Освіта у Греції

Становлення Болонського процесу в Європі. Модернізація післядипломної педагогічної освіти в Україні. Вища освіта в Греції. Салоникський університет імені Аристотеля. Факультети Салоникського університету. Порівняння вищої освіти в Україні та Греції.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 24.09.2014
Размер файла 68,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

1. СТАНОВЛЕННЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ЄВРОПІ

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГРЕЦІЮ

3. ОСВІТА У ГРЕЦІЇ

3.1 Вища освіта в Греції

3.2 Салоникський університет імені Аристотеля

3.3 Факультети Салоникського університету

3.4 Університетські одиниці

4. ПОРІВНЯННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ГРЕЦІЇ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Одним з напрямів модернізації післядипломної педагогічної освіти в Україні є врахування прогресивних ідей та практичних здобутків країн Європи, які за останні роки досягли значних успіхів у реформуванні власних освітніх систем. Це повною мірою стосується й Греції, яка своїми освітніми та виховними традиціями сягає культури античних часів. Гуманістичні ідеї великих грецьких мислителів - Сократа, Платона, Аристотеля слугували підґрунтям та орієнтирами для розбудови педагогічної освіти у всіх країнах світу, мали значний вплив на формування цілей, змісту та методів виховання й навчання молоді.

У 80-х - 90-х роках ХХ століття у Греції значна увага приділялася модернізації педагогічної освіти як однієї з ланок неперервного професійного самовдосконалення педагогів. У результаті проведених реформ були сформульовані основні концептуальні положення розвитку післядипломної педагогічної освіти в Греції, визначено нові форми підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, був переглянутий зміст навчальних програм курсів підвищення кваліфікації та програм післядипломної підготовки у вищих навчальних закладах відповідно до європейських стандартів.

Метою контрольної роботи є порівняння вищої освіти України з країнами Європи, а саме Грецією. На сьогодні це являється актуальним питанням, тому що при вступі у ВНЗ іншої країни, майбутньому студенту необхідно знати: який пакет документів потрібен для вступу у ВНЗ, яка вартість та умови проживання в гуртожитках, які саме привілеї для студентів у тому чи іншому ВНЗ Греції.

В данній роботі розкриваються всі ці питання, на прикладі одного з ВНЗ України та Греції порівнюються факультети, навчальні плани Університетів, оплата навчання і проживання.

1. СТАНОВЛЕННЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ЄВРОПІ

Болонський процес (БП) - це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти (також у документах зустрічається аналогічне поняття: європейський простір вищої освіти) до 2010 року.

Незвичайність цього процесу полягає у тому, що він не є чітко структурованим і проводиться 45 країнами, що беруть у ньому участь, у співпраці з чисельними міжнародними організаціями, включаючи і Раду Європи.

Згідно з цілями БП до 2010 року освітні системи Європейських країн повинні бути реорганізовані таким чином, щоб:

- учасникам освітнього процесу було легко переїжджати з однієї країну у іншу (у

Зоні Європейської вищої освіти) - з метою подальшого навчання чи працевлаштування;

- привабливість Європейської вищої освіти зросла настільки, щоб мешканці неєвропейських країн також приїжджали на навчання/роботу у Європу;

- Зона Європейської вищої освіти сприяла розширенню Європи, а висока якість та значна база знань забезпечувала подальший розвиток Європи як стабільного, мирного, толерантного суспільства.

Мета доволі амбіційна і не пов'язана виключно із Болонським процесом. Проте в середині процесу розвиваються та застосовуються необхідні інструменти досягнення цих цілей.

БП заснований на міжурядовій угоді. Міністрами, відповідальними за вищу освіту у своїх країнах, було підписано декілька документів, проте ці документи не є офіційно об'єднувальними (якими є міжнародні угоди). Вибір, чи підтримувати принципи БП, є проявом волевиявлення кожної окремої країни, хоча ефект "взаємного міжнародного тиску" не можна недооцінювати [1].

БП не передбачає створення ідентичних систем вищої освіти у європейських країнах до 2010 року. Навпаки, одна із найбільш цінних рис Європи - баланс між несхожістю і єдністю. Скоріше БП намагається створити зв'язки, що направлені полегшити перехід людини з однієї освітньої системи до іншої. Тому при забезпеченні подібності систем дипломів, характерні особливості кожної окремої системи освіти повинні бути збережені. Якщо ж ні, то який же сенс у поїздці на навчання до іншої країни, якщо освіта там така ж сама? Розвиток всередені БП повинен слугувати полегшенню "трансляції" однієї системи освіти до іншої і, таким чином, збільшити мобільність студентів і викладачів та підвищити можливості працевлаштування по всій Європі.

Існує декілька рівнів застосування БП: міжнародний, національний, інституційний.

Щодо міжнародного рівня, існує декілька видів співпраці і декілька структур, що розвивають БП. Серед структур, що спостерігають за розвитком БП можна зазначити такі:

Група по перевірці виконання БП складається із:

- усіх країн-учасниць,

- Європейської комісії (European Commission),

- а також:

- Асоціація Європейських університетів

- Національні спілки студентів Європи

- Європейська асоціація закладів вищої освіти

- Європейський центр вищої освіти ЮНЕСКО

- Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти

- Освітня Міжнародна Пан-Європейська структура

- Союз конфедерацій промисловців та роботодавцій Європ у якості консультативних членів.

До цього ж, організовуються чисельні семінари по всій території Європи, що проходять під офіційним знаком "Болонські семінари". На них обговорюються різноманітні документи щодо БП, перепони на шляху його впровадження, можливості для співпраці. Ви зможете знайти оновлений календар подій на веб-сайті Болонського Секретаріату у Великобританії. Результати Болонських семінарів та інших подій, що вже відбулися можна переглянути на та на сайті.

Кожні два роки організовується Конференція міністрів, де збираються міністри, відповідальні за вищу освіту в усіх країнах-учасницях, щоб оцінити прогрес та встановити керівні принципи та пріоритети наступного періоду. Остання конференція відбулась у Лондоні у 2007 році. Попередні конференції проводилися у Болоньї (1999), Празі (2001), Берліні (2003), Бергені (2005).

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГРЕЦІЮ

Греція (грец. ЕллЬдб - Еллада), офіційна назва Грецька Республіка - європейська держава, розташована на півдні Балканського півострова в Південно-Східній Європі та на кількох сотнях островів в Іонічному та Егейському морях. Близько 20% загальної території країни припадає саме на острови, найбільшими серед яких є Кріт, Евбея, Лесбос, Родос, Хіос, Кефаллонія, Корфу, Лімнос, Самос і Наксос.

