Розробка SCADA(HMI) – проекту для моніторингу та управління процесом сушіння цукру

Створення проекту та розробка SCADA у Vijeo Citect. Використання хронологічного подієвого списку (CEL) для відображення журналу подій або щоденнику операцій. Визначення драйверу та опис конфігурації змінних для визначення внутрішніх змінних ZenOn.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.08.2012
Размер файла 3,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. Постановка задачі

2. Алгоритм функціонування установки

3. Структурна схема процесу

4. Опис змінних ПЛК

5. Розробка SCADA у Vijeo Citect

6. Розробка SCADA у ZenOn

1. Постановка задачі

В даній курсовій роботі потрібно розробити SCADA / HMI - проект для моніторингу та управління процесом сушіння цукру.

Проект виконується за допомогою двох SCADA - програм:

· Vijeo Citect

· ZenOn

Технологічне обладнання, яке задіяне у процесі сушіння цукру:

1. Транспортер вологого цукру

2. Сушильний барабан

3. Охолоджувальний барабан

4. Повітряний калорифер

5. Циклон-пиловловлювач

Аларми та події реального часу:

- Пуск установки (повідомлення)

- Запуск двигуна транспортера (повідомлення)

- Запуск двигуна охолоджувального барабану (повідомлення)

- Запуск двигуна сушильного барабану (повідомлення)

- Тиск пари аварійно високий (тривога)

- Термометр після охолоджувальної камери висока (тривога)

- Вологість до сушильного барабану дуже висока (тривога)

Тренди реального часу

Змінна

Період оновлення

Інтервал відображення

Термометр після охолоджувальної камери

2 с

10 хв.

Вологість до сушильного барабану

2 с

10 хв.

Вологість після охолоджувального барабану

10 хв

Історія процесу

Змінна

Умова запису

Глибина зберігання

Вологість після охолоджувальної камери

Періодично через 2 с

1 місяць

Термометр після охолоджувальної камери

Періодично через 2 с

1 місяць

Журнал подій

- Пуск установки

- Тиск пари аварійно високий

- Двигун транспортера

- Двигун сушильного барабану

- Двигун охолоджувального барабану

- Вологість після охолоджувального барабану висока

2. Алгоритм функціонування установки

В початковому стані всі двигуни вимкнені, клапан пари закритий.

1. При умові що кнопка «ПУСК» натиснута, а «СТОП» віджата всі двигуни починаючи с кінця технологічного процесу вмикаються. Також вмикаються двигуни насосів.

2. Відкривається аналоговий клапан пари на 70%.

3. Вологий цукор по транспортеру транспортується до сушильного барабану. Де гарячою парою відводиться вологість. Час сушіння 15 хв.

4. Після сушильного барабану цукор потрапляє в охолоджувальний барабан де його температура повинна зменшитись до 23-25, а вологість знаходитись в межах 0,02-0,05. Час охолодження 20 хв.

5. Далі цукор потрапляє у пакувальне відділення.

3. Структурна схема процесу

4. Опис змінних ПЛК

Аналогові змінні

Опис

Адреса

Межі реальні

Межі PLC

Вологомір до сушильної камери

%MW0

0 - 100 %

0 - 10000

Вологомір після охолоджувальної камери

%MW1

0 - 100 %

0 - 10000

Ступінь відкриття клапану пари

%MW2

0 - 100 %

0 - 10000

Термометр після охолоджувальної камери

%MW3

0 - 100C

0 - 10000

Тиск пари на вході калорифера

%MW4

0 - 500кПа

0 - 10000

Дискретні змінні

Опис

Адреса

Коментар

Двигун транспортера

%M1

1= працює 0= не працює

Двигун сушильного барабану

%M2

1= працює 0= не працює

Двигун охолоджувального барабану

%M3

1= працює 0= не працює

Двигун насоса 1

%M4

1= працює 0= не працює

Двигун насоса 2

%M5

1= працює 0= не працює

Пуск

%M6

1= пуск

Стоп

%M7

1=зупинка

5. Розробка SCADA у Vijeo Citect

Створення проекту

Спочатку у вікні Citect Explorer створюємо новий проект. В нашому випадку він називається «Sahar_syshka»:

