Тестовий контроль по темі інтегрування

Створення програми для проходження тестового контролю по інтегральному численню за допомогою мови програмування Visual Basic. Опис математичного методу вирішення задачі. Структура вихідних даних. Стандартні функції та процедури. Налагодження програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.12.2014
Размер файла 2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

програма тестовий інтегральний контроль

Ефективність перевірочної-оціночної діяльності вчителя багато в чому залежить від того, наскільки успішно він реалізує всі основні функції контролю результатів навчання, а використовувані ним засоби контролю відповідають методичним та психолого-педагогічним вимогам до цих засобів. Тести - один із засобів перевірки та оцінки результатів навчання школярів. В останні роки вони отримують все більше застосування в практиці навчання. Це обумовлено рядом причин.

По-перше, тести приваблюють своєю оперативністю. Використовуючи їх, можна швидко перевірити і оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу. Це досягається в основному за рахунок включення в тести перевірочних завдань з вибором відповіді. Завдяки цьому, контроль правильності виконання завдань значно спрощується і може бути виконаний в короткий час.

По-друге, багато хто бачить у використанні тестів шлях підвищення об'єктивності перевірки та оцінки знань і вмінь учнів. Вважається, що стандартна, в чому формалізована процедура перевірки та оцінки виконання тестів не залишає місця для прояву суб'єктивного підходу до контролю. Це безумовно так, але, на жаль, подолання суб'єктивного підходу до оцінки не вичерпує всіх факторів, що впливають на рівень об'єктивності, достовірності контролю і оцінювання результатів навчання.

По-третє, зацікавленість в застосуванні тестів як засобу оцінки зріс останнім часом ще й у зв'язку з тим, що вони розглядаються як найбільш перспективні вимірювачі рівня навченості школярів в умовах введення в практику.

Визначаючи вимоги до обов'язкових, мінімально необхідним результатами навчання студентів, загальноосвітні стандарти внесуть в методику перевірки та оцінки знань і вмінь учнів, зіграють чималу роль в підвищенні якості навчання. Перевірочної-оціночна діяльність вчителя - важливий компонент його педагогічної роботи і стандарти можуть стати основною її подальшого вдосконалення.

Тепер коли в кожному навчальному закладі є комп'ютер, який вже більш автоматизований, є можливість створювати тести не в ручному варіанті та перевіряти купу листочків та зошитів.

Зараз існує безліч мов програмування, які можна використати для написання програми тестування. Найбільш зручною та простою є Visual Basic.

Це обумовлено тим, що додаток буде працювати у середовищі Windows, а Visual Basic добре підходить для виконання поставленого завдання.

Visual Basic - це об'єктно-орієнтована мова програмування, яка дозволяє швидко і без усіляких проблем розробити повноцінний додаток. Ця мова програмування широко застосовується на протязі великого проміжку часу. За весь час свого існування вона постійно змінювалась та вдосконалювалась, надаючи користувачам нові можливості.

При розробці програмного продукту необхідно пам'ятати про користувача, який буде працювати з додатком. Тому необхідно створити зручний і зрозумілий інтерфейс. Visual Basic дозволяє розробити інтерфейс у вигляді візуальної оболонки. Це дозволить розробити продукт схожий за своїм принципом роботи на додатки з якими користувач вже звик працювати.

Використовуючи мову програмування Visual Basic необхідно розробити та вивести на екран дані та інформацію, з якою буде зручно працювати. Тому для даного проекту вибір був зроблений на користь мови цієї мови програмування.

За допомогою даної програми вчитель зміг би проводити тестовий підсумковий контроль базового рівня знань учнів в зі свого предмета.

Розробляючи даний продукт необхідно враховувати тип користувача і впроваджувати обмеження стосовно нього.

Викладач отримає змогу:

- перевірити рівень знань по даному матеріалу;

- перевірити на скільки добре учні запам'ятали лекції;

- не навантажувати себе зайвою перевіркою паперової роботи.

Саме для досягнення таких цілей і була розроблена дана програма.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Створити програму для проходження тестового контролю по інтегральному численню.

Метою проекту є закріплення отриманих знань та засвоєння пройденого матеріалу з курсу лекцій по темі інтегрального числення.

