Фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури

Народна педагогіка як частина народної культури. Принципи фольклору. Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Фольклорне свято в системі засобів народного виховання. Аналіз програм з музики та визначення їх ефективності.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.01.2014
Размер файла 47,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури

Вступ

Усна народна творчість самодіяльного словесного мистецтва, яке ще іменують усною народною творчістю загадковість творчої душі своїх предків і освятитися її таємницею. Протягом останнього тисячоліття (попередня творчість в силу різних історичних причин не збереглася) наш народ створив такі мистецькі перлини, які стали окрасою вітчизняного і світового фольклору.

Тут всі жанри прозової та поетичної народної творчості, які, відповідаючи віковим особливостям школярів, сприятимуть завданням етичного і морального виховання підростаючого покоління, формування його справжніми патріотами України.

Цілісність освітнього процесу в школі забезпечується єдністю принципів розвиваючої освітньої роботи у всіх напрямках. Реалізація єдиної лінії розвитку дитини на всіх етапах шкільної освіти, надає педагогічному процесу послідовний і перспективний характер. Вирішуючи на кожному ступені школи свою сукупність виховних завдань, ми можемо моделювати образ сучасного учня.

Випускник школи постає людиною, для якого значимі загальнолюдські цінності, такі як доброта, гуманізм, справедливість, співчуття по відношенню до близьких, любов до батьківщини. Його моральний потенціал криється в осмисленні цілей і сенсу життя, засвоєнні цінностей «Вітчизна», «творчість», «любов», почутті гордості за приналежність до своєї нації, за свою Батьківщину, прояві в стосунках з оточуючими людьми доброти, чесності, порядності, ввічливості, милосердя. Це все складові поняття «культура».

Розвиток культури сучасного підростаючого покоління - проблема, що вимагає пошуку оптимальних та ефективних шляхів її вирішення в освітньому процесі. Радіо-і телевізійні програми, Інтернет, спрямовані тільки на розважальність, реклама шкідливих для здоров'я напоїв, сигарет, показ насильства, а також сучасна сім'я, яка, як правило, не забезпечує музично-естетичного розвитку дитини - усе це сприяє неправильного сприйняття світу і небажанню дитини долучатися до істинної культури та народних традицій. Крім того, в самому освітньому процесі недостатньо уваги приділяється і морально-етичних питань виховання, вкрай мало представлені музично-естетичні заняття.

Разом з тим, саме ці заняття художньо-естетичного циклу, такі як фольклорні свята, володіють великими виховними можливостями для становлення культури людини.

На це звертали увагу у своїх працях багато великі педагоги: Ян Амос Каменський - на його думку, вчитель повинен бути патріотом рідної мови, рідної культури; К.Д. Ушинський вважав, що система виховання породжується історією народу, його потребами, побутом, його матеріальної і духовної культурою; В.А. Сухомлинський виділяв думка про необхідність відродження педагогічних традицій народу, про широке впровадження їх у сім'ю і школу; Г.С. Виноградов висував думку про необхідність краєзнавства в колі обов'язкових шкільних предметів. Класики педагогіки вказували на необхідність залучення дітей до народної культури, народної фольклору.

Через фольклор та фольклорні свята дитина може розвинутися, може проявляти свої вміння, фантазію, показувати себе. У народних святах прекрасний матеріал для розвитку естетичних почуттів учнів, для розширення їх кругозору та підвищення культурного рівня.

Основним завданням вивчення народних традицій через фольклорні свята є розкриття значення фольклору як засобу активізації творчого мислення. На його основі у школярів розвивається розуміння істинно прекрасного, з'являється потреба залучення до цінностей народної музики, до історії рідного краю, до традицій і звичаїв свого народу, до пісенного спадщини предків.

На жаль, в сучасній шкільній практиці знайомство з фольклорними святами зазвичай відбувається епізодично і здійснюється головним чином через розучування пісень та сприйняття музики. Відсутність систематичного вивчення культурних традицій свого народу є причиною того, що діти не відчувають до них достатнього інтересу.

Виявлене протиріччя дозволяє виділити проблему: які можливості фольклорних свят для ознайомлення дітей з народною культурою?

Дана проблема визначає тему дослідження - фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури.

Актуальність проблеми полягає в тому, що процеси глобалізації в економіці і суспільстві, реформи освіти в умовах формування ринку негативно вплинули, на наш погляд, на духовність підростаючого покоління, на формування патріотизму і любові до батьківщини тощо.

Формування національної свідомості та самосвідомості передбачає: виховання любові до рідної землі, до свого народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних цінностей (мови, території, культури, відчуття своєї причетності до розбудови національної державності, патріотизм, що сприяє утвердженню національної гідності, залучення студентів до практичних справ розбудови державності, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину.

Об'єкт дослідження: фольклорні свята як частина народної культури.

Предмет дослідження: фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури.

Мета дослідження: виявити можливості фольклорних свят як засобу прилучення молодших школярів до народної культури.

Завдання дослідження:

1) виявити сутність поняття - народна культура;

2) вивчити психолого-педагогічну характеристику дітей молодшого шкільного віку в контексті даної теми;

3) виявити позитивний вплив фольклорних свят для формування особистості молодшого школяра;

4) вивчити програми з музики в початковій школі Д. Кабалевського та Є. Критської і запропонувати рекомендації щодо впровадження фольклорних свят в початковій школі.

1. Народна культура

1.1 Народна педагогіка як частина народної культури

народний педагогіка фольклор виховання

Народ - великий художник і педагог, надавав вихованню підростаючого покоління першорядної ваги. Його поетична творчість була неписаним підручником з педагогіки. Але у тому вигляді, в якому вона побутувала серед дорослих, поетична творчість не завжди виявлялась доступною дітям і необхідно було здійснювати відбір із врахуванням вікових особливостей. Хоча в цьому напрямі багато зроблено і самими носіями народної творчості, і фольклористами, письменниками і передовими педагогами, на сьогодні не можна вважати роботу зі збирання і наукового вивчення народнопоетичної творчості для дітей доведеною до кінця. Основними виховними критеріями фольклору є літературознавчі [1], оскільки першорядне значення у фольклорі належить саме слову.

