Розробка і впровадження інформаційного забезпечення магазину

Проектування бази даних (БД). Проектування логічної моделі БД. Реалізація БД та створення таблиць. Встановлення зв’язків, вибір мови та середовища програмування. Опис функціональних елементів та реалізація програми. Опис та тестовий приклад програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.01.2017
Размер файла 1,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ 1. Опис задачі

1.1 Постановка задачі

1.2 Опис предметної області

Розділ 2. Проектування бази даних

2.1 Проектування логічної моделі БД

2.2 Вибір СУБД

2.3 Реалізація БД та створення таблиць

2.4 Встановлення зв'язків між таблицями

Розділ 3. Проектування клієнтської програми

3.1 Вибір мови та середовища програмування

3.2 Опис функціональних елементів

3.3 Реалізація програми

3.4 Опис та тестовий приклад програми

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Нині важко уявити собі життя сучасної людини без комп'ютера. Люди використовують його для розв'язання найрізноманітніших задач: від виконання складних обчислень у наукових дослідженнях та економіці до виконання кропіткої домашньої роботи (наприклад: такі процеси як прання білизни, приготування їжі, миття посуду з використанням сучасної побутової техніки зараз комп'ютеризовані. Комп'ютеру можна доручити навіть функції домашнього секретаря). Комп'ютер -- це помічник людини, без нього неможлива обробка величезного потоку інформації, який кожного дня все зростає: будь то оформлення складної документації, створення та обробка графічних зображень, розв'язування математичних задач, отримання даних з будь-якої теми, тощо. Це далеко не повний перелік всіх можливостей нашого помічника.

Для розв'язання цих задач комп'ютер озброєний найрізноманітнішим програмним забезпеченням, яке поділяється на чотири великих категорії: операційні системи, системні утиліти, системи програмування, прикладне програмне забезпечення. Отже, користувач аналізує завдання, яке необхідно розв'язати, та обирає оптимально придатний програмний засіб, який є в арсеналі засобів його комп'ютера. Однак є велика кількість задач, для розв'язання яких не існує відповідного програмного забезпечення, або існуюче програмне забезпечення з певних причин не влаштовує. У цьому випадку користувач може самостійно написати програму для виконання поставленої задачі.

На сьогоднішній день одним із найпотрібніших напрямків програмування є розроблення інформаційних систем. Автоматизована інформаційна система, як правило, створюється для певного підприємства чи організації. Проте, є багато спільних рис в структурі різних підприємств, а також в типах зв'язків (функціональних, інформаційних, зовнішніх) між елементами цієї структури. Це дозволяє сформулювати єдині принципи і шляхи побудови інформаційних систем для підприємства чи організацій.

На першому етапі розробки інформаційних систем проводиться обстеження об'єкта, вивчаються форми вхідних та вихідних документів, методики розрахунків необхідних показників. Проводяться також науково-дослідні роботи щодо оцінки реалізації вимог замовника: здійснюється підбір необхідних засобів моделювання процесів, які комп'ютеризуються, пошук відповідних програмних засобів, оцінка альтернативних проектів

В процесі розробки інформаційного забезпечення визначається:

· склад інформації (перелік інформаційних одиниць, необхідних для розв'язання комплексу задач);

· структуру інформації та закономірності її перетворення, тобто правила формування показників і документів;

· характеристики руху інформації (обсяг та інтенсивність потоків, маршрути руху, часові характеристики);

· характеристики якості інформації (систему кількісних оцінок значущості, повноти, своєчасності, вірогідності інформації);

· способи перетворення інформації;

· уніфіковану систему первинної документації;

· масиви інформації, що використовуються для розв'язання задач управління;

· методичні й інструктивні матеріали для ведення документів.

На цьому ж етапі розробник погоджує із замовником вимоги до ІС, її функції, необхідні витрати на розробку, терміни виконання. Завершується перший етап складанням звіту про проведені роботи, на основі якого в подальшому буде розроблено технічний проект.

На другому етапі формується технічне завдання, яке є підставою для розробки інформаційної системи і приймання її в експлуатацію. Воно визначає основні вимоги до самої системи та процесу її розробки і розробляється для системи в цілому. Додатково можуть розроблятись технічні завдання на окремі частини ІС.

На третьому етапі розробляється концепція інформаційної бази, створюється інфологічна і датологічна моделі, формуються вимоги до структури інформаційних масивів, технічних засобів. Вказуються характеристики програмного забезпечення, систем класифікації та кодування. Результатом даного етапу є комплект проектної документації (технічний проект). В ньому вказується постановка задачі, алгоритм її розв'язання, описується інформаційне, організаційне, технічне та програмне забезпечення, тощо. Після затвердження технічного проекту розробляється робочий проект (внутрішній).

Одночасно з розробкою проекту створюються класифікатори техніко-економічної інформації на основі погодженої системи класифікації і кодування техніко-економічної інформації.

На четвертому етапі здійснюється розробка програмного забезпечення у відповідності з проектною документацією. Результатом цього етапу є готовий програмний продукт.

На п'ятому етапі проводиться перевірка програмного забезпечення на предмет відповідності вимогам, вказаним в технічному завданні. Дослідна експлуатація (тестування) дозволяє виявити недоліки, які можуть появитись при експлуатації системи. На цьому ж етапі проводиться підготовка персоналу до роботи в інформаційній системі. Навчання персоналу здійснюється або силами розробника, або за допомогою спеціальних курсів. Підготовлюється робоча документація, проходять приймальні випробування, і система здається в експлуатацію замовнику.

Шостий етап організовується на підставі гарантійних зобов'язань розробника. У цей період здійснюється сервісне обслуговування системи, усуваються недоліки, які можуть бути виявлені при експлуатації, і завершуються роботи по даному проекту.

Всі етапи розробки і впровадження ІС повинні бути обумовлені у відповідних угодах між замовником і розробником, а також у технічному завданні.

Розділ 1. Опис задачі

1.1 Постановка задачі

Завданням дипломної роботи є розробка інформаційної системи для забезпечення роботи сільського магазину. Розробка даного програмного забезпечення вимагає високих професійних навиків і детального дослідження предметної області. Даний програмний продукт повинен забезпечувати високу швидкодію та зручність у використанні непрофесійними користувачами. Основними задачами, які повинна виконувати програма є:

1. Видача то облік чеків

2. Облік персоналу

3. Облік товарів

4. Нарахування заробітної плати

5. Формування запитів на закупи.