Греція - єдина країна цього регіону, що є дійсним членом Європейського Союзу. Вона займає майдан 132 кв. км. і має населення близько 11 мільйонів чоловік.

За державним устроєм Греція - парламентська республіка.

Глава держави - президент, який обирається парламентом на п'ятирічний термін.

Грецька мова є державною мовою Греції і Кіпру. На нім говорить більше десяти мільйонів чоловік. Сучасна грецька мова відноситься до балканської групи мов.

До Європейського Союзу Греція приєдналась у 1981 році.

Сучасна Греція - спадкоємиця культури Стародавньої Греції і вважається колискою західної цивілізації, батьківщиною світової демократії, західної філософії, основних принципів фізико-математичних наук, мистецтва театру та Олімпійських ігор. Грецька мова має найдовшу історію серед усіх мов індоєвропейської групи, адже нараховує 34 століття тільки писемного періоду. На основі грецької абетки виникли латиниця та кирилиця. Багата культурна спадщина, географічне розташування роблять Грецію однією з найбільше відвідуваних країн світу [2].

З історії навчання

У Греції вже в дуже ранні часи велика увага приділялася освіті дітей. Греки прагнули виховати людину інтелектуального і здорового, добре розвиненого фізично, поєднувати красу тіла і етичні чесноти. Вже до V ст до н.е. серед вільних афінян не було безграмотних людей. А навчання з будинку перейшло в школи.

Після семи років хлопчики з рук матері і годувальниці передавалися на піклування батька і раба-педагога (у перекладі з грецького слово "педагог" означає "супроводжуючий дитяти"), який стежив за вихованням хлопчика і супроводжував його в школу. У школі діти займалися з трьома вчителями. Перший називався грамматистом. Він навчав грамоті, рахунку і письму, читав з учнями поеми Гомера і байки Езопа. Замість зошитів школярі користувалися так званими диптихами, двома дощечками, що скріпляють з одного боку, які розкривалися як книга або палітурка. Внутрішня поверхня натиралася воском, на якому стилем (металевою паличкою) прорізалися букви і цифри і їм же (вірніше, його зворотною стороною, де була лопатка) стиралися, - saepe verte! Краї дощечок виступали, їх можна було скріпляти друком, зав'язати мотузком і з іншого боку. В цьому випадку диптихи служили "конвертами" для листів, приховуючи написане на внутрішніх сторонах дощечок. Рахувати вчилися на камінчиках. Складніші арифметичні розрахунки проводили на абаку. Цей спосіб навчання відомий і в сучасній школі.

Перший в світі університет був створений Платоном (428-348) приблизно в 386 році до нашої ери і проіснував до 529 року нашої ери.

3. ОСВІТА У ГРЕЦІЇ

болонський освіта греція україна

Освіта в Греції є державною або приватною і координується Міністерством національної освіти і релігійних культів.

Основна освіта в Греції доступна всім іноземцям, не дивлячись на їх статус перебування в країні. Кожне дитя має право на освіту, незалежно від його кольору шкіри, статевої приналежності, віросповідання або походження.

Державна освіта є безкоштовною. Учбовий план однаковий для державних і приватних шкіл початкового і другого ступенів освіти. Державні школи в Греції змішаного типа (спільне навчання в класах осіб чоловічої і жіночої статі) на всіх рівнях освіти [3].

Початкова школа Греції

Освіта в Греції є обов'язковою для дітей у віці від 6 до 15 років. Навчальний рік починається у вересні і закінчується в червні, уроки проводяться 5 днів в тиждень з понеділка по п'ятницю.

Рівні грецької освіти підрозділяються на:

- дошкільну (4-6 років),

- початкову освіту (6-12 років),

- гімназія (12-15 років),

- ліцей (15-18 років), професійно-технічні училища і вища освіта.

Близько 80% грецьких школярів вважають за краще користуватися послугами приватних допоміжних курсів, оскільки шкільна програма дуже насичена.

У зв'язку з тим, що Церква не відокремлена від держави, велике значення надається православному вихованню дітей в школі.

Другий ступінь навчання (середня освіта) в Греції

Середня освіта в Греції здійснюється в два етапи: за допомогою гімназій і ліцеїв.

Гимнасио (гімназія): навчання в гімназії є обов'язковим для дітей у віці від 12 до 15 років. Тривалість навчання складає 3 роки.

Енео Лікео (об'єднаний ліцей): відвідування ліцею є обов'язковими для тих, хто бажає продовжити освіту у вищих учбових закладах. Навчання в ліцеї триває 3 року (учні у віці від 15 до 18 років). Навчання в ліцеї ведеться в 3 напрямках: теоретичному, практичному і технологічному.

У грецьких середніх школах перед початком уроків читається Ранкова молитва, обов'язкові відвідини церкви також входять в учбову програму. Учні іншого віросповідання звільняються від присутності на Ранковій молитві, а також від відвідин церкви і уроків релігії.

Допоміжні класи і факультативні групи

Однією з функцій Міністерства національної освіти і релігійних культів є розвиток відповідних умов для навчання іноземців в початкових школах. В зв'язку з цим певні державні школи (що мають достатню кількість учнів) створюють допоміжні класи і факультативні групи для подолання мовних проблем навчання іноземців.

Особлива увага приділяється вивченню грецької мови, учні при цьому не визволяються від відвідин інших уроків. Учень може відвідувати деякі уроки в своєму звичайному класі.

Учні, що володіють грецькою мовою, але що відстають по інших предметах, можуть відвідувати факультативні групи, якщо школа надає таку програму. Заняття у факультативних групах проводяться після звичайних шкільних уроків і складають 8 годин в тиждень. Учень відвідує ті уроки, вивчення яких викликає труднощі, проте в більшості випадків факультативні групи надають уроки новогрецької мови і історії.

У державних школах другого ступеня освіти (гімназії і ліцеї) також діють допоміжні класи і факультативні групи, що надають додаткову допомогу, що виходить за межі звичайних програм навчання.

Не дивлячись на наявність вищезгаданих програм, учень може бути залишений в тому ж класі ще на один рік для повторного курсу навчання, щоб в майбутньому бути переведеним в наступні класи.

Міжкультурні школи

З метою забезпечення поступової адаптації іноземних учнів до грецької системи освіти і для подолання мовних і інших проблем навчання, в деяких районах Греції функціонують міжкультурні школи. Освітні програми в цих школах адаптовані до специфічних потреб іноземних учнів.

Міжкультурні школи представлені учбовими закладами початкового і другого ступенів освіти, гімназія і ліцей.

Вечірні школи

Працюючі особи можуть відвідувати вечірній учбовий заклад "Гимнасио і Лікео" або професійно-технічні училища (Техніка Епаггельматіка Екпедефтіріа - ПТУ) в наступних випадках:

1) коли їм виповнилося 14 років;

2) за наявності свідоцтва, виданого і підписаного працедавцем, підтверджуючого факт їх зайнятості протягом дня.

