Система родинного виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка

Життєвий шлях видатного педагога Антона Семеновича Макаренка в контексті впливу батьківської сім'ї на формування поглядів. Організація системи родинного виховання дітей. Роль сім'ї у формуванні особистості. Використання педагогічної спадщини А. Макаренка.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.05.2014
Размер файла 49,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3 тип - «Виховання по типу« кумира »сім'ї». При такому стилі виховання виконуються всі вимоги і найменші примхи дитини. Вся сім'я прагне задовольнити його бажання та примхи. Діти, при такому вихованні, ростуть свавільними, впертими, не визнають заборон, не замислюються про матеріальні та інші можливості батьків. Наслідки такого виховання - споживацьке ставлення до оточуючих, нездатність відстрочити отримання задоволення, безвідповідальність.

4 тип «Виховання байдужістю». Дитина не отримує в сім'ї досить тепла, уваги, любові, він наданий сам собі і ніким не контролюється. Ніхто не навчає його розуміння «що таке добре, а що таке погано». Як правило, у таких дітей можливі серйозні порушення поведінки.

5 тип - «Виховання подарунками». При такому типі виховання, як правило, батьки не займаються достатній час своїми дітьми, відбуваючись від них подарунками. Батьки передоручають виховання своїх дітей родичам, репетиторів і т. д., аби діти не заважали їм працювати і робити кар'єру. Замість батьківської любові, турботи, тепла і ласки дитина отримує від батьків сурогати любові. Таке виховання відбивається на психіці дитини, він не відчуває себе щасливим і потрібним близьким людям.

6 тип - «Виховання довірою». Батьки надають дітям певну самостійність, ставляться до них тепло, поважають їх людську гідність, дозволяють часто самим регулювати свою поведінку, готові прийти на допомогу, поблажливі до помилок.

Дитині, особливо, молодшого віку, потрібна підтримка старших, віра в те, що якщо він сьогодні не уміє що - то робити, то завтра це у нього обов'язково вийде.

При такому типі виховання діти виростають соціально адаптованими, здатними до співпраці і творчості.

Таким чином, оптимізувавши досвід вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів з питань відносин між дітьми і батьками, а також впливу сім'ї на успішність навчання молодшого школяра ми розглянули теоретичний аспект досліджуваного питання, а саме процес навчання молодших школярів, фактори, що впливають на успішність навчання дитини в школі, адаптація молодших школярів до навчання в школи, визначили вплив сім'ї на успішність навчання дітей молодшого шкільного віку і виявили типи сімейних взаємин і їх вплив на розвиток дитини і помилки, допущені батьками у сімейному вихованні.

Сім'я - це особливого роду колектив, який грає у вихованні основну, довгострокову і найважливішу роль. У тривожних матерів часто виростають тривожні діти; честолюбні батьки нерідко так пригнічують своїх дітей, що це призводить до появи у них комплексу неповноцінності; нестриманий батько, який із себе з найменшого приводу, нерідко, сам того не відаючи, формує подібний же тип поведінки у своїх дітей і т.д.

Головне у вихованні маленької людини - досягнення душевного єднання, моральної зв'язку батьків з дитиною. Батькам ні в якому разі не варто пускати процес виховання на самоплив і в більш старшому віці, залишати дитини, що подорослішала наодинці із самим собою.

Саме в родині дитина одержує перший життєвий досвід, робить перші спостереження і вчиться як себе вести в різних ситуаціях. Дуже важливо, щоб те, чого ми вчимо дитину, підкріплювалося конкретними прикладами, щоб він бачив, що у дорослих теорія не розходиться з практикою. (Якщо Ваша дитина бачить, що його мама і тато, які кожен день твердять йому, що брехати негарно, самі того не помічаючи, відступають від цього правила, все виховання може піти нанівець.)

ВИСНОВОК

Отже, А.С. Макаренко зробив великий внесок у розвиток педагогіки. Розроблені та випробувані ним на практиці у багаторічній педагогічній діяльності педагогічні основи формування особистості людини нового суспільства, визначення ролі _колективу та праці в цьому складному та тривалому процесі, саме ці основи лягли до фундаменту нашої педагогіки. Він визначив і охарактеризував роль сім'ї у формуванні цілісної особистості.

