Закономірності і динаміка розвитку науки

Точки зору про час виникнення науки. Загальні моделі її розвитку, основні елементи. Закономірності акумуляції знання і конкуренції науково-дослідних програм. Поняття наукової революції, пов’язаною із зміною парадигм. Ідеї динаміки наукового пізнання.

Рубрика Философия
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 14.10.2014
Размер файла 24,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Кафедра філософії

РЕФЕРАТ

На тему: «Закономірності і динаміка розвитку науки»

Виконала

студентка 5 курсу ННІ ФМ та КІС

групи МПМ1 Безугла Марина

Черкаси 2013р.

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Загальні моделі розвитку науки
 • Розділ 2. Закономірності розвитку науки
 • Розділ 3. Динаміка розвитку науки
 • Висновки
 • Список використаних джерел

наука парадигма революція

 • Вступ
 • Наука - це система свідомості людини та діяльності людей, спрямована на досягнення об'єктивно-істинного знання світоустрою та його систематизацію.
 • Оскільки життя людини еволюціонувало від найпростіших станів до складніших і досконаліших, то й наука пройшла шлях еволюції.
 • Є кілька точок зору про час виникнення науки:
 • - Кам'яний вік (близько двох млн років тому) - коли людина розпочала отримувати й передавати практично знання.
 • - V століття н.е. (у Стародавній Греції) - як доказовий вид знання відрізняється від міфологічного.
 • - Період пізнього середньовіччя - коли було усвідомлено значимість досвідченого знання.
 • - XVI-XVII ст. - коли з'явилися роботи німецького вченого Йоганна Кеплера (1571-1630) (встановив 3 закони руху планет навколо сонця, винайшов телескоп); нідерландського вченого Християна Гюйгенса (1629-1695) (винайшов маятниковий годинник і встановив закони коливань маятника, заклав теорії удару, створив хвилясту теорію світла, став одним з перших авторів теорії ймовірностей); італійського вченого Галілео Галілея (1564-1642) (заклав підвалини сучасної механіки, інерції, вільного падіння і рух тіл під укіс, складання рухів; активно захищав геліоцентричну систему світу, внаслідок чого піддався суду інквізиції (1633), який винудив його зректися вчення Н.Коперника); англійського вченого Ісаака Ньютона (1643-1727) - математика, фізика, механіка і астронома (відкрив дисперсію і хроматичну аберацію світла, його інтерференцію і дифракцию, висловив гіпотезу, що об'єднала корпускулярну й хвильову теорії світла, побудував дзеркальний телескоп, сформулював основні закони класичної механік, відкрив закон всесвітнього тяжіння, дав теорію руху небесних тіл). Було створено соціальні умови розвитку науки: в 1666 року створюється Паризька академія наук, в 1672 році виникає Лондонське королівське товариство (перше наукове об'єднання учених) - з 1703г його президентом став Ісаак Ньютон.
 • - Кінець першої третини ХІХ ст. - після суміщення дослідницької роботи і вищої освіти з урахуванням загальної науково-дослідної програми. Їх творці - німецький філолог, мовознавець, діяч, засновник Берлінського університету Вільгельм Гумбольдт (1767-1835) і "німецький хімік Юстус Лібіх (1803-1873) (один із творців агрохімії, відкрив ізомерію, створив теорії радикалів, гниття і бродіння, мінерального живлення рослин, одержав низку органічних сполук).
 • Розглядаючи перелічені погляди, бачимо, що галузева наука від вихідних «переднаукових» станів перетворилися у V-му сторіччі в специфічний вид діяльності учених-одинак, а у XVII сторіччі вже проводяться як повноцінна соціально-духовна освіта.
 • Сучасна наука охоплює величезну галузь - близько 15 тисяч дисциплін. Більше 90% всіх найважливіших досягнень науково-технічного рівня посідає останні 100 років.
 • Сучасна наука має дуже складну систему структуризації. Її дисципліни об'єднуються як комплекси природних, громадських, технічних, гуманітарних, антропологічних наук. Вона невпинно розвивається і змінюється, ускладнюється, супроводжується переплетенням нових знань.
 • Основними елементами наукового знання є:
 • - факти (твердо встановлені й підтверджені спостереженнями, експериментами, вимірами, перевірками);
 • - закони (з урахуванням закономірностей, загальних чинників досліджуваної проблеми);
 • - теорії (дають пояснення досліджених фактів, закономірностей, часто з урахуванням переосмислення видобутого матеріалу);
 • - наукові картини світу (у яких зведено докупи всі теорії, допускають взаємне узгодження).

