Паризький університет

Історія виникнення Паризького університету. Особливості вступу громадян країни та іноземців до нього. Організація навчального процесу в університеті. Тенденція розвитку вищої освіти в Парижі. Видатні постаті університету. Його співробітництво з Україною.

Рубрика Педагогика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 23.09.2013
Размер файла 25,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство фінансів України

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Індивідуальне завдання

з дисципліни «Університетська освіта»

на тему:

«Паризький університет»

Виконала

студентка 1 курсу

фінансово-економічного факультету

спеціальності «Облік та аудит»

групи ОАБ-11

Трубайчук Марина Анатоліївна

Київ-2011

План

Вступ

1. Історія виникнення університету

2. Сучасний стан та основні проблеми діяльності університету

2.1. Особливості вступу громадян країни та іноземців до університету. Плата за навчання

2.2. Структура університету

2.3. Організація навчального процесу в університеті

2.4. Видатні постаті університету

2.5. Бібліотека університету

2.6. Тенденція розвитку вищої освіти в державі

3. Співробітництво університету з Україною

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Основними напрямками виховання в університеті є виховання правове, навчально-професійне, естетичне і екологічне, виховання здорового способу життя.

Формування інтелектуального та світоглядного розвитку студентів може здійснюватися за допомогою таких засобів:

· виховні заходи під час навчального процесу;

· виховні заходи в поза-навчальний час;

· виховання студентів власною поведінкою викладачів і співробітників університету.

Важливу роль у вихованні самостійної і сучасної людини і фахівця відіграє студентське самоврядування. Студентське самоврядування - це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави, у захисті прав студентів. Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

Отже, студентське самоврядування є засобом реалізації студентською громадою своїх прав, обов'язків та ініціатив через прийняття рішень і їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією, та у співпраці з нею, а також гарантії брати участь через своїх представників у вирішенні питань, які стосуються студентства. Тобто, ми можемо сказати, що серед основних завдань університетів є не тільки навчання і розвиток мислення, але й виховання самостійності у вирішенні тих чи інших питань.

1. Історія виникнення університету

Він заснований 1215 з паризьких шкіл(кафедральної Нотр Дам і монастирських св. Віктора і св. Женев'єви) як перший у Європі світський університет, який мав 4 факультети: мистецтв, права, теології і медицини. З кінця XIII ст. він являється найвідомішою вищою школою середньовічної Європи (особливо у галузі філософії та теології). Він був взірцем для більшості університетів кінця XV ст.. 1968-71 реорганізований і поділений на 13 менших, самостійних вищих шкіл. В 1257 створено колеж Сорбонну (за ім'ям засновника Р. де Сорбона). В 17 ст. Паризький університет і Сорбонна злилися в один навчальний заклад. У середні віки унііверситет був найбільшим у Європі навчальним закладом й науковим центром у галузі теології і юриспруденції. Паризький університет об'єднує 13 самостійних університетів (іменуються за номерами), 10 з яких мають навчальні і науково-виробничі підрозділи з економіки, права, літератури й лінгвістики, суспільних наук, 2 -- з фізико-математичних наук, біології, хімії і наук про Землю, 1 -- з медицини і біології. В 1979/80 навчальних роках налічувалося 218 308 студентів. В університеті понад 100 науково-дослідницьких інститутів, центрів, вищих шкіл. Він тісно пов'язаний з Національним центром наукових досліджень і комісаріатом з атомної енергії, для яких готує наукові кадри. У Паризькому університеті 356 різних галузей знань.

Цього року Паризький університет святкує дев'ять століть діяльності університету на місці Saint Victor абатства, відомий як центр західного інтелектуального ренесансу, із знаменитою бібліотекою і навчальний центр для священнослужителів

Ця школа, заснована Гійом де шамп в 1109, зіграв важливу роль в інтелектуальній кипіння Латинський квартал протягом кількох століть.

Граматика, риторика, діалектика, музика, арифметика, геометрія, астрономія і навіть технології викладалися там.

Рішення за проектом Альберта було зроблено під керівництвом Андре Мальро, в 1963 році. І дев'ятсот років тому цей знаменитий університет став серцем Парижа, адже там він і розташовується.