Заняття у вищезгаданих вечірніх закладах проводяться з 18.30 до 22.00. Вечірнє навчання, як в гімназії, так і в ліцеї продовжується 4 роки (а не 3) через меншу кількість щоденного годинника викладання. Крім того, в Греції є вечірні школи, де додатково до загальноосвітніх предметів викладають спеціальні. Через 2 роки учні таких шкіл можуть поступити в професійно-технічне училище.

ПТУ (професійно-технічні училища)

Професійно-технічні училища в Греції називаються ПТУ (Техніка Епаггелматіка Екпедефтіріа). По атмосфері і якості навчання останні не є аналогом українських ПТУ. Освіта, отримана в стінах такого училища, відкриває чимало можливостей. Випускники старших класів шкіл приймаються без іспитів. Професійно-технічні училища поєднують спільну освіту з професійною підготовкою різних спеціалізацій. Навчання продовжується 2-3 року і проводиться в два етапи. Перший етап триває два роки. Студенти після складання випускних іспитів отримують свідоцтво II рівня. Маючи цей документ, вони можуть:

1) отримати ліцензію на заняття трудовою діяльністю відповідно до існуючих постанов;

2) продовжити навчання другого рівня в ПТУ;

3) вчинити в другий клас ліцею.

Другий етап навчання в ПТУ продовжується один рік. Випускники після складання державних іспитів отримують свідоцтво III рівня. З цим документом вони можуть:

1) отримати ліцензію на заняття трудовою діяльністю відповідно до існуючих постанов;

2) користуватися переважним правом під час вступу до технічних інститутів (інститути професійно-технічної освіти)

3) вчинити в технічні інститути, маючи досвід роботи 18 місяців, після складання необхідних іспитів, встановлених інститутом.

Освіту в Греції можна отримати в державних і приватних навчальних закладах, для середньої школи навчальний план та рівень підготовки однакові. Основна освіта в Греції доступна всім іноземцям.

3.1 Вища освіта в Греції

Вищу освіту в Греції можна отримати в університетах з академічною освітою (АЄІ) і в навчальних закладах з технологічною освітою (ТЕІ). Всього в країні налічується 18 університетів та 14 технічних вузів. До того ж є ряд спеціалізованих і приватних вищих навчальних закладів.

Найвідоміші державні вузи:

1. Грецька відкритий університет,

2. Національний афінський університет ім. Каподистрія,

3. Національний політехнічний університет,

4. Афінський університет економіки і бізнесу,

5. Університет ім. Арістотеля,

6. Університет соціальних і політичних наук ім. Панді,

7. Афінський аграрний університет,

8. Афінська школа мистецтв, Університет «Пантеон»,

9. Університет Центральної Греції,

10. Університет Македонії.

У Греції у вищій школі прийнята загальноєвропейська двоетапна загальноосвітня система [3].

Перший ступінь університетської освіти - базовий курс (ProptychiakesSpoudes). Базові університетські програми тривають, як правило, чотири роки (вісімсеместрів), на факультетах гуманітарних і природничих наук, до 6 років в медицині, і після їх закінчення випускникам присвоюється вчений ступінь Ptychioз відповідної галузі.

Другий ступінь університетської освіти: магістратура (MetaptychiakonSpoudes). Післядипломна освіта першого рівня триває мінімум чотири семестри, після чого випускникові видається диплом про спеціалізовану післядипломну освіту (MetaptychiakoDiplomaExidikefsis). Така навчальна програма може бути пройдена в університеті або науково-дослідному інституті закордоном, але ступінь присвоюється в Греції.

Третій ступінь університетської освіти: докторантура (Didaktorikes MetaptychiakesSpoudes). Ступінь доктора наук (Didaktoriko) присвоюється після публічного захисту докторської дисертації. Дослідження, здійснене здобувачем, має бути оригінальним і демонструвати прогрес в дослідженні обраної області. Тривалість навчання за програмою докторського циклу складає як мінімум три роки.

Для вступу до інститутів іноземцеві необхідно пред'явити наступні документи:

1) аполитирио Лікеу (свідоцтво про закінчення ліцею);

2) свідоцтво, що відображає середній бал атестата успішності;

3) свідоцтво про те, що абітурієнт має право на вступ до університету своєї країни;

4) офіційне підтвердження того, що абітурієнт не має ступеня вищої освіти, отриманої в Греції.

Всі документи мають бути офіційно перекладені на грецьку мову. Міністерство національної освіти і релігійних культів приймає вирішення про допуск кандидата на вступ до інститутів вищої освіти.

Здобуття грецького свідоцтва про закінчення школи (Аполітіріо) особами, що мають документ про освіту, виданий іноземними школами за кордоном.

Особи, що мають документ про освіту, виданий іноземними школами за кордоном можуть отримати грецьке свідоцтво про середню освіту в ситуаціях, коли:

1) вони з'явилися в червні для складання іспитів разом з іншими студентами, по певних предметах і у встановлені терміни;

2) вони з'явилися для складання іспитів протягом навчального року; в цьому випадку їх знання перевіряються по матеріалах аналітичних програм, встановлених для цього року.

Необхідними документами є:

1) заява, подана батьками;

2) офіційно переведене іноземне свідоцтво про освіту;

3) свідоцтво надане Культурним аташе дипломатичного представництва країни походження студента про те, що документ про середню освіту кандидата дає йому право на здобування вищої освіти в своїй країні.

Вартість навчання

Державну освіту в Греції безкоштовна не тільки для самих греків, а й для іноземців. Причому умови вступу для студентів інших країн досить пільгові - потрібно надати атестат про шкільну освіту, отриману в країні проживання, і свідоцтво про народження. Для іноземців вступні іспити відсутні. Для зарахування студента на обраний ним факультет розглядається середній бал атестата. Тобто, чим краще оцінки в школі, тим вище ймовірність надходження в більш престижний вуз.

У Греції можна подати документи на вступ аж до 20 різних факультетів різних вузів, приклавши до атестату їх список. При цьому при недоборі на один факультет абітурієнту можуть запропонувати заміну.

Іноземним студентам в Греції надаються: безкоштовне проживання, харчування, навчальна література, страховка, а також пільги на проїзд на всіх видах транспорту та посвідку на проживання в Європі на час навчання в університеті. Завдяки цьому студент має право працювати неповний робочий день у вільний від навчання час.

Для абітурієнтів, які не володіють грецькою, обов'язкові платні мовні курси, причому на час їх проходження місце в університеті зберігається.

