Теоретичні основи та методи фізіологічної кібернетики

Задачі створення основ системного підходу в фізіології за допомогою кібернетики. Розробки та дослідження математичних моделей систем управління життєвими функціями в організмах людини та тварин. Об'єкти вивчення теорії автоматичного регулювання.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 02.04.2011
Размер файла 3,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Поняття кібернетики як науки про керування складними системами зі зворотним зв'язком. Розвиток кібернетики та її задачі, значення філософське, соціальне, загальнонаукове, методологічне, технічне. Кібернетика і інформація, комп’ютер та моделювання.

  реферат [15,5 K], добавлен 29.07.2008

 • Створення системи експериментального дослідження математичних моделей оптимізації обслуговування складних систем. Визначення критеріїв оптимізації обслуговуваних систем та надання рекомендацій щодо часу проведення попереджувальної профілактики.

  дипломная работа [3,0 M], добавлен 22.10.2012

 • Класифікація економіко-математичних моделей. Математична модель оптимізаційної задачі. Локальний критерій оптимальності. Поняття теорії ігор. Матричні ігри двох осіб. Гра зі змішаними стратегіями. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 22.10.2012

 • Теоретичні основи та приклади економічних задач лінійного програмування. Розробка математичної моделі задачі (запис цільової функції і системи обмежень) і програмного забезпечення її вирішення за допомогою "Пошуку рішень" в Excel симплекс-методом.

  курсовая работа [993,9 K], добавлен 10.12.2010

 • Кібернетика як наука про керування складними системами. Поняття, розвиток, задачі. Інформація, комп’ютер, моделювання. Методологічні і гносеологічні аспекти кібернетики. Філософське, соціальне, загальнонаукове, методологічне, технічне значення.

  контрольная работа [16,0 K], добавлен 08.06.2008

 • Методи управління папками в ОС Windows. Особливості створення, копіювання або переміщення через буфер обміну, за допомогою правої кнопки миші, методом перетаскування. Алгоритм перейменування та видалення папки (за допомогою кнопок панелі інструментів).

  презентация [390,9 K], добавлен 29.01.2010

 • Стан і перспективи розвитку інформаційних систем керування бізнесом. Архітектура корпоративних інформаційний систем (КІС). Інструментальні засоби їх розробки і підтримки. Методи створення автоматизованих інформаційних систем. Система управління ЕRP.

  лекция [1,5 M], добавлен 23.03.2010

 • Основні показники, які описують підприємство, напрямки та етапи їх аналізу. Будівництво рішення поставленого завдання в С++. Розробка програмного коду та його лістинг. Зміст та структура таблиць Excel. Правила та етапи оформлення отриманих результатів.

  контрольная работа [204,5 K], добавлен 26.03.2015

 • Розв’язок багатокритеріальної задачі лінійного програмування з отриманням компромісного рішення (для задач з кількома функціями мети) за допомогою теоретико-ігрового підходу. Матриця мір неоптимальності та рядок функції мети. Модуль опису класу.

  курсовая работа [588,8 K], добавлен 15.05.2011

 • Дослідження проблеми пошуку автомобілів та постановка задачі створення автокаталогу з використанням мови програмування PHP і JаvаScrіpt. Дослідження моделей прецедентів системи та їх класової архітектури. Моделювання розподіленої конфігурації систем.

  курсовая работа [3,7 M], добавлен 11.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.