Число функцій та операцій, які повинні виконуватись програмою буде розширено після глибокого вивчення предметної області. Основними вимогами до розроблювального програмного засобу, є:

1. Простий то зручний інтерфейс.

2. Зрозумілість команд.

3. Швидкодія роботи на слабких комп'ютерах

4. Мінімізація паперообігу та здійснення безпаперової звітності

На сьогоднішній на ринку програмного забезпечення існує чимало ідентичних додатків, які виконують ці операції, проте більшість із них є ресурсоємними та платними у використанні. Моєю метою є автоматизувати дії працівників магазину і розробити таке програмне забезпечення, яке пришвидшить товарообіг в сільських магазинах.

1.2 Опис предметної області

1. Техніко-економічна характеристика магазина

Діяльність магазину «Продукти» пов'язана з реалізацією продукції через роздрібну торговельну мережу.

Режим роботи магазину з 8-19 годин без вихідних і без перерви на обід.

Усього в магазині «Продукти» працює 9 чоловік.

Загальна площа магазина - 74,6 м 2, з них 50% - площа торгового залу.

Площа використовується ефективно, на вітринах товар лежить, дотримуючись товарне сусідство.

Співвідношення чисельності персоналу по категоріях функціонального поділу праці:

а) управлінський персонал (генеральний директор, бухгалтер, ст. продавець) - 3 чол.

б) основний (торгово-оперативний) персонал (працівники, зайняті обслуговуванням покупців в торговому залі - продавці, касири) - 5 чол.

в) допоміжний персонал - прибиральниця.

В обов'язки директора входять: розробка стратегії і тактики фірми, маркетингові дослідження, представницькі функції, взаємодія з партнерами, отримання необхідних ліцензій, планування рекламної компанії та аналізу віддачі від реклами, управлінські функції, формування іміджу фірми, ділова переписка.

Старший продавець - працює безпосередньо з колективом магазину, стежить за асортиментом і якістю продукції, становить штатний розклад.

Бухгалтер - веде бухгалтерську документацію, складає звіти (квартальні, річні), виконує функції завгоспа.

Продаж товарів - завершальна стадія торгово-технологічного процесу в магазині. Операції, що виконуються на цій стадії, є найбільш відповідальними, оскільки вони пов'язані з безпосереднім обслуговуванням покупців.

Характер і структура операцій з продажу товарів залежать в першу чергу від асортименту реалізованих товарів і методів їх продажу.

У роздрібній торгівлі застосовують такі методи продажу товарів: самообслуговування; через прилавок обслуговування; за зразками; з відкритою викладкою; за попередніми замовленнями.

У магазині «Продукти» здійснюється продаж товарів як самообслуговуванням, так і через прилавок, що включає виконання наступних операцій:

зустріч покупця і виявлення його наміру;

пропозиція і показ товарів;

допомога у виборі товарів і консультація;

пропозиція супутніх і нових товарів;

проведення технологічних операцій, пов'язаних з нарізкою, зважуванням, відмірюванням;

розрахункові операції;

упаковка і видача покупок.

Прийшовши в магазин покупець повинен зустріти привітне ставлення з боку торгового персоналу. При цьому сприятливе враження залишають охайний зовнішній вигляд працівників магазину, порядок і чистота в торговому залі. Виявлення наміру покупців полягає у визначенні їх відносини до видів, сортів та іншими ознаками товарів. Ця операція повинна виконуватися торговим персоналом ненав'язливо, у ввічливій формі.

Після виявлення наміру покупця продавець показує відповідні товари. При цьому він звертає увагу на особливості окремих товарів, пропонує замість відсутніх інші однорідні товари. Якщо буде потрібно, продавець зобов'язаний дати кваліфіковану консультацію покупцю, яка може включати відомості про призначення товарів і способи їхньої експлуатації, нормах споживання, відповідно пропонованих товарів сучасній моді і т. д. Консультація повинна сприяти пропаганді нових товарів, вихованню у споживачів естетичних смаків.

Для проведення консультацій у великих магазинах запрошують фахівців промислових підприємств, що виробляють товари народного споживання, модельєрів, лікарів-косметологів та інших фахівців. В обов'язки продавця входить і пропозиція покупцю супутніх товарів.

На виконання технологічних операцій, пов'язаних з нарізкою, зважуванням, відмірюванням, витрачається багато праці і часу. На якість їх виконання, а отже, і на рівень обслуговування покупців істотно впливає кваліфікація торгового персоналу, а також організація і обслуговування робочого місця продавця.

Завершується продаж товарів розрахунком з покупцями і видачею їм покупок. Ці операції можуть виконуватися на робочому місці продавця або контролера-касира.

При продажу технічно складних товарів з гарантійним терміном служби, крім перерахованих операцій, продавець зобов'язаний зробити відмітку в паспорті на виріб, виписати товарний чек і його копію вручити покупцю.

У магазині на стіні розміщена інформація для покупця «Куточок покупця»: ліцензія, свідоцтво ИЧП, книга скарг та пропозицій, адреси служб із захисту прав споживача, та інша інформація для покупця.

2. Технологія, формування асортименту товарів в магазині

Магазин «Продукти» своїм клієнтам найбільш повний асортимент харчових продуктів. Тут знайдеться все: м'ясні та молочні продукти, риба і морепродукти, бакалія, кулінарія та напівфабрикати, консервована продукція, спиртні і безалкогольні напої, багатий вибір вин вітчизняних та зарубіжних виробників, екзотичні і звичні нам фрукти й овочі й багато іншого. Продукція якісна, ціни невисокі.

На асортимент товарів у торговельних підприємствах надають такі чинники: тип і розмір і технічна оснащеність, товаропостачання, чисельність населення, наявності конкурентів, транспортні умови. Тип, розмір площі та оснащеність магазину дозволяють сформувати свій асортиментний перелік продовольчих товарів.

Асортимент товарів - набір товарів, що формується за певними ознаками і задовольняє різноманітний попит і задовольняє індивідуальні потреби споживача.

Структурою асортименту товарів називають складу товарних груп, що входять в товарно-груповий асортимент торгового підприємства і кількісне співвідношення між ними.

Формування структури асортименту товарів полягає у своєчасному поповненні та оновленні асортименту залежно від потреб населення.

Раціональної структурою асортименту товарів називається така структура, яка максимально наближена до попиту споживачів. Раціональна структура асортименту товарів характеризується такими показниками, як широта асортименту, повнота, ступінь відновлення і економічність асортименту.

