Розробка SCADA (HMI) – проекту для моніторингу та управління процесом виготовлення молочного шоколаду

Структурна схема процесу виготовлення молочного шоколаду. Створення нового проекту у вікні "ZenOn Editor"/"Администратор Проектов". Визначення драйверу та опис конфігурації змінних для визначення внутрішніх змінних. Створення картин на основі шаблонів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.08.2012
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. Завдання

2. Опис змнних ПЛК

3. Виконання завдання в середовищі ZenOn

4. Виконання завдання в середовищі Vijeo Citect

5. Використана література

1. Завдання

В даній курсовій роботі потрібно розробити SCADA / HMI - проект для моніторингу та управління процесом виготовлення молочного шоколаду, його структурна схема зображена на Рис. 1.

Рис.1. Структурна схема процесу виготовлення молочного шоколаду

Алгоритм функціонування установки:

1.

Тренди реального часу:

Змінна

Період оновлення

Інтервал відображення

Витрата молока

4 с

30 хв

Витрата шоколаду

4 с

30 хв

Тиск пари

4 с

30 хв

Аларми та події реального часу:

- початок роботи установки;

- набір продукту;

- злив 1;

- підігрів;

- злив 2;

- вологість низька / висока(аварія);

- температура низька / висока(аварія).

Історія процесу (тренди):

Змінна

Період запису

Глибина зберігання

Витрата молока

10 с

4 доби

Витрата шоколаду

10 с

4 доби

Тиск пари

10 с

4 доби

Журнали подій

- Початок роботи установки

- Кінець роботи установки

- Вологість низька

- Температура висока

- Вологість низька

- Температура висока

2. Опис змнних ПЛК

Аналогові змінні

Опис

Адреса

Межі SCADA

Межі PLC

Рівень в апараті

% MW1

0 - 4 м

0 - 400

Витрата молока

% MW2

0 - 15 л/хв

0 - 3000

Клапан молока

% MW20

0 - 100 %

0 - 1000

Витрата шоколаду

% MW3

0 - 24 л/хв

0 - 4800

Клапан шоколаду

% MW30

0 - 100 %

0 - 1000

Уставка вологості

% MW50

9 - 12 %

1800 - 2400

Уставка температури

% MW60

90 - 100 °C

9000 - 10000

Тиск пари

% MW4

0 - 4 атм

0 - 10000

Вологість

% MW5

0 - 12 %

0 - 2400

Температура

% MW6

0 - 100 °C

0 - 10000

Клапан пари

% MW40

0 - 100 %

0 - 1000

Дискретні змінні

Опис

Адреса

Коментар

Пуск

% M1

1=робота

0=зупинка

Мішалка

% M2

1=включена

0=виключена

Клапан зливу 1

% M3

1=відкритий

0=закритий

Клапан зливу 2

% M4

1=відкритий

0=закритий

Насос

% M5

1=включений

0=виключений

Вологість низька

% M50

1=тривога

0=норма

Вологість висока

% M51

1= тривога

0=норма

Температура низька

% M60

1= тривога

0=норма

Температура висока

% M61

1= тривога

0= норма

3. Виконання завдання в середовищі ZenOn

Спочатку у вікні «ZenOn Editor»/«Администратор Проектов» створюємо новий проект, який має назву «KURSOVA»:

У меню «Администратор Проектов» у вкладці «Переменные/Драйвер» проводимо визначення драйверу та опис конфігурації змінних для визначення внутрішніх змінних ZenOn:

У меню «Администратор Проектов» у вкладці «Переменные» створюємо нові змінні:

Для створення тривог для змінної вибирається ця змінна і в вкладці «Окно свойств»/«Граничные значения» описується тривога:

Для перемикання і переходу між картинами використовуються функції. В меню «Администратор Проектов»/«Функции» створюємо функції для кожної кнопки переходу та для кнопки перезагрузки:

Для запам'ятовування змінення даних використовується «Сервер Архива».

