Створення і оптимізація проекту за допомогою Microsoft Project

Розробка іспитового стенда для лабораторії, визначення тривалості робіт, ресурсів на її виконання. Характеристика параметрів моделі до оптимізації. Очікувана тривалість робіт за проектом. Причини та критерії оптимізації моделі. Розрахунок бюджету проекту.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.11.2015
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Завдання
 • Розділ І. Модель до оптимізації
 • Розділ ІІ. Модель після оптимізації
 • Розділ ІІІ. Звіти по проекту
 • Висновки

Завдання

У таблиці 1 представлена структура робіт проекту розробки іспитового стенда для лабораторії, а також тривалість робіт і ресурси, необхідні на її виконання. У реалізації проекту беруть участь чотири співробітники підприємства. Проект планується реалізувати власними силами (без залучення додаткових ресурсів):

- керівник групи (к) - 1, погодинна заробітна плата (ПЗП) - 18 грн/г.;

- інженер (і) - 1, ПЗП - 13 грн/г.;

- техніки (т) - 2, ПЗП - 10 грн/г.

Підприємство працює за 8-годинним робочим графіком з 10: 00 до 19: 00 годин при п'ятиденному робочому тижні. Проект планується почати з 1 вересня 2011 року. Директивний термін реалізації проекту Тдир = Т + 4.

Таблиця 1

Характеристика й параметри робіт проекту

WBS

Назва роботи

Тривалість роботи, днів

Попередня робота

Ресурси, чол. у день

мін.

макс.

01

Розробка й затвердження технічного завдання на стенд

2

5

-

к-1; і-1

02

Розробка конструкції стенда

3

4

01

к-1; т-1

03

Розробка функціональної схеми стенда

10

16

01

і-1; т-1

04

Придбання матеріалів і покупних комплектуючих

04-1

Оформлення замовлення

3

5

01

к-1; т-1

04-2

Одержання матеріалів і комплектуючих

2

5

04-1

і-1

05

Узгодження конструкції стенда з замовником

2

4

02

к-1; т-1

06

Розробка креслень стенда та його вузлів

1

4

05

к-1

07

Розробка стикувальних вузлів стенда з досліджуваними об'єктами

2

7

05

к-1

08

Розробка електричних схем стенда

4

8

03; 06

к-1; т-1

09

Розробка креслень стикувальних вузлів

1

3

07

і-1

10

Передача технічної документації й матеріалів у цех для виготовлення

1

2

04-2; 08; 09

к-1; і-1; т-1

Розділ І. Модель до оптимізації

1.1 У даній роботі використовуємо формули по двох оцінках, відповідно до середнього очікуваного:

та середнього квадратичного:

Чим більша різниця між оптимістичним та песимістичним часом, тим більше , тобто зростає ступінь невизначеності в оцінці тривалості робіт. Ці розрахунки базуються на припущенні, що невизначеність часу на виконання робіт можна отримати в-розподілом ймовірності. Отже, для побудови моделі проекту доцільно використовувати середню очікувану тривалість виконання робіт, коли відомі оптимістичні та песимістичні оцінки термінів її виконання.

Оскільки роботи критичного шляху визначають загальний термін виконання проекту, мінливість цих робіт впливатиме на мінливість часу виконання проекту в цілому. Інші роботи мають резерв часу, тому їх коливання не впливають на загальну тривалість. Якщо позначити тривалість проекту в цілому як Т, то:

Припущення полягає, що розподіл часу завершення проекту є нормальним.

Очікувана тривалість робіт за проектом наведена в табл.2:

Таблиця 2

Очікувана тривалість робіт за проектом

Код роботи

Найменування роботи

Тривалість, днів

В01

Розробка й затвердження технічного завдання на стенд

3

В02

Розробка конструкції стенда

3

В03

Розробка функціональної схеми стенда

12

В04

Придбання матеріалів і покупних комплектуючих

7

В04-1

Оформлення замовлення

4

В04-2

Одержання матеріалів і комплектуючих

3

В05

Узгодження конструкції стенда з замовником

3

В06

Розробка креслень стенда та його вузлів

2

В07

Розробка стикувальних вузлів стенда з досліджуваними об'єктами

4

В08

Розробка електричних схем стенда

6

В09

Розробка креслень стикувальних вузлів

2

В10

Передача технічної документації й матеріалів у цех для виготовлення

1

1.2 Очікувана тривалість робіт за проектом - 22 дні.

1.3 Очікувана дата завершення проекту - 29.09.2011 р.