Програма повинна містити наступні відомості:

допомога для користувачів;

введення початкових даних;

проведення тестування шляхом вибору відповідей на поставлені питання.

відображення отриманих результатів .

Інтерфейс програми повинен бути легким у використанні, і не потребувати професійних навичок для користувача.

Програма повинна мати наступні форми:

форма для реєстрації користувача, який буде проходити тестовий

контроль;

форма для перегляду довідки по таблиці інтегралів;

форми для проходження тестування, з питанням та відповідями від 1 до 6;

форма для перегляду отриманого результату.

2. ОПИС МАТЕМАТИЧНОГО МЕТОДУ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

2.1 Визначення структури вхідних даних

Для визначення методів розв'язування, конструювання і алгоритму необхідно чітко визначитися зі структурою початкових даних, алгоритмічними діями, які необхідно виконати над початковими даними аби досягти поставленої мети і отримати результат.

В даній програмі вхідною інформацією буде внесення даних користувача при реєстрації в текстові поля Text1.Text та Text2.Text. А також вибір варіантів відповідей при натисненні на перемикач Option1, Option2, Option3, Option4, Option5 або Option6, для кожного питання своя кількість варіантів відповідей.

2.2 Визначення структури вихідних даних

Успішно розв'язувати задачі можна тільки при чіткому і водночас однозначному визначенні вимог до кінцевих результатів, що дозволить уникнути розбіжності в оцінці правильності результатів. Вихідні данні дають змогу викладачеві дати об'єктивну та обґрунтовану оцінку знанням, отриманим навичкам та вмінням студентів, отримати повну картину проходження тесту.

Вихідними даними в даній програмі буде форма Form24 з результатами проведенного тестування, на якій на мітці Label1 будуть відображені дані користувача, які були введені при вході до програми, а також кількість правильних відповідей. А на мітці Label3 буде відображена оцінка, отримана при проходженні тесту та підрахунку правильних відповідей.

2.3 Математичний опис задачі

Для того, щоб розробити програму « » необхідно використати математичні формули і виконати розрахунки для реалізації даного проекту. В цьому і полягає математичний метод розв'язку задачі. Програмний код своєю основою повинен спиратись на математичні розрахунки. В процесі роботи програми користувач не проводить жодних обчислень та розрахунків. Всі математичні обчислення програма виконує самостійно, при цьому на екран виводиться кінцевий результат внутрішніх обчислень.

Програма розрахована на користувачів, які будуть проходити контрольне тестування, та орієнтована на використання в навчальних закладах. Головними математичними розрахунками в програмі є таке значення: підрахунок кількості правильних відповідей на 22 питання.

Результати головних розрахунків має змогу переглядати викладач, та за необхідністю виставляти студентам оцінки за виконання тесту.

Для підрахунку правильних відповідей використовується формула:

If Option3 = True Then Me.Tag = Form2.Tag + 1 Else Me.Tag = Form2.Tag (2.1)

І так виконується підрахунок по кожному питанню на всіх 22 формах, тільки з відповідною правильною відповіддю.

3. ОПИС АЛГОРИТМУ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

3.1 Опис стандартних функцій та процедур

В програмі курсового проекту використовуються такі процедури та функції:

Форма Form1 - тестування по темі: Основи інтегрального числення:

Command1_Click() - процедура для початку роботи з тестом;

MsgBox - функція для виклику вікна-попередження при не повному заповненні даними користувачем при реєстрації;

Hide - функція для закриття поточного вікна;

Show - функція для відкриття наступного вікна;

Command2_Click() - процедура виклику вікна з довідкою по інтегруванню;

Form25.Show - функція для відкриття вікна з довідкою по інтегруванню.

Форма Form2 - перше питання тесту:

Command1_Click() - процедура для переходу до наступного питання;

Hide - функція для закриття поточного вікна;

Show - функція для відкриття наступного вікна;

Command2_Click() - процедура виклику вікна з довідкою по інтегруванню;

Form25.Show - функція для відкриття вікна з довідкою по інтегруванню;

GotFocus() - процедура для забарвлення вибраного варіанту відповіді іншим кольором для більшої контрастності;

LostFocus() - для відміни забарвлення попереднього вибраного варіанту відповіді при виборі в цей час іншої відповіді.