Широта асортименту - кількість пропонованих груп (підгруп) товарів. Глибина визначається загальною кількістю асортиментних позицій у групі або підгрупі товарів. Глибоким асортимент вважається в тому випадку, якщо фірма пропонує багато різновидів товару. Зазвичай глибокий асортимент пропонують великі або спеціалізовані магазини. Повнота означає відповідність фактичної наявності товарів у торговельному залі асортиментному переліку.

Основним принципом формування асортименту товарів народного споживання є найбільш повне задоволення потреб населення.

Регулювання асортиментом досягається за допомогою встановлення певних вимог, що пред'являються до раціонального асортименту. Ці вимоги регламентуються низкою нормативних, технічних і технологічних документів.

Перелік видів та найменувань асортиментних груп однорідних товарів, складових базову широту і повноту асортименту, встановлюється в стандартах на продукцію різних категорій (ГОСТ, ТУ, СТП) і ТУ. У цих нормативних документах перший розділ називається «Класифікація та асортимент», або «Асортимент», або «Види».

Широта і глибина асортименту в досліджуваному магазині вибираються з урахуванням переваги споживачів.

Асортимент товарів наводиться і в каталогах, прейскурантах і прайс-листах, які складають фірми-виробники або торгові організації.Вони виконують подвійну функцію, інформуючи споживачів про асортиментних і вартісних характеристиках товарів.

Формування асортименту - це процес підбору груп, видів і різновидів товарів. Формування асортименту магазину має узгоджуватися зі стратегічними цілями підприємства і його асортиментної політикою. Асортиментна політика - загальні принципи, яких торгова фірма збирається дотримуватися в області формування асортименту. Завдання асортиментної політики:

- Встановлення реальних і передбачуваних потреб у певних товарах;

- Визначення основних показників асортименту (широти, глибини, насиченості, гармонійності);

- Прийняття рішень щодо включення в асортимент нових товарів і виключення їх нього збиткових або не користуються попитом товарів;

- Оптимізація структури асортименту.

Процес формування асортименту товарів у досліджуваному магазині включає три етапи.

1. Встановлення групового асортименту товарів. Груповий асортимент відповідає профілю, спеціалізації і типу магазину і розробляється на основі маркетингових досліджень ринку.

2. Визначення структури групового асортименту, тобто кількісних співвідношень окремих груп товарів (часток товарних груп у загальному товарообігу магазину). Структура асортименту визначається на основі аналізу обсягу і структури товарообігу за минулий період, стану попиту і кон'юнктури торгівлі і т.д.

3. Визначення внутрішньогрупового (розгорнутого) асортименту, тобто підбір конкретних різновидів товарів в рамках кожної групи. Цей етап вимагає доброго знання купівельного попиту і асортименту товарів, пропонованого промисловістю та підприємствами оптової торгівлі.

У магазині представлені товари основного асортименту, це - необхідні товари потрібні буквально всім, а тому і користуються постійним попитом. Товари основного асортименту є як би уніфікованими; якщо вони і змінюються, то надзвичайно повільно.

Істотним чинником формування асортименту є ціна товару. Покупець майже завжди визначає для себе граничну ціну в межах якого він збирається сплатити за покупку. Тому одним з критеріїв раціональної побудови асортименту товарів служить забезпечення правильного поєднання товарів з різною вартістю.

В основному товар купується на базі самостійно так як там асортимент набагато ширше і ціна значно нижча, а також в магазині є стабільні джерела товаропостачання, наприклад Кока-кола, Пиво (з декількох фірм) і т.д.

Торгове підприємство намагається укладати прямі договірні відносини. Прикладами можуть служити: хлібозавод; пивзавод; молокозавод г. Зеленогорска і Красноярська.

Управління асортиментом товарів передбачає дотримання встановленої для магазину товарної спеціалізації, забезпечення достатньої повноти асортименту в межах товарних груп, визначених обов'язковим асортиментним переліком товарів, його стійкості. У магазині створюються такі умови, які забезпечують безперебійну торгівлю при необхідних обсягах товарних запасів. Це досягається шляхом повсякденного управління товарними запасами. Воно націлене на попередження відхилення товарних запасів від встановлених нормативів.

Таким чином, визначення і використання в процесі аналізу товарного асортименту показників, що характеризують його повноту і стійкість, дозволяють не тільки оцінити, але й зіставити асортимент одного магазину з асортиментом іншого магазину, який обслуговує один і той же цільовий ринок.

Розробка магазином асортиментного переліку товарів і здійснення контролю за його дотриманням сприяють кращому обслуговуванню покупців цільового ринку і створенню стійкого асортименту.

3. Пристрій і технологічна планування магазину

Залежно від особливостей об'ємно-планувального рішення магазин є окремо стоять одноповерховим будинком, висота приміщень 3 метри. Фундамент стрічковий з бетонних блоків, стіни з керамічної цегли, покрівля кроквяна з покриттям металочерепицею.

У будівлю передбачені два входи: для відвідувачів з боку головного фасаду і службовий вхід з торця будинку. Прилегла до магазину територія упорядкована, озеленена. Під'їзні шляхи і пішохідні доріжки доступні до входу, зручні, пішохідний тротуар і прилегла територія асфальтована, вхід в магазин у вечірній час освітлений, є вивіска з необхідними реквізитами: тип підприємства; приналежність; інформація про режим роботи; інформація про послуги.

Приміщення магазину обладнано для надання послуги роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. Приміщення торгового залу оптимальних розмірів, з приляганням до нього загальних торгових площ приміщень.

Загальна площа магазину 74,6 кв.м., з них торгівельний зал займає 45,2 кв.м. з док площею, займаної торговим обладнанням, призначеним для викладки і демонстрації товару, проведення грошових розрахунків з покупцями.

Підлога вкрита глазурованої підлоги плиткою, стіни - поліпшена клейова побілка.

Освітлення поєднане: три вікна і стельові люмінаціонние лампи (9 шт.), Зал оснащений вентиляцією (верхні загратовані димарі).

Для розміщення товарів у торговельному залі магазину використовують різні типи торгової меблів, тару-обладнання, торгове холодильне устаткування. У колективі визнають важливість раціонально розташувати товари на торговому обладнанні, тобто ефективно використовувати площу викладки і ємність торгівельного обладнання та надати покупцям максимум зручностей для отборки товарів.

