Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

Теоретичні основи виразного читання в початковій школі, техніка мовлення як необхідна передумова виразного читання. Перевірка ефективності формування у молодших школярів умінь і навичок виразного читання, використання засобів логіко-емоційної виразності.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 29.09.2009
Размер файла 197,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

60.Острогорський В.М. Выразительное чтение - Москва, 1916. - 170 с.
61.Пальченко І.І. Про вдосконалення техніки читання. Початкова школа. - 1989. - № 11. - 34 - 37.
62.Пальченко І.І. Система вправ для розвитку навичок швидкого читання // Початкова школа. -1991.-№4.-С. 19-22.
63.Пархета Л.П. Виразне читання в практиці В. О. Сухомлинського //Педагогіка і психологія. - 2002.- № 3 - 4. - С. 233 - 237.
64.Парханенко Н.В. Методика роботи над словом, текстом на уроках читання. //Початкова школа. - 1997. - № 7. - С.44 - 48.
65.Пелешок Е.А., Шевчук П.О. Особливості аналізу художнього твору на уроках читання у 3 - 4 класах // Початкова школа. - 2002. -№2.-С. 16-18.
66.Пелешок Е.А., Шевчук Т.О. Робота над засобами виразності на уроках читання // Початкова школа. - 1998. - № 12. - С. 12 - 14.
67.Перепелиця В.П., Шпак П.А. З досвіду організації позакласного читання // Початкова школа. - 1973. - № 6. - С. 28 - 33.
68.Підлужна Г.С. Позакласне читання у молодших школярів: проблеми, пошуки, знахідки // Рідна школа. - 2001. - № 2. - С. 22-23.
69.Підлужна Г.С. Позакласне читання школярів як педагогічна проблема // Початкова школа. - 1998. - С. 18-22.
70.Пінчук Г.І. Робота з удосконалення техніки читання//Початкова школа. - 1997. -№11.-С.8-11.
71.Почупайло О.В. Дитяче читання // Початкова школа. - 1991. - № 2.-С. 55-58.
72.Програми середньої загальноосвітньої школи. К., 1997.
73.Ревуцький Д. Живе слово. Львів, 2003. - 200 с.
74.Романовсыса 3.І. Читання і розвиток молодших школярів //Київ. - 2000.
75.Русанівський В.М., Єрмоленко С. Я. Життя слова. К. - 1978.
76.Саранулова Є. Г. Швидкочитання для першокласників //Початкова школа. - 1993. - № 2. - С. 12 - 18.
77.Сербенська О.А. Культура усного мовлення. К., 2004. - 216 с.
78.Середович Г.К. Розвиток поетичних здібностей молодших школярів // Початкова школа. - 2000. - №10. - С. 15 -16.
79.Скіпакевич О.В. Вчити емоційно правильно сприймати художній текст// Початкова школа. - 1996. - №312. - С. 17-21.
80.Скіпакевич О.В. Ознайомлення з ліричним віршем на уроці читання // Початкова школа. - 1996. - №4. - С. 21 - 23.
81.Скрипченко Н.Ф., Вашуленко М.С. Позакласне читання //Початкова школа. - 1973 №9. - С. 73 - 78.
82.Скрипченко Н.Ф. Робота над технікою читання // Початкова школа -1973.-№2. -С. 18-25.
83.Скрипченко Н. Ф. Читання - це віконце у світ. // Початкова школа. - 1995. - № 12. - С. 14 - 18.
84. Скрипченко Н.Ф., Вашулнко М.С. Буквар: Підр. Для 1 кл. 3-річ. почат. шк.. - К.: Освіта,1997. - 144 с.
85. Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я. Первоцвіт: Підр. Для 1 кл. 3-річ. почат. шк.. - К.: Освіта,1997. - 336 с.
86. Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я. Читанка Підр. для 3 кл. 4-річ. і 2 кл. 3 річ почат. шк. 6-те вид. - К.: Освіта, 1994. - 368 с.
86. Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я., Волошина Н.Й. Читанка Підр. для 4 кл. 4-річ. і 3 кл. 3 річ почат. шк. 5-те вид., перероблене - К.: Освіта, 1994. - 288 с.
87.Слісаренко А. В. Барви слова // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 1998. - № 21 - 22. - С. 27 - 28.
88.Сорокіна О. Д. У пошуках навчання ретельного і правильного режисера уроків читання // Початкова школа. - 2001.-№ 4. - С. 17-18.
89.Станіславський К. С. Робота актора над собою. К.: Мистецтво.-1953.-670с.
90.Стрельніков В.Ю. Інтенсивне читання // Пост методика. - 1996. - №1.-С. 50-51.
91.Сухомлинський В.О. Мовчазне читання і письмо у початкових класах // Урок української. - 2001. - № 2. - С. 42 - 44.