Їх тривалість - з вересня по червень, проте існують і більш короткі інтенсивні курси: літні (2 місяці) і піврічні (з грудня по травень).

Орієнтовна вартість - € 1000, € 600 і € 800 євро відповідно.

Визнанням дипломів про вищу освіту займається спеціальна урядова організація (ДІКАТСА), що знаходиться за адресою: Афіни, Психико, Месогион 223. Дипломи країн ЄС в Греції визнавати не потрібно, а російські - необхідно [4].

Стипендії та гранти

ДЕРЖАВНИЙ СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ФОНД ГРЕЦІЇ (І.К.Y) - надає стипендії іноземним студентам для навчання на третьому циклі освіти і для постдокторських студій. Типи стипендій:

- стипендії для PhD студентів: 1 -4 роки;

- cтипендії для отримання магістерського диплому: 1-3 роки;

- постдокторські студії: від 6 місяців до 1 року;

- стипендії для вивчення грецької мови, літератури, філософії, історії мистецтва для викладачів цих дисциплін: від 6 місяців до 1 року;

- стипендії для відвідання семінарів зі спеціалізації "мистецтво": від 1 до 2 років;

- стипендії для збору інформації для написання дисертаційного дослідження в іншій країні: 1 рік.

Державний стипендіальний фонд Греції не визначає пріоритетних напрямків освіти. Єдиною умовою є наявність заявленої дисципліни в грецькому університеті, обраному кандидатом. Перевага надається тим, хто попередньо налагодив стосунки із грецьким університетом чи з професором з нього. Також важливим критерієм є знання грецької мови.

Програма з вивчення новогрецької мови і культури відкрита для студентів з Центральної та Східної Європи та з країн СНД. Студенти повинні мати базову вищу освіту з гуманітарних наук [5].

Проживання

У перший рік по приїзду до Греції (на період підготовчого курсу грецької мови) житло студентам не надається, тому потрібно завчасно подумати стосовно житла. У Салоніках оренда квартири, розташованої недалеко від ВНЗ (2 кімнати, кухня, зал і санвузол) коштує орієнтовно 250 євро на місяць. В Афінах це обійдеться дорожче (близько 320 євро на місяць). Найвигідніший варіант - знімати квартиру удвох або втрьох, тим самим значно знижуючи свої витрати. Такий варіант проживання дуже поширений серед грецьких студентів.

Гуртожиток

На першому курсі можна подати заяву в деканат Університету, де комісія на загальних підставах розглядає кожну кандидатуру і надає студентам гуртожиток (згідно з прийнятим рішенням, за наявності вільних місць).

3.2 Салоникський університет імені Аристотеля

Згідно з міжнародним рейтингом Webometrics, кращим серед грецьких університетів є Салоникській університет імені Аристотеля, який у першому півріччі 2014 виявився на 204 -му місці середу кращих університетів світу (у другому півріччі 2013 він був на 214 місці) і на 75- му місці серед університетів Європи (65-й серед університетів ЄС).

На першому місці твердо стоїть Кембриджський університет , на другому - Оксфорд, на третьому - Единбурзький університет , на четвертому - Гейдельберзький університет.

Що стосується грецьких ВНЗ, то за Арістотеліевскім університетом слід Афінський університет ім. Каподістрії: він зайняв 93 - тє місце в Європі і 275 -е місце в світі.

Університет Аристотеля в Салоніках є одним з найпрестижніших університетів у Греції. За даними різних міжнародних організацій, Університет Аристотеля займає наступні позиції у світі:

Найменування рейтингу (український)

Найменування рейтингу (англійский)

Позиція Греції

Похиція у Світі або в Європі

Академічний рейтинг університетів світу

Academic Ranking of World Universities

2

301

Всесвітній рейтинг університетів «THES -- QS»

THES -- QS World University Rankings

2

428

Лейден рейтинг університетів європейських TOP 100

Leiden Ranking Top 100 European Universities

2

97 (у Європі)

Веб-популярність - рейтинг університетів світу «Webometrics»

Webometrics ~ Web popularity Ranking of World Universities

2

387

Салоникській університет вважається найбільшим не тільки в країні, але і на всьому Балканському півострові. У ньому навчається більше 95 000 студентів та з них 9 000 аспірантів навчаються в університеті Аристотеля. Загальна кількість наукових співробітників навчального закладу становить 2 248 осіб, з них 716 професорів, 506 доцентів, 1082 доценти та 450 викладачів. Спеціальний технічний персонал лабораторій університету складається 309 співробітників.

Салоникській університет відкрив свої двері для грецьких студентів в 1925 році. Почавши з кількох факультетів, університет розвинувся сьогодні до великого впливового навчального закладу. Вибір для сучасних абітурієнтів величезний: 44 факультету, наукові лабораторії, шикарні бібліотеки, клініки та філії, де можна отримати додаткову практику. Більшість університетських будинків знаходиться на території студентського містечка, що дуже зручно.

Окремої уваги заслуговує місцева наукова бібліотека. Її збори - найбільше на Балканах. Студенти можуть знайти там не лише літературу з своїх предметів, а й старовинні книги, рукописи, праці Аристотеля та інших грецьких філософів. Взагалі, з ім'ям Аристотеля, пов'язано багато чого в цьому університеті. Не дарма творці вирішили пов'язати свій навчальний заклад з цим давньогрецьким мудрецем. Аристотель, який жив ще до нашої ери, вже тоді став основоположником найважливіших наук майбутнього - фізики, медицини, біології, політології, філософії.

Все своє життя він присвятив науці, викладання, а потім ще й став учителем Олександра Македонського. Тільки країна не оцінила його відданості. Коли після смерті правителя почалося повстання, Аристотеля звинуватили у богохульстві і збиралися передати суду. Не бажаючи розділити долю свого попередника Сократа, він назавжди залишив Афіни і доживав свої роки на острові, поруч з матір'ю. Але його праці будуть ще оцінені нащадками, а слава про нього пошириться на весь світ. На жаль, як це часто буває з геніями, їх роботи гідно цінують лише багато років і навіть століть потому [6].

3.3 Факультети Салоникського університету

· Факультет освіти:

· Кафедра ранньої освіти;

· Кафедра початкової освіти;

· Факультет стоматології;

· Факультет сільськогосподарських наук;

· Інжерений факультет:

· Кафедра архітектури;

· Кафедра хімічної технології;

· Кафедра інженерного будівництва;

· Кафедра електромереж та комп'ютерних технологій;

· Кафедра машинобудування;

· Кафедра математики, фізики та комп'ютерних наук;

· Кафедра геодезії та землевпорядкування;

· Кафедра урборегіонального планування;

· Факультет мисцетв

· Кафедра театрального мистецтва

· Кафедра кіномистецтва

· Кафедра музичного мистецтва

· Кафедра візуальних та прикладних мистецтв.