У «Продукти» виділяють 4 зони, що розрізняються цінністю або обсягом товарообігу, що припадає на 1 м 2 торгової площі в зоні, що безпосередньо примикає до передньої фасадної стіни магазину, реалізується приблизно 40% всього товарообігу магазину, зона, що примикає до протилежної від входу стіни залу, дає 30% товарообігу, інші зони дають відповідно 20 і 10% товарообігу

При розміщенні відділів беруть до уваги специфічні особливості товарів, що входять в їх асортимент. Товари імпульсивного попиту, напівфабрикати та інші товари, що мають покупцям додаткові зручності, розташовуються в тих місцях, де купівельні потоки найбільш інтенсивні (оскільки покупці не будуть спеціально шукати ці товари в торговельному залі).

Для ведення торгівлі магазин оснащений необхідним торгово-технологічним обладнанням. Для реклами та демонстрації товару, ведення процесу торгівлі, на настановної площі встановлено наступне експлуатаційні торгово-технологічне устаткування:

гірки пристінні 4-х секційні біля однієї стіни і 8-ми секційні в іншої стіни;

середньотемпературні холодильна камера POLAIR для риби (готової продукції);

холодильна шафа ШХ-08 низькотемпературний у верхніх камерах (для заморожування м'ясної та рибної продукції) та середньотемпературна в нижніх камерах (для молочної та м'ясної готової продукції);

скриня морозильний «сніжить» низькотемпературний для напівфабрикатів;

скриня морозильний низькотемпературний для морозива;

вітрина демонстраційна середньотемпературні для кондитерських борошняних виробів;

кутова середньотемпературні демонстраційна вітрина для пресервів, рибної готової продукції;

низькотемпературна демонстраційна вітрина «Купець» для замороженої продукції (м'ясних напівфабрикатів, риби);

низькотемпературна демонстраційна вітрина «Купець» для молочної та м'ясної продукції (поділена перегородкою навпіл);

полку навісна для демонстрації кондитерських виробів цукристих та борошняних в промисловій упаковці;

розрахунковий касовий вузол (2): стіл робочий, електронні ваги, контрольно-касова машина, захищена кабіна у ККМ з вітринної дрібноштучних виробів; куточок покупця;

навісна полиця для покупців у інформаційного куточка.

Знаючи площу торгового залу - 45,2 кв. м. і знаючи площу, зайняту торговим обладнанням для викладки товарів, а також площа займану обладнанням для проведення грошових розрахунків з покупцями, за допомогою коефіцієнта установчої площі визначимо ефективність використання площі торгового залу,

K у = S у / S т. з, = 17,32 кв. м: 45,2 кв. м = 0,38

Отримане значення коефіцієнта свідчить про перенасичення торгової площі залу обладнанням, що призводить до незручностей як покупців, так і продавців, так як залишається недостатня ширина проходів між обладнанням. За допомогою коефіцієнта експозиційної площі можна визначити ступінь використання площі торгового залу під викладення товарів:

K експ. = S експ / S т. з. = 39,857 кв. м.: 45,2 кв. м. = 0,88

Отриманий нами коефіцієнт досить високий, т.к оптимальним вважається співвідношення, приблизно, дорівнює 0,7. дане значення свідчить про незручності при викладенні товарів, призводить до погіршення обозреваемость товарів.

Згідно ГОСТ Р 51773-2001 «Роздрібна торгова класифікація підприємств» ширина проходу між прилавком і торговим устаткуванням повинен бути не менше 0,9, а в даному магазині ця величина становить 0,8 м, що не відповідає ГОСТу.

Обчисливши загальну площу у проходів між обладнанням, додавши до неї загальну площу зайняту обладнанням, можна визначити площу для організації робочих місць обслуговуючого персоналу, вона не повинна перевищувати 40% площі торгового залу:

S орг. раб. місць. = S у + S шир. прох = 17,32 кв. м. + 16,58 кв. м. = 33,9 кв. м.

S т. з. (45,2 кв. М) - 100%

S орг. раб. місць. (33,9 кв. М) - х х = 75%

Отримане нами значення свідчить про достатню завантаженості площі торгового залу. Шафи та прилавки в магазині розміщені в одну лінію, впритул до стіни, що відповідає лінійної плануванні торгового залу.

Технологічна лінія руху товарів у магазині безпосередньо пов'язує торговельні приміщення та приміщення для приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу.

Види приміщень (площ) торгового об'єкта, технологічна планування. Приміщення (площі) торгових об'єктів поділяються на торговельні і неторговельні. До торговельних приміщень магазину відносяться: торговельні зали; зали кафетеріїв; місця для продажу соків; місця для ігрових автоматів.

До неторгових належать приміщення, розділені за ознакою їх призначення:

приміщення і площі для приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу;

приміщення господарського обслуговування оперативних процесів: зберігання тари і пакувальних матеріалів, запасного обладнання, інструментів, іншого інвентарю, спецодягу, майстерні для ремонту тари і устаткування, ремонтно-декораційний майстерня, камера для сміття тощо;

адміністративно-побутові приміщення;

технологічні приміщення;

коридори для переміщення товарів та руху працівників магазину.

Технологічна планування торгового об'єкта - це сукупність всіх приміщень торгового об'єкта в певній взаємозв'язку, що дозволяє забезпечити раціональну організацію оперативних процесів. Планування формує шляхи, траєкторії руху людей та товарів.

Вимоги, що пред'являються до планування торгового об'єкту:

торговельні зали повинні бути технологічно пов'язані з приміщеннями для підготовки товарів до продажу;

комори і приміщення для підготовки товарів до продажу не повинні бути прохідними;

приймальні слід розташовувати поблизу приміщень для зберігання товарів;

приміщення для прийому, зберігання і підготовки товарів до продажу повинні забезпечувати найкоротші шляхи руху товарів у торговий зал;

планування магазину повинна створювати для покупців умови безперешкодного вибору товарів у мінімально короткий термін; передбачати оптимальне використання площ, створення необхідних умов працівникам магазину для раціональної організації оперативних процесів;

планування повинна забезпечити легкість і простоту здійснення покупок, створити максимальну видимість викладених товарів і забезпечити видимість асортименту, стимулювати вчинення імпульсивних покупок, мінімізувати час пошуку потрібних товарів і відстань, яку потрібно пройти для того, щоб придбати всі намічені товари.

Приміщення тимчасового зберігання продовольчої сировини та продуктів харчування - фасувальне приміщення - мають площу 15,4 кв.м.