Розділ 1. Загальні моделі розвитку науки

Проблема методу наукового пізнання розглядалася ще 17-му столітті англійським філософом Френсісом Беконом (1561-1626) і французьким філософом, математиком, фізиком і фізіологом Рене Декартом (1596-1650). Вони запропонували дві різнонаправлені методологічні програми розвитку науки: емпіричну («індукція») і раціоналістичну («дедукція»).

Індукція - рух пізнання від приватного до спільного, дедукція - від загального до окремого. Ці методологічні програми зіграли дуже значної ролі історія розвитку науки.

Нині стандартна модель наукового знання приблизно така. Пізнання починається із встановлення шляхом спостереження чи експериментів різних фактів. І якщо в них можна знайти повторюваність чи регулярність, то можна стверджувати, що знайдено первинне емпіричне узагальнення. Але рано чи пізно, зазвичай, виявляються факти, які вписуються в виявлену регулярність. Тоді починається перебудова відомої реальності, щоб ці факти вписалися на єдину схему і перестали суперечити знайденій емпіричній закономірності. Виявити нову схему - не проста справа. Спочатку її слід створити умоглядно - як теоретичної гіпотези. Якщо гіпотеза вдала та знімає знайдене між фактами протиріччя, та ще краще - дозволяє пророкувати отримання нових фактів, це що означає, що народилася нова теорія, знайдено теоретичний закон. Приміром, довгий час теоретично спадковості вважалося, що наслідувані ознаки повинні усредняться (при схрещуванні білої квітки з червоною отриманий гібрид може бути рожевим). За підсумками цієї теорії британський інженер Ф.Дженкин математичним шляхом розрахував, що кожен найвигідніший ознака, наявний в організмі, рано чи пізно повинен розчинитися, зникнути. Ця проблема успішно вирішивГ.Мендель. Запропонував він гіпотезу: успадкування носить не проміжний характер, а дискретний, наслідувані ознаки передаються дискретними частинками. Сьогодні ми їх називаємо генами. При передачі чинників спадковості від покоління до покоління йде їх розщеплення, а чи не змішування. Спостереження показує, що з успадкування ознаки відповідає чимало, а безліч генів. Через війну гіпотеза Дженкина не підтвердилася.

Отже, традиційна модель будівлі наукового знання передбачає рух по ланцюжку:

встановлення емпіричних фактів => первинне емпіричне узагальнення => виявлення відхиляючихся від правила фактів => винахід теоретичної гіпотези з новою схемою пояснення => логічний висновок (дедукція) з гіпотези.

Підтвердження гіпотези конституює їх у теоретичний закон. Така модель наукового знання називається гипотетико-дедуктивною. Вважається, що більшість сучасного наукового знання побудована саме так.

Теорія є найвищою формою організації наукового знання, дає цілісне уявлення про істотних зв'язках у галузі реальності.

У XX-му столітті розгорнулася ціла дискусія щодо того, яке ж знання можна й слід вважати науковим. Було сформульовано кілька принципів визнання знання науковим:

– Принцип верифікації (перевірка, емпіричне підтвердження);

– Принцип фальсифікації - тільки те знання може бути науковим, що в принципі спростовно.

Розвиток науки безупинно наштовхується на різні перепони та невидимі кордони. Деякі кордони довелося визнати фундаментальними, оскільки подолати їх, певне, не вийде ніколи:

- Досвід - один з перших кордонів. Досвід людства проти вічності обмежений. І невідомо, чи можна закономірності, підтверджені людським досвідом, поширювати протягом усього Всесвіту.

- Раціоналізм. Він відстоює дедуктивну модель розвитку знань (від приватного до спільного). З огляду на те, що це приватні затвердження, ідучи за законами теорії виводяться із первинних допущень, постулатів, аксіом, власне не виведених, не доказових, а й просто прийнятих за істинність - отже вони можуть бути спростовані. Приміром, говоримо про нескінченність світу - але ціе не доведено, це лише ймовірнісно.

- Природа людини. Людина - істота макросвіту (світу, порівняного за своїми розмірами з людиною) і ми будь-коли зможемо остаточно зрозуміти й дізнатися суть мікросвіту (приміром, електрони у нашому уявленні всі однакові).

- Сама наука. Будь-яка теорія, «дозволяючи» одні явища, «забороняє» інші. Приміром, теорія відносності «заборонила» перевищення швидкості світла (вона, що швидкість руху може бути більше швидкості світла)

- Інструментальна природа науки. Наука може знати, робити, як чогось домогтися, але мовчить, в ім'я чого це робить. Це завдання людина має вирішити сама.