А.С. Макаренко зробив більше ніж будь-хто з радянських педагогів для того, щоб з хлопчиків і дівчаток сформувати ідейних і високоморальних людей, гідних громадян своєї країни. Макаренко незабутий у сьогоднішній дні. Його досвід та спадщину вчителі шкіл використовують і сьогодні. Його ідеями пронизаний виховний _процес. Але поза сумнівів перед українським макаренкознавством стоять досить складні завдання, пов'язані із подальшим просуванням в опановуванні спадщини _ педагогіки. Вчителі і сьогодні повинні досліджувати Макаренка, систематизувати досвід великого педагога.

А.С. Макаренко створив найефективнішу педагогічну систему ХХ століття. В його творах глибоко і всебічно показана теорія і практика виховання нової людини, охарактеризована цілісна система науково-педагогічного знання, системотворчим елементом якої є принципи доцільності і єдності розвитку особистості і _колективу.

Серед педагогічних відкриттів А.С. Макаренка є дуже значущі, які на сьогодні ще недостатньо оцінені. Серед них ідея виховного _колективу як основи цілісної системи формування особистості. Можна стверджувати, що ним відкриті закони колективної життєдіяльності, що мають світове значення. Йому вдалося сформулювати цілісну концепцію виховного колективу, в якому встановлюється рівноправ'я вихователів та вихованців.

Макаренко - це не минуле, а сьогодення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гончар О. Гордість вітчизняної педагогіки. Антон Макаренко/О.Гончар//Історія України. Шкільний світ. -- 2009. -- №11. -- С.5-8.

2. Євтух М. Неповторність і справжня сутність постаті А.Макаренка/ М.Євтух, К.Потапенко. - К.: Рідна школа., -- 1998.--№11.--С.21-28.

3. Купина Н. Наслідування батьків в умовах сім'ї/Н.Купіна//.-К.: Освітянин.--2004.--№6.--С.21.

4. Кириченко О.В. Молодіжна організація «Молода Січ» як засіб виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях українського народу /О.ВКиреченко// .-К.: Педагогіка і психологія формування творчої особистості:проблеми і пошуки. - Київ-Запоріжжя, 2003. - Вип. 28. - С. 154-160.

5. Макаренко А.С. Виступи з питань сімейного виховання/ А.С.Макаренко.-- К.: Радянська школа, 1954.

6. Макаренко А.С. Книга для батьків./А.С.Макаренко .-- К.,1954.

7. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8-ми т./А.С.Макаренко -- М.: Педагогика, 1983-1986.

8. Макаренко А.С. Про батьківський авторитет/А.С.Макаренко .-- К.,1995.

9. Скільський Д. Родинне виховання в педагогіці А.Макаренка/Д.Скільський .-К.: Освітянин.--2004.--№6.--С.18-20.

10. Федорина А. Як починалася педагогічна поема. АнтонМакаренко: погляд із Белопілля/А.Федорина. -К.: Україна молода. -- 6 березня 2008 р. - С.8.

11. Хромова О.Л Концепція родинного виховання А.Макаренка і сучасність/О.Л.Хромова,Т.В. Кравченко / Педагогіка і психологія.--1998.--№1.-- С.58-65.

12. Ничипоренко С.В. Демографічний аспект сімейної політики в Україні //Демографія та соціальна економіка. - 2005. - № 2. - С. 30-37.

13. Виготський, Л.С. Психологія розвитку дитини: Навчальний посібник / Л.С. Виготський - М.: Академія 2006. 512с.

14. Кулик Л.А. Сімейне виховання: Навчальний посібник / Л.А. Кулик - М.: Просвещение 2003. 175с.

15. Ковальов, С.В. Психологія сучасної сім'ї: Навчальний посібник / С.В. Ковальов - М.: Просвещение 1999. 270с.

16. Лазарєв О.О. Сімейна педагогіка: Навчальний посібник / А. О. Лазарєв - М.: Академія 2005. 314с.

17. Лесгафт, П.Ф. Сімейне виховання дитини та його значення: Навчальний посібник / П.Ф. Лесгафт - М.: Просвещение 1992. 200с.

18. Макаренко А.С. Книга для батьків: [Лекції про виховання дітей] / [Упоряд. і автор. вступить. стаття К.І. Бєляєв]. - М.: Просвещение, 1969.-359 с.

