Використання інноваційних методик у викладанні предметів морально-духовного спрямування

Характеристики покоління епохи постмодернізму. Новітні методики викладання філософії. Досвід впровадження в європейських країнах. "Філософія для дітей" як напрям розвитку викладання філософії в Україні. Досвід використання новітніх методик в Україні.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 15.08.2014
Размер файла 54,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В червні 2013 року спільними зусиллями викладачів Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова та Малої академії наук України було проведено Всеукраїнську літню профільну школу теології [4], релігієзнавства та історії релігії. Одинадцять днів діти отримували знання про різні концепції релігії, її роль в житті суспільства, а паралельно активно відпочивали.

Дев'ять днів діти перебували в містечку Лубни, що на Полтавщині на спортивно-оздоровчій базі «Сула». Зранку і ввечері вони прослуховували лекції та відвідували практичні заняття, тим самим розвиваючи в собі навички молодого науковця. Ці заняття проводилися викладачами Інституту філософської освіти і науки, кандидатами філософських наук Віталієм Хромцем, Надією Адаменко, Юлією Кравченко і Юлією Корнійчук. Під час екскурсій до Спасо-Преображенського монастиря, священних місць Лубенщини піднімалось багато цікавих тем та запитань поставлених учнями, що виявили інтерес до історичних релігійних пам'яток.

Віталій Леонідович Хромець дуже схвально відгукнувся про проведену роботу в цій школі, зокрема він зазначив: «Профільного предмету «Релігієзнавство» у школі немає - знання про релігію розкидані по різних уроках. А наша школа дає змогу звести розрізнені відомості в один фокус»[4]. Таким чином, викладач висловив основне завдання даного заходу - а саме: доповнити, узагальнити та систематизувати знання про релігію у дітей, що проходять курс такого навчання.

«Заняття Всеукраїнської літньої школи теології, релігієзнавства та історії релігії проводилися з використанням методики «Філософія для дітей»» [27]. Такими словами розпочинається звіт, про роботу школи, який пояснює якими методиками викладачі користувалися під час ведення занять. Дуже важливим є той факт, що в основу лягла методика саме Метью Ліпмана. В звіті зазначається, що вона стала основою не навчання самої філософії, а уміння філософствувати. Таке уміння повинно було стати у пригоді юним дослідникам релігії. Ті знання, які діти отримували під час лекцій, на практичних заняттях вони мали змогу обговорити і наочно продемонструвати свої враження.

Тематика занять вражає, адже піднімались складні моральні та духовні проблеми, а пояснення їх сутності відбувалась самими учнями під час ходу заняття. «Філософія для дітей» забезпечила можливість активного обговорення в колі одногрупників тієї теми, яка вважалась ними найцікавішою. За аналогом методу Сократа, діти стали частиною одного цілісного діалогу, в основі якого лежала поставлена викладачем проблематика.

Заняття на тем «Що таке людина?», «Звички», «Переконання і вірування», «Непорозуміння», «Індивідуальність» підготували навички колективної роботи за новою методикою, що посприяло розгляду більш складніших релігійних тем. «Критика релігії», «Національні та світові релігії» - назви занять, що допомогли дітям розібратись в тому які релігійні течії існують на сьогодні, та як їх критикують люди в сучасному світі.

Діти з задоволенням обговорювали складні теми. Зокрема В. Л. Хромець зазначає: «Діти показали велику обізнаність в своїй сфері, подивились на всю різноманітність релігій як цілісний культурний феномен»[4]. Тобто, ознайомившись з релігіями, діти не тільки обговорили їх, але й висловили власні судження щодо цієї тематики.

Провідна ідея кожного заняття формувала у дітей певні судження про ті явища, які описані у текстах, що подаються до кожного заняття. Схема проведення уроку відповідає тим етапам, які повинна проходити дитина для формування нових типів мислення: критичного, креативного та піклуючого.

За методикою, спочатку діти слухають або читають самостійно текст, що містить у собі відповідну проблематику. Після прочитання, діти повинні поставити запитання в порядку черги, але стільки, скільки зможуть. Питання записуються на дошці, що знаходиться позаду, або на великому аркуші паперу. Після цього, діти за допомогою голосування обирають те питання, що на їхню думку є найактуальнішими і найцікавішими для обговорення. Під час обговорення діти мають вступити в діалог, який і є ідеальним варіантом проведення заняття. Педагог повинен виконувати роль направляючого, що допомагає не загубити головну тематику обговорення. В результаті такого заняття, учасники самі доходять у своїх судженнях до тих висновків, які ставились викладачем за завдання, як провідні проблематичні тематики, що випливають зі змісту тексту.

Можуть відбуватись і допоміжні практичні завдання. Наприклад, під час заняття на тему «Критика релігії», викладач проводив з дітьми певні вправи та демонстрації. Під час демонстрації [29], дітям було запропоновано розглянути постать Махатми Ганді, який є яскравим прикладом того як релігія може піддаватися і реформуватися зсередини. Тобто критику релігії презентують не тільки як теоретичний матеріал, але й наочний. Це допомагає дітям спроектувати в своїй уяві представника, що стане символом того чи іншого релігійного явища.

