Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

Фізичне виховання школярів молодших класів з порушенням постави. Комплексне застосування засобів корекції постави у системі фізичного виховання школярів молодших класів. Форми фізичного виховання у поєднанні з масажем для корекції порушень постави.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.11.2009
Размер файла 274,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Виправлення наявного дефекту, покращення фізичного розвитку і фізичної підготовленості, прискорення процесу корекції постави були завданнями основного етапу. Для вирішення цих завдань використовувалися вправи для вироблення м'язового корсета, що загально розвивають вправи з предметами, вправи для формування і закріплення навику правильної постави і рухливі ігри. Разом з тим застосовували прийоми масажу відповідно до виду порушення постави.

Завершальний етап забезпечував перехід до наступного етапу виправлення порушеної постави, а також до звичайних умов фізичного виховання. У цей період розучувалися комплекси фізичних вправ для самостійних занять вдома. До завдань завершального етапу входили закріплення навику правильної постави і вміння зберігати її при динамічній і статичній м'язових роботах. На цьому етапі застосовувалися вправи для загального тренування організму і вправи, направлені на виправлення порушеної постави дитини.

Як було зазначено вищим заняття по виправленню порушень постави школярів молодших класів проходили під час спортивної години в групі продовженого дня. На заняття входили фізичні вправи і рухливі ігри для виправлення порушень постави.

Фізичні вправи і рухливі ігри підбиралися відповідно до завдань занять, вікових і індивідуальних особливостей дитини.

Завдання занять по виправленню порушень постави в сагиттальній площині зводяться до нормалізації емоційного тонусу дитини; поліпшення фізичного розвитку; вироблення силової і загальної витривалості м'язів тулуба; розвитку і підвищенню якості рухових навиків; виправленню наявного дефекту і формуванню правильної постави.

Заняття будувалися відповідно до фізіологічних і педагогічних принципів. При організації занять враховувалися також фізіологічні особливості дій м'язових скорочень на організм дитини. У зв'язку з цим, кожне заняття, тривалістю 45 хвилин, мало вступну, основну і завершальну частини. Заняття проводилися груповим способом.

Вступна частина заняття складала приблизно 11-17% часу всього заняття і включала прості за характером виконання вправи, такі як ходьба і її варіанти, біг. Подібні вправи використовувалися з метою підготовки організму дитини до підвищеного рівня навантаження. У цю частину заняття так само входили власне гімнастичні вправи для формування і закріплення навику правильної постави і комплекси вправ ігрового характеру. Постава вихователя, провідного заняття і що демонструє правильну поставу на дітях, сприяла формуванню зорового способу правильної постави. Зоровий самоконтроль здійснювався перед дзеркалом, де діти приймали правильну поставу і виправляли зазначені порушення.

Від 67 до 78% часу заняття відводилося його основній частині. Тут використовувалися фізичні вправи для вироблення м'язового корсета, що загально розвивають гімнастичні вправи і рухливі ігри. У групу вправ для вироблення м'язового корсета увійшли гімнастичні вправи для м'язів спини, черевного пресу і бічних м'язів тулуба. Ці вправи застосовувалися з метою відновлення і нарощування загальної і силової витривалості даних груп м'язів. Загально розвиваючі гімнастичні вправи забезпечували під час занять стимуляцію і нормалізацію м'язів поясу верхніх кінцівок, м'язів тазового поясу, м'язів черевного пресу і так далі для посилення дій цих вправ використовувалися предмети - палиці, обручі, м'ячі і тому подібне, а також гімнастичні снаряди - стінки, лавки.

Завершальна частина заняття, що займає від 9 до 16% часу, забезпечувала поступове зниження фізичного навантаження до рівня, близького до початкового рухового режиму, на якому знаходилися діти. Для цього використовувалися вправи, сприяючі прискоренню відновного процесу.

В процесі корекції порушень постави школярів молодших класів широко використовуються і рухливі ігри.

Рухливі ігри включалися в щоденні заняття по одній-дві гри. В той же час, рухливі ігри проводилися як самостійне заняття один раз на тиждень. Тривалість заняття - 45 хвилин. При включенні рухливих ігор у зміст занять використовувалися наступні методичні прийоми:

відповідність характеру гри віку дітей;

підбір ігор відповідно до лікувально-педагогічних і виховних завдань;

чітке пояснення правив і розподіл ролей;

контроль керівником за виконанням правил гри її учасниками;

дотримання фізіологічних закономірностей адаптації до навантажень.

Включення рухливих ігор в заняття з школярами є обґрунтованим і доцільним з ряду причин. По-перше, вплив гри сприятливо позначається на функціональному стані організму дітей, на вдосконаленні функцій серцево-судинної і дихальної систем. По-друге, як засіб лікувальної фізичної культури рухлива гра володіє цілою низкою якостей, серед яких найважливіше місце займає висока емоційність гравців. Під час гри дитина отримує позитивний заряд емоцій - це задоволення від м'язової роботи в грі, відчуття бадьорості та енергії, можливість дружнього спілкування в колективній грі, досягнення поставленої в грі мети. Окрім цього, здійснюється комплексна дія на моторику і нервово-психічну сферу дитини. По-третє, при проведенні рухливих ігор вирішуються такі конкретні завдання, як зміцнення опорно-рухового апарату дітей, посилення м'язового корсета хребта, поліпшення функції дихання, серцево-судинної системи. Ігри, що у зв'язку з цим включаються в заняття, носили цілеспрямований характер (наприклад, ігри на збереження правильної постави, зміцнення м'язів спини), а також тренувальний.

Проте, при проведенні рухливих ігор треба враховувати деякі методичні вказівки, а саме: заохочувати правильну поставу дітей, красиве положення голови і тулуба під час ходьби і вправ, чіткість виконання правил гри.

Не можна давати в грі активні ролі слабким або втомленим дітям. Використовувати їх як своїх помічників (в ролі "суддів").

При розподілі ролей в грі, подачі команд необхідно враховувати ступінь збудливості дітей. Із збудженими дітьми тон розмови керівника повинен бути неголосний, строгий, а з боязкими, тихими дітьми - заохочувальний, м'який.

Не загострювати увагу групи дітей на успіхах в грі соромливої дитини з метою його заохочення. Це може привести до зворотного, небажаного результату: дитина втрачається, замикається. Таку дитину краще підбадьорювати і хвалити тихо, без свідків.

Враховувати реакцію організму дітей на заняття рухливими іграми.

Висновок до розділу

Суть масажу і механізм його дії обумовлюють можливість активного використання цього засобу в процесі корекції порушень постави.

При різних видах порушень постави в сагиттальній площині ефективним виявляється застосування лікувального класичного масажу, завданнями якого є зміцнення м'язів спини, живота, шиї, нижніх кінцівок; підвищення загального тонусу організму.

При кожному виді порушень постави використовувалися прийоми масажу, різні за характером їх виконання. У свою чергу, характер виконання прийомів визначався трьома основними компонентами: силою тиску, темпом, тривалістю. У методиці детально викладена процедура виконання масажу при різних видах порушень постави і подані методичні вказівки, дотримання яких необхідне для досягнення бажаного результату.