92.Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. У 5 т. -К., 1997.
93.Федик О.С. Інтонаційні барви мовлення // Початкова школа. - 1978.-№ 4.-С 31-34.
94.ФерманМ.Г. Дикція і орфоепія //Москва. - 1964.-С. 9 - 10.
95.Цінько С.П. Критерії відбору текстів для сприймання учнями на слух // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 4. - С. 11 -14.
96.Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо? К.: Освіта.. - 1997. - 204с.
97.Шелехова Г.А. Формування вмінь читання на уроках української мови // Українська мова і література в школі. - 2001. - № 6. - С. 4 - 8.
98.Як навчитися виразно читати : 3 кл.: «Все для вчителя» //Початкова освіта. - 1999. - № 9. - С. 4.
99. Яцента Л.Є. Як навчити шестиліток читати // Початкова школа. - 2002. -№1.-С. -21-23.
ДОДАТКИ
Додаток 1
1. Найбільш поширені партитурні знаки
(за Б. А. Буяльським: 2, 92 - 93)
1. Паузи:
а)коротка | (на рахунок «раз»),
б)середня || (на рахунок «раз, два»),
в)довга ||| (на рахунок «раз, два, три»).
2. -- логічний наголос (підкреслюється ціле слово).
-- підвищення тону.
-- зниження тону.
/\ -- перелом інтонації.
6. ……….-- розтягування слова або уповільнення темпу.
7. -- прискорення темпу (під рядком).
< > -- читати тоном вставного речення.
[ ] -- додаткові слова, що вводяться подумки; вони допомагають знайти потрібний тон. Наприклад: [Коли] У товаристві лад -- усяк тому радіє...
10.« » -- лапки до слів, що читаються з іронією
Додаток 2
Пам'ятка (таблиця) для учнів
Читати виразно:
правильно вимовляти і наголошувати слова;
використовувати різну швидкість і силу голосу;
правильно читати розділові знаки;
робити паузи («зупинки»);
виділяти голосом найбільш важливі, цінні слова;
«малювати» голосом, «розфарбовувати» картини, події, характери героїв;
передавати почуття та ставлення до прочитаного.
Додаток 3
Правила обов'язкового виділений слів чи словосполучень
(таблиця для учнів, за А. Й. Капською: 6, 27 - 28)
У реченні виділяють такі слова:
1.Слова, що когось або щось уперше називають:
а)Та це ж весна, бо тане сніг, дивись: струмок з гори побіг.
П. Капельгородський
б)Дід і баба назвали свого сипка Телесиком.
2.Слова, що передають зіставлення чи протиставлення:
а) Слава не поляже, а про себе розкаже.
б) Люся чистить каструлю, а Нюра миє.
3.Слова, що означають перелік когось чи чогось (однорідні члени речення):
а) Зацвіли усі діброви.
і долини, і луги.
і річки синіють знову
і не входять в береги.
М. Стельмах
Додаток 4
Критерії оцінки виразності читання
Орієнтовні питання для вчителів
Наскільки правильно розкрита Ідея твору?
Чи були зрозумілі та достовірні характери героїв і логіка їхніх вчинків?
Чи спостерігалась динаміка в читанні (розвиток сюжету, його етапи; розподіл тексту на частини)?
Чи правильно витримано настрій ліричного твору (для віршів)?
Чи зрозуміла позиція автора?
Чи передано власне ставлення виконавця?
Чи є паузи потрібної довжини?
Як розставлені логічні наголоси?
Чи правильно виконавець використовує мелодику (варіювання висоти, сили голосу).
Чи витримується темп?
Які якості вимови виконавця (чітко, ясно або «ковтає» слова, склади)?
Чи допущені орфоепічні та акцентологічні (на наголос) помилки? Які саме?
Наскільки виразні міміка, жести, поза виконавця?
Чи здійснювалось спілкування з аудиторією?
Якою була сила впливу читання на слухачів.
Додаток 5
Оцінювання виразного читання учнів
«Відмінно» варто виставляти за читання, в якому:
спостерігається простота і природність виконання тексту вголос;
виявляється проникнення в ідейно-художній зміст твору з огляду на його доступність для учнів конкретної вікової категорії;
чітко переказані думки автора;
виявлене власне ставлення до прочитаного;
читець активно спілкується зі слухачем;
у нього чітка і правильна вимова;
передано специфіку жанру і стилю твору;
засвідчене вміння читця правильно користуватися діапазоном свого голосу, правильно вибирати тон і такт.