· Факультет лісництва та захисту насколишнього середовища

· Факультет права, економіки та політичних наук:

· Кафедра економіки;

· Кафедра права;

· Кафедра політичних наук.

· Медичний факультет

· Факультет фундаментальних наук:

· Кафедра біології;

· Кафедра хімії;

· Кафедра геології;

· Кафедра інформатики;

· Кафедра математики;

· Кафедра фізики.

· Факультет філософії:

· Кафедра англійської мови та літератури;

· Кафедра німецької мови та літератури;

· Кафедра французької мови та літератури;

· Кафедра італійської мови та літератури;

· Кафедра історії та археології;

· Кафедра філології;

· Кафедра філософії та педагогії;

· Кафедра психології.

· Факультет теології:

· Кафедра еклезіастичної та соціальної теології;

· Кафедра теології.

· Факультет ветеринарної медицини;

· Незалежні кафедри:

· Кафедра журналістики та масс-медіа;

· Кафедра фармації;

· Кафедра фізвиховання та спорту.

Факультет Економіки готує висококваліфікованих керівників і аналітиків для державних органів управління, різних організацій і фірм, а також викладачів вищих навчальних закладів [7].

Навчальна програма факультету ведеться в напрямках:

1) Розвитку і Планування,

2) Загальної Економічної Теорії і Політики,

3) Бізнесу.

предмети:

1. Мікроекономіка

2. Ріст і розвиток економіки Греції

3. Міжнародні економічні відносини та розвиток

4. Економіка охорони здоров'я

5. Людські ресурси і розвиток

6. Регіональний розвиток і політика

7. Теорія економічної політики

8. Кількісні методи

9. Міжнародна торгівля

10. Міжнародні фінанси

11. Банківська економіка

12. Грошово- кредитна і податково-бюджетна політика в країнах Європейського Союзу

13. Міжнародна торгова політика

14. Теорія економічного зростання

15. Економіка промисловості

16. Економіка інновацій

Сенат університету

Самий вищий адміністративний орган - Сенат університету. Він складається з наступних учасників (сенаторів):

- Ректор і три Віце-ректора (в Україні та ряді інших країн ця посада називається проректор);

- Декани різних факультетів;

- Голови різних Шкіл;

- Представники ад'юнкт- професорів, старших викладачів і лекторів;

- Представники спеціального лабораторного викладацького складу та адміністративного штату;

- Представники від студентів та аспірантів кожного факультету;

- Рада ректорів.

Персонал

Університетський штат розділений на п'ять основних категорій:

- Викладацький склад та науково - дослідний персонал

Штат в цій категорії здебільшого займається навчанням і науково - дослідною діяльністю, що проводиться в університеті. Вона включає в себе викладачів, ад'юнкт- професорів, старших викладачів і лекторів. Ці чотири рівня були встановлені відповідно до закону 1268/1982, і щоб просунутися до більш високого рівня, потрібно мати істотні показники викладацької та науково - дослідної роботи.

- Науково - викладацький склад

Ця категорія складається з колишніх викладачів і наукових співробітників. Їх головна роль повинна співпрацювати з викладацьким складом та Науково - дослідним персоналом, щоб допомогти їм у їх роботі.

- Спеціальний лабораторний викладацький склад

Члени цієї категорії управляють університетськими лабораторіями, і вони проводять спеціальну практичну і лабораторну навчальну роботу.

- Спеціальний технічний лабораторний штат

Вони відповідальні за зберігання лабораторного обладнання в хорошому стані і модернізують і / або утилізують його всякий раз, коли воно приходить в непридатність. Вони також надають певні технічні лабораторні дії і допомогу при лабораторному навчанні.

- Адміністративний штат

Ця категорія включає всіх службовців, що працюють в адміністративних посадах. Виховна та викладацька робота ведеться також особами, які не належать до числа співробітників університету, такими як професори ззовні та інші вчених, яких запросили викладати ті чи інші спеціальні курси і (або) дисципліни.

3.4 Університетські одиниці

Кампус Університету Аристотеля охоплює площу близько 230 тис. кмІ і розташований недалеко від центру міста Салоніки. Більшість університетських одиниць знаходиться всередині кампусу, але є й такі різні установи, лабораторії та об'єкти університету, які розташовані за межами кампуса (центр візантійських досліджень, Ветеринарні клініки, ферми університету, лісовий фонд і т. д.) [9].

Нижче наведені деякі з найбільш важливих структур Університету Аристотеля:

Бібліотечна система

Читальний зал головної бібліотеки знаходиться в центрі університетського містечка. Університетська бібліотека була заснована в 1927 році і складається з двох основних підрозділів: Центральна бібліотека, яка розмістилася в окремому будинку в центрі університетського містечка та відомчих бібліотек, кожна з яких належить факультетам, школам та / або департаментам університету. Ці дві структури складають єдину університетську бібліотечна система, де зібрано більш ніж 800 тис. книг і 300 тис. томів періодичних видань може бути знайдено. Бібліотека підписана також майже на 3500 різних періодичних видань з усього світу.

У Центральній Бібліотеці є два читальних зали: один призначений для студентів, другий - для науково - викладацького складу. Студентський читальний зал має здатність вміщати приблизно до 1300 студентів. Ним може користуватися будь-який студент навіть той, який приносить і читає свої власні книги.

Кожен факультет університету має свої власні відомчі бібліотеки, де студенти можуть знайти книги, періодичні видання та інформацію, що стосується конкретних питань, по тих галузях знань, які є предметом навчання на цьому факультеті. У кожної відомчої бібліотеки є читальний зал, робочі години якого визначені згідно потреб студентів факультету або школи.

Бібліотека Університету імені Аристотеля в Салоніках на сьогоднішній день є другою за величиною бібліотекою в Греції, після Національної бібліотеки в Афінах, а також найбільшою бібліотекою в Північній Греції. З 1976 року бібліотека стала членом МФБА (англ. IFLA - Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій англ. International Federation of Library Associations), членство в якій дозволяє їй надавати і запозичувати книги з бібліотек в усьому світі.

Університетська лікарня

Університетська лікарня міста Салоніки «АХЕПА» (грец. Рбнерйуфзмйбкь Генйкь НпупкпмеЯп ИеуублпнЯкзт «БЧЕРБ») є другою за величиною лікарнею в Салоніках після лікарні імені Гіппократа і однією з найбільших у Греції. Співпрацює з Університетом імені Аристотеля в Салоніках і розташована в студентському містечку в центрі міста.