У процесі корекції порушень постави молодших школярів широко використовуються фізичні вправи і рухливі ігри. Ці форми фізичного виховання включають в заняття з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей дітей. Підбір вправ і ігор здійснюється згідно поставлених на занятті завдань; виконуються фізичні вправи і проводяться рухливі ігри відповідно до методичних рекомендацій. Процес корекції порушеної постави передбачав три періоди - вступний, основний і завершальний. Тривалість кожного періоду склала відповідно 3 і 5 тижнів, протягом яких з школярами проводилися спеціально підібрані вправи, спрямовані на виправлення наявного дефекту постави. Вправи відповідали віковим і індивідуальним особливостям дітей, узгоджувалися із завданнями періоду і проводилися з врахуванням методичних рекомендацій. Подібні фізичні вправи були включені в кожне заняття. Такий підхід до організації процесу корекції порушень постави дозволив дати позитивну відповідь на питання про доцільність і ефективність використання фізичних вправ у поєднанні з масажем, в плановому фізичному вихованні молодших школярів.

Розділ IІІ. Дослідження ефективності методики корекції порушень постави у школярів молодших класів засобами фізичних вправ і масажу

3.1 Дослідження стану постави учнів молодших класів

Для того, щоб підтвердити ефективність розробленої методики масажу відповідно до виду порушення постави, потрібно було перш за все досліджувати початковий стан постави молодших школярів. Відомо, що дослідження стану постави полягає у визначенні виду постави. З цією метою зазвичай використовують спеціальні методи - візуальний і вимірник. Виходячи з мети нашої роботи, візуальний метод визначення виду постави не достатній для отримання коректних висновків. Разом з тим ми не заперечуємо, можливість застосування цього методу при дослідженні стану постави школярів, оскільки перед вимірюванням глибини фізіологічних вигинів хребта слід оглянути дитину. Визначити вид постави і виявити ступінь її порушення в лінійних одиницях дозволяє вимірювальний метод, заснований на даних інструментального обстеження.

Дані науково-методичної літератури показують, що вимірювання на хребті можуть здійснюватися за допомогою спеціальних приладів - антропометра (З.П. Ковалькова), циркуля-гоніометра (В.А. Гамбурцев). У справжньому експериментальному дослідженні для вимірювання величин в сагиттальній площині використовувався прилад контролю постави, застосування якого в загальноосвітній середній школі, на наш погляд, має певні переваги в порівнянні з іншими вимірювальними приладами. По-перше, ПКО простий в обігу і не вимагає спеціальної підготовки для роботи з ним на відміну від циркуля-гоніометра. По-друге, за допомогою ПКО можливе одночасне вимірювання величин вигинів хребта і його довжини, тоді як антропометром величини вимірюються послідовно. По-третє, вимірювальна площина приладу дозволяє дитині приймати правильну поставу при її вимірюванні.

В ході констатуючого педагогічного експерименту була визначена вікова динаміка порушень постави. Так, в перших класах кількість дітей що мають порушення постави, склало 14%, в других - 24%, і в третіх класах - 43%. Результати дослідження показали, що процентна кількість дітей, що мають порушення постави, збільшується з віком, у зв'язку із змінами режиму дня дітей і впливом анатомічних, фізіологічних і соціальних чинників.

Отримане в ході дослідження стану постави учнів, цифрові дані про нормальні величини фізіологічних вигинів хребта були систематизовані і представлені в таблиці 1.

У результатах вимірювання нормальних величин фізіологічних вигинів хребта спостерігаються недостовірні відмінності між експериментальною і контрольною групами (Р>0,05). Цифрові дані про нормальні величини фізіологічних вигинів хребта відповідають прийнятим нормам фізіологічних вигинів хребта при правильній поставі.

Таблиця 1. Нормальні величини фізіологічних вигинів хребта у дітей 9-10 років (п = 20)

Вигини хребта

Результати вимірювання

експериментальна група

контрольна група

між ЕГ і КГ

М±m

М± m

t

Р

Шийний лордоз (мм)

33,4±0,42

33,7± 0,33

0,57

> 0,005

Поперековий лордоз (мм)

37,5±0,39

37,2± 0,33

0,30

> 0,005

Статистичний аналіз результатів вимірювання порушеної постави у дітей також не виявив достовірних відмінностей у величинах як шийного, так і поперекового лордозів хребта (Р>0,05). Це свідчить про вірне формування експериментальної і контрольної груп. В ході експерименту усередині кожної групи були виділені наступні види порушень постави в агиттальній площині:

1) сутулувата;

2) лордотична;

3) кіфотична. Процентне співвідношення видів порушеної постави в експериментальній і контрольній групах представлене на малюнках 1 і 2.

При вимірюваннях фізіологічних вигинів хребта в кінці педагогічного експерименту були зафіксовані зміни, представлені в таблиці 2.

Кіфотична 45% Лордотична 30%

Мал.1 Порушення постави в сагиттальній площині у дітей 9-10 років експериментальної групи (п =20)

Кіфотична 35% Лордотична 35%

Мал.2. Порушення постави в сагиттальній площині у дітей 9-10 років контрольної групи (п =20)

Таблиця 2. Зміни величин фізіологічних вигинів хребта у дітей 9-10 років в ході педагогічного експерименту (п =20)

Вигини хребта

Групи

Результати вимірювання

t

Р

Між ЕГ і КГ після експерименту

до експерименту

після експерименту

М ± m

М ± m

t

Р

Шийний лордоз (мм)

ЕГ

42,2 ± 1,57

35,0 ± 0,52

4,31

< 0,05

2,36

< 0,05

кг

42,1 ± 1,47

37,2 ± 0,77

2,91

< 0,05

Поперековий лордоз (мм)

ЕГ

44,9 ± 1,68

38,4 ± 0,62

3,64

< 0,05

2,11

< 0,05

КГ

44,5 ± 1,57

40,3 ± 0,65

2,44

< 0,05

Окрім цього, після закінчення педагогічного експерименту четверо дітей ЕГ мали величини вигинів хребта відповідні їх нормі, тоді як в КГ тільки у одного школяра зафіксовані нормальні величини фізіологічних вигинів.

Таким чином, порівняння отриманих експериментальних даних дозволяє зробити наступний висновок. Процес корекції порушень постави у школярів проходив найуспішніше в експериментальній групі, де застосовувався масаж, відповідний виду постави у поєднанні із спеціальними фізичними вправами в порівнянні з контрольною, де застосовувалися тільки фізичні вправи.

3.2 Дослідження фізичного розвитку дітей з порушеннями постави

В ході педагогічного експерименту було проведено дослідження фізичного розвитку дітей з порушеннями постави в сагиттальній площині. Для перевірки ефективності корекції порушеної постави засобами фізичного виховання і масажем є важливим прослідкувати динаміку фізичного розвитку.

Первинні і повторні обстеження школярів здійснювалися вранці після прийому легкого сніданку, одним і тим же інструментарієм.

Аналіз результатів обстеження дітей (їх довжини і маси тіла, ЖЕЛ і сили м'язів), отриманих на початку педагогічного експерименту, показав відсутність достовірних відмінностей між експериментальною і контрольною групами (Р>0,05).