Обладнано 300 кг вагами, електронними вагами для фасування товару, столом, товарними стелажами, дерев'яними подтоварниками, приміщення вентилюється, підлога вкрита глазурованою плиткою, стіни поліпшена побілка, освітлення штучне здійснюється двома люмінесцентними лампами.

До підсобних приміщень відноситься приміщення для миття і дезінфекції інвентарю - 2,4 кв. м., обладнане мийкою і двома раковинами, настільними сушарками для інвентарю, губок, щіток тощо, підлога вкрита глазурованою плиткою, стіни поліпшена клейова побілка. У приміщенні встановлено електричний водонагрівач з підключенням до змішувача.

До службово-побутових приміщень в магазині відноситься службово-побутове приміщення поєднане з роздягальнею - 3,8 кв. м. У приміщенні встановлено стіл, шафа для санітарного одягу, раковина для миття рук, настінна вішалка для верхнього одягу, підлога вкрита глазурованою плиткою, стіни поліпшена клейова побілка, освітлення поєднане: одне вікно і стельовий люмінесцентна лампа.

Санвузол службовий - 2,2 кв. м., також відноситься до службово-побутового приміщення. Підлога вкрита глазурованою плиткою, стіни на Ѕ висоти облицьовані кахлем, освітлення штучне лампою розжарювання, захищене плафоном. Санвузол обладнаний краном зі споживанням води для прибирання приміщення (50 см від підлоги).

Завантаження товару передбачена через окремий вхід, розташований в торці будівлі. Тамбур: службовий вхід-вихід (завантажувальна) має площу 1,12 кв. м., підлога вкрита тротуарною плиткою, стіни поліпшена клейова побілка, освітлення штучне лампою розжарювання, захищене плафоном, завантаження товару передбачається в розфасованому вигляді, добовим запасом в торгове та холодильне обладнання.

Завантаження промислових товарів передбачається через центральний вхід в торгову зону дрібними партіями, складське приміщення для промислових товарів не передбачено.

До технічних приміщень магазину відноситься газова котельня площею 5,17 кв. м. з входом з двору, що працює на газу.

Опалення приміщення здійснюється тільки власної котельні.

Підприємство оснащене інженерними системами та обладнанням, що забезпечують необхідний рівень комфорту і санітарні вимоги:

централізоване водопостачання холодною водою;

централізована каналізація;

локальне опалення місцевої котельні на газі;

постачання гарячої води від водонагрівача;

вентиляція у всіх приміщеннях;

централізоване електропостачання;

освітлення: природне і штучне, поєднане.

Приміщення магазину оформлені в єдності стилю з ніжними тонами стін і забарвленням опалювальних приладів, зі створенням затишку і комфорту, як працівникам так і покупцям.

Торгово-технологічне обладнання також встановлено в єдності стилю, холодильне обладнання демонстраційне одноманітно за розмірами і кольором. Необхідний склад приміщень для надання послуги роздрібної торгівлі є. Розміщення і цільове призначення приміщень та обладнання забезпечує послідовність ведення технологічного процесу, а також дотримання технологічних, санітарних ном і правил, хоча є деякі зауваження щодо використання площі торгового залу.

У цілому магазин та склад приміщень для надання послуг роздрібної торгівлі продуктами харчування відповідає будівельним нормам і правилам, санітарним правилам і нормам (вимогам), що засвідчується санітарно-епідеміологічним висновком.

Планувальна структура магазину повинна забезпечити послідовність технологічного процесу, максимальні зручності для покупців і персоналу, їх функціональний взаємозв'язок (рис. 1).

Рисунок 1 - Функціональна взаємозв'язок приміщень магазина

база логічний таблиця програма

4. Торгово-технологічне обладнання магазину

Види торгово-технологічного обладнання

Існує кілька видів торгово-технологічного обладнання магазинів:

меблі, яка класифікується за:

місцем застосування (для торгових залів, підсобних приміщень);

призначенням (для приймання товарів, підготовки та продажу, показу товару, міркування й продажу, транспортування та продажу, розрахунків з покупцями, обслуговування покупців);

товарному профілю (універсальна, спеціалізована);

конструкції (нерозбірна, збірно-розбірна).

До меблів пред'являються такі вимоги:

експлуатаційно-технічні (стандартна, універсальна, ємна, з великою площею експозиції, міцна, стійка, надійна),

економічні (недорога, економічна в експлуатації, можливість масового виробництва на основі сучасної технології),

ергономічні (основні розмірні співвідношення меблів повинні встановлюватися з урахуванням росту і пропорцій фігури людини, забезпечувати зниження стомлюваності до мінімуму, хорошу видимість товарів і вільний доступ до них),

естетичні (форма, пропорції і колір повинні відповідати своєму функціональному призначенню, інтер'єру торгового залу),

санітарно-гігієнічні (пристрій меблів, матеріали, використовувані для виготовлення, не повинні ускладнювати її чистку);

торговельний інвентар - пристосування, інструменти, прилади, застосовувані для показу і обробки товарів в процесі обслуговування покупців, а також різних допоміжних і господарських операцій

Торговий інвентар класифікується за місцем використання (для складських і підсобних приміщень, торгових залів), призначенню (для розкриття тари та упаковки, перевірки розмірів і якості товарів, підготовки до продажу, відпустки, міркування й реклами, рахунковий, допоміжний, санітарно-гігієнічний, протипожежний ),

торгове холодильне обладнання - охолоджувані пристрої, призначені для короткочасного зберігання, міркування й продажу швидкопсувних товарів. Класифікується за:

призначенням (для зберігання товарів, показу та продажу товарів, демонстрації товару),

температурному режиму, підтримуваного в охолоджуваної ємності (низькотемпературне, звичайне).

Існують наступні види обладнання:

холодильні камери - мають збірно-розбірну конструкцію, призначені для складських приміщень магазину,

холодильні шафи - використовуються на робочому місці продавця, мають холодильні агрегати,

холодильні вітрини - використовуються для показу та продажу охолоджених і заморожених продуктів,

холодильні прилавки - використовуються для зберігання, демонстрації та продажу охолоджених гастрономічних продуктів в універсамах;

торгове вимірювальне обладнання - ваги, гирі, міри довжини та об'єму.

