Методичні основи використання пояснювально-ілюстративного виду навчання при вивченні курсу "Основи економіки"

Сутність пояснювально-ілюстративного виду навчання. Місце курсу "Основи економіки" в системі економічної освіти. Розробка методики вивчення курсу "Основи економіки" за допомогою пояснювально-ілюстративного виду навчання та планування навчального процесу.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.06.2011
Размер файла 35,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Трактування "нестандартних форм організації навчання" в науковій літературі. Класифікація нестандартних форм навчання. Роль курсу "Економіка" в системі загальної та економічної освіти. Особливості навчання у вивченні курсу учнями старшого шкільного віку.

  курсовая работа [31,8 K], добавлен 31.08.2010

 • Роль та місце інформаційно–комунікаційних технологій (ІКТ) при підготовці вчителів математики. Лабораторні заняття як форма організації процесу навчання. Психолого-педагогічні основи вивчення курсу "Застосування ІКТ у процесі навчання математики".

  курсовая работа [5,0 M], добавлен 13.01.2011

 • Методика викладання економіки. Специфіка та необхідність викладання економіки в школі. Тематичний план з курсу "Основи економічних знань" для десятих класів загальноосвітньої школи. Розробка робочої навчальної програми до курсу на визначену тему.

  курсовая работа [107,8 K], добавлен 02.01.2014

 • Теоретичні основи використання різнорівневих завдань в процесі трудового навчання. Методичні основи використання різнорівневих завдань у 7 класі при вивченні розділу "Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів".

  дипломная работа [88,8 K], добавлен 27.09.2008

 • Теоретичні основи виконання начерків та ескізів та їх використання на заняттях трудового навчання. Аналіз літератури та педагогічного досвіду. Методичні основи навчання з виконанням ескізів та начерків з розділу "Проектування виробів" в 8-9 класах.

  курсовая работа [785,6 K], добавлен 27.09.2008

 • Дослідження змісту, специфічних особливостей ігрового навчання, необхідність його впровадження в навчальний процес з курсу "Основи економічних знань". Аналіз ігрових методів навчання, рольових, дидактичних, ділових ігор. План-конспект занять "Естафета".

  курсовая работа [920,7 K], добавлен 30.01.2010

 • Розгляд теоретичних основ інтегрованого курсу "Мистецтво"; аналіз науково-педагогічної та навчально-методичної літератури по темі. Вивчення теми і структуру даного курсу для першого класу. Визначення особливостей використання методів та форм навчання.

  курсовая работа [565,0 K], добавлен 02.06.2014

 • Опис предмету навчального курсу. Завдання вивчення дисципліни, принципи оцінювання досягнень та вимоги до отриманих знань та умінь студентів. Орієнтовна структура залікового кредиту курсу. Характеристика змісту навчальної дисципліни за модулями курсу.

  курс лекций [54,4 K], добавлен 09.12.2011

 • Предмет і завдання дидактики. Принципи навчання та зміст шкільної освіти. Форми організації навчального процесу. Контроль та оцінка знань, умінь, навичок школярів. Пошуки шляхів удосконалення процесу навчання в школі. Розподіл годин з курсу "Дидактика".

  научная работа [76,8 K], добавлен 14.07.2009

 • Історія виникнення поняття "автономія навчання". Учбові стратегії. Теоретичні основи формування в учнів навичок планування та організації самостійної роботи. Організація аудиторної та позааудиторної роботи учнів. Практичний досвід автономного навчання.

  дипломная работа [85,1 K], добавлен 01.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.