчання з часом їх використання, а саме при яких інструктажах. Виявила, що результат буде ефективнішим якщо використовувати методи в комплексі.

Я зрозуміла, що важливим є не тільки навчати, але й виховувати. Виховання проводиться в процесі виконання практичних вправ. Під час виховання потрібно зосереджувати увагу на формуванні самостійності учнів, розвивати любов до майбутньої професії, виховувати охайність, активізувати творчу активність учнів. Результати виховання будуть виділятися через певний час. Їх можна побачити спостерігаючи за учнями.

Література

1. Волкова Н.П. Педагогіка, - М. Высшая школа, 2001

2. Журнал «Професійно-технічна освіта», №1, 2006 р.

3. Конспект з методики виробничого навчання.

4. Конспект з методики виховної роботи.

5. Н. И. Макиенко „Педагогический процесс в училищах ПТО”: Москва: Высшая школа,- 1983.

6. Ничкало Н.Г. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. К.: Вища школа, 1994.

7. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів пед. учебн. закладів/ В.А.Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Е.Н. Шиянов. - М.: Школа-Прес, 1997.-512с.

8. Сучасні педагогічні технології у вищій школі: Науково-методичний збірник. - Вінниця - Київ, 1995.

9. Фіцула М.М. Педагогіка. - Тернопідь: Видавництво навчальна книга, 1999.

10. Никола М. Г. «Педагогічна книга майстра виробничого навчання», 1992 р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.