Communication

У вікні Sahar_syshka - Citect Explorer у вкладці Communication проводимо опис комунікацій: сервер, кластер, alarm сервер, trend сервер та I/O Devices. проект драйвер zenon scada

Tags

В меню Tags/Variables Tags описуємо всі змінні:

Variable Tag Name

Cluster Name

Address

Raw

Zero Scale

Raw

Full Scale

Eng

Zero Scale

Eng

Full Scale

Data Type

Voloromir1

Cluster1

PLC!%MW0

0

10000

0

100

INT

Voloromir2

Cluster1

PLC!%MW1

0

10000

0

100

INT

Klapan_paru

Cluster1

PLC!%MW2

0

10000

0

100

INT

Tusk

Cluster1

PLC!%MW3

0

10000

0

500

INT

Termometr

Cluster1

PLC!%MW4

0

10000

0

100

INT

Dvugyn_transportera

Cluster1

PLC!%M1

0

1

0

1

DIGITAL

Dvugyn_sysh_baraban

Cluster1

PLC!%M2

0

1

0

1

DIGITAL

Dvugyn_oholod_baraban

Cluster1

PLC!%M3

0

1

0

1

DIGITAL

Dvugyn_nasosa1

Cluster1

PLC!%M4

0

1

0

1

DIGITAL

Dvugyn_nasosa2

Cluster1

PLC!%M5

0

1

0

1

DIGITAL

Pusk

Cluster1

PLC!%M6

0

1

0

1

DIGITAL

Stop

Cluster1

PLC!%M7

0

1

0

1

DIGITAL

Trend Tags

В меню Tags/Trend Tags описуємо всі змінні, що будуть використовуватись в трендах:

Trend Tag Name

Expression

Cluster Name

Sample period

Type

Termometr

Termometr

Cluster1

00:00:02

TRN_PERIODIC

Voloromir1

Voloromir1

Cluster1

00:00:02

TRN_PERIODIC

Voloromir2

Voloromir2

Cluster1

00:00:02

TRN_PERIODIC

Alarms

В меню Alarms/Digital Alarms описуємо алaрми дискретних змінних:

Alarm Tag

Alarm Name

Alarm Desc

Variable Tag A

PUSK

Pusk

Пуск установки

Pusk

STOP

Stop

Стоп установки

Stop

Drygun_transportera

Drygun_transportera

Двигун танспортера

Dvugyn_transportera

Drygun_sysh_baraban

Drygun_sysh_baraban

Двигун сушильного барабана

Dvugyn_sysh_baraban

Drygun_ohol_baraban

Drygun_ohol_baraban

Двигун охолоджувального барабана

Dvugyn_oholod_baraban

В меню Alarms/Analog Alarms описуємо алaрми аналогових змінних:

Alarm Tag

Alarm Name

Variable Tag

High

Low

Tusk

Тиск пари на вході в калорифер

Tusk

250

200

Temper

Термометр після охолоджувальної камери

Termometr

100

90

Vologist

Вологомір до сушильної камери

Voloromir1

10

1

В меню Alarms/Alarm Categories описуємо як будуть відображатись алaрми:

В меню System/Users створюємо запис користувача:

Графічна частина

У вікні Citect Graphics Builder - [Sahar_syshka] створюємо нове графічне вікно; в нашому випадку воно називається Shema. В цьому вікні графічно відображаємо всі потрібні процеси:

Тут відображається дані з датчиків, міра відкриття клапана, кнопки запуску та зупинки, робота двигунів барабанів та двигунів насосів.