2. Сучасний стан та основні проблеми діяльності університету

2.1. Особливості вступу громадян країни та іноземців до університету. Плата за навчання

Умови вступу до університету дивовижно легкі -- до університету не вступають, а… записуються. Відповідно до французької системи освіти у Франції досить важко отримати диплом бакалавра, який видається у середній школі. Його власники й мають право записатись до університету. Вартість навчання складає від 200 євро на рік, включаючи страховку. Разом з тим, вже з першого семестру починаються іспити, які, на відміну від вітчизняної та радянської систем освіти, здаються не протягом тижнів, а впродовж 1-2 днів. Студент має отримувати знання вподовж семестру, а отже має бути здатен здати декілька іспитів в один день.

Цікаво, що лише 10-15% студентів, які записались до Паризького університету, отримують диплом. Тому це дві великі різниці - бути студентом університету та закінчити університет. Паризький університет є одним з небагатьох університетів, який на однакових умовах приймає як вітчизняних, так і іноземних студентів.

Перший шлях вступу в Паризький університет - найпростіший з формальної точки зору - полягає в тому, щоб одержати французький ВАС - атестат бакалавра. Цей документ - стовідсотковий пропуск в університет, але, на жаль, одержати його можна, тільки здавши екзамен після закінчення французького ліцею та показавши при цьому гарний результат. Тому цей шлях при всій його простоті найлегшим не назвеш. Є й інші варіанти. Абітурієнту, що твердо знає, що він хоче вчитися саме в цьому ВНЗ, найкраще спробувати направити лист у приймальну комісію університету, викласти причини, що спонукали його зупинити свій вибір саме на цьому навчальному закладі, і, зрозуміло, розповісти про себе. Шанси одержати позитивну відповідь набагато зростають у тих, хто провчився рік або два в українському ВНЗ та готовий принести їх у жертву, погоджуючись знову стати першокурсником, тільки тепер уже французьким.

Те ж саме можна зробити за посередництвом Французького культурного центру. Одержавши в офісі центра бланк заяви, її варто заповнити й разом із завіреним перекладом на французьку мову свідоцтва про народження, атестата про середню освіту, а для студентів - ще й транскрипту (переліку прослуханих у ВНЗ курсів з оцінкою за кожний) здати співробітникам центра.

Якщо ваша кандидатура в університеті сподобається, вам надішлють запрошення на здачу тесту з французької мови DALF (Diplome approfondi de langue francaise). При цьому, щоб вас допустили до іспиту на одержання DALF, попередньо варто здати ще один, менш важкий, іспит та одержати Диплом про вивчення французької мови (DELF).

При університеті діють підготовчі курси для іноземців, на які приймають і українських випускників середніх шкіл. Головний наголос у програмах робиться на оволодіння французькою мовою. Кожний, хто витримає екзамен після закінчення курсів, стає студентом даного ВНЗ.

2.2 Структура університету

Паризький університет складається з семи кафедр і факультетів: хімія, інженерія, математика, медицина, фізика, науки про життя, науки про землю, навколишнього середовища та біорізноманіття. До його складу входить 8 факультетів: Інститут психології з близько 100 різними лабораторіями (66 відносяться до CNRS) та 6 докторських шкіл.

Факультети:

· Факультет гуманітарних наук

· Факультет права

· Факультет медицини

· Медично-біологічний факультет

· Факультет зубної хірургії

· Факультет фармацевтики та біології

· Факультет математики та інформатики

· Факультет фізкультури і спорту

Він може похвалитися інженерним училищем - Polytech'Paris UPMC, Паризьким інститутом астрофізики, Інститутом Анрі Пуанкаре і 3 морськими станціями в Roscoff, Banyuls і Вільфранш-сюр-Мер, які мають статус наукових обсерваторій.

Академічні ступені.

Взагалі, навчання поділяється на 3 цикли:

1. Здобуття загальної або науково-технічної університетської освіти(2 роки і закінчується здачею іспиту)

2. Складається із двох-трьох років навчання. По закінченні першого року видається диплом ліценціата, а наступний закінчується одержанням диплома магістра.

