Поразка Інституційно-Революційної партії на виборах: причини та наслідки

Поняття та програма, а також історія становлення Інституційно-Революційної партії, її значення в структурі влади, аналіз появи і формування. Механізм влади, форми і методи впливу. Зменшення ролі партії в політиці держави. Поразка на виборах, її значення.

Рубрика Политология
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 11.05.2015
Размер файла 23,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

Поразка Інституційно-Революційної партії на виборах: причини та наслідки

Вступ

партія інституційний влада

Розпочинаючи аналіз поразки інституційно - революційної партії на виборах, варто сказати, що до квітня 2000 року в Мексиці панував специфічний президентський конституційно-авторитарний лад, витоки якого були закладені в період революції 1910-1917 року. На чолі держави більше 70 років стояла Інституційно-революційна партія (ІРП), яка практично протягом усього ХХ століття володіла монополією на владу, здійснюючи її за допомогою вищої державно-партійною бюрократією на чолі з президентом в союзі з найбільшими підприємцями. Спосіб правління був авторитарний, оскільки президент користувався необмеженими повноваженнями. Він фактично зосередив у своїх руках законодавчу владу і не був підзвітний парламенту. На додаток до цього, президент завжди був лідером правлячої ІРП і розташовував потужним ідеологічним і пропагандистським апаратом. Використовуючи партійні важелі, він здійснював жорсткий контроль над усіма органами влади, включаючи уряд.

Такий стан речей привів до того, що Національний конгрес грав роль пасивного реєстратора рішень глави держави. Будь-яка передвиборна кампанія перетворювалася на політичний фарс, оскільки МВС і спецслужби, де керівні посади займали члени ІРП, контролювали виборчу систему. Монопольне панування ІРП в політичній системі Мексики, незважаючи на формальне існування багатопартійної системи і наявність опозиції, створило де-факто ситуацію, при якій одна партія фактично керувала всіма соціально-політичними процесами в країні. Виконуючи функції ідеологічного і пропагандистського апарату уряду, вона служила органом контролю над усіма інститутами політичної системи, в той час як президент і представники правлячого блоку контролювали всю діяльність партії. Без згоди глави держави не здійснювалося жодне скільки-небудь значиме призначення в апараті влади.

1. Історія становлення ІРП як партії влади. Аналіз її появи і формування основних структур

Важливе значення для розуміння особливостей мексиканської моделі політичної системи має питання про монополію Інституційно-революційної партії (ІРП), яка була створена в 1929 р і перебувала при владі понад 70 років. За цей час партія практично зрослася з державним апаратом, тому деякі мексиканські дослідники називали її «міністерством з політичних питань». При цьому в Мексиці формально існувала багатопартійна система, і на політичній арені діяло кілька партій, у тому числі партія Національна дія, Справжня партія мексиканської революції, Соціалістична народна партія та ряд інших. Однак, політична монополія ІРП у всіх областях державної та суспільно-політичного життя звела офіційну опозицію до положення свого роду опозиційних груп, підтримуваних самої державно-партійною системою. Це робилося для того, щоб завуалювати політичну монополію ІРП, створити видимість політичного плюралізму, показати наявність боротьби різних точок зору під час передвиборної кампанії.

Щоб зрозуміти, чому ІРП вдалося так довго перебувати при владі, здійснювати політичний та ідеологічний контроль над більшістю населення, необхідно коротко зупинитися на історії її створення і найбільш важливих етапах трансформації.

Основи моделі мексиканської політичної системи заклала мексиканська буржуазно-демократична революція 1910-1917 гг. Ця революція створила не тільки економічні, а й соціально-політичні та юридичні основи політичної системи країни. Для Мексики важливим політичним і юридичним актом в цьому плані стало прийняття Конституції 1917 р. У ній були закріплені деякі завоювання революції, формально проголошено державний устрій мексиканської держави. Конституція встановлює поділ влади (роз. 1, ст. 49), визначає прерогативи законодавчої, виконавчої та судової влади (ст. 49-107). Згідно роз. III «Про виконавчої влади» вища виконавча влада вручається президенту республіки, що обирається прямими виборами, навіть формально, у встановленому законом порядку, наділеному необмеженими правами і повноваженнями».

У результаті революції 1910-1917 рр. до влади прийшли нові угрупування національної буржуазії, що спиралися в основному на каудильйо з військових, останнім з яких був президент генерал А. Обрегон. Після загибелі Обрегона утворився вакуум влади, країні загрожували нові соціальні потрясіння. Виникла необхідність створення нової політичної моделі, яка відповідала б інтересам національної буржуазії. Для цього необхідно було створити нову, більш гнучку, але, в той же час, централізовану систему політичної влади. Поряд з модернізацією державного апарату планувалося і створення нової партії, яка дозволила збереження всієї повноти влади в руках президента.