Отже, як бачимо, наука розвивається і якісно змінюється у часі. Вона нарощує свій обсяг, розгалужується, ускладнюється. Розвиток цей виявляється нерівномірним, дробовим і хаотичним.

Розділ 2. Закономірності розвитку науки

Під закономірностями розвитку науки розуміються стійкі тенденції, що проступають у її розвитку, або істотні зв'язки, які простежуються між етапами, стадіями і фазами цього розвитку.

Як закони природознавства, так і закономірності розвитку науки будуються шляхом осмислення й узагальнення емпіричних даних. В історії науки дані, як і історичні події взагалі, унікальні. Один раз народився Ньютон, один раз він завершив «Математичні начала натуральної філософії». Щоб встановити закономірності розвитку науки, треба домогтися квазівідтворюваності: треба помислити не відтворення однієї і тієї ж події, а схожих, подібних подій в історії науки. Точніше, треба виділити подібні зв'язки подій, в яких одна подія подібним чином слідує за іншими.

Однією з закономірностей розвитку науки буде закономірність акумуляції знання. Ця закономірність виникла шляхом узагальнення фактів, що стосуються плавного збільшення знання, фактів, які демонструють, що серед наукових концепцій можуть бути виділені попередні та наступні, причому наступні акумулюють те знання, яке містилося в попередніх. Так, наприклад, ми можемо вказати на «закони природи».

Акумуляція знання: Оскільки мета наукової роботи полягає в «множенні емпіричного знання», тобто в описі нових фактів і проведення нових дослідів, розвиток науки не може не мати характер акумуляції знання. Нові факти і досліди не просто фіксуються наукою, вони приєднуються до вже досягнутого знання, вводяться в його текст і контекст. При цьому знання ніби ущільнюється: наука займається не тільки колекціонуванням і каталогізацією фактів і дослідів, а й систематизацією та узагальненням цих фактів і дослідів. Більше того, наука прагне до систематизації систем і узагальнення узагальнень - так виникають наукові закони і теорії. Чим далі наука просувається по шляху систематизації та узагальнення, тим більше вона ефективна в освоєнні нових фактів і дослідів: з висоти систематизацій і узагальнень видно більше і деколи краще.

Революційний характер розвитку науки: Якщо акумуляція знання стала розглядатися як закономірність розвитку науки ще на зорі сучасного природознавства, то поняття наукової революції стало складатися значно пізніше - до кінця XVIII ст. і не без впливу політичних теорій. У розробленому ж вигляді це поняття було викладене порівняно недавно в книзі Т. Куна «Структура наукових революцій». Т. Кун виходить з чергування у розвитку науки революцій - періодів зміни парадигм, зразків постановки та вирішення наукових завдань, і періодів нормальної науки, періодів роботи в рамках даної парадигми. Поняття парадигми знаходиться у Т. Куна у зв'язці з поняттям «наукове співтовариство» («scientific community») - групи вчених, які організовані у небудь науковий колектив або просто неформально спілкуються один з одним. Наукове співтовариство існує остільки, оскільки його представники поділяють дану парадигму: інакше вони просто не могли б продуктивно спілкуватися один з одним. У свою чергу парадигма буде парадигмою, якщо у неї відсутній носій - наукове співтовариство: адже зразки припускають людей, які визнають їх такими.

Як було сказано вище, Т. Кун назвав періоди наукової роботи, що йде в рамках тієї чи іншої парадигми, періодами нормальної науки. Це важливі періоди. Розвиток науки не може здійснюватися за умови постійної ломки і перебудови парадигм. Більшість вчених зайняті саме в нормальній науці, велика частина наукової літератури також створюється в умовах нормальної науки. Без нормальної науки була б неможливою наукова освіта. Правда, працюючи в умовах нормальної науки, вчений деколи дивиться повз тих фактів, які не вкладаються в рамки парадигми. Проте «парадигма змушує вченого досліджувати деякий фрагмент природи так детально і глибоко, як це було б неможливо в інших обставинах».

Нормальна наука рано чи пізно приходить до кризи, викликаної появою і накопиченням аномалій, тобто провалів тієї стратегії, яка диктується парадигмою. Аномалії - це невирішені в рамках парадигми завдання. Криза може завершитися деяким «ремонтом» парадигми, її адаптацією до нового ряду проблем. Він може також завершитися науковою революцією, тобто зміною парадигм.