Останнім часом спостерігається зниження зацікавленості молоді в засвоєнні культурних цінностей, що позначається негативно на вихованні духовності. Використання фольклору у вихованні молоді має своєю ціллю відновити первісне значення поняття «народна культура», її зміст і педагогічний потенціал. Слід відзначити, фольклор відбиває виховання представника певного народу в різні історичні епохи як носія певної національної культури. Видатні філософи, етнографи, психологи і педагоги світу здавна визнавали, що виховання має яскраво виражений національний характер. А цього не можна досягти без використання народної мудрості, втіленої у фольклорі.

Національне виховання це виховання на культурно-історичному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях, обрядах, багатовіковій виховній традиції духовності.

Нами під час підготовки українського обряду надається перевага не тільки його формальному виконанню, звучанню пісні або малюнку танцю. Спочатку студенти досконало вивчають все, що пов'язане з цим обрядом, вивчають історію його виникнення, збирають фольклорний матеріал, допитливо ставляться до значення виконання обряду для українського народу в давнині і на сьогоднішній день. Така, практично, дослідницька робота захоплює всіх студентів, не залишає їх байдужими до історії і культури українського народу, викликає повагу до простої, але досить мудрої людини, яка є часточкою великого народу. Безпосередньо виховному заходу передує ціла низка бесід, співбесід зі студентами, відвідування краєзнавчого музею, театральних вистав за творами І. Котляревського «Енеїда», «Наталка-Полтавка» Донецького обласного музично-драматичного театру ім. А. Солов'яненка. Систематичне звернення викладача до педагогічної спадщини українського фольклору сприяє розвитку у студентів уваги і поваги до української минувшини, формує толерантну і небайдужу поведінку, вчить поважати батьків, викладачів, старших тощо. Більше того, глибоке вивчення і осмислення народної мудрості, яка закладена у фольклорі, надихає їх на творчість, вчить добру, налаштовує на позитивне ставлення до навчання.

На заняттях з українознавства і української літератури та мови кожного разу звертаємось до фольклорних творів, але не тільки з програмного матеріалу. Шануємо українську народну культуру, урізноманітнюємо свої заняття, кожне з яких можна вважати справжнім святом. На заняттях часто лунають народні пісні і народна музика, студентами під час вивчення певного твору часто театралізуються уривки з нього. Знайомство з народною творчістю починається з оформлення кабінету, де викладачем разом зі студентами зібрано українські вишиванки, рушники, різноманітний посуд, який використовували і використовують досі українці, збірники епічних творів, твори українських письменників з використаною в них народною мудрістю.

На початку вересня студентам першого і четвертого курсів була запропонована анкета, питання якої вимагали усвідомлення поняття «фольклор», знання українських обрядів і свят, визначення значення усної народної творчості для опанування історії країни, її культурної спадщини тощо. Виявилося, що студенти четвертого курсу, на відміну від першокурсників, значно обізнані в цих питаннях, мають потяг до вивчення української історії, відрізняються більш соціально спрямованою поведінкою, повагою до старших, виважені в словах тощо. Так, значення української народної творчості для вивчення історії країни і свого краю усвідомлюють 75% першокурсників і 100% студентів четвертого курсу. Розуміння поняття «фольклор» виявили 62% студентів першого курсу і 96% студентів четвертого курсу. У донецькому регіоні родинне виховання мало містить суто української народної педагогіки, оскільки регіон багатонаціональний і має значний вплив російської культури. Тому більшість студентів (як першого, так і четвертого курсів) відмітили, що основні знання з українського фольклору, української обрядовості, традицій вони отримали у школі (68%) і в технікумі (98%). У родинному колі на українських національних традиціях виховуються лише 8% студентів. В останні роки все частіше з'являються повідомлення у наукових працях про використання у виховному процесі українського фольклору взагалі [2]. Це вказує на те, що сучасна педагогічна наука приділяє велике значення українському фольклору у виховному процесі підростаючого покоління, у формуванні духовності дітей і дорослих, у повернення кожної людини до глибинних народних коренів сенсу життя.

Народна педагогіка - сукупність накопичених і перевірених практикою емпіричних знань, відомостей, умінь і навичок, що передаються з покоління в покоління переважно в усній формі, як продукт історичного та соціального досвіду народних мас.

У народній культурі знання людини про світ передаються безписемні, усним способом, що є найважливішою особливістю. Традиційна народна культура не залишає письмових свідоцтв, вона існує до тих пір, поки існують її носії. Спадкоємність досвіду і системи цінностей у такій культурі забезпечується самим укладом життя людини традиційного суспільства.

Народна культура охоплює безліч понять, наприклад: народ, культура, освіта та їх взаємозв'язок.

Народ - морально-духовна спільність багатьох поколінь, стійкість якої в часі і просторі забезпечується культурою.

Витоки сучасної культури знаходяться в народній культурі, тому нашому суспільству необхідно відновити зв'язки з нею.

Культура народу - безперервний процес і цілісна сукупність результатів пізнання людьми сутності людини, законів природи і суспільства; спосіб світобачення і самосвідомості народу, відбитий в духовних і матеріальних цінностях. Це - колективна форма народної історичної пам'яті.

Слід особливо підкреслити взаємозалежність народу та культури: одне без одного вони не існують. Народна культура, як форма самосвідомості та історичної пам'яті створює і зміцнює цілісність і цілісність народу, тим самим забезпечуючи народу історичну схоронність, яка в свою чергу дає основу для подальшого розвитку народної культури.

Виходячи зі сказаного можна зробити висновок про те, що народ і його культура взаємно творять одне одного.

Освіта ж у цьому вічному процесі взаємного творення є частиною культури, роль якої полягає у забезпеченні передачі, трансляції культурних цінностей від покоління до покоління. Для цього будь-яка система освіти, створює культурно-історичні механізми освоєння традиційних цінностей, специфічні для кожного етапу життя народу. Широким полем діяльності в цьому відношенні має стати загальноосвітня школа і в першу чергу її молодше ланка. Раннє залучення дітей до фольклору і фольклорним свят дасть очікуваний результат. У народі з найдавніших часів було відомо, що виховання виникає разом з появою людини. Виховання - вічна категорія, вона існує і розвивається разом з розвитком людського суспільства. Якщо час для початку виховання втрачено або виховання велося неправильно, доводиться перевиховувати, а це завдання більш важка.

Досвід народного виховання у всіх етносів, націй і народів дуже багатий. Як показав аналіз традиційної культури виховання, цей досвід характеризується майже однаковими вимогами до якості формованої особистості і системі засобів її виховання та навчання. Він являє собою своєрідну (загальну для всього людства) народну мудрість, систему загальнолюдських цінностей, перевірених століттями.