Історія

Клініка була створена в 1947 році за фінансової підтримки АХЕПА (грец. БЧЕРБ; англ. AHEPA ), греко- американської благодійної організації. До тих пір медичний факультет Університету працював у старих лікарнях, колишніх тютюнових магазинах і інших, не пристосованих для цього, будівлях. Вона офіційно відкрилася в 1951 році, під час святкування 25-ій річниці університету Аристотеля в Салоніках. Хоча , де - факто, лікарня почала своє нормальне функціонування у березні 1953 року.

Спочатку лікарня складалася з одного двоповерхового корпусу і мала всього 120 місць у трьох відділеннях: хірургії, внутрішньої медицини (в Україні - це відповідає терапевтичному відділенню) та амбулаторії, а також чотири лабораторії (рентгенології, мікробіологічна, біохімічна і патологоанатомічна). Безперервно збільшуються потреби, не тільки медичної школи, але також і Салоніків і взагалі Македонії наклали свій відбиток на подальшому розширенні лікарні, але, на жаль, це призвело до погіршення зовнішнього її вигляду.

У 1955 році міжнародна благодійна організація «Врятуйте дітей!» Виділяє пожертви на будівництво в цій лікарні педіатричного корпусу із загальною місткістю до 100 ліжок. В результаті був побудований новий комфортабельний корпус, забезпечений всім необхідним обладнанням. У цьому ж корпусі в 1958 році була дитяча кафедра медичного факультету університету. У 1967 році було побудовано ще один корпус місткістю 250 ліжок, тим самим збільшуючи загальну потужність лікарні на 500 ліжок. Нарешті, в 1969 році починається будівництво ще одного корпусу , який офіційно розпочала свою діяльність в 1984 році. Там розташувалися Центр Кардіохірургії та реанімації.

Університет Аристотеля в Салоніках в 1987 році віддав на потреби лікарні три, тоді ще недобудованих, будівлі. Спочатку вони призначалися для психоневрологічного інституту. У кінці 1987 року будівельні роботи були завершені. В одному з них розташувалися клініки неврології та нейрохірургії, відділення інтенсивної терапії нейрохірургічних хворих та інші допоміжні підрозділи, а в двох інших - клініка патологічної хірургії, психіатрична клініка, відділення ядерної медицини та пр.

Тоді ж він почав свою роботу. У 1990 році завершено будівництво та обладнаний ще один корпус, в якому помістилося амбулаторно- поліклінічне відділення.

25 грудня 2002 за лікарнею АХЕПА законодавчо закріплений статус Академічного медичного центру, що має в загальною складністю 720 ліжко- місць і розташовує найсучаснішим лікувально- діагностичним обладнанням, який надає найширший спектр медичної допомоги, необхідної жителям Салоніків і Північної Греції в відповідно до їх потреб.

Сейсмологічна станція

Сейсмологічна станція університету імені Аристотеля була заснована в 1978 році і використовується з тих пір для виявлення і вимірювання рівня землетрусів, які відбуваються час від часу як у самій Греції, так і в усьому світі. Вона в основному використовується дослідниками сектора геофізики, який входить до складу департаменту геології з АУФ.

Основним завданням станції є спостереження за сейсмічною активністю в Греції, запис і аналіз землетрусів, які відбуваються в 24- годинному діапазоні, інформуючи про стан справ уряд і громадськість, коли це необхідно. Це дуже важливе завдання, враховуючи той факт, що Греція є країною з досить стійкою сейсмічною активністю. Персонал станції складається в основному з професорів і фахівців -науковців з великим досвідом роботи в галузі сейсмології.

Одна з головних ролей станції полягає в проведенні слухань для державних структур і громадськості, щоб ознайомити їх з таким явищем, як землетрус і їх наслідками. Це дозволяє досягти кращого захисту населення від землетрусу.

Нарешті, сейсмологічна станція співпрацює з безліччю інших сейсмологічних центрів, як у самій Греції і Європі, так і по всьому світу. Дані цієї станції є джерелом інформації для міжнародних сейсмологічних центрів щодо сейсмічної активності не тільки в Середземномор'ї , а й по всьому світу.

Ферма

Університет Аристотеля має свою ферму , яка покриває територію площею 1,9 кмІ і розташована в південній частині Салоніки поблизу міського аеропорту. Це фермерське господарство було передано Університету Аристотеля Міністерством сільського господарства Греції для здійснення досліджень і в освітніх потребах школи.

У межах ферми мається 21 будова, два з яких використовуються протягом усього року, як конференц -центри, де проводяться конференції, презентації, лекції та інші подібні заходи. Решта будівлі - це, в основному, лабораторії сільськогосподарської факультету, де проводяться науково - дослідні роботи і здійснюється освітній процес. Крім того, ферма використовується науковцями та студентами школи сільського господарства для вирощування експериментальних сільськогосподарських культур, виведення породи тварин і для виробництва лабораторних досліджень.

Ферма управляється Радою директорів, що складається з трьох професорів - викладачів Сільськогосподарського факультету, одного директора лабораторії і одного представника від співробітників, що працюють на фермі. Він обирається раз на два роки, і її Президент є деканом факультету сільського господарства.

Лісовий фонд

Університет має у своїй власності лісовий фонд, територія якого становить загальну площу в 88 кмІ. Лісове господарство складається з декількох лісових масивів, що знаходяться в різних місцях Північної Македонії. Один з них знаходиться в гірському масиві Піндос на висоті близько 1100-1200 м над рівнем моря і покриває близько 33 кмІ . Друга знаходиться в Халкідікі на висоті від 300 до 1200 м над рівнем моря і охоплює близько 55 кмІ.

Обидва ці ліси використовуються факультетом лісового господарства та навколишнього природного середовища з метою проведення наукових досліджень і навчання студентів. Усередині лісових угідь є спеціальні будівлі, де співробітники та студенти можуть залишитися на надовго.

Ботанічний сад

Ботанічний сад університету Аристотеля в Салоніках розташований у східній частині Греції, в районі населеного пункту Фенікс (грец. ЦпЯнйкб). Сад був заснований і діє з ініціативи Лабораторії геоботаніки (раніше Лабораторія лісової ботаніки) тоді ще Школи лісового господарства та навколишнього природного середовища. Він займає територію площею 62 акрів (або ? 14 га), придбану в 1964 році за сприяння нині покійного професора Іоаннес Папаїоанну (ЙщЬннз РбрбъщЬннпх) .

Сьогодні ця територія являє собою сад зростаючих деревних порід (дерев і чагарників) як рідний грецької флори, так і декілька екзотичних видів, що викликають інтерес для подальшого лісонасадження і естетично. Всього представлено 111 деревних видів, що відносяться до 74 родів рослин. З усього 24 видів голонасінних і покритонасінних 87. Кожен вид представлений одним або декількома підвидами.