Ваги класифікуються за:

принципом дії (важільні, електромеханічні);

місця і способу установки (настільні, пересувні, стаціонарні);

увазі вказівного пристрою (Гірне, шкальні, шкально-Гірне, циферблатні, цифрові, електронні);

виду відліку показань зважування (візуальний відлік, з документальною реєстрацією),

способом зняття показань (з місцевим і дистанційним способами зняття показань);

контрольно-касове обладнання - контрольно-касові машини, які класифікуються за:

кількості підсумкових лічильників;

кількості рядів для набору, суми, що вводиться в машину;

кількості операційних лічильників;

наявності знімних клавіш-ключів.

При розміщенні товарних груп в торговому залі враховують ряд факторів:

-Частоту придбання окремих видів товарів і частоту поповнення товарних запасів на торгово-технологічному обладнанні за товарним зонам (зонам розміщення окремих товарних груп);

-Комплексність покупок або кількість найменувань товарів, придбаних покупцями одночасно;

-Розмір вантажообігу по товарних зонам;

-Напруженість купівельного потоку, яка залежить від витрат часу на вибір товарів і кількості покупців, одночасно відбирають товари;

-Форму і планування торгового залу, архітектурні особливості приміщення, розміщення розрахункових вузлів;

-Товарні особливості окремих груп товарів і можливість їх товарного сусідства, вимоги гігієни;

-Ступінь готовності товарів до продажу.

Розміщення асортименту товарів має забезпечувати раціональну організацію продажу, створювати сприятливі умови для закупівлі товарів та організації роботи торгового об'єкта; відповідати вимогам психології торгівлі, створювати активний показ і пропозиція попиту на товари; сприяти раціональному напрямку потоку покупців. Фізичне навантаження на працівників торгового об'єкта повинна бути зведена до мінімуму.

При розміщенні асортиментних комплексів поряд розміщують товари, які відносяться до однієї товарної групи, доповнюють один одного, відповідають попиту певного кола покупців, а також товари, які з міркувань організації торгового процесу з дотриманням правил товарного сусідства можуть бути розташовані поруч. У комплексних покупках переважають поєднання товарів чотирьох груп: хлібобулочні вироби, молочні продукти, бакалійні товари, гастрономія.

Розміщення і викладка товарів з урахуванням частоти спільних покупок сприяють зростанню товарообігу. З урахуванням частоти придбання різних товарів, напруженості купівельного потоку в зоні їх розміщення, габаритних розмірів і споживчих властивостей

Так як останнім часом для викладки товарів широко застосовують контейнери, необхідно враховувати не тільки площу викладки, але і її обсяг. Застосування контейнерів значно збільшує кількість викладаються в торговому залі товарів.

При розміщенні і викладенні товарів дуже важливо уникнути монотонності рядів устаткування. Необхідно враховувати різні кольори упаковки товарів, їх розміри, змінювати відстань між полицями гірок в одному ряду, використовувати різні засоби реклами. Покупець звертає особливу увагу на кольорові плями в товарних рядах, на ті місця, де змінена висота полиць.

Монотонність в експозиції товарів усувають також використанням кошиків, контейнерів з товарами, виставлених в «мертвих» зонах торгового залу (в кутку, між гірок), завдяки чому покупці звертають більше уваги на вміщені в них товари.

З усіх способів викладення найчастіше застосовують горизонтальний і вертикальний.

При горизонтальному способі викладення кожній групі або підгрупі товарів відводиться одна полиця, наприклад: верхня - для одного найменування печива, середня - для іншого, нижня - для третього. Так як покупці насамперед звертають увагу на товари, розміщені на оптимальній висоті, то товари, що користуються найбільшим попитом, розміщують на нижніх полицях. На рівні очей поміщають товари, що користуються незначним попитом. На самі нижні полиці або в пересувні контейнери, які встановлюють під рядами полиць, викладають великі й грузоемкіе товари.

При вертикальному способі викладки площину гірки ділять на три-чотири частини і заповнюють різними товарами. Однойменні товари, таким чином, розташовують один під одним. Вертикальна викладка є більш ефективною. При такому розташуванні товару покупець витрачає значно менше часу на огляд, торговий зал набуває більш привабливий вигляд.

При викладенні товарів забезпечують максимальне використання площі й обсягу, повну завантаженість обладнання, з тим, щоб товари займали весь простір між полицями. Чим дрібніше товар, тим менше повинна бути відстань між полицями. Протягом робочого дня робочі запаси систематично поповнюють. Не слід складати піраміди чи інші фігурні споруди, оскільки це створює незручності для покупців при відборі товарів. Різні штучні споруди, у вигляді яких викладені товари, а також занадто суворий порядок (без інтервалів) їх розташування покупці бояться порушити. Товари слід викладати вільно, як би створюючи враження, що частина товарів вже раскуплена.Покупателей притягує масова викладка товарів. Вона вселяє їм довіру до товару. Широке застосування одержала викладка товарів навалом в кошиках, на полицях, відкритих холодильних прилавках. Всі товари в пакетах, коробках, пляшках і пачках викладають на полицях етикетками в бік покупців. Етикетки на товари повинні бути добре видно, легко читатися.

При виборі товару треба надати покупцеві можливість ознайомитися зі змістом коробки, пачки, пакета. Для цього на полиці поруч з товарами у непрозорій упаковці поміщають одну-дві відкриті коробки, затягнуті зверху целофаном або поліетиленовою плівкою.

Всі зразки товарів у торговельному залі постачають добре оформленим покажчиком цін, надрукованим чітким і великим шрифтом, або цінниками з набірними Цифрами. На всіх цінах обов'язково вказують найменування товару. Цінники часто постачають фірмовими знаками, марками.

У торговельному залі товар, попередньо зважений, розфасований і промаркірований, викладають на стелажах, у відкритих холодильних прилавках, контейнерах та іншій тарі-обладнанні.

Покупці відбирають товари самостійно. На прохання покупців їм може бути надана допомога у виборі товарів або дана консультація знаходяться в торговому залі контролером.

Деякі товари (гастрономічні, рибні та ін), що вимагають нарізки і зважування в присутності покупця, можуть продаватися через прилавки обслуговування, розташовані в залі. Вартість покупки продавець вказує на упаковці.

Процес продажу в магазині самообслуговування організується так. При вході в магазин покупець бере інвентарну кошик або візок для відбору товарів і проходить в торговий зал, орієнтуючись в залі за допомогою різних засобів «німий довідки». Відібравши товар, покупець проходить в зону розрахунку і пред'являє при виході з торговельного залу контролеру-касиру самостійно відібрані товари та товари, придбані через прилавок обслуговування. Контролер-касир розраховується з покупцем.