У сучасних виховних установах відбувається знайомство з фольклором. Починається воно ще в дошкільному віці. У молодшому шкільному віці дітей продовжують знайомити з традиціями українського народу, але хлопці вже самі можуть виділити певний сенс з творів української народної творчості. Тому необхідно широко використовувати всі види фольклору. Знайомлячи дітей з приказками, загадками, казками, ми тим самим залучаємо їх до моральних загальнолюдських цінностей. Завдяки цьому, фольклор є найбагатшим джерелом пізнавального і морального розвитку дітей.

Народна педагогіка відіграє надзвичайно важливу роль - і творчу, і рятівну. У народі зберігся моральний стрижень: любов до праці, добра, правди. Носії цієї любові є в кожному народі. Їх вплив на підростаюче покоління безсумнівно. Народною педагогікою визначається моральне здоров'я нації, з нею пов'язані історичні коріння духовного життя народу.

Фольклор ж завжди природним чином входив в народну педагогіку - традиційну для народу практику виховання - трудового, морального, фізичного, естетичного, патріотичного, інтернаціонального.

Народна педагогіка - складова і невід'ємна частина загальної духовної культури народу. Народна культура - це невичерпне джерело естетичного, морального та патріотичного виховання школярів. Рідна культура, як батько і мати, повинна стати невід'ємною частиною душі дитини, початком, що породжує особистість. Зараз до нас поступово повертається національна пам'ять, і ми по-новому починаємо ставитися до старовинних свят, фольклору, в яких народ залишив найцінніше з своїх культурних здобутків.

Наукові дослідження народної педагогіки свідчать, що вивчення народного досвіду виховання як соціально-історичного феномена на всіх етапах історичного розвитку входило в коло наукових інтересів педагогів минулого і сьогодення.

Ян Амос Каменський родоначальник педагогіки був вірним сином свого народу. Вже перші його роботи мали народно-педагогічний, національно-педагогічний характер. Патріотична відданість своєму народові спонукала Каменського до уважного вивчення народних традицій виховання і до їх творчого використання у створенні наукової теорії педагогіки.

Великий російський педагог К.Д. Ушинський високо оцінював виховний потенціал народної педагогіки. «Виховання, створене самим народом і засноване на народних засадах, - писав він, - має ту виховну силу, якої немає в найкращих системах, заснованих на абстрактних ідеях…». Добре знаючи народні звичаї, обряди, традиції, він прийшов до висновку, що «мудрість предків - дзеркало для нащадків», і тому ратував за народне виховання, так як воно є живим взірцем у процесі народного розвитку.

В.А. Сухомлинський був один з найосвіченіших педагогів свого часу. Духовний вплив особистості, як вважає Сухомлинський, - це перш за все частина духовного багатства нації. В останніх книгах Сухомлинського, в усіх останніх статтях червоною ниткою проходить думка про необхідність відродження прогресивних педагогічних традицій народу, про широке впровадження їх у сім'ю і школу.

Г.С. Виноградів - видатний дослідник дитячого фольклору, побуту і проблем виховання. Наукова діяльність Виноградова вражає багатосторонністю і різноманітністю. Народознавство - комплексне вивчення побуту, звичаїв, духовної культури, психології російського народу, об'єднувало фольклористичні, етнографічні інтереси вченого. Дитячий фольклор і побут склали ту принципово важливу область народознавства, на якій сфокусовані основні дослідницькі напрями і розробки Г.С. Виноградова. Виноградов висував думку про необхідність краєзнавства в колі обов'язкових шкільних предметів, висував новаторські ідеї про проведення з дітьми повсякденних фольклорно-етнографічних спостережень, обгрунтовує доцільність вивчення дитячого фольклору в шкільному курсі словесності.

1.2 Принципи фольклору

Слово folklore прийнято перекладати як «народна мудрість», а вживається воно зазвичай як «народна творчість». Але, вдумуючись у переклад - «народна мудрість», стикаєшся з глибинним змістом цього всеосяжного поняття, так як мудрість століттями народжувала світ образів народного мистецтва, зберігаючи минуле в сьогоденні для майбутнього.

Фольклор - це колективне художня творчість народу. Поетичне народна творчість століттями вбирало в себе життєвий досвід, колективну мудрість трудящих мас і передавало їх молодшим поколінням, активно пропагуючи високі моральні норми і естетичні ідеали.

Фольклор - це творчість, для якого не потрібно ніякого матеріалу і де засобом втілення художнього задуму є сама людина. Фольклору прийнято зараховувати словесні, музичні, хореографічні та драматичні види народного мистецтва.

Фольклор має ясно виражену дидактичну спрямованість. Багато чого в ньому створювалося спеціально для дітей і було продиктоване великої народної турботою про молодь - своє майбутнє. Фольклор «обслуговує» дитини з самого його народження.

Народна поезія розкриває найсуттєвіші зв'язки і закономірності життя, залишаючи осторонь індивідуальне, особливе. Фольклор дає їм найголовніші і прості поняття про життя і про людей. Він відображає загальноцікаве і насущне, те, що зачіпає всіх і кожного: праця людини, її взаємини з природою, життя в колективі.

Значення фольклору як важливої ??частини музичного виховання в сучасному світі загальновідомо і загальновизнано. Фольклор завжди чуйно відгукується на запити людей, будучи відображенням колективного розуму, накопиченого життєвого досвіду. І в ньому задовго до виникнення педагогіки як академічної культури була вже вироблена народна педагогіка - система виховання людини від її народження до переходу в інший світ.

Для введення народної музичної творчості на уроках музики вчителю необхідно знати основні ознаки, властивості, що дозволяють наблизитися до розуміння суті фольклору.

Біфункціональність

Кожне фольклорний твір - органічна частина життєдіяльності людини і зумовлено практичної призначеному. Вона орієнтована на певний момент народного життя.

Наприклад, колискова пісня - вона співається, щоб заспокоїти, приспати дитя. Коли дитина засинає, пісня припиняється - в ??ній більше немає необхідності. Так виявляється естетична, духовна і практична функція колискової пісні. Усе взаємопов'язано у творі: красу не можна відокремити від користі, користь від краси.