Подобные документы

 • Особливість діяльності педагога на уроках читання в початкових класах. Теоретичні основи засобів використання логіко-емоційної виразності читання. Формування навичок визначати логічно наголошені слова і їх виділення, розвиток здібностей і відчуття.

  дипломная работа [758,9 K], добавлен 13.11.2009

 • Сутність і зміст, значення виразного читання в навчальній діяльності молодших школярів. Структура та основні компоненти навички читання, шляхи його формування та вдосконалення в початковій школі. Розробка власної методики та оцінка її ефективності.

  дипломная работа [110,3 K], добавлен 13.11.2009

 • Психолого-педагогічні передумови формування читацьких умінь і навичок у молодших школярів. Основні лінгво-методичні проблеми навчання виразному читанню. Ефективність і зміст експериментального дослідження розвитку умінь і навичок виразного читання.

  дипломная работа [7,7 M], добавлен 22.09.2009

 • Проблеми формування навичок швидкого читання, його критерії, методичні підходи та шляхи успішного формування у молодших школярів. Якісні ознаки читання як основне завдання уроків читання у початковій школі. Мовлення є засобом спілкування між людьми.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 15.09.2009

 • Дидактична сутність читання як виду мовленнєвої діяльності. Шляхи удосконалення навичок читання на сучасному етапі розвитку початкової школи. Організація експериментального дослідження ефективності проблемних аспектів читацьких навичок молодших школярів.

  дипломная работа [671,4 K], добавлен 25.10.2009

 • Урок класного читання як засіб формування естетичних почуттів у молодших школярів. Аналіз психолого-педагогічної літератури. Відбір засобів мистецтва до уроків читання. Експериментальна перевірка процесу формування естетичних почуттів у молодших школярів.

  дипломная работа [98,0 K], добавлен 21.10.2009

 • Сутність та розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів. Можливості уроків читання у формуванні мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів. Перевірка ефективності розвитку мовленнєвої діяльності школярів в експериментальному дослідженні.

  дипломная работа [316,0 K], добавлен 24.09.2009

 • Цілі навчання іноземній мові молодших школярів. Читання як компонент навчання іноземної мови. Вимоги до процесу навчання читанню іноземною мовою. Характер і режими читання текстів. Прийоми і методи у навчанні нормативно-виразного читання тексту вголос.

  курсовая работа [486,4 K], добавлен 15.02.2012

 • Характеристика літературного розвитку молодших школярів. Дидактична гра в навчально-виховному процесі. Особливості використання літературних ігор на уроках читання в початковій школі. Проведення заміру читацького кругозору дітей молодшого шкільного віку.

  дипломная работа [89,1 K], добавлен 22.10.2013

 • Етапи становлення навику читання. Робота над правильністю, побіжністю та свідомістю читання. Огляд методик читання. Підходи до вибору методу навчання читанню. Дослідження техніки читання і розуміння прочитаного. Комплекс вправ для вдосконалення навиків.

  курсовая работа [62,4 K], добавлен 09.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.