Дані фізичного розвитку школярів молодших класів, отримані в кінці педагогічного експерименту, систематизовані в таблиці 3, (фізичний розвиток дівчаток) і в таблиці 4, (фізичний розвиток хлопчиків).

Аналізуючи результати педагогічного експерименту, було виявлено, що в обох групах спостерігається позитивне зрушення в ознаках фізичного розвитку (Р<0,05).

Так, ЖЕЛ дівчаток експериментальної групи збільшилася на 0,35л, контрольною на 0,13л по відношенню до аналогічних показників на початку педагогічного експерименту.

Сила кисті правої руки у дівчаток ЕГ зросла на 2,0кг, КГ - 1,6кг; сила кисті лівої руки - ЕГ - 2,4кг, КГ - 1,8кг.

Динаміка зростання результатів станової сили дівчаток склала: ЕГ - 6,8кг; КГ - 2,7кг.

Приріст результатів ознак фізичного розвитку хлопчиків був наступним:

ЖЕЛ в ЕГ - 0,33л; у КГ - 0,15л;

показники сили кисті правої і лівої рук виявилися рівними і склали як в ЕГ, так і в КГ - 1,8кг і 2,0кг відповідно. Окрім цього в результатах вимірювання сили кисті правої руки відсутні достовірні відмінності між ЕГ і КГ (Р>0,05); - станової сили в ЕГ - 8,8кг; у КГ - 4,6кг.

Таблиця 3. Зміни довжини і маси тіла, життєвої ємкості легенів і динамометрії у дівчаток 9-10 років (п = 10)

Показники

43

Результати вимірювання

t

Р

Між

я я

до експерименту

після експерименту

ЕГ

і КГ

Е

М

+ m

М ±

m

t

Р

1. Ріст (см)

ЕГ

137,00

± 1,52

139,22 ±

1,39

1,08

> 0,05

0,24

> 0,05

КГ

136,95

± 1,12

138,80 ±

1,05

1, 20

> 0,05

2. Вага (кг)

ЕГ

28,82

± 1,14

30,89 ±

0,99

* 1,37

> 0,05

0,25

> 0,05

КГ

29,97

± 0,70

31,20 ±

0,71

1,23

> 0,05

3. Життєва ємкість легенів (л)

ЕГ

1,65

± 0,07

2,00 ±

0,06

3,89

< 0,05

2,73

< 0,05

КГ

1,66

± 0,03

1,79 ±

0,05

2,32

< 0,05

4. Сила правої руки (кг)

ЕГ

14,0

± 0,63

16,0 ±

0,49

2,50

< 0,05

0,26

> 0,05

КГ

14,2

± 0,53

15,8 ±

0,60

2,01

> 0,05

5. Сила лівої руки (кг)

ЕГ

11,4

± 0,57

13,8 ±

0,44

3,33

< 0,05

0,26

> 0,05

КГ

11,8

± 0,53

13,6 +

0,62

2,22

> 0,05

6. Станова сила (кг)

ЕГ

37,2

± 1,48

44,0 ±

1,2

3,58

< 0,05

2,50

< 0,05

КГ

37,9

± 0,68

40,6 ±

0,64

2,89

< 0,05

Таблиця 4. Зміни довжини і маси тіла, життєвої ємкості легенів і динамометрії у хлопчиків 9-10 років (п = 10)

Показники

групи

Результати вимірювання

t

Р

Між ЕГ і КГ

до експерименту

після експерименту

М±m

М ±m

t

Р

1. Ріст (см)

ЕГ

136,90 ± 1,27

139,1 ±1,25

1,24

> 0,05

0,10

> 0,05

КГ

137,55±0,73

139,25 ±: 0,76

1,61

> 0,05

2. Вага (кг)

ЕГ

28,56±0,86

31,25 ±0,81

2,14

> 0,05

0,57

> 0,05

КГ

228±0,78

30,6 ±0,79

1,18

> 0,05

3. Життєва ємкість легенів (л)

ЕГ

1,87±0,07

2,2 ±0,09

3,09

< 0,05

2,27

< 0,05

КГ

1,83±0,05

1,98 ±0,05

2,32

< 0,05

4. Сила правої руки (кг)

ЕГ

16,2±0,72

18,0 ±0,75

1,74

> 0,05

0,18

> 0,05

КГ

16,4±0,79

18,2 ±0,82

1,58

> 0,05

5. Сила лівої руки (кг)

ЕГ

13,6±0,62

15,6 ±0,55

2,41

< 0,05

1,10

> 0,05

КГ

14,4±0,47

16,4 ±0,47

2,99

< 0,05

6. Станова сила (кг)

ЕГ

46,8±1,55

55,6 ±1,41

4, 20

< 0,05

2,35

< 0,05

КГ

46,6±1,33

51,2 ±1,24

2,53

< 0,05

При цьому в ЕГ показники ЖЕЛ і станової сили на 10% і 8% відповідно вище (як у дівчаток, так і у хлопчиків), ніж в Кг. В той же час в показниках зросту і ваги тіла істотних відмінностей між групами не виявлено.

Отримані результати дослідження фізичного розвитку школярів з порушеннями постави в сагиттальній площині вказують на його покращення при систематичних заняттях як фізичними вправами, так і в поєднанні їх з масажем. Застосування масажу у поєднанні з фізичними вправами надало позитивну дію на дихальну систему, а також на силові показники учнів, ніж виконання лише фізичних вправ без масажу.

3.3 Дослідження фізичної підготовленості дітей з порушеннями постави

Дослідження фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку проводилося з метою виявлення переваги або недоліку вживаних засобів корекції порушень постави в сагиттальній площині.

Рівень розвитку фізичних якостей оцінювався за показниками швидкості, витривалості, швидкісно-силових якостей, гнучкості і динамічної сили.

Для оцінки розвитку фізичних якостей на початку і в кінці навчального року учням пропонувалося виконати контрольні тести.

За наслідками проведених на початку навчального року тестів, представлених в таблиці 5, (дівчатка) і в таблиці 6, (хлопчики), діти мали рівень фізичної підготовленості нижче середнього. Це пов'язано з низькою руховою активністю дітей, яка обумовлена їх способом життя і недостатньою руховою активністю. Статистичний аналіз результатів проведених тестів виявив недостовірні відмінності за всіма показниками фізичних якостей між ЕГ і КГ (Р>0,05).

Після закінчення педагогічного експерименту результати контрольних тестів показали приріст по всіх оцінюваних фізичних якостях Р<0,05).

Так, динаміка зростання результатів фізичних якостей у дівчаток була наступною:

у показниках швидкості приріст результатів склав в ЕГ - 0,27с, в КГ - , 19с;

у показниках витривалості приріст результатів в ЕГ - 16,2с, КГ - 8,9с;

приріст результатів швидкісно-силових якостей в ЕГ - 10,2см, в КГ - 6,7см;

у показниках динамічної сили - ЕГ - 2,1 разу, в КГ - 2,4 разу;

у показниках гнучкості в ЕГ і КГ приріст результатів склав 6 і 3,5 см відповідно.