Конкуренція науково-дослідних програм як закономірність розвитку науки: Щоб сформулювати закономірність конкуренції науково-дослідних програм, звернімося до робіт І. Лакатоса, в яких чітко сформульована її концептуальна база.

Науково-дослідну програму задає її «жорстке ядро», сукупність наукових положень, ухвалених досить великою сукупністю вчених в якості основи свого дослідження. «Жорстке ядро» зберігається, поки функціонує дана науково - дослідницька програма. Крім «жорсткого ядра», науково-дослідницька програма характеризується «захисним поясом», сукупністю гіпотез і моделей, що оберігають «жорстке ядро» від впливу спростовують фактів і забезпечують зростання його області застосування. Гіпотези «захисного пояса» як би гасять силу спростувань, що виходять від експерименту і спостереження: вони доповнюють «жорстке ядро» припущеннями, согласующими його зміст з даними спостереження і експерименту.

Науково-дослідницька програма не існує ізольовано, а знаходиться в конкуренції з іншою науково-дослідницькою програмою або з кількома іншими програмами. Виділяючи прогресивний зсув проблеми в якості критерію життєвості програми, ми неявно маємо на увазі таку конкуренцію. Науково-дослідницька програма, яка перебуває у стані цього зсуву, не тільки дає свою інтерпретацію фактів, відкритих при розвитку альтернативної програми, але і пророкує ті факти, на які альтернативна програма не вказує, причому хоча б частина цих пророкувань підтверджується. Звідси випливає, що прихильники життєвих альтернативних програм постійно критикують один одного.

Розділ 3. Динаміка розвитку науки

У початковий період становлення науки відбувалося повільне збільшення обсягу накопичуваних нею знань. Але вже до середини XIX спостерігається його подвоєння через кожні п'ятдесят років. Сьогодні, в епоху науково-технічної революції (НТР), подвоєння відбувається кожні півтора року. Понад 90 % всіх науково-технічних відкриттів і винаходів припадає на ХХ століття. Збільшення кількості інформації (лат. informatio - роз'яснення, виклад; сукупність відомостей) незмінно супроводжується і зміною її якості, накопиченням нової інформації і появою у людини нових здібностей і можливостей її емпіричного і теоретичного узагальнення. Це визначає горизонт пізнання, властивий тій чи іншій культурно-історичній епосі. Він мінливий і рухливий, його передній край безперервно входить в ті сфери, де накопичуються факти, пояснення яких лежить за межами можливостей існуючих теорій і вище загальноприйнятого розуміння. Їх інтерпретація вимагає розробки нових інструментів пізнання (більш тонкої апаратури, нових методів дослідження, форм і способів узагальнення), що неминуче веде до розширення горизонту пізнання, зміні наукових уявлень, заміні простих теорій більш складними.

Чи є межа пізнання, чи існує остаточна теорія і те універсальне знання, яке здатне пояснити все - ці питання постійно перебувають у полі зору методології та теорії пізнання. Відповіді на них перекриваються з проблемою пошуку об'єктивної наукової істини та можливості існування абсолютної наукової істини.

Об'єктивна істина - це знання, яке адекватно відображає властивості об'єкта пізнання і закономірності його розвитку. Розкрити її - означає відокремити знання від омани, встановити закономірності розвитку об'єкта і його взаємозв'язку, що відображають дійсний стан речей. Вона не залежить від суб'єкта, що пізнає і його суб'єктивної думки. Її достовірність доводиться практичним досвідом людства.

Абсолютна наукова істина, як точне і повне відображення дійсності, є якийсь недосяжний ідеал, бо сама дійсність нескінченно складна, багатовимірна, знаходиться в постійному русі і зміні, а те, що доступно нам для спостереження, і ми самі, всього лише її невелика частина. Рухливість і мінливість світу об'єктивно зумовлюють рухливість і мінливість наших уявлень про нього. Але динаміка розвитку наших уявлень відстає від динаміки розвитку світу. Бо розвиток світу носить випереджаючий характер. Це і зумовлює принципову незавершеність науки і наукової картини світу. І навіть встановлені наукою фундаментальні закони і принципи природи або побудовані нею моделі справедливі лише в певних межах. Чим глибше людина проникає в безодні природи, тим більше відчуває свою безпорадність перед неозорістю її кордонів і розумінням обмеженості своїх пізнавальних можливостей. Очевидно, необхідно йти не в напрямку нескінченного розширення меж пізнання, до чого прагне сучасна наука, слідуючи античної натурфілософії в пошуках перших «циглинок» Світобудови. Швидше за все, потрібно шукати якусь внутрішню рівновагу, «речей сполучну нитку», до яких так прагне східна філософія. Спроби встановити абсолютну істину в пізнанні природи великий вчений, лауреат Нобелівської премії з фізики, наш сучасник Стівен Вайнберг образно назвав мрією про остаточну теорію.