Alarm Page

На сторінці Alarm ми можемо налаштовувати, змінювати аларми, дивитися історію в вікнах алармових повідомлень:

Trend Page

На сторінці Trend ми можемо спостерігати за графіком змінної та налаштовувати її:

Process Analyst

Для побудови різних трендів і виводу відомостей про аларми та різних подій в реальному масштабі часі так і в автономному режимі використовується Process Analyst:

6. Розробка SCADA у ZenOn

Створення проекту

Спочатку у вікні ZenOn Editor/Администратор Проектов створюємо новий проект. В нашому випадку він називається «СУШКА_САХАРА»:

Драйвер і Конфігурація

У меню Администратор Проектов у вкладці Переменные/Драйвер проводимо визначення драйверу та опис конфігурації змінних для визначення внутрішніх змінних ZenOn:

Itemname

Offset

Type

PLC!%M1

7

boolean

PLC!%M2

8

boolean

PLC!%M3

9

boolean

PLC!%M4

10

boolean

PLC!%M5

11

boolean

PLC!%M6

12

boolean

PLC!%M7

13

boolean

PLC!%MW0

2

i32

PLC!%MW1

3

i32

PLC!%MW2

4

i32

PLC!%MW3

5

i32

PLC!%MW4

6

i32

Змінні

У меню Администратор Проектов у вкладці Переменные створюємо нові змінні:

Имя

Смещение

Тип данных

Двигун транспортера

7

boolean

Двигун сушильного барабану

8

boolean

Двигун охолоджувального барабану

9

boolean

Двигун насоса 1

10

boolean

Двигун насоса 2

11

boolean

Пуск

12

boolean

Стоп

13

boolean

Вологомір до сушильної камери

2

i32

Вологомір після охолоджувальної камери

3

i32

Ступінь відкриття клапану пари

4

i32

Термометр після охолоджувальної камери

5

i32

Тиск пари на вході калорифера

6

i32

Тривоги

Для створення тривог для змінної вибирається ця змінна і в вкладці Окно свойств/Граничные значения описується тривога:

Функції

Для перемикання и переходу між картина використовуються функції. В меню Администратор Проектов/Функции створюємо функції для кожної кнопки переходу:

Имя

Тип

Параметр

Function_0

Переключение картины

Технологическая схема

Function_1

Переключение картины

Тревоги - [*][*][T]

Function_2

Переключение картины

Список - [*][*][T]

Function_3

Переключение картины

Архив - УК-[]

Function_4

Переключение картины

Тренд - ТЕМПЕРАТУРА[ARV]

Function_5

Перезагрузить

Измененные объекты

Function_6

Выйти из программы

Function_7

Установить вводное значение

Пуск.....вкл

Function_8

Установить вводное значение

Стоп.....вкл

Архіви

Для запам'ятовування змінення даних використовується Сервер Архива.

Архив

Старт, стоп

Цикл чтения

Сканирование

Время хранения

Цикл записи архива

Вологість після охолоджувальної камери

С исполнением

0:15:00

Циклично

1 месяц

8 часов

Температура після охолоджувальної камери

С исполнением

0:15:00

Циклично

1 месяц

8 часов

Графічна частина

Для виконання графічної частини в ZenOn спочатку потрібно створити шаблони, а потім картини. Один шаблон для технологічної схеми, тривог, трендів, списків та архівів та інший для кнопок перемикання картин:

Створюємо картини на основі шаблонів з описом їх типу та підписуємо як нам зручно:

Имя

Тип картины

Шаблон

Список

Хронологический событийный список(СЕL)

схема

Тревоги

Тревога

схема

Кнопки

Стандарт

кнопки

Технологическая схема

Стандарт

схема

Архив

Ревизия архива

схема

Тренд

Росширенный тренд

схема

Кнопки

Для переходу між картинами на графічній частині потрібні кнопки з присвоєними до них своїх функцій:

Тривоги

Щоб графічно побачити та оцінити тривоги які виникли в технологічній схемі на картині тривоги вставляємо спеціальний шаблон для тривог який знаходиться Меню/Управляющие элементы/По умолчанию:

Тренд

Для спостерігання за зміною величини в реальному часі використовується розширений тренд. Для створення вибирається картина Тренд і вставляємо спеціальний шаблон який знаходиться Меню/Управляющие элементы/По умолчанию:

Ревізія Архіву

Для запам'ятовування змінення даних використовується Ревизия Архива. Для створення вибирається картина Архив і вставляємо спеціальний шаблон який знаходиться Меню/Управляющие элементы/По умолчанию:

Хронологічний подієвий список(CEL)

Для відображення журналу подій або щоденнику операцій використовується Хронологический событийный список (CEL). Для створення вибирається картина Список і вставляємо спеціальний шаблон який знаходиться Меню/Управляющие элементы/По умолчанию:

Схема

Технологічна схема відображується на картині «Схема» стандартного типу. На цій картині графічно відображаємо всі потрібні процеси:

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Структурна схема процесу виготовлення молочного шоколаду. Створення нового проекту у вікні "ZenOn Editor"/"Администратор Проектов". Визначення драйверу та опис конфігурації змінних для визначення внутрішніх змінних. Створення картин на основі шаблонів.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 19.08.2012

 • Розробка SCADA/HMI – проекту для моніторингу і управління процесом випікання хлібу пшеничного І ґатунку. Опис змінних програмуємого логічного контролера (ПЛК) і технологічних параметрів у загальному вигляді. Основні (глобальні) настройки програми.

  курсовая работа [4,1 M], добавлен 10.01.2015

 • Загальний опис автоматизованих систем управління технологічними процесами. SCADA – система, переваги та недоліки, а також умови та можливості її використання. Наявні засоби мережевої підтримки. Принципи побудови SCADA на базі ПК та контролера Twido.

  курсовая работа [4,1 M], добавлен 22.01.2015

 • Системы управления Scada. Обмен информацией с внешними устройствами. Графические инструменты и шаблоны. Джинны и суперджинны. Cicode – встроенный язык программирования Организация тревожных сообщений. Установление связей с ПЛК. Тренды и алармы в Citect.

  дипломная работа [6,3 M], добавлен 18.07.2014

 • Призначення драйверів та порядок роботи з драйверами в MS-DOS. Розробка драйверів консолі. Структура драйвера та призначення компонентів. Розробка структури алгоритму, програми налагодження драйвера. Опис змінних програми та роботи модулів програми.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 22.06.2012

 • Створення баз даних для автоматизування роботи торгового представника в середовищі програмування Delрhі. Опис вхідної та результуючої інформації, формалізований опис задачі. Розробка технічного та робочого проекту, опис та обґрунтування вибору структури.

  курсовая работа [135,8 K], добавлен 11.10.2010

 • Поняття життєвого циклу проекту. Ідентифікація. Виникнення ідеї проекту. Визначення цілей проекту. Відсів гірших варіантів і відбір ідей проекту. Попереднй аналіз здійснимості проекту. Відбір альтернативних варіантів проекту.

  реферат [30,8 K], добавлен 18.04.2007

 • Розробка іспитового стенда для лабораторії, визначення тривалості робіт, ресурсів на її виконання. Характеристика параметрів моделі до оптимізації. Очікувана тривалість робіт за проектом. Причини та критерії оптимізації моделі. Розрахунок бюджету проекту.

  контрольная работа [1,1 M], добавлен 09.11.2015

 • Определение и общая структура Scada. Структура системы Trace mode. Административный уровень системы. Средство блокирования троянских программ. Способы защиты Scada-системы. Разработка средств обнаружения и выполнения автоматического карантина файлов.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 10.04.2017

 • Функціональна схема проекту архітектурно-будівельної компанії для відділення окомковування шихти, розробка його структури. Вибір типу проекту, налаштування його параметрів. Створення інформаційних каналів, визначення їх кількості. Методи обробки значень.

  лабораторная работа [518,2 K], добавлен 30.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.