Дослідження статичних характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором

Отримання швидкісних і механічних характеристик двигуна в руховому та гальмівних режимах, вивчення його властивостей. Аналіз експериментальних та розрахункових даних. Дослідження рухового, гальмівного режимів двигуна. Особливості режиму проти вмикання.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.08.2015
Размер файла 165,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

7Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний технічний університет

Кафедра ЕАПУ

Звіт

Лабораторна робота №5

Дослідження статичних характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором

асинхронний двигун фазний ротор

Виконав

студент групи СПУ-12н

Хмара А.О.

Перевірив Чепак А.А.

Донецьк 2015

Мета роботи - експериментальне отримання швидкісних і механічних характеристик двигуна в руховому та гальмівних режимах, вивчення його властивостей.

Обладнання:

1. Дослiджувальна машина 44:

Uн=500 B; Iн=5.8 A; Pн=2.8 кВт; з=75.5%; nн=920 об/хв.

2. Дослiджувальна машина 43:

Uн=230 B; Iн=11.7 A; Pн=2.7 кВт; Rq=0.22 Ом; nн=1450 об/хв.

Таблиця 5.1 - Експериментальнi i розрахунковi данi

Характеристики дослiджуємої машини

Режим роботи

М22

Параметри

Дослiднi

Розрахунковi

Найменування

I1, A

I2, A

w,1/с

M=c* (|I2| ± |I2xx|), H*м

1

R=0

Генераторний

3.6

-9

125.6

-1.49 (9-1) =-11.92

Холостого ходу

1.2

1

104.67

-1.49 (1-1) =0

Руховий

2.5

3

88.97

1.49 (3+1) =5.96

4.1

5

82.69

1.49 (5+1) =8.94

6.3

8

61.75

1.49 (8+1) =13.41

7

7.2

52.33

1.49 (7.2+1) =12.22

8

7

31.4

1.49 (7+1) =11.92

2

R>0

Генераторний

1.2

2

130.83

-1.49 (2-1) =-1.49

1.15

1

104.67

-1.49 (1-1) =0

Холостого ходу

1.3

0

73.26

-1.49 (0-1) =1.49

Руховий

1.4

0.5

52.33

1.49 (0.5+1) =2.235

1.6

1

26.17

1.49 (1+1) =2.98

Противмикання

2

4

-26.17

1.49 (4+1) =7.45

2.1

4.1

-52.33

1.49 (4.1+1) =7.59

2.5

5

-104.67

1.49 (5+1) =8.94

3

R=0

Динамiчне гальмування

4.5

-3

0

-1.49 (3-3) =0

4.5

-2.7

10.46

-1.49 (2.7-1) =-2.53

4.5

-5

25.16

-1.49 (5-1) =-5.96

4.5

-8

52.33

-1.49 (8-1) =-10.43

4.5

-10.7

78.5

-1.49 (10.7-1) =-14.45

4.5

-12.5

104.67

-1.49 (12.5-1) =-17.13

4

R>0

Динамiчне гальмування

4.5

-3

0

-1.49 (3-3) =0

4.5

-6

2.61

-1.49 (6-1) =-7.45

4.5

-7

4.18

-1.49 (7-1) =-8.94

4.5

-8

5.23

-1.49 (8-1) =-10.43

4.5

-10

5.75

-1.49 (10-1) =-13.41

4.5

-11

6.28

-1.49 (11-1) =-14.9

4.5

-12

8.37

-1.49 (12-1) =-16.39

4.5

-4

52.33

-1.49 (4-1) =-4.47

4.5

-3

104.67

-1.49 (3-1) =-2.98

Стала С знаходиться через номiнальнi данi навантажувальної машини:

Рисунок 5.2 - Швидкiснi (а, б) характеристики асинхронного двигуна (1,3 - R=0; 2,4 - R>0)

Рисунок 5.3 - Мехaнiчнi характеристики асинхронного двигуна

Висновки: експериментально отримали швидкіснi і механічнi характеристики двигуна в руховому та гальмівних режимах. Дослiдили його гальмiвнi властивостi, а також режим проти вмикання.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Експериментальне отримання швидкісних, механічних характеристик двигуна у руховому і гальмівних режимах роботи. Вивчення його електромеханічних властивостей. Механічні та швидкісні характеристики при регулюванні напруги якоря, магнітного потоку збудження.

  лабораторная работа [91,8 K], добавлен 28.08.2015

 • Розрахунок і вибір тиристорного перетворювача. Вибір згладжуючого реактора та трансформатора. Побудова механічних характеристик. Моделювання роботи двигуна. Застосування асинхронного двигуна з фазним ротором. Керування реверсивним асинхронним двигуном.

  курсовая работа [493,7 K], добавлен 11.04.2013

 • Номінальні значення фазних напруги і струму статорної обмотки двигуна. Струми в обмотках статора і ротора, обертальний момент і коефіцієнт потужності при пуску двигуна із замкненим накоротко ротором. Зведений і реальний опори фази пускового реостата.

  задача [353,4 K], добавлен 28.08.2015

 • Швидкіснi та механічнi характеристики двигуна при живленні від тиристорного перетворювача частоти. Регулювальнi властивостi електроприводу. Експерементальнi та розрахунковi данi досліджуємої машини. Головні показники кутової швидкості обертання.

  лабораторная работа [56,4 K], добавлен 28.08.2015

 • Електромагнітний розрахунок асинхронного двигуна. Обмотка короткозамкненого ротора. Магнітне коло двигуна. Активні та індуктивні опори обмотки. Режими холостого ходу. Початковий пусковий струм та момент. Маса двигуна та динамічний момент інерції.

  курсовая работа [644,7 K], добавлен 06.11.2012

 • Отримання експериментальним шляхом кривих нагріву машини. Визначення допустимої теплової потужності двигуна, що працює у протяжному режимі. Корисна потужність, втрати при номінальному навантаженні. Номінальна та уточнена номінальна потужність двигуна.

  лабораторная работа [144,6 K], добавлен 28.08.2015

 • Розрахунково-експериментальне дослідження математичної моделі регулювання навантаження чотиритактного бензинового двигуна за допомогою способів Аткінсона й Міллера. Впливу зазначених способів регулювання навантаження двигуна на параметри робочого процесу.

  контрольная работа [897,0 K], добавлен 10.03.2015

 • Розрахунок та дослідження перехідних процесів в однофазній системі регулювання швидкості (ЕРС) двигуна з підлеглим регулювання струму якоря. Параметри скалярної системи керування електроприводом асинхронного двигуна. Перехідні процеси у контурах струму.

  курсовая работа [530,2 K], добавлен 21.02.2015

 • Визначення динамічних параметрів електроприводу. Вибір генератора та його приводного асинхронного двигуна. Побудова статичних характеристик приводу. Визначення коефіцієнта форсування. Розрахунок опору резисторів у колі обмотки збудження генератора.

  курсовая работа [701,0 K], добавлен 07.12.2016

 • Графоаналітичний розрахунок перехідного процесу двигуна при форсуванні збудження генератора і без нього. Розрахунок перехідних процесів при пуску двигуна з навантаженням і в холосту. Побудова навантажувальної діаграми. Перевірка двигуна за нагрівом.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 11.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.