У момент створення ця партія називалась національно-революційна (НРП). Основною її функцією було надання підтримки нового угрупування буржуазії, що було при владі і примирення ворогуючих один з одним фракцій численних регіональних політичних партій. Надалі функції партії розширилися. Вона стала виконувати роль механізму політичного та ідеологічного контролю над масами. «Для реалізації цілей НРП, - підкреслювалося в Декларації принципів, - необхідно, щоб всі державні пости займалися особами, чиї ідеали і мораль гарантували б цілі партії».

Далі в 1934 р президентом Мексики був обраний генерал Ласаро Карденас, що почав проводити політику зміцнення національного суверенітету та підвищення життєвого рівня народу. У 1938 р НРП була перетворена в Партію мексиканської революції (ПМР), основною справою якої стала «демократія трудящих».

У 1946 р. ПМР була реорганізована в Інституційно-революційну партію (ІРП). Реформи виборчого законодавства, що проводилися в післявоєнний період, поставили під контроль ІРП хід виборів в Мексиці. Народився партійно-державний союз бюрократичної буржуазії, що біля влади, з великим капіталом, почалася інституалізація партії, її зрощення з державним апаратом.

2. ІРП в політичній системі суспільства: механізм влади, форми і методи впливу

Варто сказати, що центром системи політичної влади в Мексиці був притаманний їй феномен, що отримав назву президенціалізму. Президент - основна фігура в кожному уряді, а тому і найстабільніший та найважливіший елемент політичної системи. Він володіє необмеженою, абсолютною владою: він зосереджує в своїх руках всю владу в державі; може без консультації з ким би то не було замінювати членів кабінету; голова збройних сил; визначає зовнішню політику країни. Йому належить вирішальне слово у всіх головних і другорядних областях політичних рішень.

Президенціалізм, як система влади Мексики, базувався на двох засадах. По-перше, згідно з конституцією, президент, будучи главою виконавчої влади і володіючи широкими повноваженнями, фактично замінив собою конгрес, виступаючи з законодавчими ініціативами і видаючи підзаконні акти, які не підзвітні конгресу. По-друге, будучи фактичним главою ІРП, він не тільки мав потужним ідеологічним і пропагандистським апаратом, але і через своїх ставлеників - членів ІРП практично володів необмеженою контролем над формуванням складу конгресу, Верховного суду, уряду, губернаторів штатів і навіть членів муніципалітетів. По-третє, з інституалізацією всього суспільно-політичного життя країни його персональна влада наче злилася з іншими органами влади, стала ще сильніше. Крім того, президенціалізм - це не тільки підпорядкування різних буржуазних угруповань єдиній волі правлячої мексиканської буржуазії, але й глибокий вплив на все суспільно-політичне життя країни, і, в першу чергу, на трудящі маси через органи державної влади та ІРП.

Можна дійти висновку, що політична система Мексики мала авторитарний характер. Це пояснюється сильною президентською владою і тим, що ІРП перебувала при владі протягом багатьох десятиліть. Колективні члени партії ніколи не брали участь у вирішенні партійних справ, надаючи керівництву організацій, в які вони входили, виражати їх інтереси. Останні не несли жодної відповідальності за свою партійну діяльність перед рядовими членами.

Структура ІРП виглядала наступним чином. Її соціальну основу складали селянські, робітничі організації, а також різного роду спілки та асоціації «середнього класу», які, вступивши в партію, входили в її три сектори. Існували секції партії і у виборчих округах. Сектори ІРП створювали політичні та ідеологічні комітети в кожній зі своїх організацій, профспілках, на підприємствах, в установах і т.д. Партійна секція була базовою осередком партії територіального характеру і керувала діяльністю членів ІРП незалежно від секторів, якщо вони проживали в даному виборчому окрузі. Секція організовувала політичні акції і виборчу кампанію.

Вищим органом партії відповідно до статуту була Національна асамблея. До неї входили голова ІРП і генеральний секретар Національного виконавчого комітету, а також делегати, які призначалися Національним виконавчим комітетом за згодою Національної ради ІРП. Національна рада складався, крім голови і генерального секретаря ІРП, з представників секторів, які призначалися їх керівними комітетами.

Аналізуючи структуру ІРП, варто зазначити, що наслідком такої організації партії та політичної системи став вирішальний вплив президента і його особистого оточення на процес прийняття зовнішньополітичних рішень. Така характерна особливість мексиканської політичної системи, як практично мала необмежений, авторитарний характер президентської влади.