Поліелементність

Не кожне фольклорний твір включає всі художньо-образні елементи. Є і такі жанри, в яких їх мінімальна кількість. Але виконання фольклорного твору - це завжди цілісність творчого акту. Серед безлічі художньо-образних елементів фольклору виділяють як основні словесний, музичний, танцювальний і мімічний. Поліелементність проявляється, наприклад, на уроках, присвячених темі «Гори, гори ясно, щоб не згасло». При вивченні хороводу-гри «Бояри» відбувається рух «ряд на ряд». У цій грі взаємодіють всі основні художньо-образні елементи: словесний і музичний проявляються в музично-поетичному жанрі пісні, що виконується одночасно з хореографічним рухом (танцювальний елемент). У цьому виявляється поліелементность фольклору, його початковий синтез, званий ще синкретизмом.

Колективність

Відсутність автора. Колективність у фольклорі виявляється і в процесі створення твору, і в характері змісту, яке завжди об'єктивно відображає психологію багатьох людей. Питати, хто написав народну пісню, все одно, що питати, хто написав мову, на якому ми говоримо. На уроках музики в початковій школі колективність народної музичної творчості обумовлена ??у виконанні фольклорних творів. Адже деякі компоненти їх форм, наприклад, приспів, передбачають обов'язкове включення до виконання всіх учасників дії

Неписьменність

Фольклор - творчість усна. Він живе тільки в пам'яті людей і передається в живому виконанні «з вуст у вуста». Художні образи і навички передаються від виконавця, художника до слухача і глядача, від майстра до учня.

Традиційність

Різноманіття творчих проявів у фольклорі тільки зовні здається стихійним. Протягом тривалого часу складалися об'єктивні ідеали творчості. Ці ідеали ставали тими практичними і естетичними еталонами, відступ від яких було б недоцільним.

Варіативність

Варіювання є один із стимулів постійного руху, «дихання» фольклорного твору, а кожне фольклорний твір завжди як би варіант самого себе. Фольклорний текст виявляється «незавершеною», «відкритим» для кожного наступного виконавця. Наприклад, в хороводу грі «Бояри» діти рухаються скрізь «ряд на ряд», а крок може бути різним. В одних місцях це звичайний крок з акцентом на останньому складі кожного рядка, в інших - крок з притупуванням на останніх двох складах, у третіх - це змінний крок. Важливо донести до свідомості дітей думка, що у фольклорному творі співіснують створення-виконання і виконання-створення.

Таким чином, у педагогіці виділяють таку галузь як народна педагогіка - це система виховання людини від її народження до смерті. Дана система створювалася протягом багатьох років і повинна мати своє місце в сучасному навчанні.

1.3 Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку

Межі молодшого шкільного віку, що збігаються з періодом навчання в початковій школі, встановлюються в даний час з 6-7 до 9-10 років. Молодший шкільний вік називають вершиною дитинства. Дитина зберігає багато дитячих якостей: легковажність, наївність, погляд на дорослого знизу вгору. Але він вже починає втрачати дитячу безпосередність в поведінці, у нього з'являється інша логіка мислення. Вчення для нього стає значущою діяльністю. У дитини змінюються інтереси, цінності, весь уклад його життя. У молодшому шкільному віці старі мотиви, інтереси втрачають свою спонукальну силу. Все, що має відношення до навчальної діяльності, виявляється цінним.

Навчальна робота в учня стає осмисленою і ефективною. З'являється пізнавальна потреба і потреба в саморозвитку. Це інтерес до змістовної сторони навчальної діяльності, до того, що вивчається, інтерес до процесу діяльності: як, якими способами досягаються результати, вирішуються навчальні завдання. Дитина повинна бути мотивована не тільки результатом, а й самим процесом учбової діяльності. Це також мотив власного зростання, самовдосконалення, розвитку своїх здібностей.

Згідно Л.С. Виготському, з початком шкільного навчання мислення висувається в центр свідомої діяльності дитини. Розвиток словесно-логічного, що думають мислення, що відбувається в ході засвоєння наукових знань, перебудовує і всі інші пізнавальні процеси: «пам'ять в цьому віці стає мислячою, а сприйняття - думаючим».

Згідно О.Ю. Єрмолаєву, протягом молодшого шкільного віку в розвитку уваги відбуваються суттєві зміни, іде інтенсивний розвиток всіх її властивостей: особливо різко (в 2,1 рази) збільшується об'єм уваги, підвищується його стійкість, розвиваються навички переключення і розподілу. До 9-10 років діти стають здатні досить довго зберігати увагу і виконувати довільно задану програму дій.

У молодшому шкільному віці пам'ять, як і всі інші психічні процеси, зазнає суттєвих змін. Суть їх полягає в тому, що пам'ять дитини поступово набуває рис довільності, стаючи свідомо регульованою і опосередкованою.

Початок навчання в школі веде до корінної зміни соціальної ситуації розвитку дитини. Він стає «суспільним» суб'єктом і має тепер соціально значущі обов'язки, виконання яких отримує суспільну оцінку.

У цьому віці відбувається поява і іншого важливого новоутворення - довільної поведінки. Дитина стає самостійним, сам вибирає, як йому чинити в певних ситуаціях. В основі цього виду поведінки лежать моральні мотиви, що формуються в цьому віці. Дитина вбирає в себе моральні цінності, намагається слідувати певним правилам і законам. Часто це пов'язано з егоїстичними мотивами, і бажаннями бути схваленим дорослим або зміцнити свою особистісну позицію в групі однолітків. Тобто їх поведінка так чи інакше, пов'язане з основним мотивом, домінуючому в цьому віці - мотивом досягнення успіху.

Протягом молодшого шкільного віку починає складатися новий тип відносин з оточуючими людьми. У свідомості дитини закладаються певні моральні ідеали, зразки поведінки. Дитина починає розуміти їх цінність і необхідність. Але для того, щоб становлення особистості дитини йшло найбільш продуктивно, важлива увага та оцінка дорослого.

Таким чином, молодший шкільний вік сенситивний для виховання у дитини моральних якостей. Дитина вбирає в себе знання як інтелектуальні, так і моральні. Значну роль у встановленні моральних норм та розвитку дитячих інтересів грає вчитель. Основне завдання якого - створення оптимальних умов для розкриття та реалізації можливостей дітей з урахуванням індивідуальності кожної дитини.

2. Фольклорні свята

2.1 Фольклорне свято в системі засобів народного виховання

Багато філософів і історики доводили, що незнання минулого неминуче призводить до нерозуміння сьогодення.