Основна мета саду є навчання студентів факультету лісового господарства та навколишнього природного середовища. У той же час пропонує можливість відвідати і навчити студентів і учнів з інших навчальних закладів Північної Македонії (школи, коледжі, професійно -технічних навчальних закладів та ін.) Крім того, він викликає особливий інтерес у самих греків та іноземців, які цікавляться грецької флорою, концентрація більшості деревних видів рослин в саду дає можливість не тільки для спостережень і досліджень, а й для їх подальшого розведення.

Школа новогрецької мови

Школа новогрецької мови функціонує під керівництвом школи філософії з 1970 року. Він пропонує курси сучасного грецької мови і грецької культури для іноземних студентів , що бажають вивчити грецьку мову та / або мають намір вчитися в грецьких вузах , а також для осіб які купують грецьке громадянство. Основне завдання школи полягає в ознайомленні студентів з грецькою культурою, традиціями і звичаями.

Інститут сучасних грецьких досліджень

Інститут сучасних грецьких досліджень був створений в 1959 році за підтримки Маноліса Трантафілідіса (грец. Мбньлз ФсйбнфбцхллЯдз). Інститут розташований в будівлі факультету філософії і, де- факто і де- юре, є її департаментом. Його головною метою є розвиток науки і просування грецької освіти та філології. Ця місія здійснюється в основному через видання книг, що стосуються грецької мови, філології та літератури. Цим інститутом керує Рада директорів у складі семи чоловік: шість з них професора факультету філософії і один з юридичного факультету.

Центр візантійських досліджень

Центр візантійської досліджень був створений в 1966 році групою професорів Університету. Її основною метою є вивчення візантійської історії, права, культури і мистецтва, а також підготовки фахівців з візантійським дослідженням. Центр координує різні науково -дослідні програми та співпрацює з багатьма іншими зарубіжними та вітчизняними установами. Крім того, він часто організовує наукові наради та конференції, і видає спеціальний журнал «ВХЖБНФЙНў». Центр досліджень Візантії управляється з п'яти членів адміністративної ради.

Студентство

Держава забезпечує безліч адміністративних, фінансових та інших послуг для студентів, з тим, щоб сприяти їх навчанню і становленню в суспільстві.

Ці послуги включають в себе стипендії, харчування та проживання (для студентів з низьким доходом сім'ї), охорона здоров'я, консультації і психологічна підтримка, доступ до Інтернет, нижчі тарифи на транспорт і т.д.

Фінансове забезпечення студентів включає безкоштовні підручники для всіх студентів, а також доступ в університетські бібліотеки. Одночасно з тим, державні гарантії в основному пов'язані з відстрочкою від військової служби для студентів чоловічої статі через досліджень.

Крім перерахованого, Університет надає інформацію та консультації для студентів і аспірантів з приводу їх подальшого навчання як у Греції, так і за кордоном, а також з питань працевлаштування та кар'єрного зростання.

Соціальна підтримка

Студентів Університету підтримує два незалежних установи: Комітет з соціальної політики і Центр консультування та психологічної підтримки.

Комітет з соціальної політики

Діяльність Комітету з соціальної політики спрямована на вирішення різних проблем студентів, з якими вони можуть зіткнутися під час навчання у вузі, і тим самим поліпшити якість академічного життя, як в університеті, так і в студентському містечку. Він був створений університет з ініціативи та за сприяння Ради ректорів у вересні 1997 року. З тих пір він надав свою допомогу і підтримку великій кількості студентів.

Зокрема Комітет:

- Здійснює підтримку студентів з особливими потребами;

- Контролює належне медичне обслуговування і вирішує інші проблеми з питань охорони здоров'я;

- Проводить консультації різних фахівців: психологів, юристів і пр.;

- Надає іншу психологічну та соціальну підтримку;

- Організовує численні заходи і події, пов'язані з його цілями.

Центр консультування та психологічної підтримки

Цей Центр в основному забезпечує психологічну підтримку та консультації для студентів з різних питань, включаючи:

- соціальну адаптацію у студентському та академічного життя;

- проблеми в сім'ї;

- інші труднощі, емоційні проблеми і т. д.

Він також організовує спеціальні семінари і на регулярній основі. Їх основна мета боротьба з стресами при підготовці до іспиту, в процесі лабораторних занять і практикумів і багато іншого. За допомогою цього Центру студенти цілком можуть більш легко адаптуватися до студентського життя і перевершити будь-які проблеми або труднощі . Всі ці послуги надаються студентам безкоштовно.

Студентський клуб

Студентський клуб університету - улюблене місце учнівської молоді. Він знаходиться в приватному будинку, розташованому на східному боці кампуса і відіграє дуже важливу роль у студентському житті. Усередині студентського клубу знаходяться ресторан, читальний зал, медична служба, бар- закусочна, магазин і перукарня. Існує також музичний сектор і фотостудія. Під час літніх канікул студентський клуб організовує кемпінговий відпочинок в студентському таборі на Халкідікі

Крім дозвілля, на студентський клуб покладено обов'язок забезпечення харчуванням і медичним обслуговуванням студентів не тільки арістотелівського університету, а й Університету Македонії. Кожен день він обслуговує близько 15 тис. чоловік Треба відзначити, що харчування для студентської молоді за спеціальною студентською карті надається абсолютно безкоштовно.

Серед інших його обов'язків, він також організовує театральні, культурні та спортивні заходи і підтримує хорову та музичну студії.

Студентські гуртожитки

Університетові Аристотеля Салоніків належить мережа з трьох гуртожитків для своїх студентів, що мають можливості поселити до 1740 чоловік. Ними керує Національний Молодіжний Фонд (грец. Еинйкь єдсхмб Неьфзфбт). Вони включають читальні зали, спортивні об'єкти, ресторани, кафе і т. д. Два гуртожитки знаходяться в центрі міста, один в «40 ЕкклзуЯет» (дослівно з грец. «40 церков») близько університетського містечка і один в колишньому готелі «ЕгнбфЯб» («Ігнатій») в Вардарісе (грец. ВбсдЬсзт район в центрі Салоніки навколо однойменної площі). Третє гуртожиток розташоване в Каламарія (грец. КблбмбсйЬ; район і муніципалітет в Салоніках, розташований в південно -східній частині агломерації міста).

У гуртожитках постійно зарезервовані кімнати для студентів з особливими потребами, такі як члени з низьким рівнем доходів або багатодітних сімей, а також для деяких іноземних студентів.

Спортивний центр

Університетський спортзал (грец. Рбнерйуфзмйбкь ГхмнбуфЮсйп) розташований на східній стороні університетського містечка, поруч зі Студентською Клубом. Він займає територію площею 220 тис. мІ. Він було спочатку заснований в 1925 році, той же самий рік як університет. З тих пір це його юридичний статус кілька разів змінювався аж до 1978 року, поки він не був, нарешті, офіційно затверджений в його нинішньому положенні.