3. Зменшення ролі ІРП в політиці держави. Поразка на виборах та її значення

У другій половині 80-х років політична система, стрижнем якої була монопольна влада Інституційно-революційної партії (ІРП), опинилася в глибокій кризі. Важкі соціально-економічні наслідки ринкових реформ, нездатність держави виконувати свою колишню патерналістську роль і його відмова від ідеології соціальної справедливості мексиканської революції, яка понад півстоліття консолідувала суспільство, позбавили масову свідомість ясних цілей та ідеалів.

Поворот Мексики до неолібералізму намітився в середині 80-х рр. Президент К. Салінас де Гортарі (1988-1994), економіст за освітою, колишній міністр програмування і бюджету, почав активні заходи щодо заохочення приватного, в тому числі іноземного, капіталу, зниження митних зборів, скорочення держсектора.

Діяльність Салінаса на перших порах привела до зміцнення домінуючої ролі правлячої Інституційно-революційної партії (ІРП). На парламентських виборах у серпні 1991 р вона отримала 61,4% голосів і 320 місць з 500 в палаті депутатів. На друге місце вийшла правоцентристська опозиційна Партія народної дії (ПНД) - 17,7% голосів і 89 місць. Нова Партія демократичної революції (ПДР), створена лідером лівої опозиції К. Карденасом в 1989 р, отримала 8,2 і 41 місце. Цю ж мету переслідувала проведена в кінці 1989 року реформа виборчої системи, відповідно до якої була створена федеральна виборча комісія, відповідальна за організацію виборів. До неї увійшли по одному представнику від усіх шести офіційно зареєстрованих партій, по два представники від палати депутатів і сенату, шість радників від конгресу і п'ять від президента республіки. Співвідношення сил у комісії на користь ІРП склало чотирнадцять до семи.

Незважаючи на всі ці заходи до середини 90-х років престиж ІРП став поступово падати. На її адресу не припинялися звинувачення в махінаціях на виборах, збільшувалися закиди в нецільовому витрачанні державних фондів, в підкупі засобів масової інформації, в корупції. З боку опозиційних партій наростало тиск з метою запровадження більш справедливої системи виборів.

Слід зазначити, що процес демократизації все-таки торкнувся основні політичні партії країни, що перейшли останнім часом до американської практиці попередніх виборів кандидата в президенти. Це призвело до скасування однієї з найважливіших прерогатив президенціалізму - «дедасо» (неофіційна призначення чинним президентом свого наступника) З політичної арени пішли екстремістські партії і партії-сателіти. Склад опозиції став більш компактним, звузився практично до двох політичних партій - ПНД і ПДР. Завоювавши ряд губернаторських постів, опозиція взяла на себе відповідальність і за частину виконавчої влади, що змушує її вирішувати багато питань спільно з представниками правлячої партії.

У наступні роки права і ліва опозиція активізувалися, очоливши масові виступи проти монополії ІРП на владу. Уряд пішов на поступки, кілька демократизувати виборчий закон. У березні 1994 р контроль над виборами був переданий з рук міністерства внутрішніх справ незалежного від влади Федеральному виборчому інституту. Вперше два губернаторських поста опинилися в руках опозиційної ПНД.

Провідною силою лівої опозиції стала Партія демократичної революції К. Карденаса. Вона об'єднувала різні ліві течії і групи - від ліворадикальних до помірних, включаючи і колишніх комуністів, з переважанням поміркованого крила в керівництві. ПДР різко критикувала негативні наслідки неоліберального курсу, вимагала вирішення соціальних проблем, збереження державного контролю над стратегічними галузями економіки, захисту національного суверенітету.

З правих позицій політику влади критикувала Партія національної дії, що увійшла в Християнсько-демократичний інтернаціонал. Вона виражала інтереси промислово-фінансової еліти, спиралася на середні шари, кваліфікованих робітників, частина селянства. ПНД виступала за більш активну лібералізацію економіки, скорочення її державного регулювання, за прискорення інтеграції з США.

ПДР і ПНД в ряді випадків діяли паралельно або навіть спільно в боротьбі проти монополії ІРП на владу, проти корупції, за демократизацію політичної системи. Під тиском опозиції в 1996 р були внесені зміни до виборчої системи, що затрудняли фальсифікацію результатів виборів. На парламентських виборах у липні 1997 р правляча ІРП вперше позбулася абсолютної більшості в палаті депутатів, отримавши лише 39% голосів і 239 мандатів з 500. одночасно вперше відбулися вибори мера столиці, на яких з великою перевагою переміг лідер опозиції Карденас. ПНД до кінця 90-х рр. мала вже дев'ять губернаторських постів.