Виховання учнів на традиціях української культури - одне з головних напрямків оновлення змісту педагогічного процесу. Активна розбудова навчального процесу на основі ознайомлення учнів з українськими сімейно-побутовими традиціями, з народними піснями і танцями, промислами, ремеслами, святами та обрядами проводиться в багатьох школах України. Такий інтерес пояснюється наступними причинами:

Без знань основ народного життя, рідного фольклору, класичного мистецтва неможливо виховувати інтерес і повагу до культури інших народів: Якщо випускник не знає витоків своєї національної культури, йому чужа й культура іншого народу.

Український образ життя багато в чому втрачений, але ж він заснований на гармонійному існуванні людини з природою, на взаємній повазі і ладі в сім'ї. У відносинах між молодими людьми і людьми похилого віку, між віруючими і невіруючими людьми.

Розкрити ці та інші секрети українського життєвого укладу і передати їх педагогічними засобами підростаючому поколінню - одна з найважливіших завдань.

Народна творчість не тільки невичерпне джерело мудрості і краси, але і неоціненне засіб виховання, прилучення сучасних підлітків до скарбів усної художньої, прикладної фольклорної культури.

Інтерес до народної творчості, в тому числі і до свят наших предків, виник у зв'язку із змінами соціального ладу в нашій країні, тому що багато що було втрачено. З'явилася необхідність вивчення народної творчості - це виявляється у відродженні старовинних свят і обрядів, збільшення кількості спеціалізованої літератури з народної творчості, появу на телебаченні і радіо спеціальних передач з фольклору та етнографії.

Свята в українському селі минулого становили важливу сторону суспільного і сімейного життя. Селяни навіть казали: «Ми цілий рік працюємо для свята».

Свято - час відпочинку, веселощів, радості, відчуття повноти життя, час, коли люди усвідомлювали себе частиною єдиного співтовариства. Свято релігійною свідомістю людей сприймався як щось священне, протилежне буднях - повсякденному житті.

Якщо будні осмислювався як час, в який людина має займатися мирськими справами, здобуваючи хліб насущний, то свято розумівся як час злиття з божественним і прилучення до сакральних цінностей громади, її священної історії. У свято люди повинні досягти особливого психофізіологічного стану повноти життя, світовідчуття, боговідчуття, а також відчуття внутрішнього єднання один з одним. Таке філософське усвідомлення свята на побутовому рівні закріплювалося в цілому ряді правил, які повинна була засвоїти людина традиційного суспільства.

Чергування буднів і свят вважалося необхідною складовою нормального плину життя, а збої могли призвести, за народними уявленнями, до хаосу, загибелі.

Свято передбачало також повну свободу від всякої роботи. У цей день заборонялося орати, косити, жати, шити, прибирати хату, колоти дрова, прясти, ткати, тобто виконувати всю повсякденну селянську роботу. Свято зобов'язував людей ошатно вдягатися, для розмови вибирати теми приємні, радісні, інакше вести себе: бути веселим, привітним, гостинним.

У самій природі людини закладена необхідність органічного поєднання буднів і свят, підсумувати результати трудової діяльності. У прагненні людини до завтрашньої радості є стимул розвитку соціальної активності, на якій можна побудувати ефективну виховну систему.

Сучасні свята та обряди багато насичені народної художньою самодіяльністю, вони різко протистоять старим, релігійним обрядам. У народній культурі можна зустріти різні форми свят: свята-концерти, свята-вистави. Такі свята приносять радість, розвага тим, хто приходить на них, як глядачі, і не меншу радість і задоволення тим, хто є «артистами». Для школи найбільш природними будуть ті свята, в яких традиційно беруть участь діти. Це, наприклад, свята: «зустріч весни», де дітям відводиться роль закликали, вони водять хороводи, співають пісень, а їх обдаровують пасками (печивом у вигляді пташок). Таке свято діти чекали з нетерпінням, з цим днем пов'язувалися хвилювання художньої творчості: разом з матерями вони робили з білого тіста жайворонків, ластівок, сорок, солов'їв, синичок і приносили свої вироби в школу. Діти втілювали в свої маленькі створіння почуття любові до природи, кожен по своєму висловлював своє уявлення про красу.

Різноманітні виховні функції масових народних свят обумовлюють доцільність широкого використання цієї форми естетичного і морального впливу в системі виховання, в першу чергу підростаюче покоління.

Сучасна система народних свят це своєрідне педагогічна система, яка органічно пов'язана з усією виховною роботою. Вона забезпечує постійне виховний вплив на людей, відображає їх світогляд.

У всьому різноманітті шкільних свят найбільш переконливими будуть ті, які орієнтовані на істотні боку народного свята в його фольклорній традиції.

По-перше: обов'язковість свята, його невідворотність. У народній життя будні чергувалися зі святами і були наповнені їх очікуванням. Весь рік був підпорядкований ритму зміни роботи і свята. Свята були необхідні та життєво виправдані. Ними відзначалися найголовніші поворотні віхи року, пов'язані зі зміною сезонів, початком і завершенням трудових буднів. Свята відображали те почуття, з яким люди ставилися до оточуючої їх природи, до своєї праці і його результатів.

По-друге: масовість. На свято збиралися всі, і все в ньому брали участь. Кульмінаційними моментами свята є спільне спів, спільний танець, трапеза. Це незамінні способи єднання, коли кожен учасник відчуває себе причетним до загального.

По-третє: свято - це веселощі, сміх, розрядка напруги, вихід накопиченої психічної енергії.

У кожному святі проявляються закономірності педагогіки як науки про виховання підростаючих поколінь за допомогою цілеспрямованої спеціально організованої системи впливу.

Функції народних свят:

- розвиваюча;

- інформаційно-просвітницька;

- к; ультурно-мистецька;

- спортивно-рекреаційна, оздоровча.

Найбільш повно розвиваюче початок втілено в інформаційно-освітньої функції свят. Під терміном «просвітництво» в даному випадку мається на увазі педагогічна освітня і самоосвітня діяльність, спрямована на духовне збагачення особистості, набуття певної системи знань, отримання необхідної інформації.

Інформаційно-просвітницька функція народних свят заснована на самостійності самих людей, вона забезпечує найбільш повне задоволення різноманітних інтересів, запитів і переваг людей.

Розглянувши це питання, можна сказати, що свята - невід'ємна частина життя людей, яка має в своєму розпорядженні людей на дружні і теплі відносини. Свято - одна з гілок фольклору, вивчення та поглиблення якого веде за собою залучення до народної культури.