1.4 Для розрахунку напруженості сітьового графіка перш за все обчислюються коефіцієнти напруженості робіт згідно з наведеною нижче формулою:

де t|Lmax| - тривалість максимального шляху, який проходить через дану роботу;

t1|Lкр| - частина максимального шляху t|Lmax|, яка співпадає з критичним шляхом, за винятком тривалості роботи і, яка розглядається;

t|Lкр| - тривалість критичного шляху.

Аналогічним чином розраховано , , , , .

Далі роботи розподіляються згідно з коефіцієнтами напруженості по зонах у таких інтервалах:

· критична зона: 1 ? kHi? 0,95;

· субкритична зона: 0,95 ? kHi? 0,8;

· резервна зона: 0,8 ? kHi.

Отже, роботи В01, В03, В08 і В10 відносяться до критичної зони, а всі інші - до резервної зони. Субкритичної зони серед даних робіт немає.

Питома вага робіт кожної зони - критичної С (%), субкритичної S (%), резервної R (%) - знаходяться за формулами:

,

,

коефіцієнт напруженості всього сітьового графіка за формулою:

Виходячи з отриманих результатів, можна сказати, що графікреалізації проекту є доволі напружений, оскільки максимально допустиме значення коефіцієнта напруженості становить 25%.

1.5 Враховуючи, що розподіл часу завершення проекту є нормальним, і маючи цей розподіл, можемо обчислити ймовірність завершення проекту у обумовлений термін Тдир за формулою:

(6)

де Ф (Х) - значення функції Лапласа для нормального розподілу ймовірностей;

Тдир - директивний термін виконання всього комплексу робіт проекту;

Х - аргумент функції Лапласа.

Відповідно до завдання

Тдир = Т + 4, отже Тдир - Т = 4.

Імовірність Р1 = 78,8% свідчить про те, що в критичній зоні знаходиться відносно мала кількість робіт, тобто є значні резерви. Необхідно переглянути сітьовий графік і зменшити тривалість виконання робіт.

1.6. Наявних ресурсів для реалізації проекту вистачає по наступних позиціях: керівник проекту (к), інженер (і), технік (т). При цьому завантаженість проекту досить велика. Недостатня кількість техніків, інженерів та керівників проекту. Перевищення потреби техніків відбувається з 06.09.11 по 09.09.11; інженерів - з 12.09.11 по 14.09.11 та з 19.09.11 по 20.09.11; керівників проекту - з 06.09.11 по 09.09.11, а також 14.09.11, 15.09.11 та 28.09.11.

1.7 Відповідно до графіка Ганта та графіка використання ресурсів пропонується вирівняти завантаженість ресурсами шляхом зменшення кількості критичних робіт В02, В03 та В05. Внаслідок чого очікується використання ресурсів у визначених проектом лімітах.

Побудована базова модель проекту в представленнях График Гантта, Сетевой График, Лист ресурсов, Лист задач, График ресурсов до початку його оптимізації наведені нижче.

Графік Ганта

Лист ресурсів

оптимізація проект модель бюджет

Розділ ІІ. Модель після оптимізації

2.1 Основною причиною проведення оптимізації проекту виступила недостатня кількість техніків. Перевищення потреби техніків на 1 чол. відбувається з 06.09.11 по 09.09.11; інженерів на 1 чол. - з 12.09.11 по 14.09.11 та на 2 чол. з 19.09.11 по 20.09.11; керівників проекту на 1 чол. - з 06.09.11 по 09.09.11, а також 14.09.11, 15.09.11 та 28.09.11.

2.2-2.3 Проект був оптимізований з розрахунку на фіксовану тривалість ресурсів та ліміту перевищення тривалості проекту більше ніж на 4 робочі дні відносно початкової тривалості проекту (відповідно до завдання роботи: директивний термін реалізації проекту Тдир = Т + 4).

2.4 Після оптимізації термін реалізації проекту збільшився на 6 днів із розрахунком завершення робіт по проекту 05.10.11.

2.5 Після оптимізації проекту збільшився термін виконання робіт В02 на 1 день та В03 на 3 дні.

2.6 Внаслідок оптимізації роботи В04-1, В04-2 стали критичними, а роботи В03 та В08 - некритичними.

Визначимо рівень напруженості проекту після оптимізації.

Відповідно до формули (1) визначаємо критичні, субкритичні та резервні зони. До критичної зони відносяться роботи В01, В04-1 та В04-2. Інші роботи є резервними.