В результативності методики не сумнівається і Ю. Кравченко, що зазначає: «Ми намагаємося апробувати цю методику в двох напрямах - теоретичному, на семінарах, запрошуючи іноземних гостей, а далі - робимо експериментальні уроки, зокрема в літній школі»[5]. Така активна позиція українських педагогів може тільки приносити надію на успішне впровадження таких методик в майбутньому. Революційний поворот у викладанні М. Ліпмана містить в собі умову. Вчитель не є єдиним і непорушним авторитетом в класі. Головне щоб в групі дітей встановився контакт і партнерські засади ведення розмови, що реалізуються у діалогах, що є результатами рефлексії над складними проблемами, та вираженні їх. Особливо діти оцінили відсутність поділу на «добре» і «погано». Немає неправильних думок чи суджень. Така позиція допомагає дітям реалізувати свій внутрішній потенціал у спільному дослідженні та обговоренні поставленої проблеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гуревич П. С. Рецензия на книжку: В. С. Семенов. Судьбы философии в сегодняшней Росии / П.С. Гуревич . // Вопросы философии [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=346&Itemid=52

2. Долгошева А. «Дело Дарвина» незаметно перетекает в «дело Гинзбурга». [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://humanism.su/ru/articles.phtml?num=000443

3. Кайку М. Фізика майбутнього / Переклала з англ. Анжела Кам'янець; Мічіо Кайку. _ Львів: Літопис, 2013. - 432 с.

4. Кравченко Ю. Філософія для дітей: вимога часу. Філософія освіти 1-2(10)/2011. - 296 с.

5. Кутняков С. Усвідомити різноманітність релігій як цілісний феномен [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://man.gov.ua/ua/news/academy_news/usvidomiti--riznomanitnist-religiy-yak-tsilisniy-kulturniy-fenomen-br-zakinchila-robotu-litnya-shkola-teologiyi--religieznavstva-ta-istoriyi-religiyi-man

6. Мамчур Е. А. Фундаментальная наука и современные технологии. / Е.А. Мачур. // Вопросы философии [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=52

7. Нарижный Ю. А. Философские вопросы / Ю.А. Нарижный. _ Днепропетровск.: Издательство «Промінь», _ 2013 г. _ с. 4-18.

8. Нарижный Ю. А. Нужна ли поколению NEXT практическая философия / Нарижный Ю. А. По материалам конференции, Черновцы, май 2009 г.

9. Нарижный Ю. А. Философия для детей. Предисловие. [Текст]: методическое пособие // Ю.А. Нарижный. - Днепропетровск: Юрид. акад. М-ва внутр. дел, 2004. - 229 с

10. Нарижный Ю. А. Педагогическая стратегия « Философия для детей» - современная инновационная концепция формирования демократического мировоззрения // Нарижный Ю. А. Изд.: « Нива знаний». Январь. 2008 г.

11. Потырбаева К. В. К вопросу методике преподавания философии в современной высшей школе // Потырбаева К. В. Вопросы философии [ електронний ресурс] / режим доступу: http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1364

12. Солонин Ю. Н. Привитие философии (философские факультеты и философская культура) // Солонин Ю. Н. Вопросы философии [ електронний ресурс] / режим доступу: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=52

13. Юлина Н. С. Философия для детей // Юлина Н. С. - М. 1996 г. - 241 с.

14. Школи в Києві [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.osvita.com.ua/ua/schools/kiev/

15. Результати телефонного опитування: матеріали проекту дослідження стану викладання предметів духовно-морального спрямування в м. Києві (2014 р.): // Архів Центру релігієзнавчих досліджень Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

16. Гантінґтон С. Релігія і третя хвиля / Семюел Гантінґтон. // Релігійна свобода і права людини : Богословські аспекти: [У 2-х т., Т.1]. _ Львів : «Свічадо», 2000. - С. 17-39.

17. Curriculum-Broshure / Instityte for the Advsncement of Philosophy for Children. [електронний ресурс] / режим доступу: www.montclair.edu/IAPC

18. Introduction to Philosophy 4 Children In Religious Education. Doug Paterson. April 2006.

19. Freedom House. Freedom in the world 2014 . _ [Electronic resource] _ Mode of Access: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014#.Uz_swGJ_tMY

20. Curriculum-Broshure / Instityte for the Advsncement of Philosophy for Children. [ електронний ресурс] / режим доступу: www.montclair.edu/IAPC

21. Future Work Skills 2020: report / Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute (USA). - 2011. - 14 p. _ [Electronic resource] _ Mode of Access: http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf

22. Gertund Yde Iversen. Hovering over the face of the deep. Phylosophy, theology and children / G.Y.Iversen, G.Mitchell, G. Polland. Waxmann Verlag GmbH, Germany. - 2009. - 228 p.

23. Interview with Matthew Lipman--Part 1 / Part 2: Brave Old Subject, Brave New World. [електронний ресурс] / режим доступу: http://www.buf.no/en/read/txt/?page=sn-lip2

24. Liam Gearon. On Holy Ground - The Theory and Practice of Religious Education / L. Gearon. Fish Books Ltd, Enfield. - 2014. - 224 p.

25. Matthew Lipman. Thinking in education // Matthew L. - Cambridge University Press. - 2003. - 304 p.

26. Maughn Gregory. What Philosophy with Children is not: responses to some critics and constructive suggestions for dialogue about the role of P4C in Higher Education // Gregory M. [ електронний ресурс] / режим доступу: http://www.academia.edu/4331847/What_Philosophy_with_Children_is_not_responses_to_some_critics_and_constructive_suggestions_for_dialogue_about_the_role_of_P4C_in_Higher_Education

27. Philosophy for children // [ електронний ресурс] / режим доступу: http://www.izar.net/fpn-argentina/

28. Невидані матеріали Всеукраїнської літньої школи теології, релігієзнавства та історії релігії. Звіт про роботу.

29. Невидані матеріали Всеукраїнської літньої школи теології релігієзнавства та історії релігії. План заняття на тему «Критика релігії».

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.