19. Макаренко А.С. Про виховання в сім'ї: хат. пед. твори / [Набере. стаття Є. Мединський та І. Петрухіна]. -М.: Учпедгиз, 1955 .- 320 с.

20. Макаренко, А.С. Мета виховання: Навчальний посібник / А. С. Макаренка - М.: Педагогіка 1984. 380С.

21. Марковська Н.Г. Місце сім'ї в системі ціннісних орієнтацій особистості: Автореф. дні .. канд. социол. наук. М., 1990.

22. Батьки і діти: до питання про детерминантах дитячо-батьківських відносин: Збірник наукових праць / Упоряд. В.А. Соловйова. Кострома: Вид-во КДУ ім. Н.А. Некрасова, 2001. Вип 1. С.102 - 120.

23. Сухомлинський, В.О. Зібрання творів: Навчальний посібник / В. О. Сухомлинський - М.: Логос 1999. 400с.

24. Харчев А.Г., Мацковская М.С. Сучасна сім'я і її проблеми М., 1978.

25. Шахторіна Є.В. Теорія і методика виховної роботи: Методичні рекомендації для студентів заочного відділення факультету педагогіки та психології. - К.: Вид-во КДУ, 2003. - 24 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Антон Семенович Макаренко як подвижник соціального виховання. Педагогічна система і актуальні питання виховання молоді. Спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасності. Підходи до формування колективу. Врахування психофізіолочних особливостей дитини.

  курсовая работа [43,6 K], добавлен 06.05.2014

 • Вивчення і аналіз сучасних державних документів про освіту і школу стосовно постановки в них завдань по розвитку і вихованню. Зміст існуючих в педагогічній теорії і практиці прийомів виховання особистості в колективі, вивчення методів Макаренка.

  курсовая работа [29,1 K], добавлен 17.01.2010

 • Історичні витоки колективного виховання. Соціальна спадковість. Колективізм як форма виховання. Фізичне, естетичне та статеве виховання у педагогічних поглядах А. Макаренка. Колектив як важлива умова і засіб виховання. Сім’я – природний людський колектив.

  реферат [26,4 K], добавлен 20.12.2008

 • Особистість А.С. Макаренка, його життя та діяльність, професійно-педагогічна і пізнавальна спрямованість, роль в переосмисленні проблеми сімейного виховання, внесок у вітчизняну і світову педагогіку. Суть концепції родинного виховання та роль сім’ї.

  курсовая работа [37,2 K], добавлен 24.11.2009

 • Виховання патріотизму як цілеспрямована та систематична педагогічна діяльність з формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості, почуття вірності своїй Батьківщині. А. Макаренко - один з найбільш видатних педагогів початку XX століття.

  статья [12,2 K], добавлен 14.08.2017

 • Сутність, зміст, функції, діалектика та фактори розвитку дитячого коллективу. Проблема виховання особистості у колективі в теоретичній спадщині Макаренка та Сухомлинського. Педагогічні технології формування учнівського колективу в початкових класах.

  курсовая работа [523,1 K], добавлен 22.01.2013

 • Життєвий шлях видатного українського філософа, письменника, гуманіста, педагога Г.С. Сковороди. Формування педагогічного світогляду Г.Сковороди під впливом народної педагогіки. Формування особистості в педагогічній спадщині. Питання освіти та виховання.

  курсовая работа [40,0 K], добавлен 29.03.2016

 • Місце педагога в системі освіти, проблема виховання характеру людини та розвиток мислення школярів. Моральне і естетичне виховання учнів та ідея народності виховання Ушинського. Застосування педагогічних тез Сухомлинського в системі родинного виховання.

  курсовая работа [62,5 K], добавлен 24.10.2010

 • Дослідження соціально-педагогічних засад сімейного виховання та його впливу на розвиток особистості дитини. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства. Аналіз педагогічної спадщини видатних педагогів у контексті розгляду сімейного виховання.

  дипломная работа [118,8 K], добавлен 27.05.2014

 • Проблеми сім‘ї, в якій народилася неповносправна дитина, основні наслідки деривації. Підготовка розумово відсталої дитини до навчання в школі, етапи шкільної адаптації. Основні напрямки та завдання виховання дитини зі зниженим інтелектом у сім‘ї.

  курсовая работа [69,3 K], добавлен 22.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.