Побудова дискретної моделі за методом Ейлера

Алгоритм прямого методу Ейлера, побудова дискретної моделі за ним. Апроксимація кривої намагнічування методом вибраних точок. Аналіз перехідних процесів з розв’язанням диференціальних рівнянь явним методом Ейлера. Текст програми, написаний мовою Сі++.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.12.2011
Размер файла 199,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ

"ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ KІЛ"

Виконав студент

Групи СІ-21

Львів-2009

Задача

Дано:

R=2 Ом; l=1,5 м; N=12; м; f=30+2N=54; w=13000/f=240;

Математична модель

Будуємо дискретну модель за явним методом Ейлера:

Алгоритм прямого методу Ейлера:

1. t=0;

2. Задаємося початковими значеннями

3. Обчислюємо статичну індуктивність

4. Обчислюємо струм

5. Запам'ятовуємо значення

6. Перевіряємо умову чи час t досяг свого кінцевого значення tEND. Якщо так то виходимо з алгоритму якщо ні то йдемо далі.

7. Обчислюємо значення потокозчеплення згідно із явною формулою Ейлера на наступному кроці.

8. Змінюємо крок

9. Йдемо на пункт 3.

Апроксимація кривої намагнічування методом вибраних точок

Нам дана характеристика намагнічування сталі 3411

В, Тл

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

Н, А/м

170

220

280

370

500

700

1000

2000

4000

9200

40000

90000

Графічно вона виглядає так:

Для того щоб апроксимувати ми виберемо 2 точки з яких нарисуємо прямі.

Нашим рядом апроксимації являється вираз:

Рівняннями прямих будуть:

і

Запишемо систему рівнянь:

На графіку це виглядатиме так:

де вибрані точки будуть в: В1=1,3; В2=1,8; В3=1,6, відповідно.

Обрахуємо коефіцієнти при прямих:

Тепер знайдемо коефіцієнти а4, а5, а6:

розв'язавши цю систему ми отримаємо:

Остаточне рівняння:

Перерахована крива:

Аналіз перехідних процесів з розв'язанням диференціальних рівнянь явними методом Ейлера.

Текст програми написаний мовою Сі++

void __fastcall TForm1:: Button1Click (TObject *Sender)

{

double const l=1.5,S=25E-4,N=12;

double B,f,w,Af,t,psi,h, i,,T;

f=30+2*N; w=13000/f; h=1/ (f*360); T=1/f;

B=l/ (w*S);

psi=0; i=0; t=0; fstream file;

file. open ("viv (t-psi-i). txt", ios_base:: out|ios_base:: trunc);

for (double t=0; t<=3.25*T; t=t+h)

{

file<<t<<" "<<psi<<" "<<i<<endl;

psi=psi+h* (310*sin (6.28*f*t+30) - 2*i);

дискретна модель метод ейлер

i=5076.455*B*psi+4965.48*B*B*B*psi*psi*psi+120.37*pow (B,5) *pow (psi,5);

}

file. close ();

}

Графік залежностей і від ш:

Графік залежностей i від t:

Графік залежностей ш від t:

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.