Динаміка зростання результатів фізичних якостей у хлопчиків виявилася наступною:

у показниках швидкості приріст результатів в ЕГ і КГ склав 0,24с для обох груп;

у показниках витривалості приріст результатів склав в ЕГ - 11,5с, в КГ - 5,9с;

приріст результатів швидкісно-силових якостей в ЕГ - 8,9см, в КГ - 5,6см;

у показниках динамічної сили - ЕГ - 3,2 разу, в КГ - 2,7 разу;

у показниках гнучкості в ЕГ і КГ приріст результатів склав 4,1см і 2,6см відповідно.

Таким чином, результати дослідження фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави в сагиттальній площині дають достатні підстави для того, щоб зробити наступний висновок: масаж підсилює дію фізичних вправ і позитивно впливає на покращення фізичної підготовленості учнів з порушенням постави.

Таблиця 5. Зміни фізичної підготовленості дівчаток 9-10 років

(п = 10)

Тести

Груп

Результати вимірювання

t

Р

Між ЕГ і КГ після експерименту

до експерименту

після експерименту

Е

М±m

М ± m

t

Р

1. Біг 30 м (с)

ЕГ

6,10±0,04

5,83 ± 0,06

3,97

< 0,05

2,50

<0,05

КГ

6,21±0,05

6,02 ± 0,05

2,57

< 0,05

2. Біг 1000 м (с)

ЕГ

334,7±1,97

318,5 ± 1,51

6,53

< 0,05

2,46

<0,05

КГ

333,6±1,88

324,7 ± 2,02

3,23

< 0,05

3. Стрибок в довжину з місця (см)

ЕГ

141,6±1,79

151,8 ± 1,58

4,31

< 0,05

2,30

<0,05

КГ

139,4+1,96

146,1 ± 1,91

2,45

< 0,05

4. Підтягання на канаті (к-ть. раз)

ЕГ

5,8±0,68

7,9 ± 0,62

2,28

< 0,05

2,4

<0,05

КГ

5,7±0,58

8,1 ± 0,54

2,34

< 0,05

2,68

<0,05

5. Нахил тулуба (см)

ЕГ

-0,3±0,69

6,3 ± 0,76

5,82

< 0,05

2,80

<0,05

КГ

-0,2±0,060

3,7 ± 0,53

4,39

< 0,05

Зміни фізичної підготовленості хлопчиків 9-10 років

(п = 10)

Тести

Групи

Результати вимірювання

t

Р

Між ЕГ і КГ після експерименту

до експерименту

після експерименту

М±m

М± m

t

Р

1. Біг 30 м (с)

ЕГ

5,93±0,08

5,69± 0,05

2,67

< 0,05

1,10

>0,05

КГ

5,84±0,06

5,60+ 0,07

2,79

< 0,05

2. Біг 1000 м (с)

ЕГ

299,8±2,32

288,3± 2, 19

3,61

< 0,05

2,41

<0,05

КГ

300,5±1,53

294,6± 1,44

2,81

< 0,05

3. Стрибок в дов-жину з місця (см)

ЕГ

153,3±2,08

162,2± 1,71

3,30

< 0,05

2,28

<0,05

КГ

151,6±1,39

157,2± 1,38

2,86

< 0,05

4. Підтягання на канаті (к-ть. раз)

ЕГ

11,5±0,70

14,7± 0,69

3,26

< 0,05

0,23

0, 05

КГ

11,8±0,56

14,5± 0,55

3,43

< 0,05

5. Нахил тулуба (см)

ЕГ

1,3±0,74

5,4t 0,68

4,04

< 0,05

2,45

<0,05

КГ

0,5±0,64

3,1±0,62

2,91

< 0,05

Висновок до розділу

Дослідження стану постави молодших школярів полягало у вимірюванні глибини шийного і поперекового лордозів. В результаті вимірювань, проведених за допомогою ПКО, були виділені види порушень постави в сагиттальній площині: сутулувата постава, лордотическа, кіфотична. Види порушень виявлялися усередині контрольної і експериментальної груп. Після закінчення педагогічного експерименту були отримані дані, що розкривають динаміку зниження величин фізіологічних вигинів хребта. Згідно з отриманими результатами, процес корекції постави молодших школярів успішніше протікав в експериментальній групі, де масаж застосовувався відповідно до наявного виду порушення.

Проведене дослідження дозволило встановити, що рівень фізичного розвитку дітей з порушенням постави в сагиттальній площині виявляється нижче середнього. Позитивне зрушення в показниках фізичного розвитку (ЖЕЛ, станової сили, сили кисті рук) досягається шляхом систематичних занять фізичними вправами. Про це свідчать отримані експериментальні дані контрольної групи. Разом з тим, динаміка фізичного розвитку школярів з порушеною поставою протікає інтенсивніше при поєднанні фізичних вправ з масажем, який застосовувався в експериментальній групі.

Рівень фізичної підготовленості дітей з порушеннями постави на початку педагогічного експерименту не відповідав нормі. Цей висновок ґрунтується на результатах контрольних тестів, проведених в експериментальній і контрольній групах. Після закінчення педагогічного експерименту в обох групах спостерігається покращення результатів за всіма оцінюваними фізичними якостями. Приріст показників виявився вищим в експериментальній групі.

Проведені в ході педагогічного експерименту дослідження підтверджують ефективність розробленої нами методики масажу відповідно до виду порушення постави. Поєднання фізичних вправ і масажу у фізичному вихованні школярів підвищує ефективність процесу корекції порушень постави в сагиттальній площині.

Висновки

1. Встановлено, що стан постави школярів молодших класів істотно погіршується в процесі навчання в школі. Відсоток дітей з порушеною поставою у 1-му класі складає 14%, в 2-му - 24% і в 3-му - 43% від загальної кількості дітей цієї вікової групи.

2. Виявлено, що школярі молодших класів з порушеною поставою мали середній рівень фізичного розвитку (зростання - 137,1см, вага - 29,2кг). Проте, діти з високим зростанням і дефіцитом маси тіла мали порушення постави частіше в порівнянні з однолітками з нормальним фізичним розвитком.

Учні молодших класів з порушеною поставою мали рівень розвитку швидкості, витривалості, динамічної сили і гнучкості нижче за середні величини у віково-статевих групах.

Найбільша ефективність методики виправлення порушень постави, заснованої на поєднання комплексів спеціальних фізичних вправ і різних за характером масажних прийомів, що виконуються залежно від виду порушення, досягається в групі продовженого дня за наступних умов:

заняття спеціальними фізичними вправами протягом 45 хвилин п'ять разів на тиждень при об'ємі занять 180 годин в рік;

два курси масажу в рік по 15 сеансів; тривалість окремого сеансу масажу повинна складати 8-15 хвилин.

3. Ефективність методики корекції порушень постави на основі комплексу фізичних вправ і масажу підтверджується результатами педагогічного експерименту. Встановлено виражене зменшення величин фізіологічних вигинів хребта в експериментальній групі: шийний лордоз з 42,211,57мм на 35,0±0,52мм, поперековий лордоз з 44,9±1,68мм на 38,4±0,62мм. Відповідні показники у дітей в контрольній групі, що займалися тільки фізичними вправами і не що проходили курси масажу склали: з 42,1+1,47мм на 37,2±0,77мм і з 44,5±1,57мм на 40,3±0,65мм (Р<0,05).