У третє тисячоліття Мексика вступає з новим політичним режимом: бувша при владі 70 років Інституційно-революційна партія (ІРП), передає кермо влади країни опозиційній правоцентристській партії - Національна дія (ПНД).

Відхід з політичного Олімпу однієї з найстаріших (за тривалістю перебування влади) правлячих партій, викликаний сприятливим для опозиції збігом як об'єктивних, так і суб'єктивних обставин. До суб'єктивних слід віднести насамперед особисту харизму, енергійність, твердість В. Фокса, переконливість його передвиборних виступів, що вигідно відрізняло цього кандидата від Ф. Лабастіди (ІРП) і К. Карденаса - третього претендента на президентський пост від порівняно молодий лівоцентристської Партії демократичної революції (ПДР).

Конкретні обіцянки Фокса найближчим часом покінчити з криміналом, корупцією в держапараті виявилися більш дохідливі і зрозумілі простим мексиканцям, ніж глибокодумні міркування його конкурентів щодо подолання кризових явищ, вирішення складних соціальних проблем.

Однак для радикальної зміни влади, яка сталася в результаті виборів 2000 р. треба було багато дій. Почався період реформ, після яких країна зробила важливий крок вперед на шляху від формальної до реальної демократії.

Необхідно також зазначити, що процеси демократизації проходили в умовах поглиблення організаційного та ідеологічного кризи правлячого блоку, який дискредитував себе в очах виборців зрадою ідеалів Мексиканської революції, корупцією, політичними вбивствами і зв'язками з наркобізнесом.

До виборів 2000 р. Мексика підійшла з більш досконалою виборчою системою і повністю незалежним вищим виборчим органом - Федеральним виборчим інститутом (ІФЕ), що створило необхідні умови для ефективної електоральної конкуренції. Демократизація виборчої системи підняла конкурентоспроможність двох основних опозиційних партій до рівня, коли вони опинилися в стані оскаржувати верховну владу у правлячої партії.

Результати голосування показали, що більшість виборців пов'язували свої надії на зміни на краще саме з фігурою В. Фокса, а не з його партією. Про це, зокрема, свідчить той факт, що за нього було подано набагато більше голосів, ніж за ПНД. Так, якщо розрив між В. Фокс і Ф. Лабастідой склав 2,4 млн. Голосів, то між ПНД і ІРП цього розриву не сталося. І навіть навпаки: ІРП отримала на одне депутатське місце більше.

Вибори 2000 р. ознаменували остаточний захід багаторічної монополії ІРП на владу і вступ країни в епоху справді демократичного устрою політичної системи. Намітився в 90-і роки процес переходу від однопартійної до багатопартійної системи, укрупнення політичних сил у парламенті та встановлення їх відносної рівноваги можна вважати остаточно доконаним фактом. З кінця 80-х до кінця 90-х років число політичних сил, представлених у конгресі, скоротилася вдвічі. У ньому чітко позначилися три основні політичні партії - ІРП, ПНД і ПДР. У той же час намітилася тенденція до встановлення політичного балансу між двома з них - ІРП і ПНД.

Висновки

Значення поразки ІРП у виборах 2000 році не варто недооцінювати. За період реформ Мексика просунулася від формальної до реальної демократії. У країні встановилася багатопартійна система, відбувся поділ трьох гілок влади, суспільство звільнилося від політичного екстремізму, створилися передумови для конструктивного діалогу між урядом і опозицією, для пошуку компромісу і консенсусу. Найголовнішим підсумком представляється досягнутий мексиканським суспільством рівень зрілості, що дозволяє значній частині населення ідентифікувати себе з демократичними принципами державного і політичного устрою.

Серйозною перешкодою на шляху консолідації демократичних завоювань мексиканського суспільства та його адаптації до нової політичної культури залишаються поляризація населення, зростання його маргінальної частини, втрата разом з революційною ідеологією колишньої національної єдності, що зберігається непримиренність основних політичних партій, а також відсутність розвиненого громадянського суспільства.

Перехідний характер режиму, супроводжуваний деідеологізації правлячої партії, втратою її колишнього впливу, формуванням поки ще досить слабких демократичних інститутів та кризовими явищами в державних, профспілкових та суспільно-політичних структурах, зумовлює його нестійкість і суперечливість.