Процедури та функції на формах Form3 - Form23 (Питання 1 - Питання 22, відповідно) такі самі як і для форми Form2 (Питання1).

Форма Form24 - результат тестування:

Form_Load() - процедура виводу форми з підрахованим результатом;

Command1_Click() - процедура виходу з програми.

4. ОПИС ПРОГРАМИ

4.1 Вибір програмного засобу

При розробці програмного забезпечення в рамках курсового проекту було використано мову програмування Visual Basic.

Про Visual Basic написано досить багато книжок, тому робота з цією мовою програмування не повинна викликати великих труднощів. Ця мова програмування є достатньо простою в роботі і одною з потужних мов програмування.

Microsoft Visual Basic 6.0 - це могутня система програмування, що дозволяє швидко і ефективно створювати додатки для Microsoft Windows'9X (2000, XP) і Microsoft WINDOWS'NT

Оригінальна мова програмування Basic була створена Джоном Кемені і Томасом Курцем в 1963 г в Дартмурском коледжі. Вона швидко завоювала популярність як мова для навчання програмуванню в університетах і школах і була адаптована для використання на персональних комп'ютерах засновником і главою компанії Microsoft Білл Гейтсем в середині 70-х рр. З тих пір для ПК послідовно було випущено декілька версій Basic, включаючи Microsoft Quick Basic і MS-DOS Qbasic. Хоча програмна оболонка Visual Basic виконана повністю графічною, а сама мова програмування вельми далека від мови, вживаної для ранніх версій інтерпретаторів Basic, простота і елегантність Basic залишилася великою мірою властивою і новим версіям. Широкі можливості Visual Basic і її простота послужили основною причиною для вибору її як мови програмування для створення таких Windows- додатків як Excel.

Visual Basic 5.0 має ряд таких можливостей:

1) Управління множинними проектами за допомогою Explorer (Провідник проектів)

2) Використання нових середовищ Code Editor (Редактор кодів), зокрема Auto Quick Info (Швидкого Авто інформатора)

3) Робота з вікном Form Layout (Макету бланка) для настройки зовнішнього вигляду програми.

4) Зміна розмірів вікон і документів.

5) Вибір і використання функцій управління Active X.

6) Використання нових налагоджувальних інструментів і техніки для виправлення помилок програмування.

7) Швидкий запуск проекту з однією або більш зумовленою формою.

8) Розширення можливостей Microsoft Word через автоматизацію.

Visual Basic дозволяє :

працювати із засобами управління

працювати з меню і діалоговими вікнами

працювати з формами, принтерами і обробниками помилок

додавати художнє оздоблення і спец. ефекти

використовувати модулі і процедури

працювати з наборами елементів і масивами

працювати з текстовими файлами і базами даних

взаємодіяти з Microsoft Office

Середовище програмування Visual Basic містить всі необхідні інструменти для швидкого і ефективного створення могутніх програм, що працюють в середовищі Windows.

Інструменти, наявні в середовищі програмування Visual Basic, допомагають при конструюванні Basic- програм.

Рядок Меню забезпечує доступ до більшості команд, керівників середовищем програмування. Меню і команди працюють відповідно до стандартних угод, загальних для всіх додатків Windows.

Під рядком меню є панель інструментів - набір кнопок, що є ярликами для команд, за допомогою яких здійснюється робота в середовищі Visual Basic. У нижній частині екрану розташована панель завдань. Її можна використовувати для перемикання між компонентами Visual Basic або для активації інших додатків Windows. Також є вікно інструментів (Toolbox), вікно змісту проекту (Project Container), вікно форми (Form), вікно проекту (Project), вікно безпосереднього виконання (Immediate), вікно властивостей (Properties) і вікно макету форми (Form layout).

Інструменти і засоби управління на панелі служать для того, щоб додавати нові елементи призначеного для користувача інтерфейсу. Панель інструментів містить також засоби управління для створення об'єктів, що виконують спеціальні “за екранні” операції: управління інформацією в базі даних, контроль тимчасових інтервалів і т.д.

Мова програмування Visual Basic містить декілька сотень інструкцій, функцій і спеціальних символів. Вона призначена не тільки для використання в програмному продукті Visual Basic, Microsoft Visual Basic for Application включений до складу Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project і інших додатків для Windows.