4. Виявлено, що застосування фізичних вправ у поєднанні з масажем наддало позитивну дію більшою мірою на дихальну систему, а також на силові показники учнів, ніж виконання тільки фізичних вправ без масажу. Так, в експериментальній групі життєва ємкість легенів у дівчаток склала 2,00±0,0бл, станова сила 44,0±1, 20кг, що вище, ніж в контрольній - ЖЄЛ на 0,21л і становій силі на 3,4кг. У хлопчиків експериментальної групи життєва ємкість легенів склала 2, 20±0,09л, станова сила 55,6+1,41кг, тоді як в контрольній - ЖЄЛ 1,98+0,05л і станова сила 51,2+1,24кг (Р<0,05).

5. Виявлені достовірні відмінності (Р<0,05) в поліпшенні результатів показників рівня фізичної підготовленості експериментальної і контрольної груп. Найбільший приріст показників в експериментальній групі у дівчаток спостерігався: у бігу на 30м - 0, 19с; у бігу на 1000м - 6,2с; у стрибку в довжину з місця - 5,7см; у нахилі тулуба - 2,6см. У експериментальній групі у хлопчиків: у бігу на 1000м - 6,3с; у стрибку в довжину з місця - 5см; у нахилі тулуба - 2,28см.

Список використаної літератури

1. Аксенова Н.Г. Дифференцированная методика лечебной физической культуры при кифотической деформации позвоночника частично фиксированной формы у детей. Дисс... к. п. н. - М., 1984. - 136с.

2. Арсланов В.А. Осанка, рабочая поза и здоровье // Методическое пособие. - Казань, 1987. - 42с.

3. Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. - 2-е изд., перероб. и доп. - К.: Здоровье, 1991. -133с.

4. Белая Н.А. Руководство по лечебному массажу. - М.: Медицина, 1983. - 288с.

5. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів початкових класів. Навчальний посібник. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Радянська школа, 1989. - 190с.

6. Бубела О. Ю.700 вправ для формування правильної постави. Навчально-методичний посібник. -Львів: Українські технології, 2002. -164с.

7. Бурмистрова Н.И. Профилактика нарушений осанки: физкультминутки на уроках с шестилетними школьниками // Физическая культура в школе. - 1990. - № 9. - С.4 9-52.

8. Буровых А.Н. О правильной осанке у детей дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. 1970. - № 2. - С.26-27.

9. Буровых А.Н. Профилактика и коррекция нарушений осанки в режиме дня школы-интерната. АКД - М, 1967. - 23с.

10. Вайнер Э.Н. Общая валеология: Учебник. - Липецк: Липецкое издательство, 1998. - 183с.

11. Валеологическая система сохранения здоровья населения России // Валеология. - 1996. - С.7-18.

12. Васичкин В.И. Справочник по массажу. - СПб: Гиппократ, 1996. - 176с.

13. Вербов А.Ф. Лечебный массаж. - М.: Селена -, 1996. - 288с.

14. Вернштейн Н.А. О построении движений. М.: Медгиз., 1947. - 162с.

15. Гамбурцев В.А. Гониометрия человеческого тела. - М.: Медицина, 1973. - 200с.

16. Гамза И.А. Физическое воспитание учащихся с нарушенной осанкой // Методические рекомендации для студентов. - Минск, 1982. - 29с.

17. Дега В. Пороки осанки // Многотомное руководство по ортопедии и травматологии. Т. II. / Под ред. М.В. Волкова. - М.: Медицина, 1968. - С.267-300.

18. Дубогай О.Д., Завацький В. Ы., Корон Ю.О. Методика фізичного виховання студентів віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи. Навчальний посібник. - Луцьк: Надетир'я, 1995. -220с.

19. Душанин С.А., Пирогова С.А., Иващенко Л.Я. Самоконтроль физического состояния. - К.: Здоров'я, 1980. -120с.

20. Душанин С.А., Пирогова С.А., Иващенко Л.Я. Тренировочные программы для здоровья. - К., 1985. -18с.

21. Икова В.В. Лечебная физическая культура при дефектах осанки и сколиозах у школьников. - Л.: Медгиз, 1963. - 64с.

22. Каптелин А.Ф. Предупреждение деформаций позвоночника в передне-заднем направлении усиления (кифоза и лордоза) / Профилактика некоторых деформаций опорно-двигательного аппарата у детей. - М., 1962. - С.17-23.

23. Каптелин А.Ф. Восстановительное лечение (лечебная физкультура, массаж и трудотерапия) при травмах и деформациях опорно-двигательного аппарата. - М.:

24. Ковалькова З.П. Методические указания для определения осанки детей школьного возрастаизмерительным способом и основные принципы методики лечебной физической культуры для восстановления правильной осанки при ее отклонениях. - Харьков, 1955. - 14с.

25. Лечебная физическая культура / Под ред. В.А. Епифанова. - М.: Медицина, 1987. - 528с.

26. Лечебная физическая культура при заболеваниях в детском возрасте / Под ред. С.М. Иванова. - М.: Медицина, 1983. - 400с.

27. Лечебная физическая культура. Учеб. для ин-тов физ. культ. / Под ред. С.Н. Попова. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 271с.

28. Ловейко И.Д., Фонарев М.И. Лечебная физическая культура при заболеваниях позвоночника у детей. - Л.: Медицина, 1988. - 144с.

29. Мирхайдарова Л.Г. Воспитание осанки у детей младшего школьного возраста средствами гимнастики. Дисс... к. п. н. - Волгоград, 1997. - 135с.

30. Огнистий А.В. Атлас загально-розвиваючих вправ. Навчально-методичний посібник - Тернопіль: ТНПУ, 2004. - 148с.

31. Огнистий А.В., Огниста К.М., Кривокульський О.І., Божик М.В. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки. Навчальний посібник. - Тернопіль: ТНПУ, 2007. - 104с.

32. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Основи здоров'я та фізична культура”1-11 класи. - К.: Початкова школа, 2001. - 112с.

33. Рипа М.Д. Занятия физической культурой со школьниками, отнесенными к специальной медицинской группе. - М.: Прсвещение, 1988. - 175с.

34. Сердюков О.Э. Обоснование модельных характеристик физического состояния младших школьников и разработка методики их достижения. АКД. - М., 1993. - 19с.

35. Справочник по детской лечебной физкультуре / Под ред.М.И. Фонарева. - Л.: Медицина, 1983. - 360с.

36. Тюрин М.А., Васичкин В.И. Техника массажа. - М.: МТР, 1997. - 160с.

37. Фомин Н.А., Филин В.П. Возрастные основы физического воспитания. - М.: Физкультура и спорт, 1972. - 175с.

38. Фонарев М.И. Фонарева Т.А. Лечебная физкультура при детских заболеваниях. - Л.: Медицина, 1981. - 280с.

39. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів. Практикум. - Львів: Світ, 1993. -184с.

40. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272с.

41. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина ІІ. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 248с.

42. Шлемин A. M. Исследование и воспитание осанки подростков. АКД. - М., 1947. - 20с.

43. Шубина З.М. Воспитание осанки учащихся начальных классов школы продленного дня в процессе учебно-воспитательной работы. АКД. - М. 1975. - 24с.