3. Протягом третього циклу поглиблено вивчається обрана спеціальність, він супроводжується самостійною науковою працею, тему якої претенденти зобов'язані сформулювати до вступу на програму. При успішному закінченні цього етапу видається диплом про спеціальну вищу освіту або поглиблену освіту.

В університеті на даний час навчається 31000 студентів, включаючи 3400 аспірантів і 6400 іноземних студентів.

2.3 Організація навчального процесу в університеті

Навчальний тиждень починається з понеділка( з 9:00 до 18:00) і закінчується в п'ятницю о 19:00. Місією Паризького університету є розвиток безперервної освіти. Щороку навчальна програма складається з двох семестрів. Кожен семестр завершується сесією, де розглядається шість модулів.

Навчальний рік починається у вересні.

Програма навчального процесу включає в себе обов'язкові стажування від 2 місяців. Це стажування стосується в основному студентів, які мають диплом з технології(DUT) в галузі інформатики та управління.

2.4 Видатні постаті університету

Видатними постатями університету є знамениті професори Жорж Баланда -- французький соціолог і антрополог та Мішель Маффесолі -- французький соціолог, а також випускник Франсуа Фійон -- міністр праці Франції 2002--2004 рр, прем'єр-міністр з 2007 року..

Мішель Маффесолі навчався в Страсбурзі та Греноблі. Учень Жюльєна Фройнд і Жильбера Дюрана, професор Університету Париж V - Сорбонна, головний редактор міжнародного журналу «Соціалістичний», який з 1982 видає Центр досліджень сучасності і повсякденності, створений М. Маффесолі і Ж. Баланду. Головний редактор журналу Європейські зошити уявного світу (фр. Cahiers europeens de l'imaginaire, з 1988). Співвидавець журналу «Міжнародна соціологія» (Sociologia Internationalis).

Праці Маффесолі присвячені проблематиці постмодерної епохи - феноменам глобальної масовізації, трансформаціям політики і політичної сфери, області повсякденного і перетворенням сакрального, святкового в повсякденності, феноменам підпорядкування і насильства, явищам номадизму і новим підставах ідентичності в сучасному світі. Наскрізний інтерес усіх його робіт - проблематика уявного, її втілення в соціальних та символічних формах. Розвиваючи розуміння культури і сучасності М. Вебером і Г. Зіммель, Маффесолі зближується з "соціологією уяви" Дітмара Кампер. паризький університет навчальний освіта

Франсуа Фійон народився в департаменті Сарта на північному заході країни. Його родина мала довгі коріння в регіоні. Його батько був адвокатом, а мати Анна Фійон -- відома у Франції історик. Він також має молодших братів Домініка та П'єра. Домінік став відомим піаністом. Дружина Франсуа Фійона -- уроджена Пенелопі Кларк походить з Уельсу, також з родини адвоката. Її молодша сестра Джейн одружилася на молодшому браті Шарля, П'єрі. У Шарля і Пенелопі п'ятеро дітей: Марі, Шарль, Антуан, Едуар і Арно. Родина мешкає в селищі Сабль-сюр-Сарта в замку, який вони придбали у 1993 р.

Освіта

· 1972, Ступінь бакалавра філософії.

· 1976, Ступінь магістра з юрисприденції.

· 1977, Аспірантура з юрисприденції.

Політичне життя:

· 1976 -- 1977, Помічник депутата парламента від Сарта.

· 1977 -- 1978, Перший помічник міністра транспорту.

· 1980 -- Перший помічник міністра оборони.

· 1981 -- Перший помічник міністра промисловості.

· 1981 - 1986, член міської ради Сабль-сюр-Сарта. Заступник мера.

· 1983 - 2001, мер Сабль-сюр-Сарта.

· 1981 - 1998, член ради кантону Сабль-сюр-Сарта.

· 1992 - 1998, президент ради кантону.

· 1998 - член ради регіону Пеї-де-ля-Луар.

· 1998 - 2004, голова ради регіону Пеї-де-ля-Луар.

· 2001 - член міської ради м. Солеме.

Міністерські призначення

· 1993 - 1995, Міністр вищої освіти та наукових досліджень.

· Травень - листопад 1995, Міністр зв'язку та інформаційних технологій.

· Травень 2002 - березень 2004, Міністр соціального забезпечення та праці.