За допомогою Visual Basic можна побудувати власний додаток по обробці баз даних, яке відображало б тільки інформацію, необхідну користувачеві, а також надавало б користувачеві необхідні засоби для обробки даних.

4.2 Визначення вимог до технічних засобів

Даний програмний продукт був розроблений на мові програмування Visual Basic 5.0.

Програма була розроблена на комп'ютері з наступними характеристиками:

– Процесор: Intel Core2 Duo CPU T5800 ;

– Пам'ять (ОЗУ): 2,00 Гб;

– Універсальний монітор з PnP;

– СУБД Microsoft Access;

– OС Windows 7, 32-розрядна.

– Клавіатура A4 Tech;

– “Миша” A4Tech X-718BF;

Дані характеристики є оптимальними для роботи програми.

Для нормальної роботи даної програми не обов'язково встановлювати мову програмування Visual Basic 6.0.

Мінімальними є такі вимоги:

– процесор Pentium з тактовою частотою 700 Мгц;

– оперативна пам'ять 64 Мбайт;

– ємність вільного місця на жорсткому диску не менш 300 Мбайт;

– монітор SVGA (1024x768) 4096 кольорів

– миша.

4.3 Програмування та налагодження програми

програма тестовий інтегральний контроль

Весь процес програмування розпочинається з аналізу постановки задачі. Необхідно з'ясувати поставлену перед нами мету та завдання і що потрібно отримати в кінці процесу програмування. Далі розробляємо математичну модель розв'язування поставленої задачі, визначаємо структуру вхідних та вихідних даних, складаємо алгоритм програми і створюємо програмний код. Для вирішення даної задачі був вибраний метод об'єктно-орієнтованого програмування (ООП), а саме програма для візуального проектування та програмування - Visual Basic.

Як би детально не планувалася програма, все одно можлива наявність помилок. Виявлення та усунення помилок у програмі може займати багато часу і вимагати великого терпіння. Це може статися навіть з досвідченим програмістом, але цього не варто боятись. Помилки існують для того, щоб їх виправляти. Їх при написанні програмного коду було немало. Але правильність написання перевіряється після кожного рядка, тому виявляються вони дуже швидко. І як правило виправляються легко. Якщо довго працювати у Visual Basic отримуються відповідні навички написання і таких помилок стає менше.

Існують помилки які виявляються безпосередньо при запуску програмного коду. Виправлення таких помилок частіше виявляється важче. Також помилки можуть виникати при неправильному описанні змінних. Тому перед тим як оголошувати нову змінну необхідно чітко визначити для чого вона потрібна і якому типу даних буде відповідати.

Етапи розробки програми здійснювалися наступним чином. Спочатку розроблялася математична модель задачі. Вона розроблялася наступним чином. Спочатку була розроблена формула, за якою будуть підраховуватись правильні відповіді. Не склало великих труднощів створити формулу підрахунку, так як в програмі використовуються перемикачі, тому всього лиш потрібно було в програмному коді зафіксувати, що при виборі, того самого, правильного варіанту програма автоматично зарахує його, а якщо ні - то ніяких змін не буде, і так по кожній формі, буде процес накопичення даних. Помилки були, але не суттєвими, і виникали із-за неуважності і не потребували детального аналізу, і виправлялися швидко.

5. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА ПРОГРАМИ

5.1 Опис реалізації інтерфейсу користувача

Для зручного користування програмою для контрольного тестування студентів розроблені головна і додаткові форми. Для запуску програми потрібно запустити форму Form1 з програми Visul Basic. Після цього на екрані з`явиться головна форма з текстовими полями для внесення даних користувача: прізвища та ім'я, та групи, та з кнопками: розпочати тестування та довідка по інтегруванню. Також на всіх формах є стандартні кнопки для роботи з формою: згорнути/розгорнути та закрити вікно.

При натисненні кнопки «Розпочати тестування» відкривається вікно, яке дає можливість розпочати працювати з тестовою програмою.

Тест складається з питання та варіантів відповіді від 3 до 6, для різних питань - різна кількість відповідей. Для переходу від одного питання до наступного треба натиснути кнопку «Перейти до наступного питання», після чого будуть відкриватися вікна з питаннями від 2 до 22, всі вони ідентичні, тільки різняться самим питанням та відповідями на це питання.