Додатки

Додаток 1

ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИКУ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ.

1. Стоячи біля стіни або гімнастичної стінки. В. п. - основна стійка. Прийняти правильну поставу, торкаючись спиною стіни (стінки). При цьому лопатки, сідниці, гомілки ніг і п'яти повинні фіксуватися стінки, голова відведена. Правильність постави контролюється самою дитиною у дзеркалі, інструктором ЛФК, одним з дітей по вказівці інструктора.

2. Стоячи біля стіни, прийняти правильну поставу. Закрити очі, зробити крок вперед, Знову прийняти правильну поставу. Розплющити очі - перевірити правильність постави, виправити відмічені дефекти.

3. Прийняти правильну поставу, зробити 2-3 кроки вперед, сісти, встати. Знову прийняти правильну поставу. Ту ж вправу можна робити, як і передування, із закритими очима.

4. Прийняти правильну поставу біля гімнастичної стінки. Зробити 2-3 кроки вперед, розслабити послідовно м'язи шиї, плечей, рук і тулуба. Знову прийняти правильну поставу. Перевірити поставу, виправити дефекти.

5. Стоячи у гімнастичної стінки, прийняти правильну поставу. Підвестися на носки, утримуючись в цьому положенні 3-5 секунд. Повернення в вихідне положення.

Вправи даються згідно І. Д. Ловейко, М.І. Фонареву (1988).

6. Та ж вправа, але без гімнастичної стінки.

7. Прийняти правильну поставу, сісти, розвівши коліна в сторони і зберігаючи пряме положення голови та хребта. Поволі встати, прийняти правильну поставу, перевіряючи себе перед дзеркалом.

8. Стоячи в правильній поставі, покласти на голову мішечок з піском. Сісти, прагнучи не упустити мішечок. Встати в вихідне положення.

9. Ходьба з мішечком на голові із зупинками для контролю правильної постави.

Ходьба з мішечком на голові з переступанням через перешкоди - мотузочок, гімнастичну лавку і тому подібне.

Стоячи в правильній поставі з мішечком на голові напроти партнера. Перекидання і ловля м'яча із збереженням правильної постави, прагнучи не упустити мішечок з голови.

Ходьба з мішечком на голові з виконанням завдання: у напівприсіді, з високим підняттям колін, перехресним кроком, боком, приставним кроком і так далі.

Лежачи на спині з симетричним розташуванням тіла щодо хребта, руки вздовж тулуба. Підвести голову і плечі - перевірити правильність розташування тіла.

Лежачи на спині, прийняти правильну позу, притиснути поперекову частину до підлоги. Перехід в положення сидячи із збереженням прямої спини. Встати, зберігаючи правильну поставу.

У положенні лежачи на спині, зігнути ліву ногу в колінному і тазостегновому суглобах, схопивши коліно руками, притиснути до живота, одночасно притиснути до підлоги поперекову область. Повернутися в вихідне положення. Те ж з правою ногою.

Лежачи на спині, прийняти правильне положення. Перевірити його, підводячи голову і плечі. Обернутися "колодою" на живіт, підвести голову і плечі, кисті до плечей. Лягти на живіт, обернутися "колодою" на спину. Перевірити і виправити положення тіла.

Сидячи на гімнастичній лаві біля стіни, прийняти правильну поставу (потилиця, між лопаткова область, сідниці притиснуті до стіни, голова вертикально вгору, плечі на одному рівні). Правильність постави перевіряється інструктором або одним з дітей.

Та ж вправа. Після фіксування правильної постави розслабити послідовно м'язи шиї, плечового поясу, спини і живота. Закрити очі і по команді прийняти правильне положення тіла. Розплющити очі і перевірити поставу.

Сидячи на гімнастичній лавці, прийняти правильну поставу, покласти на голову мішечок з піском. Утримуючи мішечок правильним положенням голови і тіла, встати, зробити вперед 1-2 кроки, повернутися назад, сісти на лавку.

Сидячи на гімнастичній лавці напроти один одного, прийняти правильну поставу, покласти мішечки з піском на голову, узяти в обидві руки м'яч. Кидки м'яча від грудей обома руками партнерові і ловля м'яча із збереженням правильної постави, не упускаючи мішечок.

ЗАГАЛЬНО РОЗВИВАЮЧІ ГІМНАСТИЧНІ ВПРАВИ.

I. Вправи для м'язів поясу верхніх кінцівок

Вихідне положення стоячи:

1. П'яти разом, носки нарізно, руки опущені вздовж тулуба (основна стійка). Руки через сторони вгору, повернення в вихідне положення.

2. Руки до плечей, кисті стиснуті в кулак. Почергове розгинання рук вгору.

3. Права рука піднята вгору, ліва опущена. Зміна положення рук.

4. Руки зігнуті в ліктях, кисті у плечей. Кругові рухи зігнутими руками вперед, потім назад.

5. Руки випрямлені вперед, скрестні рухи рук і відведення їх в сторони.

6. Ноги нарізно на ширині плечей або ширше за плечі. Руки зігнуті в ліктях перед грудьми, пальці торкаються кінчиками, долоні випрямлені. Відведення ліктів ривками назад.

7. Те ж, що і у вправі 6, але з поворотами тулуба управо і вліво.

8. Руки опущені вздовж тулуба. Кругові рухи рук.

9. Права нога попереду, ліва ззаду, руки зігнуті в ліктях, кисті в кулак, ліва рука попереду, права - позаду. Почергове різке розгинання рук вперед - "бокс".

Вихідне положення сидячи:

1. Руки опущені вздовж тулуба, ноги випрямлені і розставлені нарізно під кутом 30-40°. Руки через сторони вгору, повернення в вихідне положення.

2. Та ж вправа з хлопком рук над головою.

3. Кисті рук за головою. Випрямляння рук в сторони, вгору, прогнутися в грудях, повернутися у вихідне положення.

4. Руки на поясі - відвести лікті назад, прогнутися, повернутися в вихідне положення.

Вихідне положення лежачи:

1. Лежачи на животі, кисті рук біля плечей, лікті притиснуті до тулуба. Підводячи голову і плечі, проводити руками рухи, що імітують плавання брасом.

2. Руки перед грудьми в упорі долонями в підлогу. Розгинання рук в ліктях, підведення голови і плечей, повернення в вихідне положення.

3. Лежачи на спині, руки випрямлені вперед перед грудьми. Відведення рук в сторони і схрещування їх перед грудьми.

4. Права рука вгору, ліва вздовж тулуба. Зміна положення рук.

II. Вправи для м'язів нижніх кінцівок

Вихідне положення стоячи:

1. Руки на поясі. Присідання з відведенням випрямлених рук вперед, повернення в вихідне положення.

2. Те ж, але з розведенням колін в сторони.

З. Руки вперед перед грудьми, долонями вниз. Почергове підняття коліна до долонь однойменних рук.

4. Стоячи, руки попереду і в сторони під кутом 45°. Махові рухи ніг до долоні різнойменної руки.

5. Руки вздовж тулуба. Випад правою ногою вперед з упором руками в коліно правої ноги. Пружні присідання 2-3 рази. Повернення в вихідне положення. Те ж з лівої ноги.