Слід зауважити, що поразка ІРП і прихід довлади нових політичних сил - це лише початок до демократичного життя суспільства, адже Мексика відчуває на собі великий вплив сусідньої наддержави - США. Під впливом геополітичного чинника, соціально-економічна і політична нестабільність сприяє ослаблення імунітету мексиканського суспільства по відношенню до традиційного експансіонізму США. Багато дослідників вважають, що спроби Мексики в умовах зростаючої міжнародної конкуренції грати за правилами, нав'язаними сильним сусідом, ведуть до втрати її не тільки економічного, але й політичного суверенітету, створюють загрозу національній безпеці в самому широкому сенсі цього слова. З іншого боку, посилюється американська експансія сприяє відродженню націоналізму та екстремізму, що також веде до зростання політичної нестабільності і загрози демократичним завоюванням. І

Отже, аналізуючи наслідки поразки ІРП на виборах та зміни в політичному житті країни, карто зауважити, що з 2000 року починається новий період в житті Мексики, котрий пов'язаний з реформами, змінами. Мексика, країна, що розвивається, після приходу нових сил до влади, починає оновлювати свою політичну систему, що прослідковується і в наш час, але тим часом зараз при президент Мексики Енріке Пенья Ньєто, кандидат від ІРП. Чи повторюється історія? Побачимо в майбутньому.

Список використаних джерел та літератури

1. Боровков А.Н. Мексика: исторический поворот // Латинская Америка. - М.2000. №12. - С. 45-49

2. Боровков А.Н. Мексика: политические процессы на этапе структурных преобразований (80-90-е гг.) // Диссертация на соискание учёной степени доктора политических наук. - М., 2000. - 786 с.

3. Мексика: тенденции экономического и социально-политического развития // Под ред. В.В. Вольского. - М., 1983. - 564 с.

4. Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. - М., 2002. - 498 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття та становлення політичного ісламу в Туреччині. Поява ісламських політичних партій та прихід до влади партії Рефах. Перемога на парламентських виборах партії справедливості та розвитку. Радикальні групування політичного ісламу в Туреччині.

  курсовая работа [64,2 K], добавлен 28.04.2012

 • Поняття політичної партії як добровільного об’єднання громадян. Заснування, склад, програма та мета Української радикальної партії, недоліки діяльності та друковані органи партії. Загальна характеристика радикальної партії Олега Ляшка: її мета, історія.

  презентация [415,4 K], добавлен 04.12.2013

 • Політичні партії та їх класифікація. Основне призначення партії. Статус та особливості діяльності політичних партій. Історія становлення багатопартійності в Україні. Провідні принципи у партійній політиці. Соціальні функції партій.

  контрольная работа [16,4 K], добавлен 04.08.2007

 • Політичні партії та їх класифікація. Історія становлення багатопартійності в Україні. Провідні принципи у партійній політиці. Політична партія - це організація, що об'єднує на добровільній основі найактивніших представників тих чи інших класів, соціальних

  контрольная работа [14,6 K], добавлен 15.12.2004

 • Політичні партії та їх роль в політичній системі суспільства. Функції політичної партії. Правові основи створення і діяльності політичних партій. Типологія політичних партій і партійних систем. Особливості становлення багатопартійної системи в Україні.

  реферат [28,9 K], добавлен 14.01.2009

 • Типологія політичних партій. Політичні партії та громадсько-політичні організації і рухи. Сутність та типи партійних систем. Функції громадсько-політичних організацій та рухів. Основні причини виникнення партій та ефективність їх впливу на суспільство.

  реферат [24,3 K], добавлен 13.06.2010

 • Сутність та характерні властивості політичної влади, її специфіка та значення в сучасному суспільстві. Поняття легітимності політичної влади, її різновиди. Зв'язок легальності державної влади з легітимністю, значення даних показників для демократизації.

  контрольная работа [19,1 K], добавлен 14.03.2012

 • Політичний центризм як категорія політичної науки. Критерії розмежування ліво- та правоцентризму. Центристські партії у політичній системі сучасної України. Центристські партії в партійно-політичному спектрі сучасної України, тенденції розвитку.

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 17.10.2007

 • Політичний лідер як керівник держави, партії, громадсько-політичної організації, руху. Загальне поняття про пуналуальну, парну та моногамну сім'ю. Шлях суспільства до створення держави. Аналіз розвитку Афінської держави. Римська організація управління.

  контрольная работа [33,4 K], добавлен 04.01.2014

 • Структуризація українського політичного руху. Утворення Української національно-демократичної партії (УНДП) та основні етапи її розвитку. Особливості програмних засад партії. Кристалізація ідеї політичної самостійності України в програмових документах.

  реферат [21,5 K], добавлен 30.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.