При натиснені кнопки «Довідка по інтегралам» відкриється вікно з таблицею інтегралів, де користувач зможе переглянути формули та знайти щось корисне для себе.

В вікні 22 питання при натиснені на кнопку «Перейти до наступного питання» відкривається форма «Результат тестування» , в якому відображаються дані користувача, які були введені при реєстрації, та результат, який відображає кількість правильних відповідей та отриману оцінку за контрольне тестування.

При натисненні кнопки «Вихід» користувач виходить з програми.

Даний інтерфейс представлений в додатку В.

ВИСНОВОК

У результаті виконання курсового проекту був створений програмний продукт «Контрольне тестування з». При розробці цього проекту були вдосконалені та поглибилені знання стосовно програмування на мові Visual Basic.

Після роботи над курсовим проектом Visual Basic став більш зрозумілий. Це дійсно програма для візуального проектування та програмування. Вона не тільки зручна у використанні, але й дуже проста.

Поставлені задачі були виконані повністю і реалізовані усі задумані наміри. Під час роботи були закріплені всі набуті протягом навчання в коледжі знання на практиці та в теорії. Були отримані навички по розробці власного програмного забезпечення, а також розрахована ефективність від впровадження програмного продукту в навчальний процес коледжу.

На протязі проекту виникали питання та пункти які потребували допомоги чи використання додаткової літератури, але всі ці проблеми були з успіхом вирішені.

Створена програма володіє всім необхідним набором інструментів, що дозволяє повністю вирішувати поставлену задачу при роботі користувача. Даний програмний продукт має зрозумілий інтерфейс, і не повинен викликати ніяких проблем у користувачів.

Сподіваюся користувачі моєї програми будуть задоволені її функціональністю та роботою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гультяев А.К. Проектирование и дизайн пользовательского интерфейса./ А.К. Гультяев, В.А. Машин. - СПб.: КОРОНА-принт, 2011. - 258 с: ил.

2. Гусева О.Л. Основы программирования на язьіке Visual Basic: Учеб. пособие для компьютерного практикума/ О.В. Гусєва, Е.В. Баклашова. - М.: НГУ, 2012. - 543 с: ил.

3. Гусева О.Л. Одна задача - два решения/ О.Л. Гусєва, Е.В. Гусев, Н.Н. Миронова. - М.: Информатика и образование, 2010. - 384 с: ил.

4. Истомина Т.Л. Первое знакомство с Visual Basic/ Т.Л. Истомина первое знакомство с Visual Basic. - М.: Дограф, 2011. - 497 с.

5. Культин Н.Б. Visual Basic. Освой на примерах/ Н.Б.Культин.- С-П: БХВ- Петербург, 2004. - 214 с: ил.

6. Назаров С.В. Программирование на MS Visual Basic: Учеб. пособие/ С.В.Назаров, П.П Мельников; под ред. С.В. Назарова. - М.: Финансьі и статистика, 2011.-487 с.:ил.

7. Симонович С.В. Занимательное программирование: Visual Basic/ С.В. Симонович, Г.А. Евсеев. - М.: АСТ-пресс-книга, 2001. - 394 с.

8. Угринович Н. Практикум по информатике и информационньїм технологиям/ Н. Угринович, Л. Босова, Ю. Михайлова. - М.: Лаборатория Базовьіх знаний, АО «Московские учебники», 2012. - 237 с: ил.

ДОДАТОК

Лістинг програми

Форма 1 - тестування по темі: Основи інтегрального числення

Private Sub Command1_Click()

If Text1.Text = "" Or Text2.Text = "" Then

K = MsgBox("Ви забули внести дані", , "Попередження")

Else

Form1.Hide

Form2.Show

End If

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Форма 2 - Питання 1

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = 1 Else Me.Tag = 0

Form2.Hide

Form3.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 3 - Питання 2

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form2.Tag + 1 Else Me.Tag = Form2.Tag

Form3.Hide

Form4.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 4 - Питання 3

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form3.Tag + 1 Else Me.Tag = Form3.Tag

Form4.Hide

Form5.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option5_GotFocus()

Option5.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option5_LostFocus()

Option5.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 5 - Питання 4

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form4.Tag + 1 Else Me.Tag = Form4.Tag