Питома вага робіт кожної зони розраховуємо за формулами (2) - (4). Відповідно отримаємо:

коефіцієнт напруженості всього сітьового графіка за формулою (5):

Відповідно до розрахунків коефіцієнт напруженості після оптимізації зменшився на 10%.

2.7 Імовірність завершення проекту у обумовлений термін складатиме

Таким чином, імовірність виконання проекту зміниться несуттєво - І імовірність Р = 81,6% свідчить про те, що існує серйозна небезпека зриву проекту у визначений термін.

Побудована базова модель проекту після оптимізації наведена нижче.

Графік Ганта після оптимізації

Розділ ІІІ. Звіти по проекту

Огляд витрат

Висновки

Тривалість реалізації проекту склала 22 робочих дні та 30 календарних. Після оптимізації вона триватиме 26 робочих днів і 36 календарних. В ході розробки проекту було виявлено пере використання наявних ресурсів по статтях "керівник проекту", "інженер" та "технік" у кількості 1 чол. Це стало причиною оптимізації проекту. Проект був оптимізований з розрахунку на фіксовану тривалість ресурсів.

Після оптимізації проекту збільшився термін виконання робіт В02 на 1 день та В03 на 3 дні. Внаслідок оптимізації роботи В04-1, В04-2 стали критичними, а роботи В03 та В08 - некритичними.

Відповідно до проведеної оптимізації термін його завершення збільшився на 4 дні і склав 26 днів. Датою завершення проекту є 05.10.11.

Бюджет проекту склав 7690 грн.

Імовірність завершення проекту після оптимізації складає 81,6%, що говорить про загрозу закінчення проекту точно у визначений термін.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність алгоритму розв’язку задачі на оптимізацію конічної передачі. Оптимізація параметрів, підстави до розробки, призначення та вимоги до програмного продукту, вибір моделі його створення. Особливості діаграми прецедентів та умови виконання програми.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 12.06.2013

 • Розробка інтелектуального програмного продукту для рішення завдання оптимізації у заданій предметній області. Алгоритм розрахунку пласкої конічної передачі. Оптимізація параметрів та вибір мови програмування. Приклад розрахунку конічної передачі.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.06.2013

 • Створення системи експериментального дослідження математичних моделей оптимізації обслуговування складних систем. Визначення критеріїв оптимізації обслуговуваних систем та надання рекомендацій щодо часу проведення попереджувальної профілактики.

  дипломная работа [3,0 M], добавлен 22.10.2012

 • Основні визначення та опис UML. Опис основних компонентів, використаних у Microsoft Visio. Створення діаграми класів в Microsoft Visio 2010. Використання побудованої моделі при модифікаціях системи. Структура системи, її класи, їх атрибути та оператори.

  практическая работа [764,0 K], добавлен 07.05.2014

 • Обстеження і аналіз фільмотеки. Постановка задачі. Розроблення проекту бази даних фільмотеки. Розробка концептуальної моделі, специфікації програмних модулів, алгоритмів і графічних інтерфейсів програми. Кодування і тестування.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 12.07.2007

 • Функціональна схема проекту архітектурно-будівельної компанії для відділення окомковування шихти, розробка його структури. Вибір типу проекту, налаштування його параметрів. Створення інформаційних каналів, визначення їх кількості. Методи обробки значень.

  лабораторная работа [518,2 K], добавлен 30.03.2015

 • Побудова інформаційно-математичної моделі задачі. Визначення структури даних, розробка інтерфейсу. Складання коду програми за допомогою мови програмування Delphi 7.0. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Інструкція з експлуатації програми.

  курсовая работа [601,3 K], добавлен 03.09.2009

 • Поняття життєвого циклу проекту. Ідентифікація. Виникнення ідеї проекту. Визначення цілей проекту. Відсів гірших варіантів і відбір ідей проекту. Попереднй аналіз здійснимості проекту. Відбір альтернативних варіантів проекту.

  реферат [30,8 K], добавлен 18.04.2007

 • Створення проекту та розробка SCADA у Vijeo Citect. Використання хронологічного подієвого списку (CEL) для відображення журналу подій або щоденнику операцій. Визначення драйверу та опис конфігурації змінних для визначення внутрішніх змінних ZenOn.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 19.08.2012

 • Формалізація моделі виробничої діяльності підприємства. Рішення за допомогою Excel. Алгоритм розрахунку моделі. Побудова моделі рішення за допомогою "С++". Знаходження оптимальної програми функціонування підприємства. Розробка коду програми.

  контрольная работа [720,1 K], добавлен 12.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.