У загальному випадку об'єктивна істина відносна, її абсолютність справедлива лише в певних граничних умовах. Але це не означає, що світ непізнаваний. Це означає лише те, що в процесі освоєння дійсності відбувається поглиблення пізнання, розширюються його межі, і цей процес нескінченний, бо нескінченна сама Природа. І правильніше було б говорити не про істину, а про рівень розуміння світу, який складається на тому чи іншому етапі розвитку науки.

Як відбуваються наукові відкриття, чи є якісь закономірності їх появи і чи можна їх спланувати? В історії пізнання робилися неодноразові спроби відповісти на ці питання і виявити закони і механізми розвитку науки. На цей рахунок існує кілька точок зору.

У період підйому і спокійного розвитку йде накопичення наукових даних і їх осмислення. Але раптом з'являються такі факти, які виявляються незрозумілими в рамках вже існуючої теорії. Їх кількість накопичується, вони вступають в протиріччя з її вихідними положеннями. Підсумком вирішення протиріччя, як правило, є наукова революція, що виявляється в зміні концептуальних моделей і супроводжується якісним стрибком в науковому мисленні. При цьому відбувається зміна аксіоматичного апарату, спадають старі принципи, поняття, методи дослідження, висуваються нові концептуальні ідеї, змінюються уявлення про світ. Коли теоретичні висновки складаються в цілісну несуперечливу систему знань, кажуть про народження нової наукової парадигми.

Вся історія науки - це низка наукових революцій, безперервна зміна наукових уявлень, парадигм і наукових картин. Наприклад, поява книги М. Коперника «Звернення небесних сфер» (1543г.) послужила початком революції (перехід від геоцентричної до геліоцентричної системи). Або роботи Казанської лінгвістичної школи (І.О. Бодуен де Куртене, Н.В. Крушевскій та ін ) про мову як систему, що динамічно розвивається, послужили підставою для нової парадигми в гуманітарних науках - формуванню структуралізму (використання структурного методу, моделювання, формалізація і математизація). Або сьогодні, на рубежі II і III тисячоліть, коли людство у своєму розвитку підійшло до межі можливостей біосфери, формується нова парадигма виживання, яка відображається в концепціях (лат. conteptio - розуміння; певний спосіб трактування яких-небудь явищ, основна точка зору, керівна ідея для їх освітлення, провідний задум, сукупність основоположних ідей) і моделях сталого розвитку.

Зміна парадигм, наукових теорій, пізнавальних моделей або картин світу - об'єктивний процес. Ще в 1931 році американський математик і логік К. Гедель довів теорему про те, що в будь-якої теорії, якою б стрункою і самостійної вона не була, обов'язково є внутрішні протиріччя і питання, на які вона не має однозначної відповіді. У процесі вирішення цих протиріч і народжується нове. При цьому більш досконалі теорії та моделі, як правило, в якості окремого випадку включають попередні, а взаємозв'язок між ними здійснюється за допомогою одного з фундаментальних принципів пізнання, про який ми вже говорили - принцип відповідності.

Як правило, напередодні науково -технічних революцій спостерігається вибух у розвитку гуманітарної культури. Підтвердженням цьому є весь культурно-історичний процес. Становленню механістичної парадигми передувала епохи Відродження і Реформації, промислової революції початку XIX століття - епоха Просвітництва, революції в природознавстві початку XX століття - вибух гуманітарної культури кінця XIX століття. Створюється враження, що логічна наука, накопичуючи суперечливі дані, ще й не звертає на них серйозної уваги, а інтуїція філософа, художника, поета наче заздалегідь, вловлює незримі флюїди прийдешніх змін у світогляді.

Висновки

Під закономірностями розвитку науки розуміються стійкі тенденції, що проступають у розвитку, чи суттєві зв'язки, що прослідковуються між етапами, стадіями і фазами цього розвитку. Чим більше наука просувається шляхом систематизації і узагальнення, тим більша ймовірність в освоєнні нових фактів і дослідів.