Form5.Hide

Form6.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option5_GotFocus()

Option5.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option5_LostFocus()

Option5.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option6_GotFocus()

Option6.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option6_LostFocus()

Option6.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 6 - Питання 5

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form5.Tag + 1 Else Me.Tag = Form5.Tag

Form6.Hide

Form7.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 7 - Питання 6

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form6.Tag + 1 Else Me.Tag = Form6.Tag

Form7.Hide

Form8.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 8 - Питання 7

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form7.Tag + 1 Else Me.Tag = Form7.Tag

Form8.Hide

Form9.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 9 - Питання 8

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form8.Tag + 1 Else Me.Tag = Form8.Tag

Form9.Hide

Form10.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option5_GotFocus()

Option5.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option5_LostFocus()

Option5.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 10 - Питання 9

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form9.Tag + 1 Else Me.Tag = Form9.Tag

Form10.Hide

Form11.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option5_GotFocus()

Option5.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option5_LostFocus()

Option5.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 11 - Питання 10

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form10.Tag + 1 Else Me.Tag = Form10.Tag

Form11.Hide

Form12.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 12 - Питання 11

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form11.Tag + 1 Else Me.Tag = Form11.Tag

Form12.Hide

Form13.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 13 - Питання 12

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form12.Tag + 1 Else Me.Tag = Form12.Tag

Form13.Hide

Form14.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 14 - Питання 13

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form13.Tag + 1 Else Me.Tag = Form13.Tag

Form14.Hide

Form15.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 15 - Питання 14

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form14.Tag + 1 Else Me.Tag = Form14.Tag

Form15.Hide

Form16.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 16 - Питання 15

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form15.Tag + 1 Else Me.Tag = Form15.Tag

Form16.Hide

Form17.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 17 - Питання 16

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form16.Tag + 1 Else Me.Tag = Form16.Tag

Form17.Hide

Form18.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 18 - Питання 17

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form17.Tag + 1 Else Me.Tag = Form17.Tag

Form18.Hide

Form19.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 19 - Питання 18

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form18.Tag + 1 Else Me.Tag = Form18.Tag

Form19.Hide

Form20.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 20 - Питання 19

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form19.Tag + 1 Else Me.Tag = Form19.Tag

Form20.Hide

Form21.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 21 - Питання 20

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form20.Tag + 1 Else Me.Tag = Form20.Tag

Form21.Hide

Form22.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 22 - Питання 21

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form21.Tag + 1 Else Me.Tag = Form21.Tag

Form22.Hide

Form23.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option5_GotFocus()

Option5.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option5_LostFocus()

Option5.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 23 - Питання 22

Private Sub Command1_Click()

If Option3 = True Then Me.Tag = Form22.Tag + 1 Else Me.Tag = Form22.Tag

Form23.Hide

Form24.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form25.Show

End Sub

Private Sub Option1_GotFocus()

Option1.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option1_LostFocus()

Option1.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option2_GotFocus()

Option2.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option2_LostFocus()

Option2.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option3_GotFocus()

Option3.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option3_LostFocus()

Option3.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option4_GotFocus()

Option4.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option4_LostFocus()

Option4.BackColor = &H808080

End Sub

Private Sub Option5_GotFocus()

Option5.BackColor = &HFFFF80

End Sub

Private Sub Option5_LostFocus()

Option5.BackColor = &H808080

End Sub

Форма 24 - Результат тестування

Private Sub Command1_Click()

End

End Sub

Private Sub Form_Load()

Label1.Caption = " Студент " + Form1.Text1.Text + " група " + Form1.Text2.Text + " Результат: " + Form23.Tag + " правильна(-их, -і) відповідь (-ей, -і)"

Select Case Form23.Tag

Case 1: Label3.Caption = "Оцінка ''4''"

Case 2: Label3.Caption = "Оцінка ''8''"

Case 3: Label3.Caption = "Оцінка ''12''"

Case 4: Label3.Caption = "Оцінка ''16''"

Case 5: Label3.Caption = "Оцінка ''20''"

Case 6: Label3.Caption = "Оцінка ''24''"

Case 7: Label3.Caption = "Оцінка ''28''"

Case 8: Label3.Caption = "Оцінка ''32''"