Кожен народ має свій уклад життя, звичаї, свої неповторні пісні, танці, казки. У кожній країні є улюблені страви, особливі традиції в убранні столу і приготуванні їжі. Багато в них доцільного, історично обумовленого, що відповідає національним смакам, способу життя, кліматичним умовам. Тисячоліттями складався цей спосіб життя і ці звички, у яких зібрано колективний досвід наших предків. Побут народу складається під впливом багатьох факторів - природних, історичних, соціальних та інших. Певною мірою впливає на нього і культурний обмін з іншими народами, але ніколи чужі традиції механічно не запозичуються, а набувають на новому грунті місцевий національний колорит.

На уроках музики діти знайомляться з традиціями і обрядами українського народу. Також не можна забувати і про те, які традиції і обряди були у твоїх предків на твоїй малій Батьківщині.

2.2 Аналіз програм з музики

У більшості шкіл предмет музики вивчається за програмою «Музика», розробленої авторським колективом під керівництвом Д.Б. Кабалевського.

Перший урок музики в початковій школі відбувається в ігровій формі з легенди про «трьох китах», які «припливають» на урок музики, відразу ж вводить першокласників у три величезні області музики: пісню, танець, марш. Сприйняття музики першокласниками відразу ж стає активно-творчим, аналітичним. Хлопці самі визначають характер музики і належність її до однієї з трьох основних областей музики.

У другому класі хлопці осягають своєрідність кожного музичного твору через особливості мелодики, темпу, динаміки, ладу, тембру. Знайомляться з найпростішими музичними формами.

У третьому класі учні засвоюють знання на знайомій їм музиці. Головні теми цього року - інтонація, розвиток музики, побудова музики.

У четвертому класі учні вивчають багатство і розмаїття музичної культури різних країн і народів.

Протягом 1-3 класів за програмою Кабалевського розучуються народні пісні, такі як: «Дон-дон» (гра на трикутнику), «Уж як йшла лисиця» (показують хід лисиці), пісня «У полі береза ??стояла» - хороводна, «Калинка» виповнюється з музичними ударними інструментами. Розглядається використання російських народних пісень у творчості композиторів: Чайковського (фінал 4 симфонії) використання пісні «У полі береза ??стояла». Тобто використовується народна музика, так само як і у фольклорних святах.

Але найбільш сприятливий для впровадження фольклорного матеріалу 4 клас. Це тема: «Музика мого народу». Тут представлені жанри російських народних пісень (солдатські, частівки, історичні, обрядові. Календарно-тематичні та ін) в різних видах діяльності. Народна пісня є одним із найцікавіших і улюблених жанрів будь-якого фольклорного свята.

В даний час існує безліч програм, в основі яких лежить концепція Д.Б. Кабалевського. Дана концепція дала не тільки яскравий образ уроку музики, але і образ вчителя. Ідеї ??програми - пріоритет загальнолюдських цінностей, спрямованість до збереження та вихованню духовної культури - актуальні і сьогодні.

У програмі з музики під керівництвом авторів Є. Критської, Г. Сергєєвої, Т. Шмагіна особлива увага приділяється знайомству з історією, культурою свого народу. Починаючи з першого класу, в дітях закладаються основи патріотизму, моральності і доброти.

Музичний фольклор представлений у навчально-методичному комплекті як синкретично вид мистецтва, який тісно переплітається з життям, побутом, народними традиціями. Тому жанри пісенного та інструментального народної музичної творчості, свята українского народу розглядаються в широкому життєвому контексті, у тісному зв'язку з історією, природою, життям української людини.

На уроках головне пробудити в дітях інтерес до народної, рідний музиці, до музичних занять. Розвинути вже наявний у них життєво-музичний досвід, захопити, використовуючи доступний матеріал, знайомлячись з народними традиціями, звичаями, святами, долучити до цінностей народної творчості, тому що в ньому втілення не просто минулого культури, але й моральні властивості і здібності людської душі.

З різними жанрами народної музики діти починають знайомитися на уроках вже в першому класі. До четвертого року навчання накопичується певний багаж знань і відбувається узагальнення досвіду. Фольклор розглядається як окрема, багата, різноманітна галузь культури, куди вплетені усне, прикладне, музичне народна творчість.

У розділах «Гори, гори ясно щоб не згасло» з 2 по 4 клас приділяється особливе місце фольклорним свят. Входить у програму підготовка і проведення таких свят як: Різдво, Проводи зими, зустріч весни, Вербна неділя, Великдень, Трійцю день.

Велике значення у вихованні дитини має знайомство з історією Батьківщини, його історичною спадщиною. Великі події в історії, славні діяння предків завжди були в числі важливих факторів соціалізації. Діти розучують історичні, військові пісні, слухають легенди, билини і перекази про славні синів і героїв Вітчизни, знайомляться з великими музичними творами композиторів-класиків, що відображають різні історичні події рідної Батьківщини.

Безперечно, що уроки музики, присвячені традиціям і свят російського народу, можуть мати логічне продовження і в позаурочній роботі з молодшими школярами.

Таким чином, включення фольклорного матеріалу в програми з музики в початковій школі спрямоване на:

1) формування основ музичної культури в тому числі і фольклорної;

2) оволодіння практичними вміннями та навичками у навчально-творчої діяльності;

3) виховання любові до та інтересу до музики і музичних занять; музичного слуху, почуття ритму, дикції, співочого голосу, музичної пам'яті, образного мислення, уяви; творчих здібностей у різних видах музичної діяльності;

4) освоєння музичних творів і знань про музику;

5) оволодіння практичними вміннями та навичками у навчально-творчої діяльності: співі, слуханні музики, грі на елементарних музичних інструментах (ложки, тріскачки, бубни і т.д.).

Таким чином, фольклорні свята несуть у собі важливі передумови для формування музичної культури, як невід'ємної частини духовної культури школярів, що є спільною метою масового музичної освіти. Тому цей досвід може бути рекомендований будь-якому вчителеві музики початкової школи, а також допоможе в організації позакласної роботи.

2.3 Рекомендації, як результат проведеної дослідницької роботи

Велике і різнобічний вплив народних свят на особистість дитини дозволяє використовувати їх як сильне педагогічний засіб. Сама дитина при цьому відчуває задоволення, радість. Тематика та зміст російських народних свят мають моральну спрямованість.

