Технічні засоби навчання на уроках іноземної мови

Психолого-педагогічні засади використання технічних засобів у навчальному процесі. Застосування різноманітних засобів в процесі навчання іноземної мови. Вживання аудіоматеріалів на уроках. Дидактичні можливості використання мультемідійних технологій.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.09.2015
Размер файла 45,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- доброзичливе і зацікавлене ставлення до країни досліджуваної мови, її культури і народу;

- формування вміння учнів здійснювати, як усні, так і письмові форми спілкування ;

- врахування вікових особливостей та інтересів учнів;

- розвиток їх творчих здібностей у процесі активної пізнавальної діяльності.

Враховуючи всі переваги й можливості сучасних інформаційних технологій, не варто забувати, що комп'ютер, здійснюючи цілу низку функцій навчання, все ж таки не може повністю замінити викладача іноземної мови. Комп'ютер не потрібно протиставляти вчителю, а використовувати його як засіб підтримки його професійної діяльності.

Доцільність використання мультимедійних засобів навчання на уроках з іноземної мови визначаються за такими критеріями: вони повинні сприяти підвищенню продуктивної праці та ефективності навчального процесу, забезпечувати постійне підвищення правильності навчальних дій учнів, підвищувати інтерес до навчання іноземної мови, забезпечувати контроль за діями усіх учнів. Застосування комп'ютерів дозволяє вирішити такі навчальні задачі: розуміння мовних явищ; формування лінгвістичних здібностей завдяки мовним та мовленнєвим вправам; автоматизація мовних та мовленнєвих дій; створення цікавих ситуацій спілкування. Кожен мультимедійний засіб навчання відрізняється своєю оригінальністю, але він є універсальними лише при комплексному застосуванні засобів новітніх інформаційних технологій навчання з урахуванням їх характеристик та дидактичних можливостей. Їх використання в навчанні іноземної мови підвищить ефективність і якість навчального процесу.

Отже, необхідність широкого впровадження технічних засобів навчання іноземних мов зумовлена тим, що їхнє застосування розкриває великі змоги реалізації одного з найважливіших дидактичних принципів - принципу наочності.

педагогічний іноземний мова мультемідійний

Список використаної літератури

1. Баранова М.В. Удосконалення граматичної сторони діалогічного мовлення студентів п'ятого курсу факультету іноземних мов у процесі роботи над відеофільмом. / М.В. Баранова - С. Петербург, 2001. - 20 с.

2. Барменкова О.І. Відеозанятія в системі навчання іноземної мови/ О.І. Барменкова // Іноземні мови в школі -1999. - № 3. - С. 20-25.

3. Барменкова О.І. Ефективні прийоми навчання англійській мові. / О.І. Барменкова - Пенза, 1999.

4. Верещагіна І.М., Притикіна Т.А. Англійська мова: Підручник для 5-го року навчання. / І.М. Верещагина, Т.А. Притикіна - М.: Просвещение, 2004.

5. Верісокін Ю.І. Відеофільм як засіб мотивації школярів під час навчання іноземної мови / Ю.І. Верісокін // Іноземні мови в школі - 2003. - № 5. - С. 31-34.

6. Городилово Г.Г. Навчання мови і технічні засоби. / Г.Г. Городилово - М., 1999.

7. Дубровіна І.В., Данилова Є.Є. Психологія. / І.В. Дубровіна, Є.Є. Данилова - М.: Академія, 2001. - 464 с.

8. Іжогіна Т.І., Бертник С.А. Чарівна англійська. / Т.І. Іжогіна, С.А. Бертник - М.: Фенікс, 2003.

9. Клементьєва Т.Б., Монк Б. Щаслива англійська: підручник для 5-6 класів. / Т.Б. Клементьева, Б. Монк - К.: Титул, 2001.

10. Коджаспірова Г.М., Петров К. В. Технічні засоби навчання та методика використання. / Г.М. Коджаспірова, К.В. Петров - М.: Академія, 2003. - 256 с.

11. Колкер Я.М., Устинова Є.С. Практична методика навчання іноземної мови. / Я. М. Колер, Є.С. Устинова - М., 2001.

12. Косачева І., Косачева Ю. Використання автентичних відеокурсів у навчанні англійської мови // Перше вересня. Англійська мова - 2006. - № 3.