В університетському Спортивному центрі є футбольне поле, баскетбольні майданчики і тенісні корти, корти для гандболу та багато інших об'єктів для заняття спортивними танцями , важкою атлетикою , пінг- понгом і багато чим ще. У басейнах «Національ» (грец. Еинйкпэ ) і «Посейдон» (грец. РпуейдщнЯпх ) проводяться змагання з водних видів спорту, таких як плавання, водне поло водна аеробіка і синхронне плавання.

Студенти, які беруть участь у спортивних програмах центру, можуть брати участь як у внутрішніх чемпіонатах, організованих спортивним центром, так і в студентських національних чемпіонатах, щорічно організовуються спортивним комітетом Вищої освіти в Греції. Салоникській університет завжди брав участь у цих національних чемпіонатах і з чималим успіхом.

Охорона здоров'я

Право на охорону здоров'я доступно для всіх студентів, аспірантів і докторантів відповідно до положень Указу Президента 327 / 83 ( Ф. К. 117/7-9-83 Vol. ), Який відповідно до Конституції Греції, має силу Закону.

Всі студенти та аспіранти Університету Аристотеля в Салоніках (як самі греки - жителі цієї країни, так і студенти - іноземці) надається медична страховка, яка покриває весь спектр безкоштовної медичної допомоги, включаючи госпіталізацію та лікування. Це означає, що амбулаторно- поліклінічна допомога, допомога лікаря на дому, госпіталізація та лікування надаються безкоштовно. Виняток становить лише:

1. Слухові апарати;

2. Основні лікарські засоби (тобто ті, що мають бути в кожній домашній аптечці);

3. Засоби, прилади та інструменти індивідуального медичного догляду;

4. Дорогі контактні лінзи;

5. Косметика;

6. Платні відвідування медсестер;

7. Пластична хірургія.

Страховка діє на весь період навчання, який в кожній школі індивідуальний, плюс половина терміну навчання після закінчення Університету. Тобто, якщо, скажімо, термін навчання з тієї чи іншої спеціальності становить чотири роки, то термін дії медичної страховки дорівнюватиме шести років. Теж саме стосується і аспірантів.

Кожен студент, який хоче отримати безкоштовну медичну допомогу повинен володіти своїм особистим полісом медичного страхування, яка видається і оновлюється щороку того факультету або школи, в якій він навчається.

Служба працевлаштування

Офіс (або служба) працевлаштування Університету Аристотеля в Салоніках був створений в 1997 році і це функціонує за стандартами подібних офісів в інших університетах за в багатьох інших країнах світу. Його основною метою є допомога студентам і випускникам. В основному це надання інформації про наявних у них можливостей, як для продовження навчання та переходу на ринок праці. Разом з тим вона забезпечує також інформаційну підтримку студентів та аспірантів грецьких або зарубіжних університетів з різних питань, включаючи: доступні стипендії, програми обміну студентами ( IAESTE, Сократ та ін), про ринок праці в Греції та за кордоном, вакансії і багато іншого. Існує також група спеціально навченого персоналу, яка надає допомогу і підтримку для студентів і випускників у подальшій їх соціальної адаптації, в тому числі у прийнятті ними рішень щодо подальшого навчання та / або працевлаштування, складання резюме, проходження співбесіди і безпосередньо в прийомі на роботу.

Служба працевлаштування регулярно проводить спеціальні семінари, на які запрошує фахівців з різних наукових областей читати лекції про свою роботу та стан справ на ринку праці. Ці «кар'єрні» семінари, по всій видимості, дуже корисні, оскільки вони дають студентам і випускникам шанс увійти в контакт з людьми різних професій і отримувати інформацію про їх досвід та досягнення.

Варто відзначити, що завдяки цій службі жоден випускник Університету не залишився без роботи або не доля. З її допомогою кожен дипломований фахівець, покидаючи студентську лаву, знаходить безпосередньо в самій Греції або за її межами своє місце в житті, яке відповідає знанням, набутим під час їх навчання в АУФе.

Студентські Союзи

У кожного факультету, школи та департаменту будь-якого університету чи вузу Греції є свій Студентська Спілка, і всі студенти, учні в цьому факультет, мають право зареєструватися як учасники цього Союзу. Головна мета Студентського Союзу полягає в тому, щоб вирішити проблеми студентів, які можуть або бути пов'язані з академічною життям або мати загальний політичний і соціальний характер. Крім того Студентські Союзи організовують і підтримують численні заходи, такі як політичні дебати, освітні лекції та семінари, культурні та професійні події, конференції, демонстрації так далі.


Подобные документы

 • Особливості вищої філософської освіти у Греції. Виділяються типи вищих навчальних закладів та дається їм основні характеристики. Рівень централізації управління освітою в Греції. рекомендації і побажання щодо модернізації філософської освіти на Україні.

  статья [19,1 K], добавлен 31.08.2017

 • Основні положення організації системи освіти у вищій школі на принципах Болонського процесу. Необхідність трансформації існуючої в Україні системи вищої освіти до європейських вимог, упровадження нових підходів та технологій навчально-виховного процесу.

  реферат [16,8 K], добавлен 02.11.2011

 • Розвиток вищої освіти в Європейському регіоні. Університет як інтелектуальний осередок. Започаткування Болонського процесу – інтеграційної реформи вищої освіти на Європейському просторі. Забезпечення якості освіти. Вступ України до Болонського процесу.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 13.12.2010

 • Аналіз ролі післядипломної педагогічної освіти. Визначення мети, завдань і функцій вітчизняної післядипломної педагогічної освіти. Характеристика особливостей функціонування післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні на сучасному етапі.

  статья [22,0 K], добавлен 18.08.2017

 • Вища освіта на Україні та Болонський процес. Започаткування Болонського процесу. Запровадження кредитної системи. Переспективи для студентів. Відмінність української вищої освіти від європейської.

  реферат [17,2 K], добавлен 22.07.2007

 • Основні цілі, завдання, принципи післядипломної освіти. Передумови розробки концепції. Зміст післядипломної освіти, її організаційні форми та структура. Напрями реалізації державного управління інноваційним розвитком післядипломної освіти в Україні.

  реферат [48,5 K], добавлен 17.03.2015

 • Концептуальні основи і державні пріоритети розвитку освіти в Україні. Основні шляхи і реалізація програми реформування системи освіти. Приєднання України до Болонського процесу та участь у формуванні Загальноєвропейського простору вищої освіти.

  реферат [18,0 K], добавлен 18.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.