Участь дітей в українському народному святі дозволяє формувати досвід моральної поведінки, уміння діяти відповідно з моральними нормами.

Виходячи з цього, можна виділити наступні рекомендації: підготовку до свята слід здійснювати поступово, на заняттях з ознайомлення з оточуючим, з художньою літературою, фізкультурних, музичних і ін;

1. зміст кожного свята має сприяти вихованню моральної поведінки;

2. необхідно ретельно продумувати поєднання на святі різних видів мистецтв;

3. підготовка до свята не повинна бути тривалою і напруженою, стомлюючої дітей;

4. необхідно приділяти увагу максимальної активності участі всіх дітей в народному святі;

5. не можна вибирати для виступу на святі тільки здібних і талановитих дітей; в програму свята треба включати рухливі ігри, хороводи, танці, розучені з невеликими підгрупами, виступи дорослих героїв;

6. за тривалістю та змістом свята не повинні бути> млосно для дітей і перенасичені;

7. в день свята проводити заняття не слід;

8. після свята в наступні дні за бажанням дітей можна повторити пісні, хороводи, ігри, які їм сподобалися. Це дозволяє закріпити святкові враження, ще раз отримати задоволення від виступу;

9. всі організаційні питання з підготовки до проведення свята обговорюються заздалегідь;

10. для підготовки і проведення свят необхідно чітке перспективне планування, щомісячне включення народних свят у педагогічний процес, що сприяє розвитку моральних норм;

11. велику увагу потрібно приділяти змістовності сценаріїв фольклорних свят, сприяють вихованню моральної поведінки, дружніх взаємин дітей у класі;

12. тематика і музичний репертуар свята повинні ускладнюватися в зв'язку з віковими особливостями дітей;

13. діти повинні брати посильну участь у підготовці свят і розваг. Воно у свою чергу є важливою умовою виховання моральної поведінки;

14. свято можна проводити в двох близьких за віком класах;

15. всі фольклорні свята і розваги повинні доставляти дітям радість, створювати веселий настрій;

16. розвивати ініціативу і самостійність;

17. свята повинні збагачувати життя дітей радісними переживаннями;

18. в ході народного свята і розваг необхідно розвивати творчу активність дітей, їх пізнавальні процеси.

Річний коло традиційних українських свят - невід'ємна частина залучення дітей до традицій української старовини. Тому при включенні свят у виховний процес у початковій школі слід це враховувати.

Результатом вивчення програм стали рекомендації щодо впровадження конкретних фольклорних свят в початковій школі:

1 і 2 клас

3 та 4 клас

Програма 1 (на прикладі програми Д. Кабалевського)

Знайомство з традиційною українською народною творчістю

Проведення свят: Осеніни, Різдво, Святки, Зустріч весни, Масляна, Великдень, Трійця

Програма 2 (на прикладі програми Є. Критської)

Знайомство з традиційним російським народним творчістю, проведення свят: Різдво, Зустріч весни

Музично-літературний матеріал

Наочності

Види діяльності

Самостійна робота дітей

Атрибути

Осеніни

Загадки, пісні, прислів'я, вірші про осінь, назви місяців, ігри.

Репродукції картин осені різних авторів.

Виконання пісень, музично-ритмічних рухів, хороводних і танцювальних рухів, сприйняття музики, читання віршів, ігри.

Знайти і розучити вірші та загадки про осінь.

Приготування осінніх салатів.

Різдво

Вірші, пісні до Різдва, колядки.

Різдвяна зірка, вертеп, легенда про Ісуса

Розучити колядки, зробити різдвяну зірку, маски і костюми для колядування.

Різдвяна зірка.

Масниця

Пісні, загадки, частівки про Масницю, ігри.

Репродукція картини Кустодієва «Масляна».

Скласти частівку про Масницю, розучити масничні ігри та пісні.

Опудало Масниці, млинці, вогнище.

Великдень

Пісні, вірші до Великодня.

Репродукції картин до Великодня.

Намалювати малюнок пасхального яйця.

Паска, паска, крашанки.

Трійця

Троїцькі ігри та пісні.

Репродукція картини Рубльова «Трійця».

Сплести вінок.

Берізка.

Висновки

Працюючи над темою «Фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури», я вивчила програми Є.Д. Критської, Т.С. Шмагіна, Г.П. Сергєєвої, Д.Б. Кабалевського та іншу літературу. Зробила наступні висновки: виховання і освіта в демократичному суспільстві не можуть ефективно функціонувати, не можуть просто навіть існувати поза народної педагогіки, без етнопедагогіки.

У даній роботі ми вивчили теоретичні основи поняття народної культури. Народна педагогіка - педагогіка національного розвитку, піднесення, відродження, одночасно це і педагогіка етнічного самовиховання, створює особистість патріота, сина народу з високорозвиненим почуттям національної гордості й людської гідності.

Етнопедагогіка, вивчає, досліджує народну педагогіку як систему народного виховання, є педагогікою національного порятунку. В даний час народна педагогіка продовжує залишатися самою головною конструктивною, самої творчої духовною силою в житті нації. Народна педагогіка, в тому числі, фольклорні свята розвиваються і набувають всю свою потужність за участю всіх верств населення, всього народу. Вона робить установку на творчу самостійність всіх і кожного. У збагаченні етнопедагогіки надзвичайно важливі: самонавчання, самовиховання, активну участь у взаємному вихованні. Серцевиною етнопедагогіки, її душею, є любов… Любов до дітей, праці, культури, народу, Батьківщини… Збагачуючись знаннями з народної педагогіки, вчитель зможе краще зрозуміти своїх учнів та їх сім'ї, стати справжнім вихователем юних. Важливість вивчення всіх пам'яток народної творчості давно визнана. Їх роль величезна. Вони вносять в життя своєрідний елемент, який з'єднує їх одним загальним почуттям любові до прекрасного, викликає повагу і неупередженість до мистецтва різних народностей, що є результатом натхнення і праці багатьох поколінь. Людина, введений у фольклор, - це людина, відкритий світу, з цікавістю і творчо відноситься до всіх явищ життя, відгукується на горі і радості інших людей, приймає і розуміє умовний образну мову художнього втілення дійсності, здатний перейняти досвід предків і передати його іншим поколінням.

Програма Д.Б. Кабалевського передбачає слухання і виконання народних пісень, але ця програма не передбачає вивчення фольклорних свят, а тільки поверхнево проговорюється вчителем.