· Березень 2004 - червень 2005, Міністр освіти, вищої освіти та наукових досліджень.

17 травня 2007 - призначений президентом Ніколя Саркозі на посаду прем'єр-міністра країни.

2.5 Бібліотека університету

Бібліотеки пропонують безліч книг і послуг для студентів Паризького університету. Вона складається з 17 інтегрованих бібліотек. Підтримує, організовує і робить доступними колекції документів у всіх засобах масової інформації, стосовно дисциплін викладання і наукових досліджень в університеті. Ведеться контроль за документацією та науковою інформацією.

Бібліотека насамперед служить насамперед для спільноти (студенти, викладачі, науковці та персонал).

Консультаційні листи є безкоштовними для всіх.

Графік роботи:

L1-L2 - з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 21:00, в суботу - з 10:00 до 20:00.

Біологічна - з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 19:00.

Хімічна - з понеділка по п'ятницю - 9:00 - 19:00

Математична та інформатична освіта - з понеділка по п'ятницю - 9:00 - 19:00

Фізична культура - з понеділка по п'ятницю - 9:00 - 19:00

Науки про Землю - з понеділка по п'ятницю - 9:00 - 19:00

Щоб знайти потрібну книжку потрібно ввести її назву в комп'ютері і подивитися де вона знаходиться. Використовуйте зірочку (*), щоб знайти всі слова з тим самим коренем: «фізичної *» - знаходить фізики, фізичної, фізиків, фізіології.

2.6 Тенденції розвитку вищої університетської освіти в Франції

З урахуванням явищ глобалізації та континентальної інтеграції виявлено такі тенденції розвитку вищої освіти у Франції: перетворення елітарної вищої освіти на загальну, кількісне зростання контингенту студентів та їх мобільності, подовження тривалості обов'язкової освіти, ускладнення структури вищої освіти та урізноманітнення мережі ВНЗ, збільшення та зростання ролі сектору недержавної вищої освіти, професіоналізація вищої освіти, удосконалення системи управління вищою освітою, забезпечення її якості, розробка механізмів інтеграційної політики в галузі вищої освіти.

Освіта у Франції є і буде провідною, тобто, найякіснішою і найперспективнішою. Вона буде відповідати освітнім вимогам і стандартам.

3. Співробітництво університету з Україною

Університет співпрацює з двома українськими вищими навчальними закладами: Дніпропетровським державним університетом хімічних технологій та Харківським національним аерокосмічним університетом "Харківський авіаційний інститут". Але відвідувань співробітників поки що немає.

Висновок

Паризький університет заснований в 1215р. як перший у Європі світський університет, який мав 4 факультети: мистецтв, права, теології і медицини. Він був взірцем для більшості університетів кінця XV ст..

Умови вступу до університету дивовижно легкі -- до університету не вступають, а… записуються. Відповідно до французької системи освіти у Франції досить важко отримати диплом бакалавра, який видається у середній школі. Його власники й мають право записатись до університету. Вартість навчання складає від 200 євро на рік, включаючи страховку.

При університеті діють підготовчі курси для іноземців, на які приймають і українських випускників середніх шкіл. Головний наголос у програмах робиться на оволодіння французькою мовою. Кожний, хто витримає екзамен після закінчення курсів, стає студентом даного ВНЗ.

Факультети університету:

· Факультет гуманітарних наук

· Факультет права

· Факультет медицини

· Медично-біологічний факультет

· Факультет зубної хірургії

· Факультет фармацевтики та біології

· Факультет математики та інформатики

· Факультет фізкультури і спорту.

Навчання поділяється на 3 цикли:

1. Здобуття загальної або науково-технічної університетської освіти(2 роки і закінчується здачею іспиту)

2. Складається із двох-трьох років навчання. По закінченні першого року видається диплом ліценціата, а наступний закінчується одержанням диплома магістра.

3. Протягом третього циклу поглиблено вивчається обрана спеціальність, він супроводжується самостійною науковою працею, тему якої претенденти зобов'язані сформулювати до вступу на програму. При успішному закінченні цього етапу видається диплом про спеціальну вищу освіту або поглиблену освіту.