Case 9: Label3.Caption = "Оцінка ''36''"

Case 10: Label3.Caption = "Оцінка ''40''"

Case 11: Label3.Caption = "Оцінка ''44''"

Case 12: Label3.Caption = "Оцінка ''48''"

Case 13: Label3.Caption = "Оцінка ''52''"

Case 14: Label3.Caption = "Оцінка ''56''"

Case 15: Label3.Caption = "Оцінка ''60''"

Case 16: Label3.Caption = "Оцінка ''64''"

Case 17: Label3.Caption = "Оцінка ''68''"

Case 18: Label3.Caption = "Оцінка ''72''"

Case 19: Label3.Caption = "Оцінка ''76''"

Case 20: Label3.Caption = "Оцінка ''84''"

Case 21: Label3.Caption = "Оцінка ''92''"

Case 22: Label3.Caption = "Оцінка ''100''"

End Select

End Sub

Схема алгоритму програми

Рисунок Б.1 - Блок-схема алгоритму роботи програми

Роздрук екранних форм програми

Рисунок В.1 - Форма1 - Тестування по темі: основи інтегрального числення

Рисунок В.2 - Форма25 - Таблиця інтегралів

Рисунок В.3 - Форма2 - Питання 1

Рисунок В.4 - Форма3 - Питання 2

Рисунок В.5 - Форма4 - Питання 3

Рисунок В.6 - Форма5 - Питання 4

Рисунок В.7 - Форма6 - Питання 5

Рисунок В.8 - Форма7 - Питання 6

Рисунок В.9 - Форма8 - Питання 7

Рисунок В.10 - Форма9 - Питання 8

Рисунок В.11 - Форма10 - Питання 9

Рисунок В.12 - Форма11 - Питання 10

Рисунок В.13 - Форма12 - Питання 11

Рисунок В.14 - Форма13 - Питання 12

Рисунок В.15 - Форма14 - Питання 13

Рисунок В.16 - Форма15 - Питання 14

Рисунок В.17 - Форма16 - Питання 15

Рисунок В.18 - Форма17 - Питання 16

Рисунок В.19 - Форма18 - Питання 17

Рисунок В.20 - Форма19 - Питання 18

Рисунок В.21 - Форма20 - Питання 19

Рисунок В.22 - Форма21 - Питання 20

Рисунок В.23 - Форма22 - Питання 21

Рисунок В.24 - Форма23 - Питання 22

Рисунок В.25 - Форма24 - Результат тестування

Таблиця властивостей елементів керування

Таблиця Г.1 - Властивості Форми 1

№ з/р

Елемент керування

Властивість

Значення

1

Form 1

Caption

Тестування по темі: Основи інтегрального числення

BackColor

&H8000000F&

Height

7740

Width

11445

StartUpPosition

2 - CenterScreen

2

Labell

Caption

Внесення даних реєстрації

BackColor

&H00C0C0C0&

3

Label2

Caption

Введіть Ваше Прізвище та Ім'я

BackColor

&H8000000B&

4

Label3

Caption

Введіть Вашу групу

BackColor

&H8000000B&

5

Label4

Caption

Ласкаво просимо в програму для тестування. .При відповідях на питання звертайте увагу на пояснювальний текст вгорі вікна.

BackColor

&H8000000F&

6

Text1

Font

Times New Roman

7

Text2

Font

Times New Roman

8

Command 1

Caption

Розпочати тестування

BackColor

&H8000000F&

9

Command 2

Caption

Довідка по інтегралам

BackColor

&H8000000F&

Таблиця Г.2 - Властивості Форм 2-23

№ з/р

Елемент керування

Властивість

Значення

1

Form 2 - Form23

Caption

Питання 1 - Питання 22

BackColor

&H8000000F&

2

Image 1 - Image5

Picture

Bitmap

3

Labell

Caption

«Яке рівняння описує визначений інтеграл?» т.п.

4

Label2

Caption

Виберіть 1 варіант відповіді.