Згідно з основними правилами роботи магазину працівникам магазину самообслуговування не дозволяється при вході покупців в зал зобов'язувати їх залишати свої особисті речі. При бажанні покупця залишити господарську сумку, рюкзак, портфель, чемодан магазин зобов'язаний забезпечити їх збереження, для чого встановлюється відповідне обладнання (стелажі, полиці і ін.) Не дозволяється також вимагати від покупців пред'явлення при вході в торговий зал товарів, придбаних в інших магазинах, ставити на них штампи або робити інші позначки.

Якщо покупець не виконує правила, які зобов'язують його відбирати товари в інвентарну кошик (візок), контролери-касири не повинні обслуговувати такого покупця.

Контролери-касири, провідні розрахунок з покупцями, повинні добре знати асортимент товарів, що продаються, роздрібні ціни, порядок отримання грошей за проданий товар, правила експлуатації і догляду за касовими машинами, вміти користуватися прейскурантом.

При розрахунку покупець ставить інвентарну кошик з відібраними товарами на касовий прилавок. Контролер-касир перевіряє їх ціну і вартість, перекладає товар в порожню корзину, що постійно знаходиться на касовому прилавку, реєструє на касовій машині вартість покупки, чітко називає її вартість і суму отриманих грошей, які кладе на очах у покупця, видає здачу і чек одночасно і після остаточного розрахунку кладе отримані від покупця гроші в грошовий ящик.

Розрахунок за всі товари, придбані в магазинах самообслуговування, у тому числі і за відпущені через прилавки обслуговування, проводиться тільки в єдиному вузлі розрахунку. Не дозволяється вимагати від покупців попередньої оплати товарів, що продаються через прилавки обслуговування (з продавцями).

Працівникам магазину забороняється застосовувати подвійний контроль при виході покупців (перевірку правильності оплати покупки), а також перевіряти їх особисті речі (сумки, портфелі і т. п.).

У касах постійно повинна бути розмінна монета для розрахунку з покупцями. Пропонувати покупцеві замість здачі будь-які товари (сірники, цукерки і т. д.) не дозволяється. Після закінчення робочого дня контролер-касир підраховує суму виручки за день, здає гроші в установленому порядку.

Контролери-касири повинні знати і дотримуватися правил визначення ознак платіжності квитків Банку Росії і державних казначейських квитків, дбайливо поводитися з грошовими знаками і приймати від покупців старі купюри для здачі їх в установи Держбанку.

Забороняється закривати каси для підрахунку виручки в робочий час, а також зберігати в касі готівку, гроші, які не є засобами магазину.

На час нетривалої відсутності контролерів-касирів на робочих місцях їх повинні замінювати директор магазину, його заступник або старший касир.

При продажу товарів методом самообслуговування важливо забезпечити точність і швидкість розрахунків з покупцями. З цією метою контролери-касири повинні не тільки знати ціни на товари, але і володіти великою швидкістю зчитування сум з упаковки, вміти працювати на касовій машині трьома пальцями. Цей метод роботи прискорює обслуговування покупців, скорочує кількість помилок при наборі сум на клавіатурі, видачі здачі, зменшує втому контролера-касира, сприяє тіснішому контакту з покупцем, встановленню доброзичливого ставлення.

Одне з найважливіших принципів організації процесу продажу в універсамі - поєднання довіри до покупців з умілою організацією контролю. На покупця негативно впливає надмірний контроль, тому всі працівники торгового залу повинні викладати товар, поправляти цінники, консультувати покупців і т. п., одночасно здійснюючи загальний контроль за торговельно-оперативним процесом.

Витяги з основних правил роботи магазину, що стосуються порядку відбору товарів та розрахунку за них, вивішують у торговельному залі.

За умови дотримання всіх правил обслуговування покупців у магазині самообслуговування застосовують норми списання втрат понад норми природних втрат товарів. Списання фактичних втрат понад норми природного убутку здійснюється в міру проведення інвентаризації товарів після списання природних втрат за нормами

5. Реклама в магазині

У магазині «Продукти» проводяться комерційна робота, що складається з етапів:

Вивчення і прогнозування купівельного попиту на реалізовані в магазині товари;

Формування оптимального асортименту товарів у магазині;

Рекламно-інформаційна діяльність

Вибір найбільш ефективних методів роздрібного продажу товарів;

Організація надання торговельних послуг покупцям.

В якості основних носіїв фірмового стилю магазину «Продукти» виступають: вивіска над входом або біля входу в магазин; елементи приміщення торгового залу (стіни, колони і перегородки); різні види вітрин; покажчики і вивіски в приміщенні магазину; цінники, одяг персоналу.

Шляхом раціонального поєднання фірмових елементів магазину «Продукти» надано свій стиль, добре запам'ятовується покупцями.

В інтер'єрах торговельних залів використовуються легко змінюються засоби реклами відповідно до вимог в даний час.

В інтер'єрах магазину передбачається використання реклами, яка інформує про наявність товарів, розташуванні відділів, додаткові послуги, а також різних торгових знаків, емблем і т. д.

У вітринах, що розміщуються всередині магазину, створюються переважно постійно-змінювані композиції. В окремо вітринах, розташованих перед фасадом будівлі торгового, експозиція характеризує призначення підприємства, його профіль.

З метою створення оптимальних умов для огляду експозиції у вітринах передбачено спеціальне освітлення та вільні підходи.

6. Технологічні процеси в магазині

Значна частина товарів завозиться в магазин «Продукти» з оптових підприємств. Такі товари, як хліб і хлібобулочні вироби, молочні та м'ясні продукти і деякі інші продовольчі товари повсякденного попиту, надходять до магазину безпосередньо з виробничих підприємств - хлібозаводів, харчокомбінат і т. п.

Виробничі підприємства мають широким асортиментом і конкурентними цінами.

Товари складного асортименту (імпортні товари, товари, вироблені в інших містах і т. д.) завозять у магазини зі складів оптових торгових баз. До магазину товари також надходять з заготівельних підприємств, від особистих підсобних і фермерських господарств, а також від осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю.

Підставою для завезення товарів у магазин служить заявка. Вона складається за встановленою формою. У ньому вказують найменування товарів і основні їх асортиментні ознаки (вид, сорт і т. д.), необхідну кількість товарів. Заявку, складену у двох примірниках, підписує директор магазину, потім її запевняють печаткою та направляють постачальнику для виконання.

Товари можуть доставлятися в магазин централізованим і децентралізованим методами.