В університеті на даний час навчається 31000 студентів, включаючи 3400 аспірантів і 6400 іноземних студентів.

Навчальний тиждень починається з понеділка( з 9:00 до 18:00) і закінчується в п'ятницю о 19:00. Навчальний рік починається у вересні. Щороку навчальна програма складається з двох семестрів. Кожен семестр завершується сесією, де розглядається шість модулів.

Програма навчального процесу включає в себе обов'язкові стажування від 2 місяців. Це стажування стосується в основному студентів, які мають диплом з технології(DUT) в галузі інформатики та управління.

Видатними постатями університету є знамениті професори Жорж Баланда -- французький соціолог і антрополог та Мішель Маффесолі -- французький соціолог, а також випускник Франсуа Фійон -- міністр праці Франції 2002--2004 рр, прем'єр-міністр з 2007 року..

Бібліотека університету складається з 17 інтегрованих бібліотек, в кожній з яких є свій графік роботи.

Щоб знайти потрібну книжку потрібно ввести її назву в комп'ютері і подивитися де вона знаходиться. Використовуйте зірочку (*), щоб знайти всі слова з тим самим коренем: «фізичної *» - знаходить фізики, фізичної, фізиків, фізіології.

Тенденції розвитку вищої освіти у Франції: перетворення елітарної вищої освіти на загальну, кількісне зростання контингенту студентів та їх мобільності, подовження тривалості обов'язкової освіти, ускладнення структури вищої освіти та урізноманітнення мережі ВНЗ, збільшення та зростання ролі сектору недержавної вищої освіти, професіоналізація вищої освіти, удосконалення системи управління вищою освітою, забезпечення її якості, розробка механізмів інтеграційної політики в галузі вищої освіти.

Університет співпрацює з двома українськими вищими навчальними закладами: Дніпропетровським державним університетом хімічних технологій та Харківським національним аерокосмічним університетом "Харківський авіаційний інститут".

Список використаних джерел

1. http://www.upmc.fr/en/index.html

2. http://www.sorbonne.fr/

3. http://osvita.ua/school/theory/1022

4. wikipedia.org

5. http://www.univ-paris5.fr/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Місце Оксфордського університету в історії становлення англійської вищої освіти. Передумови виникнення Оксфордського університету, його розвиток. Необхідні умови для вступу до Оксфорду, перелік факультетів. Розвиток природничо-наукових ідей в Оксфорді.

  статья [15,8 K], добавлен 23.11.2010

 • Розвиток вищої освіти в Європейському регіоні. Університет як інтелектуальний осередок. Започаткування Болонського процесу – інтеграційної реформи вищої освіти на Європейському просторі. Забезпечення якості освіти. Вступ України до Болонського процесу.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 13.12.2010

 • Історія Університету КРОК, основні етапи його становлення та розвитку. Структура Університету та його головні елементи, характерні риси та відмінності. Визначення місії, стратегічної мети та цінностей даної установи. Матеріальна, технічна база КРОКу.

  реферат [686,9 K], добавлен 03.12.2010

 • Особливості застосування навчальної методики протягом життя у педагогічному університеті. Узагальнення зарубіжного досвіду організації освіти дорослих та його адаптації до реалій українського вищого закладу. Аналіз основних складових smart-університету.

  статья [118,5 K], добавлен 31.08.2017

 • Огляд основ дошкільної, середньої та вищої освіти в Чехії. Основні умови вступу у вищі навчальні заклади та курси для абітурієнтів. Дослідження рівнів освіти та навчального процесу. Умови зарахування іноземців. Найвідоміші університети та академії Чехії.

  реферат [331,4 K], добавлен 02.10.2014

 • Оcобливості Болонського університету та історичні відомості про нього. Вступ та система навчання в університеті, необхідні документи. Найпопулярніші спеціалізації та факультети. Відомі студенти і викладачі. Створення великої хартії університетів.

  реферат [21,5 K], добавлен 03.03.2011

 • Університет – класичний та найстаріший тип вищого навчального закладу. Значення університетської освіти в Болонському процесі. Організація навчального процесу в університеті: інфраструктура закладу, студентське самоврядування, індивідуалізація навчання.

  методичка [81,7 K], добавлен 28.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.