Для виконання графічної частини в ZenOn спочатку потрібно створити шаблони, а потім картини. Один шаблон для технологічної схеми, тривог, трендів, списків та архівів, а інший для меню, на якому розташовані кнопки перемикання між картинами:

Створюємо картини на основі шаблонів з описом їх типу:

- «shema», на якій зображена технологічна схема об'єкту

- «zminni», на якій показанні значення всіх вимірюваних величин та положеня виконавчих механізмів

- «trend», у якому можна спостерігати за графіком змінної. Для створення вибирається картина Тренд і вставляємо спеціальний шаблон який знаходиться «Меню»/«Управляющие элементы»/«По умолчанию»:

проект драйвер шаблон процес

- «arhiv», потрібна для запам'ятовування змінення даних.. Для створення вибирається картина і вставляємо спеціальний шаблон який знаходиться «Меню/Управляющие элементы»/По умолчанию»:

- «podii», потрібна для відображення журналу подій або щоденнику операцій. Для створення вибирається картина і вставляємо спеціальний шаблон який знаходиться Меню/Управляющие элементы/По умолчанию:

- «tryvogy», потрібна для того щоб графічно побачити та оцінити тривоги які виникли в технологічній схемі. На картині тривоги вставляємо спеціальний шаблон для тривог який знаходиться «Меню»/«Управляющие элементы»/«По умолчанию»:

- «menu», потрібна для відображення необхідної картини на екрані

4. Виконання завдання в середовищі Vijeo Citect

Створення проекту. Спочатку у вікні Citect Explorer створюємо новий проект, в даному випадку його назва «kursova»:

У вікні «kursova - Citect Explorer» у вкладці «Servers» створюємо кластер та сервери: Clusters, Alarm Servers, Trend Servers та I/O Servers. А у вкладці «Communication» створюємо I/O Devices.

В меню «Tags»/«Variables Tags» описуємо всі змінні:

Таблиця 1

Опис змінних

Variable Tag Name

Address

Raw

Zero Scale

Raw

Full Scale

Eng

Zero Scale

Eng

Full Scale

Data Type

riven

PLC1!%MW1

0

400

0

4

INT

vutrata_moloka

PLC1!%MW2

0

3000

0

15

INT

vutrata_shokoladu

PLC1!%MW3

0

4800

0

24

INT

temperatura

PLC1!%MW6

0

10000

0

100

INT

vologist

PLC1!%MW5

0

2400

0

12

INT

ustavka_temp

PLC1!%MW60

9000

10000

90

100

INT

tysk_pary

PLC1!%MW4

0

10000

0

4

INT

ustavka_vol

PLC1!%MW50

1800

2400

9

12

INT

pusk

PLC1!%M1

0

1

0

1

DIGITAL

mishalka

PLC1!%M2

0

1

0

1

DIGITAL

kl_zlyvu1

PLC1!%M3

0

1

0

1

DIGITAL

kl_zlyvu2

PLC1!%M4

0

1

0

1

DIGITAL

nasos

PLC1!%M5

0

1

0

1

DIGITAL

vol_nyzka

PLC1!%M50

0

1

0

1

DIGITAL

vol_vysoka

PLC1!%M51

0

1

0

1

DIGITAL

tem_nyzka

PLC1!%M60

0

1

0

1

DIGITAL

tem_vysoka

PLC1!%M61

0

1

0

1

DIGITAL

kl_pary

PLC1!%MW40

0

1000

0

100

INT

kl_moloka

PLC1!%MW20

0

1000

0

100

INT

kl_shokoladu

PLC1!%MW30

0

1000

0

100

INT

В меню «Tags»/«Trend Tags» описуємо всі змінні, що будуть використовуватись в трендах:

Таблиця 2

Опис змінних тренду

Trend Tag Name

Expression

Sample period

Type

tysk

tysk_pary

00:00:02

TRN_PERIODIC

temp

temperatura

00:00:02

TRN_PERIODIC

vol

vologist

00:00:02

TRN_PERIODIC

В меню «Alarms»/«Digital Alarms» описуємо алaрми дискретних змінних:

Таблиця 3

Опис дискретних алармів

Alarm Tag

Alarm Name

Alarm Desc

Variable Tag A

pusk

pusk

Пуск

pusk

kl_zlyvu1

kl_zlyvu1

Клапан зливу 1

kl_zlyvu1

kl_zlyvu2

kl_zlyvu2

Клапан зливу 1

kl_zlyvu2

В меню «Alarms»/«Analog Alarms» описуємо алaрми аналогових змінних:

Таблиця 3

Опис аналогових алармів

Alarm Tag

Alarm Name

Variable Tag

High

Low

temperatura

Температура шоколаду у підігпівачі

temperatura

90

100

vologist

Вологість шоколаду у підігпівачі

vologist

9

12

В меню «Alarms»/«Alarm Categories» описуємо як будуть відображатись алaрми:

В меню «System»/«Users» створюємо запис користувача:

У вікні «Citect Graphics Builder - [kursova]» створюємо графічні вікна:

- «shema», у якому зображена технологічна схема об'єкту

- «zminni», в якому показанні значення всіх вимірюваних величин та положеня виконавчих механізмів

- «trend», у якому можна спостерігати за графіком змінної та налаштовувати її

- «tryvogy», у якому можна налаштовувати, змінювати аларми, дивитися історію в вікнах алармових повідомлень:

- «proc» (Process Analyst), воно використовується для побудови різних трендів і виводу відомостей про аларми та різних подій як в реальному масштабі часу, так і в автономному режимі

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Створення проекту та розробка SCADA у Vijeo Citect. Використання хронологічного подієвого списку (CEL) для відображення журналу подій або щоденнику операцій. Визначення драйверу та опис конфігурації змінних для визначення внутрішніх змінних ZenOn.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 19.08.2012

 • Розробка SCADA/HMI – проекту для моніторингу і управління процесом випікання хлібу пшеничного І ґатунку. Опис змінних програмуємого логічного контролера (ПЛК) і технологічних параметрів у загальному вигляді. Основні (глобальні) настройки програми.

  курсовая работа [4,1 M], добавлен 10.01.2015

 • Створення малої рекламної продукції в програмі PageMaker. Розробка шаблонів сторінок і модульної сітки. Опис документа в діалоговому вікні Document Setup. Створення публікації на базі шаблону. Зміна параметрів документа. Автоматичне налаштування макета.

  курсовая работа [491,9 K], добавлен 29.10.2014

 • Функціональна схема проекту архітектурно-будівельної компанії для відділення окомковування шихти, розробка його структури. Вибір типу проекту, налаштування його параметрів. Створення інформаційних каналів, визначення їх кількості. Методи обробки значень.

  лабораторная работа [518,2 K], добавлен 30.03.2015

 • Поняття життєвого циклу проекту. Ідентифікація. Виникнення ідеї проекту. Визначення цілей проекту. Відсів гірших варіантів і відбір ідей проекту. Попереднй аналіз здійснимості проекту. Відбір альтернативних варіантів проекту.

  реферат [30,8 K], добавлен 18.04.2007

 • Розробка іспитового стенда для лабораторії, визначення тривалості робіт, ресурсів на її виконання. Характеристика параметрів моделі до оптимізації. Очікувана тривалість робіт за проектом. Причини та критерії оптимізації моделі. Розрахунок бюджету проекту.

  контрольная работа [1,1 M], добавлен 09.11.2015

 • Створення баз даних для автоматизування роботи торгового представника в середовищі програмування Delрhі. Опис вхідної та результуючої інформації, формалізований опис задачі. Розробка технічного та робочого проекту, опис та обґрунтування вибору структури.

  курсовая работа [135,8 K], добавлен 11.10.2010

 • Аналіз технологій розробки систем моніторингу і управління та різноманітності мов програмування. Створення проекту структури Інтернет-магазину, розробка бази даних, UML-діаграми та алгоритму виконання функцій додатку. Результати тестування програми.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 08.06.2015

 • Опис процесу створення технічного завдання на розробку бази даних для сільської бібліотеки. Виявлення масиву даних та їх структури. Внесення інформації в базу. Визначення типів і зв’язків між таблицями. Створення інтерфейсу системи керування базою даних.

  контрольная работа [174,9 K], добавлен 07.01.2015

 • Призначення драйверів та порядок роботи з драйверами в MS-DOS. Розробка драйверів консолі. Структура драйвера та призначення компонентів. Розробка структури алгоритму, програми налагодження драйвера. Опис змінних програми та роботи модулів програми.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 22.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.