Дослідження статичних характеристик асинхронного двигуна при живленні від тиристорного перетворювача частоти

Швидкіснi та механічнi характеристики двигуна при живленні від тиристорного перетворювача частоти. Регулювальнi властивостi електроприводу. Експерементальнi та розрахунковi данi досліджуємої машини. Головні показники кутової швидкості обертання.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.08.2015
Размер файла 56,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний технічний університет

Кафедра ЕАПУ

Звіт

Лабораторна робота

Дослідження статичних характеристик асинхронного двигуна при живленні від тиристорного перетворювача частоти

Донецьк 2015

Мета роботи - експериментальне отримання швидкісних і механічних характеристик двигуна при живленні від ТПЧ, вивчення регулювальних властивостей електроприводу.

Обладнання:

Дослiджувальна машина 44:

Uн=500 B; Iн=5.8 A; Pн=2.8 кВт; з=75.5%; nн=920 об/хв.

Дослiджувальна машина 43:

Uн=230 B; Iн=11.7 A; Pн=2.7 кВт; Rq=0.22 Ом; nн=1450 об/хв.

Таблиця 1 - Експерементальнi i розрахунковi данi

Характеристики дослiджуємої машини

Режим роботи

М22

Параметри

Дослiднi

Розрахунковi

Найменування

I1, A

I2, A

n,об/хв

U1,B

M=c*(|I2| ± |I2xx|), H*м

1

f=20

Двигун

2.4

7

400

225

1.49(7+1) =11.92

2.9

10

350

200

1.49(10+1) =16.39

4.1

15

350

225

1.49(15+1) =23.84

5

15.3

350

245

1.49(15.3+1) =24.28

6

17.5

325

210

1.49(17.5+1) =27.56

7

19.9

325

275

1.49(19.9+1) =31.14

7.5

20

300

278

1.49(20+1) =31.29

2

f=30

Двигун

2.2

0.3

600

313

1.49(0.3+1) =1.93

3.1

2.7

650

375

1.49(2.7+1) =5.51

4.4

11

550

325

1.49(11+1) =17.88

5.2

13

550

350

1.49(13+1) =20.86

5.5

15.6

550

350

1.49(15.6+1) =24.73

6.3

18

550

373

1.49(18+1) =28.31

6.6

18.7

550

375

1.49(18.7+1) =29.35

3

f=40

Двигун

2.2

0

800

413

1.49(0+1) =1.49

3.1

3.5

750

413

1.49(3.5+1) =6.7

4.2

10

750

425

1.49(10+1) =16.39

5

17

750

430

1.49(17+1) =26.82

6

18

750

450

1.49(18+1) =28.31

7

19

750

450

1.49(19+1) =29.8

7.2

19.8

750

450

1.49(19.8+1) =30.99

4

f=50

Двигун

1

1

1000

475

1.49(1+1) =2.98

2.25

3

980

463

1.49(3+1) =5.96

3

6

950

450

1.49(6+1) =10.43

4

9

940

438

1.49(9+1) =14.9

5.5

12

925

428

1.49(12+1) =19.37

6.5

15

850

425

1.49(15+1) =23.84

7

16

840

420

1.49(16+1) =25.33

Стала С знаходиться через номiнальнi данi навантажувальної машини:

частота електропривод двигун

Рисунок 1 - Швидкiснi характеристики асинхронного двигуна

Рисунок 2 - Механiчi характеристики асинхронного двигуна

Висновки: експериментально отримали швидкіснi і механічнi характеристики двигуна при живленні від ТПЧ. Були вивченнi регулювальнi властивостi електроприводу. На графiку швидкiсних характеристик видно, що до певного значення тока, кутова швидкiсть обертання падає з невеликим нахилом, а пiсля - вiдбувається рiзкий спад. На графiку механiчних характеристик видно, що до певного моменту, кутова швидкiсть обертання падає з невеликим нахилом, а пiсля - відбувається рiзкий спад, при чому момент зменшується.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розрахунок і вибір тиристорного перетворювача. Вибір згладжуючого реактора та трансформатора. Побудова механічних характеристик. Моделювання роботи двигуна. Застосування асинхронного двигуна з фазним ротором. Керування реверсивним асинхронним двигуном.

  курсовая работа [493,7 K], добавлен 11.04.2013

 • Вибір тиристорів та трансформатора. Визначення зовнішніх характеристик перетворювача та швидкісних і механічних характеристик електродвигуна. Розрахунок коефіцієнта несинусоїдальності напруги суднової мережі. Моделювання тиристорного перетворювача.

  курсовая работа [576,9 K], добавлен 27.01.2015

 • Отримання швидкісних і механічних характеристик двигуна в руховому та гальмівних режимах, вивчення його властивостей. Аналіз експериментальних та розрахункових даних. Дослідження рухового, гальмівного режимів двигуна. Особливості режиму проти вмикання.

  лабораторная работа [165,5 K], добавлен 28.08.2015

 • Вибір напівпровідникового перетворювача, розрахунок параметрів силового каналу вантажопідйомного візка. Вибір електричного двигуна та трансформатора. Розрахунок статичних потужностей механізму, керованого перетворювача, параметрів механічної передачі.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 01.03.2013

 • Розрахунок двигуна постійного струму. Складання рівняння тиристорного перетворювача. Розрахунок здавачів струму. Синтез системи підпорядкованого регулювання управління електроприводу. Умови налаштування зовнішнього контуру, моделювання поведінки.

  курсовая работа [1001,4 K], добавлен 02.01.2014

 • Заходи щодо впровадження енергозберігаючих технологій у електроприводі. Принцип роботи перетворювача частоти та залежність економії від схеми перетворювача. Тенденція розвитку частотно-регульованого привода. Застосування тиристорних перетворювачів.

  реферат [839,5 K], добавлен 29.11.2014

 • Експериментальне отримання швидкісних, механічних характеристик двигуна у руховому і гальмівних режимах роботи. Вивчення його електромеханічних властивостей. Механічні та швидкісні характеристики при регулюванні напруги якоря, магнітного потоку збудження.

  лабораторная работа [91,8 K], добавлен 28.08.2015

 • Розрахунок та дослідження перехідних процесів в однофазній системі регулювання швидкості (ЕРС) двигуна з підлеглим регулювання струму якоря. Параметри скалярної системи керування електроприводом асинхронного двигуна. Перехідні процеси у контурах струму.

  курсовая работа [530,2 K], добавлен 21.02.2015

 • Функціональна схема та вибір тиристорного електроприводу. Параметри об'єкта регулювання. Розрахунок активного опору якоря двигуна та індуктивності кола. Визначення електромеханічної сталої часу. Синтез двозонної залежної системи регулювання швидкості.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 07.05.2014

 • Принцип дії асинхронного двигуна. Апаратура управління і захисту електроприводу. Схеми включення трифазних асинхронних електродвигунів в однофазну мережу за допомогою конденсаторів та активних опорів. Експлуатація електродвигунів та догляд за ними.

  контрольная работа [2,0 M], добавлен 28.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.