Традиційна модель будівлі наукового знання передбачає рух по ланцюжку: встановлення емпіричних фактів => первинне емпіричне узагальнення => виявлення відхиляючихся від правила фактів => винахід теоретичної гіпотези з новою схемою пояснення => логічний висновок (дедукція) з гіпотези. Підтвердження гіпотез конституює їх у теоретичний закон.

Основними закономірностями розвитку науки є:

– акумуляція знання;

– революційний характер розвитку науки;

– конкуренція науково-дослідних програм.

Серед проведних ідей динаміки наукового пізання виділяються:

– Динамізм наукового пізнання;

– Зміна наукових парадигм як об'єктивний процес;

– Об'єктивність і відносність наукової істини;

– Принципова недосяжність абсолютної істини і незавершеність наукової картини світу.

Список використаних джерел

1. Концепції сучасного природознавства/ під ред.В.Н. Лавриенко і В.П. Ратникова. - М., 2004.\

2. Кун Т. Структура наукових революцій. М., 1975.

3. Локатос М. Фальсифікація і методологія науково-дослідних програм. М., 1995.

4. Сучасна філософія науки. М., 1996.

5. Структура та розвитку науки.-М.,1978.

6. Філософський словник /под ред.М.М.Розенталя. М- 1975.

7. Лешкевич Т.Г. «Философия науки: традиции и новации» М.:ПРИОР,2001

8. Зиневич Ю.А., Гуревич П.С., Широкова В.А. Философские науки. Москва, «Гуманитарий» 1994г.

9. Матеріали web-ресурсів.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Наука як продуктивна сила суспільства. Участь специфічної філософської детермінації у розвитку наукового знання. Тенденції та функції сучасної науки на Україні. Характерні риси сучасного етапу науково-технічної революції. Закономірності розвитку науки.

  контрольная работа [24,4 K], добавлен 23.07.2009

 • Специфічні ознаки наукового пізнання та процес його здобуття. Проблема методу і методології в філософії науки. Побудова і функціонування наукової теорії. Основні процедури наукової діяльності. Логічна структура наукового дослідження та її елементи.

  курсовая работа [27,5 K], добавлен 15.06.2011

 • Історичний аналіз розвитку наукового знання з часів античності. Питання виникнення і розвитку науки і філософії. Наявність грецьких термінів у доказовій давньогрецькій науці. Розвитко доказових форм наукового знання. Формування філософського світогляду.

  реферат [32,0 K], добавлен 26.01.2010

 • Виникнення постпозитивізму та його місце в розвитку філософської думки. Критичний раціоналізм Карла Поппера. Методологія науково-дослідницьких програм І. Лакатоса. Історична динаміка наукових знань Томаса Куна. Епістемологічний анархізм Пола Феєрабенда.

  курсовая работа [94,2 K], добавлен 28.09.2014

 • Аналіз низки внутрішніх і зовнішніх цінностей наукового пізнання. Визначення сутності регулятивів - аксіологічних передумов науки, цілей і цінностей. Ознайомлення з поглядами філософів. Дослідження внутрішніх аксіологічних основ наукового пізнання.

  статья [27,0 K], добавлен 21.09.2017

 • Філософський аналіз сутності науки і її соціальних функцій. Динаміка науки: філософський сенс закономірностей і тенденцій розвитку знання. Онтологічні проблеми та методологічний арсенал науки. Філософські питання природознавства та технічних наук.

  курс лекций [208,4 K], добавлен 28.02.2013

 • Наука як система знать та освіта як цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань. Виробництво знань про природу, суспільство і про саме пізнання. Основні методи емпіричного знання. Рефлексія основоположень методологій філософії науки.

  реферат [26,7 K], добавлен 05.12.2012

 • Наука і техніка як предмет філософського осмислення. Взаємозв’язок науки, техніки і технології. Науково-технічний прогрес і розвиток суспільства. Сутність та закономірності науково-технічної революції. Антитехнократичні тенденції у сучасній філософії.

  курсовая работа [61,9 K], добавлен 01.01.2012

 • Загальні уявлення про теорію пізнання, її предмет і метод. Поняття "знання" і "пізнання", багатоманітність їх форм. Предмет і метод гносеології; раціоналізм та емпіризм; герменевтика. Основні форми чуттєвого і раціонального пізнання, поняття істини.

  курсовая работа [94,0 K], добавлен 15.10.2013

 • Філософія як особлива сфера людського знання і пізнання, основні етапи її зародження та розвитку, місце та значення в сучасному суспільстві. Характеристика та специфічні риси античної філософії, її найвидатніші представники, її вклад в розвиток науки.

  контрольная работа [10,6 K], добавлен 23.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.