5

Frame1

Caption

Варіанти відповіді

BackColor

&H00808080&

6

Option1

Caption

Степінь

BackColor

&H00808080&

7

Option2

Caption

Г(Гц)

BackColor

&H00808080&

8

Option3

Caption

потужність на валу двигуна

BackColor

&H00808080&

9

Option4

Caption

синхронна частота обертання

BackColor

&H00808080&

10

Option5

Caption

напруга

BackColor

&H00808080&

11

Option6

Caption

Частота живлення

BackColor

&H00808080&

12

Command 1

Caption

Перейти до наступного питання

BackColor

&H0080C0FF&

13

Command 2

Caption

Довідка по інтегралам

BackColor

&H8000000F&

Таблиця Г.3 - Властивості Форми 24

№ з/р

Елемент керування

Властивість

Значення

1

Form 24

Caption

Результат тестування

BackColor

&H8000000F&

2

Label1

Caption

3

Label2

Caption

Результат тестування

4

Label3

Caption

5

Command 1

Caption

Варіанти відповіді

BackColor

&H8000000F&

Таблиця Г.4 - Властивості Форми 25

№ з/р

Елемент керування

Властивість

Значення

1

Form 24

Caption

Таблиця інтегралів

BackColor

&H8000000F&

2

Label1

Caption

Таблиця інтегралів

BackColor

&H00FFFFFF&

3

Image 1 - Image10

Picture

Bitmap

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Програми і мови програмування. Алфавіт мови програмування. Лексеми, зарезервовані слова мови Pascal. Ідентифікатори, типи даних. Арифметичні вирази, операції. Стандартні функції, структура програми. Процедури введення-виведення. Правила написання команд.

  лекция [445,0 K], добавлен 24.07.2014

 • Характеристика мови програмування VBA (Visual Basic for Application): можливості й засоби. Використання редактора Visual Basic. Створення та виконання VBA-програм. Типи даних, змінні й константи, операції й вирази. Керуючі оператори, процедури й функції.

  реферат [29,9 K], добавлен 28.06.2011

 • Характеристика середовища програмування Microsoft Visual C++ та бібліотеки класів MFC. Знаходження коефіцієнтів при невідомих за допомогою методу найменших квадратів. Створення програми для вирішення задачі обраним методом, її алгоритм та інтерфейс.

  курсовая работа [434,8 K], добавлен 20.01.2014

 • Використання мови програмуванння Java при виконанні "задачі лінійного програмування": її лексична структура і типи даних. Методи розв’язання задачі. Особливості логічної структури програми, побудова її зручного інтерфейсу за допомогою симплекс методу.

  курсовая работа [437,9 K], добавлен 24.01.2011

 • Проектування бази даних (БД). Проектування логічної моделі БД. Реалізація БД та створення таблиць. Встановлення зв’язків, вибір мови та середовища програмування. Опис функціональних елементів та реалізація програми. Опис та тестовий приклад програми.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 07.01.2017

 • Напівфункціональна мова програмування, складова частина Access - Visual Basic for Applications (VBA). Створення коду VBA за допомогою майстрів елементів управління. Модулі, створення процедур обробки подій. Редагування у вікні модуля, аргументи процедури.

  реферат [144,8 K], добавлен 31.08.2009

 • Створення спеціалізованої програми на мові програмування Турбо Паскаль для обробки інформації, що вноситься в бази даних по приватних підприємствах. Постановка задачі і структура зберігаючих даних. Розробка алгоритмів основної програми та процедури Is.

  курсовая работа [27,0 K], добавлен 07.10.2010

 • Основні типи даних, математичні оператори й функції, що використовуються у Visual Basic. Числові, рядкові й логічні дані. Описання даних у підрозділі програми. Приклад використання функції перетворення даних. Елементи управління та їх змінені властивості.

  лабораторная работа [306,7 K], добавлен 28.11.2010

 • Теоретичні аспекти програмування мовою Pascal. Основні поняття та елементи мови. Розділи оголошення сталих і змінних. Стандартні та нестандартні типи даних. Основні операції, стандартні функції та процедури, прості програми. Розгалуження, цикли, масиви.

  курсовая работа [122,5 K], добавлен 21.10.2012

 • Мови програмування. Алгоритм програми, функціональні обмеження на застосування. Опис логічної структури. Типи комп'ютерів, що використовуються при роботі програми. Виклик і завантаження. Організація, характер та попередня підготовка вихідних даних.

  курсовая работа [95,0 K], добавлен 01.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.