Вихідне положення сидячи:

1. Ноги випрямлені, опора на повну ступню, руки ззаду в упорі. Розведення ніг в сторони і схрещування прямих ніг - "ножиці".

2. Сидячи із зігнутими в колінах ногами. Ходьба на місці з високим підняттям колін.

З. Сидячи із зігнутими колінами, руки випрямлені перед грудьми. Почергове підняття колін до долоні однойменної руки.

4. Те ж, але стосуючись долоні різнойменної руки.

5. Сидячи на підлозі, ноги прямі. "Ходьба" на сідничних м'язах - пересування вперед за рахунок роботи м'язів сідничної області і тазу.

Вихідне положення лежачи:

1. Лежачи на спині, почергове згинання і розгинання ніг в колінних, тазостегнових і гомілковостопних суглобах - "велосипед".

2. Лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Зігнути обидві ноги в колінах, випрямити, опустити.

З. Лежачи на спині. Згинання і розгинання ніг з ковзанням п'ятами по опорі.

4. Лежачи на животі. Почергове відведення прямих ніг назад.

5. Лежачи на животі, руки в упорі перед грудьми долонями вниз. Відвести назад прямі ноги, розвести їх в сторони, з'єднати, повернутися в вихідне положення.

III. Вправи для м'язів тулуба

Вихідне положення стоячи:

1. Руки на поясі. Нахили тулуба вперед і повернення в вихідне положення.

2. Та ж вправа, але з відхиленням тулуба назад.

3. Руки на поясі. Поворот тулуба вправо повністю з відведенням у бік правої руки, повернення в вихідне положення. Те ж вліво.

Вихідне положення сидячи:

1. Сидячи на гімнастичній лавці, коліна зігнуті, ступні на підлозі, руки на поясі. Повороти тулуба в сторони.

Те ж, але з відведенням випрямленої руки.

Сидячи верхи на гімнастичній лавці, ноги прямі, розведені в сторони, руки на поясі. Повільне відхилення назад до торкання спиною лавки, повернення в вихідне положення.

Сидячи верхи на гімнастичній лавці, ноги зігнуті в колінах, руки на поясі. Бічні нахили тулуба.

Сидячи на лавці, ноги прямі. Нахили тулуба вперед і повернення в вихідне положення.

Вихідне положення лежачи:

Лежачи на спині, руки прямі вгорі. Одночасно з махом рук перейти в положення сидячи, руки вперед.

Та ж вправа, але при переході в положення сидячи, нахили вперед до торкання кінчиками пальців гомілок і тильної поверхні стоп.

Руки зігнуті в ліктях, опора на лікті, ноги зігнуті в колінах, опора на стопи. При піднятті тазу - вправа "місток".

Лежачи на животі, долоні в упорі перед грудьми на рівні плечей. Розгинаючи руки і згинаючи ноги в колінах, перехід в положення рачки; продовжуючи рух в тому ж напрямі, тягнутися потилицею до п'ят. Повернення в вихідне положення.

З положення лежачи на животі, руки перед грудьми в упорі - перехід в положення рачки з відведенням назад прямої правої ноги. Повернення в

вихідне положення. Те ж, але з відведенням лівої ноги.

ЗАГАЛЬНО РОЗВИВАЮЧІ ВПРАВИ З ПАЛИЦЯМИ.

З в. п. лежачи на спині палицю горизонтально наголову - ноги зігнути, палицю до носків.

В. п. - лежачи на спині, палиця горизонтально над головою - махом рук палицю горизонтально вниз (на стегно); зігнути, протягнути праву ногу, опустити, зігнути, протягнути ліву ногу, опустити. Зігнути обидві ноги в колінних і тазостегнових суглобах, провести їх під палицею, випрямити. Повернутися в початкове положення.

В. п. - лежачи на спині, палиця горизонтально над головою. Махом рук сісти, палицю вниз.

Лежачи на животі, палиця горизонтально перед грудьми - підняти голову, тулуб, палицю горизонтально над головою, утримати 3-5 секунд.

Те ж, але палицю горизонтально на головою.

Те ж, але палицю горизонтально за голову.

В. п, - лежачи на спині, палицю горизонтально за голову, ноги нарізно. Махом рук палицю вниз, сісти "по-турецьки".

8.В. п. - сидячи "по-турецьки", палицю горизонтально над головою. Махом рук встати

ВПРАВИ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ М'ЯЗОВОГО КОРСЕТА.

Для м'язів спини:

1. З В. п. - лежачи на животі, підборіддя на тильній поверхні кистей, покладених один на одного.

Перекласти руки на пояс, підвести голову і плечі, лопатки з'єднати, живіт не піднімати, дихання не затримувати. Зберігати прийняте положення до певного рахунку або по команді інструктора.

Та ж вправа, але кисті рук переводити до плечей за голову.

В. п. - те ж. Підводячи голову і плечі, поволі перевести руки вгору, в сторони і до плечей (імітація рухів при плаванні брасом).

В. п. - те ж. Рух рук в сторони, назад, в сторони - вгору.

В. п. - те ж. Підняти голову і плечі. Руки в сторони. Стискати і розтискати кисті рук.

В. п. - те ж. Підвести голову і плечі, руки в сторони. Кругові рухи руками.

І. п. - те ж. Почергове відведення назад прямих ніг, не відриваючи тазу від підлоги. Темп повільний.

Та ж вправа, але з одночасним підведенням і утриманням до рахунку 3-5 обох ніг. В. п. - те ж. Відвести назад пряму праву ногу. Підвести і приєднати до правої ноги пряму ліву ногу. Поволі опустити обидві ноги.

В. п. - те ж. Відвести назад обидві ноги, розвести їх в сторони, з'єднати разом, опустити.

В. п. - те ж, лицем до партнера. Узяти гімнастичну палицю хватом зверху, підвести голову і груди, утримуючи палицю біля грудей, - кидання палиці партнерові, ловля хватом зверху і знизу, утримуючи голову і груди в відведеному положенні. Кількість повторень - за командою інструктора.

12. Та ж вправа, але на гімнастичній лавці.

13. Та ж вправа з медицинболом. Для м'язів черевного преса:

В. п. для всіх вправ - лежачи на спині з притисненням поперекової частини хребта до опори. Зігнути і розігнути ноги в колінному і тазостегновому суглобах по черзі - "велосипед".

Зігнути обидві ноги, розігнути їх вперед, поволі опустити. Руки за головою, почергове підведення прямих ніг вперед.

Руки вгору, поволі підняти обидві прямі ноги о кута 45° і поволі опустити вихідне положення.

Зігнути ноги в колінах, випрямити вперед - вгору, розвести в сторони, з'єднати і поволі опустити.

Утримуючи м'яч між колінами, зігнути ноги,розігнути їх вперед до кута 45°, поволі опустити.

7. Те ж, але утримуючи м'яч між кісточками.

8. Схрещування прямих ніг - "ножиці". Перехід в положення сидячи з махом рук.

Те ж, але руки на поясі.

Ноги фіксовані у гімнастичної лавки або утримуються партнером - поволі сісти і поволі повернутися в вихідне положення.