Програма Є.Д. Критської включає в себе вивчення конкретних свят: «Широка масляна», «Зустріч весни» та інших. Через вивчення цих свят діти долучаються до народних традицій, використовуються на уроках різні види діяльності: музично-ритмічні рухи, гра на музичних інструментах, виконання пісень, ігри та інші.

Вивчивши ці програми, ми вважаємо за необхідне введення фольклорних свят в програму шкільного навчання. Тільки через залучення до народних свят і традицій, ми можемо показати всю красу, хоробрість, витривалість українського народу. У даній роботі представлений матеріал про фольклорних святах, традиціях, звичаях, методичні рекомендації з проведення фольклорних свят, народна педагогіка представлена, як частина народної культури. У параграфі методичні рекомендації відображені результати проведеної роботи. У ході роботи були реалізовані поставлені завдання. Ми вивчили теоретичні основи поняття народної культури, розкрили роль фольклорних свят у формуванні особистості молодшого школяра. Так само в нашій роботі ми постаралися визначити місце фольклорних свят в системі засобів народного виховання і розкрили їх роль у формуванні особистості молодшого школяра. Описали досвід роботи з даної проблеми в літературі, в історії, на практиці.

Ми вважаємо актуальним відродження народних традицій виховання в сім'ї та школі, які будуть сприяти ефективному введенню виховної роботи. Основними джерелами народного виховання є народні свята, обряди, ігри, іграшки, фольклор. Народна педагогіка буде сприяти розвитку національної самосвідомості, вихованню загальнолюдських цінностей.

Список використаної літератури

1. Алієв Юлій Багіровіч. Настільна книга шкільного вчителя - музиканта. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 336 с.

2. Апраксина О.А. Хрестоматія з методики музичного виховання в школі / О.А. Апраксина. - Москва «Просвіта», 2007. - 256 с.

3. Багрич В.М. Музична палітра. Сценарій музичного розваги для дітей молодшого віку / В.М. Багрич. - М, - 2006. - 18 с.

4. Бондаренко О.Е. Свята християнської Русі. / О.Е. Бондаренко. М. - 1996. - 274 с.

5. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини / Н.А. Ветлугина. - М, 1968. - 342 с.

6. Волков Г.М. Етнопедагогіка. / Г.М. Волков. М. - 1999. - 164 с.

7. Горецький, В.Г. Початкова школа. Травень ліси наряджає - літо в гості чекає / В.Г. Горецький. - М, 1996. - 78 с.

8. Дмитрієва Л.Г. Методика музичного виховання в школі: навчальний посібник / Л.Г. Дмитрієва. - М, 2010. - 274 с.

9. Заволокіна Анастасія Грай гармонь / А. Заволокіна. - Новосибірськ, 2002. - 72 с.

10. Земцовський І. Російські народні пісні вологодської області / І. Земцовський. - Вологда, 1973. - 207 с.

11.Зіміна О.М. Основи музичного виховання і розвитку дітей молодшого віку / О.М. Зіміна. - М, 2009. - 286 с.

12. Кабалевський Д.Б. Як розповісти дітям про музику? / Д.Б. Кабалевський. - М, 1986. - 279 с.

13.Ізабелла Шангіна Російські свята. Від святок до святок / Шангіна І. СПб., 2004. - 270 с.

14. Капіца Ф.С. Слов'янські традиційні вірування, свята і ритуали. / Ф.С. Капіца. - М. 2010. - 257 с.

15. Колобанов В.А. Календарно-обрядова поезія російського народу. / В.А. Колобанов. - Володимир. M. - 1994. - 241 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Народні погляди на красу та прилучення дітей до прекрасного. Засоби виховання естетичної культури в сім’ї. Методи та засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби, завдання, основні напрями та проблеми естетичного виховання учнів у школі.

  курсовая работа [57,5 K], добавлен 18.11.2010

 • Види української народної іграшки. Вимоги програм виховання і навчання дітей дошкільного віку щодо використання української народної іграшки як засобу виховання, існуючі методики. Відображення цієї проблеми у творах педагогів світової і вітчизняної науки.

  курсовая работа [78,5 K], добавлен 08.05.2009

 • Народна педагогіка, її завдання та становлення як явища суспільного життя, свідомості та психології. Висвітлення досвіду виховання дітей в педагогічній літературі. Засоби народної педагогіки в роботі дошкільних закладів. Батько і мати – вихователі дітей.

  курсовая работа [48,1 K], добавлен 26.01.2009

 • Поняття процесу, становлення та розвиток системи виховання дітей засобами народної педагогіки. Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу. Виховні можливості козацької педагогіки як невід’ємної частини народної педагогіки.

  курсовая работа [87,3 K], добавлен 27.10.2013

 • Теоретичні основи розгляду проблеми музичного виховання молодших школярів, вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Методика проведення уроку музики з використанням мультимедійного посібника, аналіз результатів дослідження.

  дипломная работа [141,4 K], добавлен 24.09.2009

 • Завдання культури поведінки учнів початкових класів. Методи формування культури поведінки молодших школярів. Потенціал навчальних дисциплін у вихованні культури поведінки молодших школярів. Використання народної педагогіки у вихованні культури поведінки.

  дипломная работа [163,8 K], добавлен 11.08.2014

 • Психолого-педагогічні основи правового виховання молодших школярів, його сутність і завдання. Шляхи, умови та засоби формування правової поведінки учнів молодшого шкільного віку. Розробка експериментальної методики правового виховання молодших школярів.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 07.08.2009

 • Теоретичні засади виховання дітей дошкільного віку засобом народної іграшки. Експериментальне дослідження методики використання опішнянської народної іграшки у виховній роботі з дітьми дошкільного віку. Організація, методика і аналіз результатів.

  курсовая работа [6,0 M], добавлен 05.11.2014

 • Сутність, завдання, моделі, аналіз змісту, форми і методи, принципи здійснення статевого виховання в умовах сім'ї та школи. Визначення стану формування статевої культури учнів молодшого шкільного віку. Розвиток статево-рольової диференціації дітей.

  курсовая работа [56,9 K], добавлен 23.04.2016

 • Стан і аналіз проблеми взаємодії родини і школи в організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів. Функціональна роль родини у фізичному вихованні школярів. Засоби фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку в системі родина-школа.

  дипломная работа [85,8 K], добавлен 14.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.