13. Маслико Є.А. Настільна книга викладача іноземної мови. / Є.А. Маслико - Мінськ. Вища школа, 2000.

14. Мильруд Р.П., Максимова І.Р. Сучасні концептуальні принципи комунікативного навчання іноземної мови / Р.П. Мильруд, І.Р. Максимова // Іноземні мови в школі. 2000, № 4. С. 9-14.

15. Мятова М.І. Використання аудіоматеріалів в навчанні іноземної мови в середній загальноосвітній школі. / М.І. Мятова // Іноземні мови в школі, 2006, № 6. - С. 31-39.

16. Нестерова Н.В. Інформаційні технології в навчанні англійської мови / Н. В. Нестерова // Іноземні мови в школі. - 2005. - № 8.

17. Полат Є.С. Нові педагогічні інформаційні технології в системі освіти. / Є.С. Полат - М., 2000.

18. Смирнов І.Б. Розвиток усного мовлення учнів на основі автентичного художнього фільму / І.Б. Смирнов // Іноземні мови в школі, 2006. - № 4. - С. 11-14.

19. Соловова Є.М. Використання відео на уроках іноземної мови / Є.М. Соловова // ELT NEWS & VIEWS - 2003. - № 1.

20. Richard-Amato, P.A. Making It Happen. Interaction in the Second Language Classroom: From Theory to Practice / P.A. Richard-Amato. - New York and London: Longman, 1999. - 426 p.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Психолого-педагогічні засади використання технічних засобів у навчальному процесі. Використання аудіо- та відеоматеріалів на різних етапах навчання. Дидактичні можливості використання сучасних мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземної мови.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.10.2014

 • Навчання іноземної мови учнів початкової школи. Психолого-фізіологічні особливості молодших школярів. Дидактична гра як засіб навчання, функції гри та принципи її використання у навчанні іноземної мов. Дільність учителя й учнів у процесі дидактичної гри.

  курсовая работа [94,2 K], добавлен 02.03.2011

 • Психологічні особливості використання цифрових навчальних засобів у молодшому шкільному віці. Застосування цифрових навчальних засобів - важлива дидактична умова якісної організації навчання. Досвід практичного використання на уроках іноземної мови.

  курсовая работа [115,4 K], добавлен 25.04.2012

 • Можливості використання ігрових методів навчання на уроках іноземної мови в загальноосвітніх школах. Гра, як особливе організоване заняття, яке вимагає напруги емоційних і розумових сил учня. Цілі лексичних та граматичних ігор при вивченні іноземної мови.

  дипломная работа [87,7 K], добавлен 19.12.2011

 • Психолого–педагогічні засади використання ігрової діяльності в процесі навчання історії. Вживання дидактичних ігор на уроці. Підготовка вчителя до застосування інтерактивних технологій навчання. Формування у учнів навичок до пошуково-дослідницької роботи.

  курсовая работа [88,4 K], добавлен 09.04.2015

 • Труднощі навчання іноземної мови в молодшій школі. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови, порядок розробки технології, оцінка її ефективності.

  курсовая работа [43,5 K], добавлен 10.04.2010

 • Засоби навчання, їх види та функції. Обґрунтування необхідності впровадження в учбовий процес технічних засобів навчання. Застосування технік інтерактивного навчання на уроках природознавства. Особливості використання програмно-методичного забезпечення.

  курсовая работа [4,2 M], добавлен 15.06.2010

 • Підходи до вивчення іноземної мови в загальноосвітньому навчальному закладі. Місце уроків іноземної мови у загальному процесі навчання. Основні вправи та практичні поради щодо їх виконання при поєднанні навчання усному та писемному іноземному мовленню.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 30.11.2015

 • Доцільність використання української мови під час опанування дітьми англійської. Державні освітні програми навчання і виховання дітей дошкільного віку. Зміст і завдання вивчення іноземної мови в дошкільному закладі. Розробка систем завдань для дошкільнят.

  курсовая работа [66,6 K], добавлен 10.01.2015

 • Дидактичні принципи та основні методи викладання іноземної мови. Комунікативний підхід до навчання. Використання комунікативних складових на уроках. Вправи на розвиток комунікативних навичок спілкування на іноземній мові. Навчання діалогічного мовлення.

  курсовая работа [81,3 K], добавлен 30.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.