12. Сидячи верхи на гімнастичній лавці, відхилитися назад до положення лежачи, утримуючись прямими ногами, перейти в вихідне положення.

Для бічних м'язів тулуба:

Лежачи на правому боці, права рука витягнута вгору, ліва рука вздовж тулуба. Утримуючи тіло в положенні на боці, підводити і опускати випрямлену ногу. Те ж на лівому боці з підведенням і опусканням правої ноги.

Лежачи на правому боці, права рука витягнута вгору, ліва рука зігнута в лікті і долонею упирається в підлогу на рівні плеча - "віконце". Відвести обидві прямі ноги, утримувати на вазі до рахунку 3-5, поволі опустити в вихідне положення.

Те ж, лежачи на лівому боці. Утримування прямих ніг на вазі може проводитися по заданому рахунку або по команді інструктора.

В. п. на боці підвести одну ногу, приєднати до неї іншу, поволі опустити ноги.

І. п. - лежачи на боці на кушетці або підведеній опорі, тулуб на вазі, однойменна рука спирається на підлогу, інша - вздовж тулуба. При фіксації ніг партнером - перекласти руки на пояс, вгору, вперед, до плечей - повернення в початкове положення.

Те ж на іншому боці.

Додаток 2

РУХЛИВІ ІГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, що МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ.

Ігри цілеспрямованого характеру: на збереження правильної постави і зміцнення м'язів спини.

"ТИХІШЕ ЇДЕШ - ДАЛІ БУДЕШ". Завдання гравців при виконанні - зберігати правильну поставу і прийти до фінішу першим. Всі учасники шикуються в одну шеренгу. Керівник подає різні команди, наприклад: "Крок вперед, наліво, два кроки вперед, присісти - руки вперед, направо, два кроки вперед" і ін.

Керівник під час гри стежить за поставою і як тільки помітить помилку (опущена голова, нахилені вперед плечі, випнутий живіт і ін), дає розпорядження гравцю, що допустив помилку, зробити крок назад. Виграє той, хто першим буде на фініші, хто менше зробив помилок і хто зберігав правильну поставу.

Примітка. Гра застосовуємося на етапі рішення задачі закріплення навику правильної постави, в завершальній частині занять.

"ВИПРЯМЛЯННЯ". Гравці вишикувані в дві колони на відстані витягнутих рук один від одного, руки на пояс в нахилі вперед на 45°, прогнувшись.

За сигналом керівника що стоїть в хвості колони випрямляється і ляскає долонею по спині попереду того, що стоїть, який, у свою чергу, випрямляється в положення "струнко" і ляскає попереду того, що стоїть. Коли хлопок дійде до того, що стоїть попереду колони, який також випрямляється і приймає стійку "струнко" (правильна постава), він командує "довкола", після чого стає в вихідне положення (нахил вперед), і хлопок по спині передається у зворотному напрямі. Колона швидше за інших передала хлопок назад, до номера, що почав гру, вважається такою, що перемогла.

Примітка. Гра проводиться як в завершальній частині, так і в основній, як вправа на зміцнення м'язів спини, випрямляння хребта і виховання правильної постави.

"НОЖНИЙ М'ЯЧ В КРУЗІ". Учасники гри сидять лицем до центру, спираючись руками в підлогу за спиною. Діти, що сидять в крузі, ударяють по м'ячу ногами так, щоб він підкотився до кого-небудь з гравців і не вийшов з круга.

Примітка. Гра має відволікаюче значення і служить для розвантаження м'язів спини і нижніх кінцівок. Раціонально застосовувати в завершальній частині занять.

"ПОТРАП М'ЯЧЕМ В БУЛАВУ". Діти вишикувані в одну шеренгу, лягають на живіт, в руках у кожного гумовий м'яч. На відстані 4-5-6 метрів від кожного учасника гри поставлено булави. Поштовхом рук від грудей треба збити м'ячем булаву. Після відштовхування м'яча учасник гри ставить руки до плечей (з'єднавши лопатки) - тримати три рахунки. Незалежно від того, чи буде збита булава чи ні, кожен з тих, що грають встає, йде за м'ячем і повторює завдання. Призначається від 5 до 8 спроб. Виграє той, хто більше разів збив булаву.

"КВАЧІ - ЯЛИНОЧКОЮ". Діти стають в свій "будинок" у гімнастичної стінки або стіни без плінтуса прийнявши правильну поставу (стосуючись стіни п'ятами, гомілковими м'язами, сідничною і лопаткою частинами і потилицею), руки дещо відведені в сторони (діти зображають ялинку з опущеними гілками). З дітей вибирається той, що водить, який повинен цяткувати решті грають.

По команді керівника діти починають гру, бігаючи на всіх напрямках. Той, що водить повинен заплямувати дітей, які рятуються в свої "будинки", (тобто встати біля стіни в правильній поставі), де не можна їх цяткувати. Гра продовжується 5-8 хвилин. Якщо що водить нікого не може заплямувати протягом 2-3 хвилин, його слід замінити іншим з числа тих, що грають.

"КИТАЙСЬКІ КВАЧІ". Правила гри ті ж, що і в попередній грі, але щоб врятуватися від гонитви що водить, охочого заплямувати гравця, гравцеві потрібно зробити присідання з прямою спиною, руки "крильцями" (до плечей, лопатки разом).

"ЗМІЙКА НА КАРАЧКАХ". Проповзти рачки між "змійкою" (поставлені в ряд булави, ширина проходу між ними 30 див). Виграє той, що не збив жодної булави. Гра може проводитися як естафета.

У завершальній частині занять цю гру можна провести, пройшовши між булавами із закритими очима.

"ТРИМАЙСЯ ЗАВЖДИ. ПРЯМО". Діти перед дзеркалом приймають правильну поставу і йдуть простим кроком із зміною темпу (поволі, швидко), потім переходять на біг. За хлопком керівника швидко займають свої місця перед дзеркалом. Один з учасників перевіряє поставу і робить зауваження гравцеві про неправильну поставу.

"НЕ УПУСТИ МІШЕЧОК". Діти вишикувані в дві колони, на голові у кожного мішечок з піском масою 500 грам. Завдання полягає в тому, щоб пройти по коридору (позначеному з двох сторін палицями) шириною 25 сантиметрів, не втративши мішечка і зберігаючи правильну поставу. Виграє колона, що швидше і правильніше виконала завдання.

"СОВА". Гравці вільно розташовуються в залі. Десь сидить або стоїть "сова". Керівник говорить: "День наступає, все оживає". Всі діти вільно рухаються по майданчику, виконуючи різні рухи, імітуючи руками політ метеликів, бабок, стрибають, бігають і так далі. Керівник вимовляє: "Ніч наступає, все завмирає, сова вилітає". Всі повинно негайно зупинитися, прийняти правильну поставу або яке-небудь інше положення з прямою спиною, відведеним назад плечовим поясом, зімкнутими лопатками. "Сова" облітає гравців гострозоро оглядаючи їх. У кого погана постава, того "сова" відправляє в "дупло". Гра продовжується. Через деякий час підраховують, скільки чоловік "сова" забрала до себе. Після цього вибирають нову "сову" з числа тих, хто до неї потрапив. Гра починається Знову. Виграє "сова", що забрала більше гравців.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.