Найбільш ефективний метод доставки товарів у роздрібні торгові підприємства - централізований завезення, при якому доставка товарів здійснюється силами і засобами постачальника на основі заявок роздрібних торгових підприємств в узгоджені терміни. Застосування цього методу дозволяє організувати більш чітке постачання магазинів товарами, не відриває працівників роздрібних торгових підприємств від виконання їхніх основних функціональних обов'язків. При раціонально організованою централізованої доставці товарів ефективніше використовується робоча сила і транспорт, знижуються витрати обігу. Товари завозяться ритмічно за графіками, завдяки чому в магазині підтримується стабільний асортимент. Прискорюється оборотність товарів, зменшується їх псування.

За централізованої доставки завезення товарів у магазини може здійснюватися власним транспортом постачальника або транспортом загального користування. Якщо завезення товарів здійснюється автотранспортом загального користування, то поряд з договором поставки, який укладається між постачальником і покупцем, постачальник укладає договір з автотранспортним підприємством на перевезення вантажів.

Ефективність прямих господарських зв'язків виражається в закупівлях товарів у виробників за нижчими цінами за рахунок скорочення числа посередників, що беруть участь у торговому обігу, а, отже, зменшення величини торговельних надбавок, що встановлюються кожним посередником.

У практиці магазину «Продукти» розрахунки з постачальниками проводяться готівкою за фактом або в кредит.

Для здійснення розрахунків готівкою в магазині є каса, вона ведеться за встановленою формою.

Прийом готівки від покупців при здійсненні розрахунків з населенням проводиться з обов'язковим застосуванням контрольно-касових машин. Касири - операціоністи заповнюють касову книгу і звітують перед бухгалтером магазину.

Надходження грошей до каси і видачу з каси оформляють прибутковими та видатковими касовими ордерами. Суми операцій записують в ордерах цифрами і прописом. Прибуткові ордера підписує головний бухгалтер, а видаткові - керівник організації та головний бухгалтер. У тих випадках, коли на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах є дозвільний підпис керівника організації, підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов'язкова.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, витратні касові ордери та замінюючі їх документи заповнюються чітко і ясно чорнилами або кульковими ручками. Прийом і видача грошей за касовими ордерами проводитися тільки в день їх складання.

Прибуткові та видаткові касові ордена до передачі в касу враховуються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

Розрахунки з постачальниками в кредит закріплюються оформленням договору. Договір роздрібної купівлі продажу в кредит складається у двох примірниках і підписується сторонами. У договорі вказується предмет договору (термін оплати, кількість товару і асортимент, відсоток за прострочення платежу), ціна товару, обов'язки сторін, відповідальність сторін, порядок вирішення спорів, термін дії договору.

Транспортні засоби, які доставили товари в магазин, повинні бути без затримки прийняті і розвантажені. Розвантаження слід здійснювати з дотриманням загальних правил виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. Автоконтейнери розвантажують за допомогою гідрокрана, яким обладнаний автомобіль. Товари, вкладені на піддони, знімають з автомобіля електронавантажувачів. Колісні контейнери (тара-обладнання) вивантажують з допомогою засобів, якими обладнаний автомобіль, чи ручного водила.

Надійшли в магазин товари доставляють в зону приймання. Приймання товарів є однією з важливих операцій торгово-технологічного процесу магазину і повинна проводитися особами, на яких покладена матеріальна відповідальність. Приймання і оприбуткуванню підлягають тільки доброякісні товари, що відповідають вимогам стандартів і технічних умов.

Приймання товарів за кількістю і якістю в магазині «Продукти» здійснюватиметься відповідно до правил, встановлених в інструкціях «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» і «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю ». Встановлені цими інструкціями норми застосовуються у всіх випадках, якщо в стандартах, технічних умовах або інших обов'язкових правилах не передбачений інший порядок приймання товарів. Особи, які беруть участь у прийманні товарів, повинні добре знати ці документи і вміти ними користуватися.

За результатами закінчення приймання товарів складається акт. Після приймання товари доставляють у приміщення для зберігання.Процес зберігання товарів у магазині передбачає їх правильне розміщення і укладання, створення оптимального режиму, спостереження і поточний догляд за товарами. Збереження кількості та якості товарів у процесі їх зберігання повинні забезпечити матеріально відповідальні особи.


Подобные документы

 • Опис вхідних та вихідних повідомлень, процедури перетворення даних. Розробка інфологічної моделі, інформаційні об’єкти та їх характеристика. Автоматизація даталогічного проектування. Опис структур таблиць бази даних на фізичному рівні, реалізація запитів.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 02.01.2014

 • Модель аналізу-синтезу компіляції. Формальний опис вхідної мови програмування. Вибір технології програмування, проектування таблиць транслятора та вибір структур даних. Опис програми реалізації лексичного аналізатора. Розробка дерев граматичного розбору.

  курсовая работа [75,8 K], добавлен 26.12.2009

 • Теоретичні відомості про пакет ІЗВП Borland Delphi та СУБД MS Access, оцінка їх функціональних особливостей. Опис структури бази даних. Проектування інтерфейсу програми, опис її логічної структури та функцій. Контроль коректності вхідних, вихідних даних.

  курсовая работа [4,5 M], добавлен 03.01.2014

 • Визначення мети створення бази даних магазину та таблиць, які вона повинна містити. Розгляд видів полів та ключів таблиць. Створення запитів, форм, звітів, макросів та модулів. Вибір системи управління базами даних. Реалізація моделі у Microsoft Access.

  курсовая работа [3,8 M], добавлен 20.07.2014

 • Проектування інтерфейсу програми. Вимоги до продукту. Вхідні дані на розробку автоматизованої системи. Вибір середовища програмування. Розробка структури бази даних. Функціональна та логічна структура програми. Розробка структури таблиць бази даних.

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 30.06.2015

 • Характеристика предметної області: FTP-server для ОС Windows. Шляхи встановлення FTP-серверу в ОС Windows. Опис мови та середовища програмування, компонентів та функцій програми. Аналіз реалізованої програми FTP-клієнта. Тестовий запуск та опис програми.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 22.06.2017

 • Створення і реалізація в СУБД MS Access бази даних "Internet-ресурси з інформаційних технологій". Опис предметної області, інфологічне проектування. Побудова ER-діаграми. Даталогічне і фізичне проектування інформаційних систем. Опис роботи програми.

  курсовая работа